Page 12

PPE: nieuwe bachelor

in het VU-hoofdge“Bijvoorbeeld het many bouw, en een architect hands problem, waarbij zoveel ‘We leiden ze werkt aan het creëren mensen betrokken zijn bij op tot mensen van een eigen smoel een project dat niemand voor met sensitiviteit voor de afdeling. “De het mislukken ervan verantvoor de studenten maken woordelijk is. Ik denk na over maatschappelijke gewoon deel uit van de hoe je een organisatie zo kunt VU-gemeenschap op inrichten dat je dat probleem context’ de rest van de campus. niet meer hebt.” Ze hebben eigen Of een controversiële kwestie: studieruimte en collestrategisch handelen, waarbij gezalen; er is een eigen een politicus voorgeeft andekoffiecorner, maar bijvoorbeeld geen re voorkeuren te hebben dan hij werkelijk eigen restaurant.” heeft. “Is dat werkelijk zo erg? Vanuit democratisch oogpunt kan dat juist ‘Nadrukkelijk niet elitair’ goed zijn”, aldus Van Hees. Hij schreef Moeilijk toegankelijk is de opleiding wel. er een artikel over in een wetenschapTwee keer het normale collegegeld, een pelijk tijdschrift voor politicologen: In strenge selectieprocedure. “Het is geen Praise of Manipulation. “Daarin beschrijf economie light”, aldus Van Hees. “Je gaat ik de politicus als ambachtsman, en echt de diepte in met deze bachelor. We strategisch opereren is dan deel van zijn willen alleen gemotiveerde studenten van ambacht.” wie we zeker weten dat ze het kunnen.” Toch is PPE niet alleen voor de happy Eigen smoel few. “Dat hoop ik niet”, zegt Van Hees. Van Hees publiceert ook in economische “Voor getalenteerde, gemotiveerde tijdschriften. Een PPE-man avant la lettre studenten die het collegegeld niet zou je hem kunnen noemen. Hij maakt kunnen opbrengen, werken we aan een zich ook al jaren sterk voor een Nederbeurzensysteem.” landse PPE-opleiding. Eerst in GroninDesalniettemin voelt het wat vreemd, gen, waar hij vandaan komt, daarna aan zo’n opleiding op stand aan de VU, van de VU, waar zijn voormalige PPE-bondgeoudsher de universiteit noot in Groningen Michel ter voor de kleine luyden. Hark, nu decaan Geesteswe“Helemaal niet”, meent tenschappen, hem al stond op ‘PPE is niet de Van Hees. PPE sluit te wachten. route naar het juist goed aan bij de “Filosoof René van WoudenVU. “Het is nadrukberg, toen decaan Wijsbegeer- grote geld’ kelijk geen elitaire te, heeft met de toenmalige opleiding, en het is ook economiedecaan Harmen niet de route naar het Verbruggen en Anton Hemegrote geld. We willen rijck van Sociale Wetenschapmaatschappelijk verantwoordelijke, pen ook al gewerkt aan het opzetten van toekomstige leiders creëren. PPE is een PPE aan de VU, maar dat is toen doodgevoorbereiding op een carrière als ceo, bloed. Ter Hark en ik hebben het project politicus, het bedrijfsleven, zeker, maar weer opgepakt”, zegt Van Hees. het worden mensen met sensitiviteit voor De opleiding krijgt een eigen verdieping

12

de maatschappelijke context waarin ze werken. De opleiding is ook een persoonlijke verrijking.” Echt internationaal PPE kan putten uit de beste docenten van de drie betrokken faculteiten en er komt een poule van juniordocenten, promovendi die de helft van hun tijd aan onderwijs besteden. Elk jaar zal een internationale gerenommeerde PPE-onderzoeker als gasthoogleraar op de campus verblijven. “We denken aan onderzoekers met een profiel als bijvoorbeeld dat van Amartya Sen, de Indiase Nobelprijswinnaar”, aldus Van Hees. Studenten worden ook in het buitenland geworven, want het moet een echte internationale opleiding worden. Er is plaats voor maximaal 180 studenten. Na het voltooien van de bachelor stromen ze door naar een master in een van de disciplines filosofie, economie of politicologie. In het tweede jaar van de bachelor kiezen de studenten een oriëntatie uit twee van de drie disciplines, “maar zonder de derde discipline uit het oog te verliezen”, zegt Van Hees, en in het derde jaar kunnen studenten kiezen voor een semester in het buitenland of een stage. De opleiding is samengesteld met ruggespraak vanuit de politiek en het bedrijfsleven. Van Hees: “We hebben bijvoorbeeld gevraagd aan vertegenwoordigers van bedrijven of er behoefte was om de juridische component via aparte colleges in te bouwen. Dat bleek niet zo te zijn.” De opleidingsdirecteur Van Hees is erg enthousiast over PPE, daarover wil hij geen misverstand laten bestaan. “Je moet de lol niet onderschatten”, zegt hij, “de energie die vrijkomt bij het realiseren van dit project. Het is een behoorlijke operatie, docenten en onderzoekers van drie verschillende faculteiten bij elkaar te krijgen.”

nr 16 — 28 april 2016

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 16 28 april 2016  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas