Page 16

Neurowetenschapper Zsuzsika Sjoerds kreeg van onderzoeksfinancier NWO een Rubicon-beurs waarmee ze 24 maanden in Duitsland onderzoek kan doen. Sjoerds onderzoekt de werking van stress op alcoholverslaafde hersenen. Stress blijkt onder meer bij te dragen aan ongecontroleerd overmatig drinken. Bijzonder hoogleraar orgelkunde Hans Fidom is betrokken bij een onderzoeksproject voor een nieuw barokorgel in het Orgelpark, het internationale concertpodium voor organisten, componisten en kunstenaars. Voor de bouw van dit barokorgel vindt een uitgebreid musicologisch onderzoek plaats. Docent Nieuw Testament Peter-Ben Smit is co-auteur van de bundel Biblical Masculinities Foregrounded. Het gaat over ‘mannelijkheid’ in Bijbelse teksten; aan bod komen onder meer emoties en besnijdenis. Dit onderzoek bouwt voort op inzichten uit vrouwen- en genderstudies.

16

Tomaten op zoute grond

W

ereldwijd neemt het aantal verzilte landbouwgronden sterk toe. Daarom is het belangrijk om voedselgewassen te kweken die tegen zout kunnen. VU-promovendus Pedro Miguel

Fidalgo de Almeida deed onderzoek naar zouttolerante tomaten. Hij ontdekte dat de tomatensoorten die goed tegen zout kunnen, bepaalde genen bezitten die een rol spelen bij natriumtransport in de plant. Het onderzoek van Fidalgo de Almeida, waarop hij dinsdag 1 april promoveerde, draagt bij aan de ontwikkeling

van nieuwe tomatensoorten. De kennis van mechanismen en genen die betrokken zijn bij de zouttolerantie kan worden gebruikt bij veredeling om meer zouttolerantere tomatenvariëteiten te ontwikkelen. (WV)

Zie proefschrift via tinyurl.com/ tomatenzoutegrond.

Pesten verpest kinderen Nog smarter

G

epest worden door klasgenoten of een slechte relatie met de leraar leidt bij schoolkinderen vaak tot emotionele problemen, slechtere schoolprestaties en moeilijk gedrag. Om dit nader te kunnen verklaren gaat hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Pol van Lier 2300 basisschoolkinderen van hun vijfde tot twaalfde

jaar volgen. Hierbij brengt hij de sociale ervaringen van de kinderen met klasgenoten en leerkrachten in kaart, verzamelt hij genetisch materiaal en bestudeert hij het functioneren van het brein van de kinderen. Men vermoedt dat genoemde negatieve ervaringen ertoe leiden dat kinderen een verminderde reactie op stress hebben, waardoor ze ook minder gevoelig voor straf of correcties van de docent zijn. Daarnaast kijkt Van Lier of nare ervaringen op school invloed hebben op het functioneren van hersengebieden die te maken hebben met sociaal besef en zelfregulatie. (FB)

D

Nounproject/Luis Prado

Trees Pels, bijzonder hoogleraar opvoeden in de multi-etnische stad, ontving de ZonMw Parel, een prijs voor zorginnovatie. Dit omdat zij de jeugdsector in Amsterdam ‘diversiteitsgevoeliger’ heeft gemaakt. Pels is initiatiefnemer van Kenniswerkplaats Tienplus voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning.

oor moeilijke rekentaken voor apps uit te besteden, kunnen smartphones energiezuiniger en sneller worden. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Roelof Kemp 1 april promoveerde. Zware rekentaken kosten nogal wat energie. Het ‘uitbesteden’ van dit werk aan een externe server is sneller en zuiniger voor de app-gebruiker. Het heeft wel nadelen voor de appmakers, zoals extra kosten, het gebruik van diverse technieken en compatibiliteitsproblemen. Kemp onderzocht hoe een algemene structuur voor de ontwikkeling van dit soort applicaties voor rekenintensieve taken ontwikkeld kan worden. (FB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/ nogsmarter. nr 16 — 9 april 2014

ADVALVAS

Penny Greb, USDA ARS

VIPs

Profile for Advalvas

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas