Page 14

Diversiteit

Typisch voor de UvA-benadering lijkt ook een onderzoek naar ‘studiegedrag in ‘Het rendement relatie tot de (culturele) achtergrond’ en hangt niet alleen pogingen om ‘door middel van voorlichvan de student af’ ting een realistisch beeld te geven van studeren’. Er zit een vreemde redenering achter een uitsluitend studentgerichte aanpak, vindt Haan. Namelijk dat het rendement helemaal van de student afhangt, terwijl het een samenspel is van student, docent en onderwijsorganisatie. Haan: “Stel een docent zegt: Ik geef al 25 jaar op dezelfde Vreemde redenering manier colleges. Wanneer mijn studenten Hij rekent voor hoeveel geld er op de VU slechter zijn gaan presteren, ligt dat dus alleen al nodig zou zijn om eenzelfde aan hén en niet aan mij. Die docent houdt programma als aan UCLA te kunnen dan geen rekening met het feit dat zijn studentenpopubetalen: 1, 7 miljoen euro voor de periode 2014-2017. In latie in de afgelopen 25 jaar drastisch van samenstelling het kader van een studiesuccesprogramma is er tussen is veranderd.” 2008 en 2011 wel geld beschikbaar gesteld aan hogescholen en universiteiten, maar daar heeft VVD-staatsVrouw, blond, uit het Gooi secretaris Halbe Zijlstra, met de hete PVV-adem in zijn Veel universiteiten, betoogt Haan, zouden het liefst nek, weer een eind aan gemaakt. Dat geld is ingezet voor werken vanuit een soort ideaalbeeld van de student: de verbetering van de studieresultaten van studenten “Vrouw, blond, hoogopgeleide ouders, gegoed milieu en met een diverse achtergrond. Op de meeste universiteihet als het even kan, afkomstig uit het Gooi”, somt hij op. ten is daarbij vooral gekeken naar studentbegeleiding, “Als die in de wieg ligt, is haar glansrijke carrière al voor zegt Wim Haan. haar uitgestippeld.” Op de UvA is het geld inderdaad besteed aan zaken Maar steeds meer studenten voldoen daar allang niet als taaltoetsing en aanpassing van de voorlichting meer aan. Die hebben opleidingen gestapeld om aan een en intake-procedures. Een van de UvA-projecten is universiteit te kunnen studeren en beschikken niet over bijvoorbeeld een essaywedstrijd om studenten bewust te het netwerk dat de ideale student bij wijze van spreken maken van universitaire taal: ‘De universiteit heeft haar van z’n ouders heeft geërfd. eigen taal: een eigen manier van communiceren en eigen Die studenten lopen, na alle horden en hindernissen die stijlmiddelen, zoals ironie. Het is niet vanzelfsprekend ze hebben moeten nemen om in de collegezalen toegedat elke student deze taal meteen herkent en doorziet.’ advancement program is een apart gebouw op de UCLA-campus gereserveerd, en twintig fulltime arbeidsplaatsen plus honderd student-assistenten. “Hier aan de VU is één fte beschikbaar voor diversiteitsbeleid”, aldus Haan. Hij zegt er snel achteraan dat er nog allerlei mankracht wordt ingezet voor de summercourse en de evenementen, maar het blijft behelpen in Nederland, met zo weinig financiële middelen.

14

nr 16 — 9 april 2014

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas