Page 3

INHOUD

jaargang 62 — nr 11

Jolijn Leusink, de nieuwe voorzitter van A.S.V. Gay

6

Wat beweegt vrouwelijke seksdelinquenten?

10

VU- en UvA-bèta’s samen naar college

16

VU NU

Film: het irrationele gedrag van economen 18 En verder Online nieuws

4

Opinie: vrijheid van meningsuiting

8

Column: Jaap Seidell

9

Onderzoeksnieuws

14

Mail

23

Opinie: luie studenten

24

Column: Roos

25

Campus: bestuursstructuur

26

OR

28

Cultuur: film en restaurant

30

Sleutelgat

31

Griff

32

Cover filmstill Boom Bust Boom

Het volgende nummer verschijnt op 11 februari 2015.

onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit Redactieadres De Boelelaan 1105 kamer 1-D-40 1081 HV Amsterdam redactie.advalvas@vu.nl Hoofdredacteur Marieke Schilp Redactie Floor Bal, Peter Breedveld, Dirk de Hoog, Marieke Kolkman, Welmoed Visser Eindredactie Win Castermans, Welmoed Visser Secretariaat Anna Jansen (020) 5985630 secretariaat.advalvas@vu.nl Basis Ontwerp Luis Mendo - GOOD Inc. Vormgeving Rob Bömer, behance.net/ rbbmr

ADVALVAS

Medewerkers Merlijn Draisma, Nico den Dulk, Peter Gerritsen, Martijn Gijsbertsen, Kasper Hermans (online redacteur), Roos van Rijswijk, Dick Roodenburg (Griffioen), Bas van der Schot, Nienke Stumpel, Peter Valckx Copyright HOP-kopij Hoger Onderwijs Persbureau, Amsterdam VU-advertenties zie secretariaat Commerciële advertenties Bureau Van Vliet (023) 5714745 Druk Opmeer drukkerij BV, Den Haag

nr 11 — 28 januari 2015

Woensdag 21 januari 2015, 19.38 » Cultuurcentrum Griffioen. Het VU-orkest repeteert met dirigent Daan Admiraal de Zesde van Mahler. Foto Peter gerritsen

3

Profile for Advalvas

Nr 11 28 januari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 11 28 januari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas