Page 1

TOEGANGSCONTROLE | CAMERA OBSERVATIE | EAS | BLUSSYSTEMEN | BRANDDETECTIE | INBRAAKBEVEILIGING | COMMUNICATIE | MONITORING | ONTRUIMING

Bedrijfsprofiel Veiligheid boven alles

A Tyco International Company

BEDRIJFSPROFIEL


De wereld veiliger


pagina 3

helpen maken Inhoud 04

Synergie

05

Residentieel - Defensie, overheden en nongouvernementele organisaties

06

Industrie en offshore

07

Retail - Transport en Logistiek

08

Zorg - Infrastructuur

09

Scheepvaart - Kleine blusmiddelen Informatie- en communicatietechnologie

10

Service en Alarmcentrale

11

Overzicht van onze oplossingen


pagina 4

Synergie vele jaren expertise

ADT Fire & Security levert wereldwijd totaaloplossingen voor beveiliging en brandbeveiliging. Die integrale aanpak werkt efficiĂŤnt en effectief. ADT Fire & Security is onderdeel van Tyco International.

Groei Het geheel is meer dan de som der delen. Kracht ontstaat door nauwgezet te groeien in de gekozen richting. Specialiseren betekent soms ook afstoten wat niet past in het geheel. Deze groeistrategie verklaart het succes van de formule. In de loop der jaren vergaarde ADT Fire & Security diverse zeer gespecialiseerde ondernemingen. Onder een gezamenlijke paraplu wordt synergie gecreĂŤerd. Een

beveiligingsconcept is immers zo sterk als de zwakste schakel in de keten. ADT heeft iedere schakel versterkt. Het resultaat daarvan is een onderneming die wereldwijd in staat is alle facetten van de maatschappij het niveau van beveiliging te geven dat is gewenst. En dat maakt ons uniek. In deze brochure schetsen we een globaal overzicht van de oplossingen die we bieden voor de meest uiteenlopende beveiligingsvraagstukken.


pagina 5

Overal ter wereld waken onze systemen over u. Geen aspect van onze samenleving blijft onbewaakt. We beschikken over expertise in alle cruciale sectoren van de maatschappij. Onze missie is eenvoudig: de wereld veiliger maken.

Residentieel Van de meest eenvoudige inbraakcentrale voor een kleine woning tot de meest geavanceerde ‘strong room’ voor een captain of industry en het gehele scala daartussen leveren we complete oplossingen. Daarbij beperken we ons niet tot hardware. Ook advies, training en service beschouwen we als essentiële schakels in de gehele beveiligingsketen. Het streven is optimale beveiligingssystemen te creëren met lage operationele kosten. De laatste jaren hebben we daarom veel geïnvesteerd in infrastructuren die zijn gebaseerd op internetcommunicatie. Dat stelt ons in staat nieuwe mogelijkheden te verkennen die voorheen als onmogelijk werden beschouwd. Met geavanceerde technieken zijn we in staat alarmmeldingen

te verifiëren op echtheid. Het aantal loze meldingen is daardoor drastisch verminderd. Audio- en videocommunicatie behoren nu tot de additionele mogelijkheden van onze systemen. Onze cliënten kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week via een webportaal de status van hun objecten volgen. Dat kan wereldwijd en draadloos met een persoonlijke digitale assistent. En dit is nog maar het begin.

Defensie, overheden en nongouvernementele organisaties De ontwikkeling van bewakingsconcepten voor militaire


pagina 6

objecten stelt speciale eisen. Het beveiligingsniveau is erg hoog en ook de processen daar omheen zijn zeer specifiek. Het plannen van dergelijke applicaties geschiedt op separate computersystemen die garanderen dat dergelijke informatie geclassificeerd blijft. Ook de procedures omtrent aanbestedingen zijn zeer stringent. Overheden hebben nu eenmaal de verplichting in te kopen bij de voordeligste aanbieder. Al geruime tijd onderhouden we intensieve, langdurige samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Strijdkrachten. Speciale aandacht verdienen de life cycle contracten. Daarbij worden projecten aangenomen tegen vaste operationele kosten gedurende een vooraf vastgestelde termijn. Niet voor niets kozen wereldwijd vele landen ADT voor de beveiliging van hun defensie-objecten. Ook overheden, non-gouvernementele organisaties en internationale instituten en instellingen maken veelvuldig gebruik van de gespecialiseerde expertise van ADT. De

multinationale organisatie garandeert wereldwijd een uniforme benadering.

Industrie en offshore De beveiliging van industrieÍn dient ongestoord te verlopen. Onderbrekingen van productieprocessen hebben immers onmiddellijk grote financiÍle consequenties. Dat vereist een doordachte aanpak. Met specialistische brandbeveiliging en communicatie hebben we daarin onze sporen verdiend. Ook de personele inzet stelt speciale eisen. Veel sites zijn uitsluitend toegankelijk nadat specifieke diploma’s zijn behaald. Onze medewerkers beschikken hierover. Onze beveiligingsoplossingen hebben de hoogst mogelijke capaciteiten en nemen zo min mogelijk ruimte in.


pagina 7

Door accurate en snelle detectie van eventuele calamiteiten kan alert en adequaat worden gereageerd. De uiterst snelle reactietijden van bijvoorbeeld onze blussystemen zorgen ervoor dat direct bij de bron van een vuurhaard wordt ingegrepen. Hiermee is uitbreiding van een beginnende brand te voorkomen. Daarmee worden potentiÍle risico’s direct in de kiem gesmoord en wordt gevolgschade beperkt.

Retail Voor detaillisten is het maximaliseren van de omzet de voornaamste doelstelling. Vrijwel alle inspanningen dienen dit doel. Een aanzienlijk aandeel hierin vormt het terugdringen van dervingskosten door diefstal. Die komen immers ten laste van het netto resultaat. Dit dient op effectieve en adequate wijze te geschieden, echter zonder afbreuk te doen aan de vriendelijke, gastvrije en open uitstraling van een winkelformule. Hiertoe bieden we

diverse succesvolle concepten aan. Een belangrijk aspect vormt het trainen van medewerkers. Daarnaast kunnen artikelen onzichtbaar worden voorzien van beveiligingslabels. Het aanbrengen van duidelijk zichtbare camerasystemen, beveiligingslabels en detectiepoortjes blijkt al een preventief effect te genereren. Deze detectiepoorten kunnen steeds verder van elkaar vandaan worden geplaatst. Een winkelentree kan hierdoor worden vergroot wat de toeloop van klanten bevordert. Steeds vaker kunnen beveiligingslabels worden aangebracht tijdens het productieproces. Dit bespaart kostbare tijd voor winkelpersoneel.

Transport en logistiek Deze sectoren kenmerken zich door enorme groei in de afgelopen decennia en sterk toegenomen efficiency. De complexiteit en het aantal bewegingen is drastisch gestegen. Om de snelle en efficiĂŤnte doorstroming van enorme aantallen goederen veilig te stellen, is een nieuwe techniek ontwikkeld die de mogelijkheden van


pagina 8

streepjescodes ver overtreft: RFID (radiofrequente identificatie). Hierin hebben we een leidende positie ingenomen. Een chip kan tijdens een productie- en transportproces veel gegevens opslaan. Deze chip kan al dan niet zichtbaar in een product of verpakking worden aangebracht. Ons specialisme is het simultaan verwerken van data van zeer grote aantallen verplaatsingen. Een andere belangrijke component van onze beveiliging van logistieke ketens, is het uitrusten van distributiecentra met intelligente camerasystemen en andere preventieve maatregelen tegen brand en diefstal.

Infrastructuur Op vrijwel iedere camera langs de snelweg prijkt het merk ADT. Deze camera’s zijn aangesloten op een van de regionale verkeerscentrales. Ook de metershoge videoschermen in deze centrales worden geleverd door ADT. Met signaleringssystemen voor spitsstroken en tunnels kunnen wegverkeerleiders het verkeer sturen en stoppen. Voor tunnels leveren we blusinstallaties, intercomen

ontruimingssystemen. Ook voor de natte infrastructuur als bruggen en sluizencomplexen hebben we een groot scala aan communicatie- en (brand)beveiligingsapparatuur in ons assortiment.

Zorg Om de bezuinigingsmaatregelen in de zorgsector het hoofd te kunnen bieden, dient te worden gezocht naar maatregelen om de efficiency te vergroten. Met zeer geavanceerde communicatiemiddelen bieden we daarvoor diverse oplossingen. Intelligente oproepsystemen stellen verplegend personeel in staat met kleinere personele bezettingen grote oppervlaktes te bestrijken. Met verplegeroproepsystemen is door een druk op de knop hulp of assistentie in te roepen. Voor het geautomatiseerd besturen van diverse technische installaties in zorginstellingen beschikken we over geavanceerde gebouwenbeheersystemen. Ook voor brandpreventie, - bestrijding en (stille) ontruimingssystemen bieden we diverse oplossingen. Speciale aandacht gaat uit naar nieuwe methoden voor de beveiliging van medewerkers in extramurale zorg


pagina 9

Hiervoor hebben we high tech voorzieningen ontwikkeld die paging, GSM en GPS handzaam verenigen. Onze eigen AlarmServiceCentrale voorziet in 24-uurs alerte response met uitzonderlijk snelle reactietijden.

Scheepvaart De afgelopen jaren ontwikkelden we blusgassystemen die het milieu nauwelijks of niet meer belasten. Ook liepen we voorop met de toepassing van blusgassen die kunnen worden ingezet in afgesloten ruimtes zonder dat personen dienen te worden geëvacueerd. Niet voor niets kiest 80% van de grote vaart wereldwijd voor brandbeveiliging door ADT. Met een mondiale dekking van servicepunten staan we overal ter wereld klaar voor onze klanten. In Nederland hebben we voor de particuliere markt en de binnenvaart vertegenwoordigingen in het hele land. Met steeds kortere implementatietijden voorzien we menig nieuw - en gebruikt schip van geïntegreerde brandbeveiligingsoplossingen die voor langere tijd kostenefficiënt hun werk doen.

Kleine blusmiddelen Ook voor mobiele blusmiddelen leveren we diverse oplossingen: van kleine handzame uitvoeringen tot grotere verrijdbare cilinders. Voor iedere specifieke situatie, klasse en omgeving beschikken we over verschillende soorten blusmaterialen: van poeder, tot gas of koolzuursneeuw. Daarnaast leveren we vluchtwegsignaleringen en verzorgen we alle periodieke keuringen van blusmaterieel.

Informatie- en communicatietechnologie Dataverkeer en telefonie functioneren wereldwijd door uitgebreide netwerken van schakelcentra en centrales. ADT is al jarenlang nauw betrokken bij het creëren van de hoogst haalbare bedrijfszekerheid van dergelijke objecten. De gevoeligste branddetectiesystemen


pagina 10

Service en Alarmcentrale

Service: onderhoud en herstel van u systemen, advies en training. In onze onderhoudscontracten maken wij duidelijke afspraken om u te verzekeren van een optimale service. Meldkamer: Wij weten hoe belangrijk het is uw huis en uw familie op elk ogenblik beschermd te weten. Daarom bieden wij u de diensten van onze meldkamer aan.

Projectontwikkeling en service ADT Fire & Security biedt volgende mogelijkheden: Inventarisatie van uw wensen en behoeften op gebied van beveiliging Advies van experts in de materie Ontwerpen van een systeem/oplossing door een technisch onderlegd en ervaren studiebureel Installatie waar mogelijk door eigen personeel Indienstelling en oplevering door eigen vaklui Onderhoud op maat van preventief tot omnium Geven van opleidingen Interventie 24u/24, 7d/7

Noodhulp binnen bereik Terwijl het geluid van een inbraakalarm de criminelen zal wegjagen, is het nog niet zeker dat de hulpdiensten verwittigd zullen worden noch dat iemand naar uw eigendom komt kijken of uw woonst na het alarm bewaakt. Alleen een meldkamer kan de politie en de nooddiensten verwittigen. Politie, verzekeraars en veiligheidexperts zijn het er unaniem over eens dat de meest nuttige investering, die u kunt maken aan uw woning, de verbinding is naar een meldkamerbewaking, die de politie kan waarschuwen indien er een inbraakalarm is. De zekerheid hebben dat de politie binnen minuten na het alarm ter plaatse kan zijn, is rustgevend. De ADT Fire & Security meldkamer is goedgekeurd door alle instanties, bevoegd in dat domein.


pagina 11

Veiligheid boven alles De beste oplossing voor ieder beveiligingsvraagstuk

ADT Fire & Security, uw vertrouwde leverancier van flexibele en geïntegreerde totaaloplossingnen

• AlarmServiceCentrale • Blusgassystemen

Als onderdeel van het internationale Tyco-concern beschikt ADT Fire & Security over een zeer uitgebreide ervaring op het gebied van systeemontwerp, integratie, installatie en life cycle management. ADT Fire & Security is de specialist voor security, brandbeveiliging en communicatie die u kan adviseren over oplossingen op maat. Een partner die niet alleen individuele systemen ontwerpt en levert, maar ook combinaties integreert tot een samenhangend, werkend geheel dat volledig wordt aangepast aan de eisen binnen uw organisatie. ADT Fire & Security beschikt over een uitgebreide kennis van alle verschillende oplossingen en systemen die op de markt beschikbaar zijn. Op basis van deze kennis kunnen wij u verzekeren van een oplossing die een goede prijs/kwaliteitsverhouding biedt, volledig overeenkomt met de modernste technologie en bovendoen goed aansluit bij het geformuleerde eisenpakket voor uw organisatie.

• Branddetectie en alarmering

ADT Fire & Security staat voor de topmerken, projectuitvoering op maat, goed gedocumenteerde systemen en zorgvuldig onderhoud. Dat is de basis voor een kwalitatief hoogwaardig systeem dat aansluit bij uw organisatie.

• Ontruiming

• Bronbeveiligingsoplossingen • Cameraobservatie (CCTV) • Communicatie- en intercomsystemen • Customer support • Elektronische artikelbeveiliging (EAS) • Helpdesk • Inbraaksignalering • Kleine blusmiddelen

• Persoonsbeveiliging • Radiofrequente identificatie (RFID) • Security management systemen • Service en onderhoud

ADT Fire & Security is... onderdeel van Tyco International. wereldwijd één van de grootste aanbieders van (brand) beveiliging- en veiligheidsoplossingen. de specialist voor (brand)beveiliging, veiligheidsoplossingen en (elektronische) beveiligingsoplossingen. de aanbieder van geïntegreerde totaaloplossingen. de adviseur die oplossingen op maat realiseert. de organisatie voor innovatieve technologie met een wereldwijd netwerk van experts. de deskundige voor perfecte service

• Sprinkler-, schuimblusen watermistsystemen • Toegangscontrole • Trainingen • Verkeersurveillance • Verpleegoproep en zorgcommunicatie


TOEGANGSCONTROLE | CAMERA OBSERVATIE | INBRAAKBEVEILIGING | EAS | BLUSSYSTEMEN | BRANDDETECTIE | ONTRUIMIING | COMMUNICATIE | MONITORING

ADT Fire & Security Competence Centre Security Vlierbaan 6-12 2908 LR Capelle aan den IJssel Postbus 285 2900 AG Capelle aan den IJssel

ADT Fire & Security Competence Centre Integrated Solutions Laan van Diepenvoorde 9-14 5582 LA Waalre Postbus 816 5600 AV Eindhoven

ADT Fire & Security Competence Centre Branddetectie & blusgassystemen Vlierbaan 6-12 2908 LR Capelle aan den IJssel Postbus 285 2900 AG Capelle aan den IJssel

ADT Fire & Security Draagbare blusmiddelen Gewenten 12 4704 RD Roosendaal

ADT Fire & Security Competence Centre Water- en schuimblussystemen Humaniteitslaan 241 A 1620 Drogenbos België

E-mail: adt.nl@tycoint.com adt.be@tycoint.com Website: www.adtfireandsecurity.nl www.adt-belgium.be

Voor meer informatie over de oplossingen van ADT Fire & Security kunt u contact opnemen met:

0800 225 52 38 in Nederland 0800 14 033 in België

ADT Fire & Security in Nederland is een handelsnaam van Tyco Fire & Security Nederland BV, gevestigd op Vlierbaan 6 – 12, 2908 LR Capelle aan den IJssel. ADT Fire & Security in België is een handelsnaam van N.V. Tyco Fire & Integrated Solutions S.A., gevestigd op de Humaniteitslaan 241A, 1620 in Drogenbos. ADT Fire & Security behoudt zich het recht voor om producten en diensten aan te passen of in te trekken zonder kennisgeving. ADT Fire & Security en het logo van ADT Fire & Security zijn geregistreerde handelsmerken van ADT Services AG en worden gebruikt onder licentie.

BEDRIJFSPROFIEL

Bedrijfsprofiel ADT Fire & Security  

ADT Fire & Security is totaalleverancier van (brand)beveiligings en veiligheidsoplossingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you