Page 13

men creëert in plaats van ze oplost. Maar Smit zag diversiteitsbeleid ook als deel ‘De vorige VU-baas van de emancipatoire universiteit die de zag diversiteit niet VU altijd geweest is.” Daarnaast is diverals een probleem, siteit vanzelfsprekend een grootstedelijk maar als een sterk thema. Toegankelijkheid van het hoger punt’ onderwijs is cruciaal voor de toekomst van de stad. Dat beleid richt zich niet alleen op integratie door middel van grote evenementen die een zo breed mogelijk, divers publiek aanspreken (zoals het Summer Break Festival en de aanstaande VU Olympiad), maar ook op de kloof tussen allochtonen en autochtonen waar het studieprestaties betreft. Bijvoorbeeld door zogeheten eerstegeneratiestudenten, die als eersten in hun familie een academische studie volgen, een summercourse aan te bieden, een soort stoomcursus academische vaardigheden. De VU laat zich hierbij hevig inspireren door de Amerikaanse UCLA (University of California, Los Angeles), waar het doopceel wordt gelicht van elke student die zich inschrijft. “UCLA gaat ervan uit dat iedere ingeschreven student in staat is zijn diploma te halen, maar beseft dat niet iedereen dezelfde bagage heeft”, aldus Haan. “Ze combineren er high expectations met een high level of support. De studenten worden intensief begeleid in het kader van een academic advancement program, met klinkende resultaten: “Er is geen verschil in studierendement tussen verschillende culturele groepen, zelfs niet bij eerstegeneratiestudenten die Engels als tweede taal spreken”, vertelt Haan. Dat vergt wel een forse investering. Voor het academic

ADVALVAS

nr 16 — 9 april 2014

Geen gebedsruimte, want openbare universiteit ‘De UvA is niet zo wit als Lida Daniels beweert’, zegt UvA-rector Dymph van den Boom.

“Het aantal allochtone studenten aan de UvA is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Veertien procent van het totaal aantal studenten is van niet-westerse afkomst.” “De UvA richt zich op gemotiveerde studenten, ongeacht de achtergrond, ongeacht ras, religie, afkomst of geaardheid. Er lopen aan de UvA meer dan honderd nationaliteiten rond (medewerkers én studenten). Het is voor ons van het allergrootste belang dat iedereen zich thuisvoelt. Daarbij draait het vooral om acceptatie, tolerantie, een open sfeer. Dat zal iedereen beamen. De UvA biedt ruimte aan iedereen om zich te ontwikkelen, niet specifiek aan een of andere groep.” “Daarnaast gebeurt er uiteraard van alles om te zorgen dat iedereen die bij de UvA studeert of werkt, goed opgevangen wordt. Als er hulp geboden wordt, dat is dat vaak op individueel niveau, om iemand bij te staan. Voor elke student die om wat voor redenen problemen ondervindt, zijn er plekken waar hij of zij naartoe kan, zoals de studentendecanen- en psychologen.” Ook zijn er volgens Van den Boom trajecten om docenten en studentenbegeleiders beter toe te rusten op diversiteit. “Er is ook een leergang studieadviseurs ontworpen met aandacht voor dit element.” “Gebedsruimten richten wij niet in”, zegt Van den Boom, “omdat wij een openbare universiteit zijn. Iedereen is welkom; er is respect voor ieders overtuiging.” 13

Profile for Advalvas

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 8 april 2014  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas