Page 7

LESERBREV

Eit apropos til dei som melder seg ut

Klesstil

Frå tid til annan høyrer vi om folk som melder seg ut av kyrkja vår fordi dei ikkje syns vi er gode nok eller har høge nok standardar. I følge dei har vi gale læresetningar. Vi er rett og slett ein del av den stor stygge skjøkja, Babylon. Den tanken som først slo meg då eg sist høyrde om slike tilfelle, er soga om farisearen og tollaren. Farisearen gjekk fremst i templet og stilte seg opp med skrytelista si over alle dydane han hadde og kor gjæv han var på alle vis. Han takka til og med fordi han ikkje var som den tollaren han såg. Tollaren på si side stod nedst i tempelet og ville ikkje sjå opp. Han visste han var ein syndar og ikkje på noko vis kom opp mot Gud sine standardar. Han høyrde til dei uslast ansette i det dåverande jødiske samfunnet. At han i det heile våga seg mot tempelet, viser at han var desperat etter Guds nåde og hjelp. Den andre trong det ikkje, han hadde berre skrytelista si å koma med. Eg lyt passe meg for mi eiga skryteliste. I så måte gir Line Nielsen, ei dansk forfatterinne meg nokre viktige lærdommar i boka si om å vera fri. Eg skal verken konsentrere meg om mine dårlege sider eller om dei gode. Eg skal konsentrere meg om Jesus og at han er glad i meg. Han er Frelsaren min. Både den som trur han er betre enn andre, og den som meiner seg verre enn andre, treng Jesus. Difor lyt vi passe oss for fariseisme i alle former, og heller halde i hop og oppmuntre kvarandre. Torgunn Skoglund

"Jeg er 100 prosent enig med Odd Hagen om påkledning i kirken. Håper det er flere som er det.» Jørgen Dockedahl

JUBILEUM PÅ TVS lørdag 21. september Nå er det like før den store dagen! Håper du og dine medelever er påmeldt til jubileet! Hvis ikke, bør du reagere nå. post@tyrifjord.vgs.no Du som gikk ut fra TVS for 10, 20, 25, 30, 40, 50 og 60 år siden er velkommen! Vi forbereder en hyggelig dag for dere på TVS. Se skolens hjemmeside for detaljer og program!

Håper å se deg 21. september!

Gøy å gjøre noe for andre! Av Henrik Norlin Den siste uka i juni hadde jeg gleden av å delta på IMPACT Lillehammer. IMPACT er et akronym som betyr: «Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together». Da Jesus begynte sin gjerning, «blandet [han] seg med menneskene som en som ønsket at de skulle ha det godt» (Helse og Livslykke, s. 104). Vi fikk være med på noe

lignende ved å besøke eldrehjem og synge for og snakke med beboerne der. Ved å gi folk praktisk hjelp hjemme. Ved å arrangere og invitere til helseforedrag og konsert. Ved å veilede folk gjennom en helsealdertest. Ved å gi bort smoothie, brosjyrer og bøker – og en klem! Det er fantastisk å dele Guds kjærlighet med andre! Og helt nødvendig for å hjelpe mennesker til å elske Gud. Det er flere år siden sist jeg deltok i

IMPACT, og denne gangen ble jeg med blant annet for å besøke slektninger i Lillehammer. Én uke kunne jeg sette til side, og den uka «våknet» jeg, og fikk igjen oppleve hvor gøy det er å gjøre noe sammen for andre. Hvorfor ikke begynne neste sommerferie med å spre budskapet om Guds kjærlighet og nåde i én uke? Tenk om vi kunne få alle engasjert og overraske våre medmennesker neste sommer med en hyggelig og frimodig IMPACT!

7 Ingen tvil om at deltakerne på IMPACT 2019 i Lillehammer var engasjert med å dele Jesu kjærlighet. Foto: Petter Olaf Vetne/ADAMS.

Profile for Syvendedags Adventistkirken

Adventnytt 2019 09  

Medlemsblad for Adventistsamfunnet i Norge

Adventnytt 2019 09  

Medlemsblad for Adventistsamfunnet i Norge