Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

4. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 471-C51β. * 28. stycznia ‘18 r. * Rok X.

Zdumiewali się, Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę… !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2018-01-24

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam, że towarzyszyliście mi w waszych modlitwach podczas mojej niedawnej podróży do Chile i Peru. Był to czas łaski, który pozwolił nam doświadczyć jedności, docenić i propagować duchowe wartości zakorzenione w Ewangelii i w tradycjach osób i ludów tego regionu. Dzielę się z wami moją radością i proszę was, abyście kontynuowali modlitwę za mnie. Niech Bóg wam błogosławi! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł PTASZNIK

W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podsumował swoją niedawną podróż apostolską do Chile i Peru. Wyraził wdzięczność Bogu za dobry przebieg tej pielgrzymki. Podziękował też władzom cywilnym, biskupom, współpracownikom i wolontariuszom za jej przygotowanie. Mottem wizyty w Chile były słowa Jezusa: „Pokój mój daję wam”. Pielgrzymka była zachętą do szukania pokoju, jaki tylko Jezus może dać tym, którzy Jemu się powierzają. Podczas spotkania z władzami politycznymi i cywilnymi kraju, Ojciec Święty wsparł drogę chilijskiej demokracji jako przestrzeni solidarnego spotkania w różnorodności. W programie podróży znalazły się odwiedziny więzienia kobiecego w Santiago, spotkania z kapłanami i osobami konsekrowanymi oraz z biskupami, Msze św. z udziałem ludów autochtonicznych; spotkanie z młodzieżą oraz ze społecznością Uniwersytetu Katolickiego w Chile. Treścią tych spotkań i liturgii było ewangeliczne przesłanie pokoju, jedności, poszanowania osób, ludów i ich kultur dla budowania społeczeństw zjednoczonych i pluralistycznych, w których konflikty nie są ukrywane, lecz zarządzane w dialogu. W Peru motto wizyty brzmiało: „Zjednoczeni dla nadziei”. Szczególnym momentem tej podróży było spotkanie z ludami peruwiańskiej Amazonii, które zapoczątkowało przygotowania do Synodu dla Pan-Amazonii, zwołanego na październik 2019 r. Ojciec Święty spotkał się z mieszkańcami Puerto Maldonado, z dziećmi ze schroniska „Mały Książę”, z władzami politycznymi i cywilnymi Peru, z kapłanami i osobami konsekrowanymi. Modlił się z wiernymi podczas Eucharystii i nabożeństwa maryjnego z aktem oddania „Matce Miłosierdzia


i Nadziei”. Cała wizyta była czasem doświadczenia jedności, która nie jest jałową jednolitością, ale bogactwem różnic, które dziedziczymy z historii i kultury.

******************************************************

Gdy się modlicie mówcie: „Ojcze nasz”… =>2. Nasza modlitwa jest publiczna i wspólna

Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O Modlitwie Pańskiej (nr 8-9).

Chrystus, Nauczyciel pokoju i jedności, nie chce, abyśmy modlili się prywatnie i osobno, to znaczy, aby każdy modlił się tylko za siebie. Nie mówimy: „Ojcze mój, który jesteś w niebie” albo „Chleba mojego powszedniego daj mi dzisiaj”. Nikt też nie prosi o odpuszczenie swoich wyłącznie win ani nie błaga, by tylko on sam nie był poddawany pokusie oraz został uwolniony od złego. Nasza modlitwa jest publiczna i wspólnotowa. Kiedy się więc modlimy, nie modlimy się za kogoś jednego, ale za cały lud, ponieważ jako cały lud stanowimy jedno. Bóg pokoju i Nauczyciel zgody. Ten, który uczył nas jedności, zechciał, aby każdy modlił się za wszystkich, tak jak i On wziął na siebie wszystkich. To prawo modlitwy zachowali trzej młodzieńcy wrzuceni do ognistego pieca. Modlili się jednym głosem i zgodnym umysłem, jak opowiada Pismo Św., dając nam przykład do naśladowania, abyśmy i my umieli zasługiwać na wysłuchanie. „Ci trzej – powiada – jednym głosem śpiewali hymn i błogosławili Boga”. Modlili się, mimo iż Chrystus nie uczył ich modlitwy. A modlitwa ta była niezawodna i skuteczna, ponieważ modlitwa duchowa, pełna pokoju i prostoty, zdobywa łaskawość Pana. W ten także sposób – zauważamy – modlili się po Wniebowstąpieniu Pana Apostołowie wraz z uczniami. „Wszyscy oni – powiada Pismo – trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi”. Trwając jednomyślnie na modlitwie okazywali jednomyślnością i stałością, iż „Bóg, który gotuje dom dla jednomyślnych”, do swego wiecznego przybytku przyjmuje tylko tych, którzy trwają jednomyślnie na modlitwie. Bracia najmilsi! Jakże wspaniałe tajemnice zawiera Modlitwa Pańska, jak liczne i jak wielkie – zwięzłe w słowach, ale rozległe w działaniu. W naszych modlitwach i błaganiach nie ma niczego, co nie byłoby zawarte w tym krótkim zarysie nauki Bożej. „Módlcie się tak: – powiada – Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. Człowiek nowy, odrodzony i przywrócony Bogu dzięki Jego łasce mówi najpierw: „Ojcze”, ponieważ już zaczął być Jego synem. „Przyszło do swojej własności – powiada św. Jan – a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim, którzy Go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”. Kto zatem uwierzył w imię Jego i stał się dzieckiem Bożym, powinien złożyć dzięki, a nazywając Boga swoim Ojcem w niebie wyznać, iż jest Jego synem.

******************************************************

Ojciec Pio stał się ojcem dla milionów ludzi – mówili 23. stycznia br. –

uczestnicy spotkania w Sekretariacie KEP, podczas którego zainaugurowano polskie obchody 50. rocznicy śmierci o. Pio i 100. rocznicy otrzymania przez niego stygmatów. Głównym organizatorem jubileuszowych obchodów w Polsce pod hasłem „Do nieba z Ojcem Pio” jest krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a także konferencje wyższych przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych. 100 lat temu, 20. września 1918 roku, św. Ojciec Pio, modląc się w chórze zakonnym przed krucyfiksem, otrzymał stygmaty – 5 ran, które nosił 50 lat – na rękach, boku i nogach. Jak obliczyli lekarze, którzy go wielokrotnie badali, z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3 400 li-


trów krwi. Rany krwawiły szczególnie, gdy odprawiał Mszę Świętą. W tym roku przeżywamy 100. rocznicę otrzymania stygmatów i 50-lecie śmierci Ojca Pio. Jubileusz będzie świętowany w całym Kościele. „Ojciec Pio jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła na świecie. To był człowiek po pierwsze wielkiej modlitwy, był bardzo pokorny, chodził w obecności Boga”. O. Pio to człowiek, który się modlił i ta modlitwa była poparta wielkim cierpieniem. „Świat potrzebował i potrzebuje ojca. Ojciec Pio stał się takim ojcem dla milionów ludzi”. „To był człowiek, który do szaleństwa kochał ludzi”. Z okazji jubileuszu o. Pio, 17. marca, papież Franciszek odwiedzi Pietrelcinę i San Giovanni Rotondo – miejsca związane ze świętym o. Pio. Polacy udadzą się do San Giovanni Rotondo w Narodowej pielgrzymce, która będzie miała miejsce od 10. do 13. października. Rozpocznie się od spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas środowej audiencji ogólnej. W czasie jubileuszowych obchodów w Polsce zaplanowano jest czuwanie z o. Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 16. i 17. czerwca, by uczcić datę kanonizacji św. o. Pio (16. czerwca). Gościem specjalnym czuwania będzie kard. Stanisław Dziwisz, który będzie przewodniczył Mszy św. Oprócz spotkania w Łagiewnikach od 20. do 22. września na Jasnej Górze odbywać się będzie Jubileuszowy Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Pod koniec września, podobny kongres, będzie miał miejsce również w Gdańsku. W nocy z 22. na 23. września, a więc w dniu rocznicy śmierci o. Pio na Jasnej Górze pod hasłem „Czyścimy czyściec” trwać będzie modlitwa w intencji tych osób, które odeszły, a którym nie przebaczyliśmy. Wśród inicjatyw roku jubileuszowego prowadzone będą również kampanie społeczne, m.in. kampania pod nazwą „Niestygmatycy”. Na stronie internetowej pod taką nazwą publikowane są historie osób, które pokazują, że warto być otwartym na drugiego człowieka, nie oceniając go. Nazwa kampanii nawiązuje do pojęcia stygmatyzacji społecznej, jej celem jest skłonienie do refleksji nad stygmatyzowaniem osób bezdomnych. Główne hasło akcji brzmi: „Zobacz we mnie kogoś więcej niż bezdomnego”. Więcej na stronie www.kapucyni.pl

******************************************************

Drodzy, Wspomniane wyżej Jubileusze św. O. Pio są może tym momentem, aby zrobić kolejny krok w dziele kultu św. O. Pio w naszej Parafii. Wszyscy wspominamy z zachwytem – ja pamiętam to z opowieści śp. ks. prałata Kazimierza i wielu relacji kolędowych – wielkie poruszenie związane z odbudową kaplicy na cmentarzu w Bieńkowicach. Rzeczywiście było to wtedy jedyne miejsce w naszej Archidiecezji w którym św. O. Pio odbierał cześć. Na odpusty i comiesięczne spotkania w Bieńkowickiej kaplicy pielgrzymowało bardzo wielu parafian i mieszkańców Wrocławia. Dziś to miejsce i związany z tym kult zda się został mocno nadszarpnięty. Comiesięczna pielgrzymka w int. chorych zbiera raptem po kilka osób. Msze św. odprawiane z okazji odpustu – 23. września – czy festynu Bieńkowickiego także nie powalają ilością uczestników. Podobnie popołudniowa Msza św. w int. zmarłych z liturgią procesji, 01. listopada. Co najwyżej podczas kolędy, raz po raz, zgłaszane są pytania o pasterkę. Pewnie podzieliłaby los pozostałych. Rodzi się pytanie: Dlaczego tak jest? Pochylając się z uczciwością nad problemem pojawia się pytanie o kult św. O. Pio. Może wszystko to jest wyrazem słabnącego albo nie istniejącego kultu świętego Zakonnika z San Giovanni Rotondo. Spróbujmy więc wykorzystać przypadające na ten rok Jubileusze św. O. Pio i zadbajmy o powstanie w naszej Parafii GRUPY MODLITWY OJCA PIO. Poniżej zamieszczamy szczegóły istnienia, charyzmatu i funkcjonowania takiej GRUPY. Oczywiście, zapraszamy wszystkich do włączenia się. W sposób również oczywisty, zaproszenie to odnosi się nade wszystko do mieszkańców Bieńkowic, dla których św. Ojciec Pio jest Patronem. Wierzymy mocno, że będą tego dzieła współtwórcami.


Członkowie Grupy pokładając nadzieję w Bogu i polecając się orędownictwu św. Ojca Pio wierzą, że będzie się ona rozwijać i przynosić dobre owoce. Czekamy na wszystkich pragnących modlić się wspólnie w intencjach wszystkich chorych, szczególnie w naszej Parafii oraz w intencji tych, którzy w naszej Parafii mają o chorych staranie. Zapraszamy także tych, którzy pragną poznać drogę życia wewnętrznego naszego św. Patrona, jego sylwetkę i działalność. Spotkania, każdego 23. dnia każdego miesiąca, mają również charakter formacyjny. A jak się to wszystko zaczęło? Wezwanie. Wszystko zaczęło się od papieskiego wezwania, aby modlitwą zwyciężać zło. Najpierw powstała jedna grupa ściśle związana z ojcem Pio, a potem już grup było coraz więcej nie tylko we Włoszech, ale i na całym świecie. Po zakończeniu II wojny światowej, która przyniosła nie tylko ogromne zniszczenia materialne, ale przede wszystkim poraniła ludzkie serca papież Pius XII wystosował do chrześcijan apel, by poprzez modlitwę zwyciężali zło. W 1947 roku kapucyński zakonnik ojciec Pio w odpowiedzi na papieskie wezwanie poprosił swoich duchowych synów i córki, by znaleźli w swoim życiu czas na modlitwę. „Zakasajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego!” – powiedział ojciec Pio. W ten sposób zawiązała się pierwsza Grupa Modlitwy.

Żyjcie modlitwą. Kapucyn zaapelował do swoich duchowych dzieci: „Módlcie się ze swymi najbliższymi, każdego wieczoru spotykajcie się w kościele na Mszy świętej. Rozważajcie Pismo święte i żyjcie nim. Przystępujcie do Komunii świętej i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”. Słowa te stały się programem Grup Modlitwy. Każdy, kto włączał się do tego dzieła zobowiązywał się do modlitwy osobistej, jak najczęstszego udziału we Mszy świętej, jeśli to możliwe nawet do codziennej Eucharystii, do rozważania Pisma Świętego i życia nim na co dzień i do adorowania Jezusa. Ojciec Pio prosił: „Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”. Obiecuję duchową opiekę. Wszystkim, którzy podejmą się takiego życia ojciec Pio obiecał swoją szczególną duchową opiekę. Mówił do takich osób: „Przyjmuję Cię chętnie za swego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał przykład życia chrześcijańskiego”. Na wezwanie kapucyna odpowiedziało wiele osób. Najpierw byli to ci, którzy czuli się związani z ojcem Pio poprzez spowiedź i kierownictwo duchowe. Następnie do grup dołączali ludzie, którzy słyszeli o tym kapucyńskim zakonniku, bądź pisali do niego. – Ojciec Pio otrzymywał tysiące listów z całego świata. Ludzie prosili go o modlitwę w różnych intencjach i zwracali się do niego ze swymi trudnościami życiowymi. Na każdy z listów Ojciec starał się odpowiedź bądź osobiście, bądź dyktował odpowiedzi pracownikom swego sekretariatu, który działał na pełnych obrotach. W ten sposób także drogą korespondencji rozszerzała się idea Grup Modlitewnych ojca Pio. Na całym świecie. Ideę tej wspólnoty szerzą także sami kapucyni. Wszędzie gdzie bracia pracują powstają Grupy Modlitwy. Wiele takich wspólnot powstaje także w parafiach nie związanych z kapucynami. Postać świętego już o. Pio dalej pociąga rzesze wiernych, którzy chcą poznawać jego duchowość i włączać się w dzieło zapoczątkowane przez niego. Papież Jan Paweł II mówiąc o św. o. Pio podkreślał: „Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości”. Grupy Modlitwy działają obecnie w 34 krajach świata, ogółem skupiają ok. pół miliona osób. Grupy nie wymagają zapisywania się, nie mają specjalnych programów pracy, jedynie metodę przystosowaną do duchowej specyfiki danego kraju. Ich celem jest opasanie całego świata łańcuchem modlitwy oraz odnowienie życia chrześcijańskiego. Jedynym zobowiązaniem członków jest gromadzenie się, przynajmniej raz w miesiącu, na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w modlitwie przyjaciół i znajomych. Osobiste obowiązki w Grupie Modlitwy Ojca Pio: „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Ma-


donny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”. Zgodnie ze wskazaniami Ojca Pio, uczestnik Grupy Modlitewnej powinien:  Każdego wieczoru (lub w ciągu dnia) odmówić dowolną modlitwę w aktualnych intencjach;  Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy, w kościele na Mszy św.;  Przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej, przeczytać fragment Pisma św. i wyciągnąć dla swego życia dobre postanowienia;  Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od grzechu ciężkiego upoważnia do posilania się Ciałem Chrystusa w Komunii św.;  Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najśw. Sakramentem wystawionym w monstrancji albo obecnym w tabernakulum;  Starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość;  W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości;

******************************************************

28. stycznia –> 4. NIEDZIELA ZWYKŁA „Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień” – te życzenia św. Pawła z dzisiejszego drugiego czytania stają się możliwe do zrealizowania tylko dzięki Bożej mocy Chrystusa. To On w synagodze w Kafarnaum opętanego uwalnia od ducha nieczystego. To On jest w stanie rozkazywać mocom piekielnym i one są Mu posłuszne. A idąc dalej tym torem myślenia – to dzięki woli Bożej i Jezusowej mocy takie samo dobro może dokonywać się w życiu każdego człowieka. Pan Jezus po raz kolejny uświadamia wszystkim, że jako Syn Boga na ziemi, może i chce ingerować w nasze życie, aby je zmieniać na lepsze. Trzeba tylko w Jezusie zobaczyć Tego, o którym krzyczał opętany: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. A dzisiaj co obserwujemy? Próbuje się podważać Boskość i świętość Jezusa. Widzimy jak trudno ludziom wiarę w świętość Jezusa potwierdzić swoją obecnością na niedzielnej Mszy św. A właśnie podczas niej dokonują się takie uzdrowienia jak kiedyś w synagodze w Kafarnaum. To podczas Mszy św. mamy możność bycia najbliżej świętości i Boskości Jezusa. To podczas Mszy św. możemy dotknąć Go swoimi ustami i zjednoczyć się z Nim. I co z tego? Tylko to, że mimo dręczących nas utrapień, cierpień, trosk i kłopotów – uwolnienia od tego wszystkiego szukamy u wróżek, znachorów, w kartach i wróżbach, a nie u Tego, który naucza z mocą. Jeśli szukasz uwolnienia od tego, co niesie cywilizacja nie zawsze przyjazna człowiekowi, co daje technika coraz bardziej nas ogłupiająca – idź do Chrystusa, posłuchaj Jego słów wypowiadanych z mocą, daj Mu działać w twoim życiu i bądź Mu posłuszny. I to tyle, albo aż tyle.  Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół;  Dziś, w ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest 65. Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd;  Przy wejściach do świątyni, zbiórka ofiar z przeznaczeniem na pomoc finansową klasztorom Sióstr klauzurowych. Dziękujemy za każdy gest;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Prosimy o odbiór dowodów wpłat ofiar wniesionych w minionym roku w ramach systemu udziału w kosztach funkcjonowania naszej Parafii i prowadzonych przez nas inwestycji (PSP);


ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

NARZECZONY Szymon NOWAK

NARZECZONA

Zapow.

Natalia WARTANOWICZ

2.

Iwiny, Polna Sośnica Sławomir – Marcin BIELAK Anna – Elżbieta BRAŃKA 3. Wrocław, Żeromskiego Wrocław, Semaforowa Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo.  MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  Pana Andrzeja SOCHALSKIEGO z ul. Mościckiego; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 27.;

9.00

}

w int. śp. Heleny i Leona JAWORSKICH oraz Katarzyny i Antoniego STEBELSKICH;

10.30

}

w int. PP. Haliny i Krzysztofa PIKULSKICH, w 25. rocznicę ślubów małżeńskich oraz w int. p. Marianny MAJ, w 85. rocznicę urodzin oraz z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna;

12.00

}

w int. Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: podziękujmy za zakończone ferie zimowe 17.30 => NIESZPORY KOLĘDOWE 18.00

}

MSZA ŚW. „kolędowa”:

w intencji Rodzin naszej Parafii

=>

dziękczynno – błagalna;

Kapela „Gieni Dudki” - powstała w 12.06.2011, z inicjatywy Zygmunta SKROKA, kierownika Zespołu i Jana GOLINOWSKIEGO, który jest szefem muzycznym. Jej nazwa nawiązuje do miejsca gdzie zrodziła się myśl założenia zespołu ludowego czyli do domu Państwa Golinowskich w Nadolicach Wielkich. Pani Gienia Golinowska wraz z synami prowadzi skansen, w którym są instrumenty i stroje ludowe, stare przedmioty codziennego użytku oraz maszyny i narzędzia, których dziś w gospodarstwach rolnych już nie zobaczymy. A dlaczego dudki? Może to być nawiązanie do niezwykle kiedyś popularnego instrumentu ludowego jakim były dudy lub do dudki czyli ludowej piszczałki bądź fujarki. W repertuarze Zespołu znajduje się 50 utworów ludowych i biesiadnych, wykonywanych przy akompaniamencie akordeonu, bębna, skrzypiec, trąbki, gitary, tamburyna i harmonijki. W skład zespołu wchodzi 17 osób, które są podzielone na 3 sekcje: sekcja muzyczna => 7 osób, wokalna => 7 osób i rytmiczna => 3 osoby. Kapela „Gieni Dudki” swą działalnością pragnie przywracać tradycje ludowe i biesiadne różnych regionów Polski: co w szerszym aspekcie przyczynia


się do zachowania dziedzictwa kulturowego lokalnego regionu i wzrostu atrakcyjności Powiatu Wrocławskiego oraz gminy Czernica. Jest żywą radosną kapelą , cieszą się wspólnym graniem i śpiewaniem, co podczas występów zawsze udziela się szerokiemu gronu publiczności.

******************************************************

29. stycznia –> PONIEDZIAŁEK

 Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych;  16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania LEGO => ROBOKLOCKI; 

16.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

BROCHÓW: Semaforowa: 43., 45., 47., 49., 51., 53., 55., 57., 59., 61., 63., 65.,

67., 69., 71., 73., 75., 77., 79., 81., 83., 85., 87., 89., 91., 93.; 7.00

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 28.;

18.00

}

w int. śp. Teresy TOPOLANEK;

/Intencja Rodziny JACHYMÓW z Tarnowa/;

 19.00 => Świetlica Środowiskowa => eliminacje do konkursu na najlepiej wykonaną kolędę lub pastorałkę => ZAPRASZAMY!;

******************************************************

30. stycznia –> WTOREK

 Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów;  14.30 => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego; 

16.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

BROCHÓW: Semaforowa: 19., A., B., C., D., E., F., G., H., J., K., L.;

21., A., B., C., D., E.; 29., A., B., C., D., E.; 31., 33., 35., 37., 39., 41.; 7.00

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 29.;

18.00

}

w int. śp. Michaliny, w 8. rocznicę śmierci i Konstantego RYDLAKÓW;

******************************************************

31. stycznia –> ŚRODA

* Św. Jana BOSKO, kapłana -> wspomnienie obowiązkowe Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży. Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888.  Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45; 

16.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

BROCHÓW: Semaforowa: 23., A., B., C., D.; 25., A., B., C., D.; 27., A., B., C., D.;

Syjamska: 1., 3., 5., 7.; Mościckiego: 33., A., B., C.;


7.00 18.00

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 30.;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:

 w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w styczniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. o zdrowie dla p. Romana;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;  W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja;

Intencja Krucjaty w int. obrony życia: O nawrócenie winnych dzieciobójstwa;

Intencja parafialna: Niech Światowy Dzień Chorego (11. lutego) a nade wszystko tegoroczny Wielki Post (od 14. lutego) z jego wszystkimi seriami rekolekcji oraz pobożnymi praktykami i zwyczajami, przeżywane w przestrzeni Jubileuszu 100lecia Niepodległości Polski otworzą nas i utwierdzą w jedności z Bogiem i bliźnimi;


01. lutego –> 1. CZWARTEK  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;  Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: od 6.45 do 7.00 oraz od 17.30 do 18.00;  O 17.30 => GODZINA ŚWIĘTA; Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Towarzyszymy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przeżywającego trwogę zbliżającej się męki i konania. Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu.

7.00 18.00

}

w int. śp. Grażyny TOMASZEWSKIEJ i Marii FRANKOWSKIEJ; w int. Ojca Świętego Franciszka, abpa Józefa, biskupów, kapłanów, diakonów

} oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; }

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 1.;

GODZINA ŚWIĘTA

/Ks. Grzegorz GRUSZECKI, Materiały Homiletyczne, nr 312, s.8-10/

=> Siła wiary Pieśń: O zbawcza Hostio … . Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie prosić o wiarę wytrwałą. Jakżeż łatwo zniechęcić się i zrezygnować, kiedy trudności piętrzą się na naszej drodze. Jakżeż często brakuje nam cierpliwości, dzięki której możemy cieszyć się oglądaniem owocu. Niewiele trzeba, abyśmy zeszli z drogi, która staje się stroma i wąska. Niewiele trzeba, abyśmy wycofali się z najpiękniejszych projektów, gdy tylko pojawiają się nieoczekiwane kłopoty. Naszą cechą narodową jest słomiany zapał. Potrafimy z entuzjazmem rozpocząć, aby w finale pełni goryczy zejść z bieżni przed osiągnięciem mety. Umiemy często uwierzyć pierwszym natchnieniom, ale gdy trzeba zawierzyć w trudnych momentach, zniechęcenie odbiera nam siłę ducha i piękne dzieło jest niedokończone. Adorując Najświętszy Sakrament, uczymy się od Ciebie miłości do końca, która mimo upadków i prześladowań umie wypowiedzieć to ostatnie słowo: „Dokonało się”. Pieśń: Chwała i dziękczynienie … . Pięknym przykładem wytrwałej wiary jest starzec Symeon. Imię jego oznacza „Pan wysłuchał”. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, że: „Był człowiekiem sprawiedliwym i pobożnym. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, i błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (por. Łk 2, 25-32). Jakżeż przejmujący jest obraz sędziwego człowieka, który całe życie czekał na spełnienie się pięknej obietnicy. Zastanówmy się, jaka jest tajemnica tego, że nastał wreszcie dzień, kiedy proroctwo stało się faktem. Pomyślmy, dzięki czemu Symeon doczekał tego dnia. Na pewno jego cechy ducha, czyli pobożność i sprawiedliwość, sprawiły, że jego serce było wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego. Potrafił usłyszeć Boże wezwanie i codziennie nasłuchiwać czy to już ten dzień, w którym ono się spełni. Wytrwałym potrafi być tylko ten


człowiek, który nie traci kontaktu ze swoim przewodnikiem. Idzie za nim codziennie, wsłuchując się w jego wołanie. Jeżeli zostanie sam, szybko się pogubi lub zniechęcony zawróci. Symeon, modląc się wytrwale, nie tracił kontaktu z Panem Bogiem i mógł w finale swojego życia ucieszyć się, że oto nadszedł dzień wielkiej radości. Umieć czekać – to wierzyć głęboko, że to, co najpiękniejsze, ciągle jest przed nami. To wierzyć głęboko, że najważniejsze w życiu nie są nasze marzenia, lecz umiejętność rozpoznania woli Bożej. W Ewangelii czytamy dalej: „A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 33-35). Symeon błogosławił Świętą Rodzinę a zarazem wypowiadał słowa, w których ukryty jest dramat męki Chrystusa i Maryi. Błogosławić – to czynić szczęśliwym. Starzec pokazuje, że szczęścia nie można osiągnąć bez spotkania z tajemnicą cierpienia. Człowiek wytrwałej wiary przygotowany jest na krzyż, który wcześniej czy później stanie na jego drodze. Okazuje się, że ten krzyż nie jest tylko udręczeniem, ale drabiną, po której człowiek wspina się do nieba. Symeon uczy nas wytrwania do końca mimo bólu. Pieśń: Serdeczna Matko … . Powtarzajmy słowa: „Przepraszamy Cię, Panie!”.  Za wszystkich ludzi, którzy mając władzę, wykorzystują ją, aby uciskać innych, zapominając o potrzebie służby …  Za wszystkich ludzi obdarzonych nieprzeciętnymi talentami, którzy swoje zdolności wykorzystują, by służyć złu …  Za to, że mając możliwość inspirowania się dobrymi treściami, czerpanymi z mediów, często sięgamy po materiały, które wprowadzają zamęt w naszej duszy …  Za to, że trudno nam regularnie wsłuchiwać się w Twoje słowo, czytać je i rozmyślać …  Za to, że brakuje nam pokory w sferze sądzenia drugiego człowieka. Łatwiej nam oceniać niż doceniać …  Za to, że modląc się do Ciebie, częściej wypowiadamy słowo „proszę”, a tak rzadko słowo „dziękuję” …  Za to, że zdając sobie sprawę z faktu kroczenia błędną drogą, uporczywie kontynuujemy podróż, nie myśląc zawracać … Pieśń: Niech będzie chwała … . Wpatrując się w wiarę Symeona, dziękujemy Panu i powtarzamy: „Chwalimy Cię, Panie!”.  Za Twoją miłość, która wciąż nas podnosi –  Za Twoje zmartwychwstanie, które czyni nas nieśmiertelnymi –  Za to, że nasz grzech jest mniejszy od Twojej mocy wyzwalającej –  Za apostołów, których posyłasz, aby opowiadali o Twoim zmartwychwstaniu –  Za świadków, którzy oddali życie w Twoje imię, aby zaświadczyć, że miłość jest mocniejsza od śmierci –  Za Twoje słowo, w którym wciąż ukazujesz nam piękną perspektywę zmartwychwstania –  Za Eucharystię, w której żyjesz pośród nas i karmisz nas, abyśmy nie ustali w drodze – Pieśń: Panie mój, cóż Ci oddać mogę… . Na koniec, prosząc o błogosławieństwo, pomódlmy się słowami modlitwy, która pokazuje, jaką moc ma pokorna wiara: Dałem Ci cały mój smutek – dałeś mi całą swą radość. Dałem Ci całą swoją udrękę – dałeś mi cały swój pokój. Dałem Ci całe moje cierpienie – dałeś mi całe swoje szczęście. Dałem Ci cały mój lęk – dałeś mi całą swoją pogodę. Boże! Kiedy Ty dajesz, dajesz zawsze dużo wszystkiego. Podziwiam Twoją hojność, bo ja ilekroć próbuję zabierać sobie sam, tylekroć mi zabraknie. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem … .

******************************************************

02. lutego –> 1. PIĄTEK

* Ofiarowanie Pańskie  Matki Bożej Gromnicznej -> święto


Święto spotkania Chrystusa ze swoim ludem było obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a w VII wieku zostało przyjęte na Zachodzie. Święto to zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Święto Ofiarowania Pańskiego do dziś zachowuje charakter ludowy. Konieczne jest jednak, by nie straciło ono swego pierwotnego i oryginalnego znaczenia. Byłoby nieodpowiednie, gdyby pobożność ludowa, obchodząc święto Ofiarowania Pańskiego, przeoczyła treść wybitnie chrystologiczną tego dnia, zatrzymując się wyłącznie na aspektach mariologicznych. Święto to bowiem jest „połączonym wspomnieniem Syna i Matki” i nie dopuszcza się ewentualnej perspektywy odwrotnej. Dziś sprawuje się obrzęd błogosławienia świec, który wraz z procesją ze świecami i Mszą św. stanowią jedną czynność liturgiczną. Powinny być więc celebrowane przez tego samego kapłana. Nie błogosławi się świec po Mszy św. Przechowywana w domach gromnica powinna być dla wiernych znakiem Chrystusa jako Światłości świata, a zatem także motywem wyrażania wiary w Niego (DYREKTORIUM O POBOŻNOŚCI LUDOWEJ I LITURGII, nr 123).

Przebieg błogosławieństwa i procesji ze świecami: * wierni gromadzą się w kościele ze świecami w rękach; * kapłan ubrany w białe szaty udaje się z ministrantami na odpowiednie miejsce, gdzie większa część obecnych może uczestniczyć w obrzędach (np. przy szopce betlejemskiej); * gdy kapłan przyjdzie na wyznaczone miejsce, zapala się świece w czasie śpiewu antyfony: Oto nasz Pan albo innej pieśni; * kapłan pozdrawia wiernych jak we Mszy, a następnie wprowadza do udziału w obrzędach; * kapłan odmawia modlitwę i kropi świece wodą święconą, sam bierze jedną zapaloną świecę i wzywa do rozpoczęcia procesji, mówiąc: Idźmy w pokoju na spotkanie z Chrystusem, po czym następuje procesja z zapalonymi świecami; * po wejściu do prezbiterium kapłan oddaje świecę, zbliża się do ołtarza i całuje go (jeżeli okoliczności za tym przemawiają, można ołtarz okadzić) oraz udaje się do miejsca przewodniczenia; * hymn Chwała na wysokości Bogu (opuszcza się akt pokuty), po nim kapłan odmawia kolektę. Dalej Mszę św. sprawuje się w zwykły sposób. Zapalone świece trzyma się w ręku w czasie obrzędów wstępnych (do kolekty włącznie), podczas Ewangelii (zapala się w czasie śpiewu aklamacji) oraz podczas Modlitwy Eucharystycznej (od początku prefacji aż do „Amen” po doksologii). Po Mszy św. zachęcamy do zabierania wiszących na choinkach ADWENTOWYCH SERC, które są świadectwem Dobrych uczynków, którymi uczestnicy rorat przygotowywali się do świąt Bożego Narodzenia. Po dzisiejszym święcie wszelkie dekoracje bożonarodzeniowe powinny zostać uprzątnięte. Dziś również kończy się okres śpiewu kolęd. Ze względu na obecność w tajemnicy Ofiarowania Pańskiego postaci Symeona i Anny, pamiętajmy w dzisiejszej modlitwie także o osobach w podeszłym wieku.  W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Pamiętajmy dziś o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;  Comiesięczna posługa sakramentalna, według ustaleń z chorymi;  Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: Rano: od 6.45 do 7.00

 Po południu: od 17.30 do 18.00; 7.00

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 2.;


9.00

}

w int. s. Doroty KOCHAŃSKIEJ, s. Klary ZIEMBICKIEJ, s. Agaty PINKOSZ, o. Eugeniusza SPYRKI oraz bliskich nam Sióstr, Braci i kapłanów zakonnych z okazji dnia życia konsekrowanego => dziękczynno – błagalna;

18.00

}

w int. wynagrodzenia Panu Jezusowi za nasze grzechy i o godne przystępowanie do Komunii św.;

}

w int. Andżeliki ZYCH, w 18. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

20.00

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

ZAPRASZAMY

ROZWAŻANIE PIERWSZOPIĄTKOWE 28. wezwanie Litanii do Bożego miłosierdzia brzmi: „Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami”. Bardzo głęboka myśl teologiczna zawarta jest w tym zdaniu. Działanie Boga wyprzedza nasze działanie. To On w okazywaniu miłosierdzia zawsze jest inicjatorem, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. To Jego miłość uprzedza naszą miłość. To Jego miłosierdzie otacza nas, nim jeszcze drgną twarde skorupy naszych serc. Zwykle o miłosierdziu Boga działającym uprzedzająco mówimy, wspominając Niepokalane Poczęcie Matki Bożej. To wydarzenie, w którym Maryja mocą łaski Boga, ze względu na przewidziane zasługi Jezusa, zachowana została od grzechu pierworodnego. Ten dar Bożego miłosierdzia udzielony Maryi podziwiamy, choć rzadko uświadamiamy sobie, że Bóg w analogiczny sposób podchodzi z miłosierdziem do każdego z nas. Nie było nas, ludzi, jeszcze na świecie, a Bóg okazał nam miłosierdzie, kreśląc plan odkupienia. Nie było nas, ludzi, jeszcze na świecie, a Bóg okazał nam miłosierdzie, przygotowując dla nas niebo. Bóg uprzedza O Bogu mówi Pismo Święte, że jest „Parakletem”. Jedno ze znaczeń tego greckiego słowa to: „ten, który ratuje tonącego”. Owszem, Bóg jest naszym ratownikiem, interweniuje, gdy dzieje się coś złego, gdy tonąc wołamy do niego, jak wołał kiedyś tonący Piotr: „Panie, ratuj”. Ale to nie wszystko. Bóg robi dla nas o wiele więcej. Nie tylko ratuje, gdy toniemy, On uczy nas pływać, byśmy potrafili się utrzymać na burzliwej wodzie świata. On jest Ratownikiem i jednocześnie Nauczycielem pływania. Często zapominamy o tym, że Bóg działa prewencyjnie, że poucza nas, byśmy nie popełniali groźnych błędów, że daje siłę, wspomaga nasze umiejętności. On nie czeka, aż wydarzy się wypadek, On pomaga, by go uniknąć. Bóg uprzedza łaskami Bóg uprzedza nas swoimi darami, swoimi łaskami. Łaska Boża zaś to rozrośnięta do nieskończoności Jego życzliwość wobec nas. On zawsze był, jest i będzie dla nas życzliwy. Tej Jego życzliwości nie jesteśmy w stanie zniszczyć, zacienić. Życzliwości Boga do człowieka nie zniszczył grzech rajski, nie zniszczył grzech Golgoty, nie zniszczy żaden ludzki grzech. Każdy z nas doświadczył jej na chrzcie świętym, gdy Bóg uprzedził nas swoją łaską, zanim zdążyliśmy o nią świadomie poprosić. Bóg darował nam dług, zanim pojawiła się w naszym umyśle świadomość potrzeby jego spłaty. Bóg włączył nas do swojej rodziny, nim jeszcze mogliśmy ją poznać. Miłosierdzie Boga wyposaża nas w to, co potrzebne jest dla naszego zbawienia. To duchowa szczepionka, która choć nie niszczy grożących nam chorób, to uodparnia każdego, kto ją przyjął, nawet nieświadomie. Ta szczepionka nie sprawia, że nie zachorujemy, ale łagodzi skutki, jeśli choroba się przydarzy, sprawia, że z każdej możemy wyzdrowieć. Kto to odkrył, ten Bogiem się zachwycił i w tym zachwycie zawsze pozostanie. Co ja z tą życzliwością Boga zrobię? Odpowiem na nią moją życzliwością, czy też pozostanę obojętny, a może nawet ją zlekceważę. Mądrość człowieka poznaje się po jakości odpowiedzi na uprzedzającą nas Bożą łaskę. Podziękujmy dziś Bogu za Jego odwieczną i nieskończoną życzliwość wobec nas. Prośmy, byśmy nauczyli się zawsze mądrze na nią odpowiadać. /Ks. Marcin CHOLEWA, Materiały Homiletyczne, nr 312, s.13-14/


ROZWAŻANIE PIERWSZOSOBOTNIE => Serca Jezusa i Maryi /Ks. Stanisław SZCZEPANIEC, Materiały Homiletyczne, nr 312, s.17-19/ Myśli do homilii Pierwsze czytanie przypomina dziś postać Salomona, do którego przemawia Bóg. Mówi do niego, by wybrał dla siebie dar, a On mu go udzieli. Mógł prosić o bogactwo, zdrowie i inne dary. Poprosił o „serce rozumne”. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który widząc tłum, „ulitował się nad nimi”. To postawa, która mówi o wrażliwym Sercu Zbawiciela. Wsłuchujemy się w te biblijne opisy w pierwszą sobotę miesiąca, kiedy czcimy w sposób szczególny Niepokalane Serce Maryi. Centralną tajemnicą pierwszej soboty, podobnie jak główną tajemnicą pierwszego piątku, jest serce. Najpierw zwracamy się do Najświętszego Serca Jezusa, a następnie modlimy się do Niepokalanego Serca Dziewiczej Matki Jezusa. Są to dwie tajemnice nierozerwalnie ze sobą złączone. Będąc przy Jezusie, nie zapominamy o Maryi, a modląc się do Matki, nie pomijamy Syna, który jest Zbawicielem świata. W najbliższych miesiącach, w świetle czytań dnia, będziemy się starali głębiej wniknąć w tajemnicę serca. Przede wszystkim Niepokalanego Serca Maryi, ale w połączeniu z Najświętszym Sercem Jezusa. Maryja prowadzi nas bowiem do swego Syna. Jej Serce bije tym samym rytmem, co Serce Jezusa. Jej radością jest to, co cieszy Jezusa, a Jej bólem jest to, co Jemu zadaje cierpienie. Być z Nią, to uczestniczyć w Jej miłości do Jezusa i cieszyć się miłością, jaką Jezus obdarza swoją Matkę, a także każdego z nas. Objawienia Matki Bożej w Fatimie zostały poprzedzone kilkakrotnym ukazywaniem się anioła. Wysłannik z nieba za każdym razem mówił o Sercu Jezusa i Sercu Maryi. Przypomnijmy jego słowa. W pierwszym objawieniu, kiedy nauczył dzieci modlitwy uwielbienia i przeproszenia, dodał na końcu: „Tak macie się modlić! Serca Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb”. W kolejnym objawieniu mówił do dzieci: „Módlcie się! Módlcie się dużo! Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia”. Gdy anioł zjawił się kilka miesięcy później uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników”. Trzykrotne wezwanie anioła, aby się zwracać do Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, jest wskazaniem konkretnej formy modlitwy, a także zachętą, by głębiej rozważać tajemnicę serca. Chcemy to czynić w kolejnych spotkaniach pierwszej soboty. Medytacja różańcowa Wezwanie do podejmowania w pierwszą sobotę piętnastominutowej medytacji o tajemnicach różańca to jedno z najbardziej nietypowych poleceń Matki Najświętszej. Łatwiej przyjąć Jej prośbę o odmawianie różańca czy o podejmowanie umartwień. Są to bowiem bardziej konkretne czyny. Medytacja jest często zaliczana do najtrudniejszych wymagań nabożeństwa pierwszosobotniego, czego znakiem jest pomijanie jej we wspólnym przeżywaniu nabożeństw. Jeśli zaś jest przeżywana, to prowadzący wypełnia cały czas medytacji prowadzoną przez siebie refleksją. Nie ma chwil ciszy na osobistą modlitwę uczestników nabożeństwa. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, a równocześnie nowy etap refleksji nad nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca, postawmy sobie pytanie o naszą umiejętność medytowania, o potrzebę medytacji. Trzeba też postawić pytanie, do którego będziemy wiele razy wracać: Dlaczego Matka Najświętsza prosi o medytację? Dlaczego medytacja różańcowych tajemnic jest jednym z czterech warunków (obok spowiedzi, Komunii św. i różańca) przeżywania pierwszej soboty według wskazań Maryi? Zapewne dlatego, że Ona tak żyła. Św. Łukasz stwierdza, że „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Nie wystarczy usłyszeć o Bożych sprawach. Nie wystarczy zobaczyć Boże dzieła. Przesłanie, które płynie z Bożych słów i czynów, musi dotrzeć do serca i to nie na sposób informacji, lecz jako orędzie płynące od Najwyższego. We wszystkich tajemnicach różańca odnajdujemy niewypowiedzianą głębię Bożej mądrości i miłości. Rozważamy je najpierw we wspólnej medytacji, a następnie w modlitwie indywidualnej, w osobistej rozmowie z Jezusem, naśladując Maryję, która rozważała wszystkie sprawy Jezusa w swoim sercu.


03. lutego –> 1. SOBOTA * Św. Błażeja, biskupa i męczennika -> wspomnienie dowolne Błażej (łac. blaesus => sepleniący, z wadą wymowy). Pochodził z Cezarei Kapadockiej (Turcja), gdzie w tamtych czasach bardzo potężnie rozwijało się życie chrześcijańskie. Zniszczyły je dopiero najazdy tureckie. Z wykształcenia Błażej był lekarzem. Zaprzestał jednak wykonywania zawodu, aby poświęcić się życiu pustelniczemu. Po śmierci biskupa SEBASTY miejscowe duchowieństwo i wierni wybrali go na swego pasterza. Za panowania cesarza Licyniusza (308 – 324) wybuchło prześladowanie Kościoła i wówczas biskup Błażej schronił się w górskich jaskiniach. Z ukrycia przez zaufanych ludzi nadal kierował swoją diecezją. Zdradzony i uwięziony, został poddany wyszukanym torturom. Gdy one nie skłoniły go do odstępstwa od wiary, kat ściął go mieczem (316 ?). Tradycja podaje, że w więzieniu cudownie uleczył chłopca mającego przebite gardło. Na pamiątkę tego w dzień św. Błażeja poświęca się związane ze sobą świece, zwane błażejkami, którymi dotyka się gardła, aby wyprosić błogosławieństwo przez przyczynę dzisiejszego patrona. Jest patronem kamieniarzy i miasta Dubrownika. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli. W ikonografii przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świece, zgrzebło - narzędzie tortur. Znane jest także przysłowie: Deszcz na św. Błażeja, słaba wiosny nadzieja.  Tuż po modlitwie pokomunijnej – wzywając wstawiennictwa św. Błażeja, sprawować będziemy obrzęd błogosławieństwa połączonego z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Zachęcamy do sięgnięcia po to sakramentalium. * Św. Oskara, kapłana i doktora Kościoła -> wspomnienie dowolne 

11.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

KOLĘDA UZUPEŁNIAJĄCA =>

WEDŁUG INDYWIDUALNYCH ZGŁOSZEŃ. Formularze zgłoszeń w zakrystii lub w kancelarii;

Kończymy dziś tegoroczną wizytę duszpasterską – kolędę. Ciesząc się każdym gestem zaangażowania na rzecz domowych spotkań w ramach tej, jedynej w swoim rodzaju modlitwy, dziękujemy za serdeczną gościnę. Bóg zapłać za otwartość na wspólne dzieła, szczególnie, za deklaracje pomocy i udziału w kosztach funkcjonowania Parafii i prowadzonych przez nas inwestycji. Dziękujemy za zawierzone ofiary, także te, zadysponowane ministrantom;

7.00

}

w int. śp. Joanny KACZAN;

/Intencja chrześniaka Jakuba KACZAN z Rodzicami/;

COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH  7.30 => 9.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu;  8.30 => 9.00 - okazja do Spowiedzi św.;  9.00 => Msza św. w int. wszystkich członków parafialnych

wspólnot pobożnych => dziękczynno – błagalna;

 zmiana Tajemnic Żywego Różańca;

16.00

}

SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;


Dzisiejsze spotkanie Rodzin komunijnych obu grup uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej, jest niezwykle ważne. Prosimy Rodziców o obecność !

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 3.;

******************************************************

Logo 34. ŚDM => Panama 2019 14. maja 2017 podczas Mszy św. w hali Arena im. Roberto Durana w Panamie zaprezentowano logo ŚDM 2019. Logo przedstawia kontury Kanału Panamskiego na tle granic tego kraju, krzyż pielgrzymi oraz zarys postaci Maryi jako droga do Pana Boga z 5 gwiazdami nad Jej głową symbolizujących pięć kontynentów skąd przyjadą pielgrzymi do Panamy w 2019 roku. Wszystko to ujęte w kształcie serca. Autorką logo jest studentka architektury Ambar Calvo.

Hasłem 34. ŚDM => Łk 1,38

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” OFICJALNA MODLITWA ŚDM PANAMA 2019 Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia: pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i budować naszą przyszłość z nadzieją. Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie, dziękujemy, że patrzysz na nas z miłością. Spraw, abyśmy słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocą i światłem Ducha Świętego. Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze, głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem radość Ewangelii; Kościołem, który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, jakiego wszyscy pragniemy.


Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, a także za wszystkich, którzy się przygotowują, aby ich przyjąć. Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Amen.

Najważniejsze zadania na rok poprzedzający ŚDM Panama 2019

Po świętach Bożego Narodzenia i rozpoczęciu Nowego Roku świąteczna atmosfera trwa aż do uroczystości Objawienia Pańskiego, a po niej następuje czas karnawału i trwa aż do Środy Popielcowej. W każdym państwie zwyczaje związane z tymi świętami są inne, czasami nawet różnią się od siebie tradycje miast leżących w tym samym kraju. Jednak zamysł jest zawsze taki sam: powitać Nowy Rok w jak najlepszy sposób. Dla młodych katolików z całego świata, rok 2018 będzie rokiem decydującym, ponieważ rozpocznie się rejestracja pielgrzymów na ŚDM w Panamie i będziemy musieli się przygotować do tego wydarzenia pod wieloma względami. Z tego powodu przygotowaliśmy listę dziesięciu zadań, które pomogą Ci osiągnąć cel i poczuć ducha ŚDM już od dzisiaj: 1. Bądź pielgrzymem 24/7 Pielgrzymuj tak, jak nasz Kościół: niosąc miłość. Wszyscy stanowimy część jednego, tego samego Ciała i jesteśmy wzywani do życia we wspólnocie. W tym roku spróbuj być bliżej ze swoją rodziną i przekonaj ich, żeby Ci towarzyszyli w tej pielgrzymce w kierunku ŚDM; 2. Stań się misjonarzem Pana Nieś Jego Słowo i dobrą nowinę, gdziekolwiek pójdziesz. Pracuj wytrwale ze swoją parafialną grupą lub ruchem w jedności z Kościołem, dokładnie tak, jak nas o to prosił Papież Franciszek. To najlepszy sposób na przeżycie ŚDM!; 3. Wypełniaj swoje zadania apostolskie Bądź świadkiem i uczniem pełnym radości, wiary i powołania. Dzięki temu lepiej poznasz Jezusa, dasz świadectwo cudów, które w Tobie uczynił i wezwiesz Ducha Świętego;


Bądź jak Maryja Bądź jak Ta, która wielokrotnie mówiła tak. Odnajdź Ją, zbliż się i kochaj naszą Matkę tak, by w trakcie przygotowań do ŚDM czuć jej bliskość. Poświęć jej swój czas, bo jest tego warta! To Ona chce być Twoją przyjaciółką i prowadzić za rękę swoje dziecko; 5. Przyjmij Bożą Wolę Zrób to tak samo jak Maryja, mówiąc: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Nasza Matka jest doskonała, dlatego naśladujmy jej najlepsze cechy: radość, roztropność, prostotę, odwagę i posłuszeństwo; Jeśli jesteś dociekliwy i skupiasz się na detalach, wiesz, że wymienione zadania na ten rok zostały wyciągnięte z oficjalnego hymnu ŚDM w Panamie. Pomyśleliśmy, że byłoby wspaniale sprawić, by nasze życie było takie, o jakim śpiewamy; 6. Nie dopuszczaj do siebie negatywnych myśli Cokolwiek będzie się działo, ciągle sobie powtarzaj: W 2019 jadę do Panamy!; 7. Ćwicz swoją duszę Spraw, by Twoja codzienna modlitwa była jeszcze lepsza. Zwiększ częstotliwość przyjmowania sakramentów. Dzięki temu Twoja dusza umocni się i przygotuje na spotkanie z Chrystusem podczas ŚDM; 8. Wraz z Twoją grupą wybierającą się na ŚDM, raz w miesiącu zróbcie coś dobrego Ponieważ wtedy również możemy się z Nim spotkać!; 9. Pomagaj tak, jak potrafisz najlepiej Szczególnie tym, którzy również pragną jechać na ŚDM i potrzebują pomocnej dłoni; 10. Wykorzystaj swoje talenty w służbie Kościoła Zrób to uczestnicząc jako wolontariusz lub rejestrując się w Festiwalu Młodych. Na zakończenie, musimy wyjaśnić coś istotnego. Nie musisz podejmować się tych wszystkich zadań. Zrób sobie swoją listę, którą rzeczywiście będziesz w stanie wykonać, biorąc pod uwagę swoje mocne strony i słabości. Potraktuj tę listę jako sugestię, a jeśli wymyślisz nowe zadania, dopisz je sobie i podziel się z nami, chętnie je poznamy. Mamy nadzieję, że wprowadzisz to wszystko w swoje życie i podzielisz się tym ze swoimi przyjaciółmi. Widzimy się w Panamie! 4.

UWAGA! - PAMIĘTAJ! - WAŻNE! Drodzy młodzi Brochowianie, niemalże od zakończenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, gdy Ojciec Święty Franciszek ogłosił miejsce następnego spotkania młodych, wskazując na Panamę, w naszej Parafii ukonstytuowała się grupa, która postawiła sobie za cel zrobienie wszystkiego co jest możliwe, by wziąć udział w zapowiedzianym spotkaniu młodych w styczniu 2019 roku. Natychmiast pojawił się ważny temat przygotowania tej wyprawy. Wcale nie łatwego przygotowania, szczególnie gdy wziąć pod uwagę ogromny dystans, żeby nie powiedzieć, dezaprobatę ze strony wielu uznających pomysł wyjazdu za młodzieńczą fantazję. Oczywiście związane z tym przygotowania to nie tylko – jak chcą niektórzy – temat niemałych kosztów, które młodzi postanowili angażując się w różnego rodzaju działania w jakimś stopniu wspólnie wypracować. Przygotowanie to nade wszystko „duchowa pielgrzymka” => dorastanie do wyjazdu i udziału w Światowym Spotkaniu Młodych. Coś przecież naszego, własnego trzeba wnieść do bogactwa tego spotkania. Jak wiemy w każdy piątek wieczorem uczestnicy wspomnianej Grupy zbierają się na wspólną modlitwę. Charakterem tej modlitwy są narzędzia wypracowane przez wspólnotę Taize. Nadto w drogę przygotowania wpisały się także wyprawy na kolejne przystanki Pielgrzymki Zaufania organizowane przez wspomnianą wspólnotę Taize: w Rydze – 2016/17 oraz w Bazylei 2017/18. W obecnej edycji naszego ADSUM zamieściliśmy powyżej bieżące newsy, ważne dla wspomnianej duchowej pielgrzymki do Panamy. Naszym zamiarem jest jednak nie tylko informacja o tych, ważnych sprawach, ale i zaproszenie do udziału. Ktokolwiek bowiem z naszej Parafii, chciałby jeszcze dołączyć się do pielgrzymów Panamskich, może to uczynić zgłaszając się do 04. lutego br. w kancelarii parafialnej, dopisując do listy uczestników. Wymogi proceduralne uzasadniają to, by był to ostateczny termin zapisów.


04. lutego –> 5. NIEDZIELA ZWYKŁA Do życia potrzebujemy światła. Gorszy jednak od naturalnej ciemności jest mrok przedłużającego się cierpienia; gorsza jest noc, w której umarła nadzieja. Pobożny i niewinny Hiob doświadczył właśnie takiej nocy. Bezradny wobec nieszczęścia, tęskni za światłem, które uwolni go od bolesnej ciemności: „Kiedyż zaświta i wstanę?” (Hi 7, 4). Miłosierny i kochający nas Bóg dał nam „Światłość, która w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (por. J 1, 5). To Jezus Chrystus - źródło życia i zbawienia. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, jak Jego światło zajaśniało dla mieszkańców Kafarnaum. Wiele uzdrowień i uwolnień od złych duchów miało miejsce właśnie w nocy. Słowo Boże, które dla każdego z nas jest orędziem na dziś, aktualnym i skutecznym, przypomina, gdzie szukać prawdziwego światła w nocy cierpienia i pojawiającego się zwątpienia. Potrzeba jednak wysiłku kroczenia ku niemu. Bolesne doświadczenia życiowe zamykają nas bowiem w sobie i nadwyrężają nasze siły tak, że nawet szukanie pomocy staje się trudne. Jezus przychodzi do naszego Kafarnaum, stając się bliskim, dostępnym dla każdego. Światło już świeci, teraz potrzeba tylko znaleźć się w jego zasięgu. ks. Bogusław Zeman - paulista  Dziś, pierwsza niedziela miesiąca => adoracyjna;  Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 4.;

9.00

}

w int. śp. Rozalii , w 10. rocznicę śmierci i Zygfryda, w 27. rocznicę śmierci SZADURSKICH;

10.30

}

w int. P. Franciszka ROMANÓW, w 85. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

12.00

}

w int. śp. Mariusza MONCZAK, w 3. rocznicę śmierci;

INTENCJA TYGODNIA: polecajmy chorych, sędziwych i samotnych naszej Parafii 17.30 => NIESZPORY NIEDZIELNE 18.00

}

w int. śp. Zdzisława SMYSŁOWSKIEGO, w 5. rocznicę śmierci; /Intencja Mamy i Sióstr/;

******************************************************

Papieski twitter

Dzięki modlitwie możemy patrzeć na siebie nawzajem z właściwego punktu widzenia, z punktu widzenia Ojca, i uznać się za braci.

******************************************************


„Jubileuszowa Nowenna” z okazji 100-lecia niepodległości Drodzy Brochowianie, „W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne uroczystości, związane z tym jubileuszem, będziemy przeżywać w listopadzie, ale modlitwa dziękczynna za dar wolnej Ojczyny oraz prośba o błogosławieństwo Boże dla niej, powinna być obecna we wszystkich miesiącach tego roku. Jej szczególnym wyrazem chcemy uczynić „Jubileuszową Nowennę”. Rozpocznie się ona w lutym, a zakończy w październiku. Nowenna będzie najpierw dziękczynieniem za to, że Bóg dał naszemu narodowi licznych świętych i błogosławionych, którzy przyczyniali się do zachowania wiary w rodzinach i nieustannej odnowy ładu moralnego w życiu Polaków. Będziemy przywoływać wielkie postaci naszej historii umacniając się ich odwagą w dawaniu świadectwa Bogu i gorliwością w służbie ludziom. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było owocem wielorakich działań. Ważne były inicjatywy polityczne i militarne, ale nie mniej istotne znaczenie miała formacja duchowa, prowadzona przez Kościół w parafiach, sanktuariach i licznych wspólnotach apostolskich, które w tym czasie powstały. Przeżywając naszą Nowennę będziemy również prosić Pana, aby zesłał na nas swego Ducha i odnowił oblicze ziemi. Pragniemy, aby Duch Prawdy i Miłości przemieniał wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Modlitwa do Ducha Świętego będzie również nawiązaniem do programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na rok 2018, który jest określony słowami: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W naszej Parafii „Jubileuszową Nowennę” przeżywać będziemy łącząc ją z praktyką comiesięcznej modlitwy w intencji Ojczyzny, którą od wielu lat sprawujemy w każdy 6. dzień miesiąca. Przed Mszą św., jak zawsze, Rodzina Różańcowa przewodzić będzie czuwaniu różańcowemu oraz modlitwie do naszych Świętych Patronów. Zachęcamy bardzo, aby na stałe wpisana została do naszej modlitwy indywidualnej, rodzinnej i wspólnie sprawowanej w naszej świątyni, modlitwa w intencji Ojczyzny, ks. Piotra Skargi: „Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości…”. Z Mszą św., łączyć będziemy inne spotkania o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym. Zwykle będą to spotkania w kawiarence parafialnej z zaproszonymi Gośćmi, którzy pomogą nam dobrze zapoznać się z wszystkimi aspektami historycznymi i społecznymi wydarzeń sprzed stu lat oraz z ich konsekwencjami. „Przeżycia te będą nadto pielęgnowaniem i rozwojem duchowym darów, jakimi hojnie zostaliśmy ubogaceni w minionym roku. Był to rok jubileuszu objawień fatimskich i gietrzwałdzkich, rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i innych pięknych wydarzeń. Niech więc nie słabnie modlitwa różańcowa, do której zostaliśmy wezwani i której szczególnym wyrazem był „Różaniec do Granic”. Nie zapominajmy o tym, że na nowo zawierzyliśmy swoje życie Niepokalanemu Sercu Maryi i że odnowiliśmy Akt przyjęcia Chrystusa jako naszego Króla i Pana. W przeżyciu jubileuszu odzyskania niepodległości, będziemy się starać przenikać duchem Ewangelii wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. W kolejnych miesiącach nowenny będziemy się modlić o postawę miłosierdzia wobec potrzebujących, o łaskę chrześcijańskiego świętowania niedzieli, o błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin, o solidne wykonywanie pracy i godny odpoczynek, o szacunek dla życia i jego obronę, o wolność od nałogów i uzależnień, o jedność i solidarność w naszej Ojczyźnie i w innych intencjach ważnych dla życia Kościoła i narodu. Wierzymy, że „Jubileuszowa Nowenna” stanie się wspólną modlitwą [całej naszej Parafii], przygotowującą nas do godnego przeżycia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę”.

Inauguracja naszej, Brochowskiej Nowenny Jubileuszowej będzie miała miejsce we wtorek, 06. lutego. ZAPRASZAMY!

Adsum nr 471 c51b 28 i  
Adsum nr 471 c51b 28 i  
Advertisement