Page 28

PERSONEELSPAGINA

ONDER REDACTIE VAN COMMUNICATIE & MARKETING VU JAARGANG 9, NUMMER 8, 25 JANUARI 2017

LEERGANG ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP

“BUITEN DE LIJNTJES NADENKEN OVER ONDERWIJS”

Hester Glasbeek

Een groep van elf enthousiaste VU-collega’s is in september 2016 gestart met de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL). Het is de eerste keer dat de VU deze leergang zelf én in een specifieke VU-editie aanbiedt. “Het geeft ons de gelegenheid om nog meer te focussen op thema’s die voor de VU echt belangrijk zijn. De grote meerwaarde is dat wij met deze leergang verder bouwen aan een netwerk van invloedrijke, bevlogen en verbindende leiders die de onderwijskwaliteit op de VU kunnen versterken”, aldus programmacoördinator Hester Glasbeek.

De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is ooit opgezet door de Universiteit Utrecht, die de opleiding in het verleden meerdere keren speciaal voor de VU verzorgde. De huidige VU-editie is gedeeltelijk gebaseerd op het Utrechtse format, maar verder specifiek afgestemd op de situatie binnen de eigen universiteit. Bij het samenstellen van de groep

is gestreefd naar een goede verdeling over alle geledingen. Op een enkele na zijn bijna alle faculteiten vertegenwoordigd. De deelnemers, die zijn voorgedragen door de decaan, dragen momenteel al de verantwoordelijkheid voor een opleiding of hebben een opleidingoverstijgende taak binnen een faculteit. “Vanuit hun positie als opleidingsdirecteur,

onderwijsportefeuillehouder, hoogleraar of afdelingshoofd zijn zij in staat om invloed uit te oefenen op facultair niveau. De grootste gemeenschappelijke deler van alle deelnemers is echter hun ‘hart voor onderwijs’. Zij beschikken stuk voor stuk over een enorme gedrevenheid om deze opleiding te volgen, zich te ontwikkelen en het onderwijs ook echt

Nr 11 25 januari 2017  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you