Page 27

CAMPUS

onderwijs

So you think you can teach Wie weet van een hoorcollege een inspirerende sessie te maken? Student-reporter Joeke Berg schuift aan. Deze keer: het hoorcollege risicoen gezondheidscommunicatie van Guido van Koningsbruggen. 25-04-2018|HG-12A00. De hooguit

ken dat Canvas in de toekomst niet meer voldoet aan de (veiligheids-)eisen die in de aanbesteding zijn gesteld, dan bestaat altijd de optie om te ontbinden.’

Vreemde zaak Een zoektocht op de VU naar iemand die antwoord heeft op de vragen waarom de VU als Nederlandse universiteit te maken heeft met sancties van de VS tegen Iran, en waarom de toegang tot Canvas is geblokkeerd terwijl inloggen toch geen handel is, levert niets op. Hein Breukelaar, jurist bij Bestuurszaken, weet het niet. Tanja Aalberts, hoogleraar internationaal recht, weet het ook niet. Ester Herlin-Karnell, hoogleraar EU Constitutional Law and Justice, vindt het een vreemde zaak. ‘Heeft de VU het Amerikaanse softwareproduct niet gekocht? Dat zou het niet moeten uitmaken waar je inlogt. En het is geen handelsproduct, maar een educatieve tool. Maar’, mailt ze ook, ‘ik ben geen expert op dit gebied.’

Oproep We zijn benieuwd in hoeverre VU-wetenschappers ook in andere opzichten tegen VS-sancties aanlopen. Laat het ons weten via redactie.advalvas@vu.nl.

ADVALVAS

nr 17 — 9 mei 2018

Als Van Koningsbruggen in zijn betoog wordt gestoord door een late binnenkotwintig aanwezige studenten vallen een mer, laat hij zich daardoor niet van de beetje weg in de enorme collegezaal op wijs brengen. “Welkom. Ga lekker zitten.” twaalf hoog. Maar zij die deze ochtend Wanneer de jongen na een paar minuten de moeite namen hun bed uit te komen weer opstapt, weet de docent daar ook voor het hoorcollege risico- en gezondmooi op in te spelen: “Hij zag er ook niet heidscommunicatie worden beloond met echt wakker uit. Het duurde even voordat een informatief en helder verhaal van hij doorhad dat hij in de verkeerde zaal Guido van Koningsbruggen. De commuzat...” nicatiewetenschapper staat ontspannen Er volgen nog meer psychologische voor de groep, met een hand nonchalant theorieën en onderzoeksresultaten over in een achterzak van zijn spijkerbroek de menselijke neiging en de microfoon losjes tot bagatelliseren van voor zijn mond. Hij neemt gezondheidsinformatie. zijn studenten mee in de Waarschijnlijk zonder dat psychologische processen Vlot, helder hij het doorheeft, is ook die een rol spelen bij het verhaal de docent zelf geneigd communiceren van infortot bagatelliseren, want matie over gezondheid. Veel hij spreekt regelmatig in Zoals te verwachten viel, verkleinwoordjes. Zo heeft blijken mensen gezondverkleinwoordjes hij het over onderzoekjes, heidsinformatie niet altijd taakjes, voorbeeldjes, even objectief te verwerlijstjes en studietjes, waarken. Percentages worden mee hij het belang van de onrealistisch optimistisch onderzoeken die hij aan de zaal presengeïnterpreteerd en gezondheidsrisico’s teert onbewust een beetje ondermijnt. op het koppige af gebagatelliseerd. We “Maar hoe vertaal je dit in een campagkunnen er ons allemaal wel wat bij voorne?” Precies op tijd stelt een student de stellen, en ook de studenten communicavraag naar de toepasbaarheid van al die tiewetenschap knikken collectief instemtheorie. “Ik wil je hartelijk bedanken mend. Van Koningsbruggen scoort met voor dit prachtige bruggetje”, antwoordt herkenbare onderzoeksresultaten, waarVan Koningsbruggen opgewekt, “want uit duidelijk blijkt dat mensen die slecht dat is precies waar ik het nu over wil nieuws krijgen na een gezondheidstest hebben. Daar zit de uitdaging voor ons massaal de betrouwbaarheid van de test als communicatiewetenschappers. Al in twijfel trekken, de uitslag als minder die luie psychologen zitten lekker in hun ernstig bestempelen, alternatieve verklalabjes testjes te doen, maar wij moeten ringen zoeken voor de negatieve resultaiets met die resultaten.” ten en zich opnieuw willen laten testen.

+ �

27

Profile for Advalvas

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Profile for advalvas