Page 26

Studentenraad

Päivi Reckman, voorzitter van de universitaire studentenraad, vertelt wat de raad al heeft bereikt in de hoop dat veel studenten gaan stemmen voor de nieuwe raad.

En dit heeft de raad allemaal voor jou gedaan eb je de zebrapaden op het campusplein al ontdekt? Die zijn er gekomen op initiatief van de universitaire studentenraad. Van 8 tot 11 april zijn er weer verkiezingen voor de elf zetels tellende raad. Het tijdstip van de verkiezingen is wellicht een beetje vreemd, want de zittende raad heeft nog vijf maanden te gaan. De nieuwe raad treedt pas in september aan. “Misschien zijn die zebrapaden een kleine verandering, maar het laat wel zien met hoeveel dingen de raad zich bezighoudt. We vergaderen niet alleen met het college van bestuur over hun plannen, maar nemen ook zelf initiatief”, zegt Päivi Reckman, voorzitter van de universitaire studentenraad. De afgelopen jaren was de raad eigenlijk het enige universiteitsbrede studentenplatform, legt ze uit. “De studentenbond SRVU is al een tijd minder actief, maar probeert daar nu verandering in te brengen. Mede daarom nam de raad twee jaar geleden het initiatief om het Studentenforum op te richten. Dat is bedoeld om studenten meer bij de universiteit te betrekken. Studenten komen met ideeën om die vervolgens te realiseren. Zo organiseert dit forum op vrijdag 7 juni het VU-festival.” Op 12 maart was er onder meer op initi-

26

Sarah Al-Ramadan

H

DOOR DIRK DE HOOG

atief van de studentenraad de netwerkbijeenkomst Bridging Success in het Concertgebouw en op 14 mei komt er in de Griffioen het toneelstuk Time Out! over het welzijn van studenten. Op de agenda staat ook nog een publiek debat over identiteit. “Over de toneelvoorstelling en de achterliggende problemen met studentenwelzijn hebben we gesproken met het VU-bestuur. Wij waren heel blij dat het college daarvoor geld beschikbaar stelde”, aldus Reckman.

Betere ondersteuning en begeleiding De raad behartigt ook het welzijn van studenten. “Er zijn aanwijzingen dat nogal wat studenten het best zwaar hebben. Dat geldt landelijk, maar zeker ook op de VU. Het aantal studenten hier is flink gegroeid. Daarom moet je als universiteit investeren in de ondersteuning en begeleiding van hen. Zo is er meer formatie vrijgemaakt voor de studentpsychologen. Ook komen er waar nodig meer studieadviseurs en deze krijgen extra scholing. Op VUnet is de informatie verbeterd over hoe en waar je met je vragen terechtkunt.” Ook dacht de studentenraad mee over het Onderwijskwaliteitsplan. Daarin staat hoe de VU de extra miljoenen die ze krijgt door de invoering van het leenstelsel, gaat besteden. “De raad heeft een flinke stempel op dat plan kunnen drukken”, zegt Reckman. “We benoemden zwaartepunten, zoals de kwaliteit van docenten, meer en betere

Päivi Reckman

nr 15 — 10 april 2019

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr. 15 - 9 april 2019  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr. 15 - 9 april 2019  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas