Adventnyt nr. 4, august 2022

Page 1

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad · nr. 4 · august 2022

Kristne værdier Jesu disciple skal først og fremmest kendes for deres kærlighed til hinanden


Syvende Dags Adventistkirken Concordiavej 16 C 2850 Nærum

Afdelinger Dorte Thyregod Svendsen, tlf. 4010 9264 (SABUS)

Tlf. 4558 7777 info@adventist.dk adventist.dk

Anne-May Müller, tlf. 4558 7789 (Familie, Børn)

Bank: 0890 0001069302 MobilePay: 45 084 Åbningstider: Man-tors kl. 10-16 Formand Thomas Müller, tlf. 4558 7771 (Medie) Næstformand Lasse Bech, tlf. 4558 7772 (Religionsfrihed, Kommunikation)

Bjørn Ottesen, tlf. 9117 7692 (Prædikanter, Mission og evangelisme) Henrik Jørgensen, tlf. 5060 7615 (K-skolen, Sabbatsskole) Jan-Gunnar Wold, 4092 1032 (Webkirke, Webmaster) Holger Daugaard, tlf. 2532 6053 (Skole) Bjørn Krøll, tlf. 6094 4929 (Adventistkirkens hjælpearbejde, AHA)

Økonomichef Kristinn Odinsson, tlf. 4558 7773 (Kristen forvaltning, Dansk Bogforlag)

Adventnyt nr. 4 august 2022

INDHOLD 03 Leder 04 Rundt omkring 08 Unionens sider: Med to års forsinkelse – verdenskongres i St. Louis Protokol fra ekstraordinær generalforsamling på Himmerlandsgården 10 Endelig årsmøde igen 14 Retfærdighed i kærlighedens navn 16 Kærlighedens fem sprog 19 Tilgivelse 21 Yvonne og Eric har fundet et nyt hjem ADRAnyt: Tag-ud-sider

Institutioner og foreninger med tilknytning til Adventistkirken Dansk Bogforlag Tlf. 4558 7792 Concordiavej 16 2850 Nærum danskbogforlag.dk Foreningen for Danske Adventistseniorer Formand: Lehnart Falk, tlf. 2829 3044 falklehnart@outlook.dk HappyHand Adventistkirkens genbrug Bestyrelsesformand: Lise Westing lise.westing@gmail.com HASDA Vejlefjordskolen · 8721 Daugård hasda.dk · hasda@adventist.dk Arkivleder: Preben Jalving, tlf. 2386 6514 Himmerlandsgården Tlf. 9858 1121 Als Oddevej 71 Helberskov · 9560 Hadsund himmerlandsgaarden.dk Korrespondanceskolen Tlf. 4558 7770 Concordiavej 16 2850 Nærum kskolen.dk · info@kskolen.dk Bank: 0890 0001069965

ADRA Danmark Tlf. 4558 7700 Concordiavej 16 2850 Nærum adra.dk · info@adra.dk Generalsekretær: Jens Vesterager, tlf. 4558 7702 Plejecenter Solbakken Tlf. 8911 1300 Frederiksborg Allé 23 8920 Randers NV solbakken.randers.dk Leder: Claus Mester Christensen Plejecenter Søndervang Tlf. 5676 1600 Rådhusvej 1 · 4640 Faxe sondervang.dk sondervang@sondervang.dk Leder: Niclas Fuglø Vejlefjordskolen Tlf. 7589 5202 8721 Daugård vejlefjordskolen.dk info@vejlefjordskolen.dk Rektor: Kay Flinker, tlf. 7641 3132

TIENDE: Har du spørgsmål angående fradragsmuligheder, kontakt Kristinn Odinsson, 4558 7773. TESTAMENTE: Det er vigtigt, at man i tide tager beslutning omkring sine økonomiske og arvemæssige forhold. Et dødsfald kan få stor betydning for de efterladte. Er der ingen lovmæssige arvinger og ikke oprettet noget testamente, går arven til staten. Kontakt Kristinn Odinsson, 4558 7773, hvis du overvejer eller ønsker hjælp til at oprette et testamente, hvor du tilgodeser Adventistkirken.

23 Du er pige og har ikke brug for uddannelse 26 På rejse ind i planternes verden 27 Vejlefjordskolens jubilæumsdag 28 SABUS Bededagslejr i Vest og Øst SoMe-kursus på årsmødet Jakob Falk – et år for Herren 32 Seniorsiderne Lidt kongelig har man vel lov at være Kært gensyn med Heri og Tanzania Seniorforeningen netop nu 37 Lykønskninger 40 Arrangementer og annoncer 41 Mindeord 43 Kollekt og kalender 44 Bagsideklummen: Kasser og kategorier

Forside: Jakob Falk – årets første student på Vejlefjordskolen og kommende ”Et år for Herren“ i SABUS / spejderarbejdet. Læs præsentationen af ham på SABUS-siderne. Foto: Holger Daugaard


[03]

værdier

SOM KRISTNE HAR vi nogle fælles værdier, som vi sætter højt. Nogle vil måske kalde dem trospunkter, men personligt kan

jeg bedre lide udtrykket værdier. Hvor trospunkter kan lyde meget upersonligt, kan alle være enige om, at ordet værdier er mere, ja, værdiladet og personligt. Værdier er noget, man værdsætter og gerne udlever i praksis, hvor trospunkter let kan blive en samling paragraffer. I dette nummer af Adventnyt sætter vi fokus på nogle af de værdier, vi er fælles om, vel vidende, at der uden tvivl er flere end dem, der er omtalt her i bladet. Men kærlighed, retfærdighed og tilgivelse er uden tvivl blandt de vigtigste, og de har fået spalteplads i hver sin artikel. Den fælles overskrift for disse værdier kunne passende udtrykkes med Jesu ord:

”Alt hvad I vil, at mennesker skal TEKST Holger Daugaard Redaktør for Adventnyt

gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem“ (Matt 7,12).

Illustration: iStock

Adventnyt Redaktør Holger Daugaard, 2532 6053 adventnyt@adventist.dk Grafisk opsætning Bente Skov Schledermann Tryk PR Offset, Fredericia

En anden vigtig del af vores kristne værdisæt er gæstfriheden. Hebræerbrevets forfatter siger det sådan:

”Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster“ (Hebr 13,2). Gæstfrihed er let at praktisere, når det gælder venner og bekendte. Men den gælder også for dem, vi ikke kender – de fremmede, som har brug for opmuntring. I dette nummer af Adventnyt kan du læse flere indslag, der handler om gæstfrihed over for de nye indbyggere, der kommer til landet som flygtninge. Ulykkeligvis er der krig og uro flere steder i verden, og mennesker flygter til lande som Danmark, hvor der er fred og stabilitet. Her bliver vores gæstfrihed sat på prøve, og jeg er glad for at kunne konstatere, at den bliver praktiseret i stor stil i de danske adventistmenigheder. Glæd dig til at læse de adskillige eksempler på gæstfrihed, som dette nummer af Adventnyt indeholder.

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad Oplag: 1.900 stk. Læs Adventnyt online: adventist.dk/adventnyt Adventnyt på lyd (CD) Kontakt Margit Wærn, 4558 7792 margit.waern@adventist.dk

Adresseændringer: Meldes til Unionskontoret info@adventist.dk Abonnementspriser (medlemmer): Danmark, Grønland og Færøerne: Gratis Øvrige udland: Kr. 300,-

Kommende Adventnyt: Nr. 5 2022, udkommer 3. oktober Deadline for materiale: 29. august 2022 Nr. 6 2022, udkommer 5. december Deadline for materiale: 31. oktober 2022

LEDER · Adventnyt nr. 4 august 2022

Kristne


[04]

Rundt omkring

Sabbat i det grønne Tekst og foto: Holger Daugaard

SABBATTEN DEN 7. maj var Vejlefjordkirkens aktiviteter flyttet ud i det

grønne. En dejlig plet og natur ved Barrit kirke dannede rammen for en stor flok menighedsmedlemmers fællesskab fra formiddag til hen på eftermiddagen. Vi mødtes om formiddagen med medbragt stol og mad til et uformelt program med sange og en lille prædiken af menighedens præst, Anne-May Müller. Derefter var det tid til en tur rundt i området, idet Preben havde forberedt en række spørgsmål, der kun kunne besvares ved at gå med på turen. Det var spørgsmål om Barrit kirke, dens kirkegård og også om Vejlefjordkirkens historie. En del af spørgsmålene gik ud på at navngive personer på en række fotografier. En spændende måde at få motion og fællesskab på! Så var det spisetid, og på shelterpladsen var bålet sat i gang, så der var mulighed for at varme sin mad over bål. Senere var der flere andre aktiviteter, hvor vi sammen løste forskellige bibelske og andre opgaver. Børnene var også tænkt ind i programmet, bl.a. var der bådregatta i den nærliggende bæk, idet hver deltager fik udleveret en navngivet ”båd“, og så gjaldt det om at komme først over målstregen 100 m længere nede. Et dejligt forårsvejr, godt humør og mange snakke gav os en fællesskabsdag, vi sent vil glemme.

Aktiv sabbat i Vejle Tekst og foto: Eduardo Folster

DER VAR ENDNU en gang Creatorlab børnegudstjeAdventnyt nr. 4 august 2022

neste i Vejle menighed den 21. maj. Samme dag var der også kvindedag. Det betød, at mændene lavede nogle aktiviteter for børnene, hvor temaet var ”brød“. Børnene lavede og bagte nadverbrød. Det var en meget hyggelig dag, hvor børnene selv lavede noget sammen i fællesskabet.


[05]

Rundt omkring

Adventnyt nr. 4 august 2022

Køge Adventistkirke pudset op Tekst og foto: Lennart Møller

SØNDAG DEN 15. maj startede vi med

et tiltrængt ansigtsløft af kirkebygningen, og torsdag eftermiddag, dagen før bygningen fyldte 33 år, var vi færdige. Væggene i forhallen og i kirkesalen blev kalket. Projektørerne til talerstol og dåbsbassin var forældet og blev udskiftet. Vi skiftede alle 200 lyspærer i kirkesalen. De var ved at være udtjente. Samtidig vaskede vi alle ledningerne. Vi rensede også loftspartiet for spindelvæv, og fik pudset alle de høje vinduer indvendigt. Dette er ikke noget, vi har mulighed for til daglig, da kirken er 10 meter høj på sit højeste sted. Hoveddørene til kirken og fyrrummet blev malet. Dernæst blev alle træerne ved P-pladsen beskåret, og Arne Rolandsen fældede et af træerne efter ønske fra Køge Kommune. Det var bedre at lægge det ned kon-

LifeStyleTV tilgængelig i ny app Tekst: Tor Tjeransen

Kirkesalen set fra 10 meters højde.

trolleret, frem for at det en dag segner under en storm. I løbet af ugen kom et tømrerfirma og reparerede taget, som var blevet utæt i samlingen i tagryggen. Her blev der, udover ny fuge, sat en bukket sort aluminiumsplade over fugen. Ved samme anledning opdagede man to revnedannelser i murværket helt oppe

på det højeste sted af bygningen. Den ene var på to meter, den anden på 10. Den sidste revnedannelse kunne ikke ses fra jorden. Fugerne blev fræset ud og erstattet af nye fuger. Da vi få uger tidligere havde fornyet vores møblement i forhallen, føler vi, at kirken aldrig tidligere har set så indbydende ud.

NU BLIVER LIFESTYLETV igen tilgænge-

Det er en professionel aktør, der leverer infrastrukturen til appen, men den faktiske distribution af TV-signalet afhænger ikke af en ekstern TVdistributør. Det betyder, at LifeStyleTV har fuld kontrol over leveringen af TV-signalet til brugeren. LifeStyleTVs nye app kommer i to versioner – til TV og til mobil/tablet. Ud over TV-programmer bliver der også tilbudt kristne bøger og magasiner. Gennem appen tilbyder Adventistkirken ”Alfa og Omega-serien“* af Ellen White som lydbog til gratis download.

lig direkte på TV-skærmen. Det sker gennem en ny app og digital distribution. Programmerne kommer i fuld HD, en kvalitet, der ikke var økonomi til at levere via satellit. Mange har savnet at kunne se LifeStyleTV og Hope Channel live på TV i de senere år. For Samsung, LG og Philips smart TV vil appen være tilgængelig direkte. Appen er allerede tilgængelig på Apple TV og Apples håndholdte enheder. Apple TV-boksen kan bruges, selvom du ikke har andre Apple-produkter. Man skal bare forbinde boksen til TV og internet, og derefter downloade appen fra LifeStyleTV. Herefter vil udsendelserne være tilgængelige for afspilning når som helst.

* Tilsvarende serie på dansk: ”Vor Kristne arv“, som omfatter bøgerne Patriarker og profeter, Profeter og konger, Jesu liv, Mesterens efterfølgere samt Mod en bedre fremtid.


[06]

Rundt omkring

Beretning om en ukrainsk familie Tekst: Henny Jepsen / Foto: Michala Faber

DA DER FRA Unionen blev spurgt, om vi kunne huse nogle

ukrainske flygtninge, var vi nogle i Thisted menighed, som blev enige om at hjælpe. Vi skulle så finde plads. Et hus i Nors udenfor Thisted blev ledigt, og vi lejede det for 3 måneder og regnede med, at kommunen derefter ville træde til. Udlejeren var meget venlig, satte huslejen ned, da det var til flygtninge og betalte for nye gulvtæpper. Mange søde og venlige mennesker i Nors har været behjælpelige med at klargøre huset. Udlejerens kollega tilbød hjælp med oversættelse hos kommunen. Vi har en frisør, som også tilbød at besøge dem og hjælpe med at oversætte.

Vi lejede huset fra 1. april, men sidst på måneden var der ingen udsigt til, at der ville komme adventister. Vi kontaktede Thomas Müller, som sagde, at vi var øverst på listen, men at adventister fra Ukraine ikke så gerne ville langt hjemmefra. Han foreslog, at vi tog kontakt til kommunen, og det gjorde vi så. Koordinatoren i Thisted var overvældet over initiativet. Hun stod lige netop og manglede en bolig til en familie på 5. De havde været indkvarteret privat, så de blev meget glade for at få et hus med en lukket have, så børnene kunne lege frit. De har 3 drenge i alderen 2, 10 og 13 år. De flyttede ind den 6. maj og er meget glade for, at de kom til at bo i Nors. Vi har foreløbig lovet at hjælpe med huslejen i 6 måneder. Det er en rigtig sød og taknemmelig familie, og moderen er en personlig kristen. Vi ser det som Guds ledelse, at det ikke skulle være adventister, der skulle bo der, men at det blev denne familie. Faderen er svejser, og ved Guds nåde stod de lige og manglede en svejser på en fabrik i Nors. Ellens overbo arbejder der, så han tog ham med på fabrikken, og han fik udleveret tøj og kom i arbejde med det samme. Han siger, at arbejde gør ham glad. Vi er blevet gode venner med dem og vil hjælpe dem, så godt vi kan. Faderen og de store drenge vil gerne med ud at fiske, så det er en udfordring for Orla, Daniel og Lars. Takken går til vor Herre, vi er så taknemmelige for, at Han gav os mulighed og kræfter til at hjælpe, og vi beder Gud om at lede dem videre.

Dimission på Vejlefjordskolen Tekst og foto: Holger Daugaard

Adventnyt nr. 4 august 2022

DEN 23. JUNI dimitterede 80 glade grund- og efterskoleelever og

25 lettede studenter fra Vejlefjordskolen. Skolen har nu så mange afgangselever, at dimissionen må holdes i to omgange, så først var der afslutning for 9. og 10. klasses eleverne og derefter for studenterne. I begge omgange oplevede vi en kirke fyldt med elever, forældre og venner, og de havde en mindeværdig samling hver især. Tillykke til dem alle!


[7]

Rundt omkring

Adventnyt nr. 4 august 2022

Velkommen til nye venner Tekst og foto: Sven Hagen Jensen

INDEN FOR DE sidste par måneder er

der kommet en del kvoteflygtninge til Danmark fra Rwanda (oprindeligt fra Congo eller Burundi), som er adventister. De spreder sig over hele landet fra Bornholm til Nakskov, til Fyn og Sønderjylland og Midt- og Østjylland, og vi møder dem i vores menigheder. Det er den anden store bølge. For ca. 10 år siden kom den første bølge til Svend-

der en ny kultur. Men netop derfor behøver de vores omsorg og hjælp. De elsker at synge, og vi kan benytte deres talenter til at komme med specielle sangindslag på kinyarwanda, som er deres fælles lokale sprog. Jeg kan nævne, at vi fra stævner, vi havde for år tilbage, har et lille sanghæfte med 22 salmer på kinyarwanda, som korresponderer med salmer i vores egen

borg, Haderslev, Thisted, Herning, Jammerbugt, Viborg, mm. Mange af de første er godt integreret, fordi der blev taget godt imod dem. Nu gælder det om at byde de nye velkommen og hjælpe dem med mange praktiske gøremål og med at finde sig til rette i vores menigheder. Vi ved, at det giver en udfordring med transport, oversættelse, voksende børnesabbatskoler, lokalemangel med mere. I Randers er der for eksempel indrettet et specielt hjørne i kirken til børnene. De fleste, som kommer, er kvinder med børn. Nogle er analfabeter, nogle kommer med svære traumer. De mø-

salmebog. Desværre har vi det ikke digitalt, men kan sende en trykt udgave til din menighed, som så kan kopieres. Du kan også downloade en gratis bibel på kinyarwanda til mobilen, som er let at bruge. Vi arbejder stadigvæk på at fremskaffe sabbatsskolehæftet på deres lokale sprog. I Viborg menighed er der kommet tre nye familier til med et samlet antal på 16, mest unge og børn. Det er i tillæg til de 33 congolesiske medlemmer med pårørende, vi allerede har. Det skaber en helt ny dynamik. Kløfter nedbrydes mellem etniske grupper, kulturer og generationer. Vi prøver at

Helen på 1 år møder Stinne på 90.

give plads og opgaver til alle. Det lykkes ikke helt, men vi er godt på vej. Vi kan kun opmuntre til, at vi tager imod de nye venner med åbne arme.

Ny bibelsk videoserie fra Jordan Kilde: adventist.no

HOPE CHANNEL NORGE har produ-

ceret en videoserie, som er optaget i Jordan. Serien har 11 episoder, der bl.a. kommer omkring Lots hule, klippebyen Petra, hvor Esau siges at have opholdt sig, Jabbokfloden, hvor Jakob kæmpede med englen og mange andre begivenheder fra Det Gamle Testamente. Tor Tjeransen, der er leder af den norske unions medieafdeling, er programleder.

Serien er tilgængelig på hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/inntrykk-fra-jordan


[08]

SESSION AGENDA JUNE 06 - JUNE 11 2022 AMERICA’S CENTER CONVENTION COMPLEX

gcsession.org

Med to års forsinkelse Tekst: Thomas Müller, formand for Adventistkirken / Foto: Josef Kissinger

lesskab, vi skal opleve og den enhed, Jesus har kaldet os til at udleve. Det er en stor styrke at være i et verdensomspænplan til generalforsamling, det vi på engelsk kalder General dende fællesskab, men giver også jævnligt anledning til misConference session, men som på dansk nok bedst benævnes forståelser, da vi kommer fra forskellige kulturelle sammenJesus is coming! Get involved! som en verdenskongres. Den var planlagt til sommeren 2020, hænge. men i foråret 2020 blev den udsat til 2021 og senere udsat til Et eksempel på en sådan misforståelse opstod, da vi skulle 2022. I pinsen lykkedes det så at samle de 2.700 delegerede i St. bekræfte vores stillingtagen til Bibelen og Ellen White. Ved Louis, Missouri i USA. Heraf var omkring 300 af de delegerede en verdenskongres er der tradition for, at generalforsamlinmed online på grund af coronarejserestriktioner. gen stemmer om to udtalelser, der genbekræfter vores holdning til Bibelen og Ellen Whites skrifter. Da dokumenterne Den Danske Union havde tre delegerede, og det var Sabine blev fremlagt, var der forslag fra delegerede om at ændre eller Deleuran, Lasse Bech og undertegnede som repræsenterede tilpasse nogle af ordene for at være tydeligere i, hvad man ønDanmark. På grund af pandemien var det en nedskaleret verskede at sige. Det endte med flere timers debat med parlamendenskongres på fem dage i stedet for normalt 10 dage. I første tariske processer, hvor dokumentet først blev sendt tilbage til omgang åbnede man kun op for deltagelse af de delegerede arbejdskomitéen for yderligere præcisering, men den beslutog deres nærmeste familie. De senere verdenskongresser ning trak vi ved en afstemning tilbage for til sidst at stemhar tidligere tiltrukket mange adventister, og de strakte sig me for begge dokumenter. Det var tydeligt, at nogle troede, over to sabbatter, hvor der typisk har været mellem 50.000 og man ikke ønskede dokumenterne, og opfattede det som om, 60.000 besøgende. at man ikke ville bekræfte Bibelens autoritet og inspirationen På verdenskongressen vælges embedsmænd og afdelingsi Ellen Whites skrifter, men det var ikke hensigten med ænledere i Generalkonferencen samt i de 13 divisioner. Det er dringsforslagene – blot en præcisering. Sådan opstår der let også her, at ændringer vedtages i menighedshåndbogen, vedmisforståelser, når man ikke helt forstår hinandens motiver. tægter, ændringer i vores trospunkter eller andre temaer, som vedrører hele kirken. Ved denne verdenskongres var der Når jeg tænker tilbage på dagene i St. Louis, fyldes jeg med en kort dagsorden, som primært bestod i at vælge de ledende taknemmelighed over at tilhøre en verdensomspændende personer og ændringer i menighedshåndbogen. bevægelse, der er betroet den opgave at fortælle verden om Det er en helt særlig oplevelse at være til Adventistkirkens Jesu snare genkomst. Mottoet for denne samling var ”I will verdenskongres. Der er meget få andre sammenhænge udgo“ som vi har oversat til ”Jeg vil afsted“. over FN og OL, hvor repræsentanter fra hele verden er samlet. I Den Danske Union vil vi arbejde for, at vi kommer afsted At se den festlige påklædning om sabbatten og sædvanligvis med en bedre samtale om troen og en bedre samtale om livet, høre kor fra hele verden er en forsmag på det himmelske fælnår vi går ud. ENDELIG LYKKEDES DET at samle Adventistkirken på verdens-

Adventnyt nr. 4 august 2022


[09]

fra den 14. generalforsamling for Syvende Dags Adventistkirken, Danmark

Ekstraordinær generalforsamling afholdt på Himmerlandsgården, Als Odde, Kr. Himmelfartsdag, 26. maj 2022 Velkomst Formanden, Thomas Müller, bød de delegerede velkommen. Der blev sunget salmen: ”Så samles vi atter, o Jesus om dig“. Valg af dirigent Unionsbestyrelsen havde som dirigent foreslået Jonatan Pavlovic (Nærum). Forslaget blev vedtaget. Referent Lasse Bech, næstformand, som foreskrevet i vedtægterne (§5 stk. 4.4.2). Generalforsamlingens lovlighed Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Der blev foretaget en optælling af de tilstedeværende delegerede. 148 af 183 tilmeldte delegerede var til stede i lokalet. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen dermed udgjorde et beslutningsdygtigt forum ifølge vedtægterne (§5 stk. 6.2). Dirigenten bad de delegerede tilkendegive deres støtte til åbning af generalforsamlingen. Dette blev vedtaget. Stemmetællere Følgende blev foreslået og enstemmigt valgt som stemmetællere: Fiona B. Andersen (Aalborg), Carina Ottesen (Cafekirken), Ivan Rechter (Aalborg), Christoffer Struksnes (Nærum). Rapport fra vedtægtsudvalget med forslag til ændring af §11 i vedtægterne Vedtægtsudvalget fremsatte følgende forslag til ændring af vedtægterne: Tekst markeret med gennemstegning foreslås fjernet fra vedtægterne. Tekst markeret med fed og understreget foreslås tilføjet vedtægterne.

”§ 11 Opløsning Opløsning af trossamfundet kan kun vedtages med et flertal på mindst tre fjerdedele af de blandt de delegerede afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis der agtes fremlagt forslag om opløsning af trossamfundet, skal meddelelse af et sådant forslag ledsage bekendtgørelsen af generalforsamlingen. Efter at alle krav til trossamfundet er opfyldt, skal de resterende værdier disponeres i overensstemmelse med trossamfundets formål under ledelse af Divisionen efter forslag fra beslutning på den sidste generalforsamling i almenvelgørende eller almennyttigt øjemed og tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller almennyttigt formål. i overensstemmelse med trossamfundets formål.“ Der blev fra forskellige delegerede stillet uddybende spørgsmål, som blev besvaret. Der blev givet forskellige kommentarer med henstillinger til, hvordan andre elementer i samme paragraf kunne revideres ved en kommende generalforsamling. Disse blev noteret af vedtægtsudvalget og vil indgå i udvalgsarbejdet frem mod den ordinære generalforsamling i 2023. Det blev besluttet, med 154 stemmer for, 3 imod og 2 blanke, at foretage den foreslåede ændring i vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at der var det nødvendige kvalificerede flertal, og at vedtægtsændringen dermed var vedtaget. Afslutning på generalforsamlingen Dirigenten Jonatan Pavlovic konstaterede, at dagsordenen dermed var udtømt. Det blev enstemmigt vedtaget, at generalforsamlingen blev lukket. Lasse Bech (næstformand, referent) Jonatan Pavlovic (dirigent)

Adventnyt nr. 4 august 2022

Protokol


[10]

Endelig

årsmøde igen

Efter 3 års pause var vi igen samlet til årsmøde i Kristi Himmelfartsweekenden. Det var en rigtig god oplevelse, som det er vanskeligt at beskrive i en kort reportage. På de følgende sider får du nogle få glimt i ord og billeder, som forhåbentlig giver nogle indtryk af glæden ved at samles igen. Dialogmøde torsdag Thomas Müller sammenfattede nogle af fordelene og ulemperne ved at være organiseret globalt som kirke: Det er på mange måder godt at være en verdenskirke. Vi er mange – over 20 millioner i dag – og det er godt at kunne støtte sig til hinanden i et stort fællesskab. Ligegyldigt, hvor vi er i verden, kan vi træde ind i en adventistkirke og føle os hjemme. Vi har mange ressourcer at trække på, f.eks. da Adventistkirken i Danmark fik økonomisk hjælp til bl.a. at oprette den første HappyHand-butik. MEN – der er også ulemper. Hvor adventismen opstod i USA, og alle medlemmer i mange år var fra USA, spredtes troen gradvis til de øvrige verdensdele. I dag findes over halvdelen af alle adventister Adventnyt nr. 4 august 2022

i Sydamerika og Afrika. Som en demokratisk kirke vil disse verdensdele i stadig højere grad øve indflydelse på verdenskirkens beslutninger. Et eksempel er den beslutning, som blev truffet ved generalkonferencen i 2015, der betød, at kvindelige præster ikke kan blive ordineret. Hvordan agerer vi som dansk og europæisk region på dette, vi, som hylder ligestillingen både lovgivningsmæssigt og praktisk? I Danmark har vi foreløbig løst dilemmaet ved at afstå fra ordination og i stedet give dem, der indsættes som præster, en bevilling som ”kommissionerede prædikanter“. Denne bevilling kan ifølge policy gives til både mænd og kvinder.


[11]

Aftenprogrammet fredag var et stemningsfuldt sangprogram, ledet af Robert Fisher og en stor gruppe sangere, der var på podiet. Her blev sunget både gammelkendte og nyere sange, og det var en perfekt begyndelse på sabbatten. Ian Sweeney knyttede nogle få tanker til det at lovprise. I Bibelen finder vi en nationalsang eller snarere en international sang, nemlig Salmernes Bog 117, Bibelens korteste kapitel: ”Lovpris Herren, alle folkeslag! Lovsyng ham, alle folk! For hans godhed mod os er stor, Herrens troskab varer til evig tid.“ Sweeney opfordrede forsamlingen til at synge denne lovsang, som Jesus også sang ifølge Ellen White.

Sabbat Festgudstjenesten sabbats formiddag blev kulminationen på nogle skønne dage. Dejlig sang og musik ved en gruppe af unge og et godt fyldt mødetelt satte en god ramme. Ian Sweeney prædikede over Jesu oplevelse med de to røvere på korset. Da den troende røver siger: Jesus, husk mig, NÅR du kommer i dit rige, så udtrykker han i virkeligheden en

ADRA – og ADRA Ung Efter en periode, hvor ADRA Ungdom har ligget i dvale, er der nu en gruppe unge med

stærk tro på, at Jesus VIL genopstå, og at der kommer et rige – døden er ikke afslutningen. Hans ord var både en opmuntring til Jesus i hans dødstime og et

Caroline Bernhardsen i spidsen,

eksempel på en tro, som vi

der har genoplivet ideen, der

også kan have!

nu kaldes ADRA Ung. Det er et

Om eftermiddagen blev

fællesskab af unge, der er vilde

Eduardo Folster og Matheus

med ADRAs arbejde og gerne

da Silva indsat til tjeneste i

hjælper med. ADRA Danmark

Adventistkirken ved en speciel

var i øvrigt talstærkt repræsen-

gudstjeneste. Begge kommer oprin-

teret på Himmerlandsgården

delig fra Brasilien, men har nu slået sig ned

– det kan du læse mere om i

hos os og har gjort det godt. De varetager hen-

ADRAnyt midt i bladet.

holdsvis Vejle, Horsens og de fynske menigheder. Ungdommens aften var som sædvanlig en oplevelse. En del af programmet havde hentet inspiration i TV-programmet Løvens hule, hvor håbefulde initiativtagere til nye produkter eller koncepter præsenterer deres projekt over for nogle pengemænd.

Tekst: Holger Daugaard, Dorte Thyregod Foto: Kasper Struksnes, Mikael Lundqvist, Jan Nielsen, Jens Morten Øster, Per Arild Struksnes, Holger Daugaard

Adventnyt nr. 4 august 2022

Fredag aften


[12]

Hvad var

det bedste ved årsmødet?

Inspirerende gæstetaler Ian Sweeney kommer fra England og har i godt to perioder været formand for den Britiske Union. I dag er han såkaldt Field Secretary i den Transeuropæiske Division, der har kontor i St. Albans, England. Jeg

Maria, Odense: Jeg synes aftenmøderne med Ian Sweeney har været ret gode. Og min yndlingsdel

mødte ham mellem møderne til en lille snak, hvor han afslørede, at

ved årsmøderne er altid workshop-

han allerede som 10-årig blev klar over, at han skulle være præst. Det

pene, især syntes jeg godt om den

var ikke et mirakel eller et syn – han vidste det bare. Det er usædvan-

om menighedsplantning.

ligt, og det var hans oplæg også.

Kun perfekt er godt nok

Leif, Køge:

Hvad mener Jesus, når han siger, at vi skal være fuldkomne, som han er

Jeg synes musikken, især

fuldkommen? Mange har ment, at det betyder, at vi skal opnå at blive

fredag aften, var rigtig god.

syndfri, men det er ikke det, Jesus siger her. Det græske ord, der er

Det tror jeg for mig er højde-

brugt i verset, er telios – i modsætning til et andet græsk ord, anama-

punktet. Men også Ian Sweeneys

thetos, der betyder ”syndfri“. Det sidste ord bruger Jesus i beretningen

kursus om det at holde prædiken var

om kvinden, der blev grebet i utroskab. Her siger Jesus, at den, der er

helt eminent, fordi han lod deltager-

syndfri, kan kaste den første sten – og som bekendt var der ingen, der

ne selv arbejde med emnet.

gjorde dette. Også i andre sammenhænge bruger Jesus anamathetos. Hvad betyder ordet telios så? Her skal vi se på den sammenhæng, sker skal forholde os til hinanden. Han taler om menneskelige relatio-

Felicitier og Clementine, Viborg:

ner, og det er i den forstand, vi skal være eller blive fuldkomne – i vores

Felicitier: For mig var det

verset findes i. I Mattæus 5 fortæller Jesus om, hvordan vi som menne-

omgang med mennesker. Det er en stor udfordring! Vores tro er ikke bare noget, vi skal holde for os selv i enrum. Den skal give sig udtryk i vores omgang med og i relationer til mennesker omkring os.

Vores nære og kære

første gang til et årsmøde, og det var sjovt – jeg vidste ikke, at der skete så mange ting og ikke bare møder. Det var virkelig hyggeligt.

Hvordan kan det være, at de, der står os nærmest, ofte er dem, vi har

Clementine: For mig var musikken

sværest ved at leve sammen med? Dem, der bor på den anden side af

rigtig god, og også talerne. Det har

jorden, har vi ingen problemer med – bare de bliver, hvor de er. Men

været super, og vi har lyst til at være

vores nærmeste kan vi lave jokes om, f.eks. nabolandene i Norden, der

her en uge til.

alle har jokes om hinanden. Adventnyt nr. 4 august 2022

Da Jesus på et tidspunkt bevægede sig ind i en samaritansk landsby, og folkene der ikke ville tage imod ham, foreslog disciplene, at han

Miriam, Vejle:

skulle sende ild ned over dem fra himlen (Luk 9,54). Men Jesus ønske-

Det var at se vennerne

de at frelse ikke bare jøder, men også samaritanere og alle andre. Han

igen, både dem man kender

viste vejen! Den skal vi også gå. Vi har ikke selv valgt vores hudfarve

i forvejen og også nye, man

eller baggrund – hvorfor skal vi hades på grund af det? Hvis vi er om-

møder her. Der var noget ekstra

vendt til Jesus, overskygger det alle forskelle. Vi er hinandens brødre

energi denne gang, man kunne godt

og søstre – også indvandrernes og flygtningenes.

mærke, at det var det store gensyn.


[13]

Ung/Teen Et uforglemmeligt årsmøde på Ungdomspladsen! Ja, Ungdomspladsen! Der var plads til både ungdomstelt og en ny teen-lounge med fælles møder, workshops og aktiviteter på tværs af teen og ung. Det hele blev rundet af med et brag af en ungdommens aften og lovsangsfest i det store telt!

Årsmøde for børn Sikke en gensynsfest vi havde med børnene. Godt vi havde vores helt eget telt, så vi havde mere plads end tidligere år, for I tog jo en masse børn med. En stor tak skal lyde til alle de frivillige, der gad arbejde hårdt for at få

Spejder Årsmødet bød på duften af bål, pandekager og snobrød, når børn i alle aldre stimlede sammen om den lille spejderplads i hjertet af Himmerlandsgården. Spejder er lig med fællesskab. Og der er altid plads til én mere omkring bålet!

Adventnyt nr. 4 august 2022

børneprogrammerne til at fungere!


[14] Adventnyt nr. 4 august 2022

Retfærdighed i

I Bibelen fremtræder retfærdighed som en ønskelig værdi, der skaber tryghed og lykke for den, som udøver den, såvel som for samfundet generelt. ”Lykkelig den, der våger over ret og altid øver retfærdighed“ (Sl 106,3). DE FLESTE VIL sikkert også være enige i, at retfær-

dighedens principper er en grundlæggende del af alle civiliserede samfund. Man har et retsvæsen for at holde disse principper i hævd til gavn for landets indbyggere. Det bliver straks vanskeligere, når retfærdigheden skal leves ud i det daglige. For det berører vores forhold til vores næste, både naboen på den anden side af hækken og næsten på den anden side af kloden. Hvordan kan vi være med til at skabe den retfærdighed, hvorved tryghed og lykke omfavner alle, vi kommer i berøring med?

Retfærdighed og lov

TEKST Sven Hagen Jensen Illustration: iStock

Retfærdighed bliver ofte forbundet med lov. Vi bruger udtrykket ”lov og ret“. Når man bevidst eller uforvarende kommer til at bryde loven, kan man blive ramt af lovens lange arm. Man får en bøde, idømmes en straf eller får i det mindste en advarsel. I menighedssammenhæng eller menneske-til-menneske relationer kan det også ligge i baghovedet, at den skyldige må bøde for sin brøde. Retfærdigheden må opretholdes. Ja, så langt så godt. Eller måske ikke altid så godt.

Lad os prøve en anden indfaldsvinkel, når det gælder værdien af retfærdighed i menneskelige relationer. Hvad hvis vi i stedet for at lægge vægten på lovens lange arm som retfærdighedens tjener lægger vægten på kærlighedens hensynsfulde og beskyttende arm? Så udøvelsen af retfærdighed ikke bliver for lovens skyld, men for menneskets skyld. Fra et bibelsk perspektiv var et vigtigt aspekt i retfærdighed at beskytte den svage mod overgreb og udnyttelse – enken, den faderløse og den, som var endt i gæld og fattigdom. Der skulle skabes tryghed og lykke for alle, også for dem, der var havnet i en uheldig og vanskelig situation.

Retfærdighed gik dybere. Det var en retfærdighed, der blev udøvet i næstekærlighedens navn. Profeten Mika gjorde op med den ydre retfærdighed, som alene måltes i offergaver, ritualer og fromme miner og ofte avlede selvretfærdighed (jf. Jesu lignelse om farisæeren og tolderen i Luk 18,9-14).”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud“ (Mika 6,8). Eller som Biblen på hverdagsdansk udtrykker det: ”Du skal gøre det rette i trofast kærlighed.“ Man kan vælge at handle retfærdigt. Man kan væl-


[15]

”Du skal gøre det rette i trofast kærlighed.“ ge at gøre det rette. Man kan vælge at gøre det med rette motiver. Både over for Gud og mennesker. Og det gør en forskel.

Et eksempel

Retfærdighed betyder vel i sidste ende, at folk kan leve i tryghed og behandler hinanden med hensyn, omsorg og respekt. Og en sådan retfærdighed udspringer af vores daglige vandring med Gud (Mika 6,8).

Adventnyt nr. 4 august 2022

En dreng bliver mobbet i skolen. I frikvarteret bliver han drillet af nogle af de andre, fordi han er anderledes. Alle kan se, at det er uretfærdigt. Han er et taknemmeligt offer, fordi han står alene. Han sladrer ikke til klasselæreren, for så vil det gøre ondt værre. Men én i klassen står frem og sætter de andre på plads med risiko for at få tæv. Han gør sig til ven med drengen. Han løber heller ikke til læreren eller skoleinspektøren for at få de andre straffet, men handler retfærdigt i kærlighedens navn. Her er der en, der har brug for hans hjælp. Hvad opnår han? At gøre en anden glad og få de andres respekt. Han har med en venlig handling standset mobberiet uden at få de andre i klemme. Der er mange situationer, hvor retfærdighed kan udøves til bedste for alle. Engang lå aramæerkongen i krig med Israel. Men han kunne ikke få ram på dem. Til sidst blev det afsløret, at profeten Elisa ved Herrens hjælp kendte aramæerkongens næste træk og fortalte det til Israels konge. Kongen af Aram blev så rasende, at han sendte hele sin hær til Dotan, hvor Elisa opholdt sig, for at tage ham

til fange. Herren kunne let have slået hele den fjendtlige hær ned som straf for deres angreb på hans profet og hans folk. Det ville i manges øjne have været en retfærdig handling. Men der var en bedre måde at udøve retfærdighed på. På Elisas ord slog Herren hæren med blindhed og Elisa førte dem til nabobyen Samaria, hvor Israels konge boede. Nu var fjenden omringet af Israels hær. ”Skal jeg slå dem ihjel?“ spurgte Israels konge. ”Nej,“ sagde Elisa, ”Sæt mad og drikke for dem, og lad dem bagefter vende hjem.“ Det var en ny og usædvanlig strategi. Men den virkede. For ”Aramæerne foretog ikke flere strejftogter ind i Israel“ (2 Kong 6,23).


[16]

fem sprog NÅR VI HØRER ordet kærlighed, så får det hurtigt

vores opmærksomhed. Tankerne går i gang, selv om vi ikke nødvendigvis tænker det samme. Her er lige nogle interessante punkter: • Det er kærlighed, der bringer os sammen i familien og i menigheden. • Kærlighed er en vigtig del af livet. Det er kærlighed, der gør livet værd at leve.

sprog. Den er solgt i mere end 25.000 eksemplarer i Danmark, mere end 2 millioner på verdensplan. En udfordrende bog, der inspirerer til handling. Ifølge Chapman forstår vi grundlæggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester. Når vi går fejl af hinanden i hverdagen, kunne det måske være fordi, vi slet ikke viser kærlighed på samme måde. For dit kærlighedssprog kan være lige så forskelligt fra din næste, som kinesisk er fra dansk.

• Vi er født med behovet for kærlighed, både at modtage og vise den. Bliver vi vist kærlighed, og får vi anledning til at vise kærlighed, vil vi trives og vokse.

Adventnyt nr. 4 august 2022

TEKST Erik Marcussen er pensioneret naturfagslærer og præst. Han er stadig aktiv med sine fag.

Det gælder for børn og unge. Det gælder for alle mennesker. Bøger, aviser, blade og film beskriver forskellige sider af kærligheden. Og der, hvor den mangler. Nogle viser sin beundring over for skuespillere, fodboldstjerner, fotomodeller eller politikere. Vi ser op til dem og gør dem til idoler. Vi viser dem vores kærlighed. Vi har altså ikke bare behov for at modtage kærlighed, men også for at vise den. Vi mennesker er forskellige, og derfor udviser vi også kærlighed forskelligt. Terapeut og underviser Gary Chapman har beskæftiget sig med emnet i mange år og skrevet bogen Kærlighedens 5

Kærlighedssprog nr. 1 Anerkendende ord, ros Taler din næste kærlighedssprog nr. 1, vil det være afgørende for ham eller hende at modtage anerkendende ord fra dig for at føle sig sikker på din kærlighed. Måske har du svært ved at komme med anerkendelser. Årsagen kan være, det ikke er dit eget primære kærlighedssprog. Du kan måske være blevet tilbøjelig til at komme med kritiske eller fordømmende bemærkninger uden at være bevidst om det. Få øjnene op for det, du er glad for ved din næste, og sig det. Prøv mindst to gange om ugen at rose dine nærmeste for et eller andet. Det er umagen værd. For det er en kendsgerning,


[17]

kærlighed. Gud er kærlighed og bruger anerkendende ord. Vi er af kongelig slægt. Evangeliet siger klart, at Gud elsker os.

Hvordan kan vi opleve Guds kærlighed med anerkendende ord? Vi skal behandle hinanden med respekt. Tale pænt til hinanden. Man taler pænt til de kongelige. Lad Guds anerkendende ord komme til udtryk i tale og handling.

Kærlighedssprog nr. 2 Tid til hinanden Taler din næste kærlighedssprog nr. 2, vil det være afgørende for både voksne og børn, at I har tid sammen. Det er vigtigt, at du tydeligt viser, at der er tid til din næste. Skab mere plads i kalenderen til at foretage jer noget sammen. Det kan være næsten hvad som helst. Det vigtigste er, at din næste føler sig elsket, når du vælger at være sammen med ham eller hende. Arranger en tur til stranden, lav en middagsaftale på en restaurant eller få arrangeret en tur i Brugsen sammen. Og husk at gåture er normalt gratis! Vores menighed er et samvær, hvor tid betyder noget. Jesus vidste godt, at tid er vigtig. Han sagde: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile“ (Matt 11,2830). I Edens have kom Herren hver dag. Sabbatten er også en tidsramme, hvor vi sammen kan tilbede Gud.

Adventnyt nr. 4 august 2022

at når vi modtager anerkendelse, er vi langt mere motiveret for at gøre gengæld og gøre noget, vores næste ønsker. Lad os prøve at se på Bibelen og kærlighedens fem sprog. Kendte Jesus dem? Brugte han dem? Ja, Jesus brugte anerkendende ord. Bjergprædikenen bruger store ord. Her siger Jesus: I er jordens salt og verdens lys. Jesus kom her til Jorden for at vise

Hvordan kan vi opleve Guds kærlighed ved at bruge tid til hinanden? Vi må tage tid til at leve. I vores moderne samfund er stress og tidspres en tilbagevendende faktor, vi må være klar over. Sæt tid af hver dag til at være sammen med hinanden, sammen med Gud i andagt, i kirken, bibellæsning og bøn.

Kærlighedssprog nr. 3 Gaver Taler din partner, din næste, kærlighedssprog nr. 3, vil gaver være vigtige. Gaver er synlige symboler på kærlighed. Og for nogle mennesker er en gave givet i kærlighed af større betydning end for andre. Vent ikke på nogen speciel lejlighed. Hvis gaver er din næstes primære kærlighedssprog, vil næsten alt, hvad du giver, blive modtaget som et udtryk for din kærlighed. Livet er Guds gave til os. Læs i Joh 6,11 om hvordan Jesus delte mad ud og bespiste fem tusinde mennesker. Tænk også på, at familien og menighedsfællesskabet er en gave, som vi bør værne om. Kristus er Guds største gave til menneskeheden.

Hvordan kan vi opleve Guds kærlighed, når vi taler om gaver og gavmildhed? Man skal passe på sine ejendele, men også dele med sine nærmeste med det, man er fælles om. Vær gavmild, også over for andre. Vær ansvarlig. Giv til Gud det, du skylder ham, så vil han rigt velsigne dig.

Kærlighedssprog nr. 4 Tjenester Taler din partner kærlighedssprog nr. 4, er de tjenester, du gør ham eller hende, helt afgørende for, hvor højt vedkommende føler sig elsket.

Kærlighedens 5 sprog af Gary Chapman er god at læse, hvis man gerne vil lære mere om forskellige måder at udtrykke og modtage kærlighed.


[18] Adventnyt nr. 4 august 2022

Et godt råd: Nej, du skal ikke forvandle dig til din næstes tjener. Men vær opmærksom på, at selv små tjenester kan have en stor betydning for din næstes følelse af at være elsket. For ham eller hende kan det, at du tager opvasken eller klarer vasketøjsbunkerne eller simpelthen siger: ”Hvad kan jeg hjælpe dig med?“, virke utroligt bekræftende. Jesus lavede mad over et bål på stranden kort tid efter sin opstandelse. Han sagde: ”Kom og spis.“ Jesus fik disciplenes opmærksomhed ved at vise kærlighed (se Joh 21,9-12). Jesus er vores tjener (se Joh 13,1-17). Husk også, at Helligåndens gaver gør os i stand til at tjene hinanden.

Hvordan kan vi tage Guds kærlighed med os i hverdagens tjenester? Jesus kom for at tjene os; derfor må vi også tjene hinanden. Vær galant i hverdagen og del hverdagens pligter. Gør hinanden en tjeneste, både når det er oplagt – og når det er uventet.

Bibelen siger, at Gud er kærlighed. Det står klart i Første Johannesbrev 4,16:

”Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.“ Benytter Gud sig af de 5 sprog? Ja! Jesus brugte de 5 sprog i sit virke her på Jorden. Gør ligesom Jesus. Brug kærlighedens 5 sprog!

Kærlighedssprog i evangelierne ANERKENDENDE ORD Matthæusevangeliet 5,13-14: ”I er jordens salt ... I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.“ TID TIL HINANDEN

Kærlighedssprog nr. 5 Fysisk berøring, fysisk kontakt

Matthæusevangeliet 11,28-30: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt,

Taler din næste kærlighedssprog nr. 5, er fysisk kontakt vigtig. Et håndtryk, et kram, en omfavnelse, et klap på skulderen. Generelt mobber børn ikke, når de rører hinanden. Mon ikke det kan overføres til unge og voksne? Vi må ikke være bange for at komme hinanden nær.

og min byrde er let.“

Gud kan ikke ses og røres; det kan mennesker. Derfor må vi hver især være Guds repræsentanter her på Jorden. Vi kan opleve Guds nærvær gennem vores møde med andre mennesker, især vores ægtefælle. Jesus var ikke bange for at røre andre mennesker; vi bør heller ikke være det. Tænk på den krumbøjede kvinde! Jesus lagde hænderne på hende (se Luk 13,13). Ypperstepræstens tjener, Malkus, fik et øre hugget af. Jesus rørte ved ham, og han blev helbredt (se Luk 22,51).

TJENESTER

GAVER Johannesevangeliet 6,11: ”Så tog Jesus brødene, takkede og delte dem ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have.“

Johannesevangeliet 21,9-12: ”Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem: ‘Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget.’ Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, det var fyldt med store fisk, 153 i alt; men skønt der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem: ‘Kom og spis!’ Ingen af disciplene turde spørge ham: ‘Hvem er du?’ For de vidste, at det var Herren.“ FYSISK BERØRING Lukasevangeliet 13,12-13: ”Da Jesus så hende, kaldte han

Hvordan kan vi tage Guds kærlighed med os i vores kontakt med hinanden?

på hende og sagde: ‘Kvinde, du er løst fra din sygdom.’ Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud.“


[19]

Tilgivelse kristendommens sværeste bud!

Spørger man efter den mest karakteristiske holdning i den kristne etik, er svaret tilgivelse. Barmhjertighed, ikke bare mod den svage og nødstedte, men mod de mennesker, der direkte og personligt har gjort mig ondt, er et enestående bud for den, der følger Jesus. KRISTNE GENTAGER DAGLIGT sætningen fra Her-

Illustration: iStock

• ”Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.

• Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. • Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.“

Tilgivelse betyder ikke undskyldning Mange reagerer på sådanne opfordringer. De føler, at tilgivelse sænker den moralske standard og de moralske krav, og at synd og ondskab dermed undskyldes. Men en sådan reaktion misforstår tilgivelsens natur. Hvis der er undskyldning for min synd, er den nemlig ikke længere synd. Så er der brug for forklaring, måske oplysning og bedre uddannelse, men ikke tilgivelse. Tilgivelse giver Gud, netop fordi hans lov stadig gælder, og fordi du og jeg er skyldige. Tilgivelse forudsætter altså netop de højeste moralske idealer. Uden lov er der ingen tilgivelse.

Tilgivelse er fordømmelsens modsætning Jesus siger til os: ”Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.“ Paulus bygger hele sit argument i bre-

Adventnyt nr. 4 august 2022

TEKST Paul Birch Petersen er en aktiv pensionist med stor lyst til at skrive og forkynde. Han har fortsat ansvar for Holbæk menighed.

rens bøn: ”forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere“ (Matt 6,12). Dette er den eneste bøn i Fadervor, som Jesus kommenterer, og som han dermed understreger: ”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser“ (Matt 6,14-15). I Kolossenserbrevet 3,12-14 bygger apostlen Paulus bygger sin praktiske appel til menigheden op omkring tilgivelse. Centralt i kristentroens etiske fordring står tilgivelse: som Gud har tilgivet os, bliver vi bedt om at tilgive hinanden.

• Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden.


[20] Adventnyt nr. 4 august 2022

vet til romerne på den kendsgerning, at den dom, hvormed vi fordømmer andre, vil ramme os selv (Rom 2,1-4). Men for dem, der bygger på Kristus, ”er der da nu ingen fordømmelse“ (Rom 8,1). De, der er i Kristus og tror på ham, fordømmer ikke og bliver ikke fordømt af Gud.

At leve i tilgivelse fører derfor med sig, at man

barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus“ (Ef 4,32).

Tilgivelse er personlig Jeg kan ikke tilgive på andres vegne. Hvis jeg snyder man nabo, er det ikke nok for mig, at hans hustru fortæller, at hun tilgiver mig. Jeg har brug for hans barmhjertighed.

ikke fordømmer andre.

Tilgivelse kan se ud som et nederlag

Jesus illustrerer denne tanke med sin lignelse om den gældbundne eller uforsonlige tjener i Matt 18,21-35, hvis enorme gæld eftergives ham af en barmhjertig konge. Men da han ikke selv vil eftergive en anden tjeners ubetydelige gæld til ham, kommer han alligevel til at betale det hele. Mennesker,

Når du tilgiver, får du ikke alt tilbage. Måske kræver du ikke din ret, måske vinder du ikke. De slag, andre har givet dig, lader du, som om du aldrig fik. Du glemmer og kaster det skete bort. Sådan er også Gud, ”der tilgiver skyld … som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed … viser os … barmhjertighed og kaster alle vore synder i havets dyb!“

som hører til i Guds rige, har lært at tilgive. Jesus udtrykker også denne tanke i lignelsen om den fortabte søn. Vi kunne med rette kalde denne beretning lignelsen om den barmhjertige fader (Luk 15,11-32). I Faderens hjem er der plads til den angrende, en gang fortabte søn. Men hvis du og jeg er som den hårdhjertede, selvretfærdige søn og ikke ønsker at vise barmhjertighed og udtrykke tilgivelse, kommer vi til at stå uden for festen.

Jesus’ tilgivende holdning motiverer hans efterfølgere Hans bøn på korset: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør“ (Luk 23,34) blev gentaget af kirkens første martyr, da Stefanus ”faldt på knæ og råbte med høj røst: ‘Herre, tilregn dem ikke denne synd!’“ (ApG 7,60). Paulus opfordrede menigheden: ”vær

(Mika 7,18-19). Den, der tilgiver, må tage korset på sig.

Tilgivelse er vanskelig Vi bærer over med venner og bekendte, når de kommer til at gøre os ondt, fordi vi er klar over, at de jo ikke mener det. Men at tilgive mennesker, der bevidst og med ond hensigt skader mig, er ganske anderledes. Tilgivelse er altså vanskelig. Den kostede Gud alt. Den kostede Jesus et kors. På Golgata blev han personligt ramt af din og min synd og selviskhed. Jesus var ét med Gud. Han er verdens skaber, og hans offer gav derfor alle tilgivelsens mulighed. Fra Golgata strømmer Guds barmhjertighed. Tilgivelse er frelsens grundvold.

Kommunikationsweekend: 2 dage med inspiration og nyttig viden Vi mødes i Odense Adventistkirke den 8. og 9. oktober til et par hyggelige dage med inspiration og praktisk viden omkring, hvordan man med enkle midler kan producere digitalt materiale. Vi begynder programmet til gudstjenesten lørdag kl. 10.45 (der er bibelstudium kl. 9.45) og slutter ca. kl. 15.00 søndag.

Lørdag 8. oktober

Søndag 9. oktober

Inspiration og information om kirken

Hvilke behov er der for digitalt materiale i kirken?

og den digitale verden

Hør andres erfaringer med udstyr

Hvad sker der udenfor dit eget område?

Hvilket udstyr skal jeg bruge for at lave en video?

Hygge og samtale

Praktiske øvelser. Vi forsøger do's and dont's

Der bliver sørget for måltider – du sørger selv for overnatning. Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig for planlægningens skyld. Se mere og tilmeld dig på adventist.dk


[21]

I Sønderjylland, 6.600 km fra Congo, har Eric Ndayambaje og Yvonne Nyirakanyana bosat sig sammen med deres tre børn.

Yvonne og Eric har fundet et nyt hjem

Tekst: Holger Daugaard Foto: Eric Ndayambaje; Christine Vetne

YVONNE OG ERIC er ikke kommet frivilligt til

Udnyttede hele døgnet Når man sætter sig så ambitiøst et mål, så kommer man ikke sovende til det. Især ikke, når ens studentereksamen ikke kan godkendes i Danmark – og man i øvrigt først skal til at lære dansk. Så Eric gik på sprogskole om dagen og VUC om aftenen.

Adventnyt nr. 4 august 2022

Danmark på grund af nyt job eller på ferie. De er kommet til Danmark som flygtninge. De har kendt hinanden, siden de var børn, og er vokset op i den samme flygtningelejr i Rwanda, hvor de blev kærester i 2002. Eric kom til Danmark i februar 2010. Han stammer fra DR Congo og har boet i en flygtningelejr i 14 år i Rwanda, inden han kom til Danmark. Han var 24 år, da han kom til Haderslev som kvoteflygtning. Med ankomsten til Danmark fik de begge muligheden for et bedre liv. Den mulighed har parret grebet og arbejdet hårdt for, lige siden de kom til Danmark. Målet har hele tiden været, at de ville skabe et godt liv for sig selv og deres børn. Derfor fokuserede Eric straks på det vigtigste i et nyt land: at lære sproget. Lige så snart han var kommet til Danmark, begyndte han på sprogskole, og hans klare mål var at studere medicin.


[22]

Yvonne, der i dag er social- og sundhedsassistent, fortæller, at mens Eric læste i Aarhus, havde hun udelukkende morgenarbejde, så hun kunne passe børnene om eftermiddagen og aftenen, mens Eric passede børnene om morgenen, inden han om aftenen skulle på arbejde.

Langt fra flygtningelejren

Herover: Yvonne sammen med Christine Vetne, som er præst i adventistkirkerne i Rødekro og Sønderborg. Til højre: Ugeavisen Haderslev har en artikelserie, som de har kaldt ”Hele verden på et sted“. Her bringer avisen historier om borgere i Haderslev Kommune, som kommer fra et andet land end Danmark. I februar 2022 udkom en artikel skrevet på baggrund af en samtale med Yvonne og Eric.

Det er nu nogle år siden, at parret og familien flyttede til den lille by Hammelev. Den yngste datter er født, efter familien flyttede dertil. ”Det her er et helt andet liv. Vi har levet i en flygtningelejr i Rwanda og havde det egentlig også godt der. Det handler om at være tilfreds og taknemmelig – det har vi trænet os til,“ siger de begge.

Haderslev og siden Hammelev blev en ny begyndelse for ægteparret. ”Når man er i en flygtningelejr, så mister man håbet om en god fremtid. Men jeg kom til Danmark, og her har jeg alle muligheder i mine hænder, så derfor gælder det om at bruge dem på den bedste måde. Vi er i Danmark nu, og vi skal bare have en god fremtid,“ siger Eric. I Rwanda studerede Eric på universitetet. Men han var godt klar over, at det ikke umiddelbart var muligt at gøre dette i Danmark. Fra begyndelsen af deres ophold i Danmark har både han og Yvonne, der er uddannet lærer, tænkt, at de skulle vælge en uddannelse, hvor de var sikre på, at det altid ville være muligt at finde arbejde. I foråret 2012 var Eric til danskeksamen, men desværre bestod han ikke prøven i første omgang. Først året efter lykkedes det at bestå i dansk og de øvrige fag, han skulle bruge for at komme ind på medicinstudiet, og stor var hans glæde. Men desværre lykkedes det ham ikke at blive optaget på studiet på kvote 2. Hvad skulle han nu finde på?

Blev sygeplejerske Adventnyt nr. 4 august 2022

Alternativet blev sygeplejerskeuddannelsen, som han påbegyndte i 2013. Som færdiguddannet fik han job i Aabenraa, men han havde stadig mod på mere uddannelse. I august 2019 gik han derfor i gang med en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet som APN (Advanced Practice Nurse, en overbygning på sygeplejerskeuddannelsen, der giver mulighed for større ansvar). I dag arbejder Eric i Haderslev Kommunes akutteam.

Tilværelsen i Danmark har været en ny begyndelse for ægteparret. Familien er aktive adventister og har fundet et nyt menighedsfællesskab i Rødekro, og troen har også hjulpet dem til at kæmpe for at få det bedste ud af deres liv. ”I Rwanda har vi oplevet meget, der ødelægger. Her bygger vi livet op igen,“ siger Eric, der ikke selv har oplevet folkedrabet i Rwanda, men konsekvenserne deraf. I Hammelev har de slået rødder og føler sig efterhånden godt integreret. Her hjælper naboerne med at hente børnene i børnehaven eller køre til klaverundervisning, hvis det kniber. Og når børnene vil besøge deres venner, så går de bare hen til dem. ”Vi har fået venner her. Vi er så glade for at bo i Hammelev og det fællesskab, der er her. Her lærer vi kulturen og samfundet at kende på en helt anden måde, end da vi boede i Haderslev. Der kendte vi ikke engang alle dem i vores opgang,“ siger parret.

Kulturformidler i Horsens I de senere måneder er flygtningestrømmen fra Congo desværre igen taget til, og Eric er blevet aktivt involveret i at hjælpe de nye flygtninge til rette. Han er næstformand i et congolesisk netværk ”Hope Family“ og er blevet deltidsansat af Horsens kommune som kulturformidler. ”Det er vigtigt at hjælpe de nye flygtninge med at finde sig til rette i det nye land, og her kan jeg vise dem ud fra min egen baggrund, at det kan lade sig gøre,“ slutter Eric.


[23] Adventnyt nr. 4 august 2022

Du er pige og har ikke brug for uddannelse Venturina Logiel er ADRA-medarbejder i Ugandas nordøstlige Karamoja-region. Hun er vokset op som karamojong, og hvis forældrene havde fået deres vilje og giftet hende bort som 14-årig, ville hun have levet på præcis samme måde som de piger og kvinder, hun støtter op om i dag gennem ADRA. Venturinas liv tog en helt anden drejning.

Tekst og foto: Maria Lykke Andersen, kommunikationsmedarbejder i ADRA Danmark

VENTURINA LOGIEL, 40 år, er med mig i felten for at over-

sætte, når jeg interviewer cases. Jeg er taget til Karamojaregionen i Uganda for at lytte til historierne fra de kvinder, ADRA har gjort en forskel for. Gennem mange år har organisationen haft fokus på at fremme pigers og kvinders rettigheder, men vi befandt os ikke i Kotido-distriktet, dengang Venturina var en skolepige på 14 år. Heldigvis var hun selvbevidst nok til ikke at acceptere sin skæbne. Havde hun ikke selv protesteret, var hun blevet udsat for de samme negative sociale normer, som de fleste af hendes jævnaldrende medsøstre ligger under for i dag. Så havde hun været én blandt flere koner til samme mand og havde hver dag skullet gennemleve de bekymringer og det slid,


[24]

Adventnyt nr. 4 august 2022


[25]

”Jeg udfordrer jer“ ”Min far havde syv koner og alt for få køer til at kunne forsørge sin familie godt nok. Modsat sine koner havde han gået i skole, men kun i få år. Det medførte til gengæld, at han tillod sine børn lidt skolegang, bare til husbehov. For at have råd til at give alle sine sønner skolegang var det hans plan at tage mig ud af skolen og gifte mig bort, så han kunne få flere køer til at betale deres skoleudgifter med. Mine forældre nævnte ikke planerne for mig, men han skar mere og mere af det beløb, der skulle bruges på mine bøger og skoleuniformer. En dag tilkaldte de mig og forklarede: ‘Eftersom du er pige, har du ikke brug for mere uddannelse. Vi vil give dig til en mand, så dine brødre kan komme i skole. Vi overvejer naboen.’ ‘Hvad taler I om,’ svarede jeg overrasket, for jeg havde helt og holdent forelsket mig i idéen om at blive uddannet. ‘Mor, hvorfor gifter du dig ikke med naboen i stedet? Du er stadig ung, og ham, du er gift med nu, er gammel,’ sagde jeg bittert. Hendes mand var ikke min biologiske far. Jeg tilføjede: ‘Jeg respekterer jer ikke, og jeg vil udfordre jer. I skal opleve, at jeg får en universitetsgrad.’ ‘Hvem skal betale for det,’ spurgte de og proklamerede samtidig, at jeg aldrig ville nå til universitetet. De troede ikke på mig, fordi jeg var pige. Jeg svarede, at ingen kender fremtiden, men Gud er

vores forsørger. De blev mundlamme, og så gik jeg.“

Reddet af lærer ”Jeg truede dem med politiet, hvis de gjorde alvor af planerne om at gifte mig bort. Dengang vidste jeg ingenting. Det var uhørt, at nogen greb ind over for den slags sociale normer. I skolen gik jeg til min kvindelige lærer fra Holland og fortalte, at jeg var sønderknust. Om hun havde tid til at tale? Helma bad mig møde op i hendes kirke ’Church of Uganda’ om søndagen, så det gjorde jeg. Efter at have lyttet rådede hun mig til ikke at stikke af hjemmefra. Hvis nogen i min landsby prøvede på noget, skulle jeg skrige, indtil der kom hjælp. Når skoleåret var slut, kunne jeg skifte til en kostskole. Hun ville betale. Hun dækkede alle mine udgifter i de to sidste år af grundskolen. Derefter inviterede en kristen organisation mig til at gå på deres gymnasium, som også var en kostskole og i øvrigt noget dyrere. Alle de skoleår betalte Helma også for, selvom hun midt i det hele rejste hjem til Holland med sine adopterede børn. Hvis bare hun så mig i dag. Engang talte jeg med hende over Facebook, men har ikke hørt fra hende siden.“

Mor manglede ”Først efter gymnasiet begyndte mine problemer. Jeg startede på universitetet, og en tante fra Australien betalte for første semester. Herefter havde jeg ingen penge og måtte rejse hjem til Kotido. Mine forældre var døde, og deres bolig var kollapset, så jeg flyttede ind hos venner og blev forsørget af dem til gengæld for husarbejde. En dag ringede en ven og gjorde mig opmærksom på et sponsorprogram. Et lokalt parlamentsmedlem anbefalede mig, og jeg blev godkendt. Da jeg i 2010 efter fire års studie opnåede en universitetsgrad i socialt arbejde (red.: socialrådgiver), var jeg ked af, at min mor ikke levede, så hun

kunne se mig og erkende, at jeg havde gjort hendes manglende forventninger til skamme. At jeg selvfølgelig kunne være lige så dygtig som en dreng.“

ADRA har forandret mig ”Når jeg som barn så ADRA’s biler køre forbi, drømte jeg om selv at blive sådan en, der hjælper sit folk til uddannelse. Kort før min tid på universitetet sluttede, søgte ADRA en medarbejder med mine kvalifikationer. Jeg skrev en ansøgning, fik jobbet og har været i ADRA lige siden. ADRA har gjort mig til den, jeg er i dag. Før kom jeg ikke i en kirke, og jeg kendte knap nok den Gud, jeg troede på. Andagterne, vi holder på kontoret, har åndeligt set formet mig, og jeg vil arbejde for ADRA, indtil jeg ikke kan mere. Da jeg fik jobbet, begyndte jeg selv at støtte mine søskendes uddannelse, og jeg opmuntrede dem til at finansiere andre, når de selv var færdige. Jeg siger til alle de forældre, jeg møder i felten, at de skal sende både døtre og sønner i skole nu. Tag chancen og betal! I ved aldrig, hvornår redningen kommer, når I ikke længere selv har råd. Se på mig og lær af min historie! I dag støtter jeg fast fire piger med skolebøger og uniformer. Det er ikke meget, og jeg ville ønske, at jeg havde kapacitet til at samle dem i et hus for at beskytte dem. Jeg lægger dog et fundament, og så må Gud gøre resten.“ Sådan slutter Venturina sin fortælling. Hun er ugift og har ingen børn. Efter et voldeligt forhold og flere ufrivillige aborter, konkluderede Venturina, at hun beskyttede sig selv bedst ved at være single. Manden, hun skulle have været gift med som 14-årig, har i dag flere koner og er syg.

Adventnyt nr. 4 august 2022

det medfører, når man ikke i tilstrækkelig grad kan forsørge sine børn, fordi man mangler uddannelse, jobkompetencer og læsefærdigheder. Karamojonger lever traditionelt af kvæghold og jo flere køer, en mand har, des rigere og mere magtfuld er han. En karamojong-kvinde har ingen råderet over noget, ingen indflydelse og hendes vigtigste opgave er at gøre sin mand tilfreds. Venturina fortæller selv her, hvorfor hendes liv blev anderledes.


[26]

På rejse ind i

... planternes verden

Adventnyt nr. 4 august 2022

Tekst og foto: Martin Schmidt er gymnasielærer på Vejlefjordskolen og underviser i fransk og psykologi. Samtidig er han lokal koordinator for det Erasmus+ program, som skolen deltager i.

I 2020 BLEV Vejlefjordskolen kontaktet af en fransk Erasmus+ koordinator med et ønske om deltagelse i et fælles etnobotanisk projekt. I projektet skulle hver partnerskole bidrage med viden om, hvordan man på skolen eller i ens eget land på en specifik måde drager positiv nytte af planter. Da Vejlefjordskolen har en lang tradition med plantebaseret kost, bød vi ind med vores ekspertise: at lave god næringsrig plantebaseret mad for vores elever. De øvrige 5 partnerskoler bød ind med andre ekspertiser, f.eks. plantebaseret fremstilling af tøj, plantebaseret medicin og kosmetik, planter som ingredienser i religiøse handlinger og plantebaseret fremstilling af musikinstrumenter, smykker og kunstværker. Vejlefjordskolens partnere i dette Erasmus+ projekt med titlen Future in Natural Heritage er fra Tyrkiet, Frankrig, Italien og Tjekkiet. Seks elever fra Vejlefjordskolens dag- og kost-

gymnasium, der har biologi på A-niveau, samt to af deres lærere, vendte i maj måned hjem fra en spændende faglig tur til Kromeriz i Tjekkiet, betalt af EU’s uddannelsespulje Erasmus+.

Hvordan var turen så for Vejlefjordskolens elever? Maria Papangeletou, der er udvekslingsstudent fra Grækenland og har tilbragt et skoleår på Vejlefjordskolen i 3.g, fortæller: ”Når man tager del i et Erasmus+ udvekslingsprogram, så kan man regne med tre ting: at man bliver klogere, at man kommer i kontakt med andre kulturer, og at man hygger sig. Vores udvekslingstur til Tjekkiet havde alle tre ting i sig. Jeg lærte at bruge undersøgelsesmetoder til at identificere planters medicinske muligheder, jeg fik mange nye venner fra forskellige lande og havde det sjovt og hyggeligt. Jeg lærte også, at et smil, et venligt klap på skulderen og et bifald som opmuntring er den bedste kommunikation på tværs af sprogbarrierer.“


[27]

– nu hvert andet år Tekst: Kay Flinker, rektor på Vejlefjordskolen DEN FØRSTE LØRDAG i september bliver der fra nu af

hvert andet år afholdt jubilæum på Vejlefjordskolen. Næste gang, der afholdes jubilæum bliver således den 2. september 2023. Jubilæumsdagen er åben for alle, der har gået på Vejlefjordskolen, men vi håber, at især jubilæumsholdene (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50-årsjubilarer for både 2022 og 2023) vil gøre noget ud af at mødes. Det kræver ofte, at en eller to personer fra jubilæumsholdet gør et grundigt forarbejde med at indkalde klassen og måske flere gange minde om det kommende jubilæum. Jubilæumshold indbefatter både studenter, realister, 9. og 10. klasser, præliminær, teologi og korrespondent. Ægtefæller er også velkomne. Deltagelse i jubilæumsmiddagen kræver tilmelding. Man tilmelder sig ved at sende en mail til info@vejlefjordskolen.dk

Jobannonce

Leder af teknisk afdeling på Vejlefjordskolen Vejlefjordskolen søger pr. 1. november en ny leder af teknisk afdeling til varetagelse af et bredt spektrum af serviceopgaver. Vi foretrækker ansøgere med en håndværksmæssig baggrund.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har god energi og spreder den, hvor du kommer frem, og… •

at du med baggrund i håndværksmæssig erfaring eller uddannelse kan lede en gruppe af tekniske servicemedarbejdere

at du i samarbejde med ledelsen og med sund økonomisk sans kan prioritere, planlægge og gennemføre en bred vifte af tekniske serviceopgaver, herunder almindeligt vedligehold, bygge- og renoveringsopgaver, tage tilbud hjem, overholde deadlines og følge en opgave til dørs

at du kan overskue og tage ansvar for varme, lys, udendørsarealer og 1.000 andre ting i en stor bygningsmasse med undervisningsfaciliteter, sportshal, ridehal, tjenesteboliger og elevbygninger

at du er loyal over for skolens værdier og alle dine kollegaer

DOBBELTJUBILÆUM – ET NYT TILTAG I forbindelse med corona-tiden måtte vi aflyse 2020 jubilæet. Det afholdt vi så i 2021 sammen med de hold, der havde jubilæum det år. Det viste sig at være en ekstra god oplevelse for de deltagende hold, bl.a. fordi man så også fik hilst på elever, der havde gået på Vejlefjord samtidig med ens eget hold. Vi besluttede efterfølgende fremadrettet at afholde jubilæum hvert andet år, altså fra nu af i ulige år, men sådan, at det forrige års jubilarer også er indbudte. Jubilæer vil blive afholdt den første lørdag i september: 2023 (jubilæumshold fra 2022 og 2023) 2025 (jubilæumshold fra 2024 og 2025) 2027 (jubilæumshold fra 2026 og 2027) Etc…

PROGRAM FOR JUBILÆUMSDAGEN 2023 11.00 12.30 13.00 14.30 15.30

Festgudstjeneste i Vejlefjordkirken Fotografering foran kirken Jubilæumsmiddag Rundvisning for interesserede – vi har spændende nye ting at vise jer… Servering

Vi glæder os meget til at se jer alle om et års tid!

Ansøgningsfrist søndag d. 21. august. Ansøgninger sendes til rektor Kay Flinker på kf@vejlefjordskolen.dk eller med sikker post via vores hjemmeside (find formular under ”kontakt”). Løn efter overenskomst med 3F for tekniske serviceledere m.v. på private skoler. Ring gerne for en uformel samtale om jobbet. Ved ansættelse i stillingen indhentes børneattest. Vejlefjordskolen 15 · 8721 Daugård 7589 5202 · vejlefjordskolen.dk

Adventnyt nr. 4 august 2022

Jubilæum


[28]

Bededagslejr Vest og Øst Mathæus og Dorte har for første gang været på Bededagslejr – i hvert fald for Dortes vedkommende – første gang i øst. Og hvordan gik det så? Tekst og foto: Dorte Thyregod. Mathæus Müller

MATHÆUS: Og Dorte, hvordan var

DORTE: Mathæus, hvad syntes du om at være på Bede-

det så at være på Bededagslejr i

dagslejr på Finderup?

Faxe, hvor du var med?

MATHÆUS: Det er jo et super flot sted og koldt – men

DORTE: Det var gennemgri-

varmere, end jeg havde forventet. Jeg havde hørt ryg-

bende hyggeligt! Vi var ikke

ter om, hvor koldt der kan være på Finderup, men jeg

så mange de første dage, så vi

kunne faktisk holde varmen i min sovepose! Stedet kan jo

nåede virkelig at hygge og snakke

virkelig noget – og særligt bålhytten er kæmpe og skaber

med alle. Og så var der masser af

samtidig rammen om en helt særlig og intim bålhygge!

dejlig mad, bålhygge og en lille bitte smule konkurrence i Ligretto! Man

DORTE: Hvis du skal fremhæve bare én særlig fantastisk

skal vist vælge sine modstandere

ting omkring turen, hvad skulle det så være?

med omtanke – det lærte jeg på den hårde måde!

MATHÆUS: Øhm… så skulle det være det store fokus på spejderlivet. Det var noget helt andet end at være på

Nå ja, og så holdt vi fødselsdag!

andre spejderture. Hvordan skal jeg lige forklare det?

Med kagekone og sang og hele

Det var tydeligt, at det var meningen, at vi skulle tilbage

molevitten!

til nogle grundelementer i spejder. Det var ikke bare for hyggen og skumfiduserne. Vi lærte noget, og blev udfor-

MATHÆUS: Ikke så mange?

dret på vores spejderfærdigheder! Og det har fået mig til at glæde mig endnu mere til spejderlejr!

DORTE: Ja, de første dage var vi cirka 25 deltagere, men lørdag kom der virkelig mange gæster! Og det var endda

DORTE: Var du med til patruljedysten? Det plejer jo at

skønt, skønt vejr!

være en ret stor ting på Bededagslejren. MATHÆUS: Hvad var det allerbedste ved din tur? MATHÆUS: Ja det var jeg. Det er jo svært at undgå! For

Adventnyt nr. 4 august 2022

det er jo alle i patruljen, der er sammen om at slå de

DORTE: Jeg synes, det var helt olympisk at se gamle og

andre. Og der blev brug for os alle sammen. For der var

unge arbejde sammen på sådan en tur! Én fik den ide at

mange forskellige dyste såsom lagkagelavning, terræntur,

flytte flagstangen, som stod midt i et træ. To fik den idé

viden-om-naturen og andre spejderfærdigheder, som vi

at bygge et sneglehotel til vinbjergsnegle. De ”gamle“

skulle dyste i.

spejdere lod de yngste øve sig i båltænding og andre spejderfærdigheder. De ældre hjalp de yngre med at

DORTE: Tog du så sølv-øksen med hjem (med andre ord:

skære og snitte snobrødspinde. Hele den ”vi-hjælper-hin-

vandt I konkurrencen)?

anden“-kultur er jeg kæmpe fan af!

MATHÆUS: Næh, det gjorde vi desværre ikke, for den var

MATHÆUS: Så alt i alt lyder det, som om vi begge to har

virkelig fed! Det gjorde Vejlefjord!

haft en helt igennem fantastisk tur – hver for sig.


[29]

Tekst: Dorte Thyregod

JULIE ARLGADE, SOM

arbejder med

Når eller hvis du beslutter dig for at bruge SoMe til at fortælle om din tro,

sociale medier og

så kom Julie Arlgade med en række

digital strategi,

gode råd! Tip #1-5, som du kan læse

var underviser på

overskrifterne på her:

SoMe-kurset, som foregik i ungdomsteltet. Julie holdt et fint oplæg, hvor hun blandt andet fremlagde 5 tips til tilgange til at dele

Tip #1: Vær positiv Del ud, inspirer, vær dig selv... Måske andre kan bruge den viden, du har, til at skabe mere glæde i deres liv.

sin tro på sociale medier. Tip #2: Vær konkret Del din tro på sociale medier?! Skal

Når du kommer med konkrete eksem-

man det? Kan man det? Og hvis man

pler på ting og tanker i din hverdag,

vil, hvordan gør man det så mest

kan andre relatere og måske endda

effektfuldt? Hvad sker der så med den

låne dine gode vaner – og blive kloge-

personlige relation og det personlige

re...

vidnesbyrd? Tip #3: Vær nysgerrig Der er mange måder at fortælle andre

Interesse for andres måde at leve og

om sin tro, og de sociale medier er

tænke på gør dig både klogere og ska-

blot en af dem! Og bestemt en af de

ber nogle gode snakke

muligheder, som man bør tænke ind som en del af vores missionsmark! For

Tip #4: Når du åbner op, åbner

”alle“ bruger sociale medier. Nogle kig-

andre op...

ger bare med, nogle er vældig aktive

Når du er ærlig, autentisk og viser

på SoMe. Nogle udleverer sig selv med

sårbarhed, inspirerer du andre til at

alt, hvad det indebærer af godt og

gøre det samme. Du giver dem modet

ondt, andre får dem selv og deres liv

til også at dele deres inderste tanker.

til at fremstå i et smukkere lys, end det i virkeligheden er.

Tip #5: Vær åben over for andres følelser & tanker

Og der er uendelig mange måder at

– også selvom I ikke er enige og de ser

bruge SoMe på som platform til at for-

tingene meget anderledes end dig.

tælle om tro. En god tilgang kan være at lægge sin egen strategi. Vil jeg bru-

Julie opfordrede til, at vi lader os inspi-

ge SoMe til blot at fortælle, at jeg tror?

rere af folk, som vi synes gør det godt

Vil jeg opfordre til dialog – og hvad så,

på SoMe. At du bruger tid på at finde

hvis nogen er uenige eller udfordrer

frem til andre unge kristne, som deler

mig? Vil jeg række ud og opfordre til

deres tro på en måde, som du kan re-

handling? Vil jeg bruge min platform

latere til, og som du synes om. På den

til at vise, hvor jeg møder Gud, fx i

måde kan du lettere finde din egen vej

naturen? Vil jeg have en separat profil

i at dele din tro.

til at tale om tro?

Adventnyt nr. 4 august 2022

SoMe-kursus på årsmødet


[30]

Jakob Falk – et år for Herren

Hvad skal vi vide om Jakob Falk? I min barndom har jeg altid haft svært ved at sidde stille. Jeg har altid haft en masse projekter kørende, og i dag er det heldigvis ikke anderledes. Jeg elsker at engagere mig i nye projekter, som jeg også altid gør et stort nummer ud af at færdiggøre på den bedst mulige måde. Udover det har jeg også en lang række interesser såsom sport, musik, fotografering og selvfølgelig spejder. Spejder er klart noget af det, jeg brænder mest for, og denne interesse startede allerede, da jeg var helt lille. Specielt de lidt mere ’nørdede’ aspekter som pionering, kort og kompas samt bushcraft. Det har kickstartet min store kærlighed for naturen, som også afspejler sig i mine naturfotografier og utallige eventyr under den åbne himmel. Jeg er 18 år gammel og har lige

”Et år for Herren“ er en projektansættelse i Adventistkirken i ét år. Et år, hvor man får lov at prøve arbejdslivet af, deltage i en masse spændende opgaver – og en del hverdagsopgaver. Hvor man får lov at rejse og være en del af teamet bag en masse events indenlands og udenlands. Vi har lige nu Linea Christiansen Adventnyt nr. 4 august 2022

som ”Et år for Herren“ i medieafdelingen, og efter sommerferien bliver Jakob Falk ”Et år for Herren“ i SABUS, primært i spejderafdelingen. Jakob får arbejdsplads på Vejle-

færdiggjort gymnasiet på Vejlefjordskolen. Jeg ser rigtig meget frem til det kommende år med en masse nye projekter, udfordringer og personlige erfaringer. Fortæl om en skelsættende oplevelse i dit spejderliv. Den oplevelse, som har gjort størst indtryk på mig, har været mit første år som spejderfører i Silkeborg Trop. Det at blive fører gjorde stort indtryk på mig og udviklede mig personligt. Jeg fandt en stor glæde i at kunne lære fra mig og overføre min brændende passion for spejderlivet til mine spejdere. At se interessen i deres øjne, når jeg lærte dem noget nyt, motiverede mig blot endnu mere. Det var særligt her, jeg følte mig kaldet til at kunne bidrage i kirkens arbejde. Da et par venner og jeg senere

fjordskolen, sammen med den nye spejder-

på året lavede vores første terræntur sammen på årets

chef Torben Rasmussen.

til så mange mennesker igennem vores egen interesse.

Juletur Vest, så jeg, hvor stor en glæde vi kunne sprede


[31] Adventnyt nr. 4 august 2022

Specielt denne oplevelse gjorde mig sikker på, at dette arbejde måtte jeg bare lave noget mere af. Har du en hjertesag, mens du er Et år for Herren? Jeg ser rigtig meget potentiale i at få spejder back to basic. At søge tilbage til rødderne af det, spejderarbejdet var engang. Nogle vil måske kalde det for simpelt, men

L OV S A N G S W E E K E N

e3 D i Fa x

0. sep

tember

> 2 . ok tob e r 202

2

jeg tror ikke nødvendigvis, at der behøves meget mere ud over det elementære for at få spejder til at lykkes. Jeg synes, at spejder kan videregive nogle vigtige kompetencer, man kan få gavn af i sin hverdag. Her tænker jeg ikke så meget på evnen til at bygge en lejr op ved hjælp af rafter og reb, eller evnen til at lave en kompaspejling, men mere evne til samarbejde, at holde overblikket, tænke logisk og finde praktiske løsninger. Det er noget af dette, spejderarbejdet kan være med til at udvikle. Yderligere brænder jeg for at gøre spejder til et endnu større missionsprojekt, end det i forvejen er. Spejder er en indgangsvinkel til kirken, som især er egnet til folk som mig selv, der har meget energi og har svært ved at sidde stille. Mit forhold til Gud er kun blevet styrket af at gå til spejder, og det er min hjertesag, at det kan føres videre ud, så mange flere også får denne oplevelse. Hvad glæder du dig mest til ved at arbejde i SABUS?

Ledere i alle SABUS-foreninger:

børnebibelklubber · spejder · ungdomsgrupper · teenarbejde

Jeg glæder mig mest til at blive en del af dette enormt kompetente lederteam og blive en del af deres fantastiske fællesskab. Jeg glæder mig til at danne mig en masse erfaringer i det kommende år og se, hvad jeg kan bidrage med. Jeg synes, SABUS har gennemgået en stor udvikling hen over de seneste år, og jeg glæder mig til at

ledertræning

28.-30. oktober 2022 Sct. Knudsborg, Fyn

UNDERVISER:

Dorthe Nybo Demant

blive en del af dette. Derudover glæder jeg mig enormt meget til at kunne arbejde med min spejder-”hobby“ på daglig basis, og så endda kunne gøre det som arbejde. Herindunder tror jeg, at mit arbejde med Torben Rasmussen som spejderchef bliver rigtig godt, bl.a. fordi vi har de samme visioner og drømme om, hvor vi ser SABUS og spejder i fremtiden.

Formidling og kommunikation


[32]

Seniorsiderne

Lidt kongelig

har man vel lov at være …

JEG HAR NETOP forladt TV-skærmen, hvor de

sidste par timer har været præget af dagens begivenhed: Royal Run. Billederne af en løbende kronprins, der blander sig med andre løbere, fascinerer mig, ligesom også glimtene af en smilende kronprinsesse gør det. Og så minder det mig samtidig om, at vi alle – takket være Kristus – er af kongelig byrd.

”Du har gjort dem til et folk af konger og præster, der tilbeder Gud, og de skal regere på jorden“ (Åb 5,10, Bibelen 2020).

Glem janteloven – du skal tro, at du er noget

Adventnyt nr. 4 august 2022

TEKST Walder Hartmann, redaktør for Seniorsiderne i Adventnyt.

Det var Axel Sandemose, der i 1938, da hans roman En flygtning krydser sit spor udkom i Danmark, skildrede provinsbyen Jantes og omgivelsernes tryk på en drengs opvækst. Janteloven gav udtryk for: Du skal ikke tro, at du er noget. Du skal ikke tro, du er lige så meget som os. Du skal ikke tro, du er klogere end os. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os. Du skal ikke tro, du ved mere end os. Du skal ikke tro, du er mere end os. Du skal ikke tro, at du duer til noget. Du skal ikke le ad os. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Du skal ikke tro, du kan lære os noget. Problemet i dag er, at Jante er krøbet ind ad bagdøren, et stigende antal adventister mærker et præstationspres, der har bredt sig fra storsamfundet og ind i kirken, men Gud vil det anderledes.

Han betror os gennem den storsindede fars ord til den forurettede søn – iflg. Luk 15: Alt mit er dit.

Ingen forskelsbehandling Royal Run er forbi for i år. Tilbage står mindet om landets kommende kongefamilie som enkeltpersoner, der færdes fordomsfrit blandt kendte og ukendte, store og små, raske og handicappede – hvilket igen minder om vort forbillede, Jesus. Hos ham findes intet spor af prestige og stræben opad. Betegnende for ham er, at han er den samme, hvad enten han er oppe eller nede. Han ved, at hans værdi er absolut og ikke relativ. Hvis vi var bevidste om vores guddommelige oprindelse og den kærlighed, som giver os liv, ville vi ikke tvivle på vores værdi og ret til at eksistere, som dem vi er.

I sikkerhed trods alt Midt i folkefesten, som dagen har udviklet sig til at være, glemmer man pludselig, hvor grum verden har udviklet sig til at være. Ingen – heller ikke kongelige – kan føle sig 100 % sikre mod fjendtlige angreb. Derfor har sikkerhedsvagter været en del af Royal Run. De var ikke hovedpersoner, men deres tilstedeværelse har uden tvivl medvirket til den tryghed, som de kongelige udstrålede. En lignende tryghed tilbydes os på vej mod målet i vort livsløb. ”Han har befalet sine engle at passe på dig, hvor du går. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på en sten“ (Sl 91,10-12, Bibelen 2020) Derfor: Lidt kongelig har man vel lov at være…


Da Covid-19-pandemien forhindrede vores besøg på Heri Hospital i 2021, så Marianne og jeg med spænding frem til igen at tage til det nordvestlige Tanzania for at besøge hospitalet.

VI NÅEDE FREM til Heri den 3. februar og fandt os hurtigt til

rette i vores lokale ”hjem“. Vi vidste, at man var færdig med en ny fødeafdeling, som støtteforeningen har klaret 90 % af udgifterne til sammen med foreningens sponsorer. Resten blev dækket af bidrag fra USA og lokalt i Tanzania. Senere i februar var en ny sengeafdeling for mænd også klar til indvielse. Denne er hovedsagelig betalt af Lions klubber med Knud Lykkegaard som projektleder. Han var da også til stede ved indvielsen.

Ny tandklinik Denne gang ønskede vi at indrette en ny tandklinik på hospitalets satellitklinik i Kigoma. Vi havde allerede noget brugt dentaludstyr fra Danmark ventende på Heri, og ved hjælp af et australsk ægtepar, der havde afsluttet ½ års arbejde i Malawi, fik man udstyret installeret i Kigoma. Timothy, som efter endt uddannelse på Filippinerne vender tilbage til Heri om ca. 1 år, skal tilknyttes klinikken, der dog allerede nu kan fungere med Heri hospitalets dentale medarbejder, Masano, og en assistent. I Kigoma vil der være mulighed for at sikre et økonomisk overskud, fordi der her er patienter, som har råd til at betale for tandreparationer og mere avancerede behandlinger.

Tekst og foto: Morten Jørgen Øster har arbejdet som læge i hele sit voksenliv og i mange år også med projekter i Afrika.

Adventnyt nr. 4 august 2022

Kært gensyn med Heri og Tanzania

[33]

Seniorsiderne


[34]

Seniorsiderne

På trods af et indbyggertal på 200.000 findes ingen anden tandklinik, så folk, der vil til tandlæge, har måttet rejse langt.

Sygeplejeskolen har over 50 elever, som alle får en 3-årig uddannelse. De supplerer teorien med praktik på hospitalet. Støtteforeningen sponsorerer 2 mandlige, forældreløse studerende, en mand med 10 søskende og en eneforsørgende mor samt en kvinde, hvis mor også er eneforsørger. De bliver alle færdige med deres uddannelse i efteråret 2022. Der vil altid være nogle, der har brug for hjælp til skolepenge, fordi der findes så mange enlige mødre.

Nogle dyrker også grøntsager og kaffebuske. De sælger deres varer på det lokale marked, men til en lav pris, for folk har kun få penge. Af og til er det umuligt for familierne at betale for et sygehusophold, men hospitalet har ikke råd til at eftergive dem deres gæld. Nogle gange må de så sælge noget af deres jord. Både støtteforeningen og Lions klubber har trådt hjælpende til, bl.a. overfor en familie med en lille pige, der havde gået med sukkersyge i ca. 5 år. I år oplevede vi, at hospitalet havde mange patienter fra flygtningelejre i det nærliggende Burundi. For dem er betalingen imidlertid ikke noget problem, da UNHCR betaler både hospitalsregning og kost.

Vand

Aktuelle udfordringer

Da vi kom til Heri, fik vi at vide, at den først installerede pumpe var brændt sammen. Denne pumpe forsynede bl.a. det hus, vi beboede, men kunne ikke repareres. En ny pumpe er blevet købt i USA, men nåede først at blive installeret umiddelbart efter, at vi var vendt hjem til Danmark.

Også ved dette besøg på Heri sikrede vi os, at de handicappede børn og unge, vi fra Danmark har hjulpet med ophold på kostskoler, fortsætter deres uddannelse. I modsat fald vil de let ende som tiggere, da de kun kan udføre let fysisk arbejde. I øjeblikket bygger man en ny børneafdeling til hospitalet. Byggeriet bliver finansieret af Lions gennem Knud Løkkegaard, men midt under forberedelsen til dette er den 60 år gamle lastbil – også kaldet ’nyreknuseren’ – brudt sammen. Samtlige fjedre har længe været knækket, og støddæmperne er ødelagt. Den kan ikke længere repareres, så en ny ’lettere brugt’ lastbil må anskaffes. Vi ønsker fortsat at hjælpe hospitalet med dets akutte problemer. Vil du hjælpe os, kan du læse mere om mulighederne på heri-hospital.dk.

Sygeplejeskolen

Udbredt fattigdom Størstedelen af befolkningen omkring Heri Hospital er småbønder med en lille jordlod, hvor de dyrker majs, kassava, bønner, bananer og ananas.

Seniorforeningen netop nu SIDEN SIDSTE UDGAVE af Adventnyts seniorsider nåede din

Adventnyt nr. 4 august 2022

postkasse, har mange af læserne været til årsmøde på Himmerlandsgården. Det gav samtidig mulighed for at afholde den varslede generalforsamling og for at drøfte nogle af de ideer, som kan være med til at gøre seniorforeningens arbejde til et inspirerende og styrkende fællesskab, som endnu flere af kirkens medlemmer har lyst til at deltage i og bidrage til. Vi håber derfor, at du denne gang vil nærlæse denne situationsrapport, der ikke bare tjener som referat fra nævnte

generalforsamling, men også sætter fokus på det arbejde, som aktive frivillige udfører for det segment af Adventistkirkens medlemmer, der ikke naturligt er omfattet af SABUS’ rammer.

Generalforsamling Generalforsamlingen, der var en fortsættelse af de drøftelser, som blev indledt på Severin i november, blev åbnet og ledet af formanden Lehnart Falk. Han indledte med at gøre rede for det, han så som et af


En justering af foreningens vedtægter som foreslået af

vedtægtsudvalget blev præsenteret af Walder Hartmann og derefter vedtaget. (De herefter gældende vedtægter ses samlet andet sted på seniorsiderne). Et ønske fra Mary-Ann Skovgaard om at udtræde af bestyrelsen blev efterkommet, og Paul Birch Petersen blev valgt ind i stedet. Det aftaltes, at en ny valgperiode derefter træder i kraft for hele bestyrelsen. Generalforsamlingen sluttede med en drøftelse af forslag til fremtidige arrangementer i foreningens regi, bl.a. afholdelsen af en juleevent på hver side af Storebælt, en mulig tur til New England, USA, i samarbejde med kirkens E.G. White Estate, samt et muligt arrangement for bedsteforældre i samarbejde med SABUS. Refereret af Inge Aalestrup

Seniorforeningens bestyrelse 2022

c. AS søger efter behov at arrangere ture, stævner og regionale aktiviteter, som et tilbud til alle Adventistkirkens seniormedlemmer og deres venner.

Lehnart Falk, formand; Elsebeth Jalving, kasserer; Inge Aalestrup, sekretær; Kaj Bidstrup; Joan Kristensen; Paul Birch Petersen; Thomas Müller, udpeget af Unionen; Doris Svendsen, udpeget af Unionen

d. AS søger at opretholde et passende informationsniveau for medlemmerne gennem Adventnyt, nyhedsbreve, netværk, hjemmeside og sociale medier m.v.

Seniorforeningens vedtægter pr. 1. juni 2022 § 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen for Danske Adventistseniorer § 2 Formål a. AS søger i samarbejde med Adventistkirken, Danmark at inspirere og motivere Adventistkirkens seniormedlemmer til fortsat indsats for kirken. b. AS søger at arrangere forskellige former for socialt samvær, hvor medlemmerne kan hente inspiration, opleve trivsel og fortsat styrke troen på egen værdi og egne muligheder.

§ 3 Område AS’ medlemsområde er Danmark, Færøerne og Grønland, men adventister med dansk baggrund, i andre dele af verden, kan også optages som medlemmer. §4 Tilknytning AS er en frivillig interesseorganisation, (Supporting Ministry – K-0505), der er godkendt af og knyttet til Adventistkirken, Danmark – og dens virksomhed udøves i harmoni med kirkens principper og retningslinjer. § 5 Medlemskab • Enhver syvendedags adventist i Danmark – se dog § 3 – som er fyldt 60 år, eller som modtager førtidspension, kan være medlem af AS. Det samme gælder disses ægtefæller. • Som medlem kan også optages venner af Adventistkirken, Danmark, der opfylder de samme medlemskriterier, og som i øvrigt ønsker at støtte eller deltage i foreningens aktiviteter.

Adventnyt nr. 4 august 2022

foreningens fornemste formål: At styrke sammenholdet mellem kirkens medlemmer i Danmark og mellem adventistkirkerne i Skandinavien. Det seneste år har der været arrangeret en tur til Rom, hvor deltagerne selv sørgede for rejse og logi, men mødtes dagligt til de af Knud og Vibe Capion guidede ture i byen. En gruppe medlemmer deltog i en af Nilles Rejsers tulipanture til Holland, hvor Birgit Eskildsen fungerede som samlingsfigur for kirkens deltagere. Begge ture blev af deltagerne betegnet som en succes. Derefter fremlagde Elsebeth Jalving årsregnskabet for 2021, der var revideret af Viggo Jørgensen og Preben Jalving. Regnskabet, der viste et mindre overskud, blev godkendt.

[35]

Seniorsiderne


[36]

Seniorsiderne

• Medlemskab af foreningen tegnes for et år ad gangen, ved indbetaling af mindst 200 kr. til foreningens konto. Større gaver, for hvilke der ønskes fradragsret, kan dog indbetales til Adventistkirken Danmark øremærket Seniorarbejdet.) § 6 Bestyrelse Foreningens bestyrelse består af 7-9 medlemmer, som er medlemmer af Adventistkirken og udpeges efter flg. mønster: Ved generalforsamlingen vælges: a. Formanden under forudsætning af godkendelse af unionsbestyrelsen for Adventistkirken,

• Valget af formand sker ved skriftlig afstemning. § 8 Tegningsret • På bestyrelsens vegne underskriver og tegner formand og kasserer i fællesskab foreningen i forhold til bank og offentlige myndigheder. § 9 Opløsning og vedtægtsændringer • Opløsning af foreningen kan kun foregå på en ekstraordinær generalforsamling, der varsles mindst 4 uger tidligere gennem Adventnyt eller pr. mail til foreningens medlemmer. • Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

b. 4-6 medlemmer, hvis valgperiode er 4 år. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at afslutte sit engagement før periodens udløb, bør bestyrelsen snarest søge at finde en afløser for vedkommende. Adventistkirken, Danmark udpeger de sidste 2 medlemmer. c. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand, kasserer, sekretær og redaktør.

• Ved eventuel opløsning tilfalder foreningens likvide midler Adventistkirken, Danmark. • Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling, hvis forslag derom er tilsendt de enkelte medlemmer fire uger før – eller på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der opnås tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere.

§ 7 Generalforsamling • Generalforsamling afholdes hvert andet år – primo maj på det sted, som bestyrelsen fastlægger.

(Vedtaget ved generalforsamling den 27. maj 2022 afholdt på Himmerlandsgården, Als Odde)

• Indkaldelse til generalforsamling foregår enten gennem bladet Adventnyt – senest 1 måned før generalforsamlingen afholdes – eller pr. brev til de enkelte medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.

Adventistkirkens seniorarbejde behøver din støtte

• Alle medlemmer har møderet og stemmeret. • Ved generalforsamlingens åbning godkender deltagerne den af bestyrelsen foreslåede dagsorden samt procedureregler for gennemførelse af denne.

Adventnyt nr. 4 august 2022

• Ved generalforsamlingen aflægger henholdsvis formand og kasserer rapport. • Bestyrelsen skal forud for generalforsamlingen sikre, at der opstilles det nødvendige antal kandidater til bestyrelsen samt to revisorkandidater. (Genvalg af bestyrelsesmedlemmer er muligt i fire på hinanden følgende valgperioder).

Har du sympati for, at Adventistkirkens seniorarbejde skal fortsætte i en form tilpasset aktuelle behov og interesser, kan du vise din støtte gennem et årligt medlemskab på kr. 200, der indbetales på foreningens konto i Danske Bank – Reg. nr. 1551 – Kontonr. 0006902154. Ved samtidig at informere Elsebeth Jalving på e-mail elsebethjalving@gmail.com om din mailadresse, sikrer du, at vi kan holde dig informeret om aktuelle nyheder og arrangementer. Større gaver, for hvilke du ønsker fradragsret, kan indbetales til Adventistkirken, Danmark øremærket – Seniorarbejdet. Ønsker du på et tidspunkt at engagere dig i en eller anden aktivitet hører bestyrelsens medlemmer gerne fra dig.


[37]

”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn“

Karin Fredag aften den 10. juni fik Karin Carrico en ny start i livet med Gud, da hun blev døbt i fjorden ved Vejlefjordskolen. Karin kom til skolen for 10 måneder siden og kendte ikke noget til Gud eller troen, men det, hun oplevede der i andagter, samtaler, fællesskaber og lovsang, gjorde et dybt indtryk, og det ønskede Karin mere af. Så det var en stor glæde, at vi kunne døbe Karin og bevidne, at hun blev et Guds barn og indlemmet i Guds store familie. Må Gud altid føles nær i dit liv!

Festdage i Holbæk menighed i maj

Anne-May Müller

Sabbatten den 14. maj blev Julian Rosencrone von Benzon døbt i Roskilde Adventkirke og sammen med sin ægtefælle Katarina Forssten, der har været medlem i Ørebro menighed i Sverige, optaget i Holbæk menighed. Den efterfølgende sabbat kunne menigheden byde velkommen til tre andre nye medlemmer. Perpetué Jasmine Mukuzimana kommer

Tiberius

alle oprindelig fra Rwanda og

Tiberius Szabo voksede op i Rumænien og

har boet i Danmark i mere

tog sin uddannelse der. Nu bor og arbejder

end tyve år. Det har været en

han i Nordjylland og er blevet døbt i Øster-

festlig maj måned for Holbæk

vrå Adventistkirke sabbatten den 2. april.

menighed.

Må Gud velsigne dig i dit liv med Jesus.

Paul Petersen

Flemming Pedersen

Adventnyt nr. 4 august 2022

Mutegaraba og Jean-Paul &


[38]

”... tro, håb, kærlighed … “

Adventnyt nr. 4 august 2022

Rebecca

Jeanette og Thierry

Rebecca Leanne Taylor blev døbt i Vejle

Torsdag den 5. maj var der bryllup i Kigali, da

den 23. april. Præsten Michael K. Taylor,

Thierry Nazeza fra Viborg menighed tog til

der er Rebeccas farfar, fik mulighed for

Rwanda for at blive viet til Jeanette Ingabire. Vi

at døbe hende. Det var en dejlig dag,

ønsker det unge syvendedags adventistægte-

hvor familien, vennerne og menigheden

par hjertelig tillykke og Guds velsignelse i deres

kom sammen for at fejre Rebeccas be-

fremtidige familieliv.

slutning om at følge Jesus. Sikke en fest!

Sven Hagen Jensen

Vejle menighed ønsker Rebecca Guds velsignelse fremover. Eduardo Folster

Moise og Kevin

Heidi og Jakob Rasmussen Axelsen

Sabbatten den 23. april blev Moise

Den 19. juni sagde Heidi Rasmussen og

Iradukunda og Kevin Nshuti døbt i

Jakob Axelsen deres ja i Vejlefjordkirken i en

Jerslev Adventistkirke. Det blev en

fyldt kirke. At leve sammen i både medgang

dejlig dag for hele menigheden, og

og modgang gøres bedst, når Gud er fælles-

det gode vejr understregede den

nævneren i forholdet, og vi glæder os over,

glæde, vi har, når vores unge beslut-

at sådan er det for jer. Må Gud rigt velsigne

ter at følge Jesus.

jeres ægteskab og fælles fremtid.

Flemming Pedersen

Anne-May Müller


[39]

”Lad de små børn komme til mig ...“ Runde fødselsdage September Alma

Anni Edith Ferra, Nærum, 90 år 18/9

Sabbatten den 18.

Ann-Britt S. Fejersen, Roskilde,

september 2021 havde vi den store glæde i Randers Adventistkirke at kunne barnevelsigne Alma, som er den yngste datter af Wivine og Bosco Bonane. De har også datteren Annaella. Mange venner af familien var til stede, og det var en fantastisk dag. Må Gud altid lede denne dejlige familie. Lisbeth Nielsen

90 år 30/9 Knut Albert Andersson, Odense, 85 år 5/9 Conny Ovesen, Kjellerup, 85 år 9/9 Djørna Rigmor Clausen, Præstø, 85 år 9/9 Knud Bull Svendsen, Brabrand, 80 år 26/9 Eva Pugdahl Jensen, Østervrå, 75 år 9/9 Kari Fagraklett, Stryn,75 år 14/9 Liljan Nybo Jacobsen, Holstebro, 75 år 16/9 Karen Hjort, Hvidovre, 75 år 30/9 Ulla Matthiesen, Aarhus, 70 år 3/9 Herbert Lillbäck, Silkeborg, 70 år 5/9

Oktober Karen Hauvre, Langeskov, 90 år 27/10

Queenisha og Patrick Junior Sabbatten den 5. marts. 2022 var Ran-

Else Marie Frederiksen, Juelsminde, 85 år 16/10

ders Adventistkirke rammen for en

Else Flinker Mikkelsen, Ikast, 85 år 25/10

barnevelsignelse af Maggie og Patricks

Sonja Andersen, Vejle, 85 år 28/10

to fantastiske børn, Queenisha på 2 år

Grete Vad-Nielsen, Faxe, 80 år 1/10

og Patrick Junior på 4 uger. Familien bor

Else Beth Ilsgaard, Randers, 80 år 23/10

til dagligt i Frederikshavn. Må Gud forsat

Preben Arne Jalving, Stouby, 75 år 10/10

lede familien. Lisbeth Nielsen

Ove Dahl, Store Heddinge, 75 år 10/10 Tove Harriet Prytz, Nykøbing F, 75 år 29/10 Paul Birch Petersen, Ølsted, 70 år 1/10 Kirsti Møller, Bjæverskov, 70 år 4/10 Jon Dobrin, Bagsværd, 70 år 7/10

Marvin Sabbatten den 9. april 2022 var der barnevelsignelse i Odense Adventistkirke, hvor lille Marvin Drage Klokkervoll blev

Kurt Hjelm Pedersen, Hedensted, 70 år 22/10 Jette Christiansen, Hedensted, 70 år 29/10

det ses han sammen med sine forældre Anneli og Esben. Marvin blev født den 14. november 2021 og har siden glædet menigheden med sit store smil. Vi ønsker Guds velsignelse over hele familien. Matheus Elia Silva

Runde fødselsdage fra 70 år bliver annonceret i Adventnyt, hvis vi kender din fødselsdato. Ønsker du ikke din fødselsdag nævnt, så giv besked senest 3 måneder før på adventnyt@adventist.dk eller ring til Bente Schledermann, telefon 4558 7752.

Adventnyt nr. 4 august 2022

velsignet af menighedens præst. På bille-


[40]

HASDA efterlyser en hjælpende hånd

Praktiske dage på Himmerlandsgården

Er du lidt interesseret i at arbejde med Adventist-

16.-19. oktober – inden familielejren

kirkens historie, eller har du et par timer til overs i hverdagen og har mod på en udfordring, så kontakt os. Afstanden betyder ikke så meget. Historisk arkiv for syvendedags adventisterne

Der er mange opgaver at løse – i år vil vi fokusere på det indvendige såsom malerarbejde, gulvlægning, opsætning af nye møbler og inventar, oprydning i depoter, værksted,

(HASDA) har til huse i en pavillon på Vejlefjord-

røde bygning osv. Udendørs skal der beskæres, fjer-

skolen og endvidere et større depot i Aarhus.

nes ukrudt og udemøbler køres på plads.

Vi har brug for hjælp til at skrive artikler, lave oversigter for forskellige begivenheder, lave statistikker og rydde op, når vi modtager donationer.

Teenagere og unge er meget velkomne til også at deltage. Man kan lære en masse og samtidig have det sjovt. Man kan køre med ATV, havetraktor, buskrydder, motorsav og meget mere.

HASDA tilbyder antikvariske bøger Vi har et begrænset lager, så kontakt os gerne.

Der er gratis kost og logi for alle, der ønsker at

Vi sælger bøger fra bl.a. Dansk Bogforlag samt

deltage i arbejdsdagene. Jeg håber vi ses!

bøger på engelsk skrevet af Ellen White.

Kristinn Odinsson

Preben Jalving

Tilmelding til Margit Wærn på:

Arkivleder i HASDA hasda@adventist.dk

FRA ’S HASDA R GEMME

Telefon 20 78 64 23

BOGHOLDER SØGES Adventistkirken søger en struktureret og skarp bogholder, som har lyst til at indgå i et team af dygtige og engagerede medarbejdere i økonomiafdelingen. Din base vil være Adventistkirkens hovedkontor i Nærum, og hverdagen vil bestå af mange forskelligartede opgaver. Vi forventer, at du har erfaring med Navision, at du bl.a. kan håndtere lønadministration, opdatere indhold på hjemmesiden, varetage forskellige administrative opgaver for SABUS (Adventistkirkens arbejde med børn, Adventnyt nr. 4 august 2022

unge og spejder). Som person er du god til at samarbejde, du er ambitiøs og ansvarsbevidst i dit arbejde, omstillingsparat og har et lyst og imødekommende sind. Læs stillingsannoncen i sin fulde længde på adventist.dk

margit.waern@adventist.dk Tlf. 45 58 77 92


Jóhannes Árni Joensen

Arne Wagenblast

Gudrun Wulfeldt sov stille ind den 21. april på plejecenteret Montebello i Helsingør. Gudrun blev født den 1. marts 1924, og hun nåede at fejre sin 92-års dag med familien. Gudrun blev født i Langebæk som den eneste pige i en stor søskendeflok, og hun kom tidligt ”ud at tjene“. Hun havde ambitioner om at få en uddannelse, og det skete efter krigen, da hendes arbejdsgiver, fruen i huset, ansporede hende til at læse til lærerinde. Hun kom på seminarium og højskole på Fyn, hvor hun mødte sin mand Knud. De fik

Jóhannes Árni døde den 24. marts 2022 81 år gammel. Han var den første af Ebba og Henry Joensens 4 børn. Hans far var fiskeskipper og moderen var dameskrædder. Før han for alvor begyndte sit livsforløb til søs, tog han som 16-årig et år på Vejlefjordskolen og siden til Skodsborg i kokkelære. Tiden på Vejlefjord og i Skodsborg var en god tid for ham. I Skodsborg blev Jóhannes Árni gift med Maud fra Sverige. De boede i Nærum, hvor de fik tvillingerne Jan og Kim. For Jóhannes Árni blev det til 3

Familie, venner og trosfæller så tilbage på Arne Wagenblasts lange og indholdsrige liv ved mindehøjtideligheden i Vejlefjordkirken fredag den 29. april. Arne Wagenblast blev født den 28. maj 1930 i Munke Bjergby sogn, men fik de fleste af sine drengeår i Roskilde med udsigt til fjorden. På Roskilde Realskole, hvor vi mødtes første gang, var han én, man lagde mærke til. Han var initiativrig bl.a. med skoleblad og en lokal afdeling for radioamatører. Via et par ungdomsvenner fik Arne interesse for Adventistkirken. Han blev

tre drenge og flyttede omkring i landet, inden den omflakkende tilværelse endte i Helsingør. Gudrun var dybt troende og aldrig tavs om sin kristne tro. I sin tid i Helsingør mødte hun adventbudskabet, og hun blev døbt i Skodsborgkirken af Pastor Preben Mollerup den 7. december 1985. I Adventistkirken, fortæller hendes børn, fandt hun ”meningen med sin tro“. Hun studerede flittigt Bibelen og fortalte til ”højre og venstre“ om sin nye overbevisning. Hun var meget aktiv i sin nye menighed i Helsingør, bl.a. med hjælp til ADRA og velfærdsarbejdet. Da Helsingør menighed blev lukket, blev Gudrun overført til Adventkirken i København, hvor hun blev ved med at komme, så længe helbredet strakte til. De senere år var vanskelige for hende, men hun bevarede altid troen og længslen efter at se Jesus. Gudrun efterlader sig tre sønner, adskillige børnebørn og to oldebørn. Undertegnede forrettede bisættelsen fra kapellet ved Helsingør kirke tirsdag den 26. april. Paul Petersen

årtier med fragtskib. Han var en både dygtig og pålidelig bådsmand, som hans arbejdsgiver satte meget pris på. Havet blev virkelig det sted, man kunne kalde hans hjem. Da Jóhannes Árni endelig gik i land, blev det i Tórshavn. Her begyndte et nyt kapitel i hans liv. Han boede hos Frelsens Hær og hjalp til med at hente udgåede varer i butikkerne og pakke dem til familier med behov for hjælp. Jóhannes Árni var underholdende og glad for små børn. Hans mor sagde, at han var et hjertegodt menneske. For mange år siden tog han omkring sin mor og sagde hende tak for livet. Lad os alle efterleve dette eksempel. At Kristus elsker os og ønsker at være sammen med os, det forstod Jóhannes Árni meget godt, og han troede på det. Nu venter han på at høre sin frelsers røst, når han kalder ham frem fra graven. Æret være Jóhannes Árnis minde. Allan Falk

døbt i 1950, hvilket blev en markant ændring af livskurs for ham. Ingeniørstudierne blev lagt på hylden til fordel for missionsklasserne på Vejlefjordskolen. Her traf han Lisbeth Harlund, der blev hans livsledsager gennem næsten 70 år. I 1956 blev Arne cand.mag. i historie og nordisk arkæologi fra Århus Universitet. I studietiden her grundlagdes hans karriere indenfor Adventistkirkens skolevæsen gennem undervisning på Århus privatskole. Siden fulgte nogle år på Vesthimmerlands Gymnasium, indtil han blev bedt om at overtage ledelsen af Vejlefjordskolen, hvor man var ved at oprette en gymnasieafdeling. Med ham i rektorstolen begyndte en markant udvikling af Vejlefjordskolen til den rolle, den fylder i dag både i kirken og i lokalsamfundet. Han blev da også tildelt Dannebrogordenen for denne indsats. Arne Wagenblast sov efter nogen tids svaghed stille ind på Løsning plejecenter mandag den 19. april. Han efterlader sig hustruen Lisbeth, børnene Lone, Henrik og Lars samt deres ægtefæller og børn. Når vi fremover besøger kirkegården i Daugård, vil vi stille standse ved hans sidste hvilested – lade tankerne gå til det store gensyn ved Kristi genkomst – og udtrykke et: Æret være Arne Wagenblasts minde! Walder Hartmann

Adventnyt nr. 4 august 2022

Gudrun Wulfeldt

[41]

”... basunen skal lyde, og de døde skal opstå ...“


[42]

”... og så skal vi altid være sammen med Herren ...“

Adventnyt nr. 4 august 2022

Jørn Ingard Ingheim

Karin Strandvoll Bek

Karin Else Hove Jørgensen

Jørn Ingheim, Horsens menighed, døde 25. april, en måned inden han ville være fyldt 73 år. Jørn blev født i Stavanger 26. maj 1949 som lillebror til søsteren Bjørk Irene. Efter endt studentereksamen på Tyrifjord Videregående Skole søgte han til Skodsborg Fysioterapiskole og gennemførte uddannelsen til fysioterapeut. Jørn blev gift med en pige fra Svendborg, ligeledes fysioterapeut. Efter endt civiltjeneste i hjemlandet og datteren Marianne var kommet til verden, gik

Karin Bek, Vejle menighed, døde sabbatten den 23. april efter et par år med tiltagende svaghed. Den sidste tid tilbragte hun under kærlig pleje af datteren Susan. Karin blev født i Ringkøbing 21. marts 1943 som datter af Anna og Ejner Bach. Barndomsårene delte hun med en storebror Poul og en lillebror Olaf. Senere flytter familien til Viby, hvor faderen drev en fysioterapiklinik. Skolekundskaberne fik hun i adventisternes skole i Nørre Alle. Tilbage i begyndelsen af 60erne ar-

Karin blev født i København den 2. august 1949 og havde to brødre, Leif og Helge. Allerede som barn udviste hun den omsorg, der skulle kendetegne hende livet igennem, idet hun ofte passede sin 10 år yngre lillebror. I en tid før turisme blev almindeligt, tog hendes far hende med på ture sydpå til destinationer som Spanien og Italien. Dette blev begyndelsen på en udlængsel og eventyrlyst, som også fulgte hende livet igennem. Karin blev i 1966 døbt af pastor Villi Rasmussen og tilsluttede sig Adventist-

turen til Svendborg, hvor Jørn arbejdede på klinik. Her kom datteren Laila også til verden. Som mange andre i tidens løb opstod der også hos Jørn og hustruen en udrejselængsel, og valget faldt på staten Tennessee i USA. Efter nogle år brast ægteskabet, og Jørn vendte tilbage til Danmark. Efter en rum tid i alenetilværelsen bad Jørn til Gud og søgte svar. Svaret blev Lisa, som Jørn mødte ved en mødeserie i Svendborg. Året efter, 17. januar 1999, stod giftermålet. Foruden sine egne døtre var der nu også plads i Jørns hjerte til Lisas to piger, Tina og Desiré. I årene 1999-2015 drev Jørn egen klinik i Horsens med Lisa som klinikassistent. Jørn havde af natur et vindende væsen, positiv, social udadvendt, glad for at møde folk, hyggelig at snakke med og lattermild. Helt fra sine unge år havde Jørn Gud for øje. Han tog sin beslutning for dåb 10. april 1964, 15 år gammel. Lige siden tjente han Gud i kirken og menigheden og påtog sig de opgaver han fik stillet, ydmygt og samvittighedsfuldt. Han hviler nu til opstandelsens morgen på Hatting Kirkegård. Ære være Jørns minde! Robert Svendsen

bejdede Karin på Juelsminde Kuranstalt som assistent i behandlingsafdelingen. Hun var fuld af livsglæde, udadvendt, smilende og glad. I en årrække boede Karin med sin datter i Lillehammer i Norge. Senere blev det Sverige. Men i 2009 flyttede hun til Vejle for at være i nærheden af datteren og barnebarnet, Tom, som var flyttet hertil 2 år forinden. I nogle år var hun gift med Verner Bek, tidligere præst i Adventistkirken. Allerede som ung havde Karin valgt Jesus som sin frelser, hvilket hun bekræftede i sin dåb 18. april 1958. Hvor hun end befandt sig, var det derfor helt naturligt at søge trosfællesskabet i den lokale adventistmenighed. Således også, da hun kom til Vejle. Karin var ikke blot den tavse lytter. Både under bibelstudiet og når lejligheden bød sig, kom hun gerne med sine tanker om den forpligtelse, vi har som menighed til at vise hinanden kærlighed og omsorg. Karins faste håb og tro var, at Jesus kommer igen. Hun hviler nu på Nordre Kirkegård i Vejle til Jesus vækker hende i opstandelsen. Ære være Karins minde! Robert Svendsen

kirken. Hun tilbragte en tid i Tyskland på en helseinstitution. Denne tid mindedes hun altid senere i livet med glæde, og hun fik en kærlighed til det tyske. Hun vendte tilbage til Danmark for at blive sygeplejerske. Dog måtte hun senere trække sig fra arbejdslivet pga. helbredet. Sammen med sin daværende mand fik hun fire børn. Familien boede først på Sjælland, men flyttede til Fyn og senere til Jylland. Hun oplevede megen modgang i livet og tænkte på sine børn frem for sig selv. Trods det, at hun havde et svagt hjerte, kom dødsfaldet uventet, da hun natten til den 20. maj 2022 sov stille og fredfyldt ind i sit hjem i Vejle. Hun efterlader sig datteren Melissa og sønnerne Steffen og Thomas. Begravelsen fandt sted 2. juni 2022 fra Skovkapellet på Ndr. Kirkegård i Vejle med jordfæstelse på Hedensted kirkegård, hvor hun hviler til opstandelsens morgen. Æret være Karin Hove Jørgensens minde. Lasse Bech


[43]

Kollekt 3. september

Vejlefjordskolens elevfond Tekst og foto: Holger Daugaard

VEJLEFJORDSKOLENS ELEVFOND BLIVER anvendt til at give tilskud til

elevers betaling af skolepenge. Selv om staten fortsat giver et stort tilskud til hver elev, er der fortsat en egenbetaling. For de familier, der har en presset økonomi, kan et tilskud fra elevfonden netop være det, der skal til, for at gøre det muligt at sende deres børn og unge på Vejlefjord. Med faldende statstilskud har det været nødvendigt at hæve skolepengene i de seneste år. Derfor er der stadig større behov for at kunne hjælpe familier via elevfonden. Vi opfordrer derfor alle til at give en god gave ved den landsdækkende kollekt 3. september. Du kan også hjælpe resten af året ved at indbetale et frivilligt beløb til skolens konto 9521-411-0002934 eller via MobilePay 40523, i begge tilfælde mrk. ”Elevfond“. På forhånd tak!

Kollekt 1. oktober

Katastrofeoffer, ADRA Tekst: ADRA / Foto: Billy André

NÅR MENIGHEDERNE HVERT år samler ind til fordel for Katastrofefonden, bli-

ver pengene til velsignelse for medmennesker, der eksempelvis mangler rent vand, mad, husly eller hjælp til at undgå smitte fra dødbringende vira. Senest sendte ADRA Danmark penge af sted til Afghanistan, hvor de humanitære behov er umættelige. Katastrofefonden har også bidraget til forebyggelse og behandling af COVID-19 mange steder i verden gennem de seneste par år. ADRA Danmark siger tak til giverne og håber igen i år på stor gavmildhed.

K ALENDER 21. august Unionsbestyrelsen mødes 30. september - 2. oktober Lovsangsweekend, Faxe 3. oktober Adventnyt nr. 5 udkommer 7.-9. oktober Kommunikationsweekend 16.-19. oktober Arbejdsdage, Himmerlandsgården 19.-23. oktober Familielejr, Himmerlandsgården 28.-30. oktober SABUS ledertræning 31. oktober Deadline for materiale til Adventnyt nr. 6 4.-6. november Bibelstævne 11.-13. november Juletur Øst 25.-27. november Juletur Vest 4.+ 5. december Unionsbestyrelsen mødes

Hold dig opdateret på adventist.dk/kalender og sabus.dk/aktiviteter Download Adventistkirkens En ADRA-medarbejder indsamler viden om behovene blandt borgere i Afghanistan.

kalender 2022 på adventist.dk

Adventnyt nr. 4 august 2022

5. december Adventnyt nr. 6 udkommer


Bagsideklummen august 2022

og kategorier

TEKST Thomas Müller, formand for Adventistkirken i Danmark

JEG VED IKKE, hvad det er med den menneske-

”Men jeg formaner jer, brødre, ved

lige hjerne, men det er, som om den opererer bedst, hvis den kan putte ting i kasser og kategorier. Det giver vores kirkelige fællesskab nogle udfordringer engang imellem. Er du for eller imod? Indenfor eller udenfor? Frelst eller fortabt? Syndfri eller synder? Når vi forenkler samtalen om troen og reducerer den til sort eller hvid tænkning, syndig eller syndfri og ikke forholder os til nuancer og gråzoner, fører det let til konfliktdannelser, og det eneste, man får ud af det, er at cementere sit synspunkt og grave skyttegraven dybere i egen lejr. Med denne tilgang er der ikke plads til dialog og samtale, men det handler kun om at finde en vinder og en taber, hvem der har ret, og hvem der tager fejl. Dette fænomen et ingenlunde nyt. Paulus må tage et opgør med menigheden i Korinth, når han forsøger at gøre op med denne ”enten-eller-tankegang“, idet han irettesætter menigheden, når de siger ”… Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus da blevet delt?“ spørger han retorisk.

vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind.“ (1 Kor 1,10) Det er så let for os alle (inklusiv mig selv) at falde i denne ”enten-eller-fælde“, da det ved første øjesyn synes at være så befriende enkelt at forholde sig til. Der er ét spørgsmål og dertil kun ét korrekt svar. Men virkeligheden er ikke altid så sort-hvid! Når vi reducerer samtalen om troen til enten rigtigt eller forkert, slipper vi for den vanskelige øvelse selv at tage stilling til det, som ikke passer i kassen eller kategorien. I Kristus har vi nu fået friheden til at leve et fuldt og helt liv sammen med ham og i fred og fordragelighed med hinanden. Her kræves det, at du tager ansvar. Ansvar for at give afkald på synden og leve det frie liv sammen med Jesus. Farisæerne havde facitlisten, men den satte Jesus en streg over og udfordrede dem til at følge ham.


ADRA·NYT

ADRA på Himmerlandsgården I Kristi Himmelfartsferien befandt 11 af ADRA Danmarks ansatte sig på Himmerlandsgården, fordi kirkens årsmøde er et naturligt sted for ADRA Danmark at gennemføre sin egen generalforsamling. Rammerne skaber mulighed for gode samtaler, inputs og idéer fra mange af ADRA’s medlemmer og kirkelige bagland, hvorfra en stor del af vores private støtter hører til.

Generalforsamlingen Det var den første generalforsamling i ADRA’s historie, idet vi indtil 2021 har afholdt repræsentantskabsmøder. Monica Neesgaard og Jens Morten Øster blev genvalgt til ADRA’s bestyrelse. Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Thomas Müller som formand og Jens Morten Øster som næstformand, ligesom i forrige periode. Se videooptagelsen af generalforsamlingen på aarsmode.adventist.dk/streaming (vælg torsdag ADRA Generalforsamling).

ADRA-stand ADRA havde indrettet en stand i teltet,

hvor kirkens møder fandt sted, og mange hundrede deltagere passerede igennem i løbet af stævnets fem dage. Her havde vi hængt billeder og plakater op med information om vores arbejde. Hoppeborgen.dk havde lånt os en softice-maskine helt gratis, og mange is blev langet over disken til fordel for ADRA’s husprojekt i Uganda.

Markedsdag Om fredagen var det tid for den populære ’Markedsdag’, hvor al indtægt fra boderne gik til ADRA’s husprojekt. Bøger, tasker, tøj, billeder, smukke kreationer af keramik, sten, perler, strikke- og hæklegarn kunne købes, foruden loppefund, jagtture, køretur på ATV, manicure samt alskens søde sager.

Indsamlingsresultat Softice-salget på ADRA-standen genererede 5.127 kroner og markedsdagen 44.081 kroner. Desuden blev der solgt fire nye huse til flygtninge i Kyaka, Uganda. På årsmødet fik ADRA Danmark desuden en del nye medlemmer. Man kan altid tegne medlemskab hos ADRA Danmark og få en gratis fotobog med smukke billeder fra Kotido i Uganda.

Bliv medlem på www.adra.dk/medlem Som medlem af ADRA Danmark er du med til at give udsatte mennesker i fattige lande et værdigt og bedre liv. Dit medlemskab er med til at sikre vores berettigelse som en stor dansk hjælpeorganisation. Et medlemskab koster 200 kr. årligt (under 18 år: 100 kr.).


Glimt fra markedsdagen Indtægten fra boderne gik ubeskåret til ADRA's husprojekt i Uganda. Du kan stadig nå at støtte på MobilePay 940 940.

Modtag ADRA Danmarks månedlige nyhedsbreve på mail Tilmeld dig ADRA’s elektroniske nyhedsbrev på www.adra.dk


Tørke og sultkrise i Etiopien Udmagrede børn, krakelerede jordskorper og døde dyr i sandet. Pressefotos fra Etiopien kan stadig martre os fra dengang i 80’erne, hvor tørke, hungersnød og borgerkrig ramte landet. Desværre er en ny katastrofe under opsejling. Afrikas Horn oplever lige nu den værste tørke i 40 år og deraf stor mangel på fødevarer. Vandet fra himmelen er udeblevet gennem de seneste fire regntidsperioder. Det anslås, at 16.7 millioner mennesker fra Etiopien, Kenya og Somalia ikke ved, hvor næste måltid skal komme fra, og at yderligere 20 millioner kan stå i samme situation til september.

i Etiopiens berørte Somali-region. ADRA har i forvejen projekter i området. Pengene er blandt andet blevet brugt på: • Uddeling af tabletter, der kan rense vand fra eksisterende brønde. Hermed kan vi sikre rent drikkevand til 10.000 mennesker • Vand og mad til mennesker og husdyr. Kvæg, geder og får er den lokale befolknings grundlag for mad og indkomst. Sammen kan vi hjælpe endnu flere, der mangler rent vand og mad i Etiopien. Du kan støtte via MobilePay 582200 - mærk donationen ”Afrikas Horn” eller på bankkonto: 9570 0008688222.

I april sendte ADRA Danmark 500.000 kroner afsted som hjælp til ofrene for sultkrisen

Tilmeld dig som fast støtte af ADRA’s katastrofefond Hjælp os med at rykke ud med rette hjælp i rette tid: www.adra.dk/katastrofe


ADRA Danmark støtter eksamenselever Den store eksamenstid i Danmark er netop overstået. Skole- og gymnasieelever har vist, om de har hørt efter i timerne, og karaktererne skal gerne give dem adgang til dannelse videre frem. Det samme gælder skoleeleverne i Syrien, hvor ADRA Danmark har projekter, der hjælper børn til uddannelse. Med midler fra Danida har vi netop støttet unge mennesker fra fattige kår i områder uden for Aleppo by, så de kunne gennemføre deres eksamener. ADRA betalte for, at elever havde de rette materialer i form af fx notesbøger og skriveredskaber.

ADRA er modtager på mærkedage Gennem de seneste par år har vi i ADRA oplevet, at vores støtter i stigende grad påtænker os donationer i anledning af fødselsdage, jubilæer, bryllupsdage og begravelser. Som et alternativ til gaver og blomster. Eksempelvis blev der ved en begravelse i Jylland givet til ADRA’s husprojekt, så der kunne bygges boliger til flygtninge i Uganda. Vi er dybt taknemmelige for denne gestus og vil, i stedet for at nævne de enkelte begivenheder og indsamlinger, sige en stor tak til alle initiativtagerne og deres gavmilde gæster. Alle beløb tæller som vigtige bidrag til vores arbejde. Ingen nævnt, ingen glemt! Donationerne er blandt andet gået til vores arbejde blandt skolebørn, indsatsen i Ukraine og ADRA's arbejde generelt. Hvis du også ønsker at sende støtte til et af vores projekter i forbindelse med en mærkedag, så kontakt os på info@adra.dk eller 45 58 77 00.

Bliv fast støtte af ADRA Danmark Med et fast månedligt bidrag er du med til at give vores arbejde et solidt fundament, og på den måde hjælper du mennesker, hvor behovet er størst: www.adra.dk/stoet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.