Page 1

02#2016

TEMA: Adventist på verdensplan

TJENESTE

- UDE OG HJEMME

MAGASIN FOR UNGE ADVENTISTER I DANMARK

SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS UNGDOMSAFDELING I DANMARK

LANGT VÆK HJEMMEFRA, UNG DELEGERET MEN ALLIGEVEL HJEMME FOR FØRSTE GANG

INTERVIEW MED UNGDOMSLEDEREN

Det er 2 år siden, at Marianne forlod Danmark for at arbejde i kostafdelingen på Longburn Adventist College i New Zealand.

Marike og Sue-Ann fortæller om deres oplevelse ved at være delegeret for første gang til generalforsamlingen. Gør det en forskel?

Efter 7 år som landsungdomsleder er Thomas på vej til USA for at studere igen. Tak og på gensyn!

#05

#12

#14

ANBEFALINGER   ARTIKLER   INTERVIEWS   LEDER   PROFIL   REPORTAGER


# LEDER

AF: THOMAS RASMUSSEN

UNG ADVENTIST | NR. 02-2016 ISSN: 0907-6271 Udgiver Syvende Dags Adventistskirkens ungdomsafdeling i Danmark. Signerede artikler står dog for forfatternes egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis udgiverens holdninger. Artikler og andet materiale må kun gengives med skriftlig tilladelse fra redaktøren. Formål ·  at fortælle om Guds eksistens og kærlighed ·  at informere om kirkens aktiviteter for unge ·  at være talerør for unge adventister Oplag: 1.000 stk. Abonnement Pris 180 kr. årligt. Bladet er gratis for unge mellem 13 og 30 år. Henvendelser vedrørende abonnement rettes til bladets redaktør. Materiale UNG ADVENTIST modtager gerne artikler eller andet materiale, der handler om unge og kristendom. Det vil lette vores arbejde meget, hvis stoffet indsendes elektronisk til ung@ adventist.dk. På vores hjemmeside finder du flere praktiske råd om indsending af materiale. Landsungdomsleder Thomas Rasmussen Mobil: 5120 6990 E-mail: ung@adventist.dk Redaktionsråd Alice Sahinkuye (korrektur) Christian Rechter Heidi Rasmussen Marlene Mogensen Morten Rechter Layout

Tryk Strandbygaard Grafisk A/S Ekspedition UNG ADVENTIST Concordiavej 16 2850 Nærum Internet ungadventist.dk

Forsidefoto: Vanessa Hansen i studiet Better Living Ministry

#02 UNG ADVENTIST 02/2016

Når alt er sagt og gjort, så handler det om Jesus Jeg har ofte overvejet, hvad det egentlig er, der gør forskellen, når man fortæller om sin tro. Hvorfor er det, at det gør indtryk på nogen, og at andre tager afstand? Er der noget, jeg kan gøre for at flere må blive overbevist? Og så minder jeg mig selv om, at det er Helligånden, der overbeviser, og ikke mennesker. Men derfor er vi stadig kaldet til at forkynde. Det er et af de redskaber, som Gud har givet os til at drage mennesker til ham. Så er der noget, der »virker« bedre end andet? En af de største forkyndere i historien er uden tvivl apostlen Paulus, og hans tale på Areopagos er ofte blevet fremhævet som et godt eksempel på, hvordan man gør. Men inden vi ser, hvad han gør, må vi først forstå, hvad der foregår i ApG 17. Paulus er ikke blevet inviteret til at holde en prædiken, som han har gjort så mange gange tidligere i synagogerne på sine rejser. Hans tale på Areopagos er slet ikke på baggrund af en invitation, men det er som forsvar. Han er blevet pålagt at fremstå for Areopagosforsamlingen, som er den højeste retsinstans i Athen på det tidspunkt. Paulus’ ord på Areopagos er en forsvarstale, på samme måde som Stefanus’ var det i Jerusalem i ApG 7. Og på samme måde som Stefanus, så griber Paulus muligheden for at forkynde. Men hans tale er meget anderledes end den Stefanus holder. Stefanus tager udgangspunkt i jødernes historie. Paulus begynder med athenernes optagelse af det religiøse. Stefanus fortæller. Paulus argumenterer. Alligevel gør de det samme: de møder folkemængden, hvor de er. De begynder med at stille spørgsmålet: »Hvem er det jeg står overfor?« Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige sted at begynde. Men læg mærke til, hvor deres forkyndelse slutter: 1. Stefanus ser ind i himlen og der står Jesus ved Guds højre side, og idet han fortæller, hvad han ser, »skreg de højt, holdt sig for ørerne og fór alle som én løs på ham.« (ApG 7,57) 2. Efter alle argumenterne, så slutter Paulus med: »… og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.« (ApG 17,31) Og de afviser ham, og lader ham gå.

Når alt er sagt og gjort, så handler det om Jesus. Det er ham, der gør forskellen. Er det mon derfor, Paulus skriver det han gør til menigheden i Korinth? Det er nemlig det næste stop på rejsen efter Athen: »Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.« 1 Kor 2,1-5 Er det ikke på baggrund af alt dette, at han skriver, at »vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; …« 1 Kor 1,23 Det er deres erfaring – Stefanus og Paulus. Og det vil det også være for os. Men ligesom nogle tog imod, også i Athen, så er det også muligt i Danmark. Jeg er overbevist om, at vi skal møde mennesker hvor de er. Vi skal gøre, hvad vi kan i ord og handling for at vise, hvem Gud er, og jeg tror, at når alt er sagt og gjort, så er det historien om Jesu død og opstandelse, der er værd at forkynde. Det er Jesus, der er værd at tjene – ude og hjemme, i New Zealand, Canada og til generalforsamling. Det er nemlig Jesus, der Thomas Ra sm ussen er pr æs t i Adve ændrer liv. nt ist

kirken og studerende ved Andrews University fra august .


AF: HENRIK JØRGENSEN  

TJ E N

ANBEFALING #

EST

E

Adventist Volunteer Service giver unge mennesker, der er døbte medlemmer af Adventistkirken, en fantastisk anledning til at tjene Gud, lære sig selv bedre at kende og få et større verdensbillede gennem frivilligt arbejde forskellige steder i verden. Mange menigheder, skoler, universiteter, hospitaler og andre SDA-institutioner tilbyder medlemmer af kirken frivilligt arbejde indenfor en stor vifte af områder. AVS sender kun frivillige til institutioner og menigheder, der er godkendt af verdenskirken og ansøgninger bliver godkendt af kirken. Bliver du godkendt til en stilling, vil du have hele kirkens netværk med forsikringer, retningslinjer, støttepersoner osv. bag dig.

Hvem kan søge om at blive frivillig:

o

Er du mellem 18-79 år gammel?

o

Er du et døbt medlem af Syvende Dags Adventistkirken? – Når du bliver accepteret som frivillig er du en officiel repræsentant for Syvende Dags Adventistkirken.

o

Er du villig? – Brænder du for mission og ønsker at tjene Gud gennem andre mennesker? Har du mod på at blive udfordret og kan leve i ukendte omgivelser?

Du finder ledige stillinger ved at trykke på knappen »search positions« Ser du noget, der interesserer dig, kan du udfylde et ansøgningsskema online. o Som en del af ansøgningen skal du have 3 anbefalinger bl.a. fra din lokale præst.

o

Det forventes også, du gennemgår et online kursus, der hjælper dig til at lære kirken bedre at kende, at få en bedre forståelse af andre kulturer og gør dit forhold til Gud dybere.

Har du spørgsmål eller noget du er usikker på, så kontakt kirkens ungdomsafdeling eller Karen Plaatjes, der er AVS koordinator i kirkens divisionskontor i England på kplaatjes@ted-adventist. org. Hun har svarene på alle de spørgsmål, du måtte have og kan også være behjælpelig med at finde netop den stilling, der passer til dig. Når din ansøgning er accepteret, vil du modtage information om visum, rejse og forsikring.

Hvad koster det?

o o

o

Det er lidt forskelligt fra stilling til stilling. Generelt betaler du selv for alt, for at komme afsted dvs. visum, forsikring, rejse, vaccinationer etc. Når du er ankommet, betaler institutionen for din kost, logi og man får normalt lidt lommepenge. Der er nogle institutioner, hvor man får en lokal løn.

Er du interesseret eller har du spørgsmål, så kontakt ungdomsafdelingen.

www.tedadventistvolunteers.com

Svarer du ja til de tre punkter, så kan du søge om at blive frivillig. Mener du det er noget for dig, så find deres hjemmeside. Der finder du al den information, du har brug for, samt inspirerende historier fra tidligere frivillige.

#03 UNG ADVENTIST 02/2016


# PROFIL

TJ E N

AF: VANESSA HANSEN

Vanessa, 21 år, Horsens menighed og elev hos Better Living Ministry i Quebec, Canada. Jeg elsker at være aktiv og specielt at spille fodbold. Jeg har stor interesse for design og for at tage billeder.

BETTER LIVING MINISTRY Jeg valgte at deltage i Impact Køben­ havn, hvor jeg fik snakket med Pernille Rasmussen og jeg fik nævnt min interesse for et år for Herren. Efter programmet i Købehavn sendte hun et link til Better Living Ministry‘s hjemmeside, hvor hun kendte nogle unge. Better Living Ministry (fransk navn: Mieux Vivre), er beliggende i Saint-Georges, som ligger i den fransktalende provins Quebec i Canada. De tilbyder unge 9 måneders træning i mission gennem medier. Jeg syntes det virkede meget interessant og begyndte at læse mere om stedet og kontaktede dem. Jeg besluttede mig for at søge ind og blev kort tid efter accepteret. I september 2015 rejste jeg så til den lille by i Canada som mediemissionær, og nye oplevelser ventede. MEDIEMISSIONÆR Det jeg godt kan lide ved at være en mediemissionær, og specielt hos Better Living Ministry, er, at jeg får mulighed for at arbejde fuld tid for Gud og på samme tid arbejde i et område jeg virkelig holder af, nemlig medier. Hver dag lærer vi nye ting og arbejder på spændende

#04 UNG ADVENTIST 02/2016

EST

Mediemissionær i Canada Omkring december 2014, hvor jeg havde et halvt år tilbage i 3.G på Vejlefjordskolen, var jeg begyndt at undersøge nærmere, hvad jeg skulle efter sommerferien. Jeg vidste, at jeg gerne ville tage et år fri og samtidig arbejde indenfor kirken, så jeg begyndte at søge efter steder i udlandet. Jeg søgte hovedsageligt efter en efterskole eller lignende for at arbejde der i et år, men da tiden gik og jeg ikke havde fundet noget, begynde jeg langsomt at give op. Efter at have færdiggjort gymnasiet, begyndte jeg at søge efter et almindeligt arbejde hjemme i Danmark. projekter, som bl.a. grafisk design, at filme, fotografering og mange andre spændende projekter. Better Living Ministry er et lille sted, men her er alligevel en stor variation af kulturer. Da vi er missionærer fra vidt forskellige steder i verden, kan vi ikke undgå at lære om nye synsvinkler og måder at leve på og at dele vores oplevelser. Vi bor sammen i et lille hus, hvor vi deler opgaver som bl.a. madlavning imellem os.

DET HAR BL.A. BEKRÆFTET MIG I, AT JEG GERNE VIL VÆRE GRAFISK DESIGNER MEN OGSÅ STYRKET MIT FORHOLD TIL GUD. Vores største og mest udfordrende projekt var, da vi i april tog til Calgary, Alberta for at filme en serie af møder for It Is Written Canada. Vi var afsted i 3 uger, hvor vi filmede 5 dage hver uge. Det var en fantastisk oplevelse at arbejde sammen som en gruppe og opleve at Gud

flere gange besvarede vores bønner, når vi før møderne stødte på tekniske problemer. Derudover var det en velsignelse at se, hvor mange der valgte at give deres liv til Gud og blive døbt. I løbet af den tid vi var i Calgary blev ca. 30 personer døbt og flere begyndte dåbsundervisning. Andre projekter, som har været særligt spændende, var, da jeg fik muligheden for at designe to magasiner for ASI (Adventist-laymen‘s Services and Industries) og en del andre designopgaver som jeg har nydt at arbejde med. UANSET HVOR At tjene Herren hos Better Living Ministry har været en unik oplevelse for mig. Det har bl.a. bekræftet mig i, at jeg gerne vil være grafisk designer men også styrket mit forhold til Gud. At tjene Herren så langt hjemmefra har for mig været en stor oplevelse og det har lært mig meget. At arbejde for Gud er aldrig spild af tid. Det er en velsignelse og det vil styrke os i vores liv, både mentalt, socialt og ikke mindst i vores personlige forhold til Gud. Han venter på, at du tager valget med at arbejde for Ham, uanset om det er hjemme i Danmark eller et sted ude i verden.

E


AF: MARIANNE RASMUSSEN   

TJ E N

PROFIL #

EST

E

Langt hjemmefra, men alligevel hjemme Da jeg var ca. et halvt år fra at være færdig med min læreruddannelse, var det på tide at se på, hvad jeg ville, og hvor jeg ville hen. I dag har vi jo så mange valgmuligheder, at det er til at blive skør i hovedet over. ADVENTIST VOLUNTEER SERVICES Mens jeg var på Vejlefjordskolen, havde jeg hørt om »Adventist Volunteer Services« også kaldet »AVS«. Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde som volontør igen, og at jeg gerne ville arbejde på en efterskole. Så jeg startede processen med at tilmelde mig og se hvor jeg kunne tage hen. Der var et online kursus jeg skulle igennem først, sådan noget med at forberede sig, hvis man ville til et udviklingsland, eller bare det at være væk hjemmefra. Efter det var gjort, kunne jeg begynde at søge forskellige steder. Jeg kan sige, at nogle steder skal man være mere end et halvt år forude, for at få en stilling. Der var forskellige valgmuligheder, men det gik ikke helt. Indtil jeg fik en email fra min AVS koordinator, der sagde, at der var en ledig stilling i New Zealand, som »assistant dean« og om jeg ville have stillingen. Jeg sagde »ja tak« med det samme, og nu sidder jeg stadig her i New Zealand 2 år senere. EN ANDEN VERDEN, OG SÅ ALLIGEVEL IKKE Mange har spurgt mig, om det ikke er hårdt at være så langt væk hjemmefra, og ja nogle gange er det meget hårdt, når hjemvejen presser på eller eleverne er lidt på tværs, som jo sker en gang imellem. Men det at være ude som missionær i 1 år, 2 år eller 3 år, som det bliver for mig, indeholder bare også så mange fantastiske ting! Man får oplevet

DEN ANDEN TING, SOM HAR GJORT DET TIL NOGET HELT SPECIELT FOR MIG, HAR VÆRET, AT SELVOM JEG ER LANGT VÆK HJEMMEFRA, SÅ ER JEG ALLIGEVEL HJEMME.

fra sin familie. Selvfølgelig er der trælse ting nogle gange, såsom pigefnidder, lidt bøvl og ballade med drengene osv, som der er, når man har 71 11-19-årige, der bor sammen. Men det er også en familie. Vi står sammen, når det gælder, og når en af kosteleverne bliver hevet op foran skolen, for at have gjort noget godt, så overdøver vi med sikkerhed de 200 dagelever. Når jeg beskriver mit arbejde for folk, så siger jeg, at jeg er mor til 71. Så selvom jeg er langt hjemmefra, så er jeg alligevel hjemme hos mine elever.

en meget anderledes kultur, man får mødt nye mennesker og oplevet nye ting. TO TING, DER GØR DET TIL NOGET HELT SPECIELT FOR MIG Den første har været at kunne gøre et arbejde for Gud. Selvom jeg ikke er i et udviklingsland, så er der ligeså meget brug for Ham her, som der er noget andet sted. Og lige for en uge siden, oplevede jeg en del af Hans fantastiske arbejde. 18 af mine elever valgte at give deres liv til Gud og lade sig døbe. Det var virkelig en ufattelig oplevelse, og det var svært at holde tårerne tilbage. Den anden ting, som har gjort det til noget helt specielt for mig, har været, at selvom jeg er langt væk hjemmefra, så er jeg alligevel hjemme. Atmosfæren her på Longburn Adventist College, hvor jeg arbejder, er ligesom at have en familie væk

Marianne, 25 år, Vejlefjord menighed. Arbejder som voluntør på en efterskole i New Zealand. Jeg elsker mit arbejde med »mine« elever og i min fritid spiller jeg volleyball og er sammen med venner.

#05 UNG ADVENTIST 02/2016


# PROFIL

TJ E N

AF: SANDY & LASSE FLINKER

EST

Hvorfor Bolivia? Hvad fik jer til at tage afsted? Vi havde længe haft et ønske om at lave missionsarbejde på fuld tid. Vi længtes efter, at flere skulle høre om frelsen i Jesus og samtidig gøre os fuldstændig afhængige af Gud. Vi bad en del for muligheden, og Gud besvarede vores bøn! Vi havde ingen planer, ingen tanker om hvorhen osv., men Gud åbnede døren for et land, vi nærmest ikke vidste eksisterede og ledte os dertil. Det var den største grund til, at vi tog af sted - hvis du ser Gud lede dig i en bestemt retning, så gå den vej!

Hvad ville I sige til unge, der overvejer at tage ud for at tjene på en eller anden måde? Bed om det! Vi kan have mange planer om steder, vi gerne vil rejse hen, ting vi gerne vil se og opnå osv., men Guds veje er ofte meget anderledes og bedre, end hvad vi selv kan udtænke. Bolivia var ikke på listen over steder, vi havde tænkt os, men jeg er 100% sikker på, at det var lige dér, vi skulle være. Netop den afklaring og den fred er vigtig på en missionsrejse, hvor man ellers bliver udfordret på alle andre fronter. Så bed om Guds vejledning – det er det vigtigste.

Hvad var noget af det bedste – mest spændende?

De oplevelser, der gjorde rejsen og de hårde tider det hele værd, var mødet med mennesker. Mennesker, vi møder tilfældigt på gaden, som så vores tvprogrammer og kort fortalte, at hele familien var blevet omvendt pga. af programmerne. Eller børnene i nabobyen, vi mødte i bussen, som fortalte, at de hver dag så vores børnebibelprogrammer. Eller folks ansigter med tårer i øjnene over, at vi kom og sang og bad med dem samt delte en julepose ud til dem med dagligdags fornødenheder som mad, sæbe osv. Kontakten med mennesker, hvor vi kan se, at arbejdet, vi gør, gør en forskel for deres liv - det giver en glæde, som INTET andet kan give - en lønseddel vil aldrig kunne hamle op med det!

mennesker, man aldrig havde mødt. Det var spændende at være et sted, hvor Gud var sådan en naturlig del af alles liv og en selvfølgelighed.

Har I lagt mærke til noget specielt ved at komme hjem? Alt var pludseligt anderledes - men egentlig var det nok os, som havde ændret os så meget, at vi så alt med nye øjne. Det største kulturchok var, da vi kom hjem. Vi har fået et endnu større fokus på at være effektive i vores missionsarbejde herhjemme. Vi lærte på en meget stærk måde, at de fleste vil arbejde mere effektivt og nemmere i den omgangskreds de er i – i stedet for at rejse jorden rundt. Vi er danskere og arbejder bedst med danskere og kan bedst relatere os til danskere. Det var værdifuldt at lære.

Hvad var anderledes i landet/kirken?

Noget I vil dele?

Ud over det øjensynlige i, at vi sad på plastikstole i en kirke med bliktag med mangotræer lige udenfor vinduet, var hele attituden omkring troen på Gud anderledes. Stort set alle troede på Gud, og vi blev mødt med “Gud er kærlighed«skilte på utallige biler, og man sluttede ofte af med “Gud velsigne dig« i en samtale. Man kunne stoppe op og bede med

Man behøver ikke rejse ud for at være missionær! Vær trofast overfor Guds plan for dig, selvom det betyder, at du “bare« skal være i Danmark. Det vigtigste er at leve vores liv for Gud lige der, hvor vi er! Ironisk nok: Vi lærte meget ved at rejse ud, som har gjort os i stand til at arbejde bedre og med et nyt syn på mission herhjemme.

Sandy og Lasse er gift og er for 1 år siden kommet hjem fra Bolivia, hvor de boede og arbejdede for en adventist tv-station.

#06 UNG ADVENTIST 02/2016

E


AF: DITTE ZENAS   

PROFIL #

TJ E N

EST

E

3 måneder i Vietnam Da jeg blev spurgt om jeg ville skrive til UNGadventist, sidder jeg i skolen. Jeg kigger på computeren ved siden af mig, hvor der står »When was the last time you did something for the first time?«. Umiddelbart tænkte jeg på Vietnam. Den sidste gang jeg gjorde noget vildt for første gang. Da jeg kom til Vietnam var jeg lidt i chok. Jeg havde aldrig prøvet at rejse alene før, og det mest trygge var at blive i området omkring hotellet. Det viste sig også at være super kedeligt. Jeg er vokset op i Adventistkirken og er kommet i kirke hver lørdag hele mit liv. Men for første gang virkede det som et valg. Når jeg er hjemme i Danmark er det bare noget jeg gør, og jeg har svært ved at forestille mig ikke at komme, men i Vietnam virkede det for første gang som et valg. I mit hoved lavede jeg en fordele/ulemper liste, hvor der på listen over ulemper bl.a. stod ting som; Jeg kan ikke sproget, jeg kender ikke nogen, det ligger langt væk, jeg kender ikke noget til deres dress code. Listen med fordele var der slet ikke, og jeg havde besluttet mig for ikke at komme, indtil det gik op for mig at jeg havde lavet listen som en undskyldning for at få en “god« grund til ikke at komme. Det var utrygt, skræmmende og noget jeg ikke havde prøvet før. Jeg besluttede mig for at tage af sted alligevel. Det viste sig at være en af de bedste beslutninger jeg tog mens jeg var i Vietnam. Jeg havde ret i alle de ting jeg var bange for. Da jeg lavede min liste over grunde til ikke at tage af sted, men hvad jeg ikke havde regnet med var, at det samtidig gav en følelse af at komme hjem. Midt i alt det skræmmende om-

kring at være alene et nyt sted, om det er i et fremmet land, eller om det er i en fremmet by, så gav kirken mig en følelse af at komme hjem. Jeg har altid været bange for fulde mennesker og at prøve nye ting, på trods af at jeg elsker at prøve nye ting. Første gang jeg for alvor har mødt fulde mennesker var under mit ophold i Vietnam, og jeg var bange, rigtig bange. Jeg lå i min seng på et hostel og var bange. Jeg lå og ønskede mig hjem, indtil jeg huskede på noget mine forældre altid fortæller mig, at jeg aldrig er alene, og at jeg altid bare kan bede og så vil Gud hjælpe mig. Jeg tog min bibel frem og slog op et tilfældigt sted. Det sted var Ordsp kap 3. Jeg læser lidt nedad, og da jeg kommer til vers 23 falder en underlig ro over mig. Der står i vers 23-26; »Da går du trygt ad din vej og støder ikke din fod. Når du lægger dig, kan du gøre det uden frygt, når du har lagt dig, sover du godt. Frygt ikke den pludselige rædsel, det uvejr, der kommer over ugudelige, men sæt din lid til Herren, han skal vogte din fod for fælden.« Min pointe er, at uanset hvad du kommer ud for, uanset hvilken situation du står i, så hjælper det for mig altid at bede, fordi jeg VED, der er en der altid lytter og passer på mig.

DET VAR UTRYGT, SKRÆMMENDE OG NOGET JEG IKKE HAVDE PRØVET FØR. JEG TOG AFSTED ALLIGEVEL

Ditte, 22 år, Odense menighed, studerer til bioanalytiker på University College Lillebælt i Odense. Jeg er rejselysten, elsker naturen og min familie og venner.

#07 UNG ADVENTIST 02/2016


# REPORTAGE

AF: HENRIK JØRGENSEN | FOTO: PER ARILD STRUKSNES

Referat fra Adventistkirkens

generalforsamling på Himmerlandsgården 4.-8. maj 2016

Der blev bl.a. fremlagt rapporter fra afdelingerne, og efter udvalgene blev nedsat og arbejdet blev indledt blev der valgt embedsmænd, foretaget vedtægtsændringer, mv. Her følger nogle af beslutningerne og forslag, som vi tænker kan være relevant for dig som ung adventist: FØLGENDE RAPPORTER BLEV FREMLAGT, DRØFTET OG GODKENDT • Formandens rapport v/ Thomas Müller • Næstformandens rapport v/ Henrik Jørgensen • Økonomichefens rapport v/ Bjørgvin Ibsen • Kristen forvaltning v/ Björgvin Ibsen • ADRA v/ Lehnart Falk • Vejlefjordskolen v/ Holger Daugaard • Kvindeafdelingen v/ Jill Rasmussen • HASDA v/ John Pedersen • HappyHand v/ Lotte Rechter • Korrespondanceskolen v/ Robert Sand • Adventnyt v/ Robert Sand • Familieafdelingen v/ Anne-May Müller • Ungdomsafdelingen v/ Thomas Ramussen • Spejderkorpset v/ Mads Kivikoski • Børneafdelingen v/ Andreas Müller • Hjælpeaktion v/ Henrik Jørgensen • Dansk Bogforlag v/ Thomas Müller • Medieafdelingen v/ Thomas Müller Derudover blev der aflagt korte orienteringer om arbejdet med Sabbatsskolen, Religionsfrihed og i menighedsskolerne.

#08 UNG ADVENTIST 02/2016

for dit lys er kommet

VEDTÆGTSÆNDRINGER: §2 Formål Ny formålsparagraf som er i overensstemmelse med verdenskirkens. Trossamfundets formål er at forkynde det evige evangelium symboliseret i de tre engles budskab i Johannes Åbenbaring 14 til alle mennesker indenfor dets virkefelt ved at lede dem til at acceptere Jesus som deres personlige frelser, forene dem med hans menighed og opbygge dem i forberedelsen for hans snare genkomst. §5 Generalforsamlinger 1. At udvide valgperioden fra tre til fire år. Trossamfundet afholder ordinær generalforsamling hvert fjerde år på sådan tid og sted som bestyrelsen måtte bestemme. 3.2 At omskrive denne paragraf så den er i overensstemmelse med beslutningen om ligestilling der blev taget ved generalforsamlingen i 2013 De der er delegerede i kraft af deres embede (ex officio) er, medlemmer af trossamfundets bestyrelse, ansatte prædikanter indsat i embedet af trossamfundet, medlemmer af det stående vedtægtsudvalg samt tilstedeværende embedsmænd fra Generalkonferensen og Divisionen.


TJ E N

REPORTAGE #

EST

E

RAPPORTER FRA BESTYRELSESUDVALGET DER BLEV VEDTAGET SOM FØLGER: Valg af embedsmænd: Formand:

Thomas Müller Skriftlig afstemning: 168 ja, 18 nej, 5 blanke

Næstformand: Marianne D. Kolkmann Skriftlig afstemning: 135 ja, 42 nej, 16 blanke, 1 ugyldig

Thomas

Müller

Mariann

e Kolkm

ann

Jan Niels

en

Økonomichef: Jan Nielsen Skriftlig afstemning: 161 ja, 27 nej, 4 blanke Unionsbestyrelsen: Formand: Thomas Müller Næstformand: Marianne D. Kolkmann Økonomichef: Jan Nielsen Afdelingsleder: Vælges af unionsbestyrelsen Præst: Lasse Bech Ordstyrer: Caroline Lundqvist (Silkeborg) Aksel Jørgensen (Ringsted) Anita Thortzen (Nærum) Carsten Wærn (Vejlefjord) Dorte Thyregod Svendsen (Odense) Finn Nielsen (Østervrå) Gitte Kjeldal (Faxe) Henrik Jensen (Herning) Per Arild Struksnes (København) Peter Larsen (Vejle) Skriftlig afstemning: 96 ja, 49 nej Valg af afdelingsledere: Overlades til unionsbestyrelsen

Lasse B

C ar sten

Per Arild

ech

C aroline

Wærn

Struksn

Dorte T.

es

Lundqvi

st

Svendse

Peter La

n

Aksel Jø

rgensen

Finn Nie

lsen

Anit a Th

ort zen

Git te K je

ldal

rsen

Alle de reviderede vedtægter kan findes på adventist.dk Du kan se eller gense møder fra årsmøde på hopechannel.dk

#09 UNG ADVENTIST 02/2016


# REPORTAGE

FOTO: KENNEY VOLDSTAD & PIA FISHER

STRATEGIOPLÆG VEDTAGET FOR DEN KOMMENDE PERIODE (2016-2020)

2.

Total medlemsinvolvering (TMI)

Formål: Trossamfundets formål er at forkynde det evige evangelium symboliseret i de tre engles budskab i Johannes Åbenbaring 14 til alle mennesker inden for dets virkefelt ved at lede dem til at acceptere Jesus som deres personlige frelser, forene dem med hans menighed og opbygge dem i forberedelsen for hans snare genkomst. Vision: En engageret menighed med fokus på menneskers frelse og vandring med Jesus.

TRE STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER: Formidling 1. Formidling i ord Løfte niveauet sabbatsformiddag i vores menigheder  Gudstjeneste  Sabbatsskole  Styrke lægmedlemmers og præsters forkyndelse Formidling af vores formål og budskab på relevante måder Eksperimenterende offentlige events/ møder

Formidling i handling

(Program introduceret af Generalkonferencen for perioden 2015-2020) Opmuntring til social ansvarlighed Støtte missionsaktiviteter både traditionelle og kreative/eksperimenterende Opmuntring til fokus på livskvalitet Forvaltning 1. Prioritering af tid – stimulere medlemmer til et levende gudsforhold 2.

Prioritering af ressourcer

3.

Fokus på forvaltning som en livsstil

Fællesskab 1. Styrke enheden i fællesskabet 2.

Hjælpe familier til at gøre Jesus kendt for børn og unge

3.

Udruste forældre, børn og unge til tjeneste

4.

Styrke familier og parforhold

5.

Udforske nye muligheder for tilbedelsesfællesskaber

6.

Implementering af discipleskabsplan

7.

Fokus på holistisk discipleskab for alle – CORe-programmet

#010 UNG ADVENTIST 02/2016

for dit lys er kommet


TJ E N

REPORTAGE #

RAPPORT FRA FORSLAGSUDVALGET DER BLEV VEDTAGET SOM FØLGER: 1. Forslag om ansættelsesprocedurer At der nedsættes et udvalg til at udvikle og forbedre ansættelses procedurer på generalforsamlingen. Når ledelse og afdelingsledere vælges, bør der inden ansættelserne være samtaler og kvalitetssikring af medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer. Søg gerne information efter model i andre lande, f.eks. svensk og norsk model. 2. Forslag om forbedring af almen god praksis på generalforsamlingen I Adventistkirken kender mange hinanden, men ikke alle kender alle. For at forbedre de delegeredes muligheder for af afgive en kvalificeret stemme, foreslås følgende ændring: At alle delegerede får en række simple oplysninger om alle delegerede, som navn, menighed, aldersgruppe, ansættelse i unionen og/eller i kirken. Ved personvalg ønskes yderligere et billede af den foreslåede. 3. Reformulering af de 28 trospunkter Unionsbestyrelsen har udvalgt tre unge personer til at omskrive de 28 trospunkter til forståeligt dansk i et kort, klart og kærligt sprog, så et almindeligt ungt menneske kan forstå dem. Generalforsamlingen vil gerne pålægge unionsbestyrelsen at sikre, at dette arbejde fastholdes og afsluttes. 4. Forslag om prioritering af de unge i kirkens arbejde Generalforsamlingen finder det vigtigt, at det gode arbejde for de unge i Adventistkirken fortsættes og prioriteres højt. Da gruppen af unge er lille, er det vigtigt, at arbejdet styrkes på tværs af menighederne. Generalforsamlingen sætter pris kirkens strategiforslag, men vil gerne pointere vigtigheden af ungdomsarbejdet med følgende konkrete forslag som tillæg til strategiforslaget

EST

E

A. Besøgsarbejdet for de 18-30 årige og arbejdet med kartoteket for børn og unge er vigtigt at fastholde i kirken, så vi derigennem sikrer, at kontakten holdes til alle unge i kirken.

5. Forslag om teologisk forum At holde fast i det teologiske forum besluttet ved sidste generalforsamling. Det forventes at der bruges en online platform og at der en moderator på, som sørger for god og respektfuld tone.

B. Unionen koordinerer med alle menigheder, at alle unge tilbydes en mentorordning.

6. Forslag om nordisk samarbejde Adventistkirken har tidligere været en del af Vestnordisk Union. Samarbejdet fungerede godt og gav kirken styrke. Et større kirkeligt fællesskab øger mulighederne for at dele kompetencer, viden og ressourcer, samt giver større økonomisk styrke. Vi ønsker, at den kommende unionsbestyrelse undersøger mulighederne for at øge det nordiske samarbejde.

C. Menighederne opfordres til at involvere de unge i kirkens arrangementer. Det er vigtigt at involvere alle unge, også de unge der har løsere og anderledes tilknytning til kirken. D. Vi mener det er vigtigt, at vi prioriterer arbejdet med de unge på vore skoler. På Vejlefjordskolen finder vi en stor kontaktflade til de unge. 93 piger og 62 drenge bor og opholder sig på skolen for nuværende og langt flere elever findes som dagelever, samt i det kirkelige miljø. Vejlefjordskolen er en af kirkens store missionsmarker. Vi foreslår derfor, at kirken prioriterer disse unge mennesker med tildeling af både en mandlig og kvindelig ansat, som er tilgængelig for daglig samtale og samvær. E. De lokale præster i kirker med menighedsskoler (Nærum, Roskilde, Svanevej, Ringsted) opfordres til at holde fokus på de unge i skolerne og engagere dem i spejderarbejdet, teenklub, dåbsklasser, sportsevents etc.

7. Forslag til retningslinjer for tildeling af præsteressourcer til menighederne. For at sikre en effektiv udnyttelse af præsteressourcerne, indstilles det til unionsledelsen, at menighedernes ønsker og behov for specifikke indsatsområder medtages i ressourcefordelingen med baggrund i det vedtagne strategioplæg 2016. Dette forstås som en proces med en løbende tilpasning af ressourcerne, hvor unionsledelsen sikrer en løbende dialog med menighederne 8. Begrundelse for valg af nye ledere Der bør gives en begrundelse for, hvorfor man vælger nye ledere i kirken. Der må sikres menneskelighed og omsorg for de mennesker, der netop er gået af.

F. Kirken opfordres til i højere grad at bruge digitale medier i samarbejde med de unge. G. Som besluttet ved tidligere generalforsamlinger, opfordres præsterne i menighederne til at opsøge unge i konfirmationsalderen, for at tilbyde dem bibelundervisning som alternativ.

Referent: Henrik Jørgensen

Næst forman d og assis te rende landsun gdomsleder 2013 -2016.

#011 UNG ADVENTIST 02/2016


# GENERALFORSAMLING

TJ E N

AF: MARIKE KOCH VAN AMSTEL

EST

Ung delegeret for første gang Som ung førstegangsdelegeret havde jeg meget at lære omkring kirkens organisering og hele den formelle proces. Da jeg først blev spurgt, følte jeg mig helt klart underkvalificeret, men jeg er glad for at jeg sagde ja. Det at være med til alle forhandlingsmøderne har været meget lærerigt.

Marike, 23 år, Aalborg menighed, Studerer Robotteknologi på Aalborg universitet. Jeg elsker naturen og det at være aktiv. I fritiden spiller jeg floorball og er aktiv som spejder i Aalborg trop.

Som ny deltager ved generalforsamlingen følte jeg at informationen på visse punkter var meget sparsom, og jeg blev overrasket over hvor mange uskrevne »kutyme«-regler der var inden for vores kirke. Når man kommer »udefra« og bliver smidt ind i processen, er man på godt og ondt tilbøjelig til at sætte spørgsmålstegn ved ting som de mere »garvede« delegerede er vant til. For mig blev det hurtigt klart, at jeg netop havde noget at tilføje pga. dette perspektiv. Det gik op for mig, at det er vigtigt at huske på, at én af generalforsamlingens største styrker er de delegeredes diversitet.

Som en sidste bemærkning har jeg lyst til at fortælle om respons på unge delegerede. Selv om det i et ungt perspektiv kan føles som om, at det er de ældre generationer, der »styrer« kirken, så skal man ikke undervurdere sin egen stemme. Hvis man vil, kan man sagtens have indflydelse som ung. Min oplevelse har været, at de unges meninger og deres engagement i generalforsamlingen bliver værdsat meget. Folk er søde til at give positiv feedback og fortælle, at de er glade for at man deler sine synspunkter.

HVIS MAN VIL, KAN MAN SAGTENS HAVE INDFLYDELSE SOM UNG.

For unge som i fremtiden bliver spurgt om de vil være delegerede kan jeg kun anbefale at sige ja. Det koster en del tid, men man lærer så meget, og jeg tror at det er vigtigt, at vi som unge ikke er bange for at bære vores del

#012 UNG ADVENTIST 02/2016

ansvaret for kirken og dens fremtid. Det kan virke overvældende at skulle stille sig op foran så mange kendte og ukendte ansigter og sige sin mening. Der er intet krav til at du som delegeret skal gøre det, men hvis man har noget værdifuldt at tilføje, skal man ikke være bange for at gøre det.

for dit lys er kommet

E


AF: SUE-ANN FREDERIKSEN   

TJ E N

GENERALFORSAMLING #

EST

E

Hvad var din oplevelse af generalforsamlingen? Min oplevelse af generalforsamlingen var rigtigt god. Jeg fik et indblik i Adventistkirkens kerne og lærte en masse om kirken og dens holdninger, som jeg ikke vidste på forhånd.

Hvad fungerede godt? Generelt var det tydeligt, hvad der forventedes af én i forhold til hvornår der var forhandlingsmøder, og hvilke forventninger der var til de delegerede i forhold til den viden man havde tilegnet sig på forhånd inden forhandlingsmøderne. Derudover blev der udvist respekt for de delegerede der var oppe at tale i mikrofonerne og der blev talt i en ordentlig tone.

Hvad bør kirken gøre anderledes? Jeg ved ikke hvad kirken bør gøre anderledes. Det var mit første år som delegeret, så jeg har intet at sammenligne med. Jeg synes dog, at det er fedt, at menighederne havde fået så mange unge medlemmer med som delegerede i år, så vi også havde mulighed for at få en indflydelse og danne os en holdning til de udfordringer, kirken står over for allerede nu.

Hvordan var dine forventninger og hvordan passede det med virkeligheden? Mine forventninger var ærligt talt ikke høje, inden jeg skulle på Himmerlandsgården, for at være delegeret. Jeg havde hørt fra flere tidligere delegerede, at man bare sad til møder hele

dagen, og at det ofte var langtrukkent og kunne føles irrelevant. Der var nogle områder, hvor det føltes irrelevant, men heldigvis tog det ikke så lang tid. Det var mere de relevante problematikker der tog tid, men det syntes jeg var helt fint, da man kunne sidde og diskutere med sine venner og høre deres synspunkter. Jeg havde troet, at jeg altid ville være enig med mine venner, som også var delegerede. Det var interessant at finde ud af, at der også var en del områder, hvor vi ikke bare stemte på det samme, fordi vi var venner, men at vi hver især tog stilling til de forskellige ting og kunne forsvare egne synspunkter og holdninger med respekt for andres holdninger.

Hvad ville du sige til andre unge, der i fremtiden bliver spurgt om at være delegerede? Gør det! Det er virkelig en oplevelse at få lov til at være med til at træffe vigtige beslutninger i kirken. Selvom man ikke har samme holdning som flertallet, er det stadig vigtigt at få stemt og holde fast i sine egne holdninger, da det kan være med til at belyse, hvor stor uenigheden i kirken er.

Sue-Ann Frederiksen, 22 år, Aalborg Menighed, Studerer Finans på UCN i Aalborg og arbejder derudover hos danbolig på Østerbro. I min fritid elsker jeg at være i fitness, at være social og at bruge tid sammen med mine venner og kollegaer.

DET VAR INTERESSANT AT FINDE UD AF, AT DER OGSÅ VAR EN DEL OMRÅDER, HVOR VI IKKE BARE STEMTE PÅ DET SAMME, FORDI VI VAR VENNER #013 UNG ADVENTIST 02/2016


# INTERVIEW

AF: ALICE SAHINKUYE | FOTO: PER ARILD STRUKSNES

Interview

med

ungdomslederen

Alice bor i Aa rhus, hvor hun er ved at færdig gø re sin uddannels e. Hun er 25 år og ef ter eg et udsa gn nogle gange voksen.

Det hele startede i 2009, da Thomas Rasmussen var ved at færdiggøre sin bachelor på Newbold College. Det var egentlig meningen, at han skulle fortsætte, men så blev han ringet op af Thomas Müller, der havde en “lille« forespørgsel. Unionsbestyrelsen i Danmark havde holdt møde, og de ville høre om Thomas ville komme hjem og være ansvarlig for ungdomsafdelingen i et års tid. Siden er der gået syv år, og nu synes Thomas, det er på tide at få gjort uddannelsen færdig - især hvis det skal nås inden hans og hans kone Tabitas børn begynder i skole. Derfor rejser familien til Andrews University i USA, og der skal de være fra august og tre år frem. Thomas, hvordan vil du beskrive din tid i ungdomsafdelingen? Hvordan var begyndelsen? Det er jo flere spørgsmål på én gang, og det beskriver nok lidt, hvordan jeg havde det til at begynde med. I ungdomsafdelingen er der altid mange projekter i gang samtidig. Man kan ikke bare planlægge ét stævne, og så efterfølgende gå i gang med det næste. Til at begynde med var det hele meget overvældende. Jeg var 24 år, da jeg begyndte og siden jeg endnu ikke havde stiftet familie, var det nemt at komme til at arbejde alt for meget. Efter de første 4 måneder begyndte jeg at blive syg. Det var ikke før i februar, 2010, på en tur til Newbold, at en af mine venner fik spurgt ind til det, og sammenhængen begyndte at gå op for mig. Det var nok første skridt på vejen til erkendelsen af, at arbejdet i ungdomsafdelingen er noget man aldrig bliver færdig med. Der er altid mere at

gøre, men man kan ikke gøre alt, og slet ikke alene. Derfor har det også været helt uvurderligt med alle de frivillige, som har hjulpet gennem årene. Jeg kunne heller ikke have gjort det uden mine kollegaer, uden ledelsen og slet ikke uden mine forældre og Tabita. Noget af det jeg har været glad for at arbejde med er CORe (Church of Refuge). Det er en praktisk værktøjskasse, som jeg har været virkelig glad for, fordi det har været noget, som mange menigheder har kunnet bruge i arbejdet lokalt. Det er nemlig noget af det, jeg synes har været rigtig svært. Vi har så mange stævner, og de er på hver deres måde uundværlige, men nogle gange har vi så travlt med events, at vi glemmer at lægge fokus på det, der gør en forskel til hverdag. Hvordan kører man ungdomsafdelingen for unionen uden at det en national ungdomsforening? Og hvordan sørger man samtidig for, at alle de teenagere og unge spredt rundt i landet, hvor

DER ER IKKE ALTID BRUG FOR DET SAMME, OG DERFOR ER DET VIGTIGT, AT BÅDE UNGE OG MENIGHEDER FORTÆLLER, HVAD DE HAR BRUG FOR. #014 UNG ADVENTIST 02/2016

der ikke er særlig mange andre unge adventister får kontakt og venskaber til andre unge i kirken? Det er noget vi må være konstant opmærksomme på.

Thomas, mens du har været ungdomsleder, er der startet nogle nye stævner. Hvor kommer idéerne til sådan nogle fra? Jeg husker tydeligt mit første TEENstævne i Nyborg, hvor Sue-Ann og Helena spurgte: “Thomas, hvorfor er der kun 2 TEENstævner om året?« Så de næste to år lavede vi tre. Jeg husker stadig børnelejren i 2011, hvor Christel og Louise kom på besøg om onsdagen. De var blevet for gamle til at være med, og de savnede det. Året efter startede vi TEENcamp. Og det var til et ungdomsbestyrelsesmøde i 2010, at idéen om en nordisk sommerlejr blev luftet, og året efter havde vi UPLIFT på Himmerlandsgården for første gang. Dette er blot nogle eksempler på, at det nytter at sige noget. Det kan gøre en forskel. Som ungdomsleder handler det ikke bare om, hvordan jeg kan få ført mine idéer ud i livet. Det handler om at finde ud af, hvad der kan bringe unge tættere på Jesus og give dem et bedre kristent fællesskab, og hvis TEENcamp


var noget af det, der skulle til, så var det mit arbejde at få det op at stå. Men for nu også at være balanceret, så var også i min tid som ungdomsleder, at vi stoppede med teologiske weekender og landsungdomsdage. I stedet for vi nu 18/30 dage, Global Youth Day og i flere år har der været lovsangsworkshop, kursus i teknik, mm. i forbindelse med det internationale fodboldstævne på Vejlefjordskolen. Der er ikke altid brug for det samme, og derfor er det vigtigt, at både unge og menigheder fortæller, hvad de har brug for.

Hvad kommer du til at savne mest ved jobbet? Jeg kommer til at savne alle de unge. Jeg kommer ikke at savne møderne, køreturene, mails eller telefonsamtalerne, hvor jeg skal spørge frivillige om hjælp, og jeg er sikker på, at der er mennesker som ånder lettet op, fordi de regner med, at de nu slipper for opringninger. Men samtidig, er det faktisk nogle af de mennesker, jeg kommer til at savne. Jeg kommer til at savne at snakke med de 12-årige på børnelejr om TEENcamp næste år. Jeg kommer til at savne at snakke med 3.g’erne om, hvad de skal efter sommerferien. Jeg kommer til at savne inspirationsugerne på vores skoler, og jeg kommer til at savne at se folk tage både små og store skridt i retning mod Gud.

INTERVIEW #

har været noget af det mest fantastiske overhovedet, og selvom det på en måde har været “ud over den sædvanlige arbejdsbeskrivelse«, så er jeg ikke i tvivl om, at det har været det hele værd.

Hvad har du af fremtidsdrømme for dig selv og for unge adventister i Danmark? Jeg håber, at når alt er sagt og gjort, at alle unge adventister ærligt vil spørge sig selv, hvad de vil med Jesus. Er han bare en vi henvender os panisk til, når vi skal til eksamen eller kæresten lige har slået op? Hvem er han for dig? Jeg synes, at noget af det sværeste ved at skulle rejse til august er, når jeg tænker på alle de teenagere og unge, som har taget imod Jesus, men som har brug for opbakning fra familie og menighed for at holde fast. Noget af det sværeste er at tænke på alle de teenagere og unge, som ikke har taget imod Jesus endnu, og som vi har et ansvar for at vise og fortælle, hvem han er. Min fremtidsdrøm er at bruge mere tid med Jesus. Det lyder måske simpelt, men jeg tror helt oprigtigt, at jo mere vi bliver mindet om vores skaber og frelser, desto større kærlighed vil vi også få til vores medmennesker. Det er også derfor, at jeg har brug for at komme tilbage for at studere mere, fordi efter 7 år i ungdomsafdelingen, har jeg brug for at tanke op. Jeg har brug for at være lidt mere hjemme hos min familie, og så glæ-

TJ E N

EST

E

der jeg mig til engang at vende tilbage til arbejdet som præst, hvor det så end bliver i landet.

Har du nogle gode tips og tricks til din efterfølger? “Sørg for at lade din loyalitet gå nedad, og ikke opad.« Sagt med andre ord: for en ungdomsleder er unge adventister i Danmark vigtigere end Generalkonferencen.

DERNÆST, SØRG FOR ALTID AT SIGE TAK, OG VÆR ALDRIG BANGE FOR AT SIGE UNDSKYLD. Som afslutning, så vil jeg gerne dele noget, som Bjørn Ottesen sagde til mig, da jeg begyndte som ungdomsleder: “Thomas, der er ikke flere unge i kirken end at du kan lære dem alle sammen at kende personligt, og hvis du sætter mennesker i din kalender først, vil der altid være plads til alt det andet.« Det ved jeg ikke, om jeg har formået, men jeg har forsøgt. Det er nemlig jer, det handler om. Tak fordi jeg har fået lov til at tjene som jeres ungdomsleder.

Er der noget du ville have gjort anderledes, hvis du skulle gøre det om? Ja, uden tvivl. Hvis ikke, ville jeg ikke have lært noget af alle de fejl, jeg har gjort, og det håber jeg da, jeg har. Jeg kan komme i tanke om flere samtaler, som jeg ville ønske var forløbet anderledes, og så ville jeg også være taget til nogle flere familiearrangementer i stedet for at arbejde noget mere. Men hvis jeg skulle vælge én ting, som jeg ikke fortryder i min tid som ungdomsleder, så er det alle de bibelstudier, som jeg har haft, bl.a. på Vejlefjordskolen, men også mange andre steder i landet. Det

#015 UNG ADVENTIST 02/2016


# REKLAME

AF: XXXXX XXXXXX | FOTO: XXXXXX XXXXXX

Er din tro udholdende? www.prosess.org

Prosess på Snapchat: prosessmmm

Prosess på Facebook: facebook.com/prosessmmm

Konferencen Prosess Puls vil inspirere til en pulserende og levende tro. 14.-16. oktober 2016, Quality Hotel Expo, Oslo/Fornebu

prosess.org

R

T

SE ANDRE PARTNERE/SPONSORER PÅ PROSESS.ORG

PROSESS HAR «VEN FOR LIVET».

#016 VI OPFORDRER ALLE TIL Å STØTTE ADRAS BISTANDSARBEJDE. UNG ADVENTIST 02/2016

FOTO: KAI OTTO MELAU

BJØRN ARE DAVIDSEN

TRYGVE SKAUG

ANNE MAY ABRAHAMSEN

E

HARALD GIESEBRECHT

C

JAN ERIK LARSSEN

N

FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

O

KONCERT MED SIGVART DAGSLAND

K

URIEL HERINIRINA

FOTO: STIG OVE VOLL

HENRIK SYSE

Du møder bl.a.:


Prosess: Hvad tåler din tro? I Norge planlægges en ny Prosess-konference, hvor danskere er særligt inviteret til at være med. Skriv Prosess Puls d. 14.-16. oktober i din kalender. I år håber Prosess at få endnu flere med end vi plejer, fordi man i Danmark og Sverige har fået øjnene op for hvilken ressource Process er. I efteråret 2016 lægges der op til Prosess for hele Skandinavien. Prosess ser frem til at ønske alle velkommen, uanset alder, når dørene åbnes for Prosess Puls på Quality Hotel Expo i Fornebu lidt uden for Oslo. Det ser ud til at blive et arrangement du ikke vil gå glip af. Arrangørerne mener at der bliver et at årets store højdepunkter. EN BÆREDYGTIG VISION Mødeteamet melder allerede at programmet er færdiglagt, og arbejder nu med de allersidste detaljer. Konferencen Prosess Puls ønsker at give dig en gennemtænkt og bæredygtig vision om livet med en Gud som skaber tro, glæde, engagement og mening med menigheden. Prosess Puls vil inspirere til en pulserende og levende tro på Jesus. Konferencen tør stille spørgsmålet: Hvad tåler din tro? – Holder den til langdistancen eller er den brugt op efter en kort sprint? Og spørger videre: Gør troen verden til et bedre sted? AT HOLDE FOKUS… Dette er relevante spørgsmål i en tid hvor livet og troen udfordres fra mange kanter. Hvordan lever man troen sådan at den bliver bæredygtig i mødet med virkeligheden – enten om man snakker om tidsånden, videnskaben, personlige kriser eller globale udfordringer? Der lægges op til nogle udfordrende, spændende og kreative Prosess-dage hvor Jesus altid er i centrum. FØLG MED PÅ FACEBOOK OG SNAPCHAT I tiden frem til konferencen vil mere af indholdet og hvilke gæster som deltager blive præsenteret. Der bliver også koncert! Hold dig opdateret om Prosess: Følg Prosess på Facebook: facebook.com/prosessmmm, og på hjemmesiden prosess.org. Du er også velkommen til at følge Prosess på Snapchat: prosessmmm. Kontaktpersonen i Danmark for Prosess er Niels-Peter Nielsen

HVAD ER PROSESS? Prosess er et konferencekoncept for dig som vil have inspiration til troslivet. Prosess ønsker at du skal have en bæredygtig vision, at livet med en Gud som skaber tro, glæde, engagement og mening med menigheden. På Prosess-konferencerne møder du top-motiverede foredragsholdere og kreativitet som får fuldt spillerum. Prosess vil udfordre dig til at finde mening med livet og mening med menigheden. Det hele begyndte i efteråret 1998 med to visioner som blev smeltet sammen; visionen om menigheder som ved nøjagtigt hvad der er deres formål og drivende vision – nemlig at nå sine generationer med evangeliet, og visionen om en konference som viste fornyelse, kvalitet og menighedens værdier og samtidig udruste deltagerne til at leve evangelisk. PERSPEKTIV OG EN BREDERE HORISONT Funderet i disse visioner skabte en gruppe unge fra adventistkirkemiljøet den første konference om menighedsplantning. Den blev kaldt Exit 99 – et signal om at menighederne må se fremad og om et ønske om at lade tidligere tørkeperioder ligge i det forrige årtusinde, og begynde det nye med nye visioner og vækst. Efter dette blev navnet ændret til Prosess, vi er alle i udvikling – i en proces. Det er efterfølgende blevet til mange Prosess konferencer. Mange menigheder og ungdomsforeninger har efterfølgende revideret deres arbejde. Nye initiativer er vokset frem, lovsange har spredt sig i kirkerne. Mange har mødt Jesus på Prosess og rejst inspirerede hjem igen. Mange har valgt at blive døbt. Prosess har betydet meget for mange. GIVER SIT BEDSTE Prosess ønsker at inspirere til at give Gud vores allerbedste. Det som Prosess står og falder på er ikke teknikken og de andre virkemidler, men Guds nærvær i fællesskabet. Det som gør Prosess til et inspirerende sted at være er Helligånden. Det som holder os alle i gang er forventningen om at vi kommer til at møde Jesus, og forventningen om at han taler til os gennem talerne på konferencen.

NÆSTE KONFERENCE: PROSESS PULS, 14.-16. OKTOBER 2016 – QUALITY HOTEL EXPO, OSLO/ FORNEBU. DU ER VELKOMMEN! #017 UNG ADVENTIST 02/2016


# KALENDER

r e d n e l a k s m ungdo 2016 10.-17. juli Impact Bornholm

25.-31. juli

Nordisk Camporee

Himmerlandsgården Taler: Claes Lundström

15.-20. august RELAY

Göteborg, Sverige

10. september

18/30 dag

Odense Undervisere: Jan Barna & Bjørn Ottesen

16.-18. september

UNG ledertræning

Nærum Underviser: Janos Kovacs-Biro

14.-16. oktober

Prosess

Oslo, Norge Talere: Harald Giesebrecht, Bjørn Are Davidsen, Trygve Skaug, Anne May Abrahamsen, Uriel Herinirina, Henrik Syse og Jan Erik Larsen www.prosess.org

2017 27.-29. januar Fodboldstævne 6.-9. kl. Vejlefjordskolen Taler: Robert Fisher

11. februar 18/30 dag

København Undervisere: Tom de Bruin og René Bidstrup

3.-5. marts

Internationalt lovsangs- og fodboldstævne Vejlefjordskolen Taler: Anthony Fuller Lovsangsteam: Geoff Muckle m.fl.

18. marts

Global Youth Day

24.-28. maj Årsmøde

Himmerlandsgården Taler: Matthew Gamble

2.-9. juli TEENcamp

Himmerlandsgården Taler: Dejan Stojkovic Underviser: Torben Rasmussen

1.-6. august

Europæisk ungdomskongres Valencia, Spanien Hovedtaler: Sam Leonor ung.adventist.dk · facebook.com/ungdomsafdelingen #018 UNG ADVENTIST 02/2016


AF: MORTEN RECHTER 

r til inrten og læse Jeg hedder Mo et Ung rg. Jeg har lav lbo Aa i r niø ge , ros, sten 5 år. Ris næ i t ris mo Hu es til ation kan send ideer og inspir m. r@hotmail.co te ch nre rte mo

UNG HUMORIST #

UNG HUMORIST

Hvorfor Thomas Rasmussen flytter til USA Han skal p˚ a universitetet

Taco Bell

Familie

Hvad tiden gik med til Generalforsamlingen Tid brugt

Donald Trump bliver nok præsident

Ny e

ide

Ny e er

D Æ ve etal ge n d r j d ne ing an tæ ere r a er sæ gt tte lfo a tte er lse r sa f p lse ra m rak r f l i n si ge s v r ed

#019 UNG ADVENTIST 02/2016


DET SKER Tema:

Adventist i 2016 - i

teor sis prak

Dato: Sted: Pris:

10. september Hunderupvej 51, 5000 Odense kr. 100,- (gratis for studerende)

Talere: Jan Barna & Bjørn Ottesen

tember

16.-18. sep

dag

18/30

2016-02 UngAdventist  

Medlemsblad for Adventistkirkens ungdomsafdeling