Page 14

VIPs

Per 1 mei werkt Bart Wallet twee dagen per week als directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme. Wallet is de opvolger van George Harinck die naar Kampen vertrok, maar wel hoogleraar aan de VU blijft. De VUmc-onderzoekers Josine de Winter en Wouter Peyrot wonnen een Rubicon-beurs, waarmee ze naar Harvard University kunnen gaan. De Winter onderzoekt de oorzaak van de spierziekte nemaline myopathie. Ook gaat ze medicijnen testen die spieren kunnen verbeteren. Judith Huirne ontving de tweejaarlijkse Cobra-prijs. Die wordt uitgereikt aan een gynaecoloog die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de chirurgie binnen de gynaecologie. De jury prees vooral haar wetenschappelijke onderbouwing van chirurgische activiteiten.

14

Eric Kanalstein

Dennis Andriesse won de Roger Needham PhD Award (2.000 euro), een jaarlijkse prijs voor het beste Europese proefschrift over computersystemen. Andriesse analyseerde hiervoor binaire programma’s. De prijs is dertien keer uitgereikt en vijfmaal aan de VU.

Versies van vrede

V

rede betekent voor iedereen ongeveer hetzelfde, zou je zeggen. Maar dat is dus niet zo, ontdekte promovendus Gijsbert van Iterson Scholten. Hij onderzocht wat vrede betekent voor de mensen die het proberen

te bewerkstelligen. Daarvoor interviewde hij Nederlandse militairen, diplomaten en vredeswerkers en lokale vredeswerkers uit Libanon en van het Filipijnse eiland Mindanao. De militairen zien vrede als een omgeving waar mensen zonder angst naar buiten kunnen. Diplo-

Verandering atmosfeer in beeld

S

inds de industriële revolutie is de atmosfeer en ons klimaat door de langdurige emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof structureel veranderd. Het Ruisdael Observatorium, waaraan de VU meewerkt, gaat die veranderingen in de atmosfeer boven Nederland nauwkeurig meten en modelleren. Hiermee wordt

voor het eerst de verandering van het lokale weer, klimaat en luchtkwaliteit in beeld gebracht. Om het huidige meetnetwerk uit te breiden, kreeg het observatorium 18 miljoen van onderzoeksfinancier NWO. Hoogleraar klimaatwetenschappen Han Dolman en hoogleraar broeikasgassen Sander Houweling onderzoeken daarbij hoe satellietdata deze metingen kunnen complementeren en hoe ze die kunnen inzetten in dataarme gebieden. (FB)

maten richten zich meer op het opbouwen van staatsinstituties om vrede te kunnen vasthouden. En vredeswerkers zien vrede als een alomvattend, eeuwigdurend proces, ontdekte Van Iterson Scholten. (WV)

Zie proefschrift via tinyurl.com/ Vanitersonscholten

Bereikbaarheid

B

edrijven met vooral kantoren hechten aanzienlijke waarde aan de nabijheid van een treinstation, terwijl retailbedrijven meer waarde hechten aan een locatie die daar wat verder vanaf ligt. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van ruimtelijk econoom Yuval Kantor. “De hoge waardering van stations geldt alleen voor stations met een hoogwaardige dienstregeling, zoals veel intercitytreinen”, aldus Kantor. Hij ontdekte ook dat bereikbaarheid een van de belangrijkste factoren is bij de keuze van bedrijven voor hun locatie. (PB)

Kantor promoveerde op 16 april. nr 17 — 9 mei 2018

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Nr 17 9 mei 2018  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Profile for advalvas