Page 1

7/8

adventnyt

JULI / AUGUST 2012

SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS MEDLEMSBLAD

GLAD ÅBNINGSFEST I GENBRUGSBUTIKKEN HAPPYHAND s.

04

DEN OLYMPISKE PRÆST

MØDET I MØRKET

LIVGIVENDE LUFT

Læs et spændende interview med adventistpræsten Richard Daly, London, som flere gange har deltaget som præst ved de olympiske lege.

Nikodemus mødte Jesus i nattens mørke. Læs hans beretning om mødet, som på sigt forvandlede hans liv.

I serien om sundhed er det den gode luft, du kan lære mere om. Så fyld lungerne og slå op på denne artikel.

10

s.

s.

16

18

s.


LEDER

T E K S T: A N N E- M AY M Ü L L E R

DET ER RESULTATET, DER TÆLLER For de sportsinteresserede bliver det en travl sommer – foran fjernsynet. Der er nok at følge med i, hvad enten man er til fodbold, cykling eller alle de mere eller mindre kendte og publikumsvenlige sportsgrene ved OL. Og ingen er i tvivl om, at det er resultaterne, der tæller. Alt gøres op i mål, point og millisekunder. Rekorder bliver sat, og alt bliver målt, vejet og vurderet, så det på så ligelig og retfærdig måde som muligt kan sammenlignes og en vinder udpeges. Sejrsskamler indtages, hænder løftes, flag hejses, nationalmelodier afspilles, tårer tørres, patriotismen luftes og medaljer vises frem. Det er resultatet, der tæller. LIVETS LØB Mange steder i slutningen af det Nye Testamente skrives der om livet som et løb, hvor sejrskransen venter. Særligt Paulus var glad for illustrationerne fra sportens verden. Og igen er det slutresultatet, der tæller. Det er sejrskransen, kronen vi venter på. Det er resultatet af indsatsen, der ligger forude. Men i vores stræben efter sejrskransen, glemmer vi nogle gange at nyde udsigten på løbeturen. Har du prøvet at være så fokuseret på en opgave, der skulle løses, at du overså de indlysende faktorer, du skulle have taget med? Har du prøvet at være så optaget af, at resultatet blev godt, at du glemte væsentlige og vigtige ting i din hverdag og i dit liv? ANDRE VÆRDIER Bibelen beskriver livet som et løb – hvor det er resultatet, der tæller. Vi venter på, at belønningen (i form af evigt liv i en perfekt verden) skal komme. Men samtidig er Bibelen også fuld af historier, der minder os om, at livet skal leves her, leves nu, leves i øjeblikket, hvor vi i taknemmelighed vender os mod Gud og får det bedste ud af løbet, mens vi fortsætter mod målstregen. Det er

i det paradoks, vi skal leve og træffe beslutninger hver dag. Det er i denne resultatorienterede verden, vi skal minde os selv og andre mennesker om, at der er større værdier end karriere og rigdom. Det er i denne verden, fokuseret på rekorder, indtjening og seertal, at vi skal minde os selv og andre om, at Guds tanke er, at vi skal leve livet fuldt, godt og fredfyldt lige her, hvor han har sat os. Det er i denne verden, hvor man gerne skyder genveje, og hvor der skal stå en dommer på hvert hjørne for at overvåge os, at vi skal minde os selv og andre om, at som Jesu efterfølgere, skal vi gå forrest i ærlighed, integritet og rene motiver. Det er i denne verden, hvor mennesker presses frem, trædes ned og spiddes på spidse albuer, at vi skal minde os selv og andre om, at for Gud er alle lige, hos ham er der ingen personsanseelse, og i hans rige er selv de mindste store. Det er i denne verden, der er så optaget af de få, der gør det store, at vi skal minde os selv og andre om, at i Guds verden har alle en plads, en opgave, et kald, en mission. Det er i denne verden, der kun har hån til overs for svaghed, dem der snubler, og dem, der ikke kommer først, at vi skal minde os selv og hinanden om, at hos Gud er der mulighed for en ny start, en chance mere, og at hos ham er det kun dem, der gør ting i egen kraft, der er taberne. RESULTATET TÆLLER Og når vi så når i mål, venter sejrskransen. Den sejrskrans, som ikke visner. Vi får den ikke, fordi vi har fortjent den, fordi vi kom først, hurtigst eller flottest i mål. Vi får den, fordi Jesus har løbet før os, og fordi Gud har dømt os ”inde“. Jeg ønsker at være klar til sejrspodiet, når løbet fløjtes af, men jeg ønsker også at få det bedste ud af turen indtil da for både mig og mine medløbere.

OPLAG: 2.100 stk.

REDAKTØR: Anne-May Müller Postboks 15 Concordiavej 16 2850 Nærum +45 4558 7754

EKSPEDITION: Dansk Bogforlag / Concordiavej 16 / Postboks 15 / 2850 Nærum / Tlf.: +45 4558 7758 /

anne-may.muller@adventist.dk

UDGIVER: Syvende Dags Adventistkirken, Danmark TRYK: Strandbygaard Grafisk A/S

ekspedition@danskbogforlag.dk ABONNEMENTSPRISER: Norge + Island: 240,– (momsfrit) / EU–lande: 300,– (inkl. moms) / Øvrige udland: 300,– (momsfrit) LAYOUT: Birgitte Bohsen FORSIDE “Åbningen af genbrugsbutikken HappyHand i København“ FOTO AF: Per Arild Struksnes DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER: 06.08.12

2

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

Anne-May er redaktør for Adventnyt, hustru og mor. Hun kan lide at skrive, interesserer sig for parforhold og familieliv, og så elsker hun at være sammen med familien. Drømmer som så mange andre om mere tid til de væsentlige ting her i livet, og en hårdere prioritering.


INDHOLD

Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7777 · Fax 4558 7778 Bank: Handelsbanken 0890 0001069302 www.adventist.dk · info@adventist.dk

4

Rundt omkring

8

Profil af den nye næstformand

Åbningstider: Man-Tors kl. 10-16 · Fre kl. 10-12

10

Den olympiske præst

12

Billedkavalkade fra Årsmødet på Himmerlandsgården

Formand Thomas Müller Tlf.: 4558 7771 (Medie & Kommunikation, Dansk Bogforlag)

14

Annoncer

15

Erfaringer fra liv til liv: Abigajil

16

Mødet i mørket

18

Luft

20

Annoncer

22

Tillykke

23

Nekrologer

Næstformand Line Nielsen (Pr. 1. september)

Tlf.: 4558 7772

Økonomichef Björgvin Ibsen

Tlf.: 4558 7773

Afdelingsledere Peter Bo Bohsen (Spejder & Hjælpeaktion) Richard Müller (Religionsfrihed) Thomas Rasmussen (Ungdom & Sabbatsskole) Anette Falk (Børn) Bent Nielsen (Seniorkoordinator) Jill Rasmussen (Familie) Harry Sættem (AHA)

Tlf.: 4558 7788 Tlf.: 7589 5893 Tlf.: 5120 6990 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

2423 6590 7589 5638

2917 2570 5446 1461

ADRA DANMARK Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7700 · Fax 4558 7701 · www.adra.dk Generalsekretær Lehnart Falk

Tlf.: 4558 7702

DANSK BOGFORLAG Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Ekspedition: Tlf.: 4558 7758 · Fax 4558 7778 www.danskbogforlag.dk KORRESPONDANCESKOLEN Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770 · Fax 4558 7778

s.

Giro: 902 5669 www.korrespondanceskolen.dk Leder: Sven Hagen Jensen

06

VEJLEFJORDSKOLEN 8721 Daugård Tlf.: 7589 5202 · Fax 7589 5204 www.vejlefjordskolen.dk Rektor: Holger Daugaard Tlf.: 7641 3132

s.

HASDA Vejlefjordskolen · 8721 Daugård www.hasda.dk Arkivleder: Preben Jalving

08

HIMMERLANDSGÅRDEN Als Oddevej 71 · Helberskov 9560 Hadsund

Tlf.: 2386 6514

Tlf.: 9858 1121

www.himmerlandsgaarden.dk PLEJECENTER SOLBAKKEN Frederiksborg Allé 23 · 8920 Randers NV Tlf.: 8911 1300 · Fax 8911 1301 www.solbakken.randers.dk Leder: Kristine Voncina

s.

16

s.

18

PLEJECENTER SØNDERVANG Rådhusvej 1 · 4640 Faxe Tlf.: 5676 1600 · Fax 5676 1610 Leder: Lennart Christiansen

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

3


RUNDT OMKRING T E K S T: B E R I T E L K J Æ R

/ FOTO: PER ARILD STRUK SNES

VERDENS BEDSTE MISSIONSARBEJDE!

4

Den 21. maj var der reception i HappyHand. I ugerne op til åbningen havde unge og ældre i skøn forening knoklet intenst for at få alt klart til åbningen. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og det blev en fantastisk dag. Bjørn Ottesen holdt åbningstalen og talte om glæden ved at bruge vores hænder til gavn for andre. Bobby Bovell sang og spillede på sin guitar, det røde bånd blev klippet, og der blev drukket mangojuice og serveret smukke hjemmebagte kager og frugt. Og så blev der handlet – på tre timer endte dagens omsætning med at runde 10.000 kr.

mange tage i en låst dør om fredagen og mente, at vi måtte samle penge sammen en dag til hver uge. Vi holder derfor nu i sommertiden åben fra mandag til fredag klokken 13-18. Mange af de lokale kommer ind fra gaden og afleverer fine ting og tøj til os. En dag kom en ung pige ind.

hans rige velsignelser. Vi oplever dette som Guds glade projekt. Vi har travlt, men ikke for travlt til at glæde os over samværet med hinanden og med de mennesker, vi møder. Det er en velsignelse at få lov at åbne et vindue ind til Adventistkirken og lade folk kigge ind og møde glade men-

Hun fortalte: ”Jeg tror ikke på Gud, men jeg har læst på jeres hjemmeside, om det arbejde, I gør. Det respekterer jeg, og jeg vil gerne støtte jer“. Derefter afleverede hun de smukkeste kvalitetskjoler og smykker, som efterfølgende blev revet væk til meget gode priser.

HVERDAGEN ER OVER OS Det er blevet hverdag i HappyHand – men hvilken hverdag. HappyHand er døbt til ”Verdens bedste missionsarbejde“ af flere årsager. I HappyHand har vi det rigtig godt sammen. Vi føler, at Gud velsigner stedet og i løbet af de første 8 åbningsdage har fire besøgende i butikken ønsket at hjælpe med arbejdet. En af dem var en ung pige på 21 år. Da hun trådte ind i butikken udbrød hun: ”Her vil jeg gerne arbejde“. Vi forklarede hende, at hun var velkommen, men at det var frivilligt arbejde. Hun ønsker at begynde i butikken så snart som muligt. Senere på dagen kom en anden dame ind og tilbød hjælp. ”Jeg kan hjælpe jer mandag, onsdag og fredag“, tilbød hun. En tredje dame tilbød sin hjælp om fredagen. Hun havde set

ANDET END GENBRUG Folk sætter sig i den lille cafe, læser i vores bøger og blade, og hver torsdag er Bobby i butikken. Han synger og spiller og taler med de mennesker, der besøger stedet. Bobby søger for, at der bliver bedt for de bønneønsker, der bliver lagt i vores lille bønneæske. Emma Holtse hjælper til i projektet som ”tre måneder for Herren“ og yder en stor indsats. De mennesker, der besøger butikken, er stort set alle fantastisk positive. Hverdagen er fyldt med anledninger til at fortælle om projektet og Adventistkirken. Unge og ældre tager venner med til indkøb og hygge i butikken.

nesker. At vi samtidig får lov til at samle penge ind til de mennesker, der sulter og på andre måder har det svært, giver mening og stor glæde. Vores udfordring bliver fortsat at være i stand til at fylde butikken op med gode ting og pænt tøj. Butikken ligger særdeles centralt, og vi har behov for påfyldning af varer næsten dagligt. Vi kan sælge næsten alt. Folk køber med glæde hjemmestrikkede trøjer, hæklede tæpper, ting og sager, småmøbler og diverse brugt tøj, sko, pelse m.m. Her kommer du, der læser dette, ind i billedet. Vi håber, du vil udføre Happy-øvelsen (se boksen til højre) jævnligt til glæde for dig selv og andre. Tusind mange tak for alle de dejlige ting vi allerede har modtaget til butikken. Det har været helt fantastisk, og det er den fortsatte tilstrømning af varer, der gør arbejdet muligt. Tak for din forbøn for projektet, for os og de mennesker, vi møder. Vi beder om, at dette arbejde fortsat må hvile trygt og godt i Guds glade hænder. Taknemmelige hilsner fra alle os i HappyHand.

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

TAK! Efter en flyvende start takker vi Gud for


T E K S T: S V E N H A G E N J E N S E N / F O T O : I S T O C K .C O M

EN ØJENÅBNER HAPPY-ØVELSEN: 1. Stil dig foran et af dine skabe eller en af dine skuffer, da det giver den bedste position for udførelsen af din øvelse. Øvelsen anbefales udført ved alle skabe og skuffer, men rækkefølgen er ligegyldig. 2. Åben skuffen eller skabet og kig dine ting, sager eller dit tøj igennem. Vurder, om du har brugt genstanden inden for det sidste år. 3. Hvis genstanden har været ubrugt det sidste år, løftes den op af skuffen eller ud af skabet og placeres i en beholder (pose, kasse) mærket HappyHand. 4. Den mærkede beholder medbringes til kirken og placeres synligt for den person, der kan sørge for at formidle din beholder videre til København. 5. Øvelsen giver et glad hjerte for den, der udfører øvelsen og glade hjerter for dem, der modtager resultatet af din øvelse. Din øvelse gavner derfor ikke blot dig selv, men mange andre mennesker som hjemløse og ensomme i København, samt sultne og fattige i den 3. verden. 6. Øvelsen anbefales udført jævnligt for den bedste effekt.

Jeg sad med to unge fra Congo, som planer på at gifte sig. Den ene er syvende dags adventist, den anden modtager undervisning med henblik på at blive medlem af vores menighed. Vi var kommet til spørgsmålet om sund levevis, og jeg begyndte at forklare Bibelens lære om rene og urene dyr og kom også med en let henkastet bemærkning om, at ”det går jo ikke, at du serverer grisekød for din mand, når I snart skal giftes.“ De kikkede smilende på hinanden og kikkede så på mig, og han udbrød, idet han smålo, ”Det behøver du slet ikke undervise hende om, for i vores stamme har vi aldrig spist urene dyr, heller ikke skaldyr eller andet urent. Vi drikker og ryger heller ikke. Så vidt vi ved, har det altid været en del af vores kultur. På den måde adskiller vi os fra de fleste andre stammer i Congo.“ Det var en øjenåbner for mig. Ikke mindst, da jeg fra vores tid i Nigeria tydeligt husker de mange, der stod ved vejsiden og faldbød deres nedlagte vildt i form af aber, rotter, hunde og alt muligt andet, der kunne bevæge sig. Mine fordomme blev gjort til skamme, da jeg her mødte nogle karakterfaste unge mennesker fra et såkaldt u-land, som repræsenterer en befolkningsgruppe, der gennem generationer har holdt fast ved de bibelske principper om sund levevis. Kunne det tænkes, at vores måske skjulte fordomme om ’primitive folkeslag’ eller ’tilbagestående befolkningsgrupper’ trænger til en revision, og at vi burde være forsigtige med at skære alle anderledes mennesker over én kam? Måske de endog har noget værdifuldt at tilføre vores højt priste vestlige kultur og ny styrke og principfasthed til vores menighedsliv.

LISTE OVER KONTAKTPERSONER FOR INDSAMLING TIL HAPPYHAND Odense Torben og Judith Schiermer, 6443 1144 Fakse Joann Kristensen, 3051 0577 Roskilde Jane og Poul Harlund, 5752 5440 Face Out Mette Krøll, 5671 7791 København Birgit Mtiliga, 2348 9791 Vejle Gitte Bahn, 2821 0042 Vejlefjord Giske Risager, 2629 7024 Aalborg Lotte Rechters, 9825 5114 Nærum Inger Falk, 2494 2063 Berit Elkjær, 26208105

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

5


TEK ST OG FOTO: ROBERT SVENDSEN

INSPIRATION TIL

GADEMISSION

En søndag i maj satte gademissionsfolk fra nord og syd, øst og vest, hinanden stævne på Vejlefjordskolen. Det var tredje gang Tony Butenko indkaldte til en inspirationsdag. En tradition vil nogle nu kalde det. Det er allerede besluttet, at der også næste år i maj kaldes ind til en inspirationsdag. Gademission er ikke et nyt missionstiltag i Danmark. Fra mine drengeår husker jeg Hr. Lyngstrøm, der kom kørende til årsmødet i sin vaskebræt lignende Citroen kassevogn fuld af litteratur, som han kørte rundt med i landet og skaffede sig lidt indtjening. I kassevognen var også indbygget en seng. I dag er kolportage for penge ikke længere tilladt, så vi uddeler vores litteratur gratis til interesserede borgere. I nyere tid er det medlemmer af Adventistkirken København, der tog teten, som nu i flere år har formidlet kirkens budskab gennem bøger og litteratur til københavnerne. I skrivende stund er der omkring 10 menigheder og grupper rundt i landet, der arbejder med gademission. Efter forlydende har flere ytret ønske om også at prøve denne form for mission. Til inspirationsdagen var Sandy Flinker inviteret. Hun fortalte os, hvad Dansk Bogforlag kan tilbyde af gratis litteratur til gademission. Men også hvad Dansk Bogforlag kan tilbyde af bøger og litteratur til yderst favorable priser. Som eksempel må det nævnes, at bogen Mod en bedre Fremtid er redigeret og genoptrykt. Ved køb af blot 130 eksemplarer til brug i gademissionen koster hver bog blot 5 kroner. Det er ren foræringspris for en bog af den kvalitet og det format. Inspirationsdagen bød i øvrigt på udveksling af mange erfaringer og mange spørgsmål. Hvad gør vi for alle nydanskerne? Hvordan skaffer vi litteratur på fremmedsprog? Hvordan får vi folk til at tage et brevskolekursus fra Korrespondanceskolen? Hvordan får vi folk til at tilmelde sig bibelkampagnen? Hvordan får vi den gode samtale med folk? Dermed var tiden gået og alle tog hjem mere kloge og med fornyet mod.

Ole Christian Kvarme, Oslos biskop (tv), Jan Paulsen og ambassadør Knut Vollebæk (th) ved ceremonien den 2. juni, hvor Jan Paulsen fik overrakt fortjenstmedaljen ved Adventistkirkens østnorske distrikts årsmøde på Tyrifjord Videregående Skole.

6

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

T E K S T: T O R T J E R A N S E N / F O T O : A D A M S / T O R T J E R A N S E N

JAN PAULSEN

MODTAGER DEN KONGELIGE NORSKE FORTJENSTORDEN

Alles øjne var rettet mod den tidligere leder af Syvende Dags Adventisternes Verdenskirke, Jan Paulsen, da ambassadør Knut Vollebæk satte det blå silkebånd med den Kongelige Norske Fortjenstorden rundt om halsen på pastor Jan Paulsen ved en ceremoni på Tyrifjord Videregående Skole i Norge den 2. juni 2012. ”Jeg er overvældet. Det er en så stor ting,“ sagde pastor Paulsen bagefter. For Paulsen var det af speciel betydning, at ordenen blev overrakt af ambassadør Vollebæk. De har kendt hinanden fra tiden, da Vollebæk var Norges ambassadør i USA fra 2001 til 2007. Den norske ambassade ligger kun nogle få kilometer fra Adventisternes hovedkontor, hvor Jan Paulsen i mange år havde sit kontor, da han var leder af verdenskirken. Oslos Biskop, pastor Ole Christian Kvarme, var en af personerne bag nominationen af Jan Paulsen. Biskop Kvarme lærte Paulsen at kende igennem de bilaterale samtaler imellem det Lutheranske Verdensforbund og Syvende Dags Adventistkirken, som fandt sted fra 1994 til 1998. Der var både Kvarme og Paulsen repræsentanter for deres respektive trossamfund. Biskop Kvarme nævnte, at pastor Paulsen har været en modig international leder, og forklarede hvordan dr. Paulsen har været en katalysator i udviklingen af uddannelsesinstitutioner i Vestafrika. Paulsens indsats i at udvikle det Adventistejede Babcock Universitet i Nigeria til at blive et meget respekteret universitet, ikke bare i Nigeria, men i hele regionen, er meget kendt. Biskoppen nævnte Paulsens initiativ til at etablere kirkens modtræk mod HIV/AIDS epidemien, igennem grundlæggelsen af Adventist AIDS International Ministry med et kontor i Sydafrika. Paulsen fandt det svært at finde ord for at udtrykke sine følelser. Han fortalte forsamlingen, at den korte begrundelse, som kom fra hoffet for udnævnelsen, betød meget for ham: ”fortjenstfuldt virke, som er kommet menneskeheden til gode“. Du kan læse mere på adventistinfo.no (på norsk). Se en reportage fra ceremonien her: adventistplay.se/play/4498/paulsen-award.aspx


TEK ST OG FOTO: DIANA HESSELBJERG

SKRALDEDAG I ADVENTISTKIRKEN KØBENHAVN Søndag den 22. april var en lille gruppe fra Adventistkirken København ude at samle skrald i en god sags tjeneste, nemlig Danmarks Naturforenings affaldsindsamlingsdag. Det var især børn med forskellige tilknytningsforhold til kirken, som mødte talstærkt op med godt humør og lyst til at gøre gåturen rundt om søen ved kirken til en mere ren oplevelse for de mange spadserende københavnere. Det var nok også tanken om alle de spændende ting, man kunne finde og fiske op af søen, som virkede motiverende. Der blev fundet alt fra en våd sovepose til en skoletaske med bøger i. Det var en regnfuld dag, og jeg fik indtryk af, at det gjorde indtryk på de forbipasserende, at man kunne være villig til at bruge en søndag på at samle skrald i regnvejr. Det blev til i alt 55,3 kg affald. Selv om det regnede, var det en hyggelig dag, hvor vi alle blev lidt mere bevidste om, hvor meget skrald der ligger rundt omkring, og hvor vigtigt det er, at vi hjælper med at passe på den natur, som Gud har givet os.

T E K S T: B J Ø R N K R Ø L L / F O T O : B I R G I T T E B O H S E N

DEMOKRATI TIL TIDEN

EN ANDERLEDES GRUNDLOVSDAG Det er grundlovsdag den 5. juni 2012. Det er koldt og blæsende. Foran os ligger Christiansborg, og på slotspladsen ligger en flok iranere og sultestrejker. Bag dem står ADRAs model flygtningehus og en fotoudstilling, og på trappen foran Christiansborg sidder 600 skolebørn og spiser bagels. Et broget skue. Børnene lader op til den helt store begivenhed i Rigsdagsgården, hvor de om lidt skal opføre musicalen ”Demokrati til tiden“ under Tante Andantes (Benedicte Riis) kyndige ledelse. Klokken ti minutter i tolv er alle 600 børn på plads på trappen, og alle venter spændt på, at statsminister Helle Thorning Schmidt og børne-og undervisningsminister Cristine Antorini kommer ud af døren sammen med Felix Smidt, som skal være vært. Med begejstring og godt humør præsenterer Felix hele oplægget, hvor ADRA får rigtig megen positiv omtale, hvorefter statsminister Helle Thorning Schmidt holder sin grundlovstale, hvor hun på en klar og enkel måde fortæller om demokratiets fordele, så de fleste af børnene også kan følge med. ”Tænk, hvis

I ikke kunne gøre som I ville, og sige det I ville? Sådan er det desværre mange steder i verden. Mange børn lærer ikke at læse og skrive, og det er vigtigt at kunne for at følge med i, hvad der sker og for at kunne få en uddannelse.“ Efter statsministrens tale bliver mikrofonen ovedraget til Christine Antorini, som opfordrer børnene til at bruge deres rettigheder og give deres meninger til kende: ”Børn skal have det godt og kunne udtrykke sig frit,“ siger hun blandt andet. Og så går musicalen i gang. To små søde piger begynder med at synge, bandet kommer på, og snart er alle børnene i fuld gang med at synge ledsaget af de dygtige musikere. Solen bryder frem og sender lys og varme ud over pladsen. Det var en stor oplevelse for de mange publikummer, der mødte frem, og en meget stor oplevelse for os, der var med til at arrangere. Mange børn og lærere er blevet kendt med det gode arbejde og de sunde holdninger, ADRA og Adventistkirken står for.

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

7


PROFIL

T E K S T: A N N E- M AY M Ü L L E R

/ FOTO: JAN NIEL SEN/PER ARILD STRUK SNES

NY NÆSTFORMAND FOR ADVENTISTKIRKEN I DANMARK Adventistkirken har fået ny næstformand. Line Nielsen, 45 år, er ansat pr. 1. september 2012. Stillingen som næstformand for kirken blev ledig, da Thomas Müller blev valgt som formand for kirken den 30. april. Line har de seneste år arbejdet med ledelse i Odense Kommune. For at læserne af Adventnyt kan lære Line lidt bedre at kende, så kommer her et udpluk af en samtale Adventnyt havde med hende:

LINE, FORTÆL LIDT OM DIG SELV: ”Jeg synes, at jeg kender mange adventister rundt omkring i Danmark. Det er dejligt, og jeg oplever det som en god ballast. Historien i grove træk er, at jeg er født og opvokset i Silkeborg-området, og som 12 årig flyttede vi til Nærum. Siden har jeg gået på Vejlefjord, og taget fysioterapeuteksamen fra Skodsborg. Lige nu bor vi i Nyborg. Siden jeg var barn, har jeg haft et personligt forhold til Gud. Jeg har læst i min bibel, lige siden jeg lærte at læse. Gud talte og taler stærkt til mig igennem sit ord. Jeg husker også helt fra barndommen af, hvordan jeg har bedt til Gud. Jeg blev døbt, lige før jeg fyldte 13 år. På det tidspunkt betød det rigtig meget for mig, at det, jeg fandt i Bibelen, var sandt. En sandhed, som var tæt forbundet med mit personlige gudsforhold. Samtidig blev jeg opmærksom på betydningen af at leve sundt for at have et godt liv. HVAD OPTAGER DIG LIGE NU? Jeg er rigtig meget optaget af at ”være i det“. Jan og jeg har lige været nogle 8

adventnyt 7/8 – juli/august 2012


dage på Anholt, hvor vi gik mange lange ture og cyklede, og der var næsten ingen mennesker. Bare os to, naturen og Gud. Til tider er mit liv så fokuseret på at få gjort ting. Så jeg værdsætter at stoppe op og bare være i nuet og stilheden. På menighedsplan er jeg optaget af Guds ord og bøn. At reflektere i fællesskab over det vi læser, for at lytte til det, Gud siger til os. I Nyborg menighed har jeg i en del år lagt energi i vores ungdoms sabbatskoleklasse, og deler gerne, hvordan jeg oplever Guds ord som levende og forandrende. Jeg holder også meget af at spille i kirken, og oplevelsen af at sang og musik smelter sammen til en kommunikation med Gud. Kommunikation har jeg altid brændt for. Jeg tænker tit over, hvordan jeg kan få min viden eller erfaring formidlet videre til andre. NU ER DU JO DEN FØRSTE KVINDE PÅ POSTEN – OG DE FLESTE AF DINE FORGÆNGERE HAR OGSÅ VÆRET PRÆSTER. HVILKE TANKER GØR DU DIG I DEN ANLEDNING? Jeg er ikke optaget af, om folk er mænd eller kvinder. Jeg er mere optaget af, at mennesker brænder for det, de gør. At de er ydmyge og Gudhengivne. At de vælger at dele det, som Gud har givet dem. Sådan vil jeg selv gerne udleve min rolle, og så i øvrigt overlade tingene til Gud. Det er hans menighed. På det teologiske område, vil jeg gerne bygge nogle kompetencer op. Vi skylder at gøre tingene så professionelt, som vi kan. Jeg er bevidst om, at man har valgt mig, fordi jeg har nogle andre ting at byde ind med, og jeg kommer ind i et felt, hvor der er mange andre, der har teologiske kompetencer. Vi kan jo alle være Gud nær uden en teologisk uddannelse, men Gud bruger også systematisk viden, så jeg synes absolut, at teologisk viden er vigtig. HVAD KOMMER DU OG KAN BIDRAGE MED? Jeg kan bidrage med, at jeg er personlig kristen med et aktivt menighedsliv. Jeg kommer med de erfaringer jeg har fra mit professionelle liv, hvor jeg har arbejdet med organisation og ledelse. Og som en del af det har jeg redskaber, som jeg tilegnede mig ved at tage en Master of Public Health for nogle år siden. Min første opgave bliver at lytte mig ind på både medarbejdere, opgaver og menigheder. Jeg tror på et samspil mellem Guds visdom og bøn og så den professionelle del, som han har givet os at bruge. Og når jeg står i det, så vil det vise sig, hvad jeg kan bruge fra min rygsæk.

AFDELINGSLEDERE SØGES TIL…

STIL LING

· FAMILIEAFDELING (DELTID) · BØRNAFDELING (DELTID) Syvende Dags Adventistkirken i Danmark søger en erfaren person til afdelingsleder for familier og en for børn. Igennem flere år har denne stilling være normeret til 15% (familie) og 25% (børn). Unionsbestyrelsen har valgt at opprioritere dette arbejde, så hver afdeling bliver en halvtidsstilling. Adventistkirken har fået økonomisk støtte fra Generalkonferencen til netop at opgradere dette arbejde. ANSVARSOMRÅDER: Du vil få det overordnede ansvar for henv. Adventistkirkens familie- eller børneafdeling. Nedenfor ser du stikord til, hvad stillingerne kunne indeholde, men detaljerne i stillingen aftales sammen med ansøgeren, og vil blive udarbejdet på baggrund af ansøgerens erfaring og uddannelse. • Familiearbejdet · Arrangere familieweekender, singleweekender og parweekender · Tilvejebringe ressourcer for familier · Arrangere undervisningstilbud og kurser for par i og uden for kirken. • Børnearbejdet · Arrangere undervisningsdage for bibelklublærere · Inspirere lokalt i menigheder · Tilvejebringe ressourcer · Tilrettelægge børneprogrammer til årsmøder · Koordinere KiD undervisning (Kids in Discipleship) Du må forvente en del rejser i forbindelse med weekendstævner og besøg i landets menigheder for begge stillinger. KVALIFIKATIONER: · Du har allerede erfaring med børne- og/eller familiearbejdet i kirken og brænder for, at børn finder et åndeligt ståsted og tager stilling til troen. Din faglige baggrund må gerne indeholde nogle pædagogiske fag og være relateret til børn og familier. Kommer du med en rådgivningsbaggrund vil det være et plus. · Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt, og at du kan motivere dig selv og tilrettelægge din egen arbejdsdag. · Det forventes, at du har et afklaret forhold til Adventistkirken og til din egen familiesituation. Adventistkirken tilbyder dig et job, hvor du virkelig kan gøre en markant forskel. Det er en meget alsidig stilling, hvor du garanteres mange spændende oplevelser. Lønnen følger Adventistkirkens policy og indeholder blandt andet en favorabel tjenesteboligordning, en firmabetalt pensionsordning, ulykkes-, sundheds- og hospitalsforsikring. Målet er tiltrædelse snarest Ansøgnings frist: 15. august 2012. Send ansøgning og CV hurtigst muligt til thomas.muller@adventist.dk De nærmere detaljer i arbejdet er du velkommen til at snakke med Thomas Müller om: 5131 2100 – Vi glæder os til at høre fra dig. adventnyt 7/8 – juli/august 2012

9


O LY M P I A D E

T E K S T: J U L I A N H I B B E R T/ M E S S E N G E R / F O T O : I S T O C K P H O T O .C O M / P R I VAT F O T O .

Den britiske guldvinder på 400 meter, Christine Ohuruogu sammen med Richard Daly

DEN

OLYMPISKE PRÆST Julian Hibbert (redaktør på Messenger) interviewer her en af Englands dygtige præster, Richard Daly, om hans olympiske forbindelser. RICHARD, DU ER VELKENDT BLANDT LONDONS ADVENTISTER SOM PRÆST, PRÆDIKANT OG FORFATTER – MEN JEG ER IKKE SIKKER PÅ, AT ALLE KENDER DIN PASSION FOR ATLETIK ELLER DIT ENGAGEMENT I DE OLYMPISKE LEGE. FORTÆL OS LIDT OM SPORTSMANDEN RICHARD. Min sportslige rejse begyndte i mine teenageår, da jeg blev medlem af Newham and Essex Beagles Athletics Club. Trespring var min sport – den disciplin, der også kaldes ”et hink – et skridt – et spring“, og hvor man så lander i en sandgrav. Derfra kom jeg op og konkurrere på landsplan, hvor jeg konkurrerede side om side med bl.a. Daley Thompson, der blev olympisk mester i tikamp. JEG GÅR UD FRA, AT DER BLEV EN UDFORDRING MED SABBATTEN ET STED I DIN HISTORIE. ER DET SANDT? Åh ja! Det begyndte, da jeg kom ind i mændenes seniorrække. Mange konkurrencer lå

10

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

om lørdagen. Jeg blev der så lang tid jeg kunne – og deltog kun i hverdags- eller søndagskonkurrencerne – men der blev længere og længere imellem dem. Til sidst indså min træner, at jeg var nået til det punkt, hvor det ”enten var min atletikkarriere eller min tro“. Så jeg stoppede med atletikken. DET MÅ HAVE VÆRET EN MEGET HÅRD BESLUTNING FOR DIG! Det var en hård tid. Jeg var blevet tippet til at kunne nå langt, og min klub havde meget høje forhåbninger til mig. Og de havde jo også brugt en del ressourcer på at få mig så langt og forbedre mine resultater. Jeg oplevede i høj grad en indre konflikt. Jeg ville ikke svigte min træner og min klub, men inderst inde vidste jeg, at det ikke ville komme til at fungere. Min samvittighed nagede mig, når jeg deltog i konkurrencer om fredagen og sabbatten nærmede sig. Jeg kunne mærke, hvordan jeg blev rastløs og utilpas. Jeg vidste, at hvis jeg deltog i konkurrencer om sabbatten, så ville jeg ikke være i stand til at gøre mit bedste på grund af skyldfølelse. Min træner blev meget skuffet over min beslutning, og han forlod kort efter klubben

– sandsynligvis på grund af frustrationer over mig! WOW, RICHARD! DU HAR VIRKELIG OFRET NOGET FOR AT FØLGE GUDS BUD. DU OPGAV NOGET MEGET, MEGET VÆRDIFULDT FOR AT FØLGE GUD. HAR DET EFTERLADT DIG MED EN TOMHED OG MED EN FØLELSE AF IKKE AT LEVE OP TIL DIT POTENTIALE? Efter jeg forlod klubben, var der ingen følelse af lettelse eller fred … og jeg gennemgik en meget dyster periode i mit liv. Jeg blev nødt til hele tiden at minde mig selv om, hvorfor jeg havde opgivet noget, som jeg holdt så meget af. Jeg blev nødt til at genbekræfte min tro på Gud og genoverveje, hvad det var, sabbatten virkelig betød for mig. Det var en periode med dyb, personlig selvransagelse. Senere, da jeg blev mere forpligtet til Kristus, opdagede jeg mit sande kald i livet, og begyndte at læse til præst. Og i tjeneste for Gud og mennesker har jeg fundet en sand glæde i præstegerningen, i rådgivning og ved at skrive. NU DU NÆVNER DET MED AT SKRIVE. INDTIL NU HAR DU FÅET UDGIVET 11 BØGER OG ENDNU EN ER PÅ TRAPPERNE … FORTÆL OS LIDT OM DEN.


”The Christian Race“* er en bog om, hvordan vi kan leve succesfulde kristne liv, mens vi ”løber“ på den bane, som Gud ønsker, at vi skal følge. Selvom den ikke er skrevet med ikkekristne for øje – men søgere, der prøver at forstå meningen med kristendommen – så tror jeg, at den kan blive brugt til at skabe en interesse for kristendommen blandt vores sekulære venner, især når OL går i gang. Ved at bruge et sports-tema har jeg prøvet at udstikke hovedlinjerne i det kristne liv ved at beskrive, hvordan man tager det første og de følgende skridt mod at blive kristen. SÅ VIDT JEG FORSTÅR, SÅ ER MEGET AF MATERIALET TIL DIN NYE BOG HENTET FRA DINE ERFARINGER SOM TOPATLET. ER DET RIGTIGT? Ja … bogen indeholder nogle af mine personlige erfaringer, så vel som møder med andre i sportsverdenen. Jeg har trukket på specifikke begivenheder og oplevelser og prøvet at se de åndelige paralleller. Ved tidligere Olympiske Lege har jeg mødt nogle deltagere, som har opnået fantastiske resultater, og jeg har lyttet til deres historier. På et tidspunkt befandt jeg mig i mediesektionen, da den amerikanske atlet, Allyson Felix, sølvmedaljevinder, var så knust over ikke at have vundet guld, at hun brød sammen i gråd lige foran mig. Jeg fik muligheden for at trøste hende og give hende nogle beroligende ord om håb. Hun takkede for opmuntringen – og tre dage senere løb hun sin sidste finale, og denne gang vandt hun guld! Storbritanniens Christine Ohurougu vandt guld i 400 meter i Beijing. Jeg fik muligheden

for at lære hende lidt at kende, fordi hun er kristen. Om morgenen på hendes sidste løbsdag, sendte jeg hende denne sms: ”Alt formår hun gennem Kristus, som giver hende kraft“ Efter løbet udtrykte hun sin taknemmelighed for den tekst og fortalte mig, hvordan det havde ansporet hende! DU ER STADIG INVOLVERET I OL, ER DU IKKE? Jo. Jeg er blevet antaget som præst under Legene i London. Det betyder, at jeg skal arbejde i den olympiske landsby, hvor der er et kapel. Jeg er en del af et team, som tilbyder åndelig vejledning, gudstjenester, bøn og bibelstudier med interesserede atleter, personale og frivillige. Mange kristne sportsfolk fra hele verden vil komme til Legene, og mange ønsker at fortsætte deres trospraksis mens de er i London. Der er også andre, som har brug for et lyttende øre, hvis de ikke har præsteret som de forventede, eller som bare har brug for opmuntring. JEG HAR HØRT, AT DU MØDTE USAIN BOLT, FØR PRINS HARRY GJORDE. ER DET SANDT? Ja – men ret utilsigtet – jeg var tilfældigvis i tunnelen bag løbebanen, da han gik igennem efter at have modtaget sin guldmedalje i Beijing. Det var godt lige at sludre med ham. Han har stor respekt for syvende dags adventister og vores tro, da han selv er vokset op i menigheden, og hans mor er stadig medlem af kirken.

RICHARD, TRÆNER DU STADIG, ELLER HAR DU LAGT LØBESKOENE PÅ HYLDEN? Jeg kan godt lide at holde mig i god form. Jeg har udfordret mig selv til at løbe, og jeg har også deltaget i nogle 10 km løb. At løbe om morgenen giver mig en følelse af fornyet energi og overskud. Den friske, kølige luft og den smukke rute jeg løber, får mig til at føle mig i tæt kontakt med naturen. Mens jeg løber, så tømmes hjernen for alle små dagligdags ting. Og i stedet får jeg gode prædikenidéer, og problemer bliver løst. Efter sådan en tur føler jeg mig klar til at møde dagen og dens udfordringer. Daglig motion – uanset dine andre tidskrævende planer – er noget, som jeg anbefaler alle. Det er jo en del af vores sundhedsbudskab. ET SIDSTE SPØRGSMÅL: ER DU GLAD FOR AT LØBE ”DET KRISTNE LØB“, SOM DU HAR SKREVET OM I DIN NYE BOG? Helt afgjort. Det fantastiske ved beskrivelsen af Paulus’ kristne løb er, at Kristus ikke står på sidelinjen og hepper på os, han står heller ikke ved målstregen og siger: ”Du kan gøre det!“ ... Nej, han løber sammen med os, med sine arme rundt om os, mens han siger: ”Vi kan gøre det – sammen!“

* Dansk Bogforlag kan bestille ”The Christian Race“ hjem ved forespørgsel. Ring 4558 7755.

Richard Daly … er præst i Croydon, Sydlondon. Han er gift med Maxine og de har tre sønner, Ryan (12), Simeon (9) og Liam (7).

Julian Hibbert … er redaktør på Messenger, Adventnyts engelske søsterblad, hvor artiklen blev bragt den 11. maj 2012. Artiklen er gengivet med tilladelse.

Richard Daly sammen med Usain Bolt, indehaver af den olympiske rekord på 100 og 400 meter. adventnyt 7/8 – juli/august 2012

11


ÅRSMØDE

T E K S T: A N N E- M AY M U L L E R / F O T O : J O A C H I M T H O R T Z E N , P E R A R I L D S T R U K S N E S , P E R M O R T E N S E N , K R I S T I A N PAV L O V I C

Årsmøde 2012 på Himmerlandsgården Når bare stemningen er god, gør det ikke så meget, at man fryser. Så vi frøs med godt humør, mens vi gik mellem bygningerne på Himmerlandsgården til årsmødet 2012. For stemningen var god, undervisningen solid, kursusudbuddet stort og sponsorløbet en succes. Og sådan gik der endnu et årsmøde, hvor gamle og nye ansigter blandede sig

12

adventnyt 09 – september 2009

med hinanden i en samlende oplevelse af, at vi er et stort fællesskab med samme mål. Børn, unge og voksne i en broget flok, der deltog flittigt i aktiviteter og møder målrettet specielt til dem. Og så var der jo også hyggen: i ungdomsteltet med lovsang og cacao, i cafételtet med live-musik og friskpresset juice, i spisetuen med kager og en

livlig snakken, på campingpladsen under tæpperne med varme kopper i hænderne og latter i forteltet. Endnu et årsmøde er forbi – endnu flere minder at gemme i hjertet, og endnu flere møder med Gud og mennesker, som beriger vores liv. Oplev lidt af årsmødet gennem dygtige fotografers linser.


adventnyt 09 – september 2009

13


ANNONCER

Efterfølgende middag for fremmødte Den indbudte skolekreds er myndige personer, der har eller har haft børn på Vejlefjordskolen, eller som tidligere selv har været elever på skolen, samt fastansatte medarbejdere.

Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. a. b. 6. 7.

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning v. formanden Rektors beretning Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering Indkomne forslag Reviderede vedtægter Øvrige Valg til bestyrelsen Eventuelt

Bestyrelsens medlemmer p.t. er følgende: Arn Bjørnsfeldt (formand), Carsten Risager (næstformand), Michael Bo Jensen, Ingrid Lund, Jesper Nielsen, Lilli Faber, Hans Christian Schmidt og Poul Spanggaard. Der er ikke nogen af medlemmerne, der er på valg i år. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag og sagspapirer kan i øvrigt fås fra skolen senest 1 uge før generalforsamlingen. Med venlig hilsen og vel mødt. Holger Daugaard, rektor hd@vejlefjordskolen.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for en weekend fyldt med åndelig, social og fysisk påfyldning med Finn Myklebust som taleren. Finn Myklebust har arbejdet som ungdomsleder og præst i Norge i mange år. Han glæder sig til at være sammen med os som en livlig, inspirerende taler. TITLERNE PÅ MØDERNE ER: Vores forhold til os selv, vores forhold til familien, vores forhold til menigheden, vores forhold til verden. Der bliver også aktiviteter og møder for børnene. Værelserne er ikke luksus, men Himmerlandsgården er et skønt sted for børn og unge at hygge sig! TILMELDING samt hele programmet kommer på familie.adventist.dk medio august. PRIS: 900 kr. pr. familie 700 kr. for enlige forældre med børn

FAMILIEWEEKEND PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN

Søndag den 2. september kl. 11.00-12.30 i skolens aula

28.-30. SEPTEMBER 2012

Vejlefjordskolen indbyder til Generalforsamling

KONTAKTPERSON: Jill Rasmussen (7589 5446 – aften)

Gymnasiet på Vejlefjord fylder 40 år Lørdag den 1. september kl. 15 i Vejlefjordkirken. Med starten af det nye skoleår fylder gymnasiet på Vejlefjordskolen 40 år. Det er en milepæl, der er værd at fejre! Fra en beskeden start har gymnasiet udviklet sig – trods problemer med elevtallet i perioder – til i dag at være veletableret og med et større elevtal end nogensinde: I det nye skoleår vil der være over 120 elever og for første gang nogensinde 2 spor i alle 3 gymnasieklasser. Det skyldes både god opbakning fra kirkens bagland og det faktum, at rigtig mange af skolens 9-10 klasses elever vælger at blive på skolen i gymnasiet. Vi er rigtig glade for begge dele og vil gerne udtrykke en stor tak til alle for jeres opbakning! Vi vil gerne fejre jubilæet sammen med kirkens venner og medlemmer, med et program lørdag den 1. september kl. 15 i Vejlefjordkirken. Ved dette program ser vi tilbage på tiden, da gymnasiet blev oprettet, og tiden derefter. En del af pionererne ved gymnasiets oprettelse vil deltage, og de lærere og elever, der var en del af gymnasiet fra begyndelsen, vil være en del af de særligt indbudte gæster. Alle, der er interesserede i skolens ve og vel, er velkomne til programmet. Tilmelding er ikke nødvendig. Efter programmet vil der en servering. Om aftenen 14være adventnyt 7/8 – juli/august 2012 afholdes festmiddag for de særligt indbudte. Vi glæder os til at se jer!


T E K S T: L I N E N I E L S E N

E R FA R I N G E R F R A L I V T I L L I V

ABIGAJIL BAGGRUNDS TEKSTER: Ord Ord Ord Ord Ord

3,5-6 3,27 5,1;9,10.12 10,29 12,14

Stol på Gud Brug din magt for det gode Visdom fra Gud Herren – værn og undergang Løn for indsats

PRIMÆRE BIBELTEKSTER: 1 Sam 25,2-42 Nabal, Abigajil og David

Abigajils liv:

1

· Hvad forventer karlene af Abigajil? Hvilken grund har de til deres tillid? · På hvilken måde forholder Abigajil sig til sin mand? Er det på baggrund af et sandt eller usandt billede af virkeligheden? · Handler Abigajil for sin egen skyld eller for andres skyld?

· Hvordan tager Abigajil ansvar i form af det, hun gør? · Hvordan tager Abigajil ansvar i form af det, hun siger? På hvilken måde kan det være sandt, at skylden er hendes? · Hvad mener Abigajil, at vi (David) skal afholde os fra at tage ansvar for, men lade Gud tage ansvar for? · Hvem giver Abigajil æren for succes? Er æren for og ansvaret for i denne sammenhæng det samme?

Dit liv: · Har du brug for at blive mere/mindre personligt handlekraftig i dit liv? · Hvor langt er du klar til at gå i at tage ansvar for at få løst uretfærdigheder/“hårdknuder“, som du er i berøring med? · Er der ting i dit liv, som du vil finde frihed og fred i at slippe og lade Gud tage ansvar for? · Hvad eller hvem tror du, giver den største basis for at ”ting løser sig“? Brug evt. nogle vers i teksten til at understøtte dig i bøn til Gud om at gøre det klart for dig, hvad der er hans ansvar, og hvad der er dit ansvar i en given situation.

Dit liv:

Abigajils liv:

· Hvilke ting i dit liv gør, at andre kan have tillid til dig? · Hvordan har du det med at forholde dig til virkeligheden/ sandheden om mennesker, der står dig nær, hvis det drejer sig om negative ting? · Hvilke motiver ligger som regel til grund for dine valg i vanskelige situationer?

· · · ·

Find evt. vers i teksten, som kan styrke dig i at forholde dig til virkeligheden i dit liv.

TIL REFLEKSION:

2

Abigajils liv:

3

Hvordan forholder Abigajil sig til Guds løfter? I hvilket perspektiv ser Abigajil stridigheder/krige? Hvordan udtrykker Abigajil, at vores (Davids) liv er i Guds hånd? Hvilken indflydelse tænker du, at Abigajils gudsforhold har haft på hendes karakter (klog, god dømmekraft, ydmyg, handlekraftig)?

Dit liv: · Hvad kan du gøre for at opøve din egen tillid til Guds løfter? · Er der kampe, du kæmper, som vil få et andet perspektiv, hvis du kæmper for Gud frem for at kæmpe for dig selv? · Hvad betyder modstand i dit liv, hvis du har overgivet dit liv i Guds hånd? · Hvis der er ting, som du gerne vil ændre i din personlighed/karakter, hvilken forskel tænker du så, at Gud kan gøre i forhold til det? Bed evt. til Gud på baggrund af udvalgte vers om at vise dig, hvordan han virkelig kan gøre en forskel i dit liv.

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

15


I N S P I R AT I O N

T E K S T: L E I F H A N S E N / F O T O : I S T O C K P H O T O .C O M

MØDET I MØRKET - NIKODEMUS Jeg var respekteret medlem af jødernes højeste råd, havde min baggrund i den farisæiske forståelse, stor skriftkundskab og gode relationer blandt det jødiske folk i Jerusalem. I rådet sad også Josef fra Arimatæa og Gamaliel. Vi arbejdede for at føre folket tilbage til Herren. Rådet var den øverste ledelse i Jerusalem, lige bortset fra at romerne jo havde besat landet, men vi havde en vis form for selvstyre. Dette råd bestod af respekterede, religiøse mænd fra førende familier, som alle havde en vis indflydelse i samfundet. Formanden for rådet var ypperstepræsten. Så vi var folkets ledere. Rådet har en stolt historie, da det går tilbage til Kong Joshafat, som bestræbte sig på at føre folket tilbage til Herren. Han indsatte levitter og præster og andre til at fælde Herrens dom og afgøre retssager mellem Jerusalems indbyggere (2 Krøn 19,5-11). Det er den historie vi bygger på.

16

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

OPTØJER I TEMPLET Min omvendelseshistorie begyndte ved påskehøjtideligheden i Jerusalem. Templet var fuldt af mennesker, da en mand begyndte at lave postyr på tempelpladsen. Han væltede flere af boderne, hvor man solgte offerdyr. Han jagede handelsfolkene ud og var tydeligt vred. Han råbte noget om, at det var hans fars hus, og at det ikke skulle bruges som markedsplads. Flere spurgte til, hvad det skulle betyde, og om det var et tegn. Igen sagde han noget uforståeligt, om at man kunne rive dette tempel ned, og at han ville rejse det på tre dage. MØDET I MØRKET Dette optrin på tempelpladsen ændrede alt for mig. Det pirrede til min nysgerrighed. Jeg måtte se og høre denne mand og danne mit eget indtryk af, hvem han var. Så skjult i nattens mørke listede jeg gennem Jerusalems gader for at finde Jesus fra Nazaret.

Det var min angst for at blive set som en af hans tilhængere, som fik mig til at opsøge ham om natten. Og pludselig stod jeg dér, foran ham, midt i nattemørket. ”Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham“ sagde jeg som en indledning af samtalen. Jeg så frem til en god teologisk debat, og måske kunne jeg pege på den hellige skrift og på loven. Og jeg undredes på, om han helt havde forstået templets betydning. Men anderledes fangede ham mig med tre udsagn: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig“. Tre små udtalelser, som kom til at vende op og ned på mit liv. For han talte på et helt andet plan end det teologiske sprog, jeg var udlært i. FORUNDRING… ”Den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige“ sagde han. En udtalelse som var så mærkelig, at jeg stod af, for hvem kan


DENNE GANG:

LÆS MERE:

I 2011 (oktobernummeret) hilste vi på kvinden ved brønden, som så Jesus om dagen, og fik et møde med ham. Denne gang møder vi Nikodemus, som mødte Jesus om natten, men ikke så hans fulde jeg lige med det samme.

· Joh 3 · Joh 7,11-53 · Joh 19,38-42

komme ind i sin mors liv og fødes igen? Jesus fortsatte: ”Den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige“. Hvorfor skulle han tale i dette billedsprog? Kunne vi da ikke tale direkte? Mand til mand? Men Jesus blev ved: ”Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd.“ ”I må fødes på ny“, sagde han. ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og man kan høre den suse, … men man ved ikke hvorfra eller hvorhen. Sådan er det med enhver som er født af ånden.“ Jeg var forundret. Hans tale var så kryptisk, som om han kom fra en helt anden verden. På en gang var det spændende at høre på, men samtidig uforståeligt. Trods mine store skriftkundskaber, var jeg sat til vægs. ”Hvordan kan det gå til?“ spurgte jeg. Han så direkte på mig og sagde: ”Du er lærer i Israel og forstår ikke det?“ Det føltes som om jeg snakkede i øst, og han svarede i vest. Han slog nu over i at tale i flertal, som om jeg repræsenterede hele Israel. ”Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske?“ Helt mundlam stod jeg foran ham, mens hans milde stemme fortsatte med at tale om Moses, Gud der gav sin søn og om at komme til lyset. Han var veltalende og svær at tale imod. Samtalen sluttede brat, og jeg gik hjem i mørket. Mine tanker kredsede om det, jeg havde hørt, og selv om jeg ikke forstod det, havde det gjort indtryk. Han var nu noget særligt. SPLITTELSEN OM LOVEN Rygterne om alt det, han foretog sig, blev ved med at komme frem for Rådet. Og ved højtiderne, når han var i byen, indløb der informationer om de mange tegn og mirakler, han gjorde. Men særligt en begivenhed husker jeg meget nøje, for han satte igen tempelpladsen på den anden ende med sin undervisning: ”Har Moses ikke givet jer loven? Og dog er der ingen af jer, der holder loven.“ Det splittede

skaren på pladsen, og mange farisæere blev særdeles oprevet. RÅDSMØDE Nye rygter sagde, at Jødernes Råd havde erkendt, at han var Kristus. Rådet kunne ikke lade dette fortsætte, så vi foranstaltede, at tempelvagterne skulle pågribe ham. Men tempelvagterne kom tomhændet tilbage. Ligesom jeg havde oplevet en veltalende mand, gjorde tempelvagterne det også. De sagde ”Aldrig har noget menneske talt sådan“, og jeg kunne kun være enig. Men stemningen i Rådet blev hadsk, og ypperstepræsten og flere af Rådets medlemmer blev ude af sig selv og spurgte tempelvagterne, om de nu også var blevet vildført. Flere af Rådets medlemmer blev udpeget og spurgt, om de troede på ham. Slutteligt

”Men at gå fra mørke til lys, kræver en forvandling, en ny fødsel. Jeg blev undfanget, da jeg mødte Jesus der i mørket, og langsomt voksede min tro.“ udtalte rådet, at de, som var kommet til tro, og ikke kendte loven, var forbandet. Det var her, jeg afbrød og sagde, at man vel måtte høre på ham, før man fældede dom. Med skriften i hånden blev også jeg sat på plads. En stor del af rådet ønskede nu at slå ham ihjel. Jeg var i vildrede med, hvad jeg skulle tro, for Jesu ord ringede fortsat i mine øre: ”I må fødes på ny.“ Næste dag fortsatte Jesus sin undervisning på tempelpladsen, og skaren som hørte på, var nu endnu større. Kampen omkring Jesus fra Nazaret tog til, og man prøvede at fælde ham på det, han sagde. Men igen var hans tale så god, at man ingen vegne kom. Jeg husker dog en enkelt sætning i alt det han sagde på tempelplad-

sen: ”Jeg er verdens lys. Den der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys“. Det var som om, han mindende mig om mit møde med Jesus om natten. ET SØRGELIGT KLIMAKS Da Jesus af Nazaret et år senere igen kom til Jerusalem ved påsketid, gik alt så stærkt. På vej ind i Jerusalem blev han hyllet som konge. Han stillede sig igen op på tempelpladsen for at undervise. Og igen opstod der uenighed blandt tilhørerne. Mine farisæiske venner, de skriftkloge og ypperstepræsten talte nu åbenlyst om at slå ham ihjel. Og der var ikke langt til handling. Du har sikkert hørt om Jesu tilfangetagelse, korsfæstelsen og opstandelsen. Min sjæl var i de dage i splittelse, for jeg burde være for det, men var inderst inde imod. Jeg havde i lang tid gået og ruget over mit møde med Jesus i mørket. Og nu var jeg moden til at stå frem. De havde korsfæstet en uskyldig mand. Jeg valgte derfor at hjælpe min gode ven, Josef, med at gravlægge Jesus i hans klippegrav. Jeg kom med vellugtende salver, som vi smurte ham ind i. Og til sidst rullede vi en sten for graven. Nogle dage senere kom informationen til os om, at han var opstået fra de døde. Hvad skulle jeg nu tro og mene? ER DU FØDT PÅ NY? Efter at have overvejet det hele grundigt, kan jeg se, at det Jesus talte til mig om natten, handlede om ham selv. Som Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skulle menneskesønnen ophøjes, for at enhver som ser hen til ham, skal have evigt liv. Men at gå fra mørke til lys kræver en forvandling, en ny fødsel. Jeg blev undfanget, da jeg mødte Jesus der i mørket, og langsomt voksede min tro. Nu kan jeg stå åbent frem og fortælle om det, jeg oplevede. At jeg nu tror på, at Jesus fra Nazaret er Messias. Min ven, hvad med dig, er du født på ny?

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

17


SUNDHED

T E K S T: S O LV E I G U D B J Ø R G M A R C U S S E N / F O T O : I S T O C K P H O T O .C O M

BIBELEN: ·

Apostlenes gerninger, kapitel 2, vers 2. Ordsprogenes Bog, Kapitel 1 til 31

LUFT HVOR ER DET FANTASTISK, ·

AT GUD HAR SKABT LUFTEN

1. DEN DANNER ATMOSFÆREN, SOM VI FÆRDES I. Luften, som danner atmosfæren omkring vores jord, består hovedsageligt af kvælstof (78%) og ilt (21%). 2. UDENFOR PÅ LANDLIGE STEDER ER DEN PROPPET MED SUNDE NEGATIVE IONER

I den friske rene udendørs luft findes der masser af partikler, der kaldes negative ioner, og selvom navnet kan drille lidt ved at hedde noget så negativt, så er de meget, meget gode. Om negative ioner i luften kan man sige, at de er fantastiske. Du kan ”finde“ dem i luften ved skov og ved vand. Den trykkende luft under et tordenvejr er også fyldt med disse. Du kan nærmest mærke, at luften er tyk af dem efter et tordenvejr. Negative ioner kan også kaldes luftens vitaminer, og de er vigtige for dit velvære. Luftens ioner skaber nemlig luftelektricitet pga. elektriske ladninger på primært ilt- og 18

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

kvælstofatomerne. Da mange fysiologiske processer i kroppen, bl.a. hjernebølgeaktivitet og cellestofskifte er styret af elektricitet, har du brug for, at det samlede antal negative luftioner er i orden. I et normalt indendørs miljø vil en iontæller vise under 100 pr 100 cm3 og vi har i virkeligheden brug for 1.000 pr cm3.

3. ER STORSLÅET EFFEKTIV, NÅR DEN I FRISK LUFT ER NEGATIVT LADET Negative ioner: • Stimulerer vores gode humør • Forøger hastighed og kvaliteten af vækst hos planter og dyr • Forbedrer funktionen i lungernes beskyttende fimrehår • Giver naturlig træthed og afslapning og dermed mindskning af angst • Sænker kropstemperaturen • Sænker hvilepulsen • Mindsker overlevelsen af bakterie og virus i luften • Forbedrer indlæring hos pattedyr • Formindsker alvoren af mavesår

4. DEN KAN TRÆKKES NED I LUNGERNE Lungerne er nærmest to mægtige blæsebælge, der på en vis måde blæser luftens ilt ind i kroppen. Hver dag laver du ca. 20.000 vejrtrækninger. Det sker automatisk, idet din store mellemgulvsmuskel, diaphragma, trækker sig sammen. Idet du selv aktivt trækker vejret ekstra dybt ind, hvorved ribbenene og maven bevæger sig lidt ud, kan du måske mærke, at du på en måde masserer dig selv indvendigt, da du ved at trække vejret meget langsomt og meget langt ind kan mærke en lille bevægelse helt ned i bækkenbunden. Du stimulerer dermed lymfe, vene, fordøjelse og hjertet. Hjerterehabiliterede får færre tilbagefald, hvis de også arbejder med vejrtrækningen. Når du arbejder med vejrtrækningen, den dybe, kan du også bedre mærke din bækkenbund, kvinde som mand, og kan bedre arbejde med at spænde den. Den billigste og letteste vej til afstresning er de dybe vejrtrækninger og skønne gåture. Ved at tage pauser til at trække vejret dybt, dybt, dybt, dybt og dybere, dybere, dybere ned i blæsebælgen og lade luften hvile der


lidt, inden du slapper af og lader luften suse ud igen selv, vil jeg tro, at du vil kunne mærke en lettelse i din stress. Ved stress mangler der blodtilførsel til sex organerne. Havde du tænkt på det? Bedre, dybere åndedræt engang imellem i løbet af dagen, eller mens du går en rask tur, er med til at give dit indre et ordentligt ”brusebad.“ Samtidigt får du 70 % af dine affaldsstoffer skilt ud gennem åndedrættet. 5. DEN KAN DANNE GENLYD FOR GUDS ÅND Lige som grenene kan lade sig lede af vinden/luften, så de vimser og hopper, sådan kan du og jeg også lade os lede af Helligånden, så han kan fylde os og lede os. Det var, hvad disciplene oplevede pinsedag. Du kan læse i Apostlenes Gerninger om, hvordan Guds Ånd lavede lyd i luften: ”Og med ét kom der fra himlen en lyd som

”JEG ELSKER NEGATIVE IONER I LUFTEN. DE GØR MIG NEMLIG STÆRK OG GLAD!“ Dette fortæller os klart, at vi har behov for så meget frisk luft som muligt! Når vi overvældes af stress og bekymringer og kommer ud og væk fra vores byer og arbejdspladser, synes det til at love os mere end en forandring af udsigten. Den rent medicinske litteratur peger på, at en køretur til stranden, en lokal park eller en anden dejlig naturplads, lover forbedret mental og fysisk sundhed, idet vi indånder den forfriskende skønne luft med dens overflod af negative ioner. Bedre endnu er det selvfølgelig, hvis det kan arrangeres sådan. at man kan leve på et mere landligt sted, som sandsynligvis vil velsigne én med en bedre luftkvalitet, såvel som andre fordele.

af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad“ (ApG 2,2). Prøv at blæse luften hurtigt ud af din mund og hurtigere endnu og endnu stærkere, og du vil være stand til at høre dit eget åndedræts bevægelse i luften. Det er interessant at læse, hvordan Gud også bruger luften til sin gode Ånd, så de kunne høre en susen, som af et vældigt åndepust. Luften giver resonans af Guds gode Ånds bevægelse hen til at fylde mennesker med den. De kan dermed både høre den og føle den og ikke mindst se den, idet ild sætter sig på deres hoveder. 6. DEN GIVER MÆGTIG SUNDHED OG MODVIRKER DEPRESSION Forskning har vist, at depression kan hjælpes med Læge Neil Nedleys ”Depression Way Out“ program.

”POSITIVE IONER ER IKKE NOGET FOR MIG! DE ER IRRITERENDE!“ Måler man udendørs i et forurenet område eller indendørs i f.eks. kontor eller stue, vil der typisk være en overvægt af positive luftioner, idet de gavnlige negative ioner er blevet brugt til at udfælde støvpartikler, røg og skadelige gasser, der typisk er positivt ladede. Forurenet luft sænker markant luftens indhold af negative ioner. Luftforurening kan forårsage øjenirritation, at man bliver forpustet, får hoste, forværret lunge funktion og dårligere fysisk formåen. Hvis vi føler os dovne, deprimerede, let irritable, efter at have været for meget indendørs, måske foran en pc skærm, så skal vi som regel bare have en stor dosis af negative ioner for at føle os bedre tilpas. Nogle af de mange steder, de positive ioner findes, er omkring tv- og computerskærme. Selv vores metal- og betonbygninger absorberer positive ioner og frigiver dem i luften. Den tunge dosis af positive ioner findes i byer, hvor der er en overflod af bilernes udstødning, dækstøv, sod og plast. Syntetiske stoffer indeholder også positive ioner. Du kender det sikkert, når du tager en syntetisk trøje over hovedet, at håret stritter, og du slår ”gnister. Selv vores energibesparende lysstofrør skaber en overflod af positive ioner.

HER KAN DU FINDE MEGET MERE: BØGER: · ”Proof Positive: How to Reliably Combat Disease and Achieve Optimal Health through Nutrition and Lifestyle“ af læge Neil Nedley · ”Depression Way Out“ af læge Neil Nedley · ”Åndedrættet“ af Lotte Paarup INTERNETTET: · www.negativeiongenerators.com/ proofpositive.html · ing.dk/artikel/8024-ioner-helbredersygt-hus

Dybe vejrtrækninger af frisk luft er et af flere punkter, som kan hjælpe dig. Læs også Ordsprogernes Bog, hvor du begynder med kapitel 1 den første dag i måneden og 2. kapitel dag 2 i måneden, samt udvælger kapitlets yndlingsvers. Se litteraturlisten for de yderligere punkter, der sammen med dybe vejrtrækninger og perler fra Ordsprogenes Bog er meget virkningsfulde. 7. DEN KAN FORNY SOVEVÆRELSET MED SIN LIVGIVENDE ILT OG GIVE EN DYBERE OG BEDRE SØVN Har du mon prøvet at mærke efter, hvor tung og trist du kan føle dig i hovedet med hovedpine endda, efter en nat for lukkede vinduer og døre? Forsøg at åbne vinduet på klem, eller svunget totalt åbent om sommeren, så luften stadig kan fornyes til glæde for hele dig. Min ven, rigtig god fornøjelse med den friske luft, som jeg håber, du inspireres til at tænke mere på og glæde dig endnu meget mere over!

Solveig Udbjørg Marcussen Solveig i glædes-hop i luften ved strand, skov og vand. Stedet hvor der er propfyldt med negative ioner, der glæder, løfter humøret og holder dig vital. Solveig bor i Hornsyld, og arbejder som fysioterapeut.

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

19


ANNONCER

ÅRSMØDE I NÆRUM 21.-22. SEPTEMBER 2012

I år får vi besøg af Arne-Kristian Andersen fra Lofoten i Norge. Der har han de sidste 7 år arbejdet for at inspirere menigheden, så de nu er aktive i evangelisme og mission. Arne-Kristian skriver: ”Menigheden i Lofoten interesserer sig for formidling af evangeliet og har været optaget af at være en adventistmenighed, hvor besøgende frit kan komme og udvikle en tro på Gud.“ Menigheden har oplevet en fordobling af besøgstallet under hans ledelse. Arne-Kristian vil inspirere os med taler fredag aften, lørdag formiddag og eftermiddag. Årsmødet foregår i Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, og begynder fredag aften kl 19.30. Programmet for årsmødet og natkirken følger på adventist.dk samt i næste Adventnyt. Tilmelding er ikke nødvendig, og vi glæder os til at se mange til en festlig sabbat i Nærum.

Ferielukket

Historisk arkiv

Dansk Bogforlag holder sommerferielukket i ugerne 28, 29, 30 (9.-27. juli).

På effata.dk/database kan du søge i og få henvisninger til ældre tidsskrifter udgivet af Adventistkirken eller adventister. Det kan være en god hjælp, hvis du f.eks. er historisk interesseret eller ønsker at udgive artikler i samarbejde med HASDA.

TAK! Kollekter ved Årsmødet på Himmerlandsgården Sabbatsskole Gudstjenesten Ungdomsaften

14,956,00 35.159,50 15.673,50

Sponsorløbet indbragte kr.

59.404,00

STIL LING Kan du li’ at arbejde med medier? Så er dette måske noget for dig…

MEDIEGRAFIKER - DELTID Adventistkirken søger en mediegrafiker på halv tid. Dine primære arbejdsopgaver vil være grafisk opsætning af bøger og mindre tryksager. Vi laver en del reklamer for menigheder og kirkens egne afdelinger. Har du erfaring med hjemmesider eller andet mediearbejde, kan det være en fordel. Vi har et kreativt kontor indrettet til dig og huset fyldt af dygtige kolleger. Det er en spændende arbejdsplads med gode udfoldelsesmuligheder. Lønforhold og nærmere arbejdsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Thomas Müller, 5131 2100. Ansøgning sendes til thomas.muller@adventist.dk inden 6. august 2012.

ET ÅR FOR HERREN Søger du noget meningsfyldt at lave, søger Adventistkirken en ”et år for Herren“ til at arbejde i Adventistkirkens Mediecenter. Du kommer til at arbejde med videoredigering, videooptagelse, lydredigering, TV studieoptagelser og meget mere. Det er en fordel, at du har arbejdet med dette før, men det er ikke et krav. Du kommer til at arbejde på Unionskontoret i Nærum sammen med et team af dygtige medarbejdere. Vi stiller et værelse til rådighed og tilbyder dig 3.815 kr/ md samt et år med masser af oplevelser! Send ansøgning inden 6. august 2012 til thomas.muller@adventist.dk

Må Herren velsigne dem, der gav. Björgvin Ibsen, økonomichef

HAR DU LIDT EKSTRA PLADS? Den Internationale menighed i København, ICC, får rigtig mange henvendelser fra adventister fra hele verden, som skal besøge Købehavn. De besøgende ønsker kontakt med lokale adventister, og ønsker ofte at leje et værelse for et par overnatninger på Bed & Breakfast betingelser. Hvis du har et gæsteværelse, som du gerne vil leje/låne ud til adventister fra andre steder i verden, så henvend dig til Rose Frederiksen tlf: 2211 2780, itrosie@gmail.com, som så vil formidle kontakten videre.

20

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

UDSTILLING OM SKODSBORG

Rudersdal Lokarkiv har lavet en udstilling med titlen: ”Mod lys, luft og vand – Skodsborg hotel-, kur- og badeby.“ HASDA har bidraget med materiale til udstillingen. Udstillingen kan ses på Mothsgården, Søllerødvej 25, Holte fra 22. juni til 21. oktober.


LEDIG STILLING PÅ FREDHEIM HELSESENTER

SOM RESEPSJONIST Vi har ledig stilling som resepsjonist i ett års vikariat fra august/ september 2012. Søker med erfaring fra resepsjonsarbeide vil bli foretrukket, men full opplæring vil bli gitt. Med stillingen følger også noe administrasjonsarbeid og regnskap. Det vektlegges gode administrative og organisatoriske egenskaper i tillegg til evne å tilpasse seg et internasjonalt miljø. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig. • Avlønning som for misjons arbeid • Personalbolig til leie etter avtale NÆRMERE INFO Ved henvendelse til administratoren Inga Mezite Carambot, tlf 3286 7100 e-mail: hjertegod.fredheim@online.no Hjemmeside: www.fredheim.org SØKNADSFRIST: SÅ SNART SOM MULIG Søknad sendes via post til Fredheim Helsesenter, Bergmansveien 600, v/ administrator, 3614 Kongsberg, mrk. ”søknad resepsjonist“ eller hjertegod.fredheim@online.no

NEK TOTALBYG APS v. Niels Erik Kristensen tilbyder renovering/tilbygning, nyt køkken eller badeværelse. Murer, tømrer & malerarbejde. Alt udføres med stor omhu til små priser! Tlf. 2628 7581, nektotalbyg@yahoo.dk

VEGEFOOD.DK Bestil vegetariske produkter (frost, køl og tørvarer) på den nye hjemmeside: WWW.VEGEFOOD.DK Du kan også ringe til Kenneth Lund på 7568 1254 / 4224 2893 eller skrive til info@vegefood.dk

Tjek adventnyt.dk/annoncer for mere

STIL LING

MELKERSENS TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS Tlf: 2182 3883

SOMMEROPHOLD

Foredrag, koncerter og spa fra d. 01. juli til d. 19. august Hold en aktiv sommerferie med mulighed for at opleve vores nye Spa Oase og Spa Adventure. Få lækre spa-behandlinger og scrup fra badebroen. Deltag i sjove og anderledes former for motion, kom til inspirerende foredrag, eller få fornøjelsen af et udvalg af klassiske sommerkoncerter på Skodsborg fra d. 23.-29. juli. Benyt anledningen og få indblik i Skodsborg som hotel, kur og badeby; Rudersdal Museer viser særudstillingen “Mod lys, luft og vand” hvor historien om Skodsborg Badesanatorium bliver fortalt. Sommerophold fra: Kr. 395,- pr. pers./døgn i delt superior dobbeltværelse (Inkl. morgenbuffet) Kr. 495,- pr. pers./døgn i delt superior dobbeltværelse (Inkl. morgenbuffet, fitness, holdaktiviteter og Spa Oase) Følg os på Facebook eller læs mere på www.skodsborg.dk Skodsborg Kurhotel & Spa | Skodsborg Strandvej 139 | 2942 Skodsborg | +45 45585800 | www.skodsborg.dk

BETALINGSANNONCER

VÆR AKTIV ELLER SLAP AF

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

21


T I L LY K K E O G N AV N E 75 år 16. juli

Kaj Martin Pedersen Drosselvej 13

10. aug.

4000 Roskilde

Randi Oyre-Seltenheim

16. juli

Birgit Fredsgaard

Blåsippsgatan 2

Aggebogårdsvej 9

Nordre Strandvej 205

SWE-264 71 Östre Ljungby

3080 Tikøb

3140 Ålsgårde

24. aug. Solrun Jensdóttir

Birthe Dragsbeck

27. juli

Ahornvej 12

2300 København S

8680 Ry 11. aug.

FO-660 Søldarfjørdur

70 år

Per Albertsen

1. juli

Sonja Bäckström

Ørestad Boulevard 37, 1. tv. Nidarivegur 14

9. aug

Ulla Fuglheim Æblehaven 118, 1, 0004

2900 Hellerup

Nanna Brødsgaard Andersen

80 år 14. juli

15. juli

Strandagervej 1, st.tv.

8721 Daugård 5. aug.

Jacob A. Vesterlund

Turid Maibom Konsulatparken 9

Holger Friis Jensen

4640 Faxe

Teglgårdsvej 919, 2.tv.

Krügersvej 46

3050 Humlebæk

7000 Fredericia

Ryvejen 40

Ketty Dalsgaard Paulsen

8362 Hørning

2. juli

20. aug.

Peer Mathias Christiansen

Skydsbjerg 14 6100 Haderslev

Ida

Ivan

Fredag den 23. september 2011 blev Lauritz storebror til en lillesøster, som kom til at hedde Ida. De bor i Faxe sammen med mor og far, Marianne Boilesen og Rune Bodeholt.

Ivan Cyiza Kabengera kom til verden den 4. maj 2012 og bor i Skive sammen sin storebror Pacson og sine forældre Esperance og Denis. På billedet sidder han på mors arm umiddelbart efter barnevelsignelsen i kirken i Viborg.

FØDSELSDAGE

3. aug.

NYFØDTE

85 år

Dåb i Viborg

Bryllup i Cafékirken

22

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

Sven Hagen Jensen

BRYLLUP

Den 1. april 2012 blev Pernille Novak og Henrik Hit Nielsen viet i Cafékirken i København. Pernille læser til finansøkonom og Henrik har et lydfirma og er lokomotivfører. De bor på toppen af Vesterbro i København med 2 katte og sønnen Felix på 9 måneder. De diskuterer stadig, hvad efternavnet skal være…

Dåb i Østervrå Fredag aften d. 25. maj havde vi i Østervrå menigheden den glæde at se en af menighedens unge blive døbt og optaget i menigheden – det er Julie Hauvre. Hun har studeret en del med Thomas Rasmussen, som også foretog dåbshandlingen. Vi ønsker Guds velsignelse. John Pedersen

DÅB

Sabbatten den 2. juni var der højtidsstemning og glæde, da Jeanette Kabami (til højre) blev døbt og Anitha Nyiramunyura blev optaget på sin trosbekendelse i Viborg menighed. Mange af vores nye venner, som søger et åndeligt ståsted, var mødt frem for at overvære den højtidelige handling og deltage i fællespisningen bagefter. Vi ønsker Jeanette og Anitha Guds velsignelse og velkommen.


KENDT AF GUD

† ÆRET VÆRE… Finn Børge Nielsen

at lade tankerne kredse om det, som skal komme,

Mary Ingeborg Danielsen

Finn Børge Nielsen fra Roskilde menighed er død

når Gud gør alting nyt.

Ingeborg blev født den 10. december 1923 og

efter længere tids sygdom. Han blev 66 år gam-

Hun arbejdede først lidt ved landbruget

voksede op på den midtjyske hede i Harrild hos

mel. Bisættelsen foregik fra Haraldsted Kirke tirs-

på gårdene Bonbeth og Mølholm i Jerslev og

forældrene Johanne og Christian Christensen, hvor

dag den 1. maj 2012. Pastor Mette Johansen holdt

senere på forskellige adventist-institutioner som

arbejdsomhed, gudsfrygt og nøjsomhed stod i

en tale ud fra, at ethvert menneskes liv er en lille

Frydenstrand, Juelsminde Kuranstalt og Skodsborg

højsædet. Adventbudskabet, som var kommet til

historie ud i Guds store historie, og at vi gennem

Badesanatorium. Hun syede også en del og kol-

egnen nogle år tidligere, blev et bærende element

bønnen, som Jesus lærte os, kan komme til Gud.

porterede. I moden alder var hun hjælper på

gennem livet for Ingeborg og den øvrige familie,

Solbakken.

som udgik fra hjemmet i Harrild. Den 10. juni 1939

Finns tilknytning til vores kirke var meget interessant. En sabbat i maj 2005 fik Roskilde

I København blev hun gift, og her kom Steen til

blev Ingeborg døbt i Holtum Å tæt ved barndoms-

menighed besøg af Finn, som var interesseret i at

verden; men snart stod hun som enke. Senere traf

hjemmet sammen med seks andre unge fra Lille

høre, hvad menigheden stod for og nærmest gav

hun Sigfred Bachdorf og blev gift med ham.

Nørlund menighed.

udtryk for, at han ønskede at blive døbt og tilslut-

Nu boede hun i Aalborg, hvor hun tjente

I ungdomsårene gik turen via Skodsborg

tet menigheden. Gennem 3ABN og Hope Channel

menigheden med flid som organist, et hverv som

Badesanatorium til Vejlefjord Højskole, hvor hun

havde han lært en hel del om adventisterne og

hun udførte i en menneskealder.

var køkkenchef et år. Her traf hun Arvid Danielsen,

fået en grundig forståelse af Åbenbaringens bog.

Når vi som børn den 13. sabbat skulle frem-

og det blev til ægteskab og et nyt afsnit i livet som

Efter flere samtaler og studier blev Finn døbt og

holde, hvad vi havde lært, overfor menigheden,

kolportørhustru og husmoder. 5 børn blev født i

optaget i Roskilde menighed sabbatten den 7.

spillede Steen på blokfløjte og blev akkompagne-

ægteskabet – Alice, Johannes, Inge, Mona og Ivan.

januar 2006.

ret af sin mor på orgel.

Inge døde i en ung alder til stor sorg for fami-

Finn var en alsidig mand og havde arbejdet som

Hun forblev en frisk dame - selv da hun i 2007

lien. Da de boede i Fasterholt, fik Arvid arbejde

teknikker i Danmarks Radio. Hans fritidsinteresser

flyttede til boligen på Frederiksborg Allé i Randers.

på Den Sanitære Fødevarefabrik i København. Og

var blandt andet musik, tegning og elektronik.

Desværre blev hun kørt ned, hvilket hun aldrig

i syv lange år måtte Ingeborg selv klare de daglige

Finn var en glad person, som det altid var hygge-

kom helt over, hvorfor hun flyttede ind på selve

opgaver derhjemme, mens Arvid blot var hjemme

ligt at besøge. Han var meget åben og talte gerne

Solbakken. Her sov hun stille ind den 26. april efter

i weekenderne. Da Fødevarefabrikken senere flyt-

med sine venner om Gud. Troen betød meget for

at have taget afsked med sine kære.

tede til Bjæverskov og blev til Nutana, flyttede

ham. I menigheden kom han trofast en tid, ind-

Hun hviler nu trygt i Herrens hænder, indtil

familien Danielsen til Sjælland, og både Ingeborg

til sygdom desværre hindrede ham. Det hindrede

Frelseren kommer og kalder hende til sig på den

og Arvid havde arbejde der en årrække, inden de i

ham dog ikke i at have god kontakt med samfun-

store Opstandelses dag, hvor hun så igen skal for-

pensionsalderen bosatte sig i Vejle.

det gennem vores fjernsynskanaler. Finn sov ind i

enes med sine kære.

troen, og han efterlader sig en søn og svigerdatter

Ingeborg var stærkt præget af sin opvækst - og

Vi lyser fred over Elisabeths minde.

og børnebørn.

John Pedersen

Æret være Finns minde

den faste tro på Gud og et arbejdsomt liv, hvor hænderne sjældent var i ro, var hendes adelsmærke. Derude på heden havde hun også øje

*

for de smukke blomster mellem lyngen, og blom-

En speciel tak til Solbakken og dets perso-

sterne blev en vigtig del af livet i hendes velpas-

nale. Det er Danmarks bedste plejehjem, som

sede have såvel som indendørs. I Vejle menighed

Marie Elisabeth Bachdorf

Adventistkirken kan være stolte af. Speciel tak skal

var det hendes faste og glædelige opgave at sørge

Elisabeth Bachdorf blev født i Jerslev den 8. juli

også lyde til Randers Menighed, Aalborg menig-

for friske blomster til sabbatten.

1917. Hun var nummer to ud af syv søskende og

hed og Jerslev Menighed. Tak for deltagelse i

Ingeborg flyttede for nogle måneder siden til

voksede op i et SDA hjem, hvor hendes far, skræd-

begravelseshøjtideligheden, tak for trøstens ord,

Ridefogedvej i Randers, og der sov hun stille ind den

der Sørensen, ønskede at hans børn skulle tro på

tak for mindetalerne efterfølgende.

31. maj 2012 i en alder af 88 år. Hun hviler nu på

Arne Sandbeck

Gud og lære et solidt håndværk. Elisabeth tog det bedste med hjemmefra: troen og evnen til at sy. Hun funderede sit liv på Bibelen, og hun elskede

Steen Rasmussen

Nordre Kirkegård i Vejle til opstandelsens morgen. Æret være Ingeborg Danielsen minde. Sven Hagen Jensen

adventnyt 7/8 – juli/august 2012

23


Dansk Bogforlag, Concordiavej 16, DK-2850 Nærum

JULI: 1.-8. 18.-21. 22.-29. 31.-6. aug.

Børnelejr, Himmerlandsgården Forlejr til Nordic Camporee Nordic Camporee, Västeräng, Sverige UPLIFT, ungdomsstævne, Finland

AUGUST: TEENcamp, Himmerlandsgården Vandretur, Island

SEPTEMBER: 3. 7.-9. 16. 21.-22. 28.-30.

LIFE bibelskole opstart, Vejlefjordskolen Førertræningsstævne, Finderup Hjælpeaktionsdag, hele landet Årsmøde, Nærum Familieweekend, Himmerlandsgården

T E K S T: P E T E R B O B O H S E N

SPEJDERAFDELINGEN 7. JULI 22.-29. juli tager vi over 200 danske spejdere i alle aldre med til Västeräng i Sverige, for i en hel uge at være sammen med cirka 800 andre spejdere fra de nordiske lande. Jeg er sikker på, at det bliver en stor åndelig oplevelse for os alle. Men at holde en spejderlejr i 2012 kræver en vis mængde udstyr. I dag kan vi ikke bare nøjes med en pind, en guitar, en økse, noget reb og nogle glade spejdere. Som alt andet i dagens Danmark er spejderlivet også fulgt med tiden og har udviklet sig. Forventningerne til, hvad der skal ske og opleves på lejre, er ret høje. Derfor skal der en del udstyr til. Mange af vores troppe kæmper med økonomien, og det at skulle fragte deres spejdergrej helt op til Sverige, koster kassen. Derfor tillader vi os at bede dig om hjælp via en kollekt, så vi kan give vores spejdere en god og spændende uge i de svenske skove. Kollekten den 7. juli går til transport af udstyr til spejderlejren i Sverige.

KOLLEKT KALENDER

5.-12. 27.-2. sep

T E K S T: H O L G E R D A U G A A R D

VEJLEFJORDSKOLENS ELEVFOND – 4. AUGUST Hvad er elevfonden? Det er en fond, der anvendes til at give tilskud til elevers skolepenge. For de familier, der har en trængt økonomi, kan det være en kærkommen mulighed at kunne få tilskud til deres børns skoleår på Vejlefjordskolen. Vi ser i øjeblikket et stigende behov for, at familier må have hjælp til at få råd til at sende deres børn på Vejlefjord. Takket være de gaver, som tidligere elever og andre venner af skolen til stadighed giver – og den landsdækkende kollekt, der optages i august måned i syvende dags adventistkirkerne – kan skolen via elevfonden hjælpe de mest trængte familier økonomisk, så deres barn kan få et ophold på skolen. Derfor vil jeg opfordre jer til at give en god gave til Vejlefjordskolens elevfond den 4. august.

Adventnyt 2012-0708  

Adventistkirkens officielle medlemsblad

Adventnyt 2012-0708  

Adventistkirkens officielle medlemsblad