Page 1

22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010 Publisert fra 22.09.2010 til 04.10.2010 1989 respondenter (1989 unike)

1. Hvor mange advokater/advokatfullmektiger er det i ditt firma?

Alternativer 1 Jeg er den eneste 2 2-5 3 6-10 4 11-50 5 Mer enn 50 Total

Prosent 17,9 % 29,4 % 15,6 % 18,9 % 18,2 %

Verdi 353 580 309 374 359 1975

1


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

2. Har du vært i kontakt med Advokatforeningen i løpet av det siste året?

Alternativer 1 Ja 2 Nei Total

Prosent 41,7 % 58,3 %

Verdi 830 1159 1989

2


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

3. Hvor fornøyd var du med følgende:

Alternativer 1 Responstiden fra du tok kontakt til du fikk svar? 2 Den faglige kompetansen hos den/de du var i kontakt med? 3 Imøtekommenhet og vennlighet fra Advokatforeningens sekretariat?

N 813 793 802

3


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

3.1 Hvor fornøyd var du med følgende: - Responstiden fra du tok kontakt til du fikk svar?

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 2,8 % 4,9 % 12,8 % 23,6 % 39,4 % 16,5 %

Verdi 23 40 104 192 320 134 813

4


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

3.2 Hvor fornøyd var du med følgende: - Den faglige kompetansen hos den/de du var i kontakt med?

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 2,3 % 3,8 % 13,4 % 28,0 % 38,3 % 14,2 %

Verdi 18 30 106 222 304 113 793

5


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

3.3 Hvor fornøyd var du med følgende: - Imøtekommenhet og vennlighet fra Advokatforeningens sekretariat?

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 2,4 % 2,7 % 8,5 % 22,6 % 42,9 % 20,9 %

Verdi 19 22 68 181 344 168 802

6


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

4. Leser du Advokatbladet?

Alternativer 1 Ja alltid 2 Ja ofte 3 Ja av og til 4 Nei aldri -1 Vet ikke Total

Prosent 37,0 % 27,1 % 32,8 % 3,1 % 0,1 %

Verdi 734 538 650 61 1 1984

7


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

5. .

Alternativer 1 Hvor fornøyd er du med Advokatbladet?

N 1918

8


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

5.1 . - Hvor fornøyd er du med Advokatbladet?

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 1,6 % 5,0 % 20,3 % 40,3 % 28,8 % 4,0 %

Verdi 30 96 390 773 552 77 1918

9


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

6. Advokatforeningen sender ut elektroniske nyhetsbrev. Leser du disse nyhetsbrevene?

Alternativer 1 Ja alltid 2 Ja ofte 3 Ja av og til 4 Nei aldri 5 Jeg mottar ikke nyhetsbrevene -1 Vet ikke Total

Prosent 13,1 % 28,8 % 47,8 % 8,2 % 1,6 % 0,5 %

Verdi 261 572 948 163 32 9 1985

10


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

7. Hvor fornøyd er du med disse nettsidene?

Alternativer 1 Hvor fornøyd er du med disse nettsidene?

N 1971

11


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

7.1 Hvor fornøyd er du med disse nettsidene? - Hvor fornøyd er du med disse nettsidene?

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 -1 Har aldri besøkt nettsidene Total

Prosent 0,6 % 3,6 % 18,6 % 40,6 % 22,8 % 2,7 % 11,0 %

Verdi 11 71 367 801 450 54 217 1971

12


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

9. Hvor fornøyd er du med følgende:

Alternativer 1 Advokatforeningens arbeid for å sikre advokater gode rammevilkår 2 Advokatforeningens medlemstilbud 3 Advokatforeningens innsats for å styrke rettssikkerheten 4 Advokatforeningens disiplinærordning 5 Advokatforeningen totalt sett i dag

N

Gjennomsnitt

1952 1944 1943 1933 1955

3,58 3,65 4,08 4,08 3,89

Standard avvik 1,19 1,03 0,98 1,01 0,98

Median 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

13


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

9.1 Hvor fornøyd er du med følgende: - Advokatforeningens arbeid for å sikre advokater gode rammevilkår

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 7,0 % 10,7 % 23,7 % 37,0 % 19,1 % 2,5 %

Verdi 136 209 462 723 373 49 1952

14


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

9.2 Hvor fornøyd er du med følgende: - Advokatforeningens medlemstilbud

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 2,9 % 9,5 % 28,9 % 39,5 % 17,5 % 1,9 %

Verdi 56 184 561 767 340 36 1944

15


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

9.3 Hvor fornøyd er du med følgende: - Advokatforeningens innsats for å styrke rettssikkerheten

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 1,2 % 4,5 % 18,6 % 41,1 % 29,9 % 4,7 %

Verdi 24 88 361 799 580 91 1943

16


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

9.4 Hvor fornøyd er du med følgende: - Advokatforeningens disiplinærordning

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 1,7 % 4,3 % 19,4 % 38,6 % 31,1 % 4,9 %

Verdi 33 83 375 747 601 94 1933

17


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

9.5 Hvor fornøyd er du med følgende: - Advokatforeningen totalt sett i dag

Alternativer 1 Svært lite fornøyd 1 22 33 44 55 6 Svært fornøyd 6 Total

Prosent 2,0 % 6,5 % 20,8 % 43,9 % 24,9 % 1,9 %

Verdi 39 127 406 859 486 38 1955

18


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

10. Hvor sannsynlig er det:

Alternativer 1 At du vil anbefale medlemskap i Advokatforeningen for andre advokater/advokatfullmekti ger?

N

Gjennomsnitt

1972

4,54

Standard avvik 1,37

Median 5,0

19


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

10.1 Hvor sannsynlig er det: - At du vil anbefale medlemskap i Advokatforeningen for andre advokater/advokatfullmektiger?

Alternativer 1 Svært usannsynlig 1 22 33 44 55 6 Svært sannsynlig 6 Total

Prosent 3,2 % 5,5 % 14,4 % 19,4 % 26,2 % 31,3 %

Verdi 63 109 283 382 517 618 1972

20


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

12. Benytter du MNA?

Alternativer 1 Brevark 2 I e-post signatur 3 PĂĽ firmaets hjemmeside

N 1940 1875 1871

21


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

12.1 Benytter du MNA? - Brevark

Alternativer 1 Ja 2 Nei -1 Vet ikke Total

Prosent 60,4 % 36,0 % 3,7 %

Verdi 1171 698 71 1940

22


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

12.2 Benytter du MNA? - I e-post signatur

Alternativer 1 Ja 2 Nei -1 Vet ikke Total

Prosent 26,6 % 70,2 % 3,2 %

Verdi 499 1316 60 1875

23


22.11.2010 15:41

QuestBack eksport - Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010

12.3 Benytter du MNA? - PĂĽ firmaets hjemmeside

Alternativer 1 Ja 2 Nei -1 Vet ikke Total

Prosent 51,0 % 36,8 % 12,1 %

Verdi 955 689 227 1871

24

Medlemsundersøkelse 2010  

Advokatforeningens medlemsundersøkelse 2010