Page 9

opinie

wisselcolumn

bre de réflexion. De Eerste Kamer en het correctief referendum worden zo inwisselbare grootheden. Het gebeuren in 1999, toen de senaat het voorstel tot invoering van het referendum afwees in de ‘Nacht van Wiegel’, laat echter zien dat we niet op voorhand mogen rekenen op een enthousiaste Eerste Kamer. Als ‘blijvend kampioen van de democratische vernieuwing’ zou D66 op een heel ander vlak moeten inzetten op correctie en reflectie op het politieke proces. De geschiedenis van de ons omringende landen en die van democratieën aan de overkant van de zee laat zien dat het palet aan mogelijkheden om de democratie sterker te verankeren in de samenleving veel breder is dan het referendum. In Ierland is de senaat samengesteld uit benoemde gezaghebbende academici, vertegenwoordigers uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven zodat verschillende bevolkingsgroepen een directere stem hebben in de democratie. Toen de Ierse regering de senaat wilde afschaffen, via een referendum, bleek die zo populair dat die mocht blijven. In Canada speelt de senaat een zeer belangrijke rol bij het vertegenwoordigen van etnische minderheden. Denemarken hief de senaat op in 1953. Referenda zouden daar de volksvertegenwoordigers op cruciale momenten kunnen afremmen, tot reflectie kunnen dienen, maar werden zelden met dit doel ingezet. Nu klinken in Denemarken stemmen om opnieuw een senaat te installeren. Een van de voorstellen is om die samen te stellen uit willekeurig aangewezen burgers. De senaat zou zo een betere afspiegeling van de maatschappij vormen en als tegenwicht kunnen dienen voor de overwegend witte academici in de volksvertegenwoordiging. Nu het referendum in Nederland niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen, ligt de bal toch weer bij de Eerste Kamer. Het moment is aangebroken om de rol van de senaat naar buitenlands voorbeeld te herzien en zo de democratie een stevigere basis te geven.

Het topsportbrein

Mark van Vugt hoogleraar evolutionaire psychologie

R

Op 24 en 25 mei is de internationale conferentie ‘Senates in crisis’ in het Trippenhuis, Amsterdam. Belangstelling? Mail naar senatesincrisis@gmail. com. Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl. ADVALVAS

nr 17 — 9 mei 2018

foto Yvonne Compier

De auteurs onderzoeken de rol van de senaat in het Noord-Atlantische cultuurgebied. Wybren Verstegen is VU-historicus en Nikolaj Bijleveld is historicus aan Rijksuniversiteit Groningen.

hun impulsen onder controle te houden uim twee jaar geleden en van strategie te veranderen als de situoverleed een van ’s werelds atie daar om vraagt. Laten dat nu net de beste voetballers, Johan eigenschappen zijn die een topsporter Cruijff. Weten we al wie de nodig heeft om een goede wedstrijd te nieuwe nummer 14 wordt? spelen. So far, so good. Maar kunnen deze Het antwoord vinden we tests ook voorspellen of iemand slaagt misschien in de psycholoin de absolute top? Daarvoor moeten we gische wetenschap. Die kan steeds beter naar Zweden. Onderzoekers vergeleken voorspellen of iemand een topspeler spelers uit de eredivisie voetbal, mannen wordt of, zoals ikzelf, eindigt als gemanén vrouwen, met spelers keerde linksbuiten van uit de derde divisie. Ook studentenvoetbalverenihier vonden ze betere ging The Knickerbockers. Toptalenten prestaties op cognitieve Uit verschillende ondervertonen meer taken in de elitegroep. zoeken blijkt dat het brein zelfcontrole Bovendien bleken spelers van topsporttalenten net met de beste cognitieve iets anders werkt van prestaties uiteindelijk dat van een gemiddelde meer goals te scoren en talentvolle speler. Aanvanmeer assists te geven. kelijk dachten sportwetenSportwetenschappers schappers dat toptalenten schatten dat, naast de over een beter ruimtelijk technische en tactische inzicht zouden beschikvaardigheden, zo’n 12,5 procent van de ken, maar daar blijkt niets van. Het verschillen tussen de absolute top en de verschil tussen de 1 procent absolute top rest eronder verklaard kan worden uit en de groep eronder ligt waarschijnlijk in verschillen in cognitieve vaardigheden. de uitvoerende taken van het brein. Dat lijkt voldoende reden voor sportorgaVU-promovendus Lot Verburgh vergenisaties iets met deze kennis te doen. Als leek in haar proefschrift de prestaties we de komst van de nieuwe Cruijff, Krajivan toptalenten in de jeugdopleidingen cek of Paumen niet aan het toeval willen van betaalde voetbalclubs met die van overlaten, dan moeten we proberen het gewone talenten op een aantal cognitieve topsportbrein in kaart te brengen. “Da’s tests. Ze moesten bijvoorbeeld snel op logisch”, zou Johan hebben gezegd. een knop drukken als er een bal op het computerscherm verscheen, maar als er een kruis doorheen stond, moest men Wil je meer weten over het topsportbrein? Schrijf je juist níét reageren. Toptalenten vertoonin voor het VU-symposium Your Brain on Sports op den meer zelfcontrole. Ook deden ze het vrijdag 1 juni via ibba.institute/events/symposiumiets beter op taakjes waarin hun cogniyour-brain-on-sports. tieve flexibiliteit werd gemeten. Toptalenten lijken dus beter in staat om Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

9

Profile for Advalvas

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Profile for advalvas