Adventnyt 2022-01 februar

Page 1

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad · nr. 1 · februar 2022


Syvende Dags Adventistkirken Concordiavej 16 C 2850 Nærum

Afdelinger Dorte Thyregod Svendsen, tlf. 4010 9264 (SABUS)

Tlf. 4558 7777 info@adventist.dk adventist.dk

Anne-May Müller, tlf. 4558 7789 (Familie, Børn)

Bank: 0890 0001069302 MobilePay: 45 084 Åbningstider: Man-tors kl. 10-16 Formand Thomas Müller, tlf. 4558 7771 (Medie) Næstformand Lasse Bech, tlf. 4558 7772 (Religionsfrihed, Kommunikation)

Bjørn Ottesen, tlf. 9117 7692 (Prædikanter, Mission og evangelisme) Henrik Jørgensen, tlf. 5060 7615 (K-skolen, Sabbatsskole) Jan-Gunnar Wold, 4092 1032 (Webkirke, Webmaster) Holger Daugaard, tlf. 2532 6053 (Skole) Bjørn Krøll, tlf. 6094 4929 (Adventistkirkens hjælpearbejde, AHA)

Økonomichef Kristinn Odinsson, tlf. 4558 7773 (Kristen forvaltning, Dansk Bogforlag)

Adventnyt nr. 1 februar 2022

INDHOLD 03 Leder 04 Landet rundt 08 Unionens sider: Orientering fra Unionsbestyrelsen Definitionen på en kirke 10 Årsmøde 2022 14 At være sammen: Guds personlige ønske 16 Hvad er tegnet på Jesu genkomst? 18 Tørst og længsel 20 Den største genforening ADRAnyt: Tag-ud-sider 23 Et møde med Grønland

Institutioner og foreninger med tilknytning til Adventistkirken Dansk Bogforlag Tlf. 4558 7792 Concordiavej 16 2850 Nærum danskbogforlag.dk Foreningen for Danske Adventistseniorer Formand: Lehnart Falk, tlf. 2829 3044 falklehnart@outlook.dk HappyHand Adventistkirkens genbrug Bestyrelsesformand: Lise Westing lise.westing@gmail.com HASDA Vejlefjordskolen · 8721 Daugård hasda.dk · hasda@adventist.dk Arkivleder: Preben Jalving, tlf. 2386 6514 Himmerlandsgården Tlf. 9858 1121 Als Oddevej 71 Helberskov · 9560 Hadsund himmerlandsgaarden.dk Korrespondanceskolen Tlf. 4558 7770 Concordiavej 16 2850 Nærum kskolen.dk · info@kskolen.dk Bank: 0890 0001069965

ADRA Danmark Tlf. 4558 7700 Concordiavej 16 2850 Nærum adra.dk · info@adra.dk Generalsekretær: Jens Vesterager, tlf. 4558 7702 Plejecenter Solbakken Tlf. 8911 1300 Frederiksborg Allé 23 8920 Randers NV solbakken.randers.dk Leder: Claus Mester Christensen Plejecenter Søndervang Tlf. 5676 1600 Rådhusvej 1 · 4640 Faxe sondervang.dk sondervang@sondervang.dk Leder: Niclas Fuglø Vejlefjordskolen Tlf. 7589 5202 8721 Daugård vejlefjordskolen.dk info@vejlefjordskolen.dk Rektor: Kay Flinker, tlf. 7641 3132

TIENDE: Har du spørgsmål angående fradragsmuligheder, kontakt Lise Rechter, 4558 7794. TESTAMENTE: Det er vigtigt, at man i tide tager beslutning omkring sine økonomiske og arvemæssige forhold. Et dødsfald kan få stor betydning for de efterladte. Er der ingen lovmæssige arvinger og ikke oprettet noget testamente, går arven til staten. Kontakt Kristinn Odinsson, 4558 7773, hvis du overvejer eller ønsker hjælp til at oprette et testamente, hvor du tilgodeser Adventistkirken.

24 Læserbrev: Min søn er homoseksuel – og adventist 26 Vejlefjordskolen: Social-10 28 SABUS Nytårshilsen SABUS ledertræning Besøg i menighederne Juleture 32 Seniorsiderne Af hele mit hjerte Rom i oktober Referat af generalforsamling Seniorstævne 2022 36 Lykønskninger 38 Mindeord 40 Arrangementer og annoncer 43 Kollekt og kalender 44 Bagsideklummen: Adventnyt 150 år

Forsidefoto: SABUS har planer om at komme rundt i hele landet for at besøge de lokale SABUS-foreninger. Her er det Rødekro/Sønderborg menighed, der holder familiegudstjeneste. Det er Joanna, der kigger ind i kameraet. Foto: Christine Vetne.


og være sammen med vores børn og børnebørn i julen. Men få dage før jul tikkede beskeden ind på min telefon: ”COVID-19 påvist.“ Med ét blev vi klar over, at denne jul ville blive helt anderledes, end vi havde forventet – uden det gensyn med familien, vi havde set frem til.

første apostle regnede med, at de i deres levetid skulle se ham komme tilbage på samme måde, som de havde set ham fare til himmels.

De første adventister stod og ventede ham en oktoberaften i 1844. Nogle af os, der er kommet lidt op i årene, havde

Da dette nummer af Adventnyt blev planlagt, så verden helt anderledes ud. Pandemien var under kontrol, og vi glædede os alle over igen at kunne være sammen. Derfor blev temaet ”gensyn“ valgt. Men det skulle blive anderledes. Pandemien slog til igen, kraftigere og mere smitsom end nogensinde før.

Forkert tema? Man kan derfor spørge sig selv, om et gensynstema er forfejlet? Svaret er nej! Det kan godt være, at nytåret blev præget af sygdom og savn af samvær. Men gensynet kommer – før eller siden. Og her tænker jeg ikke bare på det gensyn med venner og familie, vi kommer til at opleve, når coronapandemien er ovre, men også – og især – gensynet med den Herre, vi tjener. TEKST Holger Daugaard Redaktør for Adventnyt

Pandemien varer måske længere, end vi havde håbet. På samme måde har vi ventet længere på Jesu genkomst, end vi havde regnet med. De

Adventnyt Redaktør Holger Daugaard, 2532 6053 adventnyt@adventist.dk Grafi sk opsætning Bente Skov Schledermann Tryk PR Off set, Fredericia

forventet hans genkomst for længe siden. Og alligevel venter vi stadig. Men måske skal vi ikke være overrasket over den forlængede ventetid. I lignelsen om de ti brudepiger mere end antyder Jesus, at gensynet vil trække ud. Men det vil ikke vare evigt: ”Ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!“ Så glæd dig! Syng med Sigurd Barrett: ”Vi skal ses igen Vi skal ses min ven Vores gensyn det bliver stort Jeg vil følge dig og gå samme vej Til vi ses ved lykkens port.“ Godt nytår!

Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad Oplag: 1.950 stk. Læs Adventnyt online: adventist.dk/adventnyt Adventnyt på lyd (CD) Kontakt Margit Wærn, 4558 7792 margit.waern@adventist.dk

Adresseændringer: Meldes til Unionskontoret info@adventist.dk Abonnementspriser (medlemmer): Danmark, Grønland og Færøerne: Gratis Øvrige udland: Kr. 300,-

Kommende Adventnyt: Nr. 2 2022, udkommer 4. april Deadline for materiale: 28. februar 2022 Nr. 3 2022, udkommer 23. maj Deadline for materiale: 19. april 2022

LEDER · Adventnyt nr. 1 februar 2022

VI HAVDE SÅDAN glædet os. Glædet os til at gense

[03]

Gensyn?


[04]

Landet rundt

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Kulturnat København Tekst og foto: Elin Hesselbjerg

ENDELIG KUNNE VI igen deltage i Kulturnat København med vores stand til gademissionen. Efter pakning af trailer og bil i kirken fortsatte Hanne, Daniel, Henning og Elin med at pakke ud igen ved Rundetårn. Lena kom til, og der var nok at gøre med at sikre pavillonen, så den ikke fløj væk i blæsevejret, og med at hente ekstra stormflodssandsække fra kirken. Der blev sat lys op i pavillonens loft, 2 roll-ups, 3 borde til bøger, 1 bord til urtete, stole og gasovn. Så var vi klar, og der kom jævnt med mennesker, som fi k bøger og samtaler. Hen under aftenen havde vi bare travlt. Tevandet slap op et par timer før nedlukning kl. 24. En mand, der hed Steen, bedyrede, at han ville møde op den 30. oktober i kirken. Maria fra Brasilien ville komme ”næste sabbat“ med sin mand, begge fra Brasilien. Mange ville deltage i Aftenkirke den første sabbat i novem-

Småkager til de ældre i menigheden

ber. Pakkeholdet gik efter nogle timer, det vil sige Lena kom igen, og senere kom Michael en times tid – det blev til næsten 9 timer med rigtig mange interessante samtaler. Gorm kom til ved 23-tiden og fi k også talt om Gud med mange mennesker, inden han hjalp til med nedpakningen kl. 24, for med et skadet (brækket) ribben skulle Henning have ekstra hjælp. Undertegnede fi k et lille hvil ved pavillonens gasovn, mens både Lena, Lis og Michael havde gode og lange samtaler. Det blev også til en tur til Kultorvet for at hente pandekager med champignon, spinat og ost, inden sabbatten stundede til, både til chaufføren og mig, og inden jeg skulle afløse igen og tage den sidste tørn til kl. 01, hvor vi kørte ”hjem“ til kirken. Gud hjalp os med at holde den ”lovede“ formiddags regn tilbage, så al

Tekst: Eduardo Folster Foto: Bruna Sacek

DEN 20. NOVEMBER bagte børnene

småkager til de ældre i menigheden. De lavede også smukke julekort, der

pakning og udpakning blev klaret i tørvejr, og kun et par mindre byger om eftermiddagen kom ind over, hvor vi kunne være i tørvejr i pavillonen. Vi takker Gud for den velsignelse, Han gav os i disse mange timer, for samtaler og bøger, der er givet væk.

kunne sendes sammen med de dejlige småkager. Vi takker alle, der deltog i dette Creatorlab arrangement. Det er dejligt at se, at børnene tager aktivt del i dette vigtige tiltag.


[05]

Landet rundt

Gademission, julen og børnebøger Tekst og foto: Sven Hagen Jensen

BØRNEBOGEN ’JESUS’ HAR været en

efterspurgt børnebog i november på gademission i Esbjerg, i HappyHand butikken i Aalborg eller ved bibelstudiebesøg i Viborg. Nogle har ønsket flere eksemplarer til julegaver til børn og børnebørn i familien eller vennekredsen. Bogen indeholder fire små fortællinger om Jesus og er illustreret med billeder, der appellerer til etniske minoriteter. Det er en missionsbog, som først blev oversat fra engelsk til grøn-

landsk og brugt af Elsebeth og Tony Butenko ved deres grønlandsmission forrige efterår. Nu er den også oversat og trykt på dansk med hjælp fra KEHAP Fonden og gives væk gratis som missionsbog. Elsebeth og Tony er vist på billedet med et eksemplar på henholdsvis grønlandsk og dansk.

Forfatteren, småbørnslæreren Billie Ruth Atwood, mistede synet i 2014 og satte sig for at formidle evangeliet på en let forståelig måde. Bogen er illustreret af Kimberly Merritt . Tilbydes frit til missionsbrug i de menigheder, der arbejder med børn, i gademission og blandt minoriteter i Danmark, så længe den er på lager.

Julekoncerter i Vejlefjordkirken Tekst og foto: Holger Daugaard

I TIDEN OP til jul blev de to traditionel-

le julekoncerter afholdt i Vejlefjordkirken. Den første kaldes en adventskoncert og blev holdt i sidst i november med Kor4 og solister. Det var godt at se, at omkring 30 deltagere havde fundet vej til kirken. Den næste koncert var skolens traditionsrige julekoncert i december, hvor skolens elevkor og solister alle bidrog til en uforglemmelig aften. Desværre måtte vi igen i år lade os

begrænse af den stigende corona-smitte, så det var kun skolens elever og medarbejdere og menigheden selv, der kunne deltage. Man måtte i sidste øjeblik aflyse børnekorets medvirken og dermed også forældrenes deltagelse. Til gengæld blev koncerten streamet, så man kunne følge med hjemmefra. Både denne koncert og korets tilsvarende julekoncert i Silkeborg Adventistkirke kan fortsat findes på YouTube.

Tekst og foto: Paul Birch Petersen

SIDSTE SABBAT INDEN jul blev lidt anderledes for Holbæk menighed. Vi inviterede

de morgenfriske til morgenmad i kirken og nåede både at spise godt, hygge os sammen og være vågne og klarøjede til bibelstudiet. Vi gør det gerne igen.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Morgenmad i kirken


[06]

Landet rundt

Efterårsmøde i Faxe Tekst: Redaktionen / Foto: Baiba Henriksen

”ENDELIG KAN VI samles her på Sjælland!“ ”Hvor var det bare dejligt at kunne mødes i en lidt større sammenhæng.“ Dette var nogle af de mest brugte kommentarer i forbindelse med efterårsmødet i Faxe den 20. november 2021. Faxe menighed følte, at der var behov for at mødes i et større kirkefællesskab nu, hvor der var gået 2½ år siden vores sidste mulighed for at være til et årsmøde. Det viste sig, at denne følelse var udbredt blandt mange trossøskende. Så det blev en meget velsignet og glædelig sabbat, hvor stort set alle menigheder på Sjælland var repræsenteret i en stopfyldt kirke (med behørig coronaafstand) med 150 personer. Det blev en sabbat med sang, tilbedelse, hygge i rigelige mængder og god mad. ”Vi havde slet ikke regnet med, at der ville komme så mange unge,“ og ”En fantastisk god stemning, hvor vi følte os ualmindelig godt modtaget i Faxe,“ var andre kommentarer fra de tilrejsende.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Det hele begyndte egentlig med en planlagt lokal temasabbat, men i planlægningen opstod tanken om at invitere alle menigheder på Sjælland. Folk blev sat i sving med alt fra madlavning til velkomst i døren, musik og børneprogram. Menighedens præst, Jan-Gunnar Wold, forkyndte et opløftende budskab under gudstjenesten, og kirkens formand, Thomas Müller, sørgede for et eftermiddagsmøde og en afrunding helt til sidst. Kai Busk ledte os sikkert igennem bibelstudiet. I tillæg var der taget hånd om både børn og unge, så der var noget relevant for dem. Mange musikalske kræfter i alle aldersgrupper skabte sang og musik til stor glæde for alle. Efter en dejlig middag, hvor alle forholdsregler om afstand og tilgængelighed blev overholdt, blev der tid til at tale sammen. Mange havde ikke set hinanden i rigtig lang tid, og man følte, at en sådan dag cementerede de bånd, der knytter os sammen på tværs af menighederne. ”Et sådant arrangement burde arrangeres næsten hvert kvartal,“ var også noget, der blev sagt. Måske er hvert kvartal lidt i overkanten, men at samles i en større sammenhæng giver den enkelte inspiration og fællesskabsfornemmelse. Faktisk kunne man nu høre ”hele kirken synge“ og ikke kun de få, som vi ofte er i de enkelte lokale menigheder, hvor mange kirker ofte har rigelig plads. Tak til alle lokale kræfter, der udførte et stort arbejde med at gennemføre et sådant efterårsmøde, tak til alle tilrejsende deltagere, der bidrog med opgaver, sang og musik og tak til Unionen for at stille sig bag og støtte initiativet.


[07]

Landet rundt

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Julegaveprojekt på Vejlefjord Tekst og foto: Holger Daugaard

VEJLEFJORD MENIGHED HAR gennem

flere år dyrket en tradition i forbindelse med fællesspisningen i december måned. Vi pakker julegaver ind og giver til udvalgte grupper. I flere år har det været de indsatte i Møgelkær fængsel, som har nydt godt af gaverne, men da fængslet lukkede i 2018, måtte vi finde andre modtagere. I år besluttede menighedens bestyrelse, at gaverne skulle gå til skolens kostelever. Som et af medlemmerne

sagde: Hvorfor ikke gøre noget for dem, der er vores allernærmeste naboer? De allerfleste kostelever kender ikke noget særligt til Adventistkirken, så en lille julehilsen derfra kan forhåbentlig give dem et positivt indtryk. Som sagt, så gjort: 160 plader chokolade blev pakket fint ind ledsaget af et lille julekort og blev uddelt til eleverne på deres sidste skoledag før jul.

Julehjælp fra HappyHand Ikast Tekst og foto: Maj Britt Marcussen

I SEPTEMBER 2021 besluttede vi i Hap-

pyHand Ikast, at noget af vores overskud fra 2020 skulle bruges lokalt. Vi undersøgte derfor behovet for julehjælp i kommunen, men fandt ud af, at vi var lidt sent ude. I godt samarbejde med kommunens familierådgivning og familiehuset samt et opslag på Facebook var der dog en del, der søgte om hjælp til julen. Nu fik vi travlt! Der var mange ting, der skulle tages hånd om, såsom hvad vi skulle give og hvor meget, og så skulle der købes ind. Den 22. december pakkede vi så en god kasse med julemad, lidt godter og et gavekort. I kassen lagde vi en fin julehilsen fra HappyHand og en lille boggave: ”Historien om Jesus“. Det var en stor glæde for os at kunne give den hjælp, selvom det ikke var til så mange, 13 i alt, men vi følte, at vi gjorde en forskel for dem. Familierne udtrykte stor taknem-

lighed, nogle havde tårer i øjnene, og et af børnene kiggede på sin far og udbrød: ”Er alt det virkelig til os?“

Krisecentret Vores præst Thomas Rasmussen havde forespurgt Lille Nørlunds menighedsbesty relse, om menigheden ville være med til at støtte beboerne på Krisecenter Bjerringbro, da man tidligere havde støttet dem med julegaver. I menigheden var man positiv, og man blev enig om at dele udgifterne med HappyHand Ikast. Tabita Rasmussen fi k ansvaret for at købe gaver. En uge før jul pakkede Thomas Rasmussen hele bagagerummet i sin bil fuld af gaver, kørte omkring og tog Jens Markussen med. Nu skulle gaverne afleveres. Krisecentrets leder mødte os i døren – det er jo coronatider – og fi k en stor bunke pakker. Lederen takkede os mange gange og var meget glad for,

at vi tænkte på dem på trods af, at de har til huse i en lille by. Nogle af børnene kom også hen til døren, og store blev deres øjne, da de så alle gaverne. Vi tror også, det blev jul på krisecentret.


[08]

Unionens sider

ORIENTERING

fra Unionsbestyrelsen Siden generalforsamlingen sommeren 2021 har Unionsbestyrelsen været i arbejdstøjet, og der har været mange opgaver. Noget af det vigtigste er naturligvis at følge op på de beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen. Derudover har bestyrelsen ansvaret for at udstikke retningen

Rapporterne vidner om, at adventisterne har et meget stort virkefelt ikke mindst gennem ADRA, HappyHand, AHA og vores skoler. Det er dog også tydeligt, at der bliver færre skuldre til at bære. Derfor er der fokus på rekruttering. Lige nu er der særligt behov for at rekruttere prædikanter. Når nogen går på pension, er det ikke altid muligt at erstatte dem med nye.

til kirkens daglige ledelse for, hvordan strategien

LGBT+ arbejdsgruppe

og missionen for den kommende periode kan

Et tema, som presser sig på for kirken, er spørgsmål om seksualitet og kønsidentitet. Det er noget, det omgivne samfund er meget optaget af, og det er også noget, vi må forholde os til konkret. Da Unionens ledelse jævnligt de senere år er blevet udfordret med dette tema, har Unionsbesty relsen derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan komme med anbefalinger til besty relsen på dette område. Arbejdsgruppen skal særligt have fokus på, hvordan vi italesætter disse spørgsmål på en respektfuld måde præget af menneskelighed og omsorg.

implementeres. Det er også bestyrelsen, der tager alle de principielle og mere formelle beslutninger i trossamfundet.

Strukturudvalg To af de beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen, var af strukturel og organisatorisk art. Det ene forslag var, at der arbejdes hen mod, at næstformands- og økonomiposten gøres til ansættelser, der ikke er koblet til generalforsamlingens valgperioder. Det andet forslag var, at der arbejdes mod etablering af et stående besty relsesudvalg. Unionsbesty relsen har derfor besluttet, at der skal nedsættes et strukturudvalg, der skal komme med anbefalinger til bestyrelsen vedrørende disse to forslag.

Afdelingsrapporter

Adventnyt nr. 1 februar 2022

På besty relsens møde i december aflagde alle afdelinger deres årsrapporter. Da det ikke var så længe siden, at afdelingerne aflagde rapport på generalforsamlingen, var afdelingslederne hver især blevet bedt om i deres rapport at fokusere på at skitsere en kurs for, hvordan deres afdeling kan understøtte Unionens strategi for den kommende periode. Rapporterne gav besty relsen mulighed for at drøfte den store udfordring, vi som kirke har med vores mission i en verden med skepsis overfor organiseret religion. Samtidig kan vi glæde os over det store virke, der sker gennem kirkens afdelinger og menigheder samt tilknyttede organisationer og institutioner.

Økonomi Økonomien er et vigtigt besty relsesanliggende. I mange år har kirken slæbt rundt på en stor gæld fra tidligere pensionsforpligtelser. Det har heldigvis ændret sig takket være stor gavmildhed og offervillighed fra medlemmer. Den sidste gældspost på 7,5 millioner kroner forventes afsluttet i 2022. Desuden blev der vedtaget et budget for 2022. En af de store udfordringer for økonomien de kommende år er den store bygningsmasse, der på den ene side ganske vist repræsenterer en betydelig værdi, men som også indebærer et stort vedligeholdelsesbehov, som en del menigheder har svært ved at opfylde. I mange af vores bygninger er der et efterslæb, hvor vedligehold er blevet udskudt af nød. Besty relsen har en vigtig opgave i at bringe en bedre balance mellem bygningsmassen og vedligeholdelsesbyrden.

TEKST: Lasse Bech, næstformand i Adventistkirken i Danmark


[09]

Unionens sider

for kirke. Vi bruger også menighed, som i højere grad har fokus på mennesker, hvor kirke (på dansk) ofte associeres med en bygning eller organisation. Det er snart to år siden, mange af os blev tvunget til at revurdere, hvad kirke er. • Er det kirke at sidde i en sofa og se tv? • Er det kirke at spise sammen? • Er det kirke at være alene? • Kan kirke være hjemme? • Kan man være en menighed på afstand? Apostlenes Gerninger 2,42-47: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne … alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.“ Læren, fællesskab, mad, lovprisning og bøn synes at være centrale dele af det, som udgjorde den første menighed. På mange måder synes det at være netop de elementer, der definerer en vækstgruppe.

Vækstgrupper I Unionens strategiplan for 2021-2025 ønsker vi at sætte et stærkt fokus på vækstgrupper, både i de små menig-

heder og i de større menigheder. I de små menigheder vil en vækstgruppe nærmere være hele gudstjenestefællesskabet, mens i større menigheder vil vækstgrupper være mindre grupper, der mødes i løbet af ugen. Ledelsen har arbejdet med forskellige ressourcer for at inspirere og motivere til at organisere flere vækstgrupper med det formål at forny og sty rke fællesskab, kundskab og det åndelige liv i menigheden. Nogle gange gør vi tingene vanskeliigere, end de behøver at være. Det behøver bare at være det at invitere en familie eller et par venner til aftensmad og slutte besøget af med at læse et afsnit i Bibelen og bruge de fem spørgsmål fra ”Opdag Bibelen“ bog-mærket. I denne proces kommer du u naturligt til ”at dele liv“ med andre, og det vil udfordre dig, støtte dig og sty rke dit åndelige liv. Hvis ikke du selv vil sætte i gang, så snak med din præst, hvis du er interesseret i at deltage nogle uger i en vækstgruppe – eller se adventist.dk/vaekstgrupper for at se, hvilke ressourcer der er tilgængelige.

d ed Begynd me iett gelie angel Markusevan

BOGMÆRKE: OPDAG BIBELEN Hvis I ikke allerede har disse bogmærket liggende i jeres kirke, så skulle de gerne være på vej. Spørg evt. en me-

en Saml familien

gle og nogle eller n

én beretning

fter hver efter e ef ale Indled en samt

beretning.

du Sådan gørr bøn, derr en kort bed n bede on r, • En perso d vores tanke e Gud, led fx: Kære rd. Amen. ord. it o dit rd når vi åbne ningen er hele beret æse læser n læ son • En perso ). 3 3). -13 1,1-1 rk 1,1(fx Mark igen. n ninge er beret æse læser n læ den • En ande llerr nu fortælle enffortæ ge genfo • Gruppen med egne ord. n med en beretninge

: g 5 spørgsmål brrug e – brug Samtale gett nyt for dig? noge er nog 1. Er der sker dig? a asker erra overr d ove 2. Hvad år du ikke? rstå forstå d for 3. Hvad det i dit liv? an du anvende kan n ka dan ordan 4. Hvor med? u dele dette du il d vil em v 5. Hvem Gud, tak for den,, fx: Kære nden a ina hinan h Amen. for Bed at følge dig, æl os alle ælp jæ Hjælp rd. H dit ord. forstår, er det noget, du ikke ! Hvis derr err at læse mere kommer til u du – ok helt e måde at læse dre om denn nd andre tæll a Fortæ til at læse å. Inviter andre på. n på en elen Bibel et bogmærke ed dig. Del med nm en e mme samm . e. r d nd andre a ed med

nighedsleder eller din præst. Peter Roenn

venner.

læs og læs el 1 og pitel Begynd i kapit ad gangen.

Opdag Bibelen

I MODSÆTNING TIL engelsk har vi to ord

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Definitionen på

.DK ADVENTIST ADVENTIST.DK

Ud over bogmærket

feldt

er Peter Roennfe feldts bog At følge LGE AT FØL

Je Jesus snart på vej

le udruster discip Hvordan man en bevægelse og opbygger belse i Jesu liv Et år med fordy

i trykken. Bogen e et værktøj med er

idéer ttil, hvordan man målrettet kan læse Bibelen med andre mennesker og opfordre dem til at tage stilling til Jesus. Desuden er der en vejledning til væsktgrupper på vej. Den er færdigoversat, men endnu ikke sat op.

Nye ansigter

Vi håber mange vil tage godt

Caroline Lundqvist er pr. 1. januar 2020 begyndt at arbejde for Adventistkirken igen som bogholder. Det er 25 år siden, hun sidst arbejdede på kontoret, og hun kommer nu med en helt anden og større erfaring og ekspertise. Velkommen Caroline!

være med til at have drømme

imod disse nye ressourcer og for kirken og arbejde for det.

Tekst: Thomas Müller, formand for Adventistkirken i Danmark


[10]

Himmerlandsgården 25.-29. maj 2022

Å R S M Ø D E Je esus talte om to aspekter ved Guds rige. Han sagde: ”Hiimmeriget er kommet nær“ og g lærte os at bede: ”Komme dit Rige!“ Gud ds Rig ge er midt i blan ndt os, når vi dyrker fælle esskab bet. Derfor er det Guds Rige og fællesskabet, vi fejrer, når vi sam mle es ig gen n. Sa amtidig ser vi frem til det store gensyn n, når Jesus kommer igen. Så skal vi også samles med alle dem, som døden har adskkilt os fra.

Advent ent nttnyt ny nr nr.. 1 febr ebr eb b ua uar ar 20 2022 2022 2


[11]

Ved torsdagens dialogmøde er emnet ”enhed i kir-

Himmerlandsgården. Efter to afl ysninger på grund af

ken“. Her bliver der anledning til at stille spørgsmål til

pandemien længes vi efter at mødes igen. Det bliver

ledelsen om det advarselsbrev Den Danske Union har

en fest at samles igen, som det fællesskab vi er. Efter

fået fra Generalkonferencen angående prædikant-

en tid med afstand og afl ysninger trænger vi et gen-

bevillinger. Fredag formiddag handler dialogmødet

syn med hinanden. I den tid, hvor vi har måttet und-

om, hvordan vi bedst kan udfylde vores mission i et

være hinanden, er vi blevet mindet om, hvor vigtigt

sekulariseret samfund.

Advent Adv entnyt nr. 1 febr ebruar uar 20 2022

Det er 3 år siden, vi sidst var samlet til årsmøde på

fællesskabet er. Når vi nu kan se frem til at mødes igen, bliver vi også mindet om det større håb, vi har.

Temaet for årsmødet 2022 er ”Det store gensyn“

Eftermiddagen byder på kurser og workshops, som vi håber rigtig mange vil deltage i. Kursusprogrammet er endnu ikke helt fastlagt, men vi håber, alle finder noget, der kan interessere og inspirere dem.

Temaet for det årsmøde, der blev afl yst i 2020 handlede om menigheden og dens rolle. Når vi nu kan

Sidst på dagen torsdag holder HappyHand general-

genforenes, så er det netop menigheden som fælles-

forsamling. Her kan du blive opdateret på, hvordan

skab, vi bliver mindet om. Det fællesskab ønsker Gud,

det går med dette gode arbejde!

vi skal opleve i al evighed.

Programmet i store træk

Markedsdag, sangprogram og ungdommens aften

I det store telt er der aftenmøder onsdag, torsdag og

Fredag eftermiddag står ADRA for en markedsdag,

fredag med vores hovedtaler Ian Sweeney, som også

hvor du kan være med til at samle penge ind til et

vil tale ved gudstjenesten sabbats formiddag.

ADRA-projekt – enten ved at sælge eller ved at købe (se mere s. 13).

Om formiddagen torsdag og fredag er der morgenmøder med talere fra Danmark. Anden del af formid-

Fredag aften byder på et sangprogram efter aften-

dagen byder på dialogmøder, hvor vi tager nogle af

mødet arrangeret af Robert Fisher m.fl.

vores udfordringer op, som vi ønsker at drøfte i fællesskab. Vi håber, det bliver en bedre samtale præget

Lørdag aften er ungdommens aften, hvor der

af ærlighed, generøsitet og gensidig respekt.

afsluttes med en lovsangsfest i det store telt.

Ian Sweeney er taler ved aftenmøderne og ved gudstjenesten om sabbatten. Division efter at have ledt Den britiske Union i mere end to perioder som formand. Ian er bredt anerkendt som en stærk forkynder, og vi kan se frem til, at han vil adressere årsmødets tema. Han ser meget frem til at møde menigheden i Danmark.

Tilmelding til årsmødet sker på aarsmode.adventist.dk Tilmeldingen åbner 1. marts 2022. Bestilling af værelser og spisebilletter senest 8. maj. Bestilling af plads til camping senest 15. maj.

iStockphoto.com

Foto: Adventist Media Exchange

Han blev i november 2021 valgt til Field Secretary i den Transeuropæiske


[12]

Endelig er der årsmøde igen, og SABUS planlægger FEDE AKTIVITETER for både børn, teens, spejdere og ungdommen. Vi er klar med endnu en fest til BØRNENE, hvor vi selvfølgelig også har fokus på gensynet i deres spændende program. Der bliver aktiviteter, kreaværksted og åndelige højdepunkter for børn i alle aldersgrupper. Årets nyhed er, at børnene får deres helt eget telt, så vi får god plads. Mææhte og Leo kommer – håber også, der er rigtig mange skønne børn, der siger JA TAK til invitationen!

TEENAGERNE får igen en plads på ungdomspladsen, hvor der langt om længe vil være rig mulighed for at komme og hænge ud med sine venner, møde nye mennesker på sin egen alder og gå skulder ved skulder med mange af de lidt ældre unge, som de fleste teenagere kender fra Teen-camp! Ungdomspladsen kommer til at summe af fællesskab, glæde og gensyn! Vi har inviteret Steven Hulbert som taler i UNGDOMSTELTET. Steven er ”frontier evangelist/pastor“ i South England Conference, hvor han i mange år har arbejdet med menighedsplantning i Cornwall. Han er kendt for sin lovsangsledelse, sin ydmyge tilgang til vores tro og hans nytænkende initiativer og ideer. Vi glæder os meget til, at han skal være en del Adventnyt nr. 1 februar 2022

af de unges program. I løbet af dagene vil der være forskellige aktiviteter for børn, for teenagere, for spejdere og for unge, og når der lægges op til lovsang, servering og andagt i ungdomsteltet, så er både teens og unge velkomne. Det bliver den helt store reunion, som ingen vil gå glip af, så glæd jer til et brag af et årsmøde!

STEVEN HULBERT er ”frontier evangelist/ pastor“ i South England Conference, hvor han i mange år har arbejdet med menighedsplantning i Cornwall. Steven har en ”Bachelor of Divinity in Theology“ og en “Masters in Systematic Theology“ begge fra Newbold College. Han er kendt for sin lovsangsledelse, sin ydmyge tilgang til vores tro og hans nytænkende initiativer og ideer.


[13]

ADRA KOMMER TIL ÅRSMØDE Af Laura Reiter Resenbro

Markedsdag fredag eftermiddag til fordel for ADRA’s arbejde I 2022 kan vi forhåbentlig igen mødes til en sjov og inspirerende markedsdag på Himmerlandsgården. Vi fra ADRA Danmark håber, at rigtig mange endnu

Forlejr til arbejdsdagene inden årsmødet:

8.-9. maj 2022 På forlejren starter vi op med opgaver såsom at rydde buske og græs på stierne, klippe græs på hele pladsen, luge ukrudt, male, udføre mindre reparationer og forbedringer. Vi vil prøve på at være på forkant inden de egentlige arbejdsdage, hvor vi så kan have fokus på at forberede til selve årsmødet. Vi sørger for ophold

engang får lyst til at bidrage til det gode formål.

og forplejning. Kan du komme nogle timer søndag eller

Takket været det store og kreative engagement

være en stor hjælp.

på markedsdagen i 2019 indsamlede vi dengang

mandag, eller kan du begge dage? Uanset hvad vil det

imponerende 50.000 kr. Pengene gik til at sikre

Arbejdsdage op til årsmødet:

skolegang for børn i Sydsudan.

22.-25. maj

Eksempler på markedsboder har bl.a. været:

Til årsmødet samles omkring 1.000 adventister og

- Salg af kager, vafler og andre forfriskninger - Salg af keramik og hjemmestrik - Salg af gårdprodukter - Massage - Bilvask - Rideture og kørsel på ATV - Loppe-boder Har du lyst til at bidrage med en bod på årets markedsdag fredag den 27. maj, så book en stand og evt. bord på info@adra.dk Indtjeningen fra markedsdagen går ubeskåret til ADRA’s projekter, som vi har flere oplysninger om i næste nummer af Adventnyt.

venner af kirken. Opgaverne er mange, når så stort et stævne skal stables på benene. Heldigvis er der mange frivillige og medarbejdere, der hvert år trofast giver en hånd med. Arbejdsdagene foregår i dagene lige op til årsmødet og går ud på at forberede Himmerlandsgården til alt det, der skal foregå. Der skal sættes flere store telte op. Og i år vil der i tillæg til ungdomsteltet også være et specielt børnetelt samt et par pavilloner med gulve. Udover opsætning af telte, skal værelser og bygninger gennemgås og rengøres. Der er mange små og store opgaver at løse, før vi er klar til årsmødet, fx: trække kabler, hjælpe med opsætning af teknik, feje, rydde op, ordne fliser og meget mere. Vi vil særligt invitere teenagere og unge med til

INDKALDELSE TIL ADRA DANMARKS GENERALFORSAMLING ADRA Danmarks ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 26. maj 2022 kl. 16-18 på Himmerlandsgården. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun menighedsrepræsentanter og medlemmer af ADRA har stemmeret og kun ved forudgående tilmelding. Mere information herom følger.

arbejdsdagene. Peter Bo havde den overbevisning, at især teenagere og unge skulle med for at lære og udvikle færdigheder og samtidig have det sjovt. Til jer kan vi sige, at der skal køres med ATV, havetraktor, buskrydder, motorsav og meget mere. Himmerlandsgården er vært med kost og logi for dem, der ønsker at deltage i arbejdsdagene. Jeg håber vi ses! Kristinn Odinsson

Vedtægter og forretningsorden for generalforsamling findes på www.adra.dk/om-os/organisation.

Tilmeld dig arbejdsdagene på aarsmode.adventist.dk Du kan også skrive til margit.waern@adventist.dk eller ringe til Margit på tlf. 4558 7792.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Hjælp med at gøre Himmerlandsgården klar til årsmøde


[14]

At være sammen:

Guds personlige ønske! Ved min kones computer hænger et lille klisterhjerte, hvorpå et af vores børnebørn med store barnebogstaver har skrevet: ”Jeg elsker jer, også selv om jeg ikke er der.“

Adventnyt nr. 1 februar 2022

TEKST Paul Birch Petersen er en aktiv pensionist med stor lyst til at skrive og forkynde. Han har fortsat ansvar for Holbæk menighed.


[15]

for sin lov og de evigtgyldige etiske normer eller give os

læste jeg følgende indskrift på en gravsten for en søn, der

opskriften på et sundt liv. Guds mål er, at han bliver vores

var faldet i krigen: ”We remember what he was and say,

ven, og vi bliver hans (se fx Joh 15,12-15), at vi lever sam-

he is not dead, he’s just away!“ (Vi husker ham, som han

men i et gensidigt tillidsforhold, ”af tro til tro“ (Rom 1,17),

var og siger: han er ikke død, han er bare bortrejst!).

og hans mål er også, at hans venner lever i et indbyrdes

Menneskelivet Tilværelsen opleves i store modsætninger: fællesskab og ensomhed, samvær og afsavn, afsked og gensyn. Hvor

Adventnyt nr. 1 februar 2022

PÅ EN KRIGSKIRKEGÅRD for britiske soldater i Th ailand

kærlighedsfællesskab (Joh 13,34-35). Den største motivation for Jesu disciple i deres forkyndelse af evangeliet til hele verden var derfor deres personlige længsel efter atter at være sammen med Jesus.

der opstår stærke fællesskaber, føles det så meget værre

Hvad var vel i verden det fattige liv med al dets fortærende tant, om ikke en plet med en dal og lidt siv vort hjerte i skælvinger bandt? Om ikke vi drog fra det yderste hav for bøjet og rynket at stå og høre de kluk, de mindernes suk fra bækken, vi kyssed som små. Men selv, hvor vi kommer tilbage, kan verden være forandret, og det, som var der, er ikke mere. Tider skifter, kulturer ændrer sig, personer, vi holdt af, dør bort, og vi længes efter det tabte.

Skabt som personer Gud skabte os som personer til at elske og blive elsket. Han skabte os til samvær. Han skabte os til at blive knyttet til andre mennesker mere end til bestemte tider og steder.

Han skabte os med kærlighedens risiko: den, der elsker, kan savne og længes. Det enestående ved den kristne tro er personfællesskab. Guds mål er ikke blot at informere os, bringe os den rette forståelse af doktriner og læresætninger, præsentere os

Jesus gav løftet: jeg ”kommer igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er“ (Joh 14,3). Når de kristne så frem til denne begivenhed, var deres spontane reaktion, at ”så skal vi altid være sammen med Herren“ (1 Thess 4,17). De længtes ikke bare efter, at alt ondt og ubehageligt skulle ophøre. Og det var ikke bare gensynet, de så frem til, det var selve samværet.

Guds mål For at nå sit mål blev Gud selv menneske. Det var ikke nok blot at sende information, ikke nok blot at inspirere en profet, selv den største, til at fortælle os om Gud. Jesus var ikke blot, som Muhammed fx opfattes i islam, en budbærer. Han var Gud selv, der blev menneske for som person at være sammen med dig og mig. Han er derfor ikke som andre underkastet tidernes skiften eller stadige forandringer: ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid“ (Hebr 13,8).

Vores venskab med ham kan ikke rokkes af død eller afstand. Han elsker os, også når vi føler, at han ikke er her. For at Gud kunne nå sit mål døde Jesus på korset. Da han døde, blev guddommens evige fællesskab brudt. Faderen og Sønnen havde altid været ét. Nu blev de adskilt, og Jesus råbte i sin nød og sin længsel: ”Hvorfor har du forladt mig?“ (Matt 27,46). Gud selv oplevede den endelige afsked. Gud selv ved, hvad det betyder at savne og længes. Og Guds eget hjerte blev knust, for at han kan læge hvert af dine og mine hjertesår. Men han har ingen gravsten. Han var død, og se, han lever (Åb 1,18). Han er bortrejst, ja, men han kommer igen. Og da skal vi altid være sammen med Herren.

iStockphoto.com

at være ensom. Hvor samværet er fyldt med kærlighed, er savnet så meget mere voldsomt. Hvor afskeden er tårevædet, giver gensynet så meget større glæde. Vi længes efter at ses igen, men hvor afskeden er endelig, kan sorgen overmande enhver længsel. Livet byder ofte på farvel, men ikke altid på gensyn. Vi flytter fra steder, vi har elsket, og som vi er bundet til med vores engagement og følelser. Når vi bliver ældre, kan vi måske med vemod drømme os tilbage, som udtrykt af Jeppe Aakjær i Der dukker af disen min fædrene jord:


[16]

Lige siden jeg var dreng, har jeg hørt om tegn på Jesu genkomst, og det er jeg taknemmelig for. Som syvendedags adventist er det naturligt, at tilsynekomsten er en helt central del af vores tro.

tegnet Hvad er

på Jesu genkomst? ”Han, der vidner om dette, siger: ’Ja, jeg kommer snart.’ Amen, kom, Herre Jesus!“ (Åb 22,20). NÅR VI TALER om Jesu genkomst, hvad

Adventnyt nr. 1 februar 2022

TEKST Thomas Rasmussen er gift med Tabita, og sammen har de tre drenge. Han er præst i Aarhus og Lille Nørlund adventistmenigheder.

er så det centrale for dig? Jesu disciple var også optaget af dette tema. Der står, at ”mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: ’Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?’“ (Matt 24,3). De ønskede et tegn, og det ønsker vi stadig i dag. Jeg husker stadig en prædiken nogle få måneder inden pastor Jens Madsen døde, hvor han stod på talerstolen i Vejlefjordkirken og talte om Jesu gen-

komst. Han havde besluttet, at Jesu genkomst ville han prædike om, fordi det mente han ikke, at der var nok andre, der gjorde mere. Har det ændret sig? Prædikeren skriver: ”Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er intet nyt under solen“ (Præd 1,9). Det, vi oplever, har vores børn ikke oplevet. Og det, vores forældre oplevede, har vores børnebørn aldrig hørt om. Derfor sker det igen. Den menneskelige hukommelse er kort, og den menneskelige natur er den samme. Men er prædikerens ord kun en overordnet beskrivelse? Eller kunne ordene også være relevante, når det gælder tegn på Jesu genkomst?


[17]

politiske magter (Åb 13). Derfor behøver vi heller ikke at få enhver avisoverskrift til at passe ind i vores profetiske udlægning.

Tidernes tegn Jesus anklagede farisæerne og saddukæerne, da de bad om et tegn og sagde bl.a.: ”Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet. Og han forlod dem og gik sin vej“ (Matt 16,3b-4). Det svar fra Kristus er der ingen af os, der ønsker. Og derfor er vi – måske med rette – også optaget af tegn på Jesu genkomst. Vi ved, han kommer snart. Og ligesom jeg hørte om tegn på Jesu genkomst, da jeg var dreng, så hører mine drenge om det nu. Desværre tror jeg dog ofte, at vi taler mere om tegnene (flertal) end vi gør om tegnet (ental). Men er der ét tegn på Jesu genkomst? Jeg vil gerne udfordre dig til at læse Matthæusevangeliet 24 endnu en gang, og jeg håber, du vil gøre det uden en opfattelse af, at hvad jeg præsenterer her, er vranglære. Læg mærke til, at disciplene spørger om ét tegn (v. 3), og i de efterfølgende vers taler Jesus om fremtidige begivenheder (v. 4-14), og han påpeger, at alt dette sker før enden. Det gælder jordskælv, krig, lovløshed, og forfølgelse1. Selv evangeliet om Riget skal forkyndes for hele verden, før enden kommer. Det er kaldet i missionsbefalingen. ”Gør folkeslagene til mine disciple.“ (Matt 28,16-20) ”Hvis nogen da siger til jer: Se, her

er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild“ (Matt 24,23-24). Jeg vil ikke forsøge at udpege hverken falske profeter eller ”forkerte“ tegn. Jeg ønsker dog ikke, at vi skal være som de jødiske ledere på Jesu tid. De vidste heller ikke, hvordan de skulle tyde tidernes tegn. Skyldes det, at deres fokus var fordrejet? I Johannes’ Åbenbaring beskrives de frelste som dem, ”der følger Lammet, hvor det går“ (Åb 14,4). Vi følger hverken falske profeter, religiøse eller politiske magter (Åb 13). Derfor behøver vi heller ikke at få enhver avisoverskrift til at passe ind i vores profetiske udlægning. Det er trods alt – på mange måder – ”bare“ en sørgelig gentagelse af den menneskelige historie. Vi skulle nødig blive så arrogante, at vi tror, at Jesus er mere optaget af vores danske ”elendighed“, end han er af den langt værre elendighed, der har hersket i århundreder andre steder i verden.

heder, så længe vi ikke forveksler dem med afslutningen (tegnet). Jesus svarer på deres oprindelige spørgsmål i vers 30. ”Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed“ (Matt 24,30). Tegnet på Jesu genkomst er altså, når vi ser Ham komme til syne i skyerne.

”For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være“ (Matt 24,27).

Derfor tror jeg også, at vi skal fokusere mere på selve genkomsten, end vi skal på ”alt det andet“. Jesus kommer snart igen. Det kan vi trygt stole på. Det har han sagt. Men tegnet på Jesu genkomst? Det er Jesu genkomst.

Så hvad er tegnet? Jeg tror faktisk, Jesus svarer på disciplenes spørgsmål, men ikke uden en længere forklaring om alt det, der skal ske først. Derfor er det også naturligt for os at se på de forud liggende begiven-

1 Ellen White skriver, bl.a. i Vidnesbyrd til Menigheden bind 9 (s. 97), at naturkatastrofer og krige vil være mere hyppige og intensiveres, desto tættere vi kommer på Jesu genkomst. Dette så hun allerede opfyldelsen af i hendes egen levetid.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Vi følger hverken falske profeter, religiøse eller


[18] Adventnyt nr. 1 februar 2022

Tørst og

FOR IKKE SÅ længe siden begyndte et

TEKST Line Nielsen er forfatter til Elsket af Ham, Sandheden sætter dig fri og elsketafham.dk. Hun bidrager til webkirke.dk, Dagens Bibelord og er aktiv i Nyborg Adventistkirke. Foto: iStockphotocom

nyt år. Jeg kiggede ind i det, ligesom man ser i en bog med mange blanke sider. Med en følelse af uendelighed kombineret med mange års erfaring: 365 dage er dog noget, selvom også de lige pludselig er gået så hurtigt. Jeg mærkede min længsel indeni. Med længslens øje bøjede mine tanker sig mod det nye år. Hvordan kan dette år blive en ramme om noget, som vil mætte min dybeste længsel? Mærker du længsel? Ja, for jeg har lyst til at tage dig i hånden, så vi mættes sammen. For når jeg ser på verden omkring mig, tænker jeg, at mange mennesker er længselsfulde. Jeg læser det i de lukkede ansigter, hvis øjne er fast rettede mod deres elektroniske devices: der er en intens søgen efter noget mere. Hvert minut er vigtigt at bruge på underholdning og kommunikation, læring og blot at ordne små og store ting, som det lille vidunder imellem ens fingre kan åbne op til … men stilles længslen? Og faktisk kan jeg nogle gange blive bange – at tempo og mængder af indhold i livet, og aktivering af sanser som træthed og latter, oplevelse af skønhed og tilfredsheden ved et godt stykke arbejde for længst har overdøvet længslen. At længslen kun har så kortvarigt plads imellem spændende tv-programmer og god mad, arbejde, pligt og leg, at den i virkeligheden aldrig mødes.

En tørst som slukkes Jeg mærker min længsel. Og i Bibelen finder jeg, at ordet tørst dækker, ikke blot det jeg føler, men også kobles med svaret på min længsel: At min tørst faktisk slukkes. Og jeg råber til dig: Kom med! Lad 2022 blive et år, hvor din tørst slukkes igen og igen … og din inderste længsel mødes på en stærkere måde end nogen tidligere år

”Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! Kom I, der ingen penge har! Køb korn, og spis! Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling! Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter“ (Es 55,1-2). Ja! Dette er anderledes – den dybeste tørst i dig mødes – uden at du betaler. Og Gud er ikke nærig: Han vil møde din længsel på en måde, som ligner det at svælge i fede retter. Rigeligt! Mættende, generøst og som en kulinarisk nydelse! Jesus taler om vandet, der slukker tørsten, og forunderligt poetisk siger han: ”Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv“ (Joh 4,14).


[19]

Vand til evigt liv Vand til evigt liv. I mig. Nu. Vandet vælder frem – og mine tanker følger Jesus ind i evigheden, som om en engel stod ved min side… ”Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone“ (Åb 22,1). Ved du hvad: Jeg længes efter at være sammen med Jesus ansigt til ansigt i evigheden! Og mit hjerte banker voldsomt og inderligt af fryd, når jeg i Guds ord læser, at ”sammen med Jesus“ kan begynde – lige nu! Min tørst vil ikke først slukkes, når evigheden begynder, ligesom han også nu vil tørre tårerne af mine øjne, ja, og han bor i mit hjerte nu! Jesus siger: ”Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ’Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.’ Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få“ (Joh 7,37-39). Helligånden, ja, Jesus fylder mit hjerte gennem Helligånden – og jeg mærker fred og glæde – ja, at min længsel mødes.

Evigheden – om lidt Og det er også Helligånden, som fortæller mig, at evigheden er virkelig – om lidt når dette hurtige liv er levet… Én dag, så står jeg der på de gyldne gader og ser livets vand, klart som krystal, vælde ud fra Guds og Lammets trone. Jeg ser livets vidunderligt blomstrende træ og dufter til den krydrede duft. Og jeg ser Jesus – lige ind i hans smilende, varme ansigt med de tindrende klare elskende øjne, og jeg hører hans elskelige kærlige stemme – som jeg med Åndens oversættelse i mit hjerte har hørt så mange gange her… Åh, hvilket vidunderligt øjeblik. Lige om lidt – for tiden løber så stærkt. Lige om lidt mødes min allerstørste længsel: At se Jesus! At holde hans gennemstungne hænder i mine. At favnes af ham i et knus, hvor jeg mærker de stærke arme omkring mig, de arme, som har båret mig hele vejen igennem dette liv.

Jeg længes… Jeg står på hans løfte – og det er blevet mit: ”I ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed“ (Ef 1,13-14).

– også å ude en co orona Webkirke e er kommet fo or at blive e. Arbejdet med de ugenttlige pro-duktionerr fylder dog så å meget, at vi må tæn nke os godt om m, inden vi søsætter nye tiltag. Sam mmen med de 25-30 personer, derr investerrer meget af deres fritid i projektett , vil vi fortsætt te med at udv vikle web bkirke i 202 22. Der ydes en fænomenal ind dsats af rigtig g mange på tværs af la andet. Et kæm mpestort TAK til jerr! Vi kan altiid bruge hjællp til mang ge forskellige e opgaver. Ta ag endelig ag kontakt fo or at høre, hv vordan du u kan være med e i dette spændend de arbejde!

Rundbo ord dsa s mtalle med d jordnæ ære tem e ae er Ve V ed d ru rund ndbo bord rd dsa s mt al alen en kl. 10.00 hver hv er sab abba batt , har vi anle edn dning till meni me ning ng gsu sudv dve ek ekslinge gerr. V i hollder os ikke længere til sabbatsskolens studiemateriale, da vi ønsker at tage ta age emner mn nerr op, p som berør ører men ennesker i deres hverrd dag. Vi er ved d at være igenne em FNs FN N Verdensmå ål, hvor vi har se et på å emn m erne ne i lys af forskellige bib belte te eks kste ter. Mid idt i febr fe brua uarr gå går vi løs på et nyt yt tem e a omkring det at vær æree me menn nes eske k . He Herr vil vi komme ind på emner som m angst og frygt, skam am og sk skyl yld d samt sorg og g fortvivl vllel else s . Der er derfor også nog o et til dig ig,, de derr al a lerede har været ti til bibelstudie i kirk rk ken en.. Vi håber, at webkirke vil være med til at styrke din tro o og et redskab til at møde søgende me enn nnes esker udenfor vores eget kirkefællessk kab ab. Vi ønsker, at webkirke skal sprede tro, kærlighed, rummelighed og nærvær!

webkirke.dk

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Helligånden hvisker hele tiden i mit øre, at jeg er hans! Jeg ved, at han er ved at gøre en plads klar til mig i sit evige rige. Og en dag kommer han og henter mig – fordi han elsker mig og længes efter mig! Ja, han længes også efter, at vi kan gå arm i arm som to elskende, der aldrig vil slippe hinanden igen. Indtil den dag kommer, så møder han min længsel så nært – på afstand. Hver eneste dag springer hans kilde i mit hjerte. 2022 er endnu et år i rækken i mit liv – ligesom det er i dit… Og også dette år er et Herrens år – hvor han vil komme dig og mig nærmere med sine fede retter, det, som virkelig mætter. Mærk din længsel – og lad os sammen mødes ved hans bord! Nu – og en dag ved det store langbord i himlen!

webkirke e.d dk


[20] Adventnyt yt nr nr.. 1 febr e uarr 20 2022 2

Den største

genforening

Tekst: Ted N.C. Wilson, formand for Adventistkirkens generalforsamling på verdensplan. Artiklen er et sammendrag af en udsendelse på YouTube, 23. sep. 2021, The Greatest Reunion, Adventist News Network. Oversættelse og sammendrag ved Holger Daugaard. Bringes med tilladelse. Foto: iStockphoto.com

HAR DU NOGENSINDE været til en genforening – måske en familiefest, et klassejubilæum eller en kirkelig genforening? Genforeninger er gode at huske tilbage på, det at få genopfrisket relationer med venner og kære og måske også at stifte bekendtskab med andre. Mens genforeninger her på jorden kan være vidunderlige, så er der også en anden form for genforening, der kan forberede os til den største af alle genforeninger – når Jesus kommer for at tage os hjem! Efter at have skabt Adam og Eva velsignede og helligede Gud en ugentlig genforening med ham på den syvende dag, den hellige sabbatsdag, der skulle minde Adam og Eva og os alle om hans kærlighed, kreative kraft og myndighed over universet og vores liv. 1 Mos 2,2: ”På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.“ Derudover besøgte han Adam og Eva hver dag i den kølige aften i et dagligt gensyn. Vi er ikke sikre på, hvor længe denne idylliske tilstand varede, men de daglige og ugentlige gensyn var vigtige. Alligevel lykkedes det Djævelen at friste

Adam og Eva til at tvivle på Gud og på hans utrolige kærlighed og de gode intentioner, han havde for dem og for os alle. På grund af dette fald og syndens indtræden i denne verden har vi været midt i en stor kontrovers mellem Kristus og Satan lige siden – men Guds store kærlighed til os skabte en udvej. Guds forbløffende kærlighed ser vi i den første engels budskab i Åb 14,6, hvor der står: ”Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evige evangelium at forkynde.“

Der er intet mere værdifuldt end det evige evangelium, som udgøres af guddommens frelsesplan. Jesus, Guds søn, meldte sig frivilligt til at komme til denne jord for at frelse os. Han var den første til at sige: Jeg vil gå.

Jesus betalte prisen og opfyldte loven, fordi han levede et fuldkomment liv. Han døde og opstod fra graven for os og går i forbøn lige nu som vores ypperstepræst i det Allerhelligste i den himmelske helligdom. Men ikke alene er han tjener for os i himlen nu. Han længes også efter et


[21]

Stå op og gå til din Fader. Han vil møde dig langt borte. Hvis du blot tager ét skridt hen mod ham i anger, vil han skynde sig at omslutte dig med sine kærlige arme.

personligt, dagligt gensyn med hver enkelt af os. Det er vigtigt, at vi hver dag har forbindelse med Gud gennem bibelstudium og bøn for at få mening ud af de mærkelige ting, der sker i verden i dag. Vi må forstå, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen. Vi har brug for at blive genoplivet og reformeret hver dag gennem denne genforening med ham. Der er mange genforeninger nævnt i Bibelen. Men en rørende genforening fortalt af Jesus er af særlig betydning for os alle – den velkendte historie om den fortabte søn.

Den fortabte søns genforening

hånd og sandaler på hans fødder. Vi har brug for Kristi retfærdighed hver dag. Hans retfærdighed er selve kernen i de tre engles budskaber. Vi har brug for, at Kristus sætter os i et rigtigt forhold til himlen, og vi er helt afhængige af ham.

Kristus taler til os i dag Åbenbaringen 3,17-20 fortæller følgende: ”Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig! Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.“ Gud tvinger sig aldrig ind. Han ser tiden an, inviterer og venter på, at vi kommer til genforeningen. Han banker på vores hjerte for at bede om genforening, men tvinger os aldrig. Han er en kærlig Gud.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

I Lukas 15,11-14 står der således: ”En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød.“ Historien fortsætter med at fortælle, at han fandt et job, hvor han skulle fodre svin. Det var nok det sidste job, en jøde kunne ønske, men han havde intet valg, hvis han ville overleve. Faktisk blev han så sulten, at han spiste noget

af grisenes mad. Hvor langt kan man synke ned? Nogle gange er det en stor udfordring virkelig at forstå, hvor man er i livet. Vers 17 i beretningen fortsætter: ”Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel.“ Han lagde en plan for at vende hjem og fortælle sin far, at han ikke var værdig til at kaldes hans søn, men at han i det mindste kunne være en af hans tjenere. Så kommer vers 20 og den fantastiske genforening! ”Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fi k medynk med ham.“ Hans far opgav aldrig at lede efter ham. Hver dag tjekkede han vejen for at se, om hans dyrebare søn kom tilbage. Gud tjekker altid vores vej for at se, om vi kommer til hans daglige og ugentlige genforening. Gud opgiver os aldrig. Vers 20 slutter med den rørende scene: Faderen ”løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.“ Den fantastiske genforening fandt sted, og faderen var klar! Vores himmelske far er altid klar til et gensyn med sine børn. Den yngste søn sagde, at han ikke var værdig til at blive kaldt faderens søn, men faderen hørte ham ikke engang. Han beordrede sine tjenere at bringe den bedste kåbe, sætte en ring på hans


[22] Adventnyt nr. 1 februar 2022

Fest for den hjemvendte søn Lukasevangeliet 15 fortsætter med at fortælle, at faderen til den fortabte søn iværksatte en stor fest for sin hjemvendte søn. Det var den største genforening. Faderen var hele tiden klar til den vidunderlige dag. Historien repræsenterer vores himmelske far og hans store frelsesplan – altid er han klar til at byde en søn eller datter velkommen hjem! I bogen Kristi lignelser står der: ”Lyt ikke til fjendens forslag om at holde dig borte fra Kristus, indtil du er god nok til at komme til Gud … Hvis du venter indtil da, vil du aldrig komme … Stå op og gå til din Fader. Han vil møde dig langt borte. Hvis du blot tager ét skridt hen mod ham i anger, vil han skynde sig at omslutte dig med sine kærlige arme … Der opsendes aldrig så stammende en bøn, der fældes aldrig så hemmelig en tåre, der næres aldrig så svag en længsel efter Gud, at ikke Guds Ånd går den i møde“ (Ellen White, s. 206).

Den største genforening Venner, den største genforening er lige foran os: Kristi andet komme. Jeg tror af hele mit hjerte, at Jesus kommer snart! Er du klar? Har du åbnet døren til dit hjerte og ladet Jesus komme ind? Hvis ikke, vil jeg opfordre dig til at gøre det lige nu. Bed ham om at bruge dig til at nå ud til andre. Verden har desperat brug for Kristi kærlighed og skabende kraft. Gud regner med, at du er et stort vidne, der viser folk hen til den ultimative genforening, når Jesus vender tilbage for at tage os hjem til himlen. Er du villig til at invitere andre til denne mest vidunderlige genforening af alle? Hvis ja, hvorfor så ikke fortælle ham det lige nu. Lad os bede sammen.

FADER, tak, fordi du sammen med Sønnen og Helligånden skabte frelsesplanen, det evige evangelium, muligheden for, at vi hver især kan blive frelst gennem Jesu Kristi nåde, fortjenester og blod. Og nu, Herre, når vi betragter fremtiden, og hvordan tingene sker så hurtigt, ser vi på muligheden for at vidne for dig, som vi er i forbindelse med. Og vi ser hen til muligheden for at komme for at mødes med dig hver dag i bibelstudium og bøn, og hver uge, når vi tilbeder dig på den hellige syvende dag i ugen, sabbatsdagen. Gud, velsign disse genforeninger. Og hjælp os fra hver af disse genforeninger at få styrke og mod til at forkynde dine vidunderlige budskaber om kærlighed, og de tre engles budskaber, som viser Kristi vidunderlige retfærdighed, som er kernen i disse budskaber. Tak fordi du hører os og velsigner hver enkelt, som kommer til korsets fod, og fra dette korsets fod går ud for at fortælle andre om dit snare komme. I Jesu navn beder vi om dette. AMEN!


iStockphoto.com

[23]

Det er ikke så tit, at ens drømme går i opfyldelse, men i oktober måned befandt jeg mig i et Air Greenland fly på vej til Grønland.

Et gensyn med

GRØNLAND

Tekst: John Pedersen

DA JEG EFTER 4½ times flyvning steg ud

missionsstation, så ser jeg rigtig mange ansigter for mig. Det er ansigter på folk, som kom i kirken om sabbatten og ligeledes folk, som i ugens løb kom til behandling på Skodsborgklinikken. Mange af dem er døde i dag, men jeg ved, at Jesus også har mange børn i Grønland.

Kort og godt Det var en kort tur. Men jeg nåede også op til venner i Ilulissat – det var en kæmpe oplevelse. Også her var der venlige og gavmilde mennesker, hvor gensynsglæden var gensidig. Det gjaldt Hjælpeaktion og husbesøgene. Ilulissat er et fantastisk sted. Man har Diskobugten, hundene, og man er der, hvor isbjergene næsten vælter ud i fjorden. Tænk så, hvordan det er at sidde i et hjem med udsigt over bugten fuld af isbjerge og nyde en frokost, som jeg gjorde hos en tidligere malermester. Der er så smukt, at det er svært at beskrive. Jeg er Gud taknemmelig for den anledning, jeg fi k til at gense Grønland og menneskene der. En stor tak til KEHAP-fonden, som gav tilskud til rejsen. Mit håb og min bøn er, at de besøg og kontakter, der er blevet gjort gennem årene, må resultere i, at mange på den store dag må komme med Jesus hjem.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

af flyet i Kangerlussuaq, blev jeg mødt med sne og masser af frisk luft. Jeg var kommet til Grønland og mødte frost, sne og høj klar himmel. Efter nogle timers ventetid gik turen videre til Nuuk. Nogle synes ikke, at Nuuk er rigtig Grønland. Men jeg holder meget af stedet og de høje fjelde, som omgiver byen. De er utrolig smukke sammen med Godthåbsfjorden. Det var her, at min familie og jeg tilbragte godt fire år i vores ungdom – så der er mange minder. Det var ikke på grund af sightseeing, at jeg havde taget denne rejse. Jeg havde en missionsopgave, nemlig at besøge venner og kontakter samt at gå ud i Hjælpeaktion. Jeg har igennem ti år besøgt tidligere adventister, venner og bidragsydere i Nuuk og Ilulissat. De sidste tre år har jeg ikke haft mulighed for det, men har opretholdt kontakten pr. brev og e-mail. Derfor var det med en vis spænding, at jeg gik ud til firmaer og venner. Flere huskede Hjælpeaktion og undertegnede, men der var sket udskiftning en del steder, så nogle var rejst og enkelte døde. Selv om årene er gået, var det en stor oplevelse og meget dejligt at møde disse mennesker, men i forhold til 2017 var det ca. hver tredje, som sagde nej tak.

Alligevel blev beløbet pænt, og jeg er dybt taknemmelig for hvert et bidrag og for hver en anledning, der blev til at fortælle om Adventistkirken og dens arbejde. Sabbat og søndag brugte jeg til at besøge folk, som jeg kender fra tidligere besøg. Jeg havde valgt at tage David Marshalls bog Godt nyt fra oven med, for at give den til mine kontakter. Elsebeth og Tony Butenko har de sidste to somre uddelt Ellen Whites bøger Den Store Strid og Vejen til Kristus i Nuuk. Begge disse bøger (Akiuunnersuaq og Kristusimut Aqqutissaq) er nu genoptrykt på grønlandsk med moderne retskrivning. Bogen, jeg medbragte, er dansk. Mange forstår og læser dansk. Jeg havde mange gode besøg, hvor jeg mærkede gæstfriheden. Vi kunne dele Guds ord og troen på Jesus som vores frelser samt bede sammen. En speciel glæde var det at besøge Ludvig, som jeg prøver at holde kontakt med. Jeg døbte ham i 1974. Nu er både han og jeg blevet ældre mænd, men vi har et håb og en tro på, at vi skal mødes hjemme hos Gud. Selv om Nuuk forandrer sig hele tiden og har bredt sig ud på de tidligere rekreative områder, så er der dog mange steder, som ser ud, som de ”plejer“. F.eks. når jeg står på Vandsøvej og ser på ”vores gamle hus“, den tidligere


[24]

ÆSERBRE

Adventnyt har modtaget dette læserbrev, som berører et ømtåleligt emne i vores kirke. Vi bringer det med et ønske om, at det vil medvirke til en øget forståelse og omsorg for de af vores søskende i menigheden, som står med disse udfordringer.

Min søn er homoseksuel – og adventist! JEG VIL FAKTISK hellere sige, at min søn har homo-

seksuelle følelser – fordi han er så meget andet end homoseksuel. Min beretning vil jeg særligt tilegne mødre – og fædre – i de danske adventistmenigheder, som har en søn eller datter, der tumler med sin seksualitet.

En kort forhistorie:

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Min søn, Jakob, er snart 42 år. Han meldte sin ankomst en nat i april. Hans første vejrtrækning viste store problemer! Han fløj med helikopter til Odense Universitetshospital. Han havde en svær misdannelse – diafragmahernie, dvs. brok (hul) i mellemgulvsmusklen. Han blev opereret 7 timer gammel og vejede 2000 gram. Den første måned røg han ind og ud af respiratoren. Vi vidste ikke, om han kom hjem i en vugge eller i en kiste. Ifølge statistikken burde han ikke have overlevet. Han må være et stort mirakel! Da Jakob var fire år, mente vores praktiserende læge, at når nu han havde overlevet problemerne ved fødslen, og når nu han ikke var blevet alvorligt hjerneskadet pga. iltmangel i forbindelse med fødslen, så måtte der være noget andet. Valget faldt på dét, man i dag kalder ADHD. I børnehaven mente man, at han havde absencer (en form for epilepsi uden kramper). Han blev undersøgt for det hele – og blev frikendt! Jakob var meget ty nd og ranglet. Derfor mistænkte børnelægerne ham for at have et alvorligt syndrom, Marfan. Han blev undersøgt – og frikendt! Jakob var meget dygtig i skolen. Måske pga. det, eller måske pga. sine briller (brilleabe), eller måske fordi han stammede, blev han mobbet i skolen.

Hans skoletid var svær på det sociale område. Han skulle altid bede om lov til at være med i gruppen. Jakob led af separationsangst fra han var helt lille og gør det stadig i en vis grad. Jeg har studeret mig frem til, at det må stamme fra fødslen, hvor han blev separeret fra mor og far. Da Jakob var 15 år, blev han forfærdeligt syg! Han havde tarmslyng. Han lå til observation i 14 timer, fordi man ikke kunne se aflukningen på røntgen eller scanning. Tavst gennemlevede han de voldsomme smerter! Endelig blev han kørt til operation, hvor man omsider fandt årsagen til smerterne. Det blev til ti voldsomme dage efter operationen, men også det kom han igennem. Hjemme igen – og det blev tid til at komme i skole. Han græd hver morgen. Snart begyndte han at få nogle mærkelige tanker om bakterier – og især AIDS. Denne gang blev han desværre IKKE frikendt for en diagnose: OCD, som betyder tvangstanker og tvangshandlinger. Det blev til nogle forfærdelige år!

Tanker Jakob har altid været meget åben om sine tanker. I slutningen af sine teenageår begyndte han at tale om, at han måske var homoseksuel. Jeg tænkte, at Gud UMULIGT kunne acceptere, at han også skulle have det problem! Hvorfor skulle Gud redde den lille dreng fra at dø som spæd – og siden fra diverse diagnoser – for så at tillade den hårde skæbne at være homoseksuel? Jakob mødte en homoseksuel mand. Det var virkelig ”BVADR“, at han var homoseksuel. Da jeg spurgte Jakob, hvorfor han sagde ”BVADR“, svare-


[25]

de han, at han sagde det i håbet om at få sine egne homoseksuelle følelser til at forsvinde. Jakob gav mig en bog i julegave: ”De vederstyggelige“ af Marianne Søndergaard. En flok unge, kristne homoseksuelle fortæller deres historier. Bogen slutter med et forældrepar til TO homoseksuelle drenge! Jakob har endnu ikke haft mod til at læse bogen. Jeg har kun haft modet én gang. Nogle af de unge mennesker i bogen havde overvejet selvmord, fordi de ikke kunne overskue konsekvensen af på én gang at være kristne og homoseksuelle. Jakob havde hørt nogen sige, at man selv kunne vælge sin seksualitet. Han har sagt flere gange, at hvis han selv havde kunnet vælge, havde han selvfølgelig valgt den letteste udgave! For 5-6 år siden blev jeg gjort opmærksom på en forening for LGBT+ adventister i USA, ”Kinship“ www.sdakinship.org Dengang læste jeg på deres hjemmeside en mors historie om sin homoseksuelle søn, ”My Son, Beloved Stranger“ af Carrol Grady sdakinship.org/en/stories Hvor var det fantastisk at læse hendes historie, som lignede min egen så meget. Havde jeg bare læst den for mange år siden! Hvorfor kæmpede jeg selv så meget imod den realitet, at Jakob var/er homoseksuel? Jo, jeg var bekymret for, at han oveni alt det andet, han har skullet kæmpe med, nu også skulle have dette. ”Jamen, det er okay at være homoseksuel, bare du ikke udlever din seksualitet,“ siger nogen – i kristne kredse. Gud sagde, at det ikke er godt for mennesket at være alene. Hvorfor skulle det så være godt for Jakob, som i forvejen har en angst for at blive ladt alene (separationsangst)? Gud har vel også skabt Jakob i sit billede. Har han ikke?

Jakob bliver gift

Dette var min beretning om en dreng og en mand, der ikke selv valgte, hvem han skulle kaste sin kærlighed på. Jeg har netop mødt begrebet HOMOKÆRLIGHED. Homoseksualitet handler jo først og fremmest om kærlighed mellem to mennesker. Fuldstændig ligesom for heteroseksuelle. I Danmark er 1-2 % af befolkningen homoseksuelle. Dette siger mig, at der nødvendigvis MÅ være andre homoseksuelle end Jakob i SDA-menigheden i Danmark – hvis de da ikke er forsvundet ud ad ’bagdøren’ af samme årsag. Hvis du sidder derhjemme med din søn eller datter i en lignende situation og har brug for at tale med en anden mor, må du gerne kontakte mig. Derfor vedlægger jeg min mailadresse: hej@birgith.dk Venlig hilsen Birgith Andersen

PS. Selvfølgelig er det efter aftale med Jakob, at jeg har sendt denne beretning til Adventnyt. Billedet er et af Jakobs.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Den 7. oktober 2017 blev Jakob gift med Ivan fra Filippinerne. Det var en meget rørende oplevelse. Endelig havde Jakob fundet sin livsledsager! De er så glade for hinanden! Jakob er glad! Jeg var meget bekymret for, hvordan omgivelserne ville modtage nyheden om Jakob og Ivan. Men først og fremmest modtog Jakobs gamle bedstemor nyheden pænt! Hans adventistvenner accepterede nyheden om Jakobs homoseksualitet! Han har talt med flere adventistpræster, som støtter ham. Tak til jer alle! Men alt er ikke idel lykke. Det har gjort mig ondt at opleve, at Jakob og Ivan har meldt afbud til

familiefester af frygt for at møde andre (adventist) gæsters misbilligende blikke. Det gjorde mig ondt, at Jakob af samme årsag stoppede med at deltage i årsmødet på Himmerlandsgården. I den seneste tid har der været debatter i SDA-facebookgrupper. Der er to holdninger: 1. Det er naturligvis acceptabelt at være homoseksuel, så længe man lever som single! At leve i et parforhold er synd! 2. Gud er mere forstående, end mennesker er!


[26]

Social-10 – hvis du vil gøre en forskel

Social-10 er en ny

masser af muligheder. Social-10 gør

10. klasse i Vejlefjord-

deres liv.

eleverne klogere på, hvad de vil med

Hvad er der sket hidtil? Social-10 klassen har etableret kontakt til børnene på børnehjemmet i Moldavien, og i deres klasselokale

skolens Efterskole.

Lær psykologi og god kommunikation

Vi har i nogle år haft

I Social-10 lærer eleverne noget om,

I november måned optrådte Gospel

en Global-10, og den

hvordan man kommunikerer med

Sisters med en fin koncert i Vejle-

mennesker, og hvordan man viser

fjordkirken, og der blev her opfordret

har vi stadigvæk. Tekst: Kay Flinker, Holger Daugaard Foto: Holger Daugaard, Kay Flinker, Jakob Falk

hænger billeder af disse børn.

omsorg. De skal lære noget om psy-

til at give en gave specifikt til indret-

kologi, så de bedre forstår sig selv og

ning af en legeplads til børnene på

dem, de skal arbejde med. De skal

børnehjemmet. En sådan legeplads

selv udvikles, og de skal kunne lære

forventes at koste ca. 30.000 kr., og

at hjælpe andre.

alene i forbindelse med koncerten

Global-10 er et tilbud for de elever,

Rejs ud i verden for at ændre den til det bedre

der gerne vil ud i verden. Derfor er

Social-10 har en samarbejdspartner

der indlagt en 10-dages studietur i

i udlandet. I dette skoleår er det

timeplanen til USA.

et børnehjem i Moldavien. Eleverne i Social-10

indkom der 16.000 kr. En rigtig god begyndelse. En opfordring til familie, venner og bekendte til at donere julegaver til børnene i Moldavien resulterede i, at

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Social-10 er et tilbud for de elever,

laver et projekt med

der i fremtiden kunne tænke sig at

samarbejdspart-

arbejde med mennesker og gøre

neren. Der er

forhånd var bør-

en forskel i andre menneskers liv.

ikke noget, der

nehjemmet ble-

der blev givet en masse gaver. På

giver så meget

vet spurgt om,

Der er mange muligheder for at ar-

god energi, som

hvilke ting der

bejde med mennesker. Man kan ud-

når man sammen

kunne være re-

danne sig til sygeplejerske eller lærer,

med andre gør en

levant, og det var

falckredder eller socialrådgiver. Man

flok børn glade.

kan arbejde med udvikling i Afrika eller blive læge for Red Barnet. Der er

ganske

almindeli-

ge ting som T-shirts, penalhuse,

neglesakse,


[27]

Interview med Johanne, Social-10 Johanne, hvad synes du om

Hvornår skal I afsted til

ideen bag Social-10?

Moldavien?

Det er en fed ide, som giver nog-

Vi rejser engang i marts måned, og

le helt specielle oplevelser. Træk-

vi er 12-15 stykker, der skal afsted.

plastret i Global-10 er turen til New

Vi skal besøge børnehjemmet et

York – men der kan man jo altid

par dage og knytte nogle venska-

komme senere i sit liv. Med Soci-

ber, og så skal vi også se noget af

al-10 får man nogle oplevelser, man

landet Moldavien.

ikke får på anden måde. Fortæl om børnene og børneHvad har du været med til indtil

hjemmet?

videre?

Der er ca. 20 børn på børnehjem-

Jeg har været med til det hele! Vi

met, og mange af dem er over 10 år

har samlet små julegaver ind fra

gamle, så de er fuldt bevidste om

forskellige, og jeg har bl.a. brugt no-

deres situation. Når de er så gamle,

get af min fritid på at ringe rundt til

er der ikke så mange familier, der vil

butikker for at få donationer i form

tage dem til sig. Et af børnene har

af ting til børnene. Jeg var også med

været ud og ind af hjemmet flere

til at pakke julepakkerne ind til bør-

gange – det er rigtig synd for dem.

nene, og de blev sendt afsted midt

gaver blev pakket ind til børnene og sendt afsted i god tid før jul. En ven af skolen har solgt os en stak juletræer billigt, og disse træer er blevet solgt videre, idet fortjenesten går til legepladsen.

Jeg har set, at I har billeder af

frem inden jul.

dem i jeres klasse? Ja, en af vores lærere har haft kon-

Hvad har været sjovest indtil nu?

takt til dem og bedt dem sende

At pakke julegaver ind og sende af-

billeder, så dem har vi hængende i

sted. Og at samle penge ind f.eks.

vores klasse.

med den Gospel Sisters-koncert, vi havde i Vejlefjordkirken.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

hårspænder og malebøger. Alle disse

i november, så de skulle kunne nå


[28]

Nytårshilsen

fra SABUS-lederen Tekst: Dorte Thyregod Svendsen

HAVDE VI TÆNKT, at 2021 også skulle

være fyldt med restriktioner? Øh, nej! Men restriktioner til trods, så ser vi tilbage på et SABUS-år med masser af oplevelser, koncerter, spejder, samvær, teen-aktiviteter, musik og børnesjov, både ”live“ og online. SABUS og Adventistkirken er dybt afhængige af hinanden, og det er dejligt at mærke, at vi arbejder i samme retning, og vi altid samarbejder og understøtter hinanden. Tak for dette samarbejde! Vi ser frem til endnu et år med udvikling, sjov og masser af aktiviteter.

SABUS ledertræning Tekst: Anne-May Müller / Foto: Dorte Thyregod Svendsen, Jens Morten Øster

SIDSTE WEEKEND I oktober havde SABUS arrangeret den årlige

ledertræningsweekend. Derfor samledes en skøn flok spejder-, Ingen ved heldigvis, hvad 2022 kommer

teen-, ungdoms-, og bibelklubledere for at inspirere hinanden og

til at bringe, men vi har jo lov at drøm-

sammen være med i spændende workshops, der ikke bare gav

me. Vi drømmer om, at vi i SABUS bliver

inspiration til det lokale arbejde, men også hjalp lederne med

endnu bedre til at dele erfaringer og

at komme med konkrete planer for, hvordan netop deres lokale

ressourcer på tværs af lokalforeninger-

forening kan blive endnu bedre, kan udvikle sig og kan opfylde de

ne. Der er masser af potentiale, masser

behov, der er lokalt.

af dygtige lokale folk, masser af ideer og endda også masser af penge, som SA-

En af underviserne var David Hansen, udviklingskonsulent, der

BUS hellere end gerne deler ud af, hvis

gav spændende metoder til, hvordan man kan gøre sin forening til

man har et godt initiativ, man ønsker at

et sted, hvor både ledere og børn/unge trives og får foreningen til

afprøve lokalt. Vi drømmer om et stærkt

at vokse. Gudstjenesten havde fokus på Moses’ lederskab, hvor vi

fællesskab, som også i hverdagen kan

på kreative måder så på hans kald, hans måde at uddelegere på,

bidrage til et endnu bedre kristenliv for

og at Gud kunne bruge en leder, som også begik fejl.

den enkelte unge, hvor Guds kærlighed skinner igennem og gør arbejdet og

Med praktiske eksempler og en kreativ terræntur fik vi omsat

samværet værdifuldt.

noget af teorien i praksis, og vi fik set, hvordan et stærkt hold af ledere kan udrette meget, når de bruger hinandens styrker.

Vi kan drømme sammen, og sammen Adventnyt nr. 1 februar 2022

kan vi komme længere med drømmene.

Weekenden gav også mulighed for hygge, sang og gåture i det

Jeg vil sige dig tak for din indsats i SABUS

meget smukke område på Houens Odde i Kolding Fjord. SABUS

– om du er medlem eller leder, om du er

har et klart ønske om at udruste ledere, så de bliver endnu skar-

kagebager eller chauffør, om du er musi-

pere på at gøre et godt arbejde for vores børn og unge. Har jeres

ker, bibelkyndig eller superspejder, så er

lokalforening brug for et skub eller en inspirationsdag til at sætte

din indsats vigtig for at få vores forening

fokus på netop jeres udfordringer eller ambitioner som forening,

til at udvikle sig. Tak Gud for dig, og fordi

så tag endelig kontakt, og vi kommer gerne til jer med et oplæg.

du vil være med på vores videre rejse i SABUS. Godt nytår!

Næste ledertræning er 28.-30. oktober 2022.


[2 [[29 2 29 29]]

Besøg i menighederne Tekst: Mikkel Jalving / Foto: Dorte Thyregod Svendsen, Christine Vetne

EN FORENING SOM vores er båret af medlemmerne og det lokale engage-

ment, som medlemmerne lægger i foreningen, der hvor de er. Derfor er det ekstremt vigtigt for os som ansatte i SABUS, at vi er så nærværende som overhovedet muligt! Derfra kommer en drøm om, at vi som ansatte besøger langt de fleste, for ikke at sige alle, menigheder og lokale SABUSforeninger i Danmark. Den drøm er vi begyndt at udleve i år, og det har vi gjort ved at udarbejde et gudstjeneste-koncept med fokus på familier,

Det første besøg blev Aarhus menighed den 9. oktober, og siden er det blevet til besøg i Svendborg, Rødekro/Sønderborg, Odense og FACEOUT. Det har været en helt fantastisk oplevelse at komme og mærke disse menigheder, og med flere aftaler i kalenderen til næste år glæder vi os utrolig meget til at komme og besøge jer i jeres menighed. Indtil videre tak for åbenheden, de varme velkomster, det gode engagement og ikke mindst den gode mad!

Adventnyt nr. 1 februar 2022

musik og aktiviteter for alle aldre.


[3 [30 30 0]

JULETURE

øst

Tekst: Mikkel Jalving / Foto: Dorte Thyregod Svendsen, Christine Vetne

JULEN ER FØRST rigtig gået i gang, når der har været jule-

tur. Og 2021 var ingen undtagelse. Den samme weekend drog glade børn og unge til henholdsvis Kongelejren og Himmerlandsgården for traditionen tro at holde et brag af en julefest. På Himmerlandsgården blev der udlevet Adventnyt nr. 1 februar 2022

det helt store krybbespil med syngende engle og en ægte baby som Jesus i krybben. Kongelejren løb som altid af med prisen for det største træ, og på begge ture blev der leget og danset til den lyse morgen! Uden et utal af frivillige og en masse nytestede deltagere havde det ikke været jul i 2021, og det vil vi gerne sige jer TAK for! Julen begynder på juleturen! Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års juleture – som ikke er samme weekend – så man kan nå begge ture!


[31]

vest


[32]

Seniorsiderne

Af HELE mit hjerte FORMANDSTANKER JEG FIK ET ’TÆNDSTÅL’ i julegave. Du ved – sådan

et stykke stål, der, når det gnides imod et andet, får gnisterne til at springe. Hver gang jeg bruger tændstålet, minder det mig om det at brænde af kærlighed til Gud. Jeg er blevet meget inspireret af Moses og bibelstudierne i sidste kvartal. Moses fokuserer i sine sidste taler, før han dør, på, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte (5 Mos 4,29; 5,10. 29; 6,5; 7,9; 10,12; 13,4). Jeg må bekende, at det ikke lige var det, jeg huskede Moses for. Så jeg skylder ham en undskyldning. ”Undskyld Moses – det, jeg huskede dig for, var, at du slog os i hovedet med loven. ’Gør hvad Gud forlanger, for at du kan blive velsignet!’“ Men Moses – du sagde faktisk: ”Se! Se hvor meget Gud har elsket dig. Tro på – ja, stol på ham under alle forhold. (5 Mos 1,32; 8,17; 7,21; 8,17; 9,4). Lad hans kærlighed og storhed inspirere dig til at elske ham igen og gøre hans vilje.“

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Forskellen på de to opfattelser er enorm. Den første får mig til at fokusere på loven, medens den anden får mig til at fokusere på Guds godhed.

TEKST Lehnart Falk Formand for Seniorforeningen

Den første fører til lovtrældom og angst. Den anden fører til glæde og et inderligt ønske om at gøre Guds vilje.

Den første fører til fangenskab, den anden skaber et nyt hjerte i os (Jer 31,34; 32,40). Apostlen Johannes, der beskriver den nye fødsel og det nye hjerte, skriver: ”Vi elsker, fordi han elskede os først.“ Det var også det, Moses forkyndte (5 Mos 4,37; 6,10; 7,8-9; 7,12-13; 10,15). Han forstod, at det er af kærlighed til Gud, at vi holder hans befalinger, derfor gjorde Moses Gud stor, vidunderlig og omsorgsfuld. I dette kvartal fokuserer vi på en Jesus, der er større end Moses, større end tempeltjenesten og ypperstepræsterne, større end englene, ja selv større end Melkisedek. Ham vil jeg elske. Mit tændstål skal minde mig om det, og selv om jeg kun erkender stykkevist og delt her på jorden, så forvandles vi alle ved beskuelse. For alle vi, der ser Herrens Herlighed i spejlet, vil forvandles, sådan som det sker ved Åndens Herre (2 Kor 3,18). Derfor: Vær ikke bange og lad ikke 2022 skræmme dig (5 Mos 1,21.29; 3,2.22; 7,21). Men træd med frimodighed frem for Gud (Hebr 10,19) med alle dine ønsker og behov, for Gud er god, og han vil føre dig ind i landet (5 Mos 6,10).


[33]

Seniorsiderne

Seniorforeningen havde inviteret, og pladserne blev hurtigt besat. Godt 20 friske seniorer blev frivilligt ført rundt i Rom på kryds og tværs, som var vi en gymnasieklasse fra Vejlefjord.

Rom i oktober DET VAR ET super tilbud fra Vibe og Knud Capion

Tekst og foto Terje Falk

Adventnyt nr. 1 februar 2022

om at guide rundt i den by, der har haft meget stor indflydelse på vores vestlige kultur fx mht. sprog, religion og kunst. Med begejstring fik vi forklaret arkitektur, mosaikbilleder, kejsere, paver, kirker, årstal m.m. Ve den som glemmer, at Rom blev grundlagt i 753 f.Kr. Om sabbatten fulgte vi i Paulus’ fodspor. Det er ret sandsynligt, at han tilbragte de sidste år af sit liv i byen, i perioder måske også under rimelige vilkår for en fange på den tid at være. Vi ved dog også, at den katolske kirke har pyntet på mange beretninger, som Hollywood gør det i dag, for at få en god historie frem. En balanceret kritisk sans kan vi alle bruge også her. Derudover så vi Colosseum, Peterskirken, Panteon, katakomber, Forum Romanum og meget mere. Man imponeres! Vi havde selv booket fly og hoteller, så vi boede lidt spredt i byen. Om aftenen spiste vi sammen

i mindre eller større grupper. Det sociale var selvfølgelig centralt. Man fi k mødt og talt med andre end dem i ens daglige omgangskreds. Faxe og Daugård var bedst repræsenteret, men også København, Bornholm og endda Ry var med. Ja, netop Anton fra Ry var nødt til at misse noget af programmet, fordi han langt uden for byen skulle bese en Ferrari! Nå ja, vi havde altså også set mange kirker de foregående dage. Men at have Vibe og Knud med til Rom i en uge var en gave. Det var klart over niveau! Vi fi k heldigvis ikke karakterer af disse to lærere, men TAK for en god tur, I gav os! Og tak for fællesskabet med jer andre. Så vidt jeg ved, var alle gode venner – også da vi rejste hjem. Så vidt jeg ved blev ingen bestjålet, og ingen konverterede til den katolske kirke. Vi havde en rigtig god tur. Gerne flere arrangementer i den stil! Det sty rker menigheden.


[34]

Seniorsiderne

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Seniorerne var samlet midt i november

Referat af generalforsamling

ening, hvilket har resulteret i aflysning af planlagte aktiviteter. I et forsøg på at tiltrække nye medlemmer arrangeredes i efteråret en tur til Rom med Vibe og Knud Capion som ihærdige guider. Det blev en fantastisk oplevelse for de godt ty ve deltagere. I 2022 håber vi på en tur til Holland i stedet for den i år aflyste tulipantur. Desuden arbejdes der på, i samarbejde med Paul Birch Petersen, at arrangere en tur i pionerernes fodspor i USA. I juli 2022 er der planlagt et skandinavisk seniorstævne til afholdelse på Kursuscenter Severin i Middelfart. Hovedtalerne ved dette stævne bliver Sigve og Serena Tonstad fra Norge.

MØDET BLEV INDLEDT med fællessang, hvorefter

Kassererens rapport

til Fællesskabsweekend på Severin. Stævnet var en succes efter en lang periode uden arrangementer. Der var undervisning af Paul Birch, socialt samvær og en generalforsamling, som vi her bringer et sammendrag af.

TEKST: Inge Aalestrup. Foto: Harry Sættem

siges om samarbejdet med den norske seniorfor-

Lehnart Falk holdt bøn, og generalforsamlingen blev åbnet. Bestyrelsen blev derefter præsenteret og kommenteret: Lehnart Falk, formand, Elsebeth Jalving, kasserer, Joan Kristensen, Kaj Bistrup, Inge Aalstrup, sekretær, Mary Skovgaard har afløst Henning Edson, Thomas Müller – Adventistkirkens repræsentant, og Doris Kjøller Svendsen, der har afløst Bent Markussen – som repræsentant for Adventistkirken. Walder Hartmann er efter eget ønske udtrådt af besty relsen, men fortsætter som redaktør for seniorsiderne i Adventnyt.

Formandens rapport Samarbejdet med Adventistkirken har fungeret godt, men har naturligvis været præget af det seneste års coronarestriktioner. Det samme kan

Elsebeth Jalving berettede om et faldende medlemstal og dermed færre kontingentindtægter. Det er dog lykkedes samtidig at beskære udgifterne, bl.a. ved at standse udgivelsen af Aktive Seniorer og i stedet benytte Adventnyt, som i hver udgivelse stiller fire sider til rådighed til formålet. Seniorforeningen havde ved indgangen til 2020 en kassebeholdning på kr. 48.428,58.

Debat om strukturændringer På baggrund af tidligere nævnte vanskeligheder har det været svært at få seniorforeningen til at fungere optimalt, hvorfor en tremandsgruppe har arbejdet med forslag til strukturændringer. Walder Hartmann fremlagde gruppens forslag, som dog blev nedstemt, idet der blev sået tvivl om både navn og indhold. Der blev givet udtryk for et endnu tættere samarbejde med Adventistkirken, Danmark – evt. med mulighed for, at indbetalinger til seniorarbejdet indbetales og administreres af kirkens økonomiafdeling. Besty relsen opfordredes til at gå i dialog med Unionsbesty relsen for at sty rke fremtidens seniorarbejde.

Næste ordinære generalforsamling Det foresloges, at der afholdes en ny generalforsamling i forbindelse med Adventistkirkens årsmøde på Himmerlandsgården. I øvrigt opfordres alle Adventistkirkens seniorer til at følge gruppesitet: Adventistseniorer på Facebook.


[35]

Seniorsiderne

Gå ikke glip af

Skandinavisk seniorstævne 26.-31. juli 2022 Kursuscenter Severin · DK-Middelfart Sigve Tonstad er uddannet læge med speciale i indremedicin. Han har desuden en doktorgrad i Nytestamentlig Teologi fra University of St. Andrews i Skotland. Sigve har en lang medicinsk og teologisk karriere bag sig og har også skrevet flere bøger. Serena Tonstad er uddannet læge med speciale i forebyggende medicin. Hun er overlæge ved Klinik for forebyggende kardiologi ved Oslo Universitetsygehus.

Foreningen for danske Adventistseniorer indbyder herved seniorer fra Norge, Sverige og Danmark til 5 indholdsrige, inspirerende og inciterende dage i naturskønne omgivelser og et topmoderne miljø. • Dr. Sigve Tonstad, teolog og læge fra Norge, sørger for den gennemgående undervisning. • Serena Tonstad, overlæge, vil bidrage med daglige seminarer om livsstil og sundhed. • Stævnet byder desuden på sang og musik, værkstedsgrupper,

Tilmelding bør ske snarest ved at indbetale depositum DKK 500 til Seniorforeningens bankkonto: Registreringsnr. 1551 Kontonr. 000 690 2154. Restbeløbet skal indbetales

til søs at opleve kåde marsvin, m.v.

senest 1. maj.

• Kursuscentrets køkken sørger for velsmagende måltider med tilbud til både vegetarer, veganere og deltagere, der foretrækker blandet kost. • Prisen pr. deltager er på eneværelse DKK 4.500 – på dobbeltværelse DKK 4.000.

Er du i tvivl? Kontakt Elsebeth Jalving: elsebethjalving@gmail.com eller tlf. 30627999.

Adventnyt nr. 1 februar 2022

udflugter til fynske seværdigheder, brovandring, mulighed for


[36]

”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn“

Luiz

Valdemar

Mandag den 13. december 2021 blev

Valdemar Lijkendijk blev bragt

Luiz Fernando Barros Moragas døbt i

frem for menigheden og Gud den

svømmehallen på Vejlefjordskolen. Luiz

6. november 2021. Valdemar er

er netop fl yttet til Danmark fra Brasilien

en del af Cafékirken sammen med

og ønskede at bekende sin tro på Jesus

sine forældre, Jadanna og Pieter, og

Kristus som Herre og blive medlem af

sine to storebrødre, Maximillian og

Syvende Dags Adventistkirken.

Augustus. Vi takker og priser Gud

Luiz er netop blevet gift Emili Bombo-

for Valdemar og beder om, at han

natti Maia, der har været volontør ved

altid må føle sig set og elsket af Gud

Vejlefjordskolen, og de er sammen rejst

med visheden om, at Gud aldrig

på missionstur til Guinea-Bissau for at

glemmer et af sine børn (Es 49,15).

arbejde for sundhed og uddannelse.

Anne-May Müller

Det er Emili og Luiz ønske at bosætte sig i Danmark, når de kommer hjem fra Guinea-Bissau. Vi siger Gud tak for tjenersind og beder til, at Luiz må leve et liv i discipelskab med Jesus Kristus som Herre og i håbet om, at Jesus snart kommer igen. René Bidstrup

Oliver Adventnyt nr. 1 februar 2022

Oliver Krohn Elkjær blev velsignet og bragt frem for Gud i Nærum menighed den 27. november 2021 af sine forældre, Josefine og Rasmus. Også storebror Valdemar var med på platformen. Vi er taknemmelige for Oliver og for den dejlige familie, han er omgivet af, og beder om, at menighed og forældre må stå sammen om at vise Oliver, hvor højt elsket han er af Gud. Anne-May Müller


[37]

”Lad de små børn komme til mig ...“

Marts Keth Gabo, Faxe , 90 år 14/3 Aase Christensen, Farum, 90 år 21/3 Vagner Lund, Nærum, 90 år 30/3 Ruth Falk, Tjele, 85 år 4/3 Peter Sørensen, Humlebæk, 85 år 8/3 Jemima Jørgensen, Daugård, 85 år 31/3 Viggo Preben Kjøller, Nærum, 80 år 2/3 Grethe Maachi, Aarhus, 80 år 7/3 Kurt Johansen, Aabybro, 80 år 31/3/

Fem barnevelsignelser

Spanggaard Zielke (på

Cyrill Holtse, Hillerød, 75 år 8/3

I Silkeborg menighed har vi

gulvet) med forældrene Julie

Lillian Møller-Johansen, Daugård,

den glæde, at der er mange

og Jacob. Tvillingerne Oliver

børn i fællesskabet. 4. de-

og Aksel Villa-Joensen med

cember var fem af de mind-

forældrene Maria og Andrés

ste fremme på platformen

samt deres bror Rune. Gabri-

sammen med deres familier,

el Mulindahabi med sin mor

for at vi som menighed kunne

Alline. (De fremhævede navne

bede om Guds velsignelse og

er dem, der blev bedt specielt

ledelse over deres liv. En vig-

for denne gang.) Menigheden

tig og glad handling. På bille-

rejste sig i bøn for de små,

det ser vi fra venstre: Hannah

og vi blev mindet om vores

Spanggaard Joensen sam-

fælles ansvar i at vejlede dem

men med forældrene Charlot-

i deres udvikling og give troen

te og Andreas samt søskende

på Jesus videre til dem.

Noah, Sarah og Leah. Rosa

Bjørn Ottesen

75 år 10/3 Benny Hvitved, Faxe, 75 år 20/3 Inger Margrethe Froberg, Kibæk, 75 år 22/3/ Arthur Hansen, Daugård, 70 år 24/3

April Aage Henry Jensen, Birkerød, 90 år 6/4 John Grube Overgaard, Horsens, 85 år 17/4 Carl Salqvist, Nykøbing F, 80 år 15/4 Tove Munk, Roslev, 80 år 16/4 Allan Erik Møller, Borup, 80 år 22/4 Inge Lis Ambrosen, Herning, 75 år 7/4 Jette Neesgaard, Egtved, 70 år 10/4 Åge Dekkerhus, Gilleleje, 70 år 22/4

Runde fødselsdage fra 70 år bliver annonceret i Adventnyt, hvis vi kender din fødselsdato. Ønsker du ikke din fødselsdag nævnt, så giv besked senest 3 måneder før på adventnyt@ adventist.dk eller ring til Bente Schledermann, telefon 4558 7752.

Leo Der blev holdt barnevelsignelse i Cafékirken den 4. december 2021 for Leo Peter Kuhr Larsen, søn af Daniel og Pernille. Familien og menigheden var samlet for at fejre dagen og sige tak til Gud. Vi siger også en særlig tak til Bobby Bovell, der foretog velsignelsen den dag. Robert Fisher

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Runde fødselsdage


[38]

”... basunen skal lyde, og de døde skal opstå ...“ Irene Solveig Højby Irene Solveig Højby blev født 10. marts 1930 og sov stille og roligt ind på Søndervang den 10. juni 2021. Hun havde torsdag formiddag haft besøg af personale, hvor hun lige så kort læste i Adventnyt, kirkens medlemsblad. Ved 12.30-tiden blev der helt stille på hendes stue, og Irene havde fået fred fra et langt liv, hvor sygdom og træthed ofte var hendes følgesvend. Irene var medlem i Adventistkirken i Slagelse, men ønskede at tilslutte sig menigheden i Faxe. Det ønske blev opfyldt sabbatten inden hendes død! Det var ikke alle dage, som var lige nemme for Irene – heller ikke for familien rundt om hende. Men sammen med sin mand fandt hun en balance, der gjorde hende godt, og savnet var stort, da Bjarne sov ind i 2014. Irene kom fra Korsør, og det var hendes ønske at blive stedt til hvile i Korsør sammen med sin mand. Irene efterlader sig sine børn Vagn og Berit, børnebørn og oldebørn. Nu hviler Irene i håbet om opstandelsen og det liv, som Gud har lovet at genskabe for hende. Vi lyser fred over Irenes minde! Jan- Gunnar Wold

Sunneva Larsen

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Sunneva Larsen blev født den 3. januar 1926 i Skála på Færøerne og var et af i alt 11 børn. I en søskendeflok på 10 var der ofte brug for at sætte sig selv til side og tage sig af de andre. Hun havde en helt speciel egenskab i at drage omsorg. Enkelte gange, når de større børn ikke ville have de mindre med i deres leg, valgte Sunneva at være sammen med sine mindre søskende. Det siger meget om Sunneva som person. Efter et langt liv i tjeneste for andre kom hun til Søndervang, hvor hun var en aktiv stemme i menigheden. I de senere år huskes hun for sin trofaste deltagelse i forskellige arrangementer

i Faxe menighed. Men kræfterne svigtede til sidst, og i de seneste 14 dage af sit liv ønskede hun ikke at tage meget næring til sig. ”Jeg er træt og mæt af dage,“ plejede hun at sige. Med familien rundt om sig sov hun stille ind den 27. oktober kl. 9.20. Sunneva blev således 95 år gammel. Sunneva var gift med afdøde adventistpræst og kasserer for Vestdansk Konferens, Ole Niels Larsen, og hun efterlader sig 2 børn, Hasse (68 år) og Henning (57 år), 3 børnebørn og 1 oldebarn. Den klippefaste tro på Gud, som Sunneva havde, har altid været en inspiration for hendes familie. Hendes største ønske i livet var at møde sine kære igen i opstandelsen, når Jesus kommer! Nu sover hun stille, indtil vi igen skal møde Sunneva. Fred være med hendes minde. Jan-Gunnar Wold

Arna Andersen Sabbatsaften, 6. november 2021, døde Arna Andersen, født Nikolaisen. Arna havde sine rødder i Riese, Nordnorge, hvor hun blev født den 2. januar 1927. Hendes religiøse interesse blev tidligt vakt – desværre ikke af de gode kræfter. Hun fulgte med sin mor til nogle spiritistiske møder. Men Gud havde en anden plan for hende. Ved sit forsyn påvirkede Helligånden netop på dette tidspunkt og i dette område en adventistpræst til at holde nogle foredrag. Så var det Helligåndens tur til at påvirke hende og hendes mor til at gå til disse møder. Det blev til et livslangt fællesskab med Frelseren og menigheden. Så snart Arna blev 18, tog hun og en veninde den lange rejse til Skodsborg Badesanatorium. Arna skulle hjælpe til i spisestuen. Der mødte hun Helge, der senere blev hendes ægtefælle igennem et langt liv. Helge fik ansvar for ungdomsafdelingen, og Arna hjalp til på mange lejre og stævner. Senere drog Helge og Arna med familien til USA, hvor Helge tog sin uddannelse på Andrews Univer-

sity. Kort tid efter studierne gik turen til Nigeria, hvor de fik ansvaret for adventisternes arbejde i godt 7 år. Hendes klippefaste tro på Jesus kom til udtryk i de salmer og den skriftlæsning (Joh 3,16-17), som hun valgte eller holdt meget af, f.eks.: ”Der er en port, som åben står“, ”Mit hjemland, o mit hjemland“, ”O, store Gud“. Et langt liv har fået sin afslutning – men de gode minder og håbet om gensynet lever videre. Ære være Arna Andersens minde. Richard Müller

Triphena Olesen Mandag den 8. november sov Triphena Olesen ind i sit hjem i Aarhus, da en blodprop satte en stopper for hjertet. Triphena blev født 25. september 1957 og voksede op i Zambia i en familie med 6 børn. Forældrene var Jessi og J.M. Koko, som var tilknyttet Rusangu Mission Training School. Faderen arbejdede her som præst og underviser. Da Triphena var 12-13 år gammel, blev hun døbt og tilsluttet Adventistkirken. Hun har i alle årene stået som medlem i sin barndoms menighed i hjemlandet Zambia. I 1979 kom hun til Danmark og blev gift Olesen. Hun fi k 2 piger, Pia og Susanne, som hun gav al sin kærlighed. Det var vigtigt for hende, at døtrene fi k en god uddannelse, som de kunne trives i og være til gavn med. Triphena var begavet med mange evner. I hjemlandet Zambia udfoldede hun sine musikalske evner som organist i kirken. De sidste mange år boede hun alene og brugte sine kreative evner flittigt med at male, hækle, brodere og sy sit eget tøj. I livet var der også de svære ting. Ægteskabet holdt ikke, og det var måske heller ikke så ligetil at forlade sit hjemland og bosætte sig i et land langt borte, i Danmark. Mindehøjtideligheden foregik fra Aarhus Adventistkirke, og nu hviler


børn, Kirsten, Hanne, David og Pia og deres familier.

Triphena efterlader sig døtrene Pia og Susanne, svigersønner og 5 børnebørn samt en ældre søster, Vierra Koko, bosiddende i Los Angeles, Californien, som ser frem til gensynet med deres mor, svigermor, mormor og søster. Æret være Triphena Olesens minde! Robert Svendsen

Så kom dagen, hvor Kais lys brændte ned. Nu hviler han, indtil Herren kommer. Ære være Kais minde John Pedersen

Kai Harritz Nielsen Kai Harritz Nielsen sov stille ind torsdag den 23. december på Randers Centralsygehus, hvor han var indlagt, efter at han var faldet og havde brækket hoften. Kai blev født i Århus d. 16. april 1943. Hans mor var syvendedags adventist, så lige fra barndommen kom Kai i Adventkirken i Århus. Som barn gik han på Adventistskolen i Nørre Alle og derefter i mellem- og realskole på Elise Schmidts skolen. Som ung mand besluttede han, at han ville tro og følge Jesus, så den 9. maj 1959 blev han døbt i Århus Adventkirke af Pastor Børge Olsen. Kai fandt i adventtroen en ledetråd for ham igennem livet: ”Tro på at Jesus døde for dig.“ Kai rejste til Skodsborg Badesanatorium og fuldførte fysioterapeutuddannelsen der. Her mødte han en pige fra Schweitz, og de blev forelsket og gift 11. januar 1964, for næsten 58 år siden. De har siden vandret sammen gennem livet, hvor de har boet flere steder for at ende i Randers. Kai var kendt for at være energisk. Faktisk kørte han med sine opgaver i livet med speederen i bund. Han var altid parat til at hjælpe. Han var der, når der var brug for ham. Han var gavmild. Han var optimistisk. Han kunne være ret bestemt, nogle vil sige kantet, og for nogle virkede det måske lidt skræmmende. Men bag ved var der en person med en vis lune og munterhed og en hudløs ærlighed, og han var åben over for andres meninger. Han elskede Viviane og deres fire

Hans Frederiksen Hans Jørgen Frederiksen døde 8. januar i sit hjem i Ullerslev, 92 år gammel. Han blev født 26. juni 1929 og voksede op på et landbrug nær Blans i Sønderjylland. Efter 2 års ophold og skolegang på Vejlefjordskolen tænkte Hans, at landbruget ville blive hans levevej. Men kæresten Lis fi k i stedet Hans med til Skodsborg, hvor de uddannede sig til fysioterapeuter. Igennem årene blev det til skiftende arbejdspladser, men især årene på Færøerne som besty rere af Skodsborgbadet i Tórshavn fi k en stor plads i deres hjerter. Det var også her døtrene Heidi og Maise kom til verden. De sidste 17 år inden pensionen drev de egen klinik i Børkop. En af Hans’ store passioner var malerkunsten både som kopist og som nyskabende. Gennem årene blev det til en overvældende produktion af malerier, som pryder både kirker og mange færøske og danske hjem. Mange af dem er kendte færømotiver. I hjemmet og familien var der også meget musik: klaver, fløjte, sav, guitar. At få lydhøre toner ud af saven var Hans’ specialitet, som kræver stort gehør. For 10 år siden mistede Hans sin ægtefælle Lis, men efter nogen tid fandt Lis’ søster Grethe og Hans sammen, og det blev til yderligere 10 gode år for dem begge. Hans var et religiøst menneske, som stolede fuldt og fast på Gud. I kirken engagerede han sig med flere opgaver, som menighedstjener, ordsty rer ved bibelstudierne og i flere år som aktiv lægprædikant ved gudstjenesten i flere kirker.

Bisættelsen foregik fra Nyborg Adventistkirke, og nu hviler han på Gauerslund Kirkegård til opstandelsens lyse morgen. Ære være Hans Frederiksens minde! Robert Svendsen

Johannes Ipsen Johannes Ipsen fra Faxe menighed, tidl. Nærum menighed, døde i sit hjem på Søndervang den 30. december 2021. Johannes Ipsen blev født den 5. marts 1924 i Østerlars på Bornholm. Som ung tog han på Vejlefjordskolen, og mens krigen stadig stod på, vendte han tilbage til Bornholm. Her gik han i gartnerlære og byggede sit eget lille gartneri ved hjemmet i Østerlars. I en periode solgte han afgrøder fra gartneriet på hospitalet i Aakirkeby. Efter krigen tog Johannes til Skodsborg Badesanatorium, hvor han tog køkkenuddannelse, suppleret med en afsluttende kokkeuddannelse på et hotel i København. På Skodsborg mødte Johannes sin kommende kone Evelyn fra Norge. De blev gift i 1950 og flyttede til Onsrud i Norge, indtil de senere vendte tilbage til Nærum, og Johannes igen blev kok på Skodsborg Badesanatorium. Efter nogle år her tog han arbejde hos sin bror Willy i dennes byggefirma i Nærum. Evelyn og Johannes havde i mange år deres tilknytning til adventistmenigheden i Nærum, hvor de fi k en stor vennekreds. Johannes engagerede sig også i det lokale Røde Kors arbejde, hvor han efter 50 års tjeneste modtog dronningens fortjenstmedalje. I 2018 blev deres hus og have i Nærum for stort for dem og de flyttede til ældrebolig i Faxe og siden til plejebolig på Søndervang. Her fejrede de i 2020 deres jernbryllup sammen med familien, som var vokset med 3 sønner og deres familier. Æret være Johannes Ipsens minde. Carl-David Andreasen

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Triphena på Brabrand Kirkegård til opstandelsens morgen.

[39]

”... og så skal vi altid være sammen med Herren ...“


[40]

Det er så koldt derude – kom ind til AFTENKIRKE Fredag 11. februar kl. 19.00 Vi glæder os til at få besøg af Peter Larsens Orkester, som vil spille og synge sammen med os.

Glimt af det guddommelige i svære tider

Jesu Kristi Åbenbaring 25.-27. MARTS · SCT. KNUDSBORG, MIDDELFART

Fortsæt hyggen efter programmet – vi byder på en lille servering. Kom og vær med til en skøn aften i Randers Adventistkirke!

Hvad er budskabet i Bibelens sidste bog? Hvad fortæller Åbenbaringensbogen om Gud og om verden i dag? Hvad er forskellen på profeti og konspirationsteori? Se mere og tilmeld dig på sabus.dk eller kskolen.dk

Lovsang · samtale · socialt samvær · åndelig refleksion Fredag 11. marts kl. 19.00 Vi får besøg af Per og Monica de Lange, som begyndte at synge sammen i 1969. I 2016 modtog de Bibelprisen af det Det Norske Bibelselskap, ”fordi de i mere end 40 år har løftet Bibelens budskab gennem sang og musik.“ Ud over sang og musik byder programmet på indlæg om musikken, håbet og helsen. Inviter naboer og venner med til en spændende aften. Der er servering efterfølgende.

KORRESPONDANCE

SKOLEN

For alle, der ønsker inspiration til et dybere bibelstudie:

Første Mosebog Undervisning ved Henrik Jørgensen og Paul Petersen

13. MARTS KL. 10-16 i Vejle Adventistkirke • Hvem er du? Bogen om din identitet som menneske • Fortællinger, slægtstavler, bønner og poesi – hvordan skal vi læse og forstå? • Fra menneskets skabelse til udvælgelsen af Guds folk – hvor hører du til?

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Se mere på adventist.dk

LEDIGT KOLLEGIEVÆRELSE på Fuglebakkevej i Aarhus Er du interesseret eller kender nogen, der er, så kontakt Frederiksborg Alle 25 | 8920 Randers

Margit Wærn på 4558 7700 / margit.waern@adventist.dk


[41]

Vejlefjord Gymnasium søger pr. 1. august 2022 en ny vicerektor til varetagelse af gymnasieadministration, daglig ledelse m.m. Vejlefjordskolen er en kombineret skole med grundskole, efterskole og gymnasium med kostafdeling samt vuggestue og børnehave. Skolen har sit kirkelige bagland i Adventistkirken og derfor et værdigrundlag med tydelige kristne rødder. Det kan vi byde på Du kan forvente at møde lærere, som er dedikerede i deres arbejde. Der er kort vej til at drøfte tiltag og udviklingsmuligheder med andre ledere og mange gange en resolut beslutningsproces. Vi har et hyggeligt og humørfyldt ledelsesrum med en flad struktur. Medarbejdere og ledelse oplever hinanden som medspillere i det fælles projekt at skabe så god en skole som muligt for vores elever.

Vejlefjordskolens generalforsamling 20. april 2022 kl. 18.30-20.00 Generalforsamlingen på Vejlefjordskolen er en god anledning for skole- og forældrekredsen til at mødes og få indblik i skolens drift og drøfte skolens fremtid. Vi afholder i princippet to møder: generalforsamlingen for hele skolen og valg af tilsynsførende for grundskolen. Vedtægterne siger tydeligt, at det kun er forældre til elever i grundskolen, som vælger tilsynsførende. Derfor adskiller vi i to møder. Bestyrelsens medlemmer er pt. følgende: Ole Kramer (formand), Lise Westing (næstformand), Carsten Risager, Nille Frederiksen, Gitte Bahn Hansen, Adrian Adolfsson, Vibeke Erhardsen, Brian Hjortkjær, Søren Vind. I år er der ikke valg til bestyrelsen. Det er muligt at indsende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen senest den 10. april.

Vi forventer, at du: • Er en erfaren og dygtig leder eller har både lederambitioner og -potentiale • Har erfaring med udvikling af en gymnasial uddannelse og/eller tydeligt blik for udviklingsmuligheder • Er selvstændig, idérig og har naturlig gennemslagskraft, så du også opnår gode resultater • Har stor arbejdskapacitet og er robust af natur • Er stærk til at kommunikere tydeligt og empatisk med både elever, forældre og medarbejdere • Har undervisningskompetence i gymnasiefag • Er målrettet, men samtidig lyttende, nærværende, engageret og tillidsvækkende • Er loyal og kan arbejde helhjertet ud fra skolens værdier • Er omhyggelig, positiv og energisk og bevarer overblikket i en travl hverdag.

Forslag sendes til rektor på kf@vejlefjordskolen.dk,

Se vejlefjordskolen.dk/forside-gym for at få et bedre indblik i de mange muligheder, et kostgymnasium tilbyder. Her kan du også finde jobopslaget i sin fulde længde.

rende. Det er en god sikring af, at vi bliver evalueret

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med GL. Yderligere oplysninger: rektor Kay Flinker, tlf. 2777 1410. Ansøgning sendes til kf@vejlefjordskolen.dk eller med sikker post via vejlefjordskolen.dk (find formular under ”kontakt“) senest 15. marts 2022.

som straks viderebringer til bestyrelsen. Pga. forholdsregler i forhold til corona, bedes man tilmelde sig på forhånd til info@vejlefjordskolen.dk senest dagen i forvejen, men gerne før. Møde 1: Generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/Ole Kramer 3. Rektors beretning v/Kay Flinker 4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering v/Birgitte Holm 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Møde 2: Valg af tilsynsførende: Der er tradition for, at forældrekredsen på Vejlefjordskolen vælger Hedensted Kommune som tilsynsføi forhold til det kvalitetsniveau, der er i folkeskolen. Det er derfor bestyrelsens forslag, at forældrekredsen vælger kommunen igen. Medlemmer af forældrekredsen kan dog ved mødet fremsætte alternative forslag til tilsynsførende, så der bliver ”kampvalg“. Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen. Ole Kramer, formand for bestyrelsen Kay Flinker, rektor

Adventnyt nr. 1 februar 2022

Vicerektor søges til Vejlefjordskolen


[42] Adventnyt nr. 1 februar 2022

Adventistkirken søger leder for kommunikations- og medieafdelingen

RINGSTED ADVENTISTKIRKE

• Brænder du for formidling af det kristne

Sang og musik og forskellige indslag om menighedens liv gennem 50 år samt tanker om, hvor vi er på vej hen. Fællesspisning efter programmet.

budskab på nye og innovative måder? • Ønsker du at stå i spidsen for forbedring

inviterer til 50-års jubilæum den 9. april 2022 kl. 10.00

af kirkens kommunikation? • Er du stærk til at kommunikere skriftligt og mundtligt? Som leder vil det være din opgave at løfte kirkens kommunikation på tværs af konventionelle og digitale platforme. Stillingen indeholder ansvar for trykte udgivelser, websider, sociale medier m.m. Du skal lede og inspirere et lille team på kontoret i Nærum, der arbejder med forskellige medieopgaver, og du skal i tillæg engagere og motivere frivillige til indsatsen.

Som leder for kommunikations- og medieafdelingen er dine væsentligste opgaver: • at samle og skabe en større synergi mellem de mange kommunikations- og medietiltag, som kirken allerede arbejder med • at udbrede kendskabet til Adventistkirken og dens budskab gennem de forskellige medier • at sikre en intern kommunikation, der kan inspirere og samle kirkens medlemmer • at lede afdelingens personale således, at der arbejdes sammen som et team • at initiere produktion af indhold på trykte og digitale

GENERALFORSAMLING FOR HAPPYHAND Himmerlandsgården · 26. maj 2022 kl. 21.15 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab med revisorerklæring 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisor 7. Evt. Forslag til dagsorden fremsendes senest 24. april til lise.westing@gmail.com mail.com Vel mødt! Lise Westing, formand 4019 2782

platforme herunder manuskripter til medieproduktion. Stillingen er fuldtid og indbefatter, at du har ”hænderne nede i maskinrummet“. Så om du er dygtig til at skrive, filme, redigere eller arbejde med hjemmesider, så vil stillingen blive sammensat efter dine talenter og indeholde gode udviklingsmuligheder for at tilegne sig nye færdig-

VÆRELSER TIL LEJE I TRØRØD To værelser, i alt 33 m2, med egen indgang, ledig fra 1. april. Eget bad, toilet samt

heder.

thekøkken med kogeplader, mikroovn og

Send en motiveret ansøgning til lasse.bech@adventist.dk

terrasse i haven. Huset ligger i et villakvarter

inden 1. marts 2022.

køleskab. Der er tv, vaskemaskine og egen tæt på skov og strand (Vedbæk Havn), offentlig transport og indkøb. Husleje kr. 5.000 pr. måned inkl. el, vand, varme og trådløst internet. Henvendelse til Bjørn og Lone Krøll på mobil 6094 4929 / 4161 0696.


[43]

Kollekt 5. marts

Udvikling af Himmerlandsgården Tekst: Kristinn Odinsson / Foto: Kasper Struksnes

K ALENDER 20.-26. februar Adventistkirkens skitur, Norge 28. februar Deadline for materiale til Adventnyt nr. 2 4-6. marts Internationalt fodboldstævne, Vejlefjordskolen 19. marts Global Youth Day, Hele landet 25.-27. marts Bibelstævne, Middelfart 4. april Adventnyt nr. 2 udkommer

TAK TIL ALLE frivillige, der år efter år tager sig tid til at hjælpe, og der skal også

lyde en tak til jer, der bidrager økonomisk hertil. De sidste par år har der været foretaget mange forbedringer på Himmerlandsgården såsom udskiftning af gulvet i spisesalen, maling af og montering af nye lys i indgangen af hovedbygningen, lægning af nyt gulv i dagligstuen osv. De indsamlede gaver ved denne kollekt vil vi bruge til at påbegynde istandsættelse af værelserne i annekset. Der skal i hvert værelse lægges nyt gulv, males, udskiftes møbler og bare generelt opfriskes til en moderne standard. Hvor mange værelser kan vi mon opgradere med denne kollekt? Det vil I kunne læse om i Adventnyt på et senere tidspunkt. Giv en god gave den 5. marts, hvor landskollekten går til Himmerlandsgården.

Kollekt 2. april

Kirkens skolearbejde

19. april Deadline for materiale til Adventnyt nr. 3 23. april 18/30 Dag, Nærum 24. april SABUS repræsentantskab 24. og 25. april Unionsbestyrelsen mødes 7.-9. maj Forlejr til arbejdsdage på Himmerlandsgården 12.-15. maj Bededagslejr, spejderne 22.-25. maj Arbejdsdage på Himmerlandsgården 25.-29. maj Årsmøde, Himmerlandsgården

Tekst: Holger Daugaard Foto: Søren Pedersen, Ringsted Privatskole

ADVENTISTKIRKEN DRIVER FORTSAT 5

og sabus.dk/aktiviteter Download Adventistkirkens kalender 2022 på adventist.dk ER

NS ÅRSKALEND

ADVENTISTKIRKE n

Vejlefjordskole

SABUS

Adventistkirken

Nytårsdag

1

L

S 2 ntnyt 01 ine Adventnyt Deadline Deadli 1 M 3 Dead T 4 Prayer ys of Pra 0 Days 10 O 5 T

6

F

7

L

8

O

2

T

3

F

4

L

5

S

6

1

O

2

T

3

F

4

L

5

4.-6. februar

Teen-leder weekend

6 M 7 T 8 O 9

S 9 2 M 10 T 11 O 12

T 1

T

tyre bestyre U bestyrelsesmøde DDU udk ntnyt 01 udk. ventnyt Adventnyt Adven

L 19 S 20

T 20 F 21 L 22

21.-23. januar, Hvidekilde

Parweekend

S 23 4 M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 5 M 31

8 M 21 T 22 O 23

L 19

Adventistkirkens skitur

T 24 F 25 L 26 S 27 9 M 28

eadline Adventnyt Deadli Deadline

02

28.-30. januar, VFS

Fodboldstævne 6.-9. klasse

Kollekt 8. januar: Bibelselskabet

Kollekt 5. februar: Mission på Grønland

7

F

8

L

9

ud Adventnyt 02 udk. Adventnyt

JUN JUNI

g ag Palmesøndag

maj S 1 1.SABUS repræsentantskab 18 M 2 T 3 O 4

T

5

F

6

L

7

S

8

F

17.-9. maj, HLG

L

2Arbejdsdage

S

3

19 M 9 T 10 27 M 4 T 5 O 11 O 6 T 12 Store bededag F 13 T 7

O

1

T

2

F

3

L

4

g Himmerlandsgården

S 20 12 M 21 T 22 O 23

F 15 L 16

dventnyt 04 Adventnyt

ær Skærtorsdag

re Langfredag

Påskedag

19. marts, Hele landet

Global Youth Day

S 17 2. påskedag 16 M 18 Adventnyt 03 T 19 Deadline O 20 T 21 F 22

Kollekt 2. juli: SABUS T

1

8. maj: Årsmødegaven

Kirkens skolearbejde

Kollekt 4. juni: K-skolen

P Pinsedag

S 5 seda 2. pinsedag 2 23 M 6 T 7 O 8 31 M 1 T 9 T 2 2.-6. august, Finland F 10 O 11. 3 juni, VFS Ungdomskongres L 11 T Lovsangskoncert 4 S 12 F 5

L 6 24 M 13 Deadline T 14 S 7 12.- 15. maj L 14 F 8 Bededagslejr 15 32 M 8 8.-15. juli, Esbjerg O S 15 L 9 IMPACT T 16 T 9 20 M 16 S 10 F 17 O 10 10.-17. juli, HLG 17 M 11 T 28 L 18 T 11 TEENcamp O 18 T 12 S 19 F 12 T 19 O 13 25 M 20 L 13 F 20 T 14 T 21S 14 L 21F 15 O 3322M 15 S 22L 16 T 23T 16 dk 0 udk. tnyt 03 entnyt entn Adventnyt Adventny S 17 23. april, Nærum 21 M 23 F 24 O 17 maj, HLG 22.-25. 17.-24. 18/30 Dag juli, HLG L 23 29 M 18 T 24 Arbejdsdage Spejderlejr L 25 T 18 yrelsesmøde tyrelsesmøde tyrelsesmød styrelsesmøde S 24 DDU bes T 19 O 25 26 19 S F 26. juni - 3. juli, HLG bestyrelsesmøde T 24 sti himmelfart 17 M 25 DDU 2620 Kristi T O Børnelejr 25.-29. maj, HLG 26 M L2720 F 25 T 26 25.-27. marts Årsmøde F T2721 T S2821 Bibelstævne L 26 O 27 L F2822 34 OM29 22 S 27 T 28 23 SL 29 TT 30 23 13 M 28 F 29 S 30 24 22 M O 24 T 29 L 30 30 M 25 T 31 T 25 O 30 T 26 Kollekt 4. juni: F 26 maj: T 31 K-skolen O 27Kollekt 28. n L 27 Kollekt 2. april: 26.-31. juli, Middelfart T 28Årsmødegave marts: 5. Kollekt Seniorstævne S 28 Kirkens skolearbejde F 29 Udvikling af 35 M 29 y 05 0 L 30 Himmerlandsgården T 30 S 31 O 31 T 17 F 18

20.-26. februar, Norge

T

O 13 T 14

S 13 11 M 14 T 15 O 16

T 17 F 18

2

S 10 15 M 11 T 12

L 12

L 12

1

L

S 3 14 M 4 T 5 O 6

T 10 F 11

T 10 F 11

L 15

Internationalt fodboldstævne

S 6 10 M 7 T 8 O 9

S 13 7 M 14 T 15 O 16

T 13 F 14 S 16 3 M 17 T 18 O 19

4.-6. marts, VFS

F

2022

MAJ

L APRIL

MARTS

FEBRUAR

AR UAR U ANU JANUAR

Kollekt 6. august: T 1 Adventnyt 2

SEPTEMBER SEPTEMBE SE E T

1

F

2

3. september, VFS

L

3

Jubilæumstræf

S

4

DDU U bestyrelses bestyrelsesmøde estyrelsesmød estyrelsesmøde sesm

36 3 M 5 T 6

O

7

T

8

F 9 L 10 S 11 37 M 12 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S 18 38 M 19 T 2 20 O 2 21 T 22 2 F 23 3 L 24 4 S 25 39 M 26

OKTOBER TOB L 1 S 2 40 M 3 T 4 O

30. sep - 2. okt,

5

T

6

F

7

L 8 7.- 9. oktober: Skandinavisk kommunikationswe ekend S 9 41 M 10 T 11

16.-19. oktober,

Arbejdsdage

T 18

19.-23. oktober,

Familielejr

HLG

Bedeuge, deuge,, 1. sa sabbat sabb 4.-6. november

Bibelstævne

11.-13. november

Juletur Øst

28.-30. oktober

SABUS ledertræning

S 4 49 M 5 T 6 8 9

T 13

L 17 S 18 51 M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 25.-27. november

Juletur Vest

S 27 48 M 28 T 29 O 30

L 24 S 25 52 M 26

Kollekt 12. november: Bedeugeoffer/ Global Mission

Følg med i kirkens aktivitete r på adventist.dk og sabus.dk

Juleaften Juledag dag 2. juledag

T 27 O 28 T 29 F 30 L 31

ADRA

DDU bestyrelsesmøde DD DDU U bestyrelsesm bestyrelsesmøde smøde møde Adventnyt entnytt 06 0 udk udk.

7

T F

L 10 S 11 50 M 12

T 15 F 16

O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 47 M 21 T 22

Deadline eadline Adventnyt nyt 06

2 3

O 14

O 23

Kollekt 1. oktober: Katastrofeoffer,

1

F L

O

Bedeuge, Bedeuge euge, 2. 2 sabbat

T 24

F 28 L 29 S 30 44 M 31

Elevfond

4

O 9 T 10

F 25 L 26

T 27

O 28 T 29 F 30

HLG

O 19 F 21

T 25

Kollekt 3. september: Vejlefjordskolens

F

L 5 S 6 45 4 M 7 T 8

T

T 15

L 22 S 23 43 M 24

DECEMBER

1 2 3

S 13 46 M 14

42 M 17

T 20

T O T

F 11 L 12

O 12 T 13 F 14 L 15 S 16

O 26

T 27

NO NOVEMBER

Faxe

Lovsangsweekend Adventnyt dventny 05 udk. udk

Nytårsaften

Kollekt 3. december: Adventsgave

Adventnyt nr. 1 februar 2022

grundskoler: Svanevej, Nærum, Roskilde, Ringsted og Vejlefjord. Omkring 450 børn modtager hver dag undervisning fra dedikerede lærere og bliver dagligt mødt med vores kristne værdier. Eleverne kommer fra alle mulige samfundslag, baggrunde og trosgrundlag. Skolerne er derfor en vigtig del af kirkens mission og fortjener al mulig støtte. Som privatskoler er der til stadighed behov for frivillige hjælpere og donorer. Selv om vi kan glæde os over, at skolerne modtager statstilskud foruden en forældrebetaling, er der også brug for anden hjælp. Adventistkirken reserverer derfor én årlig landsdækkende kollekt til menighedsskolerne, og det er i år 2. april. Giv en god gave og invester i fremtiden denne sabbat!

Hold dig opdateret på adventist.dk/kalender


Bagsideklummen februar 2022

Kært blad med mange navne Det, som begyndte med John G. Matteson som redaktør i januar 1872, er i dag blevet til det blad, som du sidder med – 150 år senere. ”ADVENT TIDENDE“ BLEV i hele bladets periode trykt i Battle Creek, Michigan, og ”bestemmelsen af dette blad er at opmuntre til praktisk kristelig religion, at forklare profetierne samt forsvare Guds befalinger og Jesu tro“.

TEKST Preben Jalving, formand for HASDA, Adventistkirkens historiske arkiv.

”Betingelserne: Een dollar om året, altid forskudsvis. Frit til de fattige.“ Det månedlige ”Advent Tidende“ havde 24 sider og blev første gang trykt i 1.900 eksemplarer. Det blev primært distribueret blandt skandinaver i USA, og flere sendte disse blade til deres familier i hjemlandet. Det var artiklerne i ”Advent Tidende“, som dannede grundlag for, at John G Matteson rejste til Danmark i 1877 og begyndte sin evangeliske kampagne. ”Advent Tidende“ blev distribueret fra 1872 til 1882. John G Matteson var redaktør i perioden 1872-1879, og med ny redaktør udkom bladet i de sidste tre år af perioden to gange om måneden. Derefter skiftede bladet navn til ”Sandhedens Tidende“, og ikke alene udkom det to gange om måneden, men i en længere periode udkom ”Sandhedens Tidende“ i én version fra Kristiania i Norge og en anden version fra Batt le Creek i Michigan. Fra 1901 hed menighedens blad ”Evangeliets Sendebud“, og det udkom to gange om måneden frem til 1927. Allerede i 1913 kom bladet ”Missions Efterretninger“. Det var et månedsblad, og det blev menighedens blad frem til 1952. I 1953 skiftede bladet navn til ”Adventnyt“, og det udkom hver måned frem til og med 2013, hvorefter det siden er udkommet hver anden måned.

For 150 år siden var der ingen dødsanmeldelser, ingen oplysninger om fødselsdage, ingen billeder af børn, unge og ældre ved forskellige gode begivenheder. Derfor mener jeg, at bladet har evnet at tilpasse sig tidens behov. Tillykke med det – og tillykke med de 150 år.


ADRA·NYT

Skab handling med Verdensmålene Vi kan alle sammen bidrage til opnåelsen af FN’s Verdensmål! Det var budskabet, da ADRA Danmark, Folkekirkens Nødhjælp og Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde i efteråret lancerede hjemmesiden: Verdensmål – fra Ord til Handling. Siden, der kaldes et handlingsmateriale, skal engagere lokale, kirkelige fællesskaber i at lave konkrete aktiviteter, som bidrager til opnåelsen af FN’s 17 verdensmål. I januar 2020 udgav organisationerne i fællesskab Verdensmålsbogen, som kobler Verdensmålene og den kristne tro gennem oplysning om verdensmål, teologiske refleksioner og spørgsmål til debat. Bogen har været en stor succes, men brugerne har efterspurgt et næste skridt: Handling!

Siden er for lokale fællesskaber På siden kan man lære mere om Verdensmålene, blive inspireret til handlinger og desuden blive ledt til at identificere, hvilke aktiviteter, man vil sætte i gang. Værktøjet er tiltænkt mindre, lokale fællesskaber, fx spejdergrupper, menighedsråd, netværks- og frivilliggrupper. Når man er gennem processen, har man lavet en handlingsplan og er klar til at gå i gang. ”Fællesskaberne i vores organisationers kirkelige bagland vil rigtig gerne gøre en forskel i verden. De er handlekraftige, og nu holder vi dem lidt ‘i hånden’ til at komme i gang. Kirkerne vil desuden gerne række ud i lokalområderne, og det er alle de her aktiviteter en oplagt mulighed for,“ forklarer Signe Lund Christensen.

”Det kan være rigtig svært at tage skridtet til at handle på Verdensmålene,“ fortæller ADRA Danmarks kommunikationschef Signe Lund Christensen. ”Det kan virke uoverskueligt. Men faktisk er styrken i Verdensmålene, at de kobler det lokale og globale sammen, og at lokale handlinger i Danmark også er vigtige bidrag.“

Se handlingsmaterialet her: www.verdensmaaloghandling.dk Se også www.verdensmaalsbogen.dk Kontakt ADRA Danmark, hvis du ønsker at bestille en fysisk bog.

Stort online-auktionsshow lørdag den 26. februar, klokken 19. Læs mere adra.dk/auktion


ADRA Danmark får flere penge i aftale med Udenrigsministeriet Efter næsten et års forarbejde og en hektisk ansøgningsproces fik vi kort før jul endelig nyheden om, at vores indsats for verdens fattige og udsatte fortsat støttes i en ny fireårig periode. Selvom ADRA Danmark havde en god fornemmelse af ansøgningen til Udenrigsministeriet, følte medarbejderne sig alligevel temmelig opløftede, da beskeden tikkede ind kort før juleferien. ADRA kan fortsat kalde sig en af Danidas strategiske partnere. Det betyder, at vi også de næste fire år frem er sikret et stort årligt millionbeløb til indsatserne i Afrika og Mellemøsten. Gennem det nye strategiske partnerskab vil vi hvert år modtage 38 millioner kroner til og med 2025. ”Det strategiske partnerskab med Danida er afgørende for, at vi kan sikre kontinuitet i projekterne i Syd og bidrage til holdbare fremskridt for de mennesker, vi er sat i verden for at række ud til,“ siger en glad generalsekretær - Jens Vesterager. ”Jeg er meget stolt af hele mit hold. Titlen som ‘strategisk partner’ er en blåstempling af ADRA’s arbejde.“ Partnerskabet er funderet i, at ADRA til gengæld for de årlige 38 mio. kroner leverer resultater i forhold til den strategi, en række forligspartier på Christiansborg har lagt for Danmarks udviklingspolitik.

”UM har placeret os i kategorien ’skrøbelige områder, nærområder og fordrivelse’, og der er i den grad brug for penge til dette arbejde. Antallet af flygtninge i verden er steget markant på få år. Vi vil dog også fortsat arbejde med langsigtet udvikling, og her har ADRA især fokus på at styrke kvinders og pigers rettigheder,“ siger generalsekretæren.

Veloverstået julekampagne I den forgangne jul oplevede ADRA igen stor opbakning fra vores trofaste støtter. Tusind tak til jer alle sammen. Det samlede resultat lyder foreløbigt på 494.139 kroner. Så mange gaver kan vi dele ud: Skolesæt til Syrien: 24.478 kr. = 222 sæt Frø til Sudan: 24.440 kr. = 111 sække frø Geder til Etiopien: 53.795 kr. = 109 geder Vægte til Tanzania: 20.800 kr. = 8 vægte Huse til Uganda: 207.601 kr. = 17 huse Dertil kommer 163.025 kroner, som er givet uden øremærkning til bestemte gaver. Julestøtten fra landets HappyHand-butikker til ADRA’s arbejde var endnu ikke talt op ved redaktionens deadline. Begge beløb bliver anvendt, hvor de gør mest nytte. Formålet bliver besluttet snarest!

ADRA-medarbejder Laura Reiter Resenbro sætter her julens budskab op på forruden ved en af HappyHands butikker.

Modtag ADRA Danmarks månedlige nyhedsbreve på mail Tilmeld dig ADRA’s elektroniske nyhedsbrev på www.adra.dk


På billedet ses de fleste af de fremmødte deltagere ved første møde og desuden event- og administrationsmedarbejder Laura Reiter Resenbro, generalsekretær Jens Vesterager, og kommunikationschef Signe Lund Christensen.

ADRA Ung genstart er en succes Den sidste dag i oktober 2021 mødte 19 unge ildsjæle op i kirkesalen på Concordiavej i Nærum for at høre mere om genstart af ADRA Ung. Formålet med mødet var at diskutere fremtiden for gruppen, da rammerne bør skabes af de unge selv og ikke per diktat fra ADRA. I løbet af dagen fik deltagerne mulighed for at sætte ansigter på nogle af ADRA’s medarbejdere, da de kom forbi for at inspirere og fortælle om forskellige aspekter af deres arbejde. Vigtigst af alt var dog den inspiration, deltagerne kunne give hinanden ved at dele liv og ideer i samtale og brainstorm.

Møde nummer 2

afholdt for dem, der ønsker at fortsætte det videre arbejde og blive del af ADRA Ung. ADRA Danmark har ansat Caroline Bernhardsen som koordinator for gruppen. ”En af de vigtigste pointer jeg tog med fra kvartalsmødet er, at vi har to interesseområder. Det ene er at rejse ud i verden, lære noget og hjælpe der, hvor vi kan. Det andet er at producere bl.a. events og materialer, der er med til at generere midler til og opmærksomhed om ADRA’s arbejde,“ fortæller koordinatoren. Kender du nogen, der ville elske at være en del af det kommende arbejde i ADRA Ung, kan vedkommende kontakte Caroline Bernhardsen på mail: carber@adra.dk.

I december blev det første kvartalsmøde

Tilmeld dig som fast støtte af ADRA’s katastrofefond Hjælp os med at rykke ud med rette hjælp i rette tid: www.adra.dk/katastrofe


Må Gud velsigne donoren rigeligt Nyadwi Raurencia gennemlevede et mareridt og måtte flygte fra sit hjemland til Uganda. Nu kan hun endelig sove trygt om natten og leve en tilværelse, som er en gammel kvinde værdig. Nyadwi har fået et rigtigt hus, doneret af en dansker.

er et område, den ugandiske stat har udlagt til beboelse for flygtninge fra nabolandene. Når flygtninge ankommer og lader sig registrere af myndighederne i området, forærer staten dem et jordstykke og en stor hvid plastikpresenning. Med den skal de selv bygge sig et logi og med tiden måske en mere holdbar bolig. Nyadwi fik da også bikset et hjem sammen, men byggematerialerne var ikke tilstrækkelige. ”Hver gang det regnede, blev min bolig oversvømmet, og det var svært for mig at holde mig tør og varm. Tyve stjal mine ting, når jeg ikke var der, og en dag, da jeg kom tilbage fra markedet, var mit hjem brændt ned til grunden.“

Et sted at være gammel

”Bevæbnede mænd angreb vores landsby, dræbte min mand og tog alle mine børn som gidsler. Da jeg senere fandt ud af, at de også havde slået mine børn ihjel, vidste jeg, at de ville komme tilbage efter mig. Derfor flygtede jeg hertil med andre, der var i samme situation som mig.“ Sådan lyder Nyadwi Raurencias beretning om, hvorfor hun måtte flygte fra sit hjemland DR Congo og slå sig ned i Uganda.

Bestjålet og bolig brændt ned Den 76-årige enke ankom til Kyaka II, som

Nyadwis levevilkår ser anderledes ud nu, hvor hun er flyttet ind i et hus med et stærkt metaltag, fire solide vægge og en låsbar dør. Alt sammen doneret af en dansk giver gennem ADRA’s projekt ‘Køb et hus i Uganda’. ”Må Gud velsigne dem, der har givet mig denne gave. Det er nu muligt for mig at få en ordentlig nats søvn, uden forstyrrelser og frygt. Jeg kan forlade mit hus, uden at mine ting bliver stjålet. Fordi jeg er gammel og svag, kan jeg ikke arbejde så meget, og det eneste jeg ønsker mig af livet nu, er en fredelig og tryg tilværelse. Det har jeg fået i mit nye hus.“

Bliv fast støtte af ADRA Danmark Med et fast månedligt bidrag er du med til at give vores arbejde et solidt fundament, og på den måde hjælper du mennesker, hvor behovet er størst: www.adra.dk/stoet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.