Page 1

DETECTOR magazine over beveiliging, jaargang 7, nummer 1, 2011

ADT Infraview A4: `oog voor detail’ Formido boekt omzetstijging door artikelbeveiliging Panoramisch overzicht verkeerscentrale haven Rotterdam Europese primeur: analyse kassahandelingen HEMA DHL zet camerabeelden in voor operationeel gebruik Preventief systeemonderhoud Defensie Pijpleiding Organisatie


TOEGANGSCONTROLE I CCTV I EAS I INBRAAKBEVEILIGING I MONITORING I COMMUNICATIE I OBSERVATIE

TOTAALOPLOSSINGEN

www.adtfireandsecurity.nl

Maak ons onderdeel van uw project ADT Fire & Security, specialist in brand- en beveiligingsoplossingen, kan u vanaf het begin van een project ondersteunen. Onze specialisten kunnen u adviseren over diverse oplossingen voor uw complete project. Met onze kennis wordt uw project beter beschermd, veiliger en worden risico’s, verantwoordelijkheden en kosten gereduceerd. Wilt u weten hoe ADT u en uw projecten kan beschermen, bel dan 0800 22 55 238 of bezoek onze website www.adtfireandsecurity.nl


Colofon Detector is een uitgave van ADT Fire & Security. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze of in welke vorm dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of van andere auteursrechthebbenden. Uitgever: ADT Fire & Security T +31(0) 10 258 48 48

Nieuwe kansen Het was een pittige periode. De crisis lijkt definitief ten einde. Er is veel door veranderd. We hebben leren omgaan met andere werkwijzen. Ondernemingen realiseerden zich eens te meer het belang van efficiënt werken. En iedereen is doordrongen van de noodzaak om te blijven innoveren. Ook wij zien mogelijkheden op dat gebied. De ontwikkelingen volgen elkaar op in een tempo zoals dat nooit eerder plaatsvond in de geschiedenis van de mensheid. En onze generatie begint dat zelfs al gewoon te vinden. Nog maar heel kort geleden was alles anders. En binnen zeer korte tijd zal alles weer helemaal anders zijn. Wat constant blijft, zijn de veranderingen. Als organisatie en als mensen deinzen we daar niet voor terug. We zien dit als kansen en als uitdagingen. En die grijpen we met beide handen aan.

Hoofdredacteur Cynthia van Diejen-Bijloo Medewerkers Suzanne Speksnijder Priscilla de Bil Ellen Marin Oplage 5.000 exemplaren Realisatie & productie ADT Fire & Security (opmaak) Rob van Aert (tekst) Chris Gorzeman (fotografie) Druk Drukkerij Domstad Redactieadres ADT Fire & Security Cynthia van Diejen-Bijloo Vlierbaan 6-12 2908 LR Capelle aan den IJssel

Cynthia van Diejen-Bijloo Manager Marketing & Communicatie Benelux

In dit nummer: ADT’ Continental Europe: visie op klant- en oplossingsgerichte aanpak DHL zet scherpere camerabeelden in voor operationeel gebruik HEMA analyseert permanent handelingen 2 000 kassasystemen Personenzoekinstallatie justitiële jeugdinrichting vernieuwd Leermomenten bij nieuwbouw cellencomplex Borne Primeur: innovatief medisch oproepsysteem op netwerkbasis Omzetstijging voor passende artikelbeveiliging bij Formido Preventief systeemonderhoud Defensie Pijpleiding Organisatie Subliem overzicht voor verkeerscentrale Havenbedrijf Rotterdam Agenda

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

DETECTOR 3


CORPORATE

Klant- en oplossingsgerichte aanpak Jens von Ebbe, directeur Marketing, Business Development & Strategy Continental Europe bij ADT Fire & Security, bespreekt de klant- en oplossingsgerichte aanpak van beveiliging en hoe klanten daarvan gaan profiteren.

ADT is ervan overtuigd dat het leveren van beveiligingsoplossingen begint bij de klant, en niet bij de technologie. Een oplossing is pas effectief als deze voorziet in de behoeften van de klant door de functionaliteit te bieden waarnaar ze op zoek zijn. Deze behoeften veranderen regelmatig, en het is van essentieel belang dat ons productaanbod deze veranderingen weerspiegelt. ADT beschikt over een omvangrijk wereldwijd klantenbestand en hun feedback vindt altijd zijn weerslag in onze strategie. Elk bedrijf pretendeert de feedback van hun klanten serieus te nemen, maar wij pakken dit anders aan. Zo ontving ADT Duitsland recentelijk een Achievement in Customer Excellence (ACE)-award van Market Tools, een gerenommeerd marketingonderzoeksbureau. Dergelijke prijzen vormen een erkenning van de manier waarop klanttevredenheid wordt gemeten, maar vooral ook van de manier waarop feedback wordt gebruikt om de klantervaring te verbeteren. Hiermee onderscheidt een wereldwijd opererend bedrijf zich van de concurrentie. Deze prijs geeft blijk van het feit dat ADT de behoeften van zijn klanten voorop stelt.

4 DETECTOR

Het is duidelijk dat klanten onder druk staan om meer met minder te doen, zeker binnen het heersende economische klimaat. Beveiliging is niet bepaald iets waar bedrijven graag op bezuinigen. Toch zie je dat het, met name in sectoren als de detailhandel, van belang is om het rendement op investeringen in beveiligingstechnologie duidelijk aan te tonen. Daarnaast is er de verschuiving naar IPtechnologie waar rekening mee moet worden gehouden. Klanten zijn uiterst enthousiast over deze technologie, maar eisen dat deze overgang soepel verloopt. IP-technologie maakt een veel hechtere integratie tussen de verschillende beveiligingstechnologieĂŤn mogelijk, iets wat zijn weerslag vindt in ons productaanbod. Ook de globalisering heeft grote gevolgen voor het beveiligingslandschap, en dit zien wij terug bij onze klanten. Het aantal multinationals is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Deze ontwikkeling zal alleen nog maar sterker worden nu er grote ondernemingen ontstaan in de meer ontwikkelde landen, met name in China, India en Rusland. Deze ondernemingen hebben bepaalde behoeften en eisen waarin we

alleen maar kunnen voorzien als we ons aanbod aan hun wensen aanpassen. Wanneer u bijvoorbeeld kijkt naar inbraakbeveiliging blijkt hoe we voortdurend blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten. Sommige leveranciers van beveiligingsoplossingen willen klanten doen geloven dat inbraakmeldingen gelijk zijn aan inbraakbeveiliging. Dit vormt slechts een stukje van de legpuzzel. Onze klanten vragen om een complexere en samenhangende aanpak. Wanneer we het met onze klanten over inbraakbeveiliging hebben, nemen we het liefst gelijk hun aanpak van terreinbeveiliging, cameratoezicht enz. mee en laten we zien hoe we deze kunnen combineren met de door hen gewenste alarmsystemen. Deze integrale en oplossingsgerichte aanpak is steeds meer haalbaar dankzij de IP-technologie. Ons toekomstige technologie aanbod zal gebaseerd zijn op open technologie en interfaces. Hierdoor kunnen onze klanten beschikken over een flexibelere en veiligere IP-gerichte aanpak voor kwesties zoals inbraakbeveiliging.


Jens von Ebbe Directeur Marketing, Business Development & Strategy ADT Fire & Security Continental Europe

DETECTOR 5


LOGISTIEK

Vloeiende operatie, groot gebruikersgemak en hoge beveiligingsgraad

DHL: "De scherpste camerabeelden ooit" Met grote regelmaat onderwerpt DHL al haar vestigingen aan grondige risicoanalyses. Daarbij spelen zeer uiteenlopende factoren een rol. De regio, fysieke ligging, het specifieke gebruik van een gebouw en zelfs de leeftijd van een pand worden in de analyse opgenomen. De eventuele risicoprofielen variëren overal sterk. Al met al een complexe materie dus, maar iedere keer blijkt het toch weer beter, veiliger, sneller en efficiënter te kunnen. Peter Dewolf, Director Security Express Benelux, licht een tipje van de sluier op.

“Zelfs voor een zeer gestroomlijnde logistieke organisatie als DHL zijn steeds weer verbeterpunten te vinden. Dat komt niet doordat we het eerst verkeerd deden, maar de wereld verandert, eisen worden bijgesteld en er komen steeds nieuwe beveiligingsmiddelen ter beschikking. Het is altijd een kwestie van afwegen tussen de beoogde risico’s en de nodige maatregelen om die af te dekken.”

6 DETECTOR


TAPA certificatie “Wij zien beveiliging niet als papieren tijger, maar als essentieel onderdeel van ons dagelijks werk. Certificatie is voor ons daarom geen doel op zich, maar een middel om onze fysieke beveiligingsgraad naar een hoger plan te brengen. Dergelijke normeringen gaan uit van algemeenheden, omdat ze overal van toepassing moeten zijn. Wij voegen daar graag de praktijk van alledag aan toe.” Alziend oog “Het mooie van techniek is dat zij alsmaar verder ontwikkelt. De mogelijkheden nemen toe en de prijzen dalen. Zo hebben we onze vestiging in Utrecht onlangs uitgerust met een systeem dat een paar jaar geleden nog als ondenkbaar en on-

betaalbaar werd beschouwd. We hebben namelijk een opstelling gemaakt met vierenvijftig digitale megapixelcamera's op netwerkbasis. Dat stelt ons in staat om ieder individueel pakket visueel te volgen door het volledige sorteerproces. Mocht er iets kwijtraken of verkeerd worden gesorteerd, dan kunnen we het moment in beeld brengen waarop het misging. Alles wordt volcontinu geregistreerd en de opnames worden 31 dagen bewaard.” Slim gebruik “Vaak zijn we geneigd om te denken vanuit het toevoegen van hulpmiddelen. Soms is echter meer winst te behalen uit de manier waarop we omgaan met de bestaande middelen.

Zeker in deze tijden. Techniek is leuk, maar met organisatorische en bouwkundige maatregelen is vaak meer te bereiken tegen lagere kosten. Ook het gebruik in de praktijk is van belang. Stel dat we een volledige veiligheidscontrole zouden uitvoeren op alle chauffeurs hier aan de poort. Dan zou er al snel een wachtrij van kilometers ontstaan. Daar hebben we iets slimmers voor bedacht. Vierentwintig uur per dag krijgen ad hoc chauffeurs bij aankomst een tijdelijke pas die hen alleen toegang verschaft tot een kantineruimte. Om het terrein weer te kunnen verlaten moeten ze hun pas aanbieden bij een controlezuil die aan de uitgang staat. Die verifieert alle gegevens en slikt daarna de pas in, met kaarthouder, draagkoord en al. Snel, makkelijk en efficiënt.”

DETECTOR 7


RETAIL

Permanente analyse gegevens 1.300 kassa’s

HEMA vergroot operationele efficiency In Amerika wordt er al een jaar of tien mee gewerkt. Voor Europa is het een primeur: Sensormatic Analytics. Het eerste proefproject bij een aantal franchisewinkels van de HEMA werd succesvol afgerond. Dat leidde tot verdere gefaseerde invoering in andere delen van de organisatie. Verantwoordelijke Klaas Houwer vertelt namens zijn collega franchisenemers over hun ervaringen van het eerste jaar.

8 DETECTOR


“Als je iedere toetsaanslag van de kassa kunt analyseren, is het fascinerend wat je daaruit kunt opmaken. Dat leidt soms tot uiterst verrassende inzichten. Zo hadden we bijvoorbeeld veel meer discipline verwacht dan in de praktijk het geval bleek. Als je dat weet, kun je daar op bijsturen. Dit is een geweldig managementinformatiesysteem dat zichzelf bovendien iedere maand terugverdient en zelfs geld oplevert. Al direct na de implementatie zagen we de cijfers per maand reageren op de bijgestelde instructies.”

afwijkingen zit, heb je iets te pakken waar je dieper op in kunt gaan. Een eenvoudig voorbeeld uit de praktijk is het geval waar werd geconstateerd dat een kassalade significant vaker dan gemiddeld werd geopend zonder dat een aankoop werd aangeslagen. Nader onderzoek wees uit dat de sleutel van het personeelstoilet in de kassa werd bewaard. In een vergelijkbaar geval bleek kleingeld gewisseld te moeten worden voor een openbaar toilet. Als je dat weet, kun je onnodige kassahandelingen terugdringen en dus risico's beperken.”

Cijfers als waarschuwingslampje “Het principe van dit systeem berust op statistische analyses van alle kassagegevens. Door alle individuele kassahandelingen te vergelijken met de gemiddeldes, zijn opvallende afwijkingen te constateren. Als er een tendens in die

Van data naar informatie “Het unieke van dit systeem is dat het zaken aan het licht brengt die geen kasverschillen veroorzaken. Er is niet alleen fraude mee op te sporen, maar juist ook positieve punten vallen op: de caissières met de minste foutieve aanslagen of de

hoogste productiviteit. Vaak had je daar als manager wel een bepaald onderbuikgevoel over, maar nu is dat te staven met objectieve data. Zelfs achteraf kan het systeem frauduleuze en andere opmerkelijke zaken signaleren.” Koppeling met video “Sensormatic Analytics maakt gebruik van de reeds aanwezige kassagegevens en eventuele videobeelden. Het systeem is in staat hier toegevoegde waarde aan toe te kennen door deze aan elkaar te koppelen. Zo is het mogelijk om bij kassahandelingen waarvan het systeem aangeeft dat er iets mee aan de hand is, automatisch de videobeelden te vertonen. Een keer klikken in het scherm is voldoende om de beelden te bekijken van een verdachte kassahandeling. De kassadata en videogegevens worden geïdentificeerd met een tijdcode.”

Echt HEMA “Om het gebruiksgemak op de werkvloer te optimaliseren, is het systeem vertaald met specifieke HEMA-terminologie. Daardoor kan de gebruikersopleiding ook beperkt blijven tot slechts één dag. Het pakket bestaat uit verschillende modules die we gefaseerd invoeren. Die kunnen zowel centraal als decentraal worden gebruikt. Geleidelijk breiden we de functionaliteit uit. Het leuke is dat we al wensenlijstjes ontvangen die we allang op de rol hebben staan. Onze conclusie: dit is ideaal voor iedere ondernemer (groot of klein) die niet zelf de kassa beheert.”

DETECTOR 9


JUSTITIE

Nieuwe personenzoekinstallatie JustitiĂŤle Jeugdinrichting De Heuvelrug, locatie Eikenstein

Een pieper voor iedere medewerker In de inrichting verblijven op dit moment 84 jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Omstreeks 100 medewerkers waken voor hun welzijn. Onlangs werd de personenzoekinstallatie vervangen. Pieter van Essen, teamleider facilitaire en technische dienst, gaf gehoor aan de oproep om uiteen te zetten hoe een systeem in een dergelijke instelling is georganiseerd.

10 DETECTOR


Resocialisatie Eikenstein is een justitiële jeugdinrichting met een gesloten en een open afdeling. Jongeren komen hier terecht als ze worden verdacht, of zijn veroordeeld voor het plegen van een ernstig strafbaar feit. Het verblijf wordt opgelegd door de kinderrechter.

De nadruk ligt op opvoeding en behandeling. Doel van het verblijf is resocialiseren en het beperken van de kans op recidive. Om die reden wordt veel aandacht besteed aan onderwijs, morele ontwikkeling en training van sociale vaardigheden. De jongens en meisjes die hier zitten zijn leerplichtig. Daarom beschikt de inrichting intern over een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Door te oefenen met vrijheden worden de jongeren geleidelijk voorbereid op hun zelfstandigheid na terugkeer in de maatschappij. Denkfouten herkennen De basismethodiek YOUTURN wordt sinds kort toegepast in alle justitiële jeugdinrichtingen van Nederland. Deze methode verschaft jongeren en trainers eenvoudige handvatten om onaangepast gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken. Problemen worden bij de naam genoemd en er worden alternatieven voor aangereikt. Vanuit de groep kunnen overtuigingen en gedragingen als problemen worden herkend, besproken en gecorrigeerd. De werkwijze blijkt zeer effectief. Brandveiliger “Onze personenzoekinstallatie was na twee decennia economisch afgeschreven, maar technisch nog wel functioneel. Uit een audit kwam naar voren dat we onze brandveiligheid konden vergroten door gebruik te maken van nieuwere technische middelen. Na een marktoriëntatie werd in overleg met Boersema Installatie Adviseurs een intelligente oplossing gekozen waarbij

de bestaande apparatuur zoveel mogelijk behouden kon blijven en er toch gebruik gemaakt kon worden van de modernste faciliteiten.” Behoud het goede “De bekabeling hoefde niet te worden vervangen en de aanwezige locatiezenders ook niet. In de oude situatie droeg iedere medewerker twee kastjes met zich mee: een oproeppieper en een alarmdrukker. Nu is dat gecombineerd in één handzaam toestel dat ook nog eens een groter scherm heeft waarop de instructies duidelijker in tekst worden weergegeven. Het geheel draait nu een half jaar en iedereen is er erg tevreden over.” Alles gekoppeld “We beschikken hier over een hele goede bedrijfshulpverlening organisatie. Iedere medewerker is verplicht een pieper bij zich te dragen. Daardoor weten de beveiligers permanent precies wie zich waar bevindt. In ons vak kan dat van levensbelang zijn, zowel voor de collega's als voor de jongeren. Zodra er ergens een brandmelding wordt gedaan, ontvouwt zich geheel automatisch een protocol van de te ondernemen acties. De instructies daarvoor worden als tekstregels verzonden naar alle afzonderlijke betrokkenen. Iedereen krijgt door wat van hem of haar wordt verwacht. Zonder dat er commotie ontstaat, kan gestructureerd worden geïnstrueerd. Dit systeem vormt de ruggengraat van de beveiliging van alle personen die hier binnen zijn. En dat is best wel strak georganiseerd.”

DETECTOR 11


JUSTITIE

“Nu kunnen we alles overzien”

Nieuwbouw arrestantencomplex Borne Om doelmatiger en kostenefficiënter te werken, werd besloten drie lokale Twentse arrestantencomplexen samen te voegen tot één regionaal complex. Enkele maanden geleden werd het in gebruik genomen. Ruud Gengler, teamchef arrestantenverzorging, maakt deel uit van de gebruikersgroep. Hoewel hij zeer tevreden is over het eindresultaat, kijkt hij met gemengde gevoelens terug op het proces. Aan Detector deed hij verslag over de wijze waarop voor de toekomst verbeteringen te behalen zijn.

12 DETECTOR


ADT heeft in het regionale arrestantencomplex van regiopolitie Twente een security management systeem (de TycoServer) geïnstalleerd waar ondermeer de opbouw technozuil, het intercomsysteem, de camerabewaking en diverse deur- en lichtsturingen geïntegreerd zijn. Voor meer informatie over onze geïntegreerde communicatie- en beveiligingsoplossingen belt u met tel. 040 223 23 23

Wie thuis een keer een verbouwing heeft meegemaakt, kent het gezegde wel. “Eigenlijk zou je het twee keer moeten doen. Pas dan weet je precies hoe het nog beter had gekund.” Met een overheidsgebouw is dat een beetje lastig. Daar komt nog bij dat daarvoor ook een aanbestedingsprocedure is vereist. De aanbieder die inschrijft met de laagste prijs krijgt de opdracht. Het is echter de vraag of de laagste aanbiedingsprijs uiteindelijk altijd ook echt het voordeligst is voor de afnemer. Goed overzicht “Laten we beginnen met de positieve punten. We hebben een zeer functioneel complex dat helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd en de nabije toekomst. Het werkt allemaal prachtig en er zijn enorme verbeteringen doorgevoerd. De nieuwbouw vormde bovendien de perfecte gelegenheid om gelijk een aantal procedures stevig aan te scherpen. Zonder concrete aanleiding is dat anders veel lastiger. Zo hebben we nu bijvoorbeeld een strikte scheiding aangebracht tussen de cellen en de transportruimte. Sommige collega’s moesten er eerst wel even aan wennen dat ze niet meer konden binnenlopen als ze arrestanten kwamen afleveren. Begrijpelijk, maar nu verloopt de uitwisseling van arrestanten wel veel veiliger.” Eenduidige identificatie “Meteen bij binnenkomst wordt de identiteit van de aangehouden persoon vastgesteld. Daarbij worden controles uitgevoerd van het identiteitsbewijs en worden biometrische gegevens opgeslagen. Er worden foto’s gemaakt, vingerafdrukken gedigitaliseerd en in de toekomst irisscans. De gegevens die worden

vergaard, zijn beschikbaar voor alle fases in de rechtsgang. Ook bij het huis van bewaring kan daarmee worden vastgesteld dat degene die gedetineerd wordt ook degene is die voor een bepaald vergrijp was opgepakt. In het verleden kwam het wel eens voor dat straffen (tegen betaling) werden uitgezeten door iemand anders. Voortaan zijn dergelijke praktijken uitgesloten.” Kernactiviteit “Bij een omvangrijk bouwproces zijn heel veel partijen betrokken. Een stuurgroep, architect, aannemer en talloze onderaannemers. Dat maakt het ontzettend ingewikkeld. Zo hadden we een probleempje met een celdeur. Die sloot niet helemaal goed. Normaal gesproken is dat niet zo’n enorm probleem, maar voor ons is dat de ‘core business’. Die deur is ergens door een fabrikant geproduceerd, door een transporteur vervoerd, door een aannemer geplaatst, door een elektromonteur voorzien van bedrading, door weer een andere partij voorzien van een slot en uiteindelijk door ADT aangesloten. Als iets dan niet goed blijkt te werken, dient die hele keten opnieuw te worden afgewikkeld om te bepalen waar het fout is gegaan en wie daar verantwoordelijk voor is. Dat werkt frustrerend. (Uiteindelijk bleek bij de fabricage een verkeerd palletje te zijn gebruikt.) Doordat de opdracht is aangenomen tegen een zo laag mogelijk tarief is de servicebereidheid begrijpelijk niet altijd even groot. Het zou voor alle betrokkenen wellicht een stuk beter werken als alles meer in één hand kan worden gehouden. Dan hoeven verantwoordelijkheden niet te worden afgeschoven en kunnen verschillende beroepsdisciplines beter rekening houden met elkaars werkzaamheden.”

DETECTOR 13


ZORG PRIMEUR: nieuw verpleegoproepsysteem

Meer mogelijkheden aan het ziekenhuisbed Wie in een ziekenhuisbed ligt, denkt er meestal niet zo over na. Door op het knopje bij het bed te drukken, gaat een lampje branden en daarna verschijnt vanzelf de verpleegkundige. Het lijkt allemaal uiterst eenvoudig, maar de laatste generatie oproepsystemen is even geavanceerd als uw nieuwste computer. Detector trok aan de bel bij Hans Meijerink en Peter Bosschaart die de wensen van klanten en eindgebruikers weten in te bedden in de laatste stand van de techniek.

vervangen, blijft de oorspronkelijke functionaliteit steeds volledig gewaarborgd terwijl direct aanvullende mogelijkheden worden toegevoegd. De componenten zijn geen omgebouwde analoge apparaten. Van origine zijn ze ontworpen om te functioneren op IPbasis (internet protocol). Daardoor is de installatie volledig zelfcontrolerend. Indien dat gewenst is, kan het systeem op afstand worden beheerd, geconfigureerd en onderhouden.” “De meeste verpleegoproepsystemen vandaag de dag zijn gebaseerd op techniek uit de jaren tachtig. Ze voldeden jarenlang prima, maar in de loop der tijd veranderde de visie en het beleid ten aanzien van ziekenhuisverpleging en zorginstellingen. Doordat op alle vlakken nieuwe mogelijkheden werden aangeboord, ontstond geleidelijk ook de vraag om de oproepsystemen mee te laten evolueren. Veel medische apparatuur werkt met netwerktechnologieën. Dat heeft voordelen voor koppelbaarheid, uitwisselbaar-

14 DETECTOR

heid, onderhoud en beheer. Alleen de oproepsystemen bleven nog even achter. En ook die worden nu aangepakt.” Nieuwe normen “De regelgeving voor medische toepassingen is begrijpelijkerwijs ontzettend streng. Het nieuwe CS100 systeem voldoet aan de strengste norm: VDE 843 1 en 2. Doordat het systeem volledig modulair is opgezet kan het gefaseerd de huidige M100 apparatuur vervangen. Terwijl modules worden

Makkelijk te monteren “De modulaire opzet voorziet in hedendaagse standaardisatie voor montage. De componenten passen in gewone wandcontactdozen en om ze te (de)monteren is nauwelijks meer gereedschap nodig dan een schroevendraaier. De eerstelijns medewerker van de technische dienst kan deze eenvoudig en snel vervangen. Het systeem is ontwikkeld om goed te blijven functioneren, zelfs als er een storing is of er een unit uitvalt.”


Informatie verzamelen “CS100 is zowel geschikt voor gebruik in omgevingen die patiënt-, bedof kamergericht zijn georganiseerd. De netwerktechnologie is gebaseerd op open standaarden. Dat biedt flexibiliteit om te groeien met toekomstige wensen. De server kan relatief eenvoudig koppelingen maken met boven- of onderliggende systemen. Hoewel het er van buiten zeer eenvoudig uitziet, is het goed mogelijk dat in een wandcontactdoos techniek is ingebouwd die niet onderdoet voor een computer. Het systeem is in staat gegevens te genereren voor het elektronisch patiëntendossier. Voor veeleisende zorgverzekeraars, patiënten en cliënten is daarmee volkomen inzichtelijk te maken welke zorg exact is geboden in welke frequentie en met welke duur.”

Praktijkvoorbeeld Een assertieve dochter komt verhaal halen bij een teampost. Ze meent dat haar moeder onnodig lang op hulp heeft moeten wachten. Met één druk op de knop kan de hoofdverpleegkundige aantonen dat de mevrouw in kwestie in de afgelopen week 25 maal om assistentie heeft verzocht. Alleen de 17e keer heeft ze langer dan de genormeerde 3 minuten moeten wachten, namelijk 4 minuten. Op dat moment deed zich een urgentie voor bij een andere patiënt. Nadere uitleg of discussie bleek niet noodzakelijk.

DETECTOR 15


RETAIL

Artikelbeveiliging “We willen wel klantvriendelijk blijven.� Bouwmarktketen Formido behoort met ruim 80 vestigingen tot de vier grootste van Nederland. De winkels bevinden zich hoofdzakelijk in dorpen en stedelijke buitenwijken. Doordat de grotere zaken in steden steeds beter worden beveiligd, kunnen en willen ook de buitenste ringen niet achterblijven. Patrick Nathoenie van Formido Bouwmarkten selecteerde het meest praktische systeem voor bouwmarkten.

16 DETECTOR


bij Formido “Het is een soort mini beveiligingswedloop. Naarmate grotere ondernemingen zich beter beveiligen, gaan veelplegers ‘winkelen’ op plaatsen waar de beveiliging minder sterk is. Nu de economie wat zwakker is zien we het aantal winkeldiefstallen weer toenemen. Ook bedrijven die tot voor kort niet of nauwelijks aan artikelbeveiliging deden, gaan dat nu steeds meer wel doen. Het kost geld, maar het levert zeker ook heel wat op.” Twee soorten “Winkeldieven heb je grofweg in twee soorten: de gelegenheidsdief en de veelpleger. Beide vergen een totaal andere aanpak. De gelegenheidsdief attenderen we heel diplomatiek op de mogelijkheid om alsnog af te rekenen. Meestal schrikt die daardoor zo dat hij of zij niet snel weer in herhaling zal vallen. De andere categorie pakt de zaken grondiger aan. Die moet je gewoon uit je winkel zien te houden. Nadat dergelijke figuren zijn opgepakt en eventueel meegenomen naar het bureau, doen ze vaak gelijk afstand van de goederen. De kans bestaat dat je als ondernemer langer moet wachten om aangifte te doen dan de verdachte aangehouden is. Met collega-ondernemers laten we foto’s circuleren van de individuen die we hebben opgepakt om ze te weren uit onze winkels. Justitie kan eventueel ook een winkelverbod opleggen.” Omzetstijging “Veel gereedschap is waardevol en heeft een handzaam formaat. Dat maakt deze artikelgroep extra vatbaar voor diefstal. Daarom worden dergelijke artikelen vaak gepresenteerd in gesloten

glazen vitrines. Doe-het-zelvers willen echter graag voelen hoe het in de hand ligt. Daarvoor is de Spiderwrap een ideaal beveiligingmiddel. Het stelt klanten in staat om producten goed te beoordelen terwijl een winkelier zich geen zorgen hoeft te maken dat er artikelen uit de winkel verdwijnen die niet zijn afgerekend. Als we gereedschappen uit de vitrine halen en op deze manier presenteren, zien we dat dit leidt tot omzetstijging. Deze presentatiewijze fungeert ook goed als ‘wachtverzachting’. Tijdens het wachten kunnen klanten zich vermaken met het onderzoeken van allerhande producten. Het serviceniveau in onze winkels is verhoudingsgewijs hoog. Veel klanten en medewerkers kennen elkaar en bovendien willen we ons positief profileren tegenover de grotere bedrijven.” Systeemkeuze Voor de artikelbeveiliging in bouwmarkten heeft het AM-systeem (akoesto-magnetisch) als groot voordeel ten opzichte van RF (radiofrequent) dat het onder iedere hoek te scannen is. Dit systeem geeft ook minder valse meldingen bij bijvoorbeeld elektrische apparaten en kan beter overweg met metalen voorwerpen en goederen die in de winkelwagen liggen. Om te voorkomen dat meldingen ontstaan door labels van andere winkels die daar niet zijn gedeactiveerd, hebben we ook detectiepoorten geplaatst bij de ingang van onze winkels. Dat er meer bij komt kijken dan alleen poortjes plaatsen en artikelen labelen, hebben we geleerd tijdens de cursus die we aangeboden kregen bij de invoering van ons ADT/ Sensormatic systeem.

DETECTOR 17


DEFENSIE 550 kilometer ondergrondse brandstofvoorziening

Defensie aan de leiding Een halve eeuw geleden was het allemaal nog staatsgeheim. Tegenwoordig wordt er redelijke openheid van zaken gegeven bij de Defensie Pijpleiding Organisatie. Al zijn er nog steeds niet zo heel veel mensen die weten dat er een ondergronds pijpleidingstelsel bestaat dat diverse defensieonderdelen van brandstof voorziet. Het netwerk wordt goed beveiligd en sinds kort nóg beter. Huib Willms heeft de leiding over dit project. Detector ging langs bij een van de pompstations onder de rook van Pernis. Het pijpleidingstelsel maakt deel uit van het CEPS (Centraal Europees Pijpleidingensysteem), met 6.000 kilometer één van de grootste van de negen stelsels waarover de NAVO beschikt. In Nederland strekt het actieve netwerk zich uit over 550 kilometer. Vorig jaar werd er 3.400 miljoen liter brandstof verpompt. De pompsnelheid kan variëren van 60.000 tot 500.000 liter per uur. Een tankwagen heeft een inhoud van 30.000 liter. Alleen al vorig jaar zijn daardoor 114.000 ritten met tankauto's uitgespaard. Alles stroomt “Sinds de aanleg van het netwerk in de jaren vijftig is er veel veranderd in politiek, militair en technisch opzicht. De potentiële dreiging van een Koude Oorlog nam af. Als gevolg daarvan werd de geldkraan op defensie-uitgaven steeds verder dichtgedraaid. Het aantal mankrachten verminderde en veel taken werden overgenomen door geautomatiseerde systemen. Dat leidde er toe dat de organisatie van de beveiliging steeds moest worden bijgesteld.” Meeveranderen “De wijze van beveiligen veranderde mee met de constante aanpassingen van de werkwijze en organisatie. In

18 DETECTOR

explosieveilige omgeving. Eén vonkje op ons terrein kan echt levensgevaarlijk zijn. Al het detectiematerieel, maar ook de installatie en de monteurs moeten daarop zijn afgestemd. Dat vereist discipline en respect voor de regels.”

de loop der tijd werden verschillende vormen van elektronische bewaking toegepast. Recent werden al die afzonderlijke systemen geïntegreerd: indringer- en inbraakdetectie, toegangscontrole, camerasystemen, brandmelding en blussystemen. Geleidelijk aan vond een steeds grotere centralisatie plaats. En door netwerktechnieken kunnen die ook decentraal worden benut.” Explosieveilig “Het voordeel van de langdurige samenwerking is dat we elkaar heel goed hebben leren kennen. Het is behoorlijk specialistenwerk om te functioneren in een

Functioneel contract “Ons beveiligingscontract loopt al vele tientallen jaren. Feitelijk is voortdurend periodiek omgebouwd en gefaseerd gewerkt aan verbeteringen. De afgelopen jaren maakte de techniek heel snel grote sprongen. ADT vond het niet verantwoord om eerst nog vijftien jaar te gaan afschrijven alvorens de installatie te updaten en besloot op eigen initiatief een aantal componenten op te waarderen. Dit is gedaan bij wijze van service. Het contract functioneert op basis van functionaliteit. De overweging was de volgende: 'gaan we nu alvast een aantal componenten vernieuwen, of gaan we straks uren maken?' Voor een organisatie met visie is zo'n keuze snel gemaakt. Diverse centrales en detectoren werden vernieuwd. Dat maakte de integratie met diverse subsystemen mogelijk. Meer aspecten van de installatie zijn daardoor veel beter te overzien. En dat maakt ons werk weer een stuk veiliger.”


DETECTOR 19


INFRASTRUCTUUR

Nieuwe verkeerscentrale voor havenbedrijf Rotterdam

Panoramisch uitzicht achter de schermen Ieder jaar doen 33.000 zeeschepen en 150.000 binnenvaartschepen de Rotterdamse haven aan. Dat is goed voor 300.000 tot 500.000 scheepsbewegingen. Vanuit één centrale wordt al dit scheepvaartverkeer in goede banen geleid. Het werkgebied is onderverdeeld in zes sectoren van vlak voor de Brienenoord tot aan de Maaslandkeringen. Als de nieuwe verkeerscentrale koud twee maanden operationeel is, loodst projectleider Ben Rohner ons door het indrukwekkende pand. “Bij de twee oude verkeerscentrales waren de apparatuur en gebouwen volledig afgeschreven. Er werd besloten ze samen te voegen en er één nieuw geheel op te zetten. Dat had praktische voordelen, maar het stuitte ook op technische uitdagingen. De basis van het programma van eisen vormde de gebruikerswensen. Die zijn door Getronics vertaald in technische componenten. Het motto ‘samen werken aan werkenklasse’ kon worden hooggehouden. Er is een verkeerscentrale gebouwd die zijn weerga niet kent. Op tal van vlakken kon winst worden behaald. ADT werd gevraagd om een oplossing voor de indeling van de schermen te leveren.”

20 DETECTOR


Vlakverdeling “Werken in de verkeersleiding stelt hoge eisen aan de concentratie. We hebben ons daarom ingespannen om het onze mensen zo comfortabel mogelijk te maken. Dat is geen luxe, maar een noodzakelijke voorwaarde om het verantwoordelijke werk zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er zijn strenge voorwaarden gesteld aan ergonomie. De stoelen en tafels zijn traploos in hoogte verstelbaar en ook de kijkhoogte van de beeldschermen kan eenvoudig elektrisch worden ingesteld. Ons werkterrein is onderverdeeld in zes sectoren. In de nieuwe opzet is ieder van de zes werkstations verantwoordelijk voor een vaste sector. Niet iedere sector wordt even druk bevaren. De operators wisselen om de paar uur van sector. Dat zorgt voor variatie in de werkdruk. Doordat alle werkplekken identiek zijn ingericht, kan er ook gemakkelijk werk van elkaar worden overgenomen. In rustige tijden kunnen sectoren worden samengevoegd.” Brede kijkhoek “In onze nieuwe centrale zijn alle operators en de wachtmeester bij elkaar ondergebracht in dezelfde ruimte. Aanvankelijk bestond

er scepsis over het verwachte geluidsniveau. Een eenvoudige maatregel bleek afdoende om geluidsoverlast te vermij-den. In plaats van de oorspronkelijke microfoons op een zwanenhals werden gecombineerde hoofdtelefoons met microfoon toegepast. Eenvoudig en zeer efficiënt. Ieder werkstation bestaat uit vier aaneengesloten monitoren met een beelddiameter van 30 inch en daarboven een overzichtsscherm van 55 inch. Ook voor ADT was deze opstelling tamelijk nieuw. Via het systeem is exact in te stellen welke informatie waar in beeld wordt getoond, inclusief de radarbeelden.” Wereldhaven “De drukte in de verkeerscentrale is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Als het goed gaat in China, merken wij dat hier direct achter de schermen en in de haven. En we zien het allemaal zeer positief in, want tot aan 2013 verwachten we een volumetoename van 20%. Wanneer we die lijn mogen doortrekken, betekent dat een verdubbeling binnen enkele jaren. Laat ze maar komen. Wij zijn er klaar voor.”

DETECTOR 21


AGENDA

*bron www.safetysecurityamsterdam.nl

Van dinsdag 15 maart tot en met donderdag 17 maart 2011 vindt in de Amsterdam RAI de beurs Safety & Security (SSA) plaats. SSA is hĂŠt nationale platform voor beveiliging en brandveiligheid en biedt een compleet overzicht van de meest actuele producten, diensten en totaaloplossingen. Daarnaast worden de laatste trends en ontwikkelingen voor het voetlicht gebracht.* ADT Fire & Security zal tijdens deze beurs vertegenwoordigd zijn met een stand van 100m2. U kunt op onze stand de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van (brand)beveiliging en veiligheidsoplossingen voor de verschillende marktsegmenten zoals infra, publieke sector, retail, industrie en utiliteit. Wij zien u graag op onze stand in hal 11 standnummer 503.

22 DETECTOR


TOEGANGSCONTROLE I CCTV I EAS I INBRAAKBEVEILIGING I MONITORING I COMMUNICATIE I OBSERVATIE

INFRA

ADT Infra view A4

www.adtfireandsecurity.nl

Onze infrastructuur is dynamisch Dit vereist nauwkeurige beveiligingsoplossingen die direct iedere situatie registreren, melden en actie ondernemen. De ADT Infraview A4 is een betrouwbare, roestvast stalen camera, geschikt voor gebruik langs snelwegen, spoorwegen en voor de maritieme sector. Met deze camera biedt ADT de inframarkt een kosteneffectieve video-oplossing met veel toepassingsmogelijkheden. Voor meer informatie over de ADT Infraview A4 camera of andere (brand)beveiligings of veiligheidsoplossingen van ADT, kunt u contact opnemen via 040 223 23 23


ADT Fire & Security Competence Center Security Vlierbaan 6-12 2908 LR Capelle aan den IJssel Postbus 285 2900 AG Capelle aan den IJssel Tel: + 31 (0)10 258 48 48 Fax: +31 (0)10 442 32 50

ADT Fire & Security Competence Centre Integrated Solutions Laan van Diepenvoorde 9-14 5582 LA Waalre Postbus 816 5600 AV Eindhoven Tel: +31 (0)40 223 23 23 Fax: +31 (0)40 223 24 24

ADT Fire & Security Competence Center branddetectie- en blusgassystemen Vlierbaan 11-13 2908 LR Capelle aan den IJssel Postbus 285 2900 AG Capelle aan den IJssel Tel: +31 (0)10 258 48 48 Fax: +31 (0)10 442 32 50

ADT Fire & Security Draagbare blusmiddelen Gewenten 12 4704 RD Roosendaal Tel: +31 (0)165 530 003 Fax: +31 (0)165 398 233

ADT Fire & Security Competence Centre Water- en schuimblussystemen Humaniteitslaan 241 A 1620 Drogenbos België Tel: +32 (0)2 467 78 11 Fax: +32 (0)2 466 05 34

E-mail: adt.nl@tycoint.com adt.be@tycoint.com Website: www.adtfireandsecurity.nl www.adt-belgium.be

Voor meer informatie over de oplossingen van ADT Fire & Security kunt u contact opnemen met:

0800 225 52 38 in Nederland 0800 14 033 in België

ADT Fire & Security in Nederland is een handelsnaam van Tyco Fire & Security Nederland BV, gevestigd op Vlierbaan 6 - 12, 2908 LR Capelle aan den IJssel. ADT Fire & Security in België is een handelsnaam van N.V. Tyco Fire & Integrated Solutions S.A., gevestigd op Humaniteitslaan 241A, 1620 in Drogenbos. ADT Fire & Security behoudt zich het recht voor om producten en services aan te passen of in te trekken zonder kennisgeving. ADT Fire & Security en het logo van ADT Fire & Security zijn geregistreerde handelsmerken van ADT Service AG en worden gebruikt onder licentie.

Relatiemagazine Detector editie 7  

Relatiemagazine ADT Fire & Security - Detector editie 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you