Page 28

E: OR@VU.NL | WWW.VU.NL/OR | WWW.ONDERNEMINGSRAADVU.NL | 28 APRIL 2016

TE VEEL OOG VOOR OUTPUT EN TE WEINIG VOOR KWALITEIT BIJ UNIVERSITEITSFINANCIERING Op 31 maart organiseerde de Gezamenlijke Vergadering (GV) de medezeggen­ schapsconferentie ‘Wat is onderwijs je waard?’ Als ruil voor de afschaffing van de studiefinanciering heeft de GV namelijk sinds vorig jaar instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de VU­begroting gekregen en vanaf dit jaar geldt dit ook voor de facultaire begrotingen. Het doel van de conferentie was dit recht te verduidelijken en prioriteiten te inventariseren. ‘Bij een begroting denkt men vaak dat het alleen draait om cijfers, maar dit is niet het geval.’ Met deze inleidende woorden van Ottho Heldring, voormalig voorzitter van de Ondernemingsraad (OR), ging de conferentie van start. De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, maar het is onduidelijk wat deze precies zijn. ‘Ondanks dat de GV niet dezelfde prioriteiten als de onderdeelcommissies (ODC's) heeft of moet hebben, is het belangrijk

Medezeggenschapsconferentie op 31 maart

om een rode draad te ontdekken waarmee we naar de begroting van 2017 kunnen gaan kijken,’ aldus Laura Henderson, huidige voorzitter van de Ondernemingsraad.

NEGATIEVE CIJFERS

Aan het begin van de dag benadrukte Hanco Gerritse, directeur van Financiën en Audit, de financiële spagaat waarin de VU zich op dit moment bevindt. De VU is afhankelijk van een geldbedrag van de overheid en per

student daalt dit bedrag. ‘Hier moeten wij het mee doen. En dat terwijl onze uitgaven stijgen en een langdurig negatief resultaat niet is toegestaan. Het geldbedrag van de overheid is afhankelijk van het aantal afgeronde promoties en het aantal behaalde studiepunten en diploma’s door studenten – ook wel outputfinanciering genoemd. Maar een te grote groei van het aantal studenten is ook niet wenselijk.’ Aan het einde van deze financiële tussen­ stand, bracht Boris Slijper, docent en lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR, de kernboodschap van de dag nogmaals onder de aandacht. ‘Het is belangrijk om te snappen hoe het zit, maar ik wil dit ook weer vergeten. Ik wil tijdens colleges mijn studenten niet gaan beschouwen als “marktaandeel” en tijdens de afronding van scripties niet bedenken dat ik inkomsten genereer.’

Profile for Advalvas

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas