Page 1

Advent nytt

Nr 2-2018

Under visning fra Bibelen og repor tasjer fra fellesskapet. Styrker håpet om Jesu gjenkomst. Inspirerer til å leve ut troen. TROFA S TH ET – R AU S HE T – S AM F U N N S ANSVA R

Satser millioner på ungdom Adventistkirken har bevilget fem millioner til opprusting av TVS. Det er en gave til ungdommen. Gaven utløses krone for krone i forhold til det vi gir fra januar til september. Side 19

1

Profile for Syvendedags Adventistkirken

Adventnytt 2 2018  

Medlemsblad for Adventistsamfunnet i Norge

Adventnytt 2 2018  

Medlemsblad for Adventistsamfunnet i Norge

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded