Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

9. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 495-C75β. * 03. czerwca ‘18 r. * Rok X.

Syn Człowieczy jest Panem szabatu.


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 71 343 – 35 – 21 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2018-05-30

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Niech pobyt w Rzymie umocni was w wierze, nadziei i miłości. Szczególne pozdrowienie kieruję do tych wszystkich, którzy w sobotę będą uczestniczyli w Spotkaniu Młodych na Lednicy, by rozważyć słowa Pana Jezusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni”. Cieszę się waszą inicjatywą i obecnością. Drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega was jako cenny dla świata skarb. W każdej chwili także wy wpatrujcie się w oblicze Bożego Syna, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek przychodzi wam czynić. Tylko wówczas będziecie mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteście. Oddajcie Mu swój umysł, swoje dłonie, ciało, by dzięki wam mógł dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy. Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej Ojczyzny, gestem, jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię. Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir NASIROWSKI Drodzy bracia i siostry, kontynuując temat bierzmowania chciałbym dzisiaj podkreślić ścisły związek tego sakramentu z wtajemniczeniem chrześcijańskim. Ochrzczeni, którzy mają przyjąć bierzmowanie są wezwani do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, wyznania wiary i gotowości na przyjęcie Ducha Świętego. Tego sakramentu najczęściej udziela biskup, który namaszcza czoła bierzmowanych olejem świętego krzyżma, nakłada na nich ręce i wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. W tam momencie Boży Duch zstępuje na oczekujących Go w sposób niewidzialny, udzielając im swoich obfitych darów. Znakiem widzialnym otrzymanego Daru jest święte krzyżmo. Bierzmowanie wyciska w duszach przyjmujących ten sakrament niezatarty charakter, duchowe znamię, będące pieczęcią Boga, która będzie im przypominać, do kogo należą i na czyją służbę oddali się na zawsze. Umocnieni darami otrzymanymi w dniu bierzmowania prośmy Ducha Świętego, aby napełnił nas swoją mocą i miłością, byśmy swoim życiem umieli „odzwierciedlać Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie” (Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 23).


NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

w dni powszednie odprawiamy dwukrotnie, tzn.: ok. godz. 17.15 na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Adoracji;  oraz na zakończenie wieczornej Mszy św.; w niedziele i święta => o 17.30. Wszystkich, którzy fizycznie nie mogą włączyć się do nabożeństw, zapraszamy do duchowej łączności w modlitwie. Zachęcamy też do spotkań i modlitwy we wspólnotach domowych a szczególnie wraz ze starszymi i chorymi.  Zapraszamy do kontynuowania codziennych spotkań modlitewnych w kaplicach Św. Michała Archanioła w Iwinach oraz Św. O. Pio w Bieńkowicach;  Wzorem codziennej modlitwy majowej, zachęcamy do podobnych spotkań i modlitwy przy świątkach, figurach świętych, obrazach i krzyżach przydrożnych, do czerwcowych wypraw do sanktuariów Dolnego Śląska;

******************************************************

03. czerwca –> 9. NIEDZIELA ZWYKŁA

Szabat, który ma służyć życiu, zostaje przez faryzeuszy splamiony myślą o śmierci. Milczą, kiedy Jezus pyta ich, czy w szabat można zabić, ponieważ właśnie w dzień szabatu myślą o zgładzeniu Jezusa. Jest to przekleństwo ciążące na wszystkich ludziach, którzy bezwarunkowo służą prawu: stają się przyczyną śmierci, gdyż zniewalają życie. Często nieświadomie przestają nawet pamiętać o Bogu czy o ludziach, ogarnięci tylko jedną obsesją: prawem. Jako ludzie strachliwi albo myślący ściśle, uważają za rzecz prostszą i pewniejszą trzymać się skrupulatnie tego, co jest napisane. I starają się to wszystko narzucić innym, nie dopuszczając żadnej możliwości zmiany. Niewolnicy potrzebują niewolników. Po czyjej stronie jesteśmy my? Takie pytanie może się wydawać obraźliwe, ale pokusa formalizmu zawsze nam grozi. Wystarczy zobaczyć, co uczyniliśmy z naszą niedzielą: znowu zakazy i nakazy. Teraz z kolei istnieje tendencja, żeby wszystko odrzucać, ale odrzucanie niekoniecznie jest wyzwoleniem - jest to inny sposób ustąpienia formalistom: nie chcemy mieć nic do czynienia z tym, co oni obrzydzili. Lepiej spróbować zrozumieć - w duchu Jezusa - co to znaczy, że szabat ustanowiony został dla człowieka. Niedziela może się stać świętem życia: to czas, kiedy nareszcie można odetchnąć, spotkać się z bliskimi, spotkać się z Bogiem. Udane niedziele mogłyby nas nauczyć, jak przeżywać całe życie w obecności Boga. Ewangelista zresztą nie zamyka nas w dyskusjach na temat szabatu. Pytanie Jezusa jest pytaniem tego, który wyzwala: „Czy wolno uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?”. Kiedy czujemy, że formalizm albo przeciwnie, pogarda dla prawa, mogłyby zaciemnić nasz osąd, skierujmy się intuicyjnie ku dobru i ku życiu. André SÈVE  Dziś NIEDZIELA ADORACYJNA. Jak co miesiąc zakończymy każdą Mszę św. krótką adoracją Najświętszego Sakramentu. Prosimy jednocześnie i zachęcamy, by w ciągu dzisiejszego dnia lub pierwszego tygodnia miesiąca znaleźć dość czasu, by w tej szczególnej bliskości z Panem Jezusem jaką ofiaruje nam w Najświętszym Sakramencie, podsumować i zamknąć kończący się miesiąc oraz wyprecyzować swoje nadzieje na nowy, rozpoczynający się;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;


 Jak każe tradycja – w pierwszą niedzielę czerwca, która w tym roku wypada 3. dnia tego miesiąca, odbywają się Uroczystości XI Święta Dziękczynienia. Termin ten nawiązuje do pielgrzymek Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, które zawsze rozpoczynały się w pierwszych dniach czerwca. Tegoroczne Święto Dziękczynienia przebiega pod hasłem: DZIĘKUJEMY ZA NIEPODLEGŁOŚĆ. Święto jest jedną z najważniejszych uroczystości, które odbywają się przez cały rok w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach rozbiorowej niewoli. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski dzisiejsze Święto Dziękczynienia ma charakter ogólnopolski. W Świątyni Opatrzności Bożej wezmą w nim udział najwyższe władze państwa – członkowie parlamentu i rządu z Prezydentem RP na czele. Honorowymi gośćmi tej uroczystości będą jednak Kombatanci, którzy walczyli o niepodległość i suwerenność naszej Ojczyzny.  MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał do wieczności z naszego środowiska:  Pana Wiesława ADAMUSIAKA z ul. Centralnej;  Pana Zygmunta KRÓLA z Alei Róż; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. Aleksandry => dziękczynno – błagalna; w int. śp. Rafała i Czesława STĘPKOWSKICH oraz śp. Janiny, Antoniego i Haliny BRDYS;

9.00

}

w int. śp. Joanny KACZAN;

10.30

}

w int. śp. Heleny i Bogusława;

12.00

}

w int. śp. Heleny;

/Intencja Rodziny WILCZYŃSKICH i ŁOBEJKO/;

/Intencja Bronisławy/;

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się w intencji dzieci naszej Parafii

17.30 } NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 18.00

}

w int. Urszuli, Agnieszki, Kewina i chrześniaka Przemysława, z okazji Dnia Dziecka => dziękczynno – błagalna;

CHLEB NA DROGĘ ks. Tadeusz MROWIEC, Materiały Homiletyczne, 315/2018, s.21-22;

Pan zstąpił z nieba, pod postacią chleba; Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg, Cichy bez chwały daje nam się cały;

Refren: Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, z miłością, z czułością wiernych sług!

Panie Jezu Chryste, od kilku dni wędrujemy za Tobą w procesjach eucharystycznych. W połowie oktawy Bożego Ciała klękamy w niedzielnej adoracji, aby jeszcze głębiej zobaczyć sens wędrówki za Tobą.


Kiedy idziemy w procesji eucharystycznej, nasz wzrok nie zawsze jest skupiony na Hostii. Ministranci pilnują rytmu wędrowania, dzieci troszczą się o to, aby wystarczyło kwiatów do końca procesji, niosący feretrony i chorągwie patrzą, czy dzisiaj kogoś nie brakuje, czy wszyscy zdążyli na procesję. Wierni nie znają na pamięć wszystkich śpiewanych zwrotek pieśni. W tym procesyjnym uwielbieniu zawsze czegoś nam zabraknie, dlatego potrzebna jest adoracja, aby dopełnić uwielbienie Boga w Najświętszym Sakramencie. Dlatego potrzebne jest skupienie, aby Eucharystia była pokarmem na drogę naszego chrześcijańskiego życia. Panie Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie ukryłeś, zawarłeś całą swoją drogę, od przyjścia na świat aż po wniebowstąpienie. W ten sposób możemy ją za każdym razem na nowo odkrywać i przeżywać. Z Twoją drogą chcemy złączyć drogę naszego życia, każdy jej etap czy odcinek. W szczególny sposób uczymy się odkrywać Twoją eucharystyczną obecność w trudniejszych odcinkach naszego życia. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi; Więc bieżmy, więc śpieszmy do Jego stóp, On nas z ołtarza łaską swą obdarza;

Refren: Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, z miłością, z czułością wiernych sług!

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszą Drogą, Prawdą i Życiem. W Eucharystii pragniemy odnajdywać coraz głębszy sens naszej drogi wiary, naszej drogi życia, naszej drogi nadziei, naszej drogi miłości, w Eucharystii pragniemy odnajdywać coraz głębszy sens każdej naszej drogi, naszej drogi codziennego życia, pracy, nauki i odpoczynku. Jezu, Boski Nauczycielu, sens każdej naszej drogi pomaga nam odkrywać sama postać Eucharystii – postać chleba. W nim bowiem jest ukryta droga ziarna. Zanim ono stanie się chlebem, przemierza długą drogę. Najpierw obumiera w ziemi. Potem czerpie pierwiastki znajdujące się w glebie. Następnie potrzebuje wody, powietrza i słońca, aby wzrastać. Potrzebuje nocy i dnia, potrzebuje ciepła i zimna, aż dojrzeje do żniwa. Potem zostanie starte na mąkę. Następnie znowu woda i ogień, aby przyjęło postać chleba. W chlebie, Jezu Chryste, przez słowo konsekracji – stajesz się naszym Pokarmem na drogę. Panie Jezu Chryste, pragniemy Cię zawsze adorować. W dniach oktawy Bożego Ciała przypominamy sobie, jak bardzo potrzeba nam Ciebie jako Chleba w codziennej drodze życia. Dlatego wspólnie prosimy: Chryste, Chlebie z nieba, umocnij nas w drodze! => kiedy słabniemy na drodze wiary … => gdy do serca zaglądnie zwątpienie … => gdy w duszę wkrada się obojętność … => gdy w rodzinie pojawia się nowe życie … => gdy rozpoczynamy wspólną drogę w Sakramencie małżeństwa … => gdy zmieniamy miejsce pracy czy nauki … => na drodze naszej walki z nałogami … => w trosce o dobro wspólne Ojczyzny … . => w głębszym zrozumieniu drogi Kościoła we współczesnym świecie … . Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

******************************************************

04. czerwca –> PONIEDZIAŁEK

 Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych;  16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania: LEGO => ROBOKLOCKI;  O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN;  19.00 => KAPLICA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Adoracja Rodziny Rodzin; 7.00

}

w int. Rodziny PP. Agnieszki i Przemysława, z okazji urodzin p. Przemysława => dziękczynno – błagalna;

}

w int. Rodziny PP. Elżbiety i Tadeusza, z okazji urodzin p. Tadeusza => dziękczynno – błagalna;


18.00

}

w int. Justyny i Janusza => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Marty, w 30. dniu po pogrzebie;

/Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

05. czerwca –> 1. WTOREK

* Św. Bonifacego, biskupa i męczennika –> wspomnienie obowiązkowe Bonifacy (łac. bonum – dobro i facere – czynić => czyniący dobro), urodził się około roku 673 w Anglii. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w EXETER. W roku 719 udał się na misje do Germanii. W roku 722 papież Grzegorz II udzielił mu święceń biskupich, w roku 732 został arcybiskupem, a w roku 738 legatem papieskim na całe Niemcy. Głosił Ewangelię, zakładał diecezje i klasztory, zwoływał synody. Mając 80 lat udał się ponownie na misję do FRYZJI i w DOKKUM został zamordowany wraz z 52 towarzyszami w sam dzień Zielonych Świąt, 05. czerwca 754 roku. Ciało spoczywa w Fuldzie.  14.30 => Dom katechetyczny – Pracownia komputerowa => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego;  Do udziału w wieczornej Mszy św. zapraszamy Rodziny dzieci komunijnych. Po Jej zakończeniu, spotkanie w Sali Świetlicy Środowiskowej z możliwością wyboru i odbioru pamiątkowych zdjęć z uroczystości 03. maja;  Pierwszy wtorek jest comiesięcznym wspomnieniem ku czci św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów;  Zapraszamy do udziału we Mszy św. o 18.00. Jak zawsze też zachęcamy do składania próśb o wstawiennictwo św. Michała;  Mieszkańcy Iwin zapraszają na godz. 19.00 do udziału we wspólnej modlitwie przy kaplicy – Św. Michała Archanioła;

7.00

}

18.00

}

w int. ks. profesora Piotra, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. O UZDROWIENIE:

w intencjach próśb o wstawiennictwo św. Michała Archanioła:          

}

      

o wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, zwątpienia i beznadziei; za zniewolonych duchem lęku, rozpaczy i depresji; za uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu; za uzależnionych od hazardu, pornografii i nieczystości ciała i serca; za uzależnionych od telewizji, Internetu, telefonu i gier komputerowych; za zniewolonych duchem pracoholizmu kosztem życia rodzinnego; za zniewolonych nienawiścią, mściwością, niewybaczaniem i niezgodą; za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa; za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr materialnych; za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy, pychy, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca; o uwolnienie od ducha złości, lenistwa, gniewu i nieumiarkowania; za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszczerstwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądami; o wolność serca dla naszych Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; za kapłanów, siostry zakonne i osoby poświęcone Panu Bogu; za mieniących się naszymi nieprzyjaciółmi i tych, którzy nas zranili; o wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła, Bożego Prawa oraz szerzących pogańską kulturę życia; o uzdrowienie dusz i ciał z chorób duchowych, psychicznych


i fizycznych nas, uczestników modlitwy do św. Michała Archanioła;  w bieżących intencjach własnych:  w intencji Adama, o uwolnienie;

******************************************************

06. czerwca –> ŚRODA

* Św. Norberta, biskupa -> wspomnienie dowolne Norbert (germ. nord – północny i berth – sławny => sławny człowiek z północy), urodził się około roku 1080 w Nadrenii. Był kanonikiem w XANTEN. Pragnąc życia ściślej opartego na Ewangelii, w roku 1120 założył wspólnotę kanoników regularnych, z której rozwinął się Zakon Premonstratensów. W roku 1126 mianowano go arcybiskupem Magdeburga; pracował nad odnową życia kościelnego. Tam zmarł 06. czerwca 1134 roku. * Błog. Maria KARŁOWSKA, zakonnica -> wspomnienie dowolne Maria Karłowska urodziła się 04. września 1865 r. we Słupówce w Wielkopolsce jako jedenaste dziecko rodziny ziemiańskiej. Wychowywała się w atmosferze głębokiej pobożności, karności i szczerego patriotyzmu. Dzieciństwo i młodość spędziła w Poznaniu, gdzie w roku 1882, mając 17 lat, na ręce swego spowiednika złożyła ślub dozgonnej czystości. Po śmierci obojga rodziców w 1882 r. Maria odbyła kurs kroju i szycia w Berlinie i podjęła pracę w prowadzonej przez swą siostrę pracowni haftu i szycia jako instruktorka zatrudnionych tam dziewcząt. Oddawała się też z zapałem działalności dobroczynnej wśród chorych, ubogich i potrzebujących, wśród wielodzietnych rodzin i rozbitych małżeństw w najnędzniejszych dzielnicach miasta. Od 1892 r. poświęciła się opiece nad dziewczętami słabymi i zagubionymi moralnie. Miejscem ewangelizacji były dla niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom publiczny, więzienie, oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z chorobami wenerycznymi. Dzięki Bożej pomocy udało się jej otworzyć 9 ośrodków wychowawczych, wyposażonych w różnorodne warsztaty pracy, gdzie wychowanki miały możliwość rehabilitacji społecznej i religijnej. W roku 1894 Maria Karłowska założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, którego zawołanie brzmi: „Szukać i zbawiać to, co zginęło”. Zmarła w opinii świętości 24. marca 1935 r. w Pniewitem na Pomorzu. Proces diecezjalny zmierzający do jej beatyfikacji rozpoczęto w Pelplinie w dniu 17. marca 1965 roku. 06. czerwca 1997 r. św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Zakopanem ogłosił ją błogosławioną. Siostry Pasterki posługują w naszym dekanacie prowadząc Dom opieki (ZOL) w Świętej Katarzynie. Pamiętajmy o nich i ich posługiwaniu w naszej modlitwie.  Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45;  Dziś Parafialny Dzień Modlitwy w int. Ojczyzny => => V Krok w Nowennie Jubileuszowej w 100-lecie odzyskania Niepodległości. Temat: PRACA I ODPOCZYNEK; Patron dnia i miesiąca nowenny: Błogosławiona Aniela SALAWA; „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.” Ześlij, o Panie, swego Ducha, na wszystkich pracujących. Uświęcaj naszą pracę i nasz odpoczynek. Poślij pracodawcom solidnych pracowników, a pracownikom daj znaleźć dobrych pracodawców.

7.00

}

w int. p. Magdaleny ŁAGOWSKIEJ, o zdrowie, szczęśliwą operację i równie szczęśliwe rozwiązanie;

 DZIEŃ PARAFIALNEJ MODLITWY w intencjach OJCZYZNY 17.30 => jak zawsze, rozpoczynamy od wspólnej modlitwy różańcowej. Czerwcowe rozważania różańcowe związane zostały z tajemnicami światła. Zapraszamy serdecznie do udziału!

18.00

}

w intencjach Ojczyzny => dziękczynno – błagalna;


} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w czerwcowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;  W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

BROCHOWSKIE FORUM HISTORYCZNO SPOŁECZNE

Kawiarenka parafialna Spotkanie 5.

=> godz. 19.00 Gość: Pan dr Andrzej OLEJNICZAK => IPN

Temat: Konstytucja 3. Maja - niewykorzystana szansa na naprawę Rzeczypospolitej


07. czerwca –> 1. CZWARTEK Zakończenie Oktawy BOŻEGO CIAŁA Na czwartek, czyli ostatni dzień rodzinnej wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, zbieramy różne zioła (rozchodnik, macierzanka, niezapominajki, kwiat lipy, goździki polne, kopytnik itp.) i przygotowujemy z nich jeden lub kilka wianków, które często dekorowane są polnymi kwiatami i kolorowymi wstążkami. Zanosimy je do kościoła, by kapłan w czasie liturgii je pobłogosławił. Trudno jest dzisiaj wykazać, jakich czasów sięgają początki pięknej tradycji poświęcania wianków w ostatnim dniu dawnej oktawy Bożego Ciała. Mówi się po prostu: od najdawniejszych czasów. Zwyczaj ten był bardzo powszechny, gdyż …w każdym dworze, w każdej chacie pamiętano o tem, by zbierać przed uroczystością Bożego Ciała pewne gatunki ziół, z których dziewczęta wiją maleńkie wianuszki i zanoszą w pierwszy lub ostatni dzień oktawy do kościoła do poświęcenia – pisał pół wieku temu Ks. F. MARLEWSKI. Dzisiaj, zgodnie z posoborową reformą liturgiczną, święto Bożego Ciała nosi nazwę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W wielu środowiskach jako trwały zwyczaj została też oktawa, czyli obchód liturgiczny danego święta w ciągu ośmiu dni. W oktawie wierni każdego dnia licznie gromadzili się na uroczyste nieszpory (modlitwa na zakończenie dnia) o Najświętszym Sakramencie, po których wyruszała procesja eucharystyczna wokół kościoła. Ostatni dzień oktawy, czyli czwartek, mimo dnia pracy i nasilonego okresu prac na roli, gromadził w kościele niemalże całą wspólnotę parafialną. Kto tylko mógł, udawał się na ostatnie nieszpory. Obecnie w kościołach parafialnych nieszpory zostały zastąpione Mszą św. Pozostała natomiast w Polsce tradycyjna procesja eucharystyczna wokół kościoła w ciągu ośmiu dni do czwartku włącznie. Jest ona wyrazem wdzięczności uczniów Chrystusa za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za nieustanną obecność Chrystusową wśród swojego ludu. Zieleń, a szczególnie zieleń wonnych ziół, które mają moc leczniczą, jest symbolem życia. Źródłem życia wiecznego jest Najświętszy Sakrament, komunia, zjednoczenie z Jezusem – Dawcą życia. Dlatego nic dziwnego, że Polska dusza szukała znaku, poprzez który chciała wypowiedzieć wewnętrzne przeżycia i treści nadprzyrodzone. Stąd wianek z ziół, stąd wianki - bo od całej rodziny. Chrystus przecież nam wręczy zgodnie z nauką św. Pawła niewiędnący wieniec chwały. Z przyniesionych do kościoła wonnych i kwiecistych wianków wybierano najpiękniejsze i ozdabiano nimi złote promienie monstrancji. Wianki poświęcone po ostatnich nieszporach oktawy zabierają (wierni) do domu i przechowują starannie przez cały rok, zawieszając nad obrazem Matki Boskiej lub na krzyżu (Ks. F. MARLEWSKI). * Błogosławionych męczenników

franciszkańskich z Peru, Ojców: Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO i Michała TOMASZKA 07. czerwca będzie po raz trzeci obchodzone wspomnienie liturgiczne błogosławionych ojców Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO i Michała TOMASZKA, franciszkańskich misjonarzy męczenników z Peru. Zakonnicy zostali wyniesieni na ołtarze 05. grudnia 2015 roku. 07. czerwca jest dniem przyjęcia święceń przez misjonarzy-męczenników: Michała – diakonatu, a Zbigniewa – kapłańskich. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny


Sakramentów przychyliła się do prośby krakowskich franciszkanów i wyraziła zgodę na ten dzień w kalendarzu liturgicznym, ponieważ w dniu ich śmierci – 09. sierpnia – w Polsce obchodzone jest już święto Edyty Stein. Ranga celebracji to memoria ad libitum (wspomnienie dowolne). Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie w 1958 r. Złożył pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w 1980 r., a w 1986 przyjął święcenia kapłańskie. Po okresie pracy wychowawcy w niższym seminarium w Legnicy rozpoczął pracę misyjną w Peru. Michał Tomaszek urodził się w Łękawicy w 1960 r. Pierwsze śluby zakonne złożył w roku 1981, a w 1987 przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem w Pieńsku k. Zgorzelca, po czym wyjechał na misję do Peru. W rozległej parafii Pariacoto (diecezja Chimbote), powierzonej Zakonowi, przebywali niemal dwa lata, starając się realizować wspólnotę franciszkańską i służyć ludowi, odwiedzając wioski andyjskie oraz oddając się ofiarnie posłudze pastoralnej i charytatywnej. O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek 09. sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru ponieśli śmierć męczeńską z rąk partyzantów organizacji komunistycznej „Świetlisty Szlak”. Po doraźnym „procesie” zostali zamordowani niedaleko wioski. Decyzją papieża Franciszka 05. grudnia 2015 roku, krakowscy franciszkanie zostali ogłoszeni błogosławionymi.  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: od 6.45 do 7.00 oraz od 17.30 do 18.00;  O 17.30 => GODZINA ŚWIĘTA; Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Towarzyszymy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przeżywającego trwogę zbliżającej się męki i konania. Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu.  O 19.00 => Świetlica środowiskowa => KRĄG BIBLIJNY;

7.00 18.00

}

w pewnej intencji; w int. Ojca Świętego Franciszka, abpa Józefa, biskupów, kapłanów, diakonów

} oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; }

w int. śp. Jana, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

PROCESJA EUCHARYSTYCZNA DO CZTERECH OŁTARZY GODZINA ŚWIĘTA

/Ks. Grzegorz GRUSZECKI, Materiały Homiletyczne, nr 315/2018, s.7-10/

=> Apostołowie – świadkami Jezusa Pieśń: Kochajmy Pana … . Panie Jezu, wędrując po Palestynie, nieustannie szukałeś człowieka. Potrzebowałeś ludzi, aby ich przygotować, by stali się Twoimi świadkami. Byś mógł ich posłać, aby Dobrą Nowinę zanieśli na krańce świata. Szczególną odpowiedzialność zleciłeś tym, których uczyniłeś apostołami. Każdego z nich powołałeś osobiście. Zależało Ci, aby każdy z nich szedł przez życie, niosąc w pamięci klimat pierwszego spotkania z Tobą. Przychodzimy do Ciebie, aby wpatrywać się w białą hostię, wierząc, że pod jej postacią odnajdujemy Twoją osobę. Potrzebujemy tego spotkania, aby jak apostołowie móc opowiadać innym o Twojej miłości. Pragniemy, aby patronami dzisiejszej, szczególnej godziny dnia, byli wielcy Twoi świadkowie, święci Piotr i Paweł.


Pieśń: O niewysłowione szczęście… . Rozważanie biblijne => J 21, 15-19 Św. Jan opisuje w swojej Ewangelii spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego ze św. Piotrem: A gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli Ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» i znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?». Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!». Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: «Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną». Pan Jezus, trzykrotnie pytając Piotra o miłość, przypomina mu o fakcie jego zdrady, która miała miejsce podczas procesu w Jerozolimie. Uświadamia mu jednak, że jego wina jest dużo mniejsza niż miłość, do której jest zdolny. Grzech, który popełnił Piotr, zawsze będzie dla niego przypomnieniem, nie tyle o własnej słabości, co o wielkim miłosierdziu Jezusa, którego doświadczył. Piotr od tego momentu stanie się człowiekiem pokornym, który wie, że źródłem jego siły nie jest moc charakteru, ale łaska udzielana mu przez Boga. Św. Piotr zostaje papieżem. Ten dialog jest pierwszym konklawe. Otrzymuje ogromną godność, a zarazem wielkie zadanie. Mimo tego, że zawiódł. Pan Jezus podkreśla, że najważniejsza jest miłość; zgodnie ze słowami: „Komu wiele przebaczono, ten bardzo umiłował”. Piotr zdaje sobie sprawę, że jego miłość jest krucha, że nie dorósł do tej najbardziej dojrzałej – agape. Pan Jezus ukazuje mu jednak piękną perspektywę. Roztacza przed nim wizję jego śmierci, jednoznacznie sugerując, że odda za Niego życie. Mówi mu w ten sposób: Nie bój się własnej słabości! Wierz tylko, a będziesz zdolny zapłacić najwyższą cenę za to wszystko, co otrzymałeś. Mówi mu, że nigdy nie będzie sam. Że On będzie z nim, gdyż Piotr będzie pasł Jego baranki. Jesteśmy świadkami, jak skruszona skała staje się na nowo opoką. Jak Bóg stwarza w duszy Piotra nowe serce, zdolne do najwyższej miłości, a zarazem mądre i ubogacone doświadczeniami, które są wnioskiem z lekcji, jaką dało mu życie. Czytając tę Ewangelię, jesteśmy świadkami, jak powstaje człowiek odtworzony ze zgliszcz grzechu. Jest to prawdziwie dobra nowina, która wlewa w nasze serca nadzieję, że razem z Chrystusem mogę pokonać słabość. On jest tym, który nie tylko zmazuje winy, ale dodaje sił, by je naprawić. On jest tym, który słabego człowieka obdarza wielkim zaufaniem. Myślę, że zadania, które otrzymał Piotr, były największym komplementem, jaki mógł usłyszeć od Jezusa. „Mimo że upadłeś, ufam ci! Nie bój się, wystarczy ci mojej łaski!”. Pieśń: Serce Twe, Jezu… . Z Piotrem, wyznającym z pokorą miłość, chcemy powtarzać: „Dziękujemy Ci, Panie!”.  Szymonie synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Za zdolność do prawdziwej miłości, która jest największym bogactwem naszego serca …  Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Za wszystkie relacje, które pomagają nam odkrywać, że jesteś pośród nas i doświadczać Twojej dobroci …  Paś owce moje! Za zadania, do których nas powołujesz, a które są wyrazem Twojego zaufania …  Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział... . Za to, że nas napominasz przestrzegasz i doświadczasz, abyśmy powrócili z błędnej drogi …  Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Za to, że znając nasze słabości, szukasz w naszym sercu tego, co najlepsze, i z ziarenka dobroci potrafisz wyhodować wielkie drzewo …  A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Za to, że starość nie musi być unicestwieniem szczęścia, ale może stać się radością zbierania owoców życia …  A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. Za to, że zostawiłeś nam Ewangelię, dobrą nowinę, która pozwala nam odkrywać Twoją wolę i naśladować Cię przez całe życie … Prosząc o wstawiennictwo św. Pawła, z wielką wiarą wołajmy do Pana, modląc się za wszystkich chrześcijan. Powtarzajmy słowa: „Wysłuchaj nas, Panie!”.


Módlmy się w intencji wszystkich ludzi poszukujących Boga, aby spotkani świadkowie Chrystusa pomogli im odnaleźć żywą wiarę –  Módlmy się za wszystkich ludzi ochrzczonych, aby budowali prawdziwą więź z Jezusem poprzez autentyczną modlitwę –  Módlmy się za wszystkich nauczycieli wiary, aby napotykane trudy nie zniechęcały ich do głoszenia orędzia Ewangelii –  Módlmy się za naszą młodzież, by oparła się pokusie laicyzacji i nie zagubiła chrześcijańskich ideałów –  Módlmy się za wszystkie dzieci, aby mogły rozwinąć swoją wiarę poprzez uczestnictwo w katechezie i religijne wychowanie –  Módlmy się za ludzi przeżywających kryzys wiary, aby znaleźli się ci, którzy z wielką miłością ukażą im zbawczą moc wiary –  Módlmy się za wszystkie narody, którym głosił Chrystusa św. Paweł, aby nigdy nie odcięły się od swoich chrześcijańskich korzeni – Pieśń: Cóż Ci, Jezu, damy … . Panie Jezu, prosimy Cię, błogosław nam, abyśmy wrócili do naszych domów, wierząc głęboko, że nigdy nas nie opuszczasz. Prosimy Cię, abyśmy przeżywając różnego rodzaju trudności, nie przestawali wierzyć w moc Twojego błogosławieństwa. Spraw, abyśmy jak św. Paweł, pomimo trudnych doświadczeń, powtarzali: Jeżeli Ty jesteś z nami, któż przeciwko nam? Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem … . 

******************************************************

Papieski twitter

Miłosierdzie rozgrzewa serce i czyni je wrażliwym na potrzeby braci poprzez dzielenie się oraz uczestnictwo w ich życiu.

******************************************************

08. czerwca –> PIĄTEK

WPROWADZENIE LITURGICZNE: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Życie Kościoła na przestrzeni historii jest nieustannym hymnem wdzięczności i uwielbienia Miłości Bożej, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Sztuka starochrześcijańska ukazywała Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który oddał życie za nas. Pobożność średniowieczna rozwijała kult Męki Pańskiej. W ikonografii przedstawiano Chrystusa jako Męża Boleści. Żywe było nabożeństwo do rany Jego boku i Jego Serca przeszytego włócznią żołnierza. Rozumiano, że jest to Serce naszego Zbawiciela, które tak bardzo umiłowało wszystkich ludzi. Serce to żywy symbol miłości Boga do ludzi. W XIII wieku w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Helfta dwie mistyczki: św. Mechtylda i św. Gertruda miały wielkie nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. W tym samym wieku dwie polskie mistyczki: błogosławiona Dorota z Mątowów i błogosławiona Juta z Chełmży praktykowały nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa. W XVII wieku nabożeństwo to będą propagować znani teologowie: św. Franciszek Salezy, św. Jan Eudes, bł. Klaudiusz La Colombiere oraz polscy Jezuici: ojciec Tomasz Młodzianowski i ojciec Kasper Drużbicki. Największy rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa zaznaczył się od znanych objawień, jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque w Paray Le Monial we Francji. Pierwsze objawienie miało miejsce 27. grudnia 1673 roku w kaplicy Sióstr Wizytek, w święto liturgiczne św. Jana – Apostoła miłości. W pierwszym objawieniu Zbawiciel powiedział: „Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie mogę już powstrzymać w sobie płomienitej gorącej miłości. Muszę je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić


drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, aby ich wydobyć z przepaści zatracenia.” Niedługo po tym św. Małgorzata otrzymała drugie objawienie, które uzupełnia pierwsze. Zobaczyła Serce Jezusa „jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni, jaśniejące bardziej niż słońce i otoczone cierniową koroną, z krzyżem na szczycie.” Zbawiciel powiedział, że pragnie gorąco, aby ludzie Go miłowali i dlatego właśnie objawia im swoje Serce wraz ze wszystkimi skarbami Bożej miłości, pełne łask, miłosierdzia i zbawienia. „To nabożeństwo - mówił do św. Małgorzaty – jest ostatnim wysiłkiem Mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w czasach ostatecznych.” W tym widzeniu został jeszcze dokładniej określony przedmiot kultu: niepojęta miłość Zbawiciela do ludzi, której symbolem jest Jego Najświętsze Serce. Po raz trzeci objawił się Zbawiciel św. Małgorzacie Marii prawdopodobnie 02. lipca 1674 roku. Zobaczyła wtedy Chrystusa „jaśniejącego chwałą, ze stygmatami pięciu ran błyszczących jak słońce”, który następnie ukazał jej „swoje miłujące i najbardziej godne uwielbienia Serce”. Pozwalając wizytce wniknąć w cudowne głębie miłości, równocześnie skarżył się na niewdzięczność, oziębłość i wzgardę ludzi. Za te krzywdy i obrazy domagał się Pan Jezus zadośćuczynienia i wynagrodzenia. Zachęcał do tego szczególnie św. Małgorzatę: „Ty przynajmniej staraj się Mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność.” Określił także praktyki wynagradzające: „Przede wszystkim przystępować będziesz do Komunii Świętej tak często, jak tylko pozwoli Ci posłuszeństwo..., zwłaszcza zaś przyjmować Mnie będziesz w każdy pierwszy piątek miesiąca...”. Wymienił również czuwanie nocne w każdy czwartek od godziny 23.00 do 24.00, czyli „godzinę świętą”. Należało ją odprawić w zjednoczeniu z Nim, cierpiącym w Ogrodzie Oliwnym. 25. maja 1899 roku papież Leon XIII wydał encyklikę „Annum Sacrum” i dokonał poświęcenia całego świata Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wreszcie, 08. maja 1928 roku Pius XI w encyklice „Miserentissimus Redemptor” usilnie zachęca do rozwoju kultu Serca Jezusowego oraz wynagradzania Mu za grzechy. Poleca też praktykę osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Zbawiciela.  Dziś Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów;  W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – jesteśmy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Dzisiaj nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św.;  Z racji obchodzonej dziś uroczystości, nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych;  We wszystkich kościołach i kaplicach po głównej Mszy św. wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu odmawia się litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa i Akt wynagrodzenia O Jezu, któremu za miłość do ludzi… . Za publiczne odmówienie aktu można dziś uzyskać odpust zupełny;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  15.30 => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;

7.00

}

w int. Anny i Jej Rodziny, z okazji urodzin => dziękczynno - błagalna;

18.00

}

w int. śp. Aleksandra, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Antoniego, z okazji urodzin; śp. Matyldy i Alberta; oraz w int. śp. Stanisława, Heleny i Jana; /Intencja Rodziny /;

20.00

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

ZAPRASZAMY


09. czerwca –> SOBOTA WPROWADZENIE LITURGICZNE: * Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny => wspomnienie obowiązkowe Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle ze świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże Narodzenie (25. XII) i Narodzenie Najświętszej Maryi (8. IX), Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2. II) i Ofiarowanie Maryi w tejże świątyni (21. XI), Wielki Piątek i Matki Bożej Bolesnej (15. IX), Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15. VIII), Serca Pana Jezusa i Serca Maryi (dzień później), Chrystusa Króla i Maryi Królowej (22. VIII). O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan EUDES (16011680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. GERETES, proboszcz kościoła M.B. Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo M.B. Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków. W objawieniu „Cudownego Medalika Matki Bożej Niepokalanej”, jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna LABOURE, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria KLARET (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego zgromadzenia i Serce Niepokalane Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu. NB. Dziś więc swoje święto patronalne przeżywa O. Eugeniusz. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes ( 1858). Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. Samo święto Serca Maryi zapoczątkował św. Jan EUDES już w roku 1643. Na cały Kościół wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi papież Pius XII dnia 04. maja 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Niepokalane Serce Maryi pozostaje dla nas symbolem Jej życia wewnętrznego, duszy całkowicie otwartej na działanie łaski. Maryja jest świątynią Ducha Świętego, obrazem Kościoła i wzorem każdego chrześcijanina. * Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła –> wspomnienie dowolne

10.00 Spowiedź św. uczniów klas IV i ich Rodzin, którzy jutro o 10.30 przeżywać będą 1. rocznicę Komunii św.

ZAPRASZAMY! 7.00

}

16.00

}

18.00

}

w int. śp. księży: Adama MALITOWSKIEGO, Stanisława HLIBOWSKIEGO, Jerzego SKALSKIEGO i Józefa BINKA; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

MSZA ŚW. RODZIN DZIECI KOMUNIJNYCH – uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstaw.:

w int. śp. Katarzyny i Władysława;


10. czerwca –>10. NIEDZIELA ZWYKŁA  Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę. Dziękujemy za każdy gest;  Wszystkie imienne wpłaty – jak zawsze – odnotowywane są na kontach poszczególnych Rodzin naszej Parafii;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. O. Bogumiła SALWIŃSKIEGO;

9.00

}

w int. śp. Anny i Barbary;

10.30 =>

Uroczystość 1. rocznicy przystąpienia do Spowiedzi i Komunii św.; Dołączamy się do zaproszenia grupy Rodzin uczniów klas IV, Szkoły Podstawowej, których Komunia z Chrystusem rozpoczęła się rok temu – 03. maja 2017 – do radosnej modlitwy dziękczynienia za ten, miniony, pierwszy rok wspólnej drogi z Chrystusem. Również nam – tutejszym duszpasterzom – będzie bardzo miło gościć wszystkich tych bliskich, naszych rocznicowych dzieci, którzy rok temu byli uczestnikami uroczystości pierwszokomunijnych.

10.30

12.00

}

w int. uczniów klas IV Szkoły Podstawowej i Ich Rodzin, w 1. rocznicę przystąpienia do Komunii św.=> dziękczynno - błagalna;

}

w int. Piotra, w 1. rocznicę Chrztu św. => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. córki Katarzyny, w 14. rocznicę śmierci;

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się w intencji Rodzin dzieci „rocznicowych”

17.30 } NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 18.00

}

w int. śp. Zygfryda, w 10. rocznicę śmierci;

„Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś?”. To wołanie Boga jak echo dochodzi do człowieka przez wieki. Gdzie idziesz, dokąd zmierzasz, człowieku? A człowiek odwraca pytanie: Quo vadis, Domine? (Dokąd idziesz, Panie?). – Idę do ciebie, do świata…, aby Mnie jeszcze raz ukrzyżowano. Dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju to przesłanie nadziei, bo Bóg pozostawił nam obietnicę odkupienia. Nadzieja tkwi w apostolskim życiu i w tym, że szatan, będący uosobieniem zła, zostanie pokonany. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu – pokrzepia nas św. Paweł w liście do Koryntian. Człowiek jest wolny.


Przez wiarę, nadzieję i miłość może przyjąć Boże wezwanie. Na glebie wiary, nadziei i miłości wyrasta bowiem nowy, Boży człowiek. Jako osoba wolna człowiek może też postąpić przeciwnie, może odrzucić Boga. Wówczas staje się grzeszny i nieszczęśliwy. Jednak sam grzech nie jest jeszcze powodem do rozpaczy. Jeżeli zaś człowiek uparcie w nim trwa, zaangażowany jest w grzech i fałsz, to zło staje się nieuleczalne. Bo gdy chory nie chce zażywać leków, to choroba jest nieuleczalna. Człowiek w Chrystusie jest powołany do zwycięstwa nad swoimi słabościami i złem, które jest w nim i obok niego. Nie ten wygrywa, który depcze i nienawidzi, ale ten, kto leży w błocie i, podnosząc się, mówi: przebaczam. Bo w życiu są granice, których nikomu nie wolno przekroczyć. I tak jest w życiu rodzinnym, zawodowym i na boisku sportowym. To wołanie Boga do pierwszego człowieka zawarte w Księdze Rodzaju jest aktualne także dzisiaj: Gdzie jesteś, kibicu? ks. Edward PLEŃ – salezjanin

******************************************************

Adsum nr 495 c75b 03 vi  
Adsum nr 495 c75b 03 vi  
Advertisement