Page 10

Sociomatica

Soms is het nuttig om te weten hoe festivalgangers of museumbezoekers zich als groep bewegen. Informatici van de VU ontwikkelen technieken om dit te meten.

Meten hoe de neuzen staan DOOR WELMOED VISSER FOTO’S PETER GERRITSEN

H

oe eng mensenmassa’s kunnen zijn, weet iedereen die weleens bij een voetbalwedstrijd of een groot concert is geweest: tegen de duw- en trekkrachten van een paar duizend mensen om je heen begin je niets. Af en toe gaat het helemaal mis, zoals in Duisburg bij de Loveparade van 2010, waar 21 mensen door verdrukking om het leven kwamen. Of op Koninginnedag 2010, toen er weliswaar geen ernstige ongelukken gebeurden, maar het treinverkeer op Amsterdam CS wel urenlang ontregeld was door de grote toevloed van mensen, van wie sommige op de rails terechtkwamen, waardoor er helemaal geen treinen meer konden rijden. Dit soort situaties is te vermijden, stelt informaticahoogleraar Maarten van Steen. “Nu zien autoriteiten vaak pas in een heel laat stadium dat het ergens misgaat, als er al opstoppingen zijn. Maar als je dat eerder zou kunnen zien, kun je

10

Verspreid over twee dagen komen daar zo’n 300.000 bezoekers op af. Van Steen: “Als je bedenkt dat Arnhem zo’n 150.000 inwoners heeft en een relatief klein centrum, begrijp je iets van de schaal van het evenement.” Vijftig hotspots gebrui300.000 bezoekers ken Van Steen en collega’s om contact te Van Steen werkt aan technieken om deze maken met de mobieltjes van bezoekers. informatie te verzamelen, bijvoorbeeld Het doel is om in beeld te brengen hoe door versleuteld te registreren hoeveel en veel smartphones er in het gebied zijn en welke mobieltjes aanwezig zijn en even hoe die zich door de stad bewegen. “Met later te kijken waar die telefoontjes zich die informatie kun je zien waar het druk naartoe hebben bewogen. “Inderdaad, gaat worden, omdat er daar is een spanningsveld bijvoorbeeld veel mensen met de privacy”, geeft Van in de richting van een Steen toe. “Maar deel van Vijftig hotspots nauwe doorgang lopen, ons werk is om die inforvolgen hoe de dan kun je suggesties doen matie zo te versleutelen smartphones voor interventie.” dat die echt niet terug te leiden is naar één persoon. zich door de stad bewegen Onvoorstelbaar veel Dat kan, er zijn algoritmes slechte metingen die je niet kunt terugrekeTot zover de massa’s. Van nen omdat het een paar Steen en zijn collega’s honderd jaar zou kosten. doen ook onderzoek naar En als je de gegevens de bewegingen van kleinere groepen: meteen na het evenement weggooit, echt bezoekers van een dansvoorstelling of weggooit, dan is er ook niets meer om te collega’s bij een bijeenkomst. Samen kraken.” met promovendus Claudio Martella en In september gaan Van Steen en zijn anderen ontwikkelde Van Steen een collega’s deze techniek testen bij het apparaat dat interactie tussen mensen World Statues Festival in Arnhem. daar eerder iets aan doen, bijvoorbeeld door grote borden met informatie te plaatsen over alternatieve routes, of door een gebied tijdelijk af te sluiten.”

nr 19 — 11 juni 2014

ADVALVAS

Nr 19 11 juni 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you