Page 28

E: OR@VU.NL | WWW.VU.NL/OR | WWW.ONDERNEMINGSRAADVU.NL | 25 FEBRUARI 2015

FPP EN FBW: EEN FUSIE ZONDER OVERTUIGING EN TOEKOMSTIGE KOFFIEMOMENTEN ZITTEN ER HELEMAAL GEEN VOORDELEN AAN DE FUSIE?

Van links naar rechts John van der Kamp, Renske van den Hurk en Björn de Koning.

OP 1 JUNI 2015 GAAN DE FACULTEIT DER PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK (FPP) EN FACULTEIT DER BEWEGINGSWETENSCHAPPEN (FBW) FUSEREN. OP 4 FEBRUARI BESPRAK DE GEZAMENLIJKE VERGADERING (GV) DE FUSIE EN OP 18 FEBRUARI WERD DE REACTIE OP HET INSTEMMINGSVERZOEK MET HET COLLEGE VAN BESTUUR BESPROKEN. WAT IS DE MENING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP?

Er heerst een gevoel van overeenstemming. ‘In de vooroverleggen, hoorzittingen en vergaderingen in de aanloop naar dit besluit, alsmede in de GV, is alles heel gemoedelijk gegaan,’ vertelt Renske van den Hurk, voorzitter van de GV-commissie en voormalig USR-lid. Hoewel niemand echt overtuigd is van het nut en de noodzaak van de fusie waren er geen verhitte discussies. ‘In principe is deze fusie natuurlijk totale onzin. In het bedrijfsleven zou je worden uitgelachen,’ klinkt het tijdens de GV. Tegelijkertijd lijken er geen grote aanwijsbare nadelige gevolgen te zijn en daarom is ook de

weerstand niet heel groot. ‘Het is een fusie die niet heel nadelig is, maar ook niet voordelig. We hebben hier altijd vrij neutraal in gestaan,’ aldus Björn de Koning, voorzitter van de Onderdeelcommissie (ODC) van FPP. John van der Kamp, ODC-voorzitter van FBW, is het daarmee eens. ‘We zijn niet voor, maar we zijn ook niet tegen. De voordelen spatten er niet vanaf, maar de nadelen ook niet.’

WAAROM GAAN FPP EN FBW DAN TOCH FUSEREN?

‘De redenen voor een fusie zijn niet heel helder. Het lijkt vooral een bestuurlijke fusie,’ aldus Van der Kamp. Het CvB streeft naar minder faculteiten en decanen. Hier zijn de andere pluspunten bij gezocht. ‘Het CvB wil minder faculteiten, dus voegen ze faculteiten samen. Maar bijvoorbeeld Godgeleerdheid wordt niet samengevoegd. De logica ontbreekt.’ Van den Hurk vindt dit ook maar niets. ‘Het is een fusie om een fusie. We moeten niet zomaar faculteiten gaan fuseren omdat het nou eenmaal kan. Er worden twee bestuurlijk, inhoudelijk en financieel gezonde faculteiten gefuseerd. We vragen ons nog steeds af waarom precies. Het is een slappe onderbouwing.’

‘Jawel,’ vindt Van der Kamp. ‘Als één faculteit staan we strategisch sterker binnen het onderzoeksthema Human Health and Life Sciences (H2LS), een van de vier thema’s die centraal staan in het nieuwe Instellingsplan. Maar het succes van H2LS moet zich nog wel bewijzen; het lijkt nu nog vooral een papieren constructie. Een ander mogelijk voordeel is de huisvesting. Het CvB heeft drie tot vier miljoen euro gereserveerd om in de volgende fase van de campusontwikkeling state-of-the-art laboratoria voor sportonderzoek te realiseren. Als dat gaat lukken dan is dat zeker een pluspunt, maar het zal waarschijnlijk pas in 2023 plaatsvinden en de plannen blijven onzeker, omdat ze afhankelijk zijn van externe financiers.’ De fusie kan ook een stimulans zijn voor interdisciplinaire samenwerking. In 2019 moet de volledige nieuwe faculteit in de medische faculteit gehuisvest zijn. ‘Om een echte nieuwe faculteit te maken moet je in één gebouw bij elkaar zitten. Maar een garantie voor meer samenwerking biedt dit niet. Aangezien we niet op dezelfde verdieping komen, zullen gezamenlijke koffiemomenten schaars blijven.’ ‘Bovendien’, zo merkt De Koning op ‘wordt ook los van

BJÖRN DE KONING: ‘Bovendien wordt ook los van de fusie interdisciplinair samenwerken steeds belangrijker’

de fusie interdisciplinair samenwerken steeds belangrijker. Hier is een fusie, zeker één die meer bestuurlijk dan inhoudelijk van aard is, niet voor nodig.’

MAAR ER ZIJN DUS OOK WEINIG NADELEN?

‘Na de fusie zal iedereen gewoon weer overgaan op de orde van de dag,’ denkt Van der Kamp. ‘FBW blijft grotendeels op dezelfde locatie, we blijven hetzelfde onderwijs geven en hetzelfde onderzoek doen. We worden een afdeling in plaats van een faculteit, maar ik denk dat de impact op onze dagelijkse werkzaamheden, zeker in het begin, niet groot zal zijn. Op lange termijn kan dit natuurlijk veranderen.’ Voor FPP zullen de eerste jaren juist onrustig worden. ‘Er zijn veel verhuisbewegingen voordat FPP

Profile for Advalvas

Nr 13 25 februari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 13 25 februari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas