Page 14

VIPs

Toekomstweer

Devika Narain van de faculteit Bewegingswetenschappen gaat met haar onderzoeksproject ‘Van signalen tot gedrag, The Origins of Bayesian Behavior in the Brain’ voor twee jaar naar de Massachusetts Institute of Technology, afdeling Brain & Cognitive Sciences. Wim van Vlastuin is benoemd op de leerstoel theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme. Sinds 2005 is hij universitair docent systematische theologie aan de VU. Van Vlastuin is tevens rector van het Hersteld Hervormd Seminarium.

14

H

et KNMI heeft het concept Future Weather geïntroduceerd: alledaagse weerbeelden die kunnen helpen bij het verkennen van omstandigheden die nog niet eerder zijn voorgekomen, maar wel om maatregelen vragen. Bijzonder KNMI-hoogleraar

Bart van den Hurk behandelde de Future Weather-beelden in zijn oratie op 21 januari. Zulke beelden hebben als voordeel dat ze de complexiteit van het weer en mogelijke gevolgen daarvan als uitgangspunt nemen, en veel mogelijkheden bieden om onverwachte consequenties in kaart te brengen.

Witte leiders

B

ij een leider denken mensen automatisch aan een lid van de meerderheidsgroep. Daarom zie je zelden iemand uit een etnische minderheidsgroep in een leiderschapspositie. Dat kan veranderen als een organisatie meer openstaat voor diversiteit, blijkt uit onderzoek van psycholoog Seval Gündemir die hierop 30 januari promoveert. Openstaan voor diversiteit betekent ook dat je accepteert en aanmoedigt dat werknemers

verschillende meningen en perspectieven hebben. Dat etnische minderheden nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in leiderschapsposities, wordt veroorzaakt door ‘vertekende’ verwachtingen omdat mensen uitgaan van leiders die ze het meest tegenkomen of het best kennen. Gündemir: “Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de onderliggende psychologische mechanismen van het glazen plafond voor etnische minderheden.” (PB)

Zie proefschrift via tinyurl.com/ glazenplafond.

Het nadeel is dat ze niet per se ‘representatief’ zijn en dat hun relevantie niet direct kan worden afgeleid uit het feit dat ze met een zekere regelmaat zullen voorkomen. In combinatie met generieke scenario’s leveren ze wel veel inzicht in de kwetsbaarheid van de samenleving voor toekomstige omstandigheden. (PB)

Minder isoleercel

E

r is veel kritiek op het opsluiten van psychiatrische patiënten in de isoleercel. Instellingen streven ernaar om het aantal opnames in de isoleercel terug te dringen met minstens 10 procent per jaar, maar sommige zijn daarin veel succesvoller dan andere. De instellingen die een breder beleid hebben in het terugdringen van dwangmaatregelen en een visie hebben ontwikkeld op goede zorg, zijn succesvoller dan instellingen die alleen inzetten op minder separeeropnames, concludeert Yolande Voskes in haar onderzoek, waarop zij 15 januari promoveerde. (WV)

Zie proefschrift via tinyurl.com/ minderisoleercel. nr 11 — 28 januari 2015

ICOON Ben King/rbbmr

In Nature Geoscience laten fysisch geograaf Guido van der Werf en enkele van zijn buitenlandse collega’s zien dat de veengebieden wereldwijd kwetsbaarder worden voor brand. Door drainage voor landbouw en opwarming van de aarde vat uitgedroogd veen sneller vlam.

behance.net/rbbmr

Ingeborg Brouwer is benoemd op een Fenna Diemer-Lindeboomleerstoel. Zij is hoogleraar voeding voor gezond leven met speciale aandacht voor vetzuren. Brouwer streeft naar het optimaliseren van de vetzuursamenstelling van de voeding.

ADVALVAS

Profile for Advalvas

Nr 11 28 januari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 11 28 januari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas