Page 1

01#2016

TEMA:

ALKOHOL & FEST

Årsmø

generalfor

4.-8. maj · Himm

Ungdomsteltet (18-30 år

Bjælkehytten (13-17 år) k

Fælles i det store telt kl. 20.1

For mere information og prog

Taler: Bernie Anderson Forest Lake Church · Florida · USA

MAGASIN FOR UNGE ADVENTISTER I DANMARK

SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS UNGDOMSAFDELING I DANMARK

MIN HISTORIE

RÅD FRA POLITIET

GENERAL­FORSAMLING

Anni er vokset op i et alkoholiseret, kristent hjem. Læs hendes historie.

Emil Nielsen er politibetjent og bylivet er en del af hans hverdag. Hvad skal du være opmærksom på, når du er i byen?

I begyndelsen af maj afholder Adventistkirken i Danmark generalforsamling på Himmerlands­ gården. Hvad betyder det?

#04

#06

#11

ANBEFALINGER   ARTIKLER   INTERVIEWS   LEDER   PROFIL   REPORTAGER


# LEDER

ALK

AF: THOMAS RASMUSSEN

UNG ADVENTIST | NR. 01-2016 ISSN: 0907-6271 Udgiver Syvende Dags Adventistskirkens ungdomsafdeling i Danmark. Signerede artikler står dog for forfatternes egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis udgiverens holdninger. Artikler og andet materiale må kun gengives med skriftlig tilladelse fra redaktøren. Formål ·  at fortælle om Guds eksistens og kærlighed ·  at informere om kirkens aktiviteter for unge ·  at være talerør for unge adventister Oplag: 1.000 stk. Abonnement Pris 180 kr. årligt. Bladet er gratis for unge mellem 13 og 30 år. Henvendelser vedrørende abonnement rettes til bladets redaktør. Materiale UNG ADVENTIST modtager gerne artikler eller andet materiale, der handler om unge og kristendom. Det vil lette vores arbejde meget, hvis stoffet indsendes elektronisk til ung@ adventist.dk. På vores hjemmeside finder du flere praktiske råd om indsending af materiale. Landsungdomsleder Thomas Rasmussen Mobil: 5120 6990 E-mail: ung@adventist.dk Redaktionsråd Alice Sahinkuye (korrektur) Christian Rechter Heidi Rasmussen Henrik Jørgensen Ida Frederiksen Marlene Mogensen Morten Rechter Layout

Tryk Strandbygaard Grafisk A/S Ekspedition UNG ADVENTIST Concordiavej 16 2850 Nærum Internet ungadventist.dk

Forsidefoto: istockphotos.com

#02 UNG ADVENTIST 01/2016

OHO

L&F

EST

Hverdag og fest

Vi nærmer os årsmødet for Adventistkirken i Danmark. Årets største fest. Men det er nu ikke derfor Thomas Ra sm ussen vi har valgt at inkludere noget om det i dette blad. Vi er landsungd omsleder for Advent ist kirken, vil gerne forberede vores unge på, at der i år også er Danmark og redakt ør for bladet. generalforsamling, og det betyder bl.a., at der vælges nye embedsmænd og bestyrelse. Det er vigtigt, at du bliver hørt og de bedste muligheder for at blive hørt har du, hvis du bliver valgt som delegeret i din lokale menighed. Den proces kan du læse mere om senere i bladet. Vi glæder os til at se dig! Temaet denne gang er »Alkohol og fest«, og da vi talte om det i redaktionsrådet ønskede vi et blad, der satte mere fokus på fest end på alkohol, men da vi begyndte at spørge unge om de ville dele deres erfaringer, så var det sværere end vi troede. Det er jo et følsomt emne. For nogle et tabu. For andre er emnet uddebatteret, og vi gider ikke høre mere om det. Uanset hvad du tænker, så vil jeg opfordre dig til at læse de indlæg, som er med denne gang. FRA POLITIET Emil Nielsen beretter om sit arbejde i politiet, hvor hverdagen ser noget anderledes ud end den gør for de fleste af os. Han ser ting, som vi andre bliver forskånet for – for det meste. Men jeg ved også godt, at tiderne, hvor unge adventister valgte altid at blive hjemme i weekenden i mange tilfælde hører fortiden det. For mange er byliv og fest også en del af »hverdagen«, og det er på godt og ondt. I hans indlæg kan du læse gode råd til, hvordan du håndterer forskellige situationer. »BÅDE OG« ELLER »ENTEN ELLER« Det er vigtigt at være en del af det samfund, vi lever i, og det vil jeg gerne lægge vægt på. Samtidig kommer det ikke uden en pris, hvis vi altid tager til fest i stedet for at tage i kirke, så kan det være svært at blive ved med at føle sig hjemme, når man er i kirken. Hvis man ikke får den pause hver uge, som sabbatten giver, så kommer man til at mangle den, fordi det er trods alt sådan Gud har skruet os sammen, og vi har brug for hvile. Jeg husker stadig, da jeg i min tid på McDonald’s tog

ud fredag aften for at spille pool med mine kollegaer. Da jeg kom hjem stank mit tøj af røg. Jeg var den eneste hele aftenen, som ikke drak og der var tidspunkter, hvor jeg følte mig udenfor. Men hvor var det en fantastisk aften! Og jeg tror det betød noget for mine kollegaer, at jeg »for en gangs skyld« var taget med. Jeg kan huske, at min mor ikke syntes, at jeg skulle tage af sted, og jeg havde svært ved at forstå det, men da jeg sad i kirken næste morgen kunne jeg godt se, at det var to forskellige verdener. Men jeg ville gerne være en del af begge, og det tror jeg vi skal. Vi skal bare finde ud af hvordan. Jeg tror ikke, at jeg ville kunne holde til at indlede min sabbat på den måde hver uge på den lange bane. LIDT AF HVERT I dette blad kan du også læse om Juniors erfaring fra sit studiemiljø. Du kan læse om det gode arbejde, som Mikkel er en del af i det sydvestlige England, og vi er så privilegerede, at Anni Christtreu deler sin historie om hvordan det er at vokse op i et alkoholiseret, men kristent hjem. Virkeligheden er ikke altid, hvad vi tror den er, og hendes opfordring om, at dette er noget vi skal kunne tale om, også som kristne, tror jeg er rigtig vigtig. Vi skal være opmærksomme på, at når vi taler om »alkohol og fest«, så taler vi ikke om andre mennesker, men også om os selv. Senere i bladet deler jeg nogle tanker fra Daniels bog, hvor vi ofte læser sidste halvdel og dykker ned i profetierne, men i de første kapitler er der mange relevante ting for netop det liv vi lever til hverdag. God læselyst!


AF: JUNIOR SUNDAY  

INDLÆG #

ALK

OHO

L&F

EST

At deltage i fest uden at deltage i det hele spise frokost med, nogle at bede med og tale om studielivet med. Derudover giver det også nogle, man kan tage til fester sammen med, så man ikke er den eneste med en sodavand i hånden. KFS-arrangementer i København har dog betydet mindre tid til fester. For at give et bibelsk perspektiv til temaet, synes jeg konceptet »at være i verden uden at være af denne verden« jeg godt kan more mig lige så godt uden kan bruges. Dette udtryk er bl.a. baseret alkohol, og nu hvor jeg bor på kollegium, på Romernes bog 12,2, hvor essensen er, har mange accepteret mine svar. at vi er i verden, men følger ikke verdens værdier, der er i modstrid med Guds værMEN HVORFOR HAR MAN LYST TIL AT DELTAGE I FESTERNE I FØRSTE dier. I Biblen står der også, at vi er kaldet OMGANG? til at være verdens lys (Mattheus 5,1415), kaldet til at vise et rigtigt billede af Jeg tror, det er ønsket om at få nye hvem Gud er, ved at være fortalere for venner – at passe ind i forsamlingen. Vi Hans enorme kærlighed. Dette betyder, er sociale skabninger, der har godt af at at jeg har en særlig opgave her i verden, være en del af fælleskaber. Da det ikke og det er lige meget, hvor jeg er, og det er nemt at få venner på universitet, når er med Helligåndens vejledning. Jeg har man ikke deltager i festlivet, kan delhaft mange diskussioner med folk til fetagelse i kristne grupper (fx kristeligt ster. Nogle gange er vi blevet enige om forbund for studerende – KFS) være en at være uenige og et par gange har de god ide. faktisk været med i kirke. Jeg har fundet Disse grupper findes dog ikke på alle ud af, at der er meget, jeg har til fælles fakulteter – mit fakultet inkluderet. Dermed disse mennesker på trods af, at de for var vi nogle stykker, som startede en ikke tror på Gud. gruppe, selvom det var svært. Jeg har Jeg tror, det vigtigste, når man går til haft godt af vores gruppe pga. mulighefester, er, at have en positiv indstilling, den for at møde andre kristne på tværs af årgangene, altid at have nogen at især ved sin tilstedeværelse, at deltage i et kortspil, snakke om fællesting som for eksempel Super Bowl, computerspil eller hvad man nu finder på, og når muligheden åbner sig, gerne indgå i åbne diskussioner omkring tro. Og det er nemmere, når man ikke dømmer folk i forvejen, fordi alkoholJunior er 28 år og har en indtagelse, rygning m.m. BA i farmac i. Han arbej­ ikke er ensbetydende der deltid på Orkla Care A/S og bor på med, at folk ikke er intePaul Berg­ søe kollegiet i Nærum. resserede i at vide noget om ens tro.

Det er den første årgangsfest på studiet. Det hele er meget spændende, og man forsøger at få det første indtryk af folk. Alle er glade, og en siger, »skål!« Og så har man en sodavand i hånden. Der går ikke ret lang tid før nogen spørger mig om, hvorfor jeg ikke drikker? Hmm ja det er fordi... også kommer en eller flere forklaringer og forskellige reaktioner, alt efter hvem man taler med. Jeg har ikke haft ret meget tid til festerne i løbet af studietiden, da jeg har haft en del at se til i min lokale menighed. Derudover ved jeg, at selvom man ikke drikker, kan man blive påvirket af musik og hvad folk ellers gør under festerne, når de er fulde. Og det ender ret ofte med, at jeg tager hjem, inden folk er meget fulde. Ovenstående scenario kan genkendes til fester, især på universitet, hvor jeg har oplevet, at nogle blev sure over at få at vide, at jeg ikke drikker. Det var ikke så nemt at håndtere situationen, især fordi jeg var den eneste i klassen, der ikke drak. Eftersom min biologisk far døde af alkoholmisbrug, har jeg været hurtigt ude med at give det som forklaring på, hvorfor jeg ikke drikker. Selvom jeg i længden er blevet træt af at nævne min far i forbindelse med festerne, men sådan har jeg undgået yderligere spørgsmål. Andre gange svarer jeg typisk, at

Og det er nemmere, når man ikke dømmer folk i forvejen, fordi alkoholindtagelse, rygning m.m. ikke er ensbetydende med, at folk ikke er interesserede i at vide noget om ens tro.

#03 UNG ADVENTIST 01/2016


# PORTRÆT

AF: ANNI | FOTO: PRIVAT & THINKSTOCKPHOTOS.COM

Min historie

Mit navn er Anni, jeg er 37 år og uddannet ernæringsassistent. Jeg er gift på 14. år med min søde mand Tobias. Sammen har vi har 3 skønne unger på henholdsvis 16, 11 og 9. Meget af vores fritid bliver brugt på frivilligt arbejde, primært igennem vores kirke. Personligt er jeg mest involveret i arbejdet omkring børn og tro. Ved siden af dette arbejder jeg, igennem LUA, med at aftabuisere det at vokse op med alkohol.

HVAD ER LUA? LUA står for Lænkens Unge Ambassadører. Lænken er et landsdækkende alkoholambulatorium, hvilket betyder, at folk, som er i behandling for alkoholmisbrug, kan komme derhen og få deres antabus. Antabus er et stof man kan tage, der gør, at man reagerer negativt på alkohol, altså, at man ikke tåler at indtage det. Man går også til rådgivning i Lænken og det kan både være alene eller hele familien. I de seneste år er der kommet langt større fokus på børnene/de unge, som vokser op i familie med alkohol. Igennem forskning og studier har det nemlig vist sig, at mange, som vokser op med alkoholmisbrug, er mærket for livet og har livslange udfordringer, som følger af ikke at være blevet spejlet som barn, mødt på sine behov og den uforudsigelighed, som ofte findes i disse familier.

tider truende, både overfor min mor og os børn. Han forsvandt i perioder, hvilket selvfølgelig har haft stor indflydelse på min mor, som havde det sværest, var nervøs, ked af det og bange og ladt tilbage med tre små børn. Dette var altså en familie i opløsning. Da jeg var omkring syv/otte år, skete der det, at min far, igennem hans arbejdskollega, blev inviteret med i en kirke. Dette førte til, at mine forældre valgte at blive kristne og at min far blev sat fri fra alkohol. Faktisk så fri at han godt kunne drikke lidt. Normalt, når man har haft problem med alkohol, vil man råde til IKKE at drikke alkohol, overhovedet, da risikoen får at »falde

er jeg vokset op i stor villa, to biler, et pinligt rent hjem, sommerferie og har faktisk aldrig manglet noget på denne front. Men til trods for dette meget »pæne« danske hjem, lå der altid sådan en spænding i luften, meget skænderi (som til tider udviklede sig til vold) og en stor uforudsigelighed. AT VÆRE BARN I min familie så det sådan ud, at der altid var en chance for, at verden var eller ville forandre sig, fra hvad den var. Et godt eksempel kunne være, at mine forælder altid skulle skilles, og at vi børn kunne blive placeret rundt omkring i familier fra kirken, til stormen var gledet over. Jeg har til og med flere gang været med henne at se, hvor jeg skulle bo, når mine forælder skulle skilles (jeg skulle altid flytte med min far, hvilket i sig selv var meget utrygt, fordi jeg var bange for ham når han drak, da han ofte kunne være meget voldsom). Nogle gange var det fordi han havde fundet sig en ny dame på en af sine drukture. Dette har betydet, at jeg, som voksen, har utroligt svært ved at stole på nogen eller noget. For jeg er jo opvokset med, at mit verdensbillede var meget omskifteligt. Jeg troede, at mine forælder elskede hinanden, men på samme tid skulle de også ofte skilles. Det, man skal huske, er at disse børn og unge ikke har prøvet andet, de ved

… sandheden var faktisk en anden. Min far stoppede ikke med at drikke og han var nok det, man kan kalde for en kvartalsdranker…

MIN EGEN PERSONLIGE HISTORIE I KORTE TRÆK Jeg er vokset op med en mor og far og to større søskende. Faktisk husker jeg ikke rigtig noget fra før jeg var syv/ otte år gammel. Min far havde store problemer med alkohol. Jeg tror, han forsøgte sig med behandling flere gange, uden at det lykkedes. Når min far drak, var han meget dominerende og til

#04 UNG ADVENTIST 01/2016

i« er for stor. Så meget større var det jo også, at han var så »fri« at det åbenbart ikke var noget problem. Og selvfølgelig glædede vi os over dette. Men sandheden var faktisk en anden. Min far stoppede ikke med at drikke og han var nok det, man kan kalde for en kvartalsdranker. Det betyder, at han drak i perioder. Det er altså ikke sådan, at jeg kom hjem hver og hver anden dag og min far så sad og drak. Nej, sådan var det sjældent. Faktisk


ALK Jeg er fuldstændig overbevist om, at det er Guds fortjeneste, at jeg er, hvor jeg er i dag og er blevet bevidst om min historie. ikke, hvad normalt er og vender ofte deres frustration indad eller udad. Og man skal huske, at der ikke bliver talt højt om dette problem (muligvis når bølgerne går højt og et kraftigt skænderi er i gang) men bagefter lever man bare videre som før. Fordi det ikke bliver italesat, kan det være rigtig svært at gennemskue situationen som barn. Man kan godt mærke, at det ikke føles rart, men man bliver jo ikke mødt i det. Tværtimod blev jeg mødt med, at min far ikke længere var alkoholiker, og når det gik galt, faldt han jo bare i. Børn stoler på deres forældre og tror jo ikke, de lyver. Så hvis de ikke gør det, og noget føles forkert, må det jo være mig, der er forkert?? Disse tanker gør, at børn som er opvokset i sådanne familier, ofte har en »forkerthedsfølelse« over sig. De bliver ligesom bærer af problemet. For mit eget vedkommende betød det, at da jeg blev teenager, fik jeg store problemer med mig selv og hele livet. Jeg kunne simpelthen ikke få tingene til at passe sammen. Jeg blev meget oprørsk, grænseoverskridende og forsøgte med piller at tage mit eget liv. Flere gang lå jeg på Rigshospitalet med voldsomme forgiftninger. Alle kunne jo blive enige om, at jeg havde det dårligt og det var synd for mig, og pludselig var det MIG, det var synd for, MIG, som havde det svært. Altså MIG, som var bærer af problemet. Virkeligheden var faktisk, at jeg reagerede sundt på noget meget usundt. Jeg

var bare ikke i stand til at italesætte det. Jeg vidste ikke, hvad det var som var galt. Jeg gik til psykolog, men kunne ikke fortælle hvorfor, fordi jeg faktisk ikke vidste, hvad der var galt. Jeg var jo vokset op med en historie om hvordan det var og havde jo ikke prøvet andet. MIN OPFORDRING Så det, jeg prøver at sige her er, at mange unge/børn måske slet ikke er i stand til at italesætte deres mangel på trivsel, men har brug for voksne eller en god ven, som spejler dem, som vover at italesætte hvordan det er, så de kan genkende hvordan de faktisk har det: »Jeg kan godt forstå du bliver ked af det, når dine forælder...........« »Nåh ja, det bliver jeg da, det er derfor.« Osv. Det er også det, jeg primært vil med min historie: at opfordre os alle til at se hinanden og vove at være kærligt nysgerrige på menneskerne omkring os og ikke være så berøringsangste, at vi lader os skræmme af rammen. »De bor jo så pænt«, »han har jo sådan et godt job«, »de kommer jo i kirken« osv., osv. Det findes alle steder. Det handler ikke om at pege og angive hinanden, men snarere om at give alle en mulighed for hjælp og specielt de svageste, dem som ikke selv har valgt, nemlig børnene. Så læser du det her og kan genkende noget i dig selv, eller begynder du at undre dig, så søg hjælp i enten Tuba, Lænken, eller et af de andre anonyme steder, der findes på nettet. Det kan også være, du kender en god voksen som du kan betro dig til. GODE RÅD Hvis du på en eller anden måde er pårørende eller i nærkontakt med nogen som skifter ad-

OHO

L&F

EST

færd, pludselig falder fra i skolen (det behøver jo ikke at være alkohol, det kan være andre problemer/ udfordringer) så vær nysgerrig på den gode måde, mennesker ændrer ikke adfærd uden grund. Lad os se hinanden, også det som kan være svært. Med min historie håber jeg selvfølgelig, at man får hjælp så tidligt som muligt, så man ikke går gennem halvdelen af livet med en opfattelse af at være forkert. Desværre var jeg ret voksen før det skete for mig, og derfor taler jeg højt nu, så andre forhåbentlig kan blive klogere noget før. Husk, at det aldrig er for sent. NETOP SOM KRISTEN I forhold til tro, Gud og kirke med min historie, tænker jeg helt klart, at der var nogle gode mennesker, som ønskede at hjælpe, men som ikke, over for mig, italesatte problemet og min situation. Det kan hurtigt komme til at fremstå en smule hyklerisk, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg personligt ser det at kende Gud som den største gevinst i mit liv. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det er Guds fortjeneste, at jeg er, hvor jeg er i dag og er blevet bevidst om min historie. Jeg sætter ikke lighedstegn mellem kristne og Gud, forstået på den måde, at alle fejler, også de kristne og det er derfor særligt vigtigt, at vi netop i disse kredse tør åbne øjnene og tale om tingene som de er, og ikke kun om, hvordan de »skal » være. Hvis tingene ikke er som vi ønsker, må vi kristne være de første til at turde tale om det, søge hjælp og gøre noget ved det.

#05 UNG ADVENTIST 01/2016


# ARTIKEL

AF: EMIL NIELSEN | FOTO: THINKSTOCKPHOTOS.COM

Råd fra politiet Mit navn er Emil, jeg er politibetjent, og jeg har været ansat i politiet siden 2010. Jeg bor lidt uden for Vejle med min gravide kone, Heidi, og min hund Marley.

Torsdag den 29. marts 2012 En dreng på 19 år har stjålet en motorcykel. Han har styr på den… tror han. Påvirket af amfetamin og alkohol, uden hjelm og kun iført shorts, kører han ind i et sving med ca. 100 km/t. Men der kommer en traktor, han undviger, men kører galt og lander ude på en mark. Vi ankommer til stedet og stabiliserer drengen, som har meget ondt. Han har brud på håndled, benet samt brækket ryggen og nakken 4 steder. Han overlever. En efterfølgende undersøgelse viste, at hvis han havde kigget ned af sig selv på ulykkesstedet, var han død pga. en brækket nakke.

Onsdag morgen den 1. januar 2014 Solen er lige stået op. Gaderne emmer af liv og glade mennesker. Folk har været til fest, fejret nytår og de fleste er på vej hjem. Men ikke alle kommer hele hjem. En dreng på 17 år bliver offer for grov vold, da han kigger »forkert« på en mand påvirket af amfetamin. Manden knuser en flaske på kantstenen, sliber den langs brostene, hvorefter han stikker drengen i arm og hals – han overlever, dog med mén. Tirsdag den 20. oktober 2015 En 18-årig dreng er på besøg hos sine forældre. Han keder sig, så han tager til fest. Han sniffer kokain og drikker øl. Da han kommer hjem, kan han ikke sove, så han ryger hash og lægger sig til at sove. Dagen efter vågner han i en psykose. Han tror, en parasit har besat hans krop. Den er i hans hals, så han finder en kniv og forsøger at skære den ud. Han mister blod, men overlever og er nu i psykiatrisk behandling.

#06 UNG ADVENTIST 01/2016


ALK

I kraft af mit arbejde ser jeg mange skyggesider af samfundet. Skyggesider, som de fleste er forskånet for. De 3 eksempler er min hverdag, mit arbejde. Jeg kan godt lide mit arbejde, men hvor ville det dog være uendeligt meget nemmere, hvis euforiserende stoffer og alkohol ikke var en del af samfundet. Byliv og fester er en del af de fleste unges liv, jeres liv. Man socialiseres, får venner og hygger sig. Men hvordan forholder man sig som ung adventist i festmiljøet og hvad skal man være opmærksom på når man tager i byen med vennerne? INDEN DU TAGER I BYEN, SÅ OVERVEJ FØLGENDE: • Tag kun til fest eller i byen med venner som du kan stole på og hvor I kan holde øje med hinanden. • Aftal på forhånd hvem der kører hjem og om i eventuelt skal blive hentet af jeres forældre. • Overvej nøje hvilke fester i tager til og hvor i tager i byen. HVIS DU HAR TÆNKT OVER DISSE EMNER, SÅ ER DU SOM SÅDAN GODT KLÆDT PÅ – MEN HVAD SÅ MED ALKOHOL? Jeg vil ikke være moralens vogter over hvorvidt du må drikke alkohol eller ej. Måske har du prøvet det, måske har du ikke. Jeg kan dog med sikkerhed fortælle dig, at alkohol har

en væsentlig indflydelse på din væremåde og måde at tænke på. Husk, at den eneste, der kan tage ansvar for dine handlinger, er dig selv! MEN HVAD HVIS MIN KAMMERAT HAR DRUKKET OG VIL KØRE HJEM? Spirituskørsel er noget politiet er involveret i mange gange om dagen, især i nattetimerne. Spiritusbilisten kan være alt fra alkoholikeren til en ung og veluddannet mand, som har været til festdagen forinden og kører til bageren om morgenen. Alkohol tager lang tid om at komme ud af kroppen. – ca. 1,5 time pr. genstand. Så hvis du eller dine kammerater er i tvivl, så lad være med at køre bil. Hvis din kammerat stadig insisterer på at køre, så smid enten nøglerne langt væk, eller ring efter politiet. Det kan jo være, han kommer til at gøre andre mennesker fortræd. EUFORISERENDE STOFFER OG KRIMINALITET Bylivet i Danmark i dag er ikke kun præget af fulde mennesker. Euforiserende stoffer og kriminalitet er også faktorer som spiller en stor rolle hos mange mennesker. • Folk bliver utilregnelige og voldelige. • Mange syntetisk fremstillige stoffer, som amfetamin og ecstasy, er i dag også med til at sende mange unge mennesker i koma, da stoffet er forkert

OHO

L&F

EST

fremstillet i et lille hjemmelaboratorium, som sandsynligvis er placeret på et sundhedsfarligt toilet i en lejlighed et sted i Danmark. • Hash/cannabis bliver fremstillet af hampplanter og har ligeledes en euforiserende virkning. Hash har dog en meget alvorlig bivirkning, nemlig hashpsykose. En hashpsykose kan tage fra 12 timer til mange måneder, hvor du, kort fortalt, bliver psykisk syg og formentlig bliver indlagt på psykiatrisk afdeling. Mit råd til dig er, at du skal holde dig så langt væk fra euforiserende stoffer som overhovedet muligt, uanset om det er amfetamin eller hash. Du skal i den grad også tage dig særligt i agt for personer, som kan være påvirkede. Som politimand, kommende far og adventist, vil jeg i den grad opfordre dig til, at tænke dig om, når du skal til fest eller i byen. Jeg stoler på, at du er en ansvarlig ung mand/dame, som kan tage ansvar for dine egne handlinger. Hvis du imod al forventning kommer til at gøre noget dumt, så ring til politiet - vi er her for at hjælpe dig. Du er også velkommen til at skrive en mail til mig, hvis du har nogle spørgsmål eller bare har lyst til at snakke: emilnielsen86@gmail.com

#07 UNG ADVENTIST 01/2016


# ARTIKEL

AF: THOMAS RASMUSSEN

Gud er ikke langt væk, men tæt på Man skal ikke læse ret langt i Daniels bog for at se, at Gud er aktiv i menneskers liv. Vi er ikke overladt til os selv. Og det kan være til opmuntring, når man står i situationer, hvor man ikke oplever at have styr på det der foregår omkring en. Det kan være en trøst, når der sker ting i ens liv, hvor man har lyst til at give op. Og når man bliver i tvivl om hvor Gud er, så er budskabet i Daniels bog tydeligt, nemlig at han har det store overblik, når vi har mistet det.

»Herren gav Judas konge Jojakim i hans magt, …« Dan 1,2

»Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen, …« Dan 1,9

»Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom.« Dan 1,17

#08 UNG ADVENTIST 01/2016

Men Gud har ikke kun det store overblik. Han er også tæt på. Når vi læser sidste halvdel af bogen ser vi de store linjer i verdenshistorien. Det er her vi finder mange profetiske beskrivelser, om hvad der kommer til at ske i fremtiden og en forsikring om, at Gud er med. Vi ser også, hvordan det er Gud, der styrer slagets gang, når det gælder kongeriger på jorden. Gud indsætter konger. Gud afsætter konger. Men i de første kapitler ser vi, at dette ikke bare gøres »på afstand.« Men fx i Nebukadnesars tilfælde kommer Gud helt tæt på, endda så tæt på, at i kapitel to får han en profetisk drøm, og kapitel fire skriver han selv. En hedensk konge formår Gud at vende rundt. Det handler ikke kun om folkeslag og nationer, men også om enkeltpersoner.

DET ER STADIG RELEVANT Det er netop det, der er så relevant i forhold til vores tema. Det handler om, hvordan man rækker ud til mennesker omkring én, og hvordan man står fast på det, man tror. Det handler om, hvordan man kan være sikker på, at man ikke er overladt til sig selv, men at Gud går med. I min vindueskarm derhjemme, ovenover mit skrivebord, står der et ur med en indskrift, som er værd at huske: »He who kneels before God can stand before anyone.« (Han, der knæler for Gud, kan stå oprejst foran et hvilket som helst menneske.«) Og så står en del af teksten fra Dan 6,23 lige nedeunder: »Min Gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget; …« MIN GUD Hvis man er vokset op med at høre bibelhistorier som barn, så er historierne fra de første kapitler i Daniels bog højst sandsynlig velkendt, fordi det er gode historier at fortælle børn. Man er slet ikke i tvivl om, at Gud ikke er langt væk. Han er tæt på. Så når vi bliver voksne, hvorfor har vi så tendens til at glemme de første historier, og koncentrere os så meget mere om de profetiske drømme og syner fra den sidste del af bogen? Når vi er børn synger vi: »Jesus er min, og jeg er hans«, og når vi bliver voksne synger vi: »O, store Gud«. Men er han


ALK

ikke stadig »Min Gud«? Læg mærke til, at det er de ord Daniel bruger: »Min Gud sendte sin engel«. Han er en personlig Gud. Prøv at se, hvad Han gør i de første kapitler. KAPITEL 1

»Herren gav Judas konge Jojakim i hans [Nebukadne­ sars] magt.« Dan 1,2 Det er altså Guds beslutning, at dette sker. Vi er nået til det tidspunkt i historien, hvor der ikke er meget tilbage af Israels tolv stammer, og det, der er tilbage, er ikke værd at samle på. De repræsenterer på ingen måder Gud mere. De er kommet så langt væk, at det bedste, Gud kan gøre, er at overgive dem til babylonerne. Og læg mærke til, at det er Gud, der gør det.

»Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen, …« Dan 1,9 Daniel og hans tre venner befinder sig i en situation, hvor de bliver befalet at spise og drikke fra kongens bord. Det vil de ikke, og igen er Gud med dem i situationen, og Han lader dem finde velvilje og barmhjertighed. De er ikke overladt til sig selv. Og i denne sammenhæng vil jeg skynde mig at indskyde, at jeg tror hverken at det er fordi disse fire jøder er vegetarer eller afholdsmænd, at de ikke vil spise eller drikke af kongens bord. Derimod tror jeg enten det er fordi de ikke vil anderkende kongen som øverste politiske instans, eller fordi de ikke vil blive besmittet af afgudsdyrkelse. Men uanset hvorfor de vælger at bede om muligheden for kun at drikke vand og spise grøntsager, så er det væsentlige, at Gud er med dem i den situation.

»Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom.« Dan 1,17 Jeg husker stadig på Newbold, når vi havde vores skriftlige eksaminer, og læreren bad altid før vi begyndte, og uanset hvem det var, så var der som regel én bestemt sætning, der gik igen: »Gud, hjælp os til at huske det vi har lært.« Så ved en af eksaminerne spurgte jeg læreren inden om ikke han denne gang også kunne bede Gud om at hjælpe os med det vi ikke havde fået lært. Han grinede lidt af mig, og sagde at der måtte jeg klare mig selv. Jeg spurgte jo lidt for sjov. Men jeg spurgte også, fordi jeg vidste, at jeg ikke var ligeså godt forberedt, som jeg kunne være, og jeg ville stadig gerne have Guds hjælp. Når jeg læser om Daniel og hans tre venner ser jeg hvordan deres visdom og indsigt kommer fra Gud. Betyder det, at de ikke læste? Tværtimod, det ser ud til at de tog imod »så meget de kunne« af det Babylon tilbød dem. De fik nye navne. De fik uddannelse. Og de fik høje stillinger i kongeriget. Vi har ingen indikationer om, at de modsatte sig noget af dette, og Gud var dem med.

Det handler ikke kun om folkeslag og nationer, men også om enkeltpersoner. KAPITEL 3 Efter Nebukadnesars drøm i kapitel to lader han fremstille en billedstøtte af rent guld. Det skal være et symbol på at hans kongerige aldrig skal gå til grunde. Det er en provokation og et åbenlyst oprør mod den Gud, som gav ham drømmen med statuen, som bliver slået i stykker. Og i denne historie står Daniels tre venner foran kongen, fordi de vil ikke bøje sig for statuen og tilbede den. Samtalen eskalerer hurtigt, og idet

OHO

L&F

EST

kongen spørger dem: »Hvem er den gud, der så kan redde jer ud af min magt?« så svarer Shadrak, Meshak og Abed-Nego kongen: »Nebukadnesar, vi behøver ikke at svare dig! Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selv om han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet.« Dan 3,16-18 »OG SELVOM HAN IKKE GØR DET…« Jeg har holdt en prædiken over lige præcis de ord, og jeg kan huske da en af mine klassekammerater spurgte mig på et tidspunkt om jeg havde prædiket over noget fra Daniels bog endnu, og jeg svarede ja. Så spurgte han om det var første eller sidste halvdel af bogen, og da jeg svarede, at det var kapitel tre, så sagde han: »Det er jo den nemme del.« Men hvad er det, der sker? Efter de har svaret, som de gør, bliver de smidt i ildovnen, og der står, at der ikke bare er tre mænd, der går rundt inde i ovnen, men fire. »De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn.« Dan 3,25b Gud er ikke langt væk. Han er tæt på. Og uanset hvilken situation du står i til en fest, eller i hvilket som helst andet område i dit liv, så stol på, at Gud går med dig. Vær ikke nervøs for, om du er overladt til dig selv. Og når du ved det, så vær heller ikke bange for at tage beslutninger om hvad du vil, og hvad du ikke vil. Tro på, at Gud kan redde dig ud af den situation, du står i, og selv om han ikke gør det, hva så? LYT TIL GUDS ORD TIL DANIEL: »Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig, fordi du er en højtelsket mand.« Dan 9,22-23 »Men du, Daniel, skal gå bort, indtil enden kommer. Læg dig til hvile, og stå op til din lod ved dagenes ende!« Dan 12,13 Må det også være sandt for os!

#09 UNG ADVENTIST 01/2016


# REKLAMER

#010 UNG ADVENTIST 01/2016


REKLAMER #

Årsmøde &

generalforsamling 4.-8. maj · Himmerlandsgården Ungdomsteltet (18-30 år) kl. 9.00 på engelsk Bjælkehytten (13-17 år) kl. 10.30 med oversættelse Fælles i det store telt kl. 20.15 med oversættelse For mere information og program se ung.adventist.dk

Taler: Bernie Anderson Forest Lake Church · Florida · USA

UNGmad ved Anita & Joachim Thortzen Priser fra 250,-

#011 UNG ADVENTIST 01/2016


# FEATURE

Mød u ng d o o p i onsda ms­teltet g kl. 2 for en 1 særlig .15 introduktio n for n ye deleg e r e de

FRA: ADVENTNYT

Hvad sker der på en

generalforsamling? Som optakt til generalforsamlingen sætter UngAdventist fokus på demokratiet i menigheden. Læs her, om hvad det vil sige at være delegeret, hvorfor det er vigtigt, og hvilke ting vi kan komme til at stemme om. Da Adventistkirkens organisationsplan blev lagt, var det en bevidst tanke, at vægten skulle ligge i bunden – at medlemmerne skulle have så meget indflydelse som muligt, i modsætning til fx et hierakisk system med biskopper, der styrede ovenfra. I en stor organisation med over 18 millioner medlemmer kan det dog være svært at se dette i praksis. Vi har lavet skemaet til højre, for at man hurtigt kan se sin – og vores – plads i det store fællesskab. Til en generalforsamling ser vi dette medlemsdemokrati udfolde sig. GENERALFORSAMLINGENS ARBEJDE 4.-8. maj er der generalforsamling i Den Danske Union. Der fremlægger Unionens embedsmænd og lederne af afdelinger og institutioner deres rapporter, og der diskuteres visioner og strategier samt vælges folk til de ledende poster. Ved sidste generalforsamling vedtog vi, at ledelsen og bestyrelsen ville udarbejde et forslag til strategi for den næste treårsperiode, som skulle drøftes på generalforsamlingen. På den måde skulle vores fokus være på de kommende tre år – og ikke kun at godkende rapporter fra de sidste tre.

#012 UNG ADVENTIST 01/2016

På generalforsamlingens første dag nedsætter vi et forslagsudvalg. Dette udvalg kan man gå til, hvis man har et forslag, som generalforsamlingen bør vedtage. Det har tidligere fx været om ordination, mere tydelighed om økonomien eller højere prioritering af ungdomsarbejdet. Alle forslag skal behandles af udvalget, som kan fremlægge det i salen. FLYTTEDAG Der er altid spænding om, hvem der bliver valgt til de ledende poster. De er nemlig med til at udstikke retningen for, hvor trossamfundet bevæger sig hen de kommende år. I praksis begynder bestyrelsesudvalget med at indstille ledelsen (formand, næstformand og økonomichef), som vælges i salen. Alt efter, hvor hurtigt arbejdet skrider frem, kan valget af nogle eller alle afdelingssekretærer udskydes til den nye bestyrelse, der arbejder videre med puslespillet hen over sommeren. Alle medarbejdere ved, at der ved generalforsamlinger kommer en rokade i bemandingen – og selv med ganske

få nyvalg kan der opstå “huller“, der skal fyldes. Derfor forbereder de fleste sig mentalt på, at man muligvis bliver flyttet. AT BLIVE DELEGERET Hver menighed må sende én delegeret og yderligere én for hver påbegyndt 15 medlemmer. Altså sender en menighed med 31 medlemmer 1+3 delegerede. Det er de delegerede, der har tale- og stemmeret til generalforsamlingen og er dermed med til at træffe beslutningerne. Det er vigtigt, at de delegerede repræsenterer medlemssammensætningen. Der er brug for høje og lave, stille og udfarende, vegetarer og kødspisere – altså også en som dig. Udvælgelsen af delegerede foregår på lidt forskellig måde i menighederne. Der vil dog være et udvalg, der samles for at finde menighedens delegerede, som menigheden bagefter godkender. De skal ud og finde folk – og vil oftest være glade for, at man tilbyder sig. Unionskontoret sender et brev ud til hver menighed med besked om deres antal delegerede og deadlines. Før generalforsamlingen modtager de delegerede et hæfte med dagsorden, regnskab, afdelingsrapporter og eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

for dit lys er kommet


MEDLEMMERNE (dig)

MENIGHEDEN Alle medlemmer er del af en menighed. Det er her, man bliver optaget som medlem og har sit daglige trosfællesskab. Menigheden har en bestyrelse, der bliver valgt på et menighedsmøde.

UNIONEN Alle menigheder er medlem af en union*. Unionen ansætter og lønner missionsarbejdere, frembringer ressourcer og driver afdelingsarbejde på særlige indsatsområder. Unionen har ikke noget at sige over, hvem der skal være medlem - det er det lokale menighedsfællesskab, der afgør det. Menighederne sender repræsentanter til unionens generalforsamlinger. * Nogle steder har man endnu et lag, konferensen, mellem menigheden og unionen. Det havde vi tidligere i Danmark med Østdansk og Vestdansk Konferens.

DIVISIONEN Divisionerne er oprettet af Generalkonferensen for at holde kontakten med unionerne rundt omkring i forskellige verdensdele. Vi er en del af Den Transeuropæiske Division (TED). I Danmark er divisionen mest kendt for at drive camporeerne, Newbold College og for at sende to repræsentanter til vores generalforsamlinger.

GENERALKONFERENSEN (Verdenskirken) Verdenskirken består af alle unioner, og Danmark har været optaget i verdensfællesskabet siden 1880. Den laver bl.a. sabbatsskolehæfterne, udstikker retningslinjer for de forskellige dele af arbejdet, og driver missionsarbejde i lande, hvor arbejdet endnu ikke er etableret. Det er kun ved en generalforsamling i Verdenskirken, at vores trospunkter kan godkendes. Hver union sender repræsentanter til generalforsamlingen.

SPØRGSMÅL OG UNDSKYLDNINGER JEG ER FOR UNG ... Ja, uden erfaring kan man ikke altid gennemskue, “hvad vi plejer“ eller tage hensyn til gamle sager. Og det er godt. Så kan man bare ytre sin mening om en given sag. Ungdomsafdelingen samler i øvrigt de unge delegerede og giver dem en introduktion til generalforsamlingen. Hold øje med ungdomsprogrammet for at se tid og sted. JEG HAR IKKE SÅ MEGET AT SIGE ... Har man været ved mikrofonen to gange, har man talt flere gange end de fleste! Det er faktisk vigtigt, at dem, der ikke føler, de har stærke holdninger om alt, bliver delegerede, for der er flest i den brede midte – men det er ikke altid dem, der ønsker tale- og stemmeret. DET GØR ALLIGEVEL INGEN FORSKEL ... Så stil dig op og sig det! Stil spørgsmålet om, hvorfor dette eller hint er vigtigt at bruge tid på – det er der sikkert også andre, der tænker. Som ny delegeret har man mulighed for at komme med friske øjne og stille spørgsmål ved, om alting skal køre, som det plejer. Der er også mulighed for at få foretræde for de enkelte udvalg for at give besked om netop dine tanker. Eller blive valgt til at sidde i et af udvalgene. Sådan kan man også gøre en forskel. JEG HAR IKKE FORSTAND PÅ ØKOMOMI ... Ja, det er svært at overskue et budget på over 20 mio. kr., som Unionen har årligt. Det har vi i øvrigt ansat en økonomichef og valgt en bestyrelse til at gøre. Du ved dog, hvad der er vigtigt i dit menighedsliv – og hvad du ville prioritere. Så må vi i fællesskab finde ud af fordelingen. Budgettet fastlægges af den nye bestyrelse, vi vælger på generalforsamlingen.

#013 UNG ADVENTIST 01/2016


# CORe

RAMMER FOR CORe MENIGHEDER

CORe er tiltænkt som nogle rammer til at kunne implementere Kristi egne discipelskabsmetoder i lokale menigheder. Af de fire grundværdier, som blev beskrevet på side 4, udspringer 12 principper, der hele tiden må tages i brug og italesættes inden for menigheden. Disse principper vil medvirke til at skabe et trygt miljø i menigheden – for de unge i særdeleshed.

De 12 CORe principper er ikke programmer, der skal afvikles; de er udtryk for livsforandrende, trosstyrkende værdier, der er af altafgørende betydning for missionen og for oplæring af nye disciple. De er uundværlige, når unges – såvel som gamles – åndelige behov skal imødekommes.

#014 UNG ADVENTIST 01/2016

De 12 CORe principper skaber en ramme til at fokusere på ægte discipelskab. De hjælper menigheden med at sætte realistiske mål og lægge effektive handlingsplaner. De 12 CORe principper åbner op for, at menigheden kan blive et åndeligt hjem for alle – uanset alder og baggrund.

Læs mere på churchofrefuge.eu


CORe #

CORe MENIGHEDER ER…

RELATIONELLE: DE STYRKER TILHØRSFORHOLDET GENNEM PRINCIPPERNE:

MISSIONERENDE: DE ER FORMÅLSSKABENDE GENNEM PRINCIPPERNE:

1 ACCEPT – CORe menigheder har fokus på nåde, og accepterer helt og elsker de unge.

7 TJENESTE – CORe menigheder forsøger at inddrage alle unge i tjeneste for andre – i menigheden såvel som i nærmiljøet.

2 KONTAKT – CORe menigheder bevarer kontakten til unge, der er på farten.

3 FÆLLESSKAB – CORe menigheder skaber »rum«, hvor unge kan mødes.

FOKUSEREDE PÅ ÅNDELIG VÆKST: DE ER IDENTITETSSKABENDE GENNEM PRINCIPPERNE: 4 TRO – CORe menigheder underviser om trosudvikling, og bruger denne viden i menighedsarbejdet.

5 TILBEDELSE – CORe menigheder tilbeder Gud med relevant undervisning og med nutidig indhold og praksis.

6 UDFORDRING – CORe menigheder udfordrer unge til at tænke selvstændigt og stille spørgsmål om deres tro.

8 MENTOR – CORe menigheder forventer, at unge involverer sig i andre unges trosudvikling, som mentorer.

9 VIDNE – CORe menigheder er målrettede i at udruste unge til at dele deres tro med andre.

UDRUSTENDE: DE OPMUNTRER TIL ENGAGEMENT GENNEM PRINCIPPERNE:

10 VISION – CORe menigheder motiverer de unge til at tage ejerskab over menighedens mål og visioner ved at inkludere dem i realiseringen og den løbende evaluering.

11 LEDELSE – CORe menigheder oplærer og vejleder de unge til at påtage sig lederansvar inden for alle områder af menighedens arbejde.

12 BØN – CORe menigheder beder for deres unge.

CORe MENIGHEDER FORTÆLLER DE UNGE NØJAGTIGT, HVAD DE KAN FORVENTE AF EN CORe MENIGHED.

#015 UNG ADVENTIST 01/2016


# INDLÆG

ALK

AF: MIKKEL JALVING

OHO

L&F

EST

LIVE St. Austell – Mikkel Jalving Mit navn er Mikkel Jalving, og jeg er 19 år gammel. Jeg blev færdig på Vejlefjordskolens gymnasium i 2015 og er nu halvvejs igennem mit sabbatår, som jeg bruger i St. Austell, Cornwall, England. Projektet jeg arbejder for, hedder LIVE St. Austell og har i fire år fået frivillige studentermissionærer fra forskellige steder i verden. I dag består teamet af ungdomspræsten Steven, hans kone Jenna, Griselda Rosales fra Mexico, Jake Jackson, som har været en del af projektet siden begyndelsen, og mig selv. Vi laver mange forskellige ting, men vi har alle et mål om at skabe så mange kontakter som muligt og møde så mange unge som muligt, så vi kan få ungdommen i Cornwall til at møde Jesus, og få deres eget forhold til Gud. Vi har et ugentligt program som består af en filmaften, bønneaften, andagt og kirke i huset, vi bor i, om lørdagen. Oven i det, har vi hver især vores egne aktiviteter, som vi tager del i, i det lokale samfund. Jeg er en del af det lokale basketballhold, som spiller i Cornish League og spiller også i et band. Vi arbejder alle i forskellige områder af lokalsamfundet, for at finde folk som vi hver især har noget til fælles med. Mange af de unge mennesker vi kommer i kontakt med, har en fortid fyldt med alkohol. Jeg blev meget overrasket over, hvor mange af vores kontakter lider af depression og har svært ved at åbne op over for os, men der er ingen tvivl om, at jo mere vi, som et team, inkluderer de unge i vores aktiviteter,

#016 UNG ADVENTIST 01/2016

jo mere vil de opleve, at deres evner ligger andre steder end i bunden af en flaske. Vi er alle sammen meget tætte og det gør os på mange måder fleksible. Det, at vi alle bor i det samme hus, gør, at vi også er et team, der står til tjeneste for andre kirker, og vi bliver tit spurgt om vi vil stå for lovsang til mange af konferencens lejre og arrangementer. Mange af de arrangementer, vi tager del i som lovsangsledere eller stab, ligner de danske teenagelejre og arrangementer. Dem, der foregår her i England, er bare større og har mange flere teenagere, som tager del. Det er en vanvittigt fed oplevelse at være her, og jeg kan ikke komme i tanker om en bedre måde at bruge mit sabbatår. Jeg lærer en hel masse ting om mennesker og får også en masse gode oplevelser. Steven, Jake og jeg surfer så snart der er mulighed for det, hvilket er vildt fedt. Hvis du nogensinde får en mulighed som denne, kan jeg kun anbefale at du tager den. Det er en fantastisk mulighed for at møde nye mennesker og opleve en ny kultur. Og for mig personligt er det en god mulighed for at fortælle folk om min personlige rejse med Gud, som forhåbentlig kan inspirere dem, jeg møder. Det er utroligt vigtigt, for jeg er måske den eneste kristne, de kommer til at møde.

Hvis du overvejer at bruge et år ligesom Mikkel Jalving, så tag kontakt til ungdomsafdelingen eller din lokale præst, og se dine muligheder på www.tedadventistvolunteers.com eller www.adventistvolunteers.org


AF: MORTEN RECHTER 

UNG T S I R O M HU

UNG HUMORIST #

Jeg hedder Morte n og læser til in­ geniør i Aalborg. Jeg har lavet Un g Humorist i næste n 4 år. Ris, ros, ideer og inspirati on kan sendes til mortenrechter@ hotmail.com. Tru s­ ler bedes rettet imod redaktøre n.

Hvorfor det er svært at være adventist på en natklub 1. Hava Nagila skaber nok svedlugt med 50 mennesker på en juletur og bør derfor undgås i en fyldt natklub 2. Bartenderen ved aldrig om vinen tilfældigvis er til overs fra en bryllupsfest i Kana 3. Det er sværere at finde en dansepartner end i »Lasse går i ringen«

Hvor populært afholdenhed fra alkohol er I Adventistkirken I Danmark generelt

4. Det er ikke entydigt hvordan technomusik passer ind i trommedebatten 5. Det er umuligt at komme i kontakt med nogen uden en god is-bryder som avis- eller stoleleg 6. Der er aldrig nogen der har hørt om skodsborgmarch

1990 1995 2000 2005 2010 2015 #017 UNG ADVENTIST 01/2016


IMPACT Bornholm 2016 Dato: 10.-17. juli Aktiviteter: livstilsexpo, maddemonstration, strandtur og naturoplevelser Taler: Christopher Kramp Pris: 450,Tilmelding og yderligere information: adventist.dk/impact Arrangører: Adventistkirken i Tejn i samarbejde med IMPACT Danmark

IMPACT: Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

r j e l e n r Bø

2 år 1 7

På de 7 have

Tag med ud på verdenshavene på årets sjoveste uge! For dig, der stadig er barn indeni, og som gerne vil bruge en uge på at hygge med børnene, lave aktiviteter, lejrbål, sport, strandtur, sketch og godnathistorier, er du meget velkommen som fører. Kontakt Andreas på 2577 4880, gerne inden 1. april. Der er planlægningsmøde fredag 12.30 på årsmødet, så du kan høre, hvad der er planlagt. Det er en festlig uge – og vi giver noget godt videre. Se mere på:

BØRNELEJR.NU #018 UNG ADVENTIST 01/2016

Himmerlandsgården 26. juni - 3. juli 2016

Tilmeldingsfrist for lejr og fællesrejse 12. juni

Medlemspris: 940 kr. Ikke-medlem: 1.190 kr. Søskende: -300 kr.


A D V E N T I S T PAT H F I N D E R S

NORDIC CAMPOREE

2016 HIMMERLANDSGÅRDEN

DENMARK

MORE INFORMATION TO BE FOUND AT

N O R D I CC A M P O R E E . E U

JULY 25-31

#019 UNG ADVENTIST 01/2016


PROGRAM

UNG & TEEN årsmøde & generalforsamling 2016 Onsdag 19:30

UNG.ADVENTIST.DK

21:15

1  8/30 møde (Bernie Anderson og lovsang v/ Sebastian Zaldibar) i ungdomsteltet 10:30-11:30 TEEN møde m/ Bernie Anderson i Bjælkehytten 11:15 Forhandlingsmøde i det store telt 11:15 Workshop »Når livet er mørkt og tungt! » May-Britt Kalvåg Jørgensen 14:00-18:00 Forhandlingsmøder i det store telt (med pauser) 16:00-17:00  TEEN aktivitet med Christian Rechter, Junior Sunday og Nicklas Risager 19:30 Forhandlingsmøde i det store telt 20:15 Fælles aftenmøde i det store telt m/ Bernie Anderson 21:15 TEEN karaoke-night i Bjælkehytten 21:15 16+ turneringer i bordfodbold og bordtennis m/ HappyHand café i ungdomsteltet 09:00-10:00

09:00-10:00 10:30-11:30 11:15 11:15 14:00-18:00 16:00-17:00

21:15

Forhandlingsmøde i det store telt Fælles aftenmøde i det store telt m/ Bernie Anderson »Café for alle« med servering i ungdomsteltet

Lørdag

Bibelstudium med Lasse Bech i det store telt 09:30  TEEN & UNG Bibelstudium m/ lovsang (Bernie Anderson) i ungdomsteltet 11:00 TEEN gudstjeneste i Bjælkehytten m/ Bernie Anderson 11:00 Fælles gudstjeneste i det store telt m/ Raafat Kamal 19:30 Reklamer i det store telt 20:00 Ungdomsmøde i det store telt 21:30 Open Mic v/ Jonatan Pavlovic og HappyHand café i ungdomsteltet 09:30

Fælles aftenmøde i det store telt m/ Bernie Anderson Introduktion for nye delegerede i ungdomsteltet m/ HappyHand café

Torsdag

Fredag

19:30 20:15

1  8/30 møde (Bernie Anderson og lovsang v/ Sebastian Zaldibar) i ungdomsteltet TEEN møde m/ Bernie Anderson i Bjælkehytten Forhandlingsmøde i det store telt Workshop »Når livet er mørkt og tungt! » May-Britt Kalvåg Jørgensen Forhandlingsmøder i det store telt (med pauser) TEEN aktivitet med Christian Rechter, Junior Sunday og Nicklas Risager

Søndag

09:00-10:00 10:30-11:30 10:00 12:00 13:30

 8/30 møde (Bernie Anderson og lovsang 1 v/ Sebastian Zaldibar) i ungdomsteltet TEEN møde m/ Bernie Anderson i Bjælkehytten Forhandlingsmøder i det store telt (med pause) Nedtagning af ungdomstelt Forhandlingsmøde i det store telt om nødvendigt

TEEN & 18/30 taler: Bernie Anderson Lovsang: Sebastian Zaldibar UNGMad: Anita & Joachim Thortzen HappyHand café: Carina Ottesen TEEN program: Christian Rechter, Junior Sunday & Nicklas Risager Ansv. koordinator: Thomas Rasmussen

2016-1 UngAdventist  

Medlemsblad for Adventistkirkens ungdomsafdeling