Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

NIEDZIELA BIBLIJNA Nr 486-C66β. * 15. kwietnia ‘18 r. * Rok X.

Popatrzcie na moje ręce i nogi to Ja jestem. (…) Wy jesteście świadkami tego !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 71 343 – 35 – 21 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2018-04-11

Drodzy pielgrzymi polscy, pozdrawiam was serdecznie i życzę trwania w radości wielkanocnej. W Wigilię paschalną odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne: wyrzekliśmy się złego ducha i wszystkiego, co prowadzi do grzechu, wyznaliśmy naszą wiarę i przyrzekliśmy wierność Chrystusowi. Te przyrzeczenia muszą być ponawiane właściwie każdego dnia, by naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa w nas i pragnienie służenia Mu całym życiem. Niech ta myśl, płynąca z dzisiejszej katechezy, będzie dla was okazją do osobistej refleksji. Z serca wam błogosławię! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir NASIROWSKI

Drodzy bracia i siostry, liturgiczny okres Wielkanocy zachęca nas do refleksji nad życiem chrześcijańskim, które pochodzi od samego Chrystusa. Jesteśmy chrześcijanami na tyle, na ile w naszych sercach pozwalamy żyć i działać Panu Jezusowi. Sakramentem, który zainicjował w nas to życie jest Chrzest św. Mocą Ducha Świętego włącza on nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, rodząc w nas nowego człowieka. Rozmawiając z Nikodemem o narodzeniu do życia nadprzyrodzonego, Pan Jezus powiedział:, „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (J 3, 5-6). Dlatego chrzest nazywany jest również „odrodzeniem”. Św. Paweł Apostoł przypomina w Liście do Rzymian: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (6, 3-4). Pamiętajmy, że przez chrzest staliśmy się także członkami Jego Ciała, którym jest Kościół i uczestnikami Jego misji w świecie (por. KKK 1213). Dlatego, zjednoczeni z Chrystusem i z braćmi współpracujmy razem we wspólnocie Kościoła, każdy zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem, na rzecz odnowy ludzkich serc i przemiany świata.


15. kwietnia –> 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA –>

BIBLIJNA

Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa są centrum historii zbawienia i sercem naszego wyznania wiary. W okresie wielkanocnym Kościół prowadzi nas do tego źródła życia i zachęca, abyśmy wyznanie wiary całej wspólnoty uczynili także naszym własnym aktem: odpowiedzią, jaką dajemy Bogu na to, co uczynił dla nas w Jezusie. Dziś jest nam dane świadectwo o wydarzeniach, jakie dokonały się w historii Jezusa i ich interpretacja. Jezus rzeczywiście umarł na krzyżu i powstał z martwych. To jest sedno drugiej mowy św. Piotra, którą przytacza dzisiejsza liturgia Słowa. W Ewangelii o Zmartwychwstaniu mówi się jako o fakcie doświadczalnym dla Apostołów: Chrystus z nimi jadł, mogli Go dotknąć. Przekonanie o prawdziwości wydarzeń to jedna rzecz, a druga – równie ważna, to interpretacja tego, co się stało. Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem, Jego śmierć jest ofiarą przebłagalną za grzechy – to znaczy wprowadza nas w nowe życie w Bogu, daje nam łaskę przebaczenia winy i pełnego pojednania z Ojcem. I wreszcie, wymaga od nas nawrócenia, abyśmy mogli doświadczyć jej uzdrawiającej mocy. A gdy już przejdziemy drogę od przyjęcia świadectwa do wyznania wiary, powinniśmy stać się świadkami dla innych. o. Andrzej KIEJZA  Z obchodzoną dziś Niedzielą Biblijną przeżywamy drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Towarzyszą nam słowa Chrystusa, wypowiedziane wieczorem w dniu zmartwychwstania: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,21);  W naszej dzisiejszej modlitwie z podzięką polecamy zeszłoniedzielnych Ofiarodawców. Dziękując z serca za każdy gest informujemy, że na cele parafialne złożonych zostało na tacę 4 675,50 PLN => Bóg zapłać za zaufanie;  MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał do wieczności:  byłą mieszkankę Brochowa, Panią Marię KRÓLIKOWSKĄ z ul. 3-go Maja; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Jana, Franciszki i Stanisława z Rodziny ŁUKASIEWICZ oraz w int. śp. Pauliny KORCZYŃSKIEJ;

9.00

}

w int. śp. Krzysztofa KRYGIER; /Intencja cioci Alfredy PRASKIEJ z Częstochowy z Rodziną/;

10.30

}

w int. Barbary KRZAK, w 1. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

12.00

}

w int. PP. Barbary i Józefa GABRYLUKÓW, w 40. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

}

w int. PP. Bożeny i Krzysztofa KOHYTÓW, w 35. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;


INTENCJA TYGODNIA: o łaskę budowania swojej wierności Bogu na Objawieniu

17.00 } NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO  Dzisiejsze Nieszpory niedzielne związane będą z inauguracją Parafialnego czytania 1. rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian;  Natomiast Mszę św. rozpoczniemy od uroczystej procesji z Pismem św.;

18.00

}

w int. śp. Dominika KOZŁOWSKIEGO, w 35. rocznicę śmierci; /Intencja syna i żony/;

ok. 19.00 (po Mszy św.) => Dom Katechetyczny

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ******************************************************

16. kwietnia –> PONIEDZIAŁEK

   

Dziś dzień 91. urodzin Benedykta XVI => prosimy o modlitwę w Jego intencji; Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych; 16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania: LEGO => ROBOKLOCKI; O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN;

7.00

}

w pewnej intencji;

 Wieczorną Mszę św. rozpoczniemy od lektury 2. i 3. rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian => zapraszamy do wspólnoty czytania i słuchania;

18.00

}

w int. śp. Anny CZAROS, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Romana RUDA, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

17. kwietnia –> WTOREK

 Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy;  14.30 => Dom katechetyczny – Pracownia komputerowa => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego;  17.00 => Sala sesyjna Dworca Głównego we Wrocławiu => WIECZORY POLSKIE – spotkanie 154.; Temat: Marzec 1968 - kolejny polski zryw czy część międzynarodowego ruchu studenckiego?; Prelegent: p. dr Kamil DWORACZEK – IPN;

7.00

}

w pewnej intencji;

 Wieczorną Mszę św. rozpoczniemy od lektury 4. i 5. rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian => zapraszamy do wspólnoty czytania i słuchania;

18.00

}

w int. śp. Maksymiliana STEPHAN;

/Intencja żony, dzieci, wnuków i prawnuków/;


18. kwietnia –> ŚRODA  Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45;

7.00

}

w pewnej intencji;

 Wieczorną Mszę św. rozpoczniemy od lektury 6. i 7. rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian => zapraszamy do wspólnoty czytania i słuchania;

18.00

}

w int. ks. Macieja DĘBOGÓRSKIEGO, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w kwietniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

 W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

19. kwietnia –> CZWARTEK

 Dziś 13. rocznica wyboru papieża Seniora, Benedykta XVI => wytrwale prosimy o modlitwę w Jego intencji;


 Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;

7.00

}

w pewnej intencji;

 Wieczorną Mszę św. rozpoczniemy od lektury 8. i 9. rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian => zapraszamy do wspólnoty czytania i słuchania;

18.00

}

w int. śp. Leokadii RÓG, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

20. kwietnia –> 3. PIĄTEK  W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – jesteśmy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  15.30 => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas III gimnazjalnych. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne;  Dziś, jak w każdy 3. piątek miesiąca, w szczególny sposób zachęcamy – jeśli jest taka potrzeba – do skorzystania z sakramentalnego pojednania;

7.00

}

w pewnej intencji;

Nabożeństwo 3. piątku miesiąca do Miłosierdzia Bożego 17.00 =>

DROGA ŚWIATŁA

„Jeżeli chcesz Mnie naśladować,

to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat w kolejny już wiek”.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


 Okazja do spowiedzi św.: od 17.30 do 18.00;  Wieczorną Mszę św. rozpoczniemy od lektury 10. i 11. rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian => zapraszamy do wspólnoty czytania i słuchania;

18.00                

INTENCJA ZBIOROWA: DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

}

Dziękczynno – błagalna w intencji: Uczestników parafialnej i szkolnej katechezy; Przygotowujących się do sakramentów Chrztu św., Bierzmowania i Eucharystii; Wytrwale odkrywających Objawienie Boże zawarte na kartach Pisma Świętego; Przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego; Mieszkańców naszej Parafii, żyjących w nieformalnych związkach, w tzw. „małżeństwach na próbę” czy w związkach partnerskich; Obarczonych ciężarem grzechu przeciwko świętości życia; Zaniedbujących swoją więź z Chrystusem przez zarzucanie codziennej modlitwy, udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz regularnej Spowiedzi i Komunii św.; Intrygantów i sprawców rozdarć rodzinnych, sąsiedzkich i środowiskowych; Nieprzyjaciół Kościoła św., „donosicieli”, szyderców Eucharystii, Ewangelii i Krzyża Św. oraz otwartych wrogów Ojca Świętego i Pasterzy Kościoła; Trwających w nałogach, zwłaszcza okultyzmu, wróżbiarstwa i ezoteryki; Naszej Ojczyzny w Jej wielorakich doświadczeniach; Ludzi tworzących świat polityki państwa, regionu i miasta; Naszych bliskich przebywających na emigracji; Zagubionych i tracących nadzieję; Zmarłych w czyśćcu cierpiących; We wszystkich bieżących intencjach przygotowanych do dzisiejszej modlitwy:

20.00

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

}

ZAPRASZAMY

******************************************************

21. kwietnia –> SOBOTA

Eucharystyczny Ruch Młodych założony w Polsce 01. stycznia 1925 r., przez św. Urszulę Ledóchowską, ma wielkie tradycje także w naszej Parafii. Jesteśmy świadkami odradzania się tej czcigodnej formacji. W tym duchu:

9.30 7.00

}

16.00

}

=> Świetlica Środowiskowa => spotkanie wspólnoty ERM

w int. p. Marii KUŹNIARZ, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

 Wieczorną Mszę św. rozpoczniemy od lektury 12. i 13. rozdziału Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian => zapraszamy do wspólnoty czytania i słuchania;

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Józefy WODOWSKIEJ, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;


22. kwietnia –> 4. NIEDZIELA WIELKANOCNA WPROWADZENIE LITURGICZNE: W IV Niedzielę Wielkanocną, Kościół katolicki obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza. Od wielu lat ten dzień i następujący po nim tydzień jest w sposób szczególny poświęcony modlitwom o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne, Papież zaś ogłasza z tej okazji specjalne orędzie. Dzień Modlitw jest inicjatywą Pawła VI, który 54 lata temu, 23. stycznia 1964 r. postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź Papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych. W tej sytuacji Niedziela Dobrego Pasterza jest dniem modlitwy Kościoła o nowych robotników żniwa, oraz w intencji o świętość Rodzin. Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12. kwietnia 1964 r. Jan Paweł II dodał do tej idei ogłaszane co roku na Wielki Czwartek Listy do kapłanów, zaś w 1997 r. ustanowił na 02.02. Dzień Życia Konsekrowanego. Kwestia powołań to sprawa odpowiedzialności całego Kościoła. Bez szafarzy sakramentów trudno o życie wiary członków wspólnoty – mówi delegat KEP ds. powołań bp Marek SOLARCZYK. W 4. niedzielę wielkanocną 22. kwietnia, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, w Kościele obchodzony będzie 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o liczne i święte Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który tym razem przebiegnie pod hasłem: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.  Za pobożne uczestnictwo w publicznej celebracji modlitwy o powołania, zorganizowanej dziś oraz w tym tygodniu, można uzyskać odpust zupełny po spełnienie zwykłych warunków; O św. Antonim z Padwy tradycja franciszkańska mówi, że był kapłanem „według serca Bożego”. Był dobrym księdzem i dobrym człowiekiem, za co ludzie po dziś dzień czczą go i wspominają. Oczywiście, świętych i dobrych kapłanów w dziejach Kościoła katolickiego było wielu. Równie wielu spotkamy ich także dzisiaj. Ale nie da się zaprzeczyć, że właśnie dzisiaj odczuwamy wielką potrzebę dobrych pasterzy. Może dlatego, że spotykamy zbyt dużo samozwańczych autorytetów, różnych guru, którzy wdzierają się do Chrystusowej owczarni jak wilki, by następnie porzucić zranione owce. Prawdziwie dobrym pasterzem był Jezus Chrystus. Sam przecież o sobie powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11). Co jest miarą tej dobroci? Odpowiedź znajduje się już w następnym zdaniu: „Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10, 11). Dobry pasterz jest zdolny do poświęcenia i bezinteresowności. Zdarzają się sytuacje, kiedy to poświęcenie może wymagać heroicznej decyzji, jak w przypadku św. Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał swoje życie za współwięźnia. Nasze czasy może nie wymagają takiego heroizmu, ale wymagają, by pasterz miał serce podobne do Serca Jezusa Dobrego Pasterza. o. Edmund ŚWIERCZEK - franciszkanin


7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Kazimierza WÓJCIK;

9.00

}

w int. śp. Jana POSYNIAKA, w 20. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Władysławy i Stanisława BEZWIERZCHNYCH;

10.30

}

w int. śp. Kazimierza, Jadwigi, Józefa, Jana i Wacława oraz w int. zmarłych z Rodzin: DOROSZUKÓW, PIECZYŃSKICH, ŁEPECKICH, WAWRYNIUKÓW i LANGE;

12.00

}

w int. śp. Gabrieli HAZUKA, w 6. rocznicę śmierci;

/Intencja Rodziny z ul. Koreańskiej 17C/;

INTENCJA TYGODNIA: o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

17.15 } NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO  Podczas nieszporów zakończymy Parafialne czytanie Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian => zapraszamy do wspólnoty czytania i słuchania;

18.00

}

w int. śp. Krzysztofa WERSZNER;

/Intencja Matki chrzestnej/;

ok. 19.00 (po Mszy św.) => Dom Katechetyczny

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ******************************************************

 W ogłoszonej 09. kwietnia adhortacji Gaudete et exsultate (Cieszcie się i radujcie) papież Franciszek pragnie zachęcić chrześcijan do życia ukierunkowanego na świętość. Zachęcamy, by analiza zamieszczonych poniżej news’ów, poprowadziła nas do pochylenia się nad treścią promulgowanej nauki Ojca świętego;

Papieski twitter Każde powołanie w Kościele ma swoje źródło w miłosiernym spojrzeniu Jezusa, który nam przebacza i wzywa nas, byśmy za Nim poszli. Święty to człowiek rozmodlony, który potrzebuje kontaktu z Bogiem. Nie ma świętości bez modlitwy. Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. Słowo „szczęśliwy” lub „błogosławiony” staje się synonimem słowa „święty”, ponieważ osoba, która jest wierna Bogu osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. Pan wzywa każdego z nas do świętości, Ciebie także. Zachowywać serce w czystości od wszystkiego, co plami miłość, rozsiewać wokół siebie pokój, godzić się codziennie na drogę Ewangelii, nawet jeśli mamy z tego powodu problemy: na tym polega świętość. Być ubogim w sercu, reagować z pokorną łagodnością, umieć płakać z innymi, łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, patrzeć i działać w sposób miłosierny: na tym polega świętość. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem.


Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana Orędzie Ojca świętego Franciszka

Drodzy Bracia i Siostry, w październiku odbędzie się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone młodzieży, a zwłaszcza relacjom między młodzieżą, wiarą i powołaniem. Przy tej okazji będziemy mogli zgłębić, w jaki sposób w centrum naszego życia mieści się powołanie do radości, które kieruje do nas Bóg i w jaki sposób jest to „plan Boga wobec mężczyzn i kobiet każdego czasu” (SYNOD BISKUPÓW, XV ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE, Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania, Wprowadzenie). Chodzi o dobrą nowinę, którą zdecydowanie głosi nam na nowo 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania: nie jesteśmy zanurzeni w przypadkowości, ani pociągani serią chaotycznych wydarzeń, ale przeciwnie, nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem Bożego powołania! Także w tych naszych niespokojnych czasach tajemnica Wcielenia przypomina nam, że Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw i jest Bogiem-z-nami, przechodząc niekiedy zakurzonymi drogami naszego życia, i rozumiejąc naszą tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do radości. W różnorodności i specyfice każdego powołania, osobistego i kościelnego, chodzi o słuchanie, rozpoznawanie i życie tym Słowem, które wzywa nas z wysoka i, pozwalając, by owocowały nasze talenty, czyni nas także narzędziami zbawienia w świecie i ukierunkowuje nas ku pełni szczęścia. Te trzy aspekty – słuchanie, rozeznanie i życie – stanowią także kontekst początku misji Jezusa, który po dniach modlitwy i zmagania na pustyni odwiedza także swoją synagogę w Nazarecie, i tutaj wsłuchuje się w Słowo, rozpoznaje treść misji powierzonej mu przez Ojca i ogłasza, że przyszedł, aby wypełnić ją „dzisiaj” (por. Łk 4, 16-21).  Słuchać Trzeba od razu powiedzieć, że powołanie Pana nie ma w sobie takiej oczywistości jak wiele rzeczy, które możemy usłyszeć, zobaczyć lub dotknąć w naszym codziennym doświadczeniu. Bóg przychodzi w milczeniu i dyskretnie, nie narzucając się naszej wolności. Tak więc może się zdarzyć, że Jego głos jest przytłumiony przez wiele trosk i napięć, które zajmują nasz umysł i serce. Powinniśmy zatem nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo i życie, zwrócić uwagę także na szczegóły naszej codzienności, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczyma wiary i pozostawania otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego. Nie możemy odkryć specjalnego i osobistego powołania, jakie Bóg dla nas zaplanował, jeśli pozostajemy zamknięci w sobie samych, w naszych nawykach i apatii, właściwej ludziom, którzy marnując swoje życie w zamkniętym kręgu swego „ja”, tracą szanse na wielkie marzenia i stawania się protagonistą tej wyjątkowej i oryginalnej historii, jaką Bóg chce napisać wraz z nami. Również Jezus został powołany i posłany. Dlatego potrzebował skupienia w milczeniu, słuchał i czytał Słowo w synagodze, i ze światłem i mocą Ducha Świętego objawił w całej pełni jego sens, odnoszący się do Jego własnej osoby i historii ludu Izraela. Przyjęcie takiej postawy staje się obecnie coraz trudniejsze, ponieważ jesteśmy zanurzeni w hałaśliwym społeczeństwie, w szaleństwie obfitości bodźców i informacji, które wypełniają nasze dni. Zgiełkowi zewnętrznemu, który niekiedy panuje w naszych miastach i dzielnicach, często odpowiada rozproszenie i chaos wewnętrzny, który nie pozwala nam się zatrzymać, aby nacieszyć się smakiem kontemplacji, aby spokojnie zastanowić się nad wydarzeniami naszego życia i, ufając w troskliwy zamysł Boga wobec nas, dokonać owocnego rozeznania. Ale, jak wiemy, królestwo Boże przychodzi cicho i niepostrzeżenie (por. Łk 17,21), i można przyjąć jego ziarna tylko wówczas, gdy jak prorok Eliasz potrafimy wejść w głębiny naszego ducha, pozwalając, by otworzył się on na niedostrzegalny szmer Bożego powiewu (por. 1 Krl 19, 11-13).  Rozeznawać Czytając w synagodze w Nazarecie fragment z proroka Izajasza, Jezus rozpoznał treść misji, dla której został posłany i przedstawił ją tym, którzy czekali na Mesjasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19). Podobnie, każdy z nas może odkryć swoje powołanie jedynie poprzez rozeznanie duchowe, „proces, w którym dana osoba dojrzewa do podjęcia, w dialogu z Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, podstawowych decyzji, począwszy od tej dotyczącej stanu życia” (SYNOD


BISKUPÓW, XV ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE, Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania, Cz. II, 2. Dar rozeznania). Odkrywamy zwłaszcza, że powołanie chrześcijańskie ma zawsze wymiar proroczy. Jak świadczy Pismo Święte, prorocy są posyłani do ludu w sytuacji wielkich niedostatków materialnych oraz kryzysu duchowego i moralnego, aby w imieniu Boga skierować słowa nawrócenia, nadziei i pocieszenia. Jak wiatr, który unosi kurz, prorok zakłóca fałszywy spokój sumienia, które zapomniało o Słowie Pana, rozeznaje wydarzenia w świetle Bożej obietnicy i pomaga ludowi dostrzec oznaki jutrzenki w mrokach historii. Także dzisiaj bardzo potrzebujemy rozeznania i proroctwa; przezwyciężenia pokusy ideologii i fatalizmu oraz odkrycia w relacji z Panem miejsc, narzędzi i sytuacji, przez które nas wzywa. Każdy chrześcijanin powinien być w stanie rozwijać umiejętność „czytania w swoim” życiu i zrozumienia gdzie i do czego wzywa go Pan, by kontynuował Jego misję.  Żyć Wreszcie, Jezus ogłasza nowość chwili teraźniejszej, która zachwyci wielu, a usztywni innych: czas się wypełnił, a On jest Mesjaszem ogłoszonym przez Izajasza, namaszczonym, by uwolnić jeńców, przywrócić wzrok niewidomym i głosić miłosierną miłość Boga do każdego stworzenia. Właśnie „dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4, 20), stwierdza Jezus. Radość Ewangelii, która otwiera nas na spotkanie z Bogiem i z braćmi, nie może czekać na nasze opieszałości i lenistwa; nie dotrze do nas, jeśli pozostaniemy w oknie, z wymówką, że wciąż czekamy na dogodny czas; nie wypełni się dla nas, jeśli nie podejmiemy dziś właśnie ryzyka wyboru. Powołanie jest dziś! Chrześcijańska misja jest dla teraźniejszości! I każdy z nas jest powołany – do życia świeckiego w małżeństwie, do kapłaństwa w posłudze święceń czy do życia w szczególnej konsekracji – aby stać się świadkiem Pana, tu i teraz. W rzeczywistości, to „dziś” głoszone przez Jezusa zapewnia nas, że Bóg nieustannie „zstępuje”, aby zbawić nasze człowieczeństwo i uczynić nas uczestnikami swojej misji. Pan nadal wzywa do życia z Nim i do pójścia za Nim w relacji specjalnej bliskości, na Jego bezpośrednią służbę. A jeśli daje nam do zrozumienia, że powołuje nas do poświęcenia się całkowicie Jego Królestwu, nie możemy się lękać! Poświęcenie się całkowite i na zawsze Bogu i służbie braciom jest piękne i jest wielką łaską. Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym „oto jestem”, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym dzisiaj, które daje nam Bóg. Niech Najśw. Maryja Panna, młoda dziewczyna z peryferii, która usłyszała, przyjęła i żyła Słowem Boga, które stało się ciałem, zawsze nas strzeże i nam towarzyszy na naszej drodze.

******************************************************

Tydzień modlitw o powołania w 2018 roku ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim nie możemy zapomnieć o przygotowaniach do XV Synodu Biskupów, który całej wspólnocie Kościoła przypomina o odpowiedzialności za młodych przeżywających wiarę i podejmujących rozeznanie swojego powołania. Z troską o to ważne dzieło będziemy przeżywać 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, a później kolejne dni naszej dogłębnej refleksji i szczerej modlitwy. (…). Nie chcemy zmarnować czasu, jaki daje nam Pan, abyśmy z coraz większą dojrzałością potrafili przeżywać prawdę, że Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Każdy z nas potrzebuje łaski Boga, aby nasze starania o dzieło powołań przynosiło owoce Boga. Tak bardzo chcielibyśmy, aby nasze świadectwo wiary i przeżywanego powołania zapaliło ogień miłości Boga w młodych sercach. Nie możemy zapomnieć, że nie wystarczą tylko ludzkie strategie i swoista działalność rekrutacyjna. Nieustannie powinniśmy rozważać i dojrzale przeżywać słowo Jezusa Chrystusa, który przed Swoim Wniebowstąpieniem powiedział do uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Z wielkim oddaniem wykorzystajmy także ten wyjątkowy tydzień modlitw o powołania, aby odczytać na nowo dary Ducha Świętego i chronić owoce Jego działania. bp Marek SOLARCZYK, delegat KEP ds. Powołań


Adsum nr 486 c66b 15 iv  
Adsum nr 486 c66b 15 iv  
Advertisement