Page 1

Uw pensioen eindelijk helder? Uitleg door ABP/VOR! GAAN DE VOR-leden VOOR HET GOEDE DOEL? Leden van de VOR

Dé Onafhankelijke vakbond voor het RET personeel P e r i o d i e k m e d e d e l i n g e n b l a d v o or VOR-leden • Jaa r gang 2012 n r:2

1


Bestuur Perry Koster Voorzitter

perry@vor-rotterdam.nl 06 - 14539744

Bas Schefferlie 2e voorzitter

bas@vor-rotterdam.nl 06 - 48584960

Rob Houtman secretaris Redactie d’r VORgaan.

info@vor-rotterdam.nl 06 - 24599176

Ad Verschuren Ledenadministrateur/ Website VOR Piet Dakkus IB-coordinator

ad@vor-rotterdam.nl 06 - 48584968

René Sandifort Algemeen bestuurslid

rene@vor-rotterdam.nl 06 - 22548814

Jan van Huizen Bestuur adviseur

vhuizen@zonnet.nl 06 - 28065340

Cees Dorsman Bestuur adviseur

piet@vor-rotterdam.nl 06 - 48584962

cees@vor-rotterdam.nl 06 - 12880900

Inhoud Voorwoord Uw pensioen eindelijk helder? Uitleg door ABP/VOR! Bericht van uw ledenadministrateur De RET verlaten en toch lid blijven Indeling VOR-OR/ OC leden Kadercursus 2012 Opzeggen lidmaatschap VOR Vrije dagen vaak toch vijf jaar geldig Persbericht FNV – CNV - MHP Voorzitter VOR-reactie op bonusvoorstel AWVN Binnengekomen post… Leden van de VOR Belastingservice VOR GAAN DE VOR-leden VOOR HET GOEDE DOEL? Verhoging AOW-leeftijd

p. 3 p. 4 p. 7 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 13 p. 13 p. 15 p. 17 p. 17 p. 19 p. 21

Noot redactie: Om meer inhoud te geven aan op- en aanmerkingen vanuit de VOR leden, staat het uiteraard ieder lid vrij zijn mening te geven over VOR zaken, dit kan bijdragen aan het beter functioneren van de vakbond. Bij een gezonde vakorganisatie moet dit kunnen. Bijdragen kunnen per post of per e-mail Secretariaat: Streepvaren 9 - 3069 HT - Rotterdam - E-mail: info@vor-rotterdam.nl - 06-245 99176.


Beste VOR collega’s. Waarschijnlijk zijn de meeste collega’s van ons dit jaar al op vakantie geweest en diegene die nog op vakantie gaan wil ik alsnog een hele fijne vakantie toewensen. De RET is op dit moment druk in de weer met de gewonnen bus concessie zodat wij per 9 december 2012 probleemloos de nieuwe concessie kunnen gaan rijden. Via collega’s ontvingen wij berichten dat er nog veel onduidelijkheden zijn, onzekerheden bestaan en dan met name bij de collega’s die overkomen van Qbuzz. De directie heeft aangegeven dat, zodra er meer duidelijk is, zij de chauffeurs gaan informeren hoe en wat er gaat veranderen .Dit zal waarschijnlijk in september plaats vinden. Binnen de VOR zijn wij geconfronteerd met een paar uitvallers door ziekte en dergelijke en wij wensen deze mensen heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Het VOR bestuur is op dit moment druk in de weer om informatieavonden te gaan organiseren betreffende het pensioen verhaal. De VOR krijgt namelijk veel vragen vanuit het werkveld betreffende de pensioenen en heeft daarom contact opgenomen met het APB. In deze vorgaan zal hier verder op in worden gegaan. Mochten er nog dringende vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of een afspraak maken via het secretariaat. Bas Schefferlie. 2e Voorzitter.

3


Uw pensioen eindelijk helder? Uitleg door ABP/VOR! Als vakbond hebben wij te maken met vragen op het gebied van pensioen en sociale zekerheid. Veel van onze leden hebben geen idee wat hun in de toekomst te wachten staat omtrent hun pensioen, ook komen er opmerkingen over mijn ABP en het jaarlijkse pensioen overzicht. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in deze materie nodigt de VOR haar leden uit voor een presentatie over uw pensioen. De presentatie zal door Dhr. F. Lardinois van het ABP worden verzorgd. Uw pensioen zoveel mogelijk afstemmen naar eigen wensen. Dat is ABP Keuzepensioen. Zo kunt u zelf bepalen hoe en op welk tijdstip u met werken wilt stoppen. - - - -

Eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen? Kan ik ook met deeltijdpensioen? Kan ik mijn pensioen ook in hoogte laten variĂŤren? Kan ik het nabestaandenpensioen ook uitruilen voor meer eigen pensioen of juist andersom? - Kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen? Leven deze vragen ook bij u? Pensioen is belangrijk Wij vinden het belangrijk dat u weet welke keuzes u kunt maken met het ABP Keuze Pensioen. Daarom hebben wij als vakbond, in overleg met ABP, voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten zal aan de orde komen welke mogelijkheden Keuzepensioen u biedt. Het uniforme pensioenoverzicht en Mijn ABP zullen daarbij als leidraad dienen. Uiteraard zal ook de actualiteit met betrekking tot pensioenen kort worden belicht. U krijgt volop gelegenheid om uw vragen te stellen. De bijeenkomsten zijn gepland op donderdag 25 oktober 2012 en donderdag 1 november 2012 van 19.30 uur tot 21.00 uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er op een later tijdstip een locatie in Rotterdam gezocht. Aanmelden voor deze presentatie? Wilt u zich aanmelden? Ga naar onze website www.vor-rotterdam.nl en meld u aan onder het kopje pensioen of stuur voor 30 September 2012 onderstaande strook in via de bijgevoegde retourenveloppen.

4


Ja, ik wil graag komen op: Aankruisen naar welke dag u voorkeur uit gaat! ∏ Donderdag 25 oktober 2012 ∏ Donderdag 1 november 2012 Naam: VOR Lidmaatschapsnummer: Heeft u op voorhand al vragen dan kunt u deze hieronder aangeven. VRAGEN:

Zaal open 19.00 uur. De exacte locatie wordt na inventarisatie aan u bekend gemaakt. Zijn er collega’s die geen lid zijn van de VOR , maar ook graag willen komen. Is er een oplossing, maak hen lid of laat hen lid worden via de strook op de achterzijde van de Vorgaan of via www.vor-rotterdam.nl

Wilt u in dit blad adverteren? Dat kan!. Neem contact op met de redactie, d’r VORgaan. rob@vor-rotterdam.nl RHoutman 06 - 24599176

5


Op vertoon van uw VOR lidmaatschapkaart krijgt u bij

Rotterdam- Stadion en Charlois een korting van 10% op alle artikelen. GAMMA Rotterdam-Stadion Koperslagerstraat 9 3077 MD Rotterdam-Stadion Tel: +31 10 2928585 GAMMA Rotterdam-Charlois Driemanssteeweg 120 3084 CB Rotterdam-Charlois Tel: 010 4800897

6


Bericht van uw ledenadministrateur Beste leden van de VOR. Allereerst bedank ik alle mensen die de moeite hebben genomen om hun e-mail adres door te geven. Echter mis ik er nog steeds een groot aantal, ik verzoek dan ook nogmaals aan hen die het nog niet gedaan hebben om dit alsnog aan mij door te geven, ook al denkt u dat er geen verandering heeft plaatsgevonden zou ik het toch prettig vinden als u het aan mij doorgeeft zodat ik kan controleren of de gegevens kloppen. Wellicht vraagt u zich af waarom deze exercitie? Wel dit doen wij omdat wij in het vervolg de eventuele brieven zoveel als mogelijk via de mail naar u willen zenden, dit bespaard vele honderden euro’s per jaar en kunnen wij de contributie laag houden. Natuurlijk zijn ook al uw andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens welkom, zodat ons ledenbestand “Up to date” blijft. Mailen naar ad@vor-rotterdam.nl Groeten, Ad Verschuren Ledenadministrateur VOR

De RET verlaten en toch lid blijven Regelmatig krijgen wij als bestuur de vraag gesteld of men lid kan blijven als men het bedrijf verlaat. Het bestuur heeft deze vraag behandeld in haar vergadering en is tot de conclusie gekomen dat ook deze collega’s die met FLO of pensioen gaan lid kunnen blijven van de VOR en zo nog gebruik kunnen maken van al haar diensten en kortingen. Er is voorgesteld om deze leden het schamele bedrag van € 4.- te laten betalen. Het bestuur.

7


Indeling VOR-OR/ OC leden Geachte leden, De leden van de OR en OC zijn in verschillende commissies en werkgroepen verdeeld. De meeste spreken voor zichzelf. De VGWM zal bij u wellicht minder of niet bekend zijn. Deze afkorting staat voor Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu. Indien u een onderwerp bij hen onder de aandacht wilt brengen kunt u hen bereiken onder een van de volgende email adressen: OC Piet Dakkus PHEDakkus@ret.nl Arie Hoek AHoek@ret.nl Henk Lansink HLlansink@ret.nl Maarten Kappe MAKappe@ret.nl René Lucas RLucas@ret.nl René Sandifort RSandifort@ret.nl Rob Houtman RHoutman@ret.nl OC Werkgroep Bus Arie Hoek AHoek@ret.nl Henk Lansink HLlansink@ret.nl OC Werkgroep Tram Maarten Kappe MAKappe@ret.nl Rob Houtman RHoutman@ret.nl OC Werkgroep Metro/CVL René Lucas RLucas@ret.nl OC Werkgroep Veilig Henk Lansink HLlansink@ret.nl René Sandifort RSandifort@ret.nl Maarten Kappe MAKappe@ret.nl OR Ad Verschuren AFCMVerschuren@ret.nl Bas Schefferlie BSchefferlie@ret.nl Martin Veenstra MVeenstra@ret.nl Perry Koster PKoster@ret.nl Peter Lafeber PLafeber@ret.nl Cees Dorsman CDorsman@ret.nl OR Commissie VGWM Martin Veenstra MVeenstra@ret.nl l Bas Schefferlie BSchefferlie@ret.nl Perry Koster PKoster@ret.nl 8


OR Sociaalbeleid Peter Lafeber PLafeber@ret.nl Cees Dorsman CDorsman@ret.nl OR Stof Perry Koster PKoster@ret.nl De volgende IB-ers zijn werkzaam voor de VOR op de volgende afdelingen: Mocht u een beroep willen doen op een individuele belangenbehartiger van de VOR, neem dan contact op met de tijdelijke IB-coördinator René Sandifort. Tel. 0622548814. Rob Houtman Cees Dorsman Maarten Kappe Bas Schefferlie Henk Lansink Rene Lucas Ad Verschuren Johan Lucas Martin Veenstra René Sandifort Peter Lafeber Piet Dakkus

(Tram Beverwaard). (Buschauffeur LMO) (Tram Kralingen). (Bus Kleiweg). (Metro). (Metro). (Metro). (Veilig). (Veilig). (Veilig. Tijdelijk IB- Coördinator) (Veilig) (DRP & IB- Coördinator).

Kadercursus 2012 Op 19 april 2012 was het dan zover, de kaderleden van de VOR kregen een zogenaamde kadertraining van de Unie. Er is gedurende deze dag op veel aspecten ingegaan en alle deelnemers hebben met interesse deze training gevolgd. De kadertraining is door de betrokken kaderleden als zeer leerzaam ervaren. Dit bleek eens te meer uit het feit dat alle kaderleden deze training konden afsluiten met een certificaat. Wij, het bestuur, danken dan ook de Unie, met namen de heer Hoendervangers en zijn assistente, voor het op prettige manier geven van deze kadertraining. Verder willen wij alle kaderleden feliciteren met het behaalde resultaat. Namens het bestuur, Ad Verschuren bestuurslid en Ledenadministrateur. 9


Opzeggen lidmaatschap VOR Beste leden. Natuurlijk zien wij liever dat u bij ons, de VOR, lid blijft, maar mocht u, om welke reden dan ook van mening zijn dat een lidmaatschap van de VOR niet langer gewenst is, zijn hier de regels duidelijk voor u opgeschreven waar wij maar zeker ook u zich aan moet houden. De tekst van onze statuten en huishoudelijk reglement zijn overgenomen uit het Burgerlijk Wetboek 2 (Tekst geldend op: 26-01-2012) Burgerlijk Wetboek Boek 2

Artikel 35 (VOR Artikel 6 lid 1.2.3.4.5 en het nieuwe 6) 1. Het lidmaatschap eindigt: a. Door de dood van het lid, tenzij de statuten overgang krachtens erfrecht toelaten; b. Door opzegging door het lid; c. Door opzegging door de vereniging; d. Door ontzetting. 2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de opzegging door het bestuur. 3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 4. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de ontzetting door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering of een daartoe bij de statuten aangewezen orgaan of derde open. De statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet korter dan op één maand worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, tenzij de statuten anders bepalen, desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

10


Artikel 36 (VOR Artikel 7 lid 1.2.3.4.) 1. Tenzij de statuten anders bepalen, kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 2. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 3. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging kan de leden bij de statuten worden ontzegd voor het geval van wijziging van de daar nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het algemeen voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. 4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

Vrije dagen vaak toch vijf jaar geldig AMSTERDAM - Vakantiedagen blijven in cao’s regelmatig toch nog vijf jaar geldig. Het kabinet wilde vakantiestuwmeren tegengaan met een wet die sinds dit jaar van kracht is, maar die regeling wordt omzeild, schrijft De Telegraaf maandag. Opgebouwde vakantiedagen vervallen door de nieuwe wet een halfjaar na het jaar van opbouw. Zo moet worden voorkomen dat werknemers zelden op vakantie gaan en hierdoor enorme vakanties kunnen opbouwen. Van die regeling mag in de cao worden afgeweken als dat in het voordeel van de werknemers is. Van de 241 cao’s die tot eind juli zijn afgesloten zijn in 137 gevallen afspraken gemaakt over het vervallen van vakantiedagen, blijkt volgens de krant uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In de overige gevallen geldt dan dus de wettelijke regeling. Volgend cao Bij een derde van de 137 gevallen waarin werd afgeweken werd de oude verjaringstermijn van vijf jaar aangehouden. In zeventien procent van de gevallen werd afgesproken hier in een volgende cao naar te kijken of een andere termijn aangehouden. Werkgevers staan volgens AWVN ook niet altijd te trappelen om de kortere houdbaarheidstermijn, omdat voor de bovenwettelijke vakantiedagen nog altijd de vervaltermijn van vijf jaar geldt. Dat betekent dat werkgevers met twee verschillende termijnen moeten rekenen en dat is administratief niet handig.

11


PROFILE TYRECENTER

Op vertoon van uw VOR ledenpas ontvangt u bij ons: 20% KORTING OP ONS SERVICETARIEF • EXTRA VOR-KORTING OP BANDEN • ALTIJD GRATIS STIKSTOF IN UW BANDEN • GRATIS WINTER/ZOMER CHECK • ALTIJD LEKKERE KOFFIE.

GRAAG TOT ZIENS IN ONZE VESTIGING. POFILE TYRECENTER SCHIEBROEK AUTOZONE 010 Telefoon: 2181288 • Frobenstraat 17e • 3045 RD ROTTERDAM

Hakzo op Schoenreparaties 5 % korting.

Poolsterstraat 8

12

3067LX Rotterdam


Persbericht FNV – CNV - MHP Woensdag 11 juli 2012, Culemborg

Politiek schuift pensioenakkoord terzijde. Dit constateren de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP, nadat ook de Eerste Kamer vandaag heeft ingestemd met de AOW-voorstellen vanuit het Kunduzakkoord. De drie vakcentrales betreuren het dat het aanvankelijk door het parlement omarmde Pensioenakkoord nu terzijde is geschoven. Met het aanvaarden van het Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd, wordt de AOW-leeftijd sneller verhoogd dan eerder was afgesproken, wordt geen flexibilisering van de AOW-ingangsdatum geregeld en wordt de opbouw van aanvullend pensioen verslechterd. FNV-voorzitter Ton Heerts betreurt deze gang van zaken: “Het is onbegrijpelijk dat een onderwerp met een zo’n grote impact door de gelegenheidscoalitie er doorheen gejast wordt en dat de kiezer niet de kans meer krijgt zich daarover uit te laten”. Ook CNV-voorzitter Jaap Smit betreurt deze gang van zaken: “Het Pensioenakkoord was een zorgvuldig en evenwichtig tot stand gekomen overeenkomst tussen drie partijen. Nu één van die drie partijen zich daaruit terug trekt, is het de vraag wat afspraken tussen de overheid en sociale partners nog waard zijn”. MHP-voorzitter Reginald Visser constateert dat de balans tussen de afspraken uit het Pensioenakkoord nu zoek is. “Andere afspraken uit het Pensioenakkoord staan nu ook op de helling, zoals de premiestabiliteit. Nu is het vooral aan het decentrale veld om te kijken op welke wijze onze pensioenen nog veilig gesteld kunnen worden”.

Voorzitter VOR-reactie op bonusvoorstel AWVN Rotterdam, 30 juli 2012

VOR: Het afzien van structurele loonsverhoging als algemene maatregel is geen optie voor de VOR “De VOR staat voor maatwerk”, aldus VOR voorzitter Perry Koster. Dit verschilt van branche tot branche en van individu tot individu. Voor de vakbond VOR is het plan van de werkgeversorganisatie AWVN – dat werknemers oproept om af te zien van een structurele loonsverhoging omwille van een eenmalige netto bonus – als algemene maatregel dan ook geen optie. Wat in de ene sector als ‘redelijk’ wordt gezien, hoeft voor een andere sector niet te gelden. “Als je de economie ècht een stimulans wilt geven, dan is het eerder een goed idee om éénmalige uitkeringen juist aanvullend op normale, structurele loonsverhogingen toe te kennen”, aldus P. Koster.

13


14


Binnengekomen post… Mijn naam is Peter Lafeber, in dienst bij de RET sinds augustus 1985 en de laatste jaren werkzaam als BOA-OV. Ook ben ik een van de langst zittende leden van de VOR. Werken binnen de Ondernemingsraad?

Deze periode ben ik toegetreden tot de Ondernemingsraad van de RET N.V. dit vanuit de Vakorganisatie VOR, mede op voordracht en door een groot aantal collega’s die op mij hadden gestemd. Mijn ervaring binnen de Inspraak was nihil , al had ik de afgelopen 25 jaar al het een en ander meegemaakt binnen de RET zoals stakingen, werkonderbrekingen en keiharde acties. Nu zit ik in de Ondernemingsraad voor de Commissie Sociaal Beleid met een sterke vertegenwoordiging zoals Cees Dorsman, Ad Verschuren en Lesley Rotsburg. De afgelopen twee jaar zijn er al een aantal pittige dossiers aan ons voorbij gekomen waar menige heftige discussies over zijn gegaan. Maar altijd in het achterhoofd het belang van de Collega’s en voortgang van het bedrijf. Waarom bestaan commissies?

Commissies bestaan om het werk van de ondernemingsraad te vergemakkelijken, in de eerste plaats doordat het dan niet nodig is om alle onderwerpen met de gehele ondernemingsraad te bespreken. Dat scheelt immers tijd. Bovendien is een kleiner gezelschap vaak effectiever. Daarnaast kunnen commissies vaak dieper in een bepaald onderwerp duiken dan de gehele OR en dat kan de grondigheid van het OR-werk verbeteren. Verder kunnen commissies agendapunten voorbereiden, zodat de OR-vergadering veel sneller en effectiever verloopt. Vragenhalfuurtje van de Ondernemingsraad.

Elke woensdag is er binnen de Ondernemingsraad de ruimte door middel van een vragenhalfuurtje (vooraf gaand aan de OR-vergadering) waarin de collega’s problemen cq vragen voor kunnen leggen die voor hun van belang zijn. Mijn ervaringen zijn zelf positief daar ik in het verleden ook gebruik heb gemaakt van deze mogelijkheid. Ik vind het dan ook jammer dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van dit moment en zou toch willen vragen aan de collega’s dat mochten er belangrijke zaken zijn die spelen en men komt er echt niet uit schroom dan niet om hier gebruik van te maken.

Metrostation Capelsebrug..

15


New Fork

Coolsingel 141 100% natuurlijke ontbijt- & lunchwinkel Op vertoon van je ledenpas ontvang je GRATIS een lekkere cappuccino, koffie of thee bij je sandwich of stokbrood.

Recht tegenover de uitgang van metro Beurs (voormalig RET-servicewinkel)

Iedere dag geopend vanaf 09.00uur en in het weekend vanaf 09.30uur

16


Leden van de VOR Nu de verkiezingen voor de 2e kamer in aantocht zijn (12 september 2012) gaan er allerlei partijen over tot actie om het zogenaamde Kunduz akkoord van tafel te krijgen. Vele politieke partijen beloven nu in hun verkiezingscampagne al weer om een groot aantal zaken zoals dit in dit akkoord zijn afgesproken terug te draaien. Wat is nu het standpunt van het VOR bestuur, zult u wellicht willen weten, want natuurlijk ook wij zijn geschrokken van wat er allemaal in dit akkoord naar boven is gekomen zoals; Versnellen van de AOW leeftijdsverhoging, hervormen WW, ontslagregeling, verdere modernisering ziektewet , aanpakken Hypotheken, aanpakken kinderopvang, etc, etc. Voor als nog is onze stelling, dat acties tegen deze maatregelen alleen dan zin hebben als dit zogenaamde landelijk brede acties worden, dus niet weer alleen het openbaar vervoer en of de Rotterdamse haven platleggen maar heel Nederland plat!!! Het gaat immers iedere inwoner van Nederland aan!! Dan en alleen dan zal de VOR hier zijn medewerking aan geven. Overigens voor uw informatie, wij zijn met een afvaardiging van het bestuur op 22 augustus 2012 in Culemborg (de Unie) geweest en hebben daar een inhoudelijke discussie gevoerd met een groot aantal direct betrokken politieke partijen, betreffende de nu voorliggende Kunduz akkoorden. En hebben daar onze mening ongezouten ten gehore gebracht. Met vriendelijke groet Het bestuur VOR

Belastingservice VOR Zoals ieder jaar is er ook weer hulp voor u beschikbaar gesteld door onze vakvereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. i.a. Davids om een afspraak met hem te maken. Hij is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06-10255392. U kunt hem in de avonduren bellen tussen 18:00 uur en 22:00 uur. Mocht hij in die tijd niet bereikbaar zijn dan verzoek ik u om hem een sms te sturen met daarin uw telefoonnummer zodat hij u kunt terugbellen. WWW.VOR-ROTTERDAM.NL 17


Rabobank: nummer

in hypotheken.

Scherpe tarieven en een deskundig en persoonlijk advies. Bel voor meer informatie naar Rabobank Rotterdam (010) 400 33 33.

Vertrouw op de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/rotterdam


GAAN DE VOR-leden VOOR HET GOEDE DOEL? Hart In Business nodigt personeel van de VOR uit om zich in te zetten voor het goede doel zonder dat het hun een cent kost. Vakbondsleden van de VOR kunnen aanbiedingen ontvangen van geselecteerde ondernemers. Bijvoorbeeld van restaurants, wellnesscentra , theater en bioscoop met een korting van 50%. Als een VOR-vakbondslid de uitnodiging accepteert, draagt de ondernemer een percentage af voor het goede doel. De uitnodigingen (wij noemen ze Invitations) kunnen bijvoorbeeld geplaats worden op de website van de VOR, zodat ze voor haar leden toegankelijk zijn. Zo worden leden op de hoogte gesteld dat ze gebruik kunnen maken van de aanbiedingen die gelinkt zijn aan het goede doel. Vakbondsleden van de VOR kunnen met vrienden en familie genieten van de mooie aanbiedingen die VOR hen biedt en Hart in Business houdt de opbrengst van het Goede Doel voor VOR bij. Bondsleden van de VOR kunnen extra doneren door bijvoorbeeld 10% van hun korting van 50% te doneren. Bij het bereiken van een mooi bedrag, organiseert Hart In Business samen met de VOR een geweldig evenement voor uw medewerkers en relaties, waarbij door de leden van de VOR een cheque wordt uitgedeeld aan het Goede Doel. Deze manier van betrokkenheid zorgt op een leuke en sociale manier voor een positief gevoel op de werkvloer, tegelijkertijd zijn de leden maatschappelijk meer betrokken en word er een samenhorigheidsgevoel gecreëerd . De website WWW.THE INVITATION.NL met 50% korting gaat 17 september van start Wij werken onder andere samen met:

Kortom, • Positieve PR voor VOR via de website; • Relatiebeheer: u mag de uitnodigingen ook cadeau doen aan partners en/of zakelijke relaties; • Samenhorigheid onder de vakbonsleden en op de werkvloer; • Als bedrijf een toegevoegde waarde te hebben op het gebied van MVO. Wilt u als Ambassadeur van het Goede Doel worden voorgesteld aan ons netwerk? Neem dan direct contact op voor het maken van een afspraak: 06 282 858 99. Ik kijk er naar uit van u te mogen horen. Met vriendelijke groet, Berenice Overkamp

Mobiel nr.: Email:

06 282 858 99 berenice@hartinbusiness.nl 19


Uw Vlees specialist Slagerij Vreugdenhil Amerstraat 20, Ridderkerk 0180-418692

10

% vo voo or rd pa VO alle eel sh R ou de rs

www.Slagerijvreugdenhil.nl

KORTING KORTING KORTING OP VERTOON VAN JE V.O.R. LEDENPAS KRIJG JE

20% KORTING OP NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN Actie geldt alleen bij

ROTTERDAM Hoogstraat 181 010-2135594

20

Hoogstraat 194a 010-4046688


Verhoging AOW-leeftijd De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering, gaat vanaf 2013 geleidelijk omhoog. Zo is de AOW-leeftijd in 2019 66 jaar. Dit is nodig omdat steeds minder werkenden de kosten voor de AOW dragen. Stapsgewijze verhoging vanaf 2013 Vanaf 2013 tot 2019 wordt de ingangsdatum van de AOW-uitkering steeds met enkele maanden verhoogd. In 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt geleidelijk verder op, tot 67 jaar in 2023. Een compleet overzicht van alle stappen staat in de onderstaande tabel. Verhoging AOW-leeftijd U bent geboren: U krijgt AOW in:

Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat, is:

voor 1 januari 1948

2012

65

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

2013

65 + 1 maand

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

2014

65 + 2 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2015

65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951

2016

65 + 5 maanden

na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952

2017

65 + 7 maanden

na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953

2018

65 + 9 maanden

na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954

2019

66

na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954

2020

66 + 3 maanden

na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955

2021

66 + 6 maanden

na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956

2022

66 + 9 maanden

na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957

2023

67

na 31 december 1956 2024

nog niet bekend.*

* De regering beslist later of de AOW-leeftijd verder omhoog gaat voor mensen die na 1956 geboren zijn. Een voorbeeld: Als u na 31 december 1947, maar voor 1 december 1948 bent geboren, en dus in 2013 65 wordt, krijgt u 1 maand na uw 65e de AOW-uitkering. 21


Bij vertoon van uw ledenpas 10% korting op uw aanschaf

Plaza Juwelier Plaza 10B 3012 CW Rotterdam tel: 010-4134882 fax: 010-4134882 www.plaza-juweliers.eu info@plaza-juweliers.eu 22


Dr vorgaan nr2 2012  
Dr vorgaan nr2 2012  
Advertisement