Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Nr 479-C59β. * 11. marca ‘18 r. * Rok X.

Bóg posłał swego Syna na świat

po to, by świat został przez Niego zbawiony !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 71 343 – 35 – 21 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2018-03-07

Serdecznie witam polskich pielgrzymów, a szczególnie młodych wolontariuszy „Caritas Polska” z ich rówieśnikami z Syrii. Drodzy bracia i siostry, wielkopostny czas w sposób szczególny zbliża nas do tajemnicy zbawczej ofiary Chrystusa. Dokonała się ona raz jeden w historii, ale uobecnia się w każdej Eucharystii, którą sprawujemy. Dziękujmy Panu za dar Jego miłości i starajmy się uczestniczyć w nim, czyniąc z naszego życia wolny i bezinteresowny dar dla Boga i dla braci. Z serca wam błogosławię! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł PTASZNIK

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął refleksję nad Modlitwą Eucharystyczną. Wyraża ona to, co uczynił sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, i co uobecnia się w Kościele podczas sprawowania Eucharystii. Zaprosiwszy lud, by wzniósł serca do Pana i składał Mu dzięki, kapłan głośno wypowiada modlitwę w imieniu wszystkich obecnych, zwracając się do Ojca, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. „Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 78). Działanie Ducha Świętego oraz skuteczność słów Chrystusa wypowiadanych przez kapłana sprawiają realną obecność Jego Ciała i Jego Krwi pod postaciami chleba i wina, oraz Jego ofiary raz na zawsze złożonej na krzyżu. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1375). Sprawując pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana, w oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót, Kościół składa Bogu paschalną ofiarę Chrystusa. Modlitwa Eucharystyczna jest też prośbą do Boga, aby zgromadził wszystkie swoje dzieci w doskonałej miłości. Uczy nas ona pielęgnowania trzech postaw: składania Bogu dziękczynienia „zawsze i wszędzie”, czynienia z naszego życia bezinteresownego daru miłości oraz budowania komunii w Kościele i ze wszystkimi ludźmi.


Słowo Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, w związku z wprowadzaniem w życie Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę Katowice, 01. marca 2018 r.

1. Ograniczenie handlu w niedzielę staje się w naszej Ojczyźnie faktem. Już od marca br. tylko dwie niedziele w miesiącu będą handlowe: pierwsza i ostatnia. Docelowo – jak czytamy w przyjętej przez Sejm ustawie – w 2020 r. ograniczenie handlu w zakresie określonym stanowionym prawem będzie obowiązywało we wszystkie niedziele w ciągu roku. Wypada podziękować wszystkim, którzy włączyli się w inicjatywę obywatelską Związku Zawodowego „Solidarność” i popierali ją w różnych formach, a także wyrazić nadzieję, że nakreślony w ustawie kalendarz przywracania niedzieli społeczeństwu zostanie utrzymany. Niestety nowej regulacji prawnej, będącej konsekwencją uwzględnienia przez rządzących społecznego postulatu przyznania dnia wolnego pracownikom (nierzadko kobietom) zatrudnionym w handlu, towarzyszą negatywne opinie i analizy natury ekonomicznej, zapowiadające niepowetowane straty materialne w sektorze gospodarczo-handlowym. Z kolei właściciele dużych koncernów i sieci handlowych już zapowiadają wykorzystywanie luk prawnych oraz wydłużanie godzin otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych w piątki i soboty, aby prawa rynku nadal dominowały nad prawem pracownika do godziwego wypoczynku i świętowania niedzieli. Na wartość świętowania niedzieli winniśmy spojrzeć całościowo – aspekt ekonomiczny jest tylko jednym z wymiarów poruszanej kwestii. Podnoszą go zasadniczo pracodawcy. Tymczasem w problematyce świętowania niedzieli zawiera się „wielkie bogactwo treści duchowych i duszpasterskich” (DD 81). Aspekt religijny wspiera wymiar społeczny. W tym ostatnim odkrywamy ponadczasową rolę rodziny. Trzeba więc z całym przekonaniem zaznaczyć, że tylko niewolnik musi pracować siedem dni w tygodniu, w tym w niedzielę! 2. Powolne odzyskiwanie przez polskie społeczeństwo niedzieli wolnej od pracy w III Rzeczypospolitej, na co wielokrotnie zwracała uwagę w swoich wypowiedziach Konferencja Episkopatu Polski, okazało się dzięki determinacji wielu skuteczne, ponieważ wolna od pracy niedziela nie może być jedynie przywilejem bogatych. Jest prawem w nowoczesnych demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego człowieka. (…). Skoro dla ludzi wierzących, dla chrześcijan niedziela jest dniem Pańskim, uobecnieniem Zmartwychwstania Pańskiego i czasem zawiązania wspólnoty, to być może warto raz jeszcze uwierzyć nadziei, że jedynie łącząc siły, możemy do czegoś dojść, czegoś razem dokonać. „Każdy naród ma swoje święta, które z jednej strony odnoszą się do konkretnych wydarzeń z przeszłości, ale z drugiej mówią o najistotniejszych wartościach, które mają znaczenie dla jego teraźniejszości i mają wytyczać drogi na przyszłość. (…) My mamy dwa, wydaje się, że równorzędne święta narodowe: 11. listopada i 03. maja. A do tego dochodzi też Dzień Solidarności i Wolności obchodzony 31. sierpnia w rocznicę Porozumień Sierpniowych czy nawet Święto Wojska Polskiego obchodzone 15. sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. A ci z nas, którzy szczególnie są przywiązani do wejścia Polski do Unii Europejskiej, starają się także świętować to wydarzenie. Świętowanie wszystkich tych rocznic nie jest jedynie wspominaniem przeszłości, lecz zarazem pewnym zobowiązaniem wobec wspólnoty. Pokazujemy, że przy wszystkich dzielących nas różnicach chcemy wspólnie budować naszą przyszłość” (fragment wywiadu z dr. hab. Sławomirem Sowińskim). Wspólne świętowanie, w tym przeżywanie wolnej od pracy niedzieli, być może pozostaje ostatnim sposobem, żeby – pomimo różnych podziałów i pluralizmu poglądów – uświadomić sobie prawdę o tym, że jesteśmy wspólnotą kulturową, obywatelską i religijną. Takie jest zresztą zasadnicze zadanie niedzieli: ma budować międzyludzkie więzi, nawet jeśli niektórzy je utracili. Niedziela z ograniczonym handlem jest społeczną szansą, aby wzmocnić i budować darem czasu wspólnotę rodzinną, która jest fundamentem życia społecznego i narodowego. Warto o tym pamiętać w roku świętowania stulecia odrodzonej państwowości, odrodzonej też między innymi dlatego, że pokolenia przed nami wierniej niż my przestrzegały zasad Dekalogu, w tym przykazania: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!”. /Całość Listu na stronie internetowej Parafii/


11. marca –> 4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU W człowieku, już od poczęcia, uruchamiają się wszystkie procesy nastawione na rozwój życia, choć ta nowa istota ludzka nie jest ich jeszcze świadoma. Mija sporo czasu i wiele się musi wydarzyć, zanim człowiek uświadomi sobie, że jest kimś niepowtarzalnym i zaczyna odczuwać potrzebę odpowiedzenia na pytania o sens i cel własnego życia. Gdy to poszukiwanie zetknie się z wiarą w Boga, następuje prawdziwy przełom. Okazuje się bowiem, że życie raz rozpoczęte nigdy się już nie skończy. Będzie się zmieniać, ale człowiek raz stworzony pozostanie sobą już na zawsze. Życie wieczne nie jest obietnicą dotyczącą odległej przyszłości, ale rozpoczyna się pośród wszystkich codziennych spraw. To, czy jesteśmy żywi, czy martwi, widoczne jest już dziś i możemy podtrzymywać nasz stan lub go zmieniać. Czekanie na znaki i okazje, które odmienią nasze życie, równa się z traceniem czasu. Został nam dany jeden znak, który pozostaje na zawsze czytelny. Jest nim Pan Jezus, który ofiarował się całkowicie za nas. ks. Wojciech TUREK - paulista  Wspólnota Ruchu Lednickiego zachęca do włączenia się

    

w modlitewny łańcuch, który otoczy papieża Franciszka w piątą rocznicę jego pontyfikatu. Zaplanowana na 11. marca inicjatywa „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do modlitwy za niego. Akcję patronatem honorowym objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki; Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę; Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; W nurcie ogólnopolskiej akcji Caritas w kawiarence parafialnej można zaopatrzyć się w czekoladowe baranki i paschaliki wielkanocne; Wzorem ubiegłego roku, młodzież przygotowująca się do wyprawy do Panamy na Niedzielę Palmową oferować nam będzie zrobione przez siebie palmy;

 MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  Pana Janusza CZAROS z ul. Polnej;  Pana Maksymiliana STEPHAN z ul. 3-go Maja; 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

NARZECZONY Jakub – Paweł KWOCZ

NARZECZONA

Zapow.

Agnieszka – Maria MAREK 2. Zajączków Wrocław, Mościckiego Paweł – Wojciech SZEWCZYK Karolina – Maria FRĄCZEK 2. Wrocław, Chińska Wrocław, Popowicka Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo.


PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

11. – 14. marca

Za nami starania i trudy 25. dni przebytej już wielkopostnej drogi przygotowania do świąt paschalnych. Za nami wydarzenia minionego piątku i soboty, a więc: 24 godzin dla Pana. Tak przygotowani stajemy u początku tegorocznych Rekolekcji wielkopostnych. Serdecznie witamy w naszym gronie O. dra Ireneusza KLIMCZYKA, wicedyrektora Instytutu Maryjno – Kolbiańskiego KOLBIANUM z Niepokalanowa oraz asystenta ds. misji Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jak zawsze, serdecznie prosimy o modlitwę w intencji O. Rekolekcjonisty oraz wszystkich naszych Spowiedników, a nade wszystko w intencji wszystkich nas, uczestników rekolekcji, całej naszej Rodziny parafialnej. Obok stałego porządku niedzielnego w pozostałe dni spotkania rekolekcyjne odbywać się będą podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00. Gorąco zapraszamy do szczególnego złączenia czasu rekolekcji z adoracją Najświętszego Sakramentu. Spowiedź św. rekolekcyjną planujemy na wtorek, 13. marca. Niezależnie od tego sposobność do Spowiedzi św. podczas wszystkich Mszy Św. – Z WYJĄTKIEM CZASU GŁOSZENIA ROZWAŻAŃ REKOLEKCYJNYCH. Tradycyjnie też przeznaczmy „tacę” zbieraną w dni powszednie rekolekcji, jako jeden z wyrazów naszej podzięki za posługę rekolekcyjną. 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P. MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

7.30

}

9.00

}

10.30

}

12.00

}

w int. śp. Rodziców: Stanisława, w 1.; i Feliksy, w 15. rocznicę śmierci oraz w int. wszystkich zmarłych z Rodziny PIEKARSKICH; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. Adama, w 7. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Edwarda ROSIK, w 4. rocznicę śmierci; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Krzysztofa KRYGIER; /Intencja kuzynów: Stanisława i Jerzego z Rodzinami/;

17.00 => Nabożeństwo Gorzkich Żalów Przypominamy, że uczestnicząc w nabożeństwach

DROGI KRZYŻOWEJ czy GORZKICH ŻALÓW, można uzyskać odpust zupełny. Podczas tych pasyjnych nabożeństw zbierana jest także tzw.: JAŁMUŻNA POSTNA.


 Zgodnie ze zwyczajem, rekolekcyjne spotkanie w ramach popołudniowego nabożeństwa niedzielnego jest skierowane do członków wspólnot pobożnych naszej Parafii, czyli Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, SLO;

INTENCJA TYGODNIA: błagajmy w intencji rekolekcji parafialnych MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

18.00

}

w int. śp. Edwarda oraz wszystkich zmarłych z Rodziny GRECKICH i BIELENINIK;

ok. 19.00 (po Mszy św.) => Dom Katechetyczny

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ******************************************************

12. marca –> PONIEDZIAŁEK

 Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych;  16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania: LEGO => ROBOKLOCKI;  O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN;  SZTAFETA MODLITWY WIELKOPOSTNEJ 1. Pani Barbara GABRYLUK z ul. Jordańskiej w Bieńkowicach;

7.00

}

8.40

=>

9.00

}

w int. p. Krystyny RYDLAK, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna; GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P. MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int.;

 Zgodnie ze zwyczajem, najserdeczniej zapraszamy do włączenia w plan udziału w parafialnych rekolekcjach, ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU;

10.30 => 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu 17.30 => Różaniec w intencjach rekolekcyjnych 18.00

} }

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Józefy ADACH, w 8. rocznicę śmierci; w int. śp. Grzegorza ZIELIŃSKIEGO, Imieninowa;

******************************************************

Twitter wielkopostny

Etapy doskonalenia modlitwy. => Pierwszym jest dziękczynienie. Człowiek wierzący wie, że Bóg stwarza go sekunda po sekundzie i od Niego, od Boga otrzymuje życie. Bogactwo życia, jakim tętni nasza ziemia, jest


zdumiewające i spotkanie z Bogiem rozpoczyna się od dziękczynienia za tak wiele. To dziękczynienie jest pierwszym znakiem żywej wiary. Ono po pewnym czasie zamienia się w uwielbienie Boga, które polega na zachwycie nad bogactwem stworzeń, a zarazem nad Stwórcą, który wszystko ma w swoich dłoniach.

******************************************************

13. marca –> WTOREK DZIEŃ POKUTY I POJEDNANIA

 Przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania – poprzedzone zgodnym z prawdą rachunkiem sumienia – jest zasadniczym elementem rekolekcji;  Okazja do wielkopostnego pojednania sakramentalnego w godzinach:  od 8.30 do 9.30;  od 17.00 do 18.30;  Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów;  14.30 => Pracownia komputerowa w Domu katechetycznym => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego;  SZTAFETA MODLITWY WIELKOPOSTNEJ 1. Siostra Dorota KOCHAŃSKA z ul. Koreańskiej; 2. Pani Alicja KOCHAŃSKA z ul. Koreańskiej;

7.00

}

8.40

=>

w int. Rodziny Krystyny i Waldemara => dziękczynno – błagalna; GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

8.30 – 9.30 => Spowiedź św. rekolekcyjna MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

9.00

}

w int. śp. Rodziców: Zofii i Józefa; w int. śp. Jadwigi oraz zmarłych z Rodziny KUREK;

 Zgodnie ze zwyczajem, najserdeczniej zapraszamy do włączenia w plan udziału w parafialnych rekolekcjach, ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU;

10.30 => 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – 18.30

=> Spowiedź

św. rekolekcyjna

17.30 => Różaniec w intencjach rekolekcyjnych  NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Kontynuujemy naszą praktykę parafialną zapraszając wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, przez cały rok, tj. 13. dnia każdego miesiąca, do udziału w wieczornej Mszy św., o godz. 18.00 oraz następującej tuż po Mszy św. PROCESJI FATIMSKIEJ. W szczególny sposób zapraszamy do udziału wszystkich członków wspólnot pobożnych;  Miejmy ze sobą świece do wieczornej procesji ze światłami;


MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

18.00

}

w int. śp. Albiny RAPA, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Rodziców: Jadwigi i Franciszka ZDUŃCZYK, /Intencja córki z mężem i Rodziną/;

******************************************************

Twitter wielkopostny

Etapy doskonalenia modlitwy. => Drugim etapem jest prośba skierowana do Boga. Wierzący dobrze wie, że Ojciec zna wszystkie jego potrzeby i spieszy nam z pomocą, o ile jest to konieczne, czyli o ile coś przerasta nasze możliwości. Modlitwa prośby może mieć miejsce, gdy sami czegoś potrzebujemy i to konkretnie, w tym momencie. Prośba kierowana do Boga ma zawsze wymiar konkretny: wiem, o co proszę. Może to być prośba o dary dla kogoś – mamy wówczas modlitwę wstawienniczą. Jedna i druga modlitwa prośby może dotyczyć dóbr doczesnych i darów duchowych. Na prośbę o te drugie dary Bóg bardziej czeka, bo serce proszącego jest otwarte na ich przyjęcie. Doczesność mamy złożyć w ręce Boga. Jeśli prosimy o cokolwiek z darów doczesnych, zawsze jest potrzebne dodanie słów: Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Bóg lepiej niż my wie, co dla nas dobre. Błędem jest narzucanie Bogu swojej woli. Wielu uważa, że o cokolwiek poproszą Boga, to otrzymają, zapominają jednak, że jest potrzebne zaufanie Jemu, co wyrażamy, prosząc Ojca w imię Jezusa. Chrystus nie przedstawi Ojcu prośby niezgodnej z Jego wolą. Modlitwa zgodna z prawym sumieniem jest zawsze zgodna z wolą Ojca. Kto prosi o ratowanie dziecka poczętego, prosi, aby Bóg ratował tak jego życie, jak i sumienie tego, kto chce je zabić. Bóg zawsze szanuje wolność człowieka, dlatego wołanie do Niego rozbija się o decyzje sumienia człowieka depczącego Dekalog.

******************************************************

14. marca –> ŚRODA

 Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45;  SZTAFETA MODLITWY WIELKOPOSTNEJ 1. Pani Halina DOMAŃSKA z ul. Semaforowej; 2. Pani Alicja LECH z ul. Leonarda da Vinci; 3. Pan Dariusz PRZEPIÓRKIEWICZ z ul. Akacjowej w Zacharzycach;

7.00

}

8.40

=>

9.00

}

w pewnej intencji; GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P. MSZA ŚW. z rozważaniem kończącym rekolekcje:

w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz tych, którzy im służą pomocą;

 Zgodnie ze zwyczajem, najserdeczniej zapraszamy do włączenia w plan udziału w parafialnych rekolekcjach, ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU;

10.30 => 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu


17.30 => Różaniec w intencjach rekolekcyjnych MSZA ŚW. z rozważaniem kończącym rekolekcje:

18.00

}

w int. Rekolekcjonisty O. Ireneusza KLIMCZYKA OFM Conv. oraz rekolekcyjnych księży Spowiedników => dziękczynno – błagalna;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w marcowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

 W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

Twitter wielkopostny

Etapy doskonalenia modlitwy. => Kolejnym etapem jest modlitwa przeproszenia Boga za dokonane zło. Polega on na wzięciu pełnej odpowiedzialności za myśli, słowa, decyzje, czyny... Jeśli były niezgodne z wolą Boga, trzeba Go za to przeprosić i wyrazić to w akcie żalu. Ta modlitwa może mieć także charakter wynagrodzenia, gdy poświęcamy jakiś czas, udajemy się do kościoła lub do sanktuarium, aby wynagrodzić za grzechy własne i naszych bliskich. Na tę modlitwę Ojciec czeka, bo jego interesuje sprawiedliwość i odpowiedzialność za to, co czynimy. Etapy dojrzewania do spotkania z Bogiem to: dziękczynienie, uwielbienie, prośba, przeproszenie i wynagrodzenie. Często zaczynamy od prośby, wielu nawet nie umie dziękować a dziękczynienie jest pierwszym z pierwszych krokiem.


15. marca –> CZWARTEK  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas III Gimnazjalnych;  SZTAFETA MODLITWY WIELKOPOSTNEJ 1. NN.;

7.00

}

w int. Michała, z okazji 30. rocznicy urodzin => dziękczynno - błagalna;

18.00

}

w int. śp. Romana MILEWICZA, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Ireny, w 2. rocznicę śmierci i Stefana WIDLICKICH;

******************************************************

Twitter wielkopostny

Modlitwa a pacierz? => W imię Ewangelii należy bardzo dokładnie uchwycić różnicę, jaka istnieje między pacierzem i modlitwą. Pacierz polega na recytowaniu cudzych słów, modlitwa jest wypowiadaniem swoich własnych słów. Jeśli człowiek tylko powtarza wyuczone formułki, mówi pacierze. Jeśli jednak nawet te słowa wypowiada jako własne, to się modli. Jezus wspomniał słowa Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mk 7, 6). Pacierz może być jedynie dziełem warg.

******************************************************

16. marca –> 3. PIĄTEK

 SZTAFETA MODLITWY WIELKOPOSTNEJ 1. 2. 3. 4.

Pani Anna PIGUŁA z Alei Róż; Pani Krystyna ZWIERZYŃSKA z ul. Tybetańskiej; Pan Mirosław GÓRSKI z ul. Leonarda da Vinci; Pan Marcin WASILEWSKI z ul. Lisiej w Bieńkowicach

Kolejny już raz mamy zaszczyt zaprosić na szczególną Drogę Krzyżową Chorych i Niepełnosprawnych Archidiecezji Wrocławskiej. Wielki Post, to szczególny czas, w którym głębiej niż w innym okresie, zastanawiamy się nad cierpieniami, które zechciał na siebie wziąć nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. „Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” Mt 8, 17. Pójdźmy i my za Nim z naszymi krzyżami tą Drogą Krzyżową. Droga Krzyżowa Chorych i Niepełnosprawnych Archidiecezji Wrocławskiej odbędzie się w piątek, 16. marca 2018 r. o godz. 11:00 we wrocławskiej Archikatedrze. Modlitwie przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski.


 W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Pamiętajmy dziś o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;  O 15.00 – w kaplicy adoracji => ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA => modlitwa w int. chorych. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;  KOLEJ NA MUZYKĘ => o godz. 19.00 w Sali sesyjnej Dworca Głównego PKP we Wrocławiu, rozpocznie się pierwszy z cyklu comiesięcznych koncertów zorganizowanych pod auspicjami m.in. Duszpasterstwa Kolejarzy Archidiecezji Wrocławskiej.

7.00

}

w int. śp. Genowefy i Zbigniewa JÓŹWIAKÓW;

17.00 => NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ „Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat w kolejny już wiek”. 

REKOLEKCJE MŁODYCH!

Dziś piąte spotkanie. Na każde ze spotkań składa się Msza św. o 18.00 z rozważaniem rekolekcyjnym oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ramach spotkania, okazja do sakramentalnego pojednania, do spowiedzi św. Po Drodze Krzyżowej, rekolekcyjne spotkanie w Świetlicy Środowiskowej; Dziękujemy O. Oskarowi MACIACZYKOWI OFM duszpasterzowi akademickiemu, za podjęty trud poprowadzenia i przygotowania młodych naszej Parafii do świąt paschalnych a wcześniej, do Niedzieli Młodych, tj. Niedzieli Palmowej, 25. marca. Zapraszamy wszystkich młodych do obecności i zaangażowania. Przypominamy katechumenom do bierzmowania o powinności udziału. Całą Parafię zapraszamy do serdecznej modlitwy w intencji młodych;

UWAGA! WAŻNE! ZAPRASZAMY! 18.00

} }

         

w int. śp. Rodziców: Wiktorii i Zygmunta, w 28. rocznicę śmierci oraz zmarłych Dziadków z Rodziny SIDŁOWSKICH i WILCZYŃSKICH; INTENCJA ZBIOROWA: DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Dziękczynno – błagalna w intencji: Uczestników parafialnej i szkolnej katechezy; Przygotowujących się do sakramentów Chrztu św., Bierzmowania i Eucharystii; Wytrwale odkrywających Objawienie Boże zawarte na kartach Pisma Świętego; Przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego; Mieszkańców naszej Parafii, żyjących w nieformalnych związkach, w tzw. „małżeństwach na próbę” czy w związkach partnerskich; Obarczonych ciężarem grzechu przeciwko świętości życia; Zaniedbujących swoją więź z Chrystusem przez zarzucanie codziennej modlitwy, udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz regularnej Spowiedzi i Komunii św.; Intrygantów i sprawców rozdarć rodzinnych, sąsiedzkich i środowiskowych; Nieprzyjaciół Kościoła św., „donosicieli”, szyderców Eucharystii, Ewangelii i Krzyża Św. oraz otwartych wrogów Ojca Świętego i Pasterzy Kościoła; Trwających w nałogach, zwłaszcza okultyzmu, wróżbiarstwa i ezoteryki;


     

Naszej Ojczyzny w Jej wielorakich doświadczeniach; Ludzi tworzących świat polityki państwa, regionu i miasta; Naszych bliskich przebywających na emigracji; Zagubionych i tracących nadzieję; Zmarłych w czyśćcu cierpiących; We wszystkich bieżących intencjach przygotowanych do dzisiejszej modlitwy:

19.00 NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 20.00 

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

}

ZAPRASZAMY

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA!

O godz. 20.30 rozpocznie się 2. BROCHOWSKA EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA. Jej geograficznym celem jest zdobycie odległego o ok. 50 km szczytu Ślęży. Jesteś zainteresowany, przyjdź na godz. 20.30 => ZAPRASZAMY!

******************************************************

17. marca –> SOBOTA

 Eucharystyczny Ruch Młodych założony w Polsce 01. stycznia 1925 r., przez św. Urszulę Ledóchowską, ma wielkie tradycje także w naszej Parafii. Jesteśmy świadkami odradzania się tej czcigodnej formacji. W tym duchu:

9.30

=> Świetlica Środowiskowa => spotkanie wspólnoty ERM

 Z radością dzielimy się informacją, że dziś o godz. 11.00, ks. Arcybiskup Metropolita, dołączy do grona Szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. naszej Parafii Panów: Pawła MORAWSKIEGO i Marcina PACHOLARZA. Dzieląc tę radość, gorąco prosimy o serdeczną modlitwę w intencji wszystkich pełniących tę posługę w naszej Wspólnocie parafialnej;  SZTAFETA MODLITWY WIELKOPOSTNEJ 1.

NN.;


7.00

}

16.00

}

w int. śp. Bronisławy NOWAK, w 3. rocznicę śmierci; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

Mszą św. Rodzin dzieci komunijnych rozpoczniemy wielkopostne rekolekcje dla Szkoły Podstawowej. Ks. Stanisławowi PADEWSKIEMU jesteśmy wdzięczni za życzliwą gotowość na ich poprowadzenie. Nieustannie wierzymy, że wraz z uczniami włączą się do przygotowanych dla uczniów spotkań także ich Rodzice, Wychowawcy i nauczyciele. Plan rekolekcji:  Sobotnia Msza św. Rodzin komunijnych;  Niedzielna Msza św. o godz. 10.30;  Pn. => Śr.: Msza św. o 16.30;

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

} w int. o łaskę zdrowia dla Romualda; ******************************************************

Twitter wielkopostny

Modlitwa a pacierz? => Jeśli masz mało czasu i bardzo ci się spieszy, to nie odmawiaj całego Ojcze nasz…, ale wybierz jeden werset, najbarddziej aktualny i powtórz go jako własny kilka razy. Przykładowo: Ojcze, zbaw nas od złego... Ojcze, bądź wola Twoja. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy winowajcom. Modlitwa jest zawarta w sercu i trzeba, aby na pierwszym planie były to nasze słowa: Odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam winowajcom…; Bądź Twoja wola, a nie moja…; Święć się Imię Twoje... w moim życiu jako Twego dziecka... . Modlitwa jest moja, a jak spotyka się kilku ludzi, którzy tak umieją się modlić, to jest modlitwa nasza. W niej jest zawsze obecny Jezus. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Tu dotykamy mocy modlitwy i jej skuteczności. Bóg doskonale wie, czy recytujemy cudze słowa, czy mówimy własne, nawet jeśli posługujmy się słowami Jezusa czy Matki Bożej... Modlitwa to moje wołanie do Boga. Jeśli nas jest wielu, to jest jak w chórze, mój głos się liczy, o ile płynie z serca. Wiara żyje modlitwą, a nie pacierzami... .


18. marca –> 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „Chcemy ujrzeć Jezusa” - to pragnienie Greków przyprowadziło ich, za pośrednictwem Apostołów, do Boga Wcielonego - Jezusa. Pragnienie to obecne jest w człowieku od zawsze. Poznać Pana, być z Nim w prawdziwej relacji, doświadczyć Jego zbawczej bliskości - to zapisane jest w naszych sercach. Jezus, odpowiadając na to poszukiwanie, wskazuje nam drogę - drogę wiodącą przez śmierć do ŻYCIA. To trudny do pojęcia paradoks Ewangelii. Trzeba najpierw, na podobieństwo ziarna pszenicznego, umrzeć dla tego świata, który rozumiany jest jako przeciwnik Ewangelii, aby narodzić się prawdziwie dla Boga. Sami nie możemy tego dokonać. Narodziny do życia w Bogu są owocem krzyża: „Ja, gdy zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” - mówi Jezus. Do nas należy podjęcie decyzji: nie miłować życia według zasad tego świata, wziąć rozbrat z jego logiką przeciwną Bogu, co oznacza przyjść do Jezusa z sercem szukającym Jego bliskości. Takiej drogi przez śmierć do życia domaga się od nas radykalizm Ewangelii głoszony przez Jezusa, który sam ją przeszedł. I chociaż po ludzku doznał lęku, to jednak świadomy tego, że przyszedł na ziemię, by wypełnić wolę Ojca, swoim posłuszeństwem uwielbił Jego imię. o. Andrzej KIEJZA - kapucyn  Od V Niedzieli Wielkiego Postu zasłania się w kościele wszystkie krzyże i obrazy fioletowym lub czerwonym materiałem; pozostają one zasłonięte aż do liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Liturgia kieruje pobożność ku Męce Pańskiej; Przed soborową reformą kalendarza liturgicznego V niedziela Wielkiego Postu rozpoczynała tzw. okres pasyjny. Teksty liturgiczne i czytania biblijne akcentowały temat Męki Chrystusa. W tę niedzielę we wszystkich kościołach zasłaniano krzyże, obrazy a nawet ołtarze. W odnowionej liturgii Wielkiego Postu zwyczaj ten pozostawiono decyzji Konferencji Episkopatu danego kraju. W Polsce został on zachowany na podstawie postanowienie KEP z 30. 09. 1969 r. Na początku Wielkiego Postu, począwszy od XI wieku, w kościołach zasłaniano ołtarze tzw. „suknem postnym”. W wiekach wcześniejszych nie pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły post dla oczu. Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju wykluczenia wiernych z wizualnego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości i ukrycia. Od XVIII wieku ołtarze zasłaniano tylko podczas dwóch ostatnich tygodni, czyli na okres pasyjny. Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów jest nieco późniejszy, gdyż pochodzi z XIII wieku. Istnieją różne próby wyjaśnienia tego zwyczaju. Biskup Wilhelm Durand z Mende we Francji tłumaczy go faktem ukrycia przez Chrystusa w czasie męki swojego bóstwa. W jednym z Mszałów wydanych przed Soborem znajdujemy objaśnienie, iż zwyczaj ten chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże nie zawsze posiadały korpus Chrystusa, lecz były zdobione cennymi kamieniami. W okresie rozważania Męki Pańskiej należało więc zasłonić wszelkie bogactwo i znaki tryumfu. Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów dobrze wyjaśnia arcybiskup Nowowiejski: zasłona ta była symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawościami swymi niejako sobie przysłonił; wyobraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom zgorszeniem a poganom głupstwem, aby w zmartwychwstaniu na kształt zasłony przedarte, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga Wcielonego. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI


 Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ;  W nurcie akcji Caritas w kawiarence parafialnej oraz w Świetlicy Środowiskowej można zaopatrzyć się w czekoladowe baranki i paschaliki wielkanocne;  Wzorem ubiegłego roku, młodzież przygotowująca się do wyprawy do Panamy na Niedzielę Palmową oferować nam będzie zrobione przez siebie palmy; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. ks. infułata Józefa MAJKI oraz śp. ks. prałata Bronisława MAŚLANKI;

9.00

}

w int. śp. Kazimierza, Jadwigi, Józefa, Jana i Wacława oraz w int. wszystkich zmarłych z Rodzin: DOROSZUKÓW, PIECZYŃSKICH, ŁEPECKICH i WAWRYNIUKÓW; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

10.30

}

w int. Magdaleny i Tomasza, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna; /Intencja Rodziców/;

12.00

}

w int. śp. Marii MAĆKOWIAK, w 1. rocznicę śmierci;

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się w intencji uczestników rekolekcji szkolnych

17.00 => Nabożeństwo Gorzkich Żalów

Przypominamy, że uczestnicząc w nabożeństwach DROGI KRZYŻOWEJ czy GORZKICH ŻALÓW, można uzyskać odpust zupełny. Podczas tych pasyjnych nabożeństw zbierana jest także tzw.: JAŁMUŻNA POSTNA.

18.00

}

w int. śp. Józefa MAZIARZA;

ok. 19.00 (po Mszy św.) => Dom Katechetyczny

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ******************************************************

Twitter wielkopostny

Modlitwa a pacierz? => Zamienić pacierz w modlitwę to nie takie proste, bo wymaga skupienia, aby napełnić cudze słowo własnym życiem. Rozróżnienie między pacierzem a modlitwą jest też ważne w uczestniczeniu we Mszy Świętej i sakramentach... . Powtarzać w sercu słowa wypowiadane przez kapłana w liturgii mszalnej jako swoje, to wtajemniczenie w niepojęte bogactwo. Msza Święta to Wielka Modlitwa Liturgiczna, Modlitwa, a nie pacierz. Podobnie jest z Różańcem lub Koronką. Jakże łatwo zamienić je w pacierz, czyli powtarzać zjedzone przez rutynę słowa Zdrowaś Mario... . Zamienić je we własne to duża sztuka. Pacierz zjedzony przez rutynę nie jest modlitwą lub jest marną modlitwą. Skupienie w dzisiejszym świecie jest trudne, bo żyjemy pod lawiną słów.


Adsum nr 479 c59b 11 iii  
Adsum nr 479 c59b 11 iii  
Advertisement