Page 1

IKASTURTE HASIERA COMIENZO DE CURSO


Vitoria-Gasteiz a 17 de septiembre de 2.010 Estimadas familias de la ikastola: Como todos los años, queremos con este largo escrito daros la bienvenida a la ikastola e informaros sobre algunos puntos que consideramos de vuestro interés 1. HORARIO *Jornada contínua (sólo de mañana) MAÑANAS: de 09:30 a 13:30 horas. *Jornada partida (mañana y tarde) MAÑANAS: de 09:30 a 13:00 horas. TARDES: de 15:30 a 17:00 horas. 2. ENTREVISTAS FAMILIAS/ PROFESORADO. Si queréis hablar con cualquier profesor o profesora, el día de entrevista tanto en Educación Infantil como en Primaria, es el siguiente : MARTES de 08:30 a 0 9:30 (Se ruega avisar con antelación) Es un derecho y un deber de las familias, el tener información académica sobre sus hijos por lo que es conveniente que a las reuniones acudáis los dos. 3. REUNIONES DE CLASE DE PRINCIPIO DE CURSO Este es el calendario de las reuniones de clase. Todas serán a las 17:30. HH 2 años A y B : 7 de octubre HH 3 años A y B : 18 de octubre HH 4 años A y B : 28 de setiembre HH 5 años A y B : 29 de setiembre

1º curso A eta B : 2º curso A eta B : 3º curso A eta B : 4º curso A eta B : 5º curso A eta B : 6º curso A eta B :

23 de septiembre 27 de septiembre 30 de septiembre 5 de octubre 4 de octubre 6 de octubre


4. INFORMES DE EVALUACION En Educación Primaria, recibiréis a lo largo del curso, tres informes escritos sobre la marcha académica de vuestros hijos e hijas, al final de cada uno de los trimestres. 1. Informe: 17 de diciembre. 2. Informe: 18 de marzo. 3. Informe: 23 de junio. En Educación Infantil, El alumnado de 2 y 3 años recibirá un informe escrito al finalizar el curso; los de 4 y 5 años dos informes: el primero hacia febrero y el otro a final de curso. 5. ASOCIACION DE PADRES/MADRES En la ikastola existe una Asociación de Padres/Madres, llamada IKASBERRI. Los componentes de la Junta son : Natalia Aranegi ( presidenta) , Amaia Mujika, Begoña Sánchez .... Nos reunimos una vez al mes y las reuniones son abiertas de forma que cualquiera puede asistir para aportar sus puntos de vista, por lo que os animamos a participar. Dentro de poco, seréis convocados a una Asamblea en la que se os informará sobre las actividades que organizamos. 6. ALGUNAS NORMAS DE INTERES Os adjuntamos algunas normas generales que es interesante cumplir, con el fin de hacer más fácil la convivencia en la comunidad escolar a) ENTRADAS Y SALIDAS Las horas de entrada a la ikastola son las 09:30 de la mañana y las 15:30 de la tarde. Si el alumnado acude antes de la hora mencionada, tenéis que tener en cuenta que no hay servicio de vigilancia y por tanto lo harán bajo vuestra responsabilidad. Las puertas de la Ikastola se cerrarán cinco minutos después de la hora de entrada. En este aspecto se actuará con mucha seriedad para que no se produzcan abusos. Tened en cuenta que cuando se llega tarde se obstaculiza nuestro trabajo y el normal desarrollo de la actividad académica. Asimismo el alumnado ha de concienciarse de la importancia que tiene la puntualidad y la asistencia a la ikastola. El alumnado de 2 años, tal y como se quedó en la reunión tendran flexibilidad de horario.


b) PASILLOS Los padres y madres no debéis transitar por los pasillos ni ir a las aulas durante el horario lectivo salvo en casos urgentes. No se aceptarán conversaciones de última hora en las puertas de las clases. Considerad que mientras os estamos atendiendo, el alumnado queda relegado y que son ellos los que tienen prioridad total. Si tenéis que comunicar algo al o a la profesora hacedlo por medio de una nota. c)

AUSENCIAS

Todas las ausencias a la ikastola deben justificarse. Las familias informarán al tutor o tutora correspondiente, mediante una nota escrita, el motivo de la ausencia. El alumnado transportado deberá además comunicárselo a la cuidadora del autobús. En los casos en que un alumno o alumna tenga que salir de la ikastola antes de finalizar las clases o no pueda participar en alguna actividad por lesión o enfermedad, se procederá de la misma forma, esto es, se notificará mediante una nota escrita. Si tenéis alguna duda sobre alguno de estos temas pasad por la ikastola y os la aclararemos con mucho gusto. d) TELÉFONO MOVIL , CÁMARA DE FOTOS… El alumnado no podrá taer a la ikastola ni teléfono movil ni cámara de fotos, ni tampoco reproductores de música. Si en algún momento fuera necesario podrían utilizar el teléfono de la ikastola. e) NOTA Os recordamos que el próximo día 22 de septiembre, miércoles, comenzamos la jornada de mañana y tarde, por lo que el horario a partir de ese día será el siguiente: Mañana: De 09:30 a 13:00

Tarde: De 15:30 a 17:00.

Sin más, recibid un cordial saludo. EL PROFESORADO DE LA IKASTOLA


Vitoria- Gasteizen, 2010eko irailaren 17 an Guraso agurgarriok, Urtero egin ohi dugun bezala, idazki luze honekin ikasturte berrirako ONGI ETORRIA eman nahi dizuegu eta ikastolako hainbat informazio luzatu ere. 1. ORDUTEGIA *Jardunaldi jarraian (goizez bakarrik) GOIZEZ: 09:30etatik 13:30era *Jardunaldi arrunta (goizez eta arratsaldez) GOIZEZ: 09:30etatik 13:00era ARRATSALDEZ: 15:30etatik 17:00etara 2. IRAKASLE ETA GURASOEN ARTEKO ELKARRIZKETAK Edozein irakaslerekin hitz egin nahi izanez gero, bai Lehen Hezkuntzakoa nola Haur Hezkuntzakoa, eguna hauxe da (aldez aurretik abisatzea eskatzen dizuegu): ASTEARTEETAN, goizeko 08:30etatik 0 9:30etara Bi gurasoek, amak eta aitak, eskubidea eta eginbeharra duzue zuen seme-alaben eskola informazioa jasotzeko. Biak etortzea, beraz, komeni da. 3. GELAKO BILERAK Hemen duzue ikasturte hasierako gelako bileren egutegia. Bilera guztiak arratsaldeko bostak eta erdietan izango dira. HH 2 urte A eta B HH 3 urte A eta B HH 4 urte A eta B HH 5 urte A eta B

Urriaren 7an urriaren 18an Irailaren 28an irailaren 29an

LH 1. maila A eta B LH 2. maila A eta B LH 3. maila A eta B LH 4. maila A eta B LH 5. maila A eta B LH 6. maila A eta B

Irailaren 23an Irailaren 27an Irailaren 30ean Urriaren 5ean Urriaren 4an Urriaren 6an


4. EBALUAZIO-TXOSTENAK Lehen hezkuntzan: ikasturtean zehar zuen seme-alabei buruzko hiru ebaluazio-txosten emango dizkizuegu, hiruhileko bakoitzaren amaieran. 1. Txostena: abenduaren 17an 2. Txostena: martxoaren 18an 3. Txostena: ekainaren 23an Haur hezkuntzako 2 eta 3 urteko umeen gurasoei ebaluazio txosten bat emango dizuegu ikasturtearen amaieran, eta 4 eta 5 urteko umeen gurasoei bi txosten, otsailean lehena eta ikasturte amaieran bestea. 5. GURASO ELKARTEA Ikastolan IKASBERRI Guraso Elkartea dago. Batzordeko partaideak hauexek dira: presidentea den Natalia Aranegi, Amaia Mujika, BegoĂąa SĂĄnchez.... Hilabetero elkartzen gara ikastolan eta bilerak irekiak dira. Edozein hurbildu daiteke, beraz, eta beraietan parte hartzeko gonbitea luzatzen dizuegu. Hemendik gutxira asanblada izango da Guraso Elkarteak antolatzen dituen ekintzez hitz egiteko. 6. ARAUTEGIA Atal honetan aipatu nahi genituzke denok betetzen saiatu behar dugun arau batzuk. a) SARRERAK ETA IRTEERAK Ikastolara sartzeko ohiko orduak goizeko 09:30ak eta arratsaldeko 03:30ak direla jakinarazten dizuegu. Umeak goizago etortzen badira kontuan hartu behar duzue ez dela zaintza zerbitzurik izango eta zuen ardurapean geldituko direla. Ikastolako ateak, sartzeko ordua baino bost minutu beranduago, itxiko dira. Alderdi honetan oso serio jokatuko dugu gehiegikeriarik ez gertatzeko. Pentsa ezazue berandu iritsita ikasgeletan dauden ume eta irakasleen lana oztopatzen duzuela eta beharrezkoa ikusten dugu zuen seme-alabak ohartaraztea ikastolara egunero eta garaiz heltzeak duen garrantziaz. 2 urteko geletan jokatuko dugu.

bileran aipatu genuen moduan malgutasunez


b) KORRIDOREAK Gurasoek ezin izango dute, eskola orduetan, korridoreetatik ibili edo geletara joan premia handiko kasuetan izan ezik. Ez dira onartuko azken momentuko elkarrizketak geletako ateetan. Ohartu zaitezte irakaslea zuekin dagoen bitartean ikasleak bakarrik daudela eta une horietan lehentasun osoa daukatela. Zerbait esan behar badiozue irakasleari, egizue ohar batekin edo seme-alaben bitartez. c)

HUTS EGITEAK

Hutsegite guztiak justifikatu egin behar dira guraso edo tutoreek idatzitako ohartxo baten bidez. Hutsegitearen arrazoia tutoreari jakinarazi behar diozue. Garraiatutako umeek ere, autobuseko zaindariari abisatu behar diozue, nahitaez.. Ikasleren bat edozergatik dela, eskolak amaitu baino lehen atera behar baldin badu edo ekintza batean parte hartzeko ezintasunik badu, prozedura berberari jarraituko diogu, hau da, gurasoek edota tutoreek idatzitako ohar batekin jakinaraziko diote tutoreari. Zalantzaren bat izanez gero, mesedez, esandako ordutegian pasa zaitezte ikastolatik eta atseginez argituko dizuegu. d) SAKELEKO TELEFONOA, ARGAZKI MAKINA,.. Ikasleek ezin izango dute ikastolara ekarri sakeleko telefonorik, argazki makinarik ezta musika tresnarik ere ez. Beharrezkoa izango balitz, ikastolako telefonoa erabiliko lukete. e) OHARRA Datorren Irailaren 22an, asteazkena, egun osoko lanari hasiera emango diogula gogorarazi nahi dizuegu. Beraz egun hartatik aurrera, ordutegia honako hau izango da: 09:30etatik 13:00etara. 15:30etatik 17:00etara Besterik gabe, agur bero bat. IKASTOLAKO IRAKASLEOK


Ikasturte hasiera  

Comienzo de curso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you