Page 8

8

Rundt omkring

Tekst: Sven Hagen Jensen

D

nyt fokus

e fem første stu11 diekredse er nu i gang efter at pro12 jektet Evangelisk Bladmission begyndte med uddeling af missionsbladet Nyt Fokus i september 2014. Retfærdighed Nyt Fokus er blevet trykt og dom i ca. 28.000 eksemplarer Loven per nummer, hvad angår de første numre, og uddeles af 17 menigheder i Danmark og på Færøerne, foruden at det sendes til kursisterne i Korrespondanceskolen. I efteråret 2015 er der begyndt bibelstudiekredse i Hjørring, Jerslev, Holstebro, Horsens og Tórshavn, hvor bladkontakter og andre interesserede er blevet indbudt. Studiekredsene har omhandlet forskellige temaer som Bjergprædikenen, Filipperbrevet, ’Hvad Jesus sagde’ og ’Menneskerettigheder under pres’. Bladprojektet går i sin enkelthed ud på, at man uddeler missionsbladet Nyt Fokus til de samme modtagere med et nyt nummer hver måned. Ved det fjerde nummer ringes eller bankes på døren for at høre, om man ønsker at fortsætte med bladet. Herefter fortsætter man uddelingen til dem, der måtte være interesseret. I løbet af projektet inviteres til en bibelstudiekreds i kirken og samtidig fortsættes uddelingen af de 20 numre af Nyt Fokus, som er planlagt. Bladene indeholder evangelisk bibelske artikler i et letlæseligt sprog, foruden en familieartikel, en side for børn og en spændende beretning/interview om mennesker, der tror på de bibelske værdier. Der kan også forekomme artikler med udgangspunkt i naturen og dens vidundere. Nyt Fokus nr. 12 er trykt og omhandler Guds lov. Det næste nummer bliver om skabelsen og sabbatten. Hensigten med projektet er at få kontakt med mennesker, introducere dem til de bibelske sandheder og kristne værdier for dem selv og deres familier. Projektet støttes økonomisk af Adventistkirken, KEHAP-fonden og de deltagende menigheder. MED ET ET MAGASIN

NYT FOKUS PÅ

ny tfokus

TS TEMAER… VETS LIVE LIVET

ET MAGASIN MED

ET NYT FOKUS

PÅ LIVETS TEMA ER…

KEHAP-FONDEN KEHAP-fonden vil allerede nu minde om, at vi har en ny bevillingsrunde til sommer med deadline for ansøgning 2. juni 2016. Hvis du har et projekt i støbeskeen, så gå ind på kehap.dk og få inspiration og vejledning i udarbejdelsen af en ansøgning. Venlig hilsen KEHAP-fondens bestyrelse

Adventnyt · Nr. 6 · december 2015

Landet rundt

Bladmission og studiekredse

Nyt fra Tekst: Thomas Müller / Foto: Göran Hansen

V

ed den seneste generalforsamling i Den Danske Union i 2013, besluttede vi i fællesskab at behandle mænd og kvinder lige, når det kommer til vores præsteansatte i kirken. Indtil nu har vi ”kommissioneret“ kvinder og ”ordineret“ mænd, men besluttede altså i 2013 at behandle alle ens. Vi besluttede at sætte nye ordinationer på pause indtil verdenskirkens generalforsamling i San Antonio 2015. Som bekendt blev udfaldet af beslutningen desværre et nej til, at divisioner selv kunne vurdere, om ordination af kvinder skulle tillades. Unionsbestyrelsen valgte i september måned at fastholde generalforsamlingens beslutning og valgte en kreativ løsning, hvor vi blot bruger ordet ”indsætte“ eller ”indsat“ om vores præster. Working Policy (kirkens interne retningslinjer) giver mulighed for at søge om nye kategorier. Beslutningen blev truffet ud fra Adventistkirkens 14. trospunkt, hvor der

Profile for Adventistkirken

2015-6 Adventnyt  

Adventistkirkens medlemsblad nr 6 2015

2015-6 Adventnyt  

Adventistkirkens medlemsblad nr 6 2015