Page 1

LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS

PRIJAVA za London School of Public Relations Za sva pitanja u vezi sa prijavom, molimo kontaktirajte nas: Represent Communications, 011 715 2 500, 715 2 485 Iva Crvak, broj telefona 063 384 106 ili e-mail iva.crvak@represent.rs Lana Andri ć, broj telefona 063 385 034 ili e-mail lana.andric@represent.rs

LI Č NI PODACI Ime Prezime Kuć na adresa Telefon (fiksni i mobilni) E-mail Datum rođenja

DETALJI O PLATIOCU / SPONZORU Ime orga nizacije Poreski broj (PIB) Kontakt osoba Adresa Telefon Fax E-mail Da li želite plaćanje programa da izvršite u dve rate? DA

NE

__________________________________________________________ Slažem se da se moji podaci koriste u komunikaciji škole (adresar učesnika, web stranice, saopštenja za javnost...) DA NE

London School of Public Relations 1/ 3


DETALJI O OBRAZOVANJU I KARIJER I Akademske kvalifikacije ___________________________________________________________________________ _______

Ime firme u kojoj trenutno radite, pozicija i dužina obavljanja funkcije ___________________________________________________________________________ _______ Prethodno radno iskustvo, naročito u oblasti PR ___________________________________________________________________________ _______

Molimo da navedete zašto želite da pohadjate LSPR? A. Da bih počeo da se bavim PR-om B. Da bih usavršio PRveštine C. Da bih osnovao PRodeljenje D. Da bih dobio sertifikat LSPR E. Drugo: Šta očekujete od LSPRprograma? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____________________ Prethodno obrazovanje i obuka iz oblasti komunikacija ___________________________________________________________________________ _______ Koje teme Vas posebno zanimaju? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____________________ Sakakvim komunikacijskim izazovima se Vi susrećete? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______

London School of Public Relations 2/ 3


Da li ste član Društva Srbije za odnose s javnošću? DA

NE

Da li ste član Asocijacije HR profesionalaca? DA

NE

VAŽNA NAPOMENA: Popunjavanjem ove prijave rezervisali ste svoje mesto i agencija se obavezuje da Vam to mesto sačuva do početka programa. Agencija se obavezuje da Vam obezbedi sve sto je ponudom predviđeno i da unapred snosi sve potrebne troškove realizacije programa, kao i da izvrši promene predavača ukoliko se neke nepredviđene okolnosti dese, tako da učesnici dobiju jednak kvalitet programa. Sa druge strane Vi, kao učesnik, se obavezujete da, najkasnije pet (5) dana pre početka programa, agenciju obavestite ukoliko ste usled nepredviđenih okolnosti sprečeni da prisustujete programu. Ukoliko učešćeotkažete u periodu manjem od pet dana pre početka programa, u obavezi ste da platite polovinu predviđene cene programa na ime organizacionih troškova koje agencija u Vaše ime snosi.

Molimo da Vaše DETALJNO popunjene prijave pošaljete na: iva.crvak@represent.rs lana.andric @represent.rs Napomena: Ukoliko sami snosite tro škove nema potrebe da popunjavate deo o PLATIOCU / SPONZORU. U svakom slučaju potrebno je da navedete broj faxa na koji možemo da Vam pošaljemo fakturu!

London School of Public Relations 3/ 3

LSPR_prijava_XVII generacija  

XVII generacija Londonske škole za odnose s javnošču od 24. marta do 21. aprila u Beogradu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you