Page 1

02#2015

TEMA:

FRIHED

MAGASIN FOR UNGE ADVENTISTER I DANMARK

SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS UNGDOMSAFDELING I DANMARK

ANBEFALINGER

PERSONLIG BERETNING

RESPEKT!

ÅRSMØDEPROGRAM

Det er ikke altid nemt at forstå livets udfordringer. Men Gud kalder os ikke til kun at gøre, hvad der er nemt. Måske har du stået i en situation ligesom Pernille?

Hvor går grænsen for, hvad vi kan tillade os? Morten Rechter udfordrer os denne gang ikke blot med Ung Humorist.

Hvis du er på årsmøde, når du modtager dette blad, så har du et program. Hvis ikke, så følg med live på adventist.dk fra det store telt.

#08

#09

#18

ARTIKLER

INTERVIEWS

LEDER

PROFIL

REPORTAGER

2015-02 UngAdventist  

Adventistkirkens ungdomsmagasin

2015-02 UngAdventist  

Adventistkirkens ungdomsmagasin