Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO Nr 468-C48β. * 07. stycznia ‘18 r. * Rok X.

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie!


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2018-01-03

Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą audiencję Polaków. Życzę wam wszystkim szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku. Niech będzie on dla was, dla waszych rodzin, bliskich, dla wszystkich żyjących w kraju i za granicą, dla całej waszej Ojczyzny, czasem pokoju, spełnionych nadziei, obfitującym w Boże dary i opiekę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Niech Chrystus, Bóg Mocny, Książę Pokoju narodzony w Betlejem, przenika wasze serca swą obecnością i wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir NASIROWSKI

Drodzy bracia i siostry, mówiąc o celebracji eucharystycznej, kontynuujemy dzisiaj rozważanie na temat aktu pokutnego. Mając świadomość własnej słabości, na początku Mszy św., w formule spowiedzi powszechnej, wobec całej wspólnoty, każdy osobiście wyznaje przed Bogiem i braćmi: bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem. Tak, także zaniedbaniem czynienia dobra. Nie wystarcza nie czynić nic złego, trzeba czynić dobro, by dać świadectwo, że jesteśmy uczniami Jezusa. Akt pokutny kończy się absolucją kapłana, który wzywa Boga, by zmiłował się nad nami i odpuściwszy nam grzechy doprowadził nas do życia wiecznego. Absolucja ta nie posiada jednak skuteczności sakramentu pokuty. Dla odpuszczenia grzechów ciężkich, nazywanych również śmiertelnymi, konieczna jest spowiedź i rozgrzeszenie sakramentalne. Oprócz spowiedzi powszechnej znane są także inne formuły aktu pokutnego, np. pokropienie wodą święconą na pamiątkę chrztu, czy śpiew: Kyrie eléison, kiedy wzywamy Boga, jako Pana, błagając Go o miłosierdzie. Pismo Święte ukazuje nam szereg postaci czyniących pokutę: króla Dawida, syna marnotrawnego, celnika bijącego się w piersi w świątyni, św. Piotra, Zacheusza, Samarytankę. Uświadomienie sobie w akcie pokutnym własnej grzeszności pomaga nam otworzyć serca, by błagać Boga o miłosierdzie. Tylko ci, którzy potrafią uznać własne grzechy, mogą liczyć na przebaczenie, przemianę i nawrócenie.


Święto Chrztu Pańskiego kończy drugi etap Roku Kościelnego, Okres Bożego Narodzenia. Otrzymaliśmy zamieszczone opracowanie, które drukujemy wraz z nadzieją i zaproszeniem, by „na odchodne” – jak zachęca P.T. Autor, –„zatrzymać się”. Autorowi tego zaproszenia, z serca dzięki.

Myśli medyka w Boże Narodzenie Wydaje się, że współczesny świat coraz szybciej goni, kula ziemska jakby przyspieszyła obroty, co jest tylko wrażeniem starzejącego się człowieka, który nie potrafi dogonić zdarzeń, obowiązków i wymogów swego otoczenia, szczególnie w porównaniu do ludzi młodych. Czy tylko starzejąc się odczuwa się ten pęd? Chyba nie, skoro spieszą się także młodsi, a nawet może przede wszystkim oni – ci pracujący, dążący do powodzenia w każdej dziedzinie. Żyjemy więc w zagrożeniu, w pośpiechu i w hałasie, bliscy nieporządku i z poczuciem zmęczenia i pesymizmu… . Niektórzy są ogarnięci nieopanowaną chęcią posiadania dóbr w wyniku pracoholizmu i przesadnych ambicji. W [kontekście] Świąt Bożego Narodzenia warto zatrzymać się w tym biegu i wspomnieć historię tego wyjątkowego zdarzenia. Nasze odczucie temu towarzyszące to wielkie szczęście, światłość Szopki, śpiewający Aniołowie i radośni pasterze. Dzieciątko nakarmione i szczęśliwe, jak i cała Święta Rodzina. To dla nas ta radość i pozytywne uczucia. To empatia czyli według jednej z wielu definicji to „zdolność rozumienia przez serce, w którym widzimy piękno w drugiej osobie, boską energię w niej i życie, które żyje w niej” (wg M. Rosenberga). Takie pozytywne uczucie daje wielką siłę do znacznych dokonań. Nie zapominajmy jednak, że już po 40 dniach życia czeka Bożą Dziecinę wielka, trudna podróż: ucieczka przed królem Herodem, ucieczka przed rzezią niewiniątek urodzonych w tym czasie. Jak podają kronikarze, zginie od 12. do 60. dzieci. Niemowlę, młoda Matka i Opiekun Józef uciekają w pośpiechu i skrycie w nocy, jeszcze nie wiedzą, że mają przed sobą dwa tysiące kilometrów wędrówki skalistymi drogami, muszą mieć osła, nie mają pieniędzy, przez trzy i pół roku idą od jaskini do jaskini, gdzie można zanocować przez kilka tygodni i schronić się przed nocnym chłodem albo palącym słońcem i grasującymi rzezimieszkami. Dziecię zapewne karmione jest pokarmem Matki, a gdy z pragnienia i zmęczenia braknie Jej pokarmu, będzie dokarmione mlekiem kozy. Maria po drodze pracuje jako szwaczka lub tkaczka, Józef naprawia drewniane przedmioty, jest cieślą. Tu w klimacie pustynnym, drewno jest cennym materiałem, a podstawowym budulcem jest kamień. Z Betlejem Święta Rodzina udaje się szlakiem karawan na półwysep Synaj, aż do miejscowości FARMA, stąd do BELBEIS i dalej do SAMANOUD w delcie Nilu, potem do SAKKA i z powrotem na pustynne tereny do WADI-EL-NATRUN. Stąd kierują się w kierunku KAIRU. Półroczny pobyt Świętej Rodziny w grocie w KAIRZE upamiętnia obecnie kościół św. Sergiusza i tam, w tym miejscu, znajduje się dzisiaj mapa ich wędrówki. Stąd łodzią popłynęli Nilem do SALAMUT, potem na sześć miesięcy przenieśli się na górę QUSSQAM (dziś znajduje się tam klasztor). Koptowie nazywają to miejsce drugim Betlejem. Przez ostatnie pół roku pobytu w Egipcie przybysze z Ziemi Świętej będą mieszkać w grocie w okolicy DEIR EL-MAHARRAQ. Ta długa, trzy i pół letnia i wyczerpująca podróż była konieczna póki nie umarł zbrodniczy prześladowca Herod. Herod, symbol zła, zbrodniczości, żądzy władzy za każdą cenę. W ludowej szopce występuje jako wcielenie Złego czyli diabła. Odczuwamy strach, przerażenie… Jednak empatia płynąca od Świętej Rodziny, ciepło uczucia promieniujące od ubogiego Dzieciątka jest silniejsze od Złego. Mamy nadzieję i oczekujemy na Dobro i nasz ludzki lepszy los. Trzeba podzielić się ze wszystkimi wokół nas, tym optymistycznym uczuciem: niech to będzie dobre Życzenie i pogodny nastrój we własnej rodzinie, pozdrowienie dla spotkanego na ulicy sąsiada, uśmiechnięta twarz, pomoc i dobre słowo dla innych ludzi. Na linii pacjent – lekarz to jest także ważne okazanie wzajemnej empatii. Lekarz nie patrzy na chorego jak „świadczeniodawca” na „świadczeniobiorcę”, byle wykonać kontrakt na „świadczenie usług” (to bezduszne słownictwo z dokumentów medyczno-ekonomicznych), ale jako przyjaciel przynoszący ulgę i nadzieję dla cierpiącego. Pacjent niech wyciszy w sobie zdenerwowanie swoimi dolegliwościami i dłuższym wyczekiwaniem, niech okaże zaufanie i chęć współpracy w leczeniu. Zło czai się jednak wszędzie – herodowe postępki, jak donosi codzienna prasa, to przypadki czynnej napaści na lekarza, pielęgniarkę i ratownika, co stało się niestety problemem w naszym kraju. Miejmy jednak nadzieję i pewność, że każdy może starać się naśladować Anioła nie tylko w Boże Narodzenie. Doktor Zbigniew


TWOJE PRAWDZIWE IMIĘ Jest taki jedyny, szczególny i niepowtarzalny moment w życiu chrześcijanina, kiedy w jego Bóg wypisuje na zawsze swoje uświęcające Imię – to jest chrzest święty. W tej samej chwili niejako w serce Przenajświętszej Trójcy zostaje wpisane imię człowieka, którego Stwórca powołuje i wybiera. W tym kontekście imię, które rodzice nadają swemu dziecku, ma nie tylko znaczenie cywilno-prawne czy praktyczne, wówczas mogłoby to być jakiekolwiek imię. Imię, jakie nosi chrześcijanin, ma przede wszystkim znaczenie duchowe, a poniekąd mistyczne, dlatego wierzący rodzice podając swoje dzieci do chrztu nadają im imiona wielkich świętych lub szlachetnych ludzi. Takie imię to znak rozpoznawczy naszego chrztu, przez który Bóg w Trójcy Jedyny na zawsze zamieszkuje w sercu człowieka. Grzeszny, ułomny człowiek jest odtąd mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej; świątynią, w której mieszka Duch Święty (por. Rz 8, 9; 1 Kor 6, 19). Chrzest zarazem wszczepia człowieka w Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało. Jego imię zostaje zapisane w niebie (por. Łk 10, 20) i od tej chwili aż na całą wieczność towarzyszyć mu będzie święty Anioł Stróż, nieprzerwanie kontemplujący Oblicze Boga (por. Mt 18, 10; Łk 4, 10). Ten Boży Posłaniec jest dany każdemu ochrzczonemu po to, aby dopomagał mu w dążeniu do świętości. Może dopiero kiedyś, po śmierci, dowiemy się od ilu niebezpieczeństw ciała i duszy ustrzegł nas ten nieodłączny towarzysz i świadek naszych czynów: dobrych i złych. Nowa tożsamość, jaką człowiek otrzymuje na mocy chrztu świętego, otwiera przed nim zupełnie nowe życie, nie bez powodu nazywane życiem nadprzyrodzonym. Nie jest ono bowiem właściwością ludzkiej natury z racji samego powołania do istnienia, lecz jest to wyłączny dar Boga, głęboko zapuszczający korzenie w życie doczesne, przyrodzone. Tak więc bez chrztu świętego, bez łaski życia nadprzyrodzonego świętość nie jest możliwa. O własnych siłach człowiek może osiągnąć nawet wysoki stopień doskonałości, ale będzie to jedynie doskonałość naturalna, choć zewnętrznie bardzo podobna do świętości. Chrześcijanin chce być świętym mocą Bożego daru i na miarę Chrystusa – Świętego Bożego (por. Mk 1, 24). Temu celowi służy także sakrament bierzmowania, nazywany również sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Jako dopełnienie chrztu świętego, jest to sakramentalny znak wylania Ducha Świętego na ochrzczonego, uzdalniający go do jeszcze pełniejszego włączenia się w życie wspólnoty Kościoła. Tym samym bierzmowany otrzymuje misję odważnego szerzenia i bronienia wiary słowem oraz czynem (por. KKK 1285). Zarówno chrzest jak i bierzmowanie przyjmuje się tylko jeden raz w życiu z uwagi na to, że pozostawiają w duszy niezatarte znamię przynależności do Chrystusa w Kościele. Trudno się więc dziwić, że raczej się o nich nie pamięta. A szkoda, bo są one podstawą całego życia duchowego. Nie można pozwolić, aby spływające brudy tego świata zacierały w świadomości chrześcijanina tę zasadniczą prawdę, że został ochrzczony i bierzmowany. Ponieważ chrzest został przyjęty w nieświadomości wczesnego dzieciństwa, tym bardziej trzeba przypominać sobie o tej tożsamości, którą wyraża noszone imię. Szczególną do tego okazją jest co roku Wigilia Paschalna, kiedy odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, a także własne imieniny – pamiątka chrztu, a nawet zwykłe przeżegnanie się wodą święconą przy wchodzeniu do kościoła na niedzielną Mszę Świętą. Te pozornie drobne gesty mają duże znaczenie dla realizowania chrześcijańskiego powołania do świętości. ks. Marek Chmielewski, Recepta na świętość, Biblioteka Dnia Pańskiego nr 51.

07. stycznia –> NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO Obchodzimy dzisiaj wraz z całym Kościołem święto Chrztu Pańskiego. Wszystkie przeznaczone na dzisiejszą niedzielę czytania liturgiczne wspominają o Duchu Świętym, który w Jordanie został udzielony Jezusowi – Słudze Pańskiemu. Dzięki temu Jezus Chrystus przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich (Dz 10, 38). Kościół przypomina nam dzisiaj w liturgii to ważne wydarzenie, inaugurujące publiczną działalność Jezusa, także po


to, aby nam uświadomić, że Duch Święty i Jego moc udzielana jest także tym wszystkim, którzy uwierzą w Jezusa i otrzymają chrzest w Jego imię. Greckie słowo baptisma używane na określenie sakramentu chrztu świętego, oznacza dosłownie zanurzenie. Jan Chrzciciel chce zatem powiedzieć, że on, chrzcząc, zanurzał ludzi w wodzie, Mesjasz natomiast, jako mocniejszy od niego, posłany od Boga Ojca, zanurzać będzie w Duchu Świętym (Mk 1, 8). Zanurzenie w wodzie jest tylko zewnętrznym znakiem oczyszczenia człowieka. Prawdziwe, wewnętrzne oczyszczenie dokonuje się mocą Ducha Świętego. On jest jak ogień, który wypala z naszych serc wszelkie zło i grzech, aby już na wieki naznaczyć nas pieczęcią przynależności do Boga.  Podczas każdej dzisiejszej Mszy św. winno się dokonać obrzędu poświęcenia wody i aspersji, czyli pokropienia nią wiernych. Obrzęd ten można stosować w każdą niedzielę, szczególnie w Okresie Wielkanocnym;  Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Narodzenia Pańskiego. Polski zwyczaj podpowiada, by po dzisiejszej niedzieli podczas liturgii nie śpiewać wyłącznie kolęd. Dekorację bożonarodzeniową w kościele pozostawia się jeszcze przez pewien czas, jednak nie później niż do święta Ofiarowania Pańskiego;  Dziś także, 1. niedziela miesiąca => ADORACYJNA;  Od jutra rozpoczyna się pierwsza część Okresu Zwykłego w ciągu roku. Kolor liturgiczny: zielony. W 2018 w dni powszednie cykl czytań – II, w niedziele – B.;  MEMENTO! Jak co roku w dniu dzisiejszym wspominamy wspólnie kolejne rocznice czy jubileusze naszego Chrztu św. Która to już rocznica? W naszej Parafii 50. lat temu – w 1968 r. – ochrzczonych zostało 103. osoby. Podobnie w 1993 – 25. lat temu – Chrzest św. przyjęło 71. osób;  Wspomnijmy z szacunkiem i podzięką tych, którzy zadbali o nasz Chrzest, zwykle są to Rodzice, czasem Dziadkowie, Rodzice chrzestni, Wychowawcy… … ?;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

9.00

}

10.30

}

w int. śp. Krystyny WCISŁO, w 3. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych Rodziców;

12.00

}

w int. śp. Urszuli WALCZAK – SKOLMOWSKIEJ; /Intencja Członków Brochowskiego Chóru Parafialnego/;

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 6.; MSZA ŚW. „kolędowa”:

w intencji Rodzin naszej Parafii

=>

dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: towarzysząc wizycie duszpasterskiej, trwajmy w modlitwie w intencji Rodzin Brochowa 17.30 => NIESZPORY KOLĘDOWE 18.00

}

w int. Hanny CHOMA, w 9. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

ZACZERPNĄĆ Z PEŁNI JEZUSA ks. Tadeusz MROWIEC, Materiały Homiletyczne, 312/2018, s.21-22;

Mizerna cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący, przed nami śpiący, w promieniach Jezus mały!


Nad nim anieli, w locie stanęli i pochyleni klęczą. Z włosy złotymi, z skrzydły białymi, pod malowaną tęczą. Panie Jezu Chryste, klękamy z wiarą przed Tobą w eucharystycznej tajemnicy Twojej obecności. Cisza, która promieniuje podczas adoracji Białej Hostii, prowadzi nas do ciszy betlejemskiej groty. Tak, dzisiaj w betlejemskiej stajence panuje cisza. Odeszli już pasterze, wczoraj odjechali mędrcy ze Wschodu, pozostali aniołowie w cichej adoracji. Już nie budzą pasterzy, są obecni w milczeniu, aby teraz ludzie odkrywali wielkość Bożego narodzenia. Minęły pierwsze kolędowania, większość kolędników wróciło już do pracy i szkoły. Ale szopka jeszcze została, aby odkryć jej pełnię. Boskie Dzieciątko śpi w cichej i lichej stajence – jak śpiewaliśmy przed chwilą w kolędzie – ale właśnie ta licha stajenka jest pełna chwały. To znaczy jest pełna Bożej obecności, jest pełna wszystkiego, co Syn Boży przyniósł na ziemię przez swe narodzenie. Cisza betlejemskiej groty pozwala nam lepiej usłyszeć przepiękny hymn na cześć Słowa, które stało się ciałem. A słowa tego hymnu podpowiadają, jak wielkie skarby mogą być naszym udziałem. „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce”. Z pełności Jezusa Chrystusa możemy otrzymać wszystko. W Jezusie jest światło, życie, moc, wszystko przez Niego się stało, wszystko ma w Nim początek. A tajemnica Bożego narodzenia uczy nas do Niego powracać i czerpać. Ta tajemnica, to źródło łaski, staje się naszym udziałem w sakramencie Chrztu świętego. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, Bóg – Człowiek tu wcielony! I oto mnodzy, ludzie ubodzy; radzi oglądać Pana. Pełni natchnienia, pewni zbawienia, upadli na kolana. Boskie Dzieciątko, adorujemy Cię, bo potrzeba nam więcej światła. Tak jak codziennie zachodzi słońce, tak codziennie mogą nas ogarniać duchowe mroki. Boskie Dzieciątko, adorujemy Cię, bo potrzeba nam więcej Twojego słowa. W Betlejem jest cisza, ale poza stajenką wszędzie panuje nadmiar, a nawet hałas ludzkich słów. Boskie Dzieciątko, adorujemy Cię, bo potrzeba nam więcej życia. Dzień rozpoczęty bez modlitwy, rozmowy z Tobą, staje się powierzchowny, chaotyczny, często zgubiony. Boskie Dzieciątko, adorujemy Cię, bo potrzeba nam więcej mocy, mocy Twojej miłości. Każdego dnia dosiąga nas słabość braku mocy miłości. Prosimy zatem wspólnie: Pozwól zaczerpnąć z Twojej pełni! – gdy rano w modlitwie szukamy światła wiary – gdy ogarniają nas ciemności naszych grzechów – gdy szukamy prawdziwych słów – gdy słuchamy katechezy – gdy czytamy Pismo Święte – gdy chcemy znów żyć pełnią życia – gdy słabnie nasze powołanie – gdy brakuje sił do rozpoczęcia dnia – gdy szukamy pełni sensu naszych relacji – gdy nie potrafimy przyjąć postawy dziecka Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

******************************************************

08. stycznia –> PONIEDZIAŁEK

 Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych;  16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania LEGO => ROBOKLOCKI;  O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN; 

16.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

BROCHÓW: Aleja Róż; Bengalska; Iracka; Perska; Społeczna;

7.00

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 7.;


18.00

}

w int. śp. Teresy OLSZEWSKIEJ, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

09. stycznia –> WTOREK

 Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy;  14.30 => Pracownia komputerowa w Domu katechetycznym => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego;  Ok. 19.00 w Sali nr 2 Domu katechetycznego – cotygodniowy KRĄG BIBLIJNY; 

16.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

IWINY: Brochowska; BROCHÓW: Mandżurska; Mościckiego: 45.;

Nepalska; Plac Indyjski; Piwniczna; Tybetańska; 7.00

18.00

}

w int. kleryka Adriana, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 8.;

}

w int. śp. Feliksy STRYJEK, w 45. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych z Rodziny STRYJEK i OSUCH;

}

w int. śp. Marii MICZEK, w 2. rocznicę śmierci; śp. Jana MICZEK oraz w int. śp. Zofii i Józefa ŁĘŻNYCH;

******************************************************

10. stycznia –> ŚRODA

 Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45; 

15.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

BROCHÓW: Chińska: 7., 8., 14A., 14B.; 3. Maja: 6A.; 6B., 7.; Koreańska: 1.;

7.00

}

w int. śp. ks. infułata Stanisława PIETRASZKI, w 15. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 9.;

 Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne spotkanie katechetyczne uczniów klas I Szkoły Podstawowej. Bardzo liczymy na obecność i pomoc Rodziców;

18.00

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:

 w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w styczniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;


 we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. o zdrowie dla p. Romana;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

 W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

11. stycznia –> CZWARTEK

 Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas VII Szkoły Podstawowej. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne;  Jest mocno ważne by uczestniczyli w tym Rodzice uczniów kl. VII; 

16.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

BROCHÓW: Chińska: 3A., 3B., 3C., 4., 5., 6A., 6B.; 3. Maja: 4A., 4B., 5A.; 5B., 13.;

7.00

} }

w int. Arkadiusza i Jego Rodziny => dziękczynno – błagalna; w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 10.;

 Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne spotkanie katechetyczne uczniów klas IV Szkoły Podstawowej. Bardzo liczymy na obecność i pomoc Rodziców;

18.00

}

w int. śp. Teresy i Jana TOPOLANEK;

/Intencja Rodziny BEDNARZÓW/;

******************************************************


12. stycznia –> PIĄTEK  W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Pamiętajmy dziś o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas II gimnazjalnych. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność – przynajmniej podczas Mszy św.; 

16.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

BROCHÓW: Chińska: 1A., 1B., 2A., 2B., 2C.; 3. Maja: 1B., 2A., 2B.; 11., 12.; Polna; Gruzińska:

7.00

18.00

} }

w int. ks. dk. Arkadiusza, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Teresy TOPOLANEK;

20.00

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 11.; /Intencja Bernadety STARZEC z Rodziną/;

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

}

ZAPRASZAMY

******************************************************

13. stycznia –> SOBOTA

13.00 => WIZYTA DUSZPASTERSKA

IWINY: Bukszpanowa; Jaśminowa; Kwiatowa; Makowa;

Ogrodowa; Polna; Wiosenna; Chabrowa (?); 7.00

}

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 12.;

COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH  7.30 => 9.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu;  8.30 => 9.00 - okazja do Spowiedzi św.;  9.00 => Msza św. w int. wszystkich członków parafialnych

wspólnot pobożnych => dziękczynno – błagalna;

 zmiana Tajemnic Żywego Różańca;

11.00

}

SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;


Zapraszamy do udziału w dzisiejszej Mszy św. wszystkich „komunijnych”, tzn. Rodziny uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej !

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. Członków Róży Matki Bożej Kalwaryjskiej => dziękczynno – błagalna;

******************************************************

14. stycznia –> 2. NIEDZIELA ZWYKŁA W przeznaczonej na dzień dzisiejszy Ewangelii św. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa jako na Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata (por. J 1, 36) i w ten sposób kieruje swoich uczniów do Niego i u Niego każe im szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ale kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa, On – Boski Mistrz – wzywa ich przede wszystkim do tego, aby uświadomili sobie, czego naprawdę szukają, a dopiero potem pozwala, by Mu towarzyszyli. Dopiero idąc za Jezusem, patrząc i pozostając razem z Nim, mogą prawdziwie doświadczyć, że to Jezus jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, Andrzej prowadzi do Jezusa swojego brata Szymona Piotra, Heli uczy Samuela, w jaki sposób powinien odpowiedzieć na wezwanie Pana. Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto ukaże nam Jezusa, ale odpowiedzi może udzielić tylko On sam, bo tylko On jest Bożą odpowiedzią na najgłębsze pytania człowieka. Abyśmy jednak mogli usłyszeć Bożą odpowiedź na nasze pytania, potrzeba, byśmy, tak jak uczniowie z dzisiejszej Ewangelii, najpierw uświadomili sobie, czego naprawdę szukamy, a potem poszli drogą ukazaną nam przez Jezusa i pozostali razem z Nim. ks. Mariusz GÓRNY - paulista  Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; 

104. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele obchodzony jest Dzień Migranta i Uchodźcy. „Jest on pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów” – czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., która zachęca do regularnego obchodzenia Dnia Migranta. Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ok. 200 mln, w tym najwięcej – 56 mln – w Europie. Drugie miejsce zajmuje Azja – 50 mln, a trzecie – Ameryka Północna, gdzie jest ich 41 milionów. Krajem mającym najwyższą w skali światowej liczbę migrantów są Stany Zjednoczone. Jest ich tam 35 mln i pochodzą z 40. różnych krajów, w tym najwięcej – bo aż 9 mln – z Meksyku. Polskich migrantów jest w USA prawie pół miliona. Wojny, prześladowania i terror to tragiczne przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu lepszego bytu. Liczną rzeszę stanowią też ci, którzy migrują ze względów ekonomicznych, naukowych, rodzinnych czy zdrowotnych.


 Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę. Dziękujemy za każdy gest;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Zachęcamy do odbioru dowodów wpłat ofiar wniesionych w minionym roku w ramach systemu udziału w kosztach funkcjonowania naszej Parafii i prowadzonych przez nas inwestycji (PSP); 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

9.00

}

10.30

}

w int. p. Józefy, w 80. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

12.00

}

w int. Rodziny PP. Magdaleny i Kamila DWORACZKÓW, w dniu Chrztu św. córki Helenki => dziękczynno – błagalna;

w int. śp. Elżbiety BOCZAR => gregorianka 13.; MSZA ŚW. „kolędowa”:

w intencji Rodzin naszej Parafii

=>

dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: towarzysząc wizycie duszpasterskiej, trwajmy w modlitwie w intencji Rodzin Brochowa 17.30 => NIESZPORY KOLĘDOWE 18.00

}

w int. śp. Zofii TERLECKIEJ, w 4. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Rodziców: Anny i Józefa TERLECKICH;

******************************************************

PIELGRZYMKA UCZESTNIKÓW RORAT

DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU w sobotę, 20. stycznia Program spotkania: 11.00 => przywitanie w sanktuarium; 12.00 => Msza św. w intencjach dzieci roratnich i ich Rodziców; => Zawierzenie uczestników Rorat św. Józefowi; => spotkanie kolędowe; => poczęstunek; Koszt udziału: 30,00 PLN Zapisy w zakrystii

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Adsum nr 468 c48b 07 i  
Adsum nr 468 c48b 07 i  
Advertisement