Page 1

№7, Iulie 2013 ISSN 1857-4378

«Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt rostit de Dumnezeu.» (Matei 4:4)

,

PUBLICAŢIE CREŞTINĂ LUNARĂ

“Nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sînt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10). CARE ESTE COMOARA NOASTRĂ ?

2

LIBERTATEA ÎN HRISTOS

3

BOTEZUL PRUNCILOR:

o tradiţie creştină sau o veche superstiţie ?

4

O PLANTĂ MIRACULOASĂ

SOCUL...

7


2

COMOARA ASCUNSĂ

№7 (50) Iulie 2013

Avem Patru Ani

Raport pentru vultur deja patru ani de la apariţia primului număr al ziarului «Comoara Ascunsă». De multe ori lumea ne întreabă cine a fondat acest ziar, cine lucrează la elaborarea lui şi ce reacţii stârneşte publicaţia noastră printre cititori. Pentru toate aceste întrebări avem doar un singur răspuns: Dumnezeu a fost cel care ne-a îndemnat. Pe parcursul acestor ani El a binecuvântat şi a susţinut existenţa ziarului pe care îl ţineţi în mâini. Acesta şi este secretul popularităţii sale, alături de recunoaşterea faptului că această publicaţie are o influienţă informativ-educativă deosebită.

,

Vremea trece repede. Au trecut

Care este Comoara noastră?


La Răspântii

№7 (50) Iulie 2013

Igor Koreşciuk

LIBERTATEA în Continuare. Vezi începutul în №6/2013

Алена Козленко

COMOARA ASCUNSĂ

3

Gânduri în voce

Hristos M

« ultă pace au ceice iubesc Legea Ta, şi nu li se întîmplă nicio nenorocire» (Psalm 119:165).

L

Al cui fiu este mai bun?

a fântână s-au oprit trei femei. Două dintre ele au început care mai de care să-şi laude fiii. Una spune că fiul ei este mai frumos, mai puternic şi mai deştept decât toţi. Alta despre fiul ei – acelaşi lucru. Iar a treia femeie stă alături şi tace. Femeile au întrebat-o, de ce tace. Iar ea spune că fiul ei este un om obişnuit, nu are nimic deosebit. Femeile au pornit spre casă cu căldările grele. Şi iată că fiii vin în întâmpinarea lor. Unul face rotocoale, merge pe mâini, aruncă pietre grele. Iar mama se bucură, chipurile, vedeţi ce fiu am eu. Fiul altei femei s-a oprit în mijlocul drumului şi cântă ca o privighetoare, şi ţopăie. Mama e mulţumită! Fiul celei de-a treia femei a alergat la mama, a luat căldarea şi a dus-o acasă. Trecea pe alături un bătrânel. Primele două femei l-au oprit şi l-au rugat să judece, al cui fiu este mai bun. – Dar unde sunt fiii voştri? – le-a răspuns bătrânul. – Eu am văzut doar unul, – şi a arătat la acela care ducea căldarea.

Ce provoacă repulsie? – Lăudăroşenia.

Jocul copilăresc „de-a tăcerea”

Ce face ca pământul şi cerul să încapă? – Inima bună. Ce nu acceptă Cerurile? – Răutatea. Ce este mai scump decât întregul Univers? – Viaţa omului. Ce nu are nici un preţ? – Deşertăciunea. Ce strică cel mai mult credinţa? – Făţărnicia.


4

COMOARA ASCUNSĂ

Ceasul solar şi credinţa

CREŞTINISM PRACTIC

№7 (50) Iulie 2013

De ce îngăduie Dumnezeu

Încercările? «Domnului

priveşte peste ceice se tem de El, peste ceice nădăjduiesc în bunătatea Lui» (Ps. 33:18).

Vecinii

«Şcoala celor fără adăpost» Mulţumesc pentru timp... John Pounds

Nu e problema mea!


CREŞTINISM PRACTIC

№7 (50) Iulie 2013

BOTEZUL PRUNCILOR: o tradiţie creştină sau o veche superstiţie?

Vadim Griţ

Ne salvează oare botezul ca ceremonie sau ca act tainic? Apostolul Petru remarcă: „...botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat (într-o altă traducere: „o rugăminte către Dumnezeu de a dărui o conştiinţă sensibilă, nepătată”) înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21). De aici reiese că botezul salvează „prin învierea lui Isus Hristos”, la care cel botezat răspunde cu credinţă, respectând modalitatea desfăşurării botezului şi fiind conştient de esenţa lui. „Ei bine, - va spune cititorul, – şi totuşi, botezul îl salvează oare pe om?”. Înainte de a răspunde la această întrebare, haideţi să citim încă o dată cuvintele apostolului Petru. El spune că nu există botez creştin fără o promisiune personală sau o cerere personală adresată lui Dumnezeu. Altminteri botezul ajunge a fi o simplă „curăţire de întinăciunile trupeşti”. Din cele spuse putem vedea că botezul creştin iniţial nu era predestinat pentru prunci. Mai mult decât atât, el este pur şi simplu inaccesibil pentru ei. Dar atunci care este modalitatea de iniţiere a copiilor în mântuirea creştină?

COMOARA ASCUNSĂ

5


6

COMOARA ASCUNSĂ

O rugăciune înţeleaptă

№7 (50) Iulie 2013

D-ale FAMILIEI

Înlăturarea spinilor F iecare dintre noi cultivă anumite calităţi de caracter şi particularităţi de comportament care pot să-i irite cu totul pe acei pe care-i iubim, asemenea spinilor în corp. Înlăturarea spinilor este o parte importantă a vieţii noastre creştineşti. Existenţa unui progres real în viaţa noastră este extrem de importantă atât pentru încurajarea noastră, cât şi pentru îndrumarea altora.

material de Lika Vedenskaia

Fluturele şi merişorul

Î

ndepăr taţi spin din cad ii r u l relaţiilo dumne r avoastr ă, şi atu când p nci rin Dumne puterea lui zeu veţ is de unu l, contin căpa u aţi să-i îndepă rtaţi un ul după alt

ul.


PUTEREA ALEGERII

№7 (50) Iulie2013

În fiecare iarnă milio-

COMOARA ASCUNSĂ

7

Aude oare Dumnezeu rugăciunile păcătosului?

ane de oameni îndură câteva zile neplăcute, consacrându-le luptei cu răcelile şi gripa. Asemenea simptome ca durerea de gât, guturaiul şi tusea, temperatura mare pot fi observate la bolnavi în decursul unei săptămâni şi mai mult. În calitate de remediu sudorific şi expectorant în tratamentul bolilor respiratorii acute şi gripei adeseori se folosesc decocturi (fierturi) şi infuzii din flori de soc.

O plantă miraculoasă...

SOCUL

Păcatele tainice


8

COMOARA ASCUNSĂ

№7 (50) Iulie 2013

De ce există răul şi suferinţa? Le va învinge vreodată binele?

«DESTINUL PLANETEI».

Întreabă-l despre cartea «Destinul Planetei» pe distribuitorul ziarului «Comoara Ascunsă»!

w w w. a d ve n t i s t. m d Site-ul oficial al Bisericii Adventiste de ziua a şaptea din Moldova * Ştiri

* Video * Articole * Galerie foto * Predici * Biblioteca * Şcoala de Sabat * Devoţional * Audio * Panou

ODIHNĂ LA MAREA AZOV CAMERE ECONOME ŞI DE LUX, PREŢURI MINIMALE, REDUCERI FLEXIBILE

Tehnoredactare: Iulia Smali, Sergiu Lupaşco EditTipar Grup S.R.L. Tiraj: 42 000 ex. Comanda 268

Vă invităm să vă odihniţi la Arabatskaia strelka, or. Ghenicesk, Ucraina. Plajele minunate, cu mult soare, marea Azov, caldă şi blândă şi camerele bine aranjate vă aşteaptă! Mini-baza de odihnă se află la doar 10 minute de mers pe jos până la mare. Alături se află clinica hidroterapică şi magazinul alimentar. Tot acolo la Arabatskaia strelka există o sondă fierbinte care tratează multe boli, precum şi lacul sărat – analogul Mării Moarte din Israel. Adresaţi-vă la numerele de telefon: +38 0991252404, +38 0932193910 (Serghei, proprietarul pensiunii).

Comoara Ascunsa Iulie 2013  
Comoara Ascunsa Iulie 2013  

Editia lunara crestina

Advertisement