Page 24

ingezonden mededeling

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12 De universitaire studentenraad is het medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de VU. De raad houdt zich vooral bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. De raad overlegt hierover geregeld met het college van bestuur.

Voorkom een burn-out Een uitgebreid cv, vier keer per week college- en werkgroepen volgen en daarnaast een bloeiend sociaal leven leiden; de huidige generatie studenten voelt een constante druk om aan deze hoge verwachtingen en eisen te voldoen. Het bindend studieadvies, het afschaffen van de studiefinanciering én het combineren van werk, studie- en sociaal leven zorgen ervoor dat veel studenten een grote druk ervaren op prestatie-, studie- en financieel gebied. Uit onderzoek is gebleken dat één-op-de-drie studenten in toenemende mate stress-, angst- en burn-outklachten ervaart. Bij niet-studerende leeftijdsgenoten ligt dit percentage lager. Deze problematiek is veel in het nieuws geweest en het thema is natuurlijk ook ons niet ontgaan. Wij horen vaak verhalen van studenten die gestrest zijn of veel druk ervaren om nominaal af te studeren. Daarnaast willen studenten in Amsterdam wonen en dat vraagt wegens de hoge huurprijzen in onze stad en omgeving om een baantje naast de studie. Niet alleen sociale media, overheidskeuzes en een veranderende maatschappij hebben invloed op de prestatiedruk, ook de VU draagt hierin verantwoordelijkheid en zou deze moeten nemen. Wij maken ons ernstige zorgen over het welzijn van onze studenten. De studentenraad wil dan ook nadrukkelijk voorkomen dat de druk, die veel studenten momenteel ervaren, als ‘normaal’ wordt ervaren. Om die reden hebben wij samen met het Interstedelijk Studenten Overleg en de medezeggenschapsraden van hogescholen en andere universiteiten meegewerkt aan een landelijk actieplan. Dit bevat een aantal

aanbevelingen, zoals het creëren van bewustzijn en het professionaliseren van studentbegeleiders en docenten. We vragen zowel de landelijke overheid, gemeenten als onderwijsinstellingen om concrete stappen te ondernemen. Het welzijn van studenten moet verbeterd worden, zo kan het niet langer! Heb jij last van faalangst, studiestress of een negatief zelfbeeld? Dan raad ik je aan om contact op te nemen met de studentbegeleiding. De VU heeft studentenpsychologen die je kunnen helpen. En praat er ook over met je medestudenten, je zult (helaas) niet de enige zijn. Liz ten Bergen, vicevoorzitter l.ten.bergen@studentenraad.vu.nl

wat er verder speelt Een selectie uit de onderwerpen waarover de USR nu nadenkt en/ of onderhandelt: • USR-CvB-vergadering. We spreken met het VU-bestuur over studentenwelzijn, studentbegeleiding, het Studentenforum en de gedragscode ict-voorzieningen. Op donderdag 17 mei, 9.30 uur in de Aurora-zaal. • Onze opvolgers. Na de intensieve verkiezingsweek zijn onze opvolgers bekendgemaakt. Terwijl het eind van ons raadsjaar pas over vier maanden is, zijn we nu al volop bezig met het inwerken van onze opvolgers. Samen gaan we een intensieve overdrachtsperiode in. • Studentenstatuut. Dit is een beschrijving van de belangrijkste rechten en plichten van studenten. De bepalingen gelden voor álle studenten. De USR heeft instemmingsrecht op de wijzigingen van het statuut.

Profile for Advalvas

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Profile for advalvas