Formular za prijavu radova za priznanja ueps a

Page 1

УЕПС - Удружење за тржишне комуникације Србије Association of Serbian Market Communications

FORMULAR ZA PRIJAVU RADOVA ZA PRIZNANJA UEPS-a (na osnovu Pravilnika za dodelu godišnjih priznanja UEPS-a)

1.PODACI O RADU Naziv rada: Prijava se odnosi na kategoriju: Datum prve objave i koji medij: Ukupan broj objava-emitovanja: Predlagač: Vođa projekta: Kreativni direktor: Art direktor: Copywriter: Drugi autori u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava: Klijent: Napomena:

2.PODACI O PREDLAGAČU Naziv firme: Adresa: Telefon: E-mail: Kontakt osoba: Napomena:

Faks: PIB:

1


УЕПС - Удружење за тржишне комуникације Србије Association of Serbian Market Communications

FORMATI U KOJIMA SE DOSTAVLJAJU RADOVI Radovi se dostavljaju na FLASH-u, CD-u ili DVD-u Radovi se predaju razvrstani po kategorijama (u folderima). Naziv foldera sadrži naziv Predlagača i kategoriju u kojoj se rad prijavljuje(iz formulara za prijavu radova) Ukoliko se prijavljuje više radova u istoj kategoriji, oni mogu biti na istom FLASH-u, CD/DVD-u, upakovani u posebne foldere.

I II

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO PRIZNANJE DRAGAN SAKAN – New Idea (za nove-inovativne i jedinstvene ideje i projekte u oblasti komunikacija i kreativnu upotrebu medija. Za projekte koji su uneli inovativnost i znacčajno unapredili našu profesiju)

III

PRIZNANJA PO KATEGORIJAMA:

1

Priznanje za promociju srpske propagandne prakse u inostranstvu

2

Priznanje za promotivnu (integrisanu) kampanju - objavljenu u najmanje 3 medija 2. 01: Hrana (svi proizvodi i brendovi koji spadaju u kategoriju hrane uključjući i hranu za kućne ljubimce) 2. 02: Pića (alkoholna i bezalkoholna pića) 2. 03: Kućna hemija (deterdženti, sredstva za čišćenje i održavanje, kao i usluge) 2. 04: Nameštaj, opremanje kuće/poslovnog prostora i kućna tehnika (kućni i kancelarijski nameštaj, tepisi, tkanine (mebl), kuhinjski elementi i oprema, Hi-Fi, TV aparati, kamere/fotoaparati, kompjuteri i drugo) 2. 05: Zdravlje, lepota i moda 2. 06: Autoindustrija (automobili i druga prevozna sredstva, proizvodi za automobilsku industriju i usluge) 2. 07:Transport, putovanja, turizam (taxi, železnica, avio kompanije, rent-a-car, auto škole, turističke agencije hoteli i drugo) 2. 08: Odmor, zabava, kultura i edukacija (festivali, bioskopi/filmovi, koncerti, muzeji, izložbe, lutrija, igračke, škole, sportska oprema i drugo) 2. 09: Maloprodaja i usluge (maloprodajni lanci, prodavnice, supermarketi, restorani, kafei, pabovi, dostava hrane,

2

Tekstualno obrazloženje a) Jedan glavni visual (Jpeg) + do 5 pratecih materijala (Jpeg) + kratko objasnjenje ideje, ili b) Video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta video MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta


УЕПС - Удружење за тржишне комуникације Србије Association of Serbian Market Communications

3

javne usluge - gas, voda, struja i drugo) 2. 10: Komunikacioni proizvodi i usluge (mobilni operateri, telekomunikacije, pošta i poštanske usluge, Internet provajderi, žute strane, mobilni telefoni i drugo) 2. 11: Mediji (publikacije, TV stanice, radio stanice i drugo) 2. 12: Finansijski sektor i usluge (finansijske i konsultantske usluge, banke, kreditne kartice, osiguranje i drugo) 2. 13: Korporativno oglašavanje (oglašavanje u cilju gradjenja korporativnog identiteta; uključujući sopstvenu promociju) 2.14: Socijalne kampanje i humanitarne (društveni interes i edukacija, edukacija u domenu očuvanja okoline, bezbednost na putevima i drugo.) Priznanje za kampanju kreiranu za direktnu komunikaciju (Direktni Marketing)- direktna komunikacija sa potrošačima (ili sa drugim nosiocima posla) kao glavni oblik komunikacije koji se kombinuje sa drugim komunikacionim sredstvima (web, digital, TV, press i dr.)

4

Priznanje za TV spot (pojedinačan ili serija)

5

Priznanje za radio spot (pojedinačan ili serija)

6

Priznanje za print kampanju (pojedinačna ili serija)

7

Priznanje za outdoor kampanju (pojedinačna ili serija)

8 9

video MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta video MP4 (detaljnije uputstvo pogledajte na dnu stranice pod ”SPECIFIKACIJA VIDEO MATERIJALA”) MP3 Jpeg, 72 dpi, RGB. Dimenzije: najduza stranica do 420mm Jpeg, 72 dpi, RGB. Dimenzije: najduza stranica do 420mm

Priznanje za PR kampanju: 8. 01: Korporativni PR 8. 02: Brand PR 8. 03: Društveno odgovorne PR kampanje (neprofitno) Digital: 9. 01: Priznanje za interaktivnu (digitalnu) kampanju – (koriste najmanje tri digitalna kanala – web sajt, baneri, Micro sajt, widgeti, e-mailovi... i ne isključuje elemnte koji nisu digitalni) 9. 02: Priznanje za Web site (web sajtovi kreirani za potrebe kompanije, brenda, usluge, ličnosti ili akcije) 9. 03: Priznanje ze Digital comunikacione elemente (Baneri, Micro sajt, web aplikacije, desktop aplikacije, widgets, emails, e-cards, screensavers, etc) 9. 04: Priznanje za „Mobile” - mobilni web i mobilne aplikacije (Kampanje ili delovi kampanje koji se zasnivaju na

3

video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta


УЕПС - Удружење за тржишне комуникације Србије Association of Serbian Market Communications

mobilnim platformama. Uključuje mobilne aplikacije, sajtove za mobilne telefone i druge aktivacije koje uključuju korišćenje mobilnih uređaja) 9. 05: Priznanje za prisusto na društvenim mrežama (kreativno vođenje klijenata na društvenim mrežama) Priznanje za „Event” projekat: 10. 01: Korporativni događaj video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju 10 10. 02: Humanitarni do 3 minuta 10. 03: Brand / proizvod / usluga video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju 11 Priznanje za promociju na mestu prodaje do 3 minuta 12 Priznanje za sajamski nastup video, MP4 u trajanju do 3 minuta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju 13 Priznanje za aktivnosti na ostalim vanstandardnim mestima do 3 minuta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju 14 Priznanje za kreativnu upotrebu medija do 3 minuta primerk publikacije, tekstualno obrazloženje 15 Priznanje za izdavački projekat (knjige, autori, časopisi, izdavači, multimedijalna izdanja u domenu struke) max A4 strana teksta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju 16 Priznanje za istraživački projekat (profitan i neprofitan) do 3 minuta Jedan glavni visual (Jpeg) + do 5 pratecih Priznanje za vizuelno kreiranje identiteta (brend i korprativni vizuelni identitet, aplikacija na više od tri elementa, materijala (Jpeg) + kratko objasnjenje ideje, ili b) 17 definisan standard) Video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju 18 Priznanje za osmišljavanje (kreiranje) nove robne marke do 3 minuta a) Jedan glavni visual (Jpeg) + do 5 pratecih materijala (Jpeg) + kratko objasnjenje ideje, ili b) 19 Priznanje za industrijski dizajn (oblikovanje novih formi proizivoda) Video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta 20 Priznanje za ambalažu (Packaging design - grafički dizajn primenjen na pakovanje prozivoda) a) Jedan glavni visual (Jpeg) + do 5 pratecih materijala (Jpeg) + kratko objasnjenje ideje, ili b) Video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju

4


УЕПС - Удружење за тржишне комуникације Србије Association of Serbian Market Communications

21

Priznanje za odnos prema kupcima (CRM - odnos kompanije/brenda prema svojim kupcima/potrošačima/ klijentima/korisnicima)

22

Priznanje za društveno odgovorne kampanje (CSR – društveno odgovne kampanje/projekti)

Specifikacija video materijala: Resolution PAL (16:9 or 4:3) 720x576px Frame rate 25 fps Scan type Progressive Video codec h.264 (min 6 - max 40 mbps) Audio codec AAC (min 160 kbps), 44KHz Container MP4 File size up to 360 MB

5

do 3 minuta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta video, MP4 ili Slide show prezentacija u trajanju do 3 minuta


УЕПС - Удружење за тржишне комуникације Србије Association of Serbian Market Communications

KOTIZACIJE 1. Za Priznanja DRAGAN SAKAN – New Idea i Nagrada za životno delo – radovi se primaju BEZ KOTIZACIJE 2. Za Priznanja po kategorijama, plaća se kotizacija u sledećim iznosima: KATEGORIJA

KOTIZACIJA ZA REDOVNE ČLANOVE UEPS-a

Kategorije pod rednim brojevima: 1, 2 (od 5500,00 dinara po radu 2.01 do 2.14), 8 (od 8.01 do 8.03) i 12 Pojedinačni radovi u kategorijama pod 3300,00 dinara po radu rednim brojevima: 3, 4, 5, 6, 7, 9 (od 9.01 do 9. 05), 10 (od 10.01 do 10.03), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Radovi u seriji u kategorijama 4, 5, 6 i 7 3300,00 dinara x broj radova u seriji

Kotizacija za ostale učesnike (i članove sa neizmirenom članarinom za 2013. godinu) 9900,00 dinara po radu 7700,00 dinara po radu

7700,00 dinara x broj radova u seriji

ZA RANE PRIJAVE RADOVA do 01. novembra 2013. (dostavljen Formular za prijavu rada i plaćena kotizacija) ODOBREN POPUST 10% Kotizacije platiti na račun UEPS-a 160 -17818 - 69, Banca Intesa. Svrha uplate: Kotizacije za Dan propagandista. Radovi bez uplaćenih kotizacija neće se razmatrati.

6


УЕПС - Удружење за тржишне комуникације Србије Association of Serbian Market Communications

ROKOVI 1. Za ranu prijava radova koja obezbedjuje popust na kotizacije od 10%, potrebno je dostaviti Formulare za prijavu radova i potvrdu o uplati kotizacija najkasnije do 01. novembra 2013. godine 2. Krajnji rok za dostavljanje radova (radovi u zadatim formatima, Formular za prijavu radova, potvrde o uplati kotizacije) je 03. decembar do 17:00h Formulare za prijavu radova i potvrde o uplati kotizacija dostaviti na E-mail: ueps@yubc.net; mirjana.ueps@hotmail.com; ili u prostorije UEPS-a, 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 14 (WTC-Svetski trgovinski centar Beogradskog sajma), (izmedju hale 3 i hale 2) Radove dostaviti (poštom ili lično) u prostorije UEPS-a, 11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 14 (WTC-Svetski trgovinski centar Beogradskog sajma), (izmedju hale 3 i 2 ) Kontakt: Mirjana Milutinović, generalni sekretar UEPS-a Tel: +381 11 26 88 376; +381 64 611 67 46;

7