Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

3. NIEDZIELA ADWENTU Nr 466-C46β. * 17. grudnia ‘17 r. * Rok IX.

Kto ty jesteś? (…) Jam głos wołającego na pustyni !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2017-12-13

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Przeżywamy czas Adwentu. Oczekujemy na przyjście Chrystusa. Pamiętajmy, że w każdej Mszy św., w której uczestniczymy, spełnia się nasze oczekiwanie. Pan Jezus przechodzi do nas, abyśmy mogli poznać Jego imię, Jego prawdziwe Oblicze, byśmy mogli doświadczyć Jego obecności i nieskończonego miłosierdzia. Dlatego perspektywa udziału we Mszy św. niech nigdy nie będzie dla was nakazem, lecz danym nam przywilejem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł PTASZNIK

Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez o Mszy świętej zadajmy sobie dzisiaj pytanie: dlaczego trzeba w niedziele chodzić na Mszę św.? Idziemy tam, by spotkać zmartwychwstałego Pana, by słuchać Jego Słowa, karmić się przy Jego stole i w ten sposób stawać się Kościołem. Uczniowie Jezusa celebrowali eucharystyczne spotkania z Panem w dniu, który Żydzi nazywali „pierwszym dniem tygodnia”, a Rzymianie „Dniem Słońca”, ponieważ tego dnia Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom, rozmawiał z nimi, jadał z nimi, udzielił im Ducha Świętego. Z tych powodów niedziela była dla nich, i jest dla nas, dniem świętym. Niektóre zlaicyzowane społeczeństwa zatraciły chrześcijański charakter niedzieli, na którą tak mocne światło rzuca Eucharystia. Konieczne jest ożywienie sensu świętowania niedzieli, radości rodzinnej, wspólnoty parafialnej, solidarności, powstrzymania się od pracy, odpoczynku. Niedzielna Msza św., spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i Komunia św., dają nam siłę do życia każdego dnia z ufnością, odwagą i nadzieją. Jak możemy praktykować Ewangelię, nie czerpiąc niezbędnej do tego energii z niewyczerpalnego źródła niedzielnej Eucharystii? Podsumowując - dlaczego trzeba w niedziele chodzić na Mszę św.? Ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego przykazania, i w ten sposób być Jego wiarygodnymi świadkami.


17. grudnia –> 3. NIEDZIELA ADWENTU NIEDZIELA GAUDETE  W ramach Mszy św. o godz. 10.30 błogosławieństwo sianka do domowego, rodzinnego żłóbka Bożej Dzieciny;  Zgodnie ze zwyczajem, w trzecim tygodniu Adwentu Kościół święty modli się o życie chrześcijańskie Rodzin. Dołączmy się do tej czcigodnej tradycji. Prośmy w int. naszych Rodzin oraz za przygotowujących się do małżeństwa. Włączmy te i takie intencje do modlitwy osobistej, rodzinnej i parafialnej;  W tym duchu, radość dzisiejszej niedzieli policzona będzie również naszymi Gośćmi. Podczas każdej Mszy św., świadectwem swojej wierności podzielą się z nami PP. Małgorzata i Tomasz TERLIKOWSCY;  O godz. 16.00 przygotowaliśmy w kawiarence parafialnej bezpośrednie spotkanie z udziałem naszych Gości => zapraszamy!  WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 1.: Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz; Przybądź i naucz nas dróg roztropności, Wieczna Mądrości.

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”.  W naszej dzisiejszej modlitwie z podzięką polecamy zeszłoniedzielnych Ofiarodawców. Wdzięczni jesteśmy wszystkim Ofiarodawcom i Dobrodziejom. Na cele parafialne złożonych zostało na tacę 4 422,97 PLN => Bóg zapłać za zaufanie;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ;

INTENCJA TYGODNIA: polecajmy Panu Bogu życie chrześcijańskie Rodzin Brochowa => NIESZPORY NIEDZIELNE

17.15 }

Podczas Nieszporów, w nawiązaniu do prastarego zwyczaju Kościoła, dokonamy dziś obrzędu błogosławieństwa Matek oczekujących potomstwa. Bardzo serdecznie zapraszamy i bardzo będziemy się cieszyć obecnością Rodziców rodzących się w naszej Parafii dzieci.

******************************************************

Roraty 2017

Tegoroczne Roraty opowiadają o św. Józefie, człowieku, któremu Bóg – jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris custos” – „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”. => Msze święte roratnie (Roraty) sprawujemy w naszej świątyni parafialnej we wszystkie dni powszednie: => od poniedziałku do piątku: o godz. 18.00; => w soboty: o godz. 7.00 rano;


18. grudnia –> PONIEDZIAŁEK    

Trwa tydzień Modlitw o życie chrześcijańskie Rodzin; Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych; 16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania LEGO => ROBOKLOCKI; O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN;

 WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 2.: O Adonai! Wodzu Izraela, Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela. Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, Z silnym ramieniem!

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”. 7.00

}

18.00

} }

w int. p. Elżbiety WITEK, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. śp. Tadeusza MERSKIEGO; w int. śp. Czesława KRYGIER;

/Intencja Rodziny SARAPATA/; /Intencja siostry Danieli z Rodziną/;

******************************************************

19. grudnia –> WTOREK

 Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy;  14.30 => Pracownia komputerowa w Domu katechetycznym => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego;  17.00 => Sala sesyjna Dworca Głównego we Wrocławiu. Jubileuszowe, 150. spotkanie w cyklu WIECZORY POLSKIE. Spotkanie wigilijne. Gościem spotkania będzie p. dr Kamil DWORACZEK z wrocławskiego IPN. Temat spotkania: „Stan wojenny – nieznane dokumenty”.  Ok. 19.00 w Sali nr 2 Domu katechetycznego – cotygodniowy KRĄG BIBLIJNY;  Trwa tydzień Modlitw o życie chrześcijańskie Rodzin;  WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 3.: Korzeniu Jessego! Tyś chorągwią ludów. Zamilkną króle na widok Twych cudów. Przybądź i pośpiesz, użal się złej doli. Wybaw z niewoli!

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”. 7.00

}

18.00

}

w int. o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki w dniu urodzin; /Intencja Mamy/;

}

w int. p. Marty KUŹDUB, w 90. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

w int. śp. Józefy GABRYLUK, w 18. rocznicę śmierci; MSZA ŚW. RORATNIA:

******************************************************


20. grudnia –> ŚRODA  Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45;  Trwa tydzień Modlitw o życie chrześcijańskie Rodzin;  WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 4.: Kluczu Dawidów! Izraela Boże, Co Ty otworzysz nikt zamknąć nie może: Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy Więźniów z ciemnicy!

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”. 7.00

}

w int. śp. ks. kan. Władysława WOŹNEGO;

 Mszą św. o 18.00 rozpocznie się spotkanie katechetyczne uczniów klas I Szkoły Podstawowej. Bardzo liczymy na obecność Rodziców;  Po wieczornej Mszy św. =>

AKATYST ku czci Bożej Rodzicielki Maryi; Od wczesnego chrześcijaństwa kult Matki Bożej wyrażał się nie tylko w liturgii, ale i w poezji. Kolebką tej twórczości było przede wszystkim Bizancjum. Jednym z najwspanialszych zabytków tej twórczości jest hymn ku czci Bogurodzicy Akathistos. Samo słowo Akathistos (grec. „a” – nie, „kathiden” – siedzieć, nie siedzący, spolszczone: AKATYST) ma dwa znaczenia: – w szerszym oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, odmawianych lub śpiewanych na stojąco. – w znaczeniu węższym hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny śpiewany na stojąco. Najserdeczniej dziękujemy ks. klerykowi Adrianowi oraz grupie śpiewających za trud prób i przygotowania oraz powtarzamy zaproszenie do wspólnej modlitwy AKATYSTEM;

18.00

}

MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. diakona Arkadiusza, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w grudniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;


             

w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. o zdrowie dla p. Romana; w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; w int. śp. Tadeusza, w 14. rocznicę śmierci;

 W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

21. grudnia –> CZWARTEK

 Trwa tydzień Modlitw o życie chrześcijańskie Rodzin;  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;  Po wieczornej Mszy św., ok. godz. 19.00, w Sali nr 2. Domu Katechetycznego KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA => Dla Rodziców proszących o sakrament Chrztu św. dla swoich dzieci oraz dla chrzestnych należących do naszej Parafii, katecheza ta ma charakter warunkowy i obowiązkowy. Zapraszamy!;  WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 5.: O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste, Sprawiedliwości słońce promieniste, Przybądź, i oświeć w ciemnościach siedzące Nędznych tysiące!

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”. 7.00

}

w int. ……………………………………………………………………………………………. ;

 Mszą św. o 18.00 rozpocznie się spotkanie katechetyczne uczniów klas IV Szkoły Podstawowej. Bardzo liczymy na obecność Rodziców;

18.00

} }

MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. śp. Czesława KRYGIER;

/Intencja chrześniaka Grzegorza/;

w int. śp. zmarłych z Rodziny GAGLIKÓW: Eleonory, Józefa, Władysławy, Kazimierza i Heleny;

******************************************************


22. grudnia –> PIĄTEK  W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Pamiętajmy dziś o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;  17.00 => Zbiórka ministrantów; 

Zgodnie z umową i ustaleniami z chorymi,

 Okazja do spowiedzi św. świątecznej: Po południu: od 17.30 do 18.00;  Trwa tydzień Modlitw o życie chrześcijańskie Rodzin;  WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 6.: Królu narodów! Tyś ich upragnieniem, Tyś jest węgielnym jedności kamieniem; Przybądź niech człowiek przez Ciebie stworzony, Będzie zbawiony!

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”. 7.00

}

18.00

} }

20.00

w int. śp. Genowefy i Zbigniewa JÓŹWIAKÓW; MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. śp. Janiny i Michała PAKUŁA, w 24. rocznicę śmierci Janiny; w int. śp. Dariusza, w 3. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Wandy i Kazimierza RECZULSKICH;

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

ZAPRASZAMY

******************************************************

23. grudnia –> SOBOTA

 Trwa tydzień Modlitw o życie chrześcijańskie Rodzin;  Dziś o godz. 7.00 ostatnia, tegoroczna Msza św. roratnia. Cieszymy się bardzo, gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom codziennej modlitwy i wędrówki adwentowej. Szczególnie tym dzieciom i Rodzicom, którzy współtworzyli modlitwę roratnią w sobotnie poranki;  Dziś także PARAFIALNY DZIEŃ CHOREGO => od godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólne CZUWANIE RÓŻAŃCOWE w int. chorych oraz wszystkich tych, którzy im służą, także w szpitalu. ZAPRASZAMY!;  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. PRZEDŚWIĄTECZNEJ od 17.30 do 18.00. . Jak przed każdymi świętami zachęcamy i mocno prosimy, by nie odkładać sakramentalnego pojednania na dni następne. Pomóżmy sobie nawzajem w ten sposób wobec uwielokrotnionych powinności okołoświątecznych;


 WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 7.: Emanuelu! Królu! Prawodawco, Oczekiwanie narodów i Zbawco: Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, Boże, nasz Panie!

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”. 7.00 16.00

} }

MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. śp. Tadeusza CIOSEK;

/Intencja siostrzeńca Ryszarda z Rodziną/;

SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

Dzisiejsza Msza św. Rodzin komunijnych będzie miała charakter wigilii Bożego Narodzenia. Na początku podzielimy się opłatkiem. Bardzo będziemy się cieszyć obecnością wszystkich „komunijnych”, tzn. Rodzin uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej. W Ich intencji też będzie odprawiona Msza św.

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. Rodzin komunijnych naszej Parafii => dziękczynno – błagalna;

}

w int. chorych, cierpiących i samotnych, polecanych do dzisiejszej modlitwy /intencje na kartkach/ – także z naszego Szpitala – oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie; o łaskę zdrowia dla Romana i tych, którzy nas prosili o modlitewną pamięć;

******************************************************

24. grudnia

–> 4. NIEDZIELA ADWENTU DZIEŃ WIGILII  Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół;  W ramach ostatniej niedzieli Adwentu podczas Mszy św. o godz. 10.30 poświęcimy figurki Dzieciątka Jezus do domowej szopki bożonarodzeniowej;  Ze względu na wyjątkowy charakter dzisiejszego dnia (niedziela, która zawsze ma charakter radosny), Konferencja Episkopatu Polski zachęca – zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego – do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wstrzemięźliwość dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia;  Zachęcamy do troski o tradycje przeżycia wieczoru wigilijnego i Świąt Bożego Narodzenia; do pielęgnowania tradycyjnych, religijnych zwyczajów wigilijnych: łamania opłatkiem, wspólnej modlitwy, odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, rodzinnego śpiewu kolęd, pustym miejscu przy stole;


7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w pewnej intencji => dziękczynno – błagalna;

9.00

}

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

10.30

}

w int. śp. Heleny FIAŁKOWSKIEJ, w 22. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych z Rodzin: FIAŁKOWSKICH i KUREK;

12.00

}

w int. śp. Adama BINKA, z okazji Imienin oraz śp. Pawła BINEK;

INTENCJA TYGODNIA: polecajmy Panu Bogu życie chrześcijańskie Rodzin Brochowa

******************************************************

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO

NARODZENIA Gdy pierwsza gwiazda zabłyśnie na niebie a dzwon z wieży kościoła zaprosi do modlitwy na Anioł Pański…

=> DOM

= RODZINA

=>

WIECZERZA WIGILIJNA ******************************************************

MODLITWA RODZINY PRZY STOLE WIGILIJNYM

Błogosławionych, zdrowych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych chwil przeżytych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą z modlitwą Duszpasterze

Stół powinien być na tyle wielki, by wszyscy domownicy mogli przy nim zasiąść. Jedno miejsce, zostawiamy wolne. Stół nakrywamy białym obrusem, pod nim siano – pamiątka narodzenia Chrystusa w żłobie. Na środku stołu stawiamy Krzyż i świecę i ewentualnie małe świece przed każdym nakryciem. Obok świecy kładziemy Pismo


Święte otwarte w tym miejscu, z którego będziemy czytać Słowo Boże. Na talerzyku kładziemy opłatki, którymi będziemy się łamać, a na drugim talerzu – opłatki, listy i kartki, które otrzymaliśmy na święta od naszych bliskich i znajomych. Stół ubieramy wstążkami i gałązkami choinki, do których możemy przyczepić małe bombki. W pokoju stoi choinka a pod nią lub obok – szopka bożonarodzeniowa, dobrze byłoby, aby z umieszczonymi zdjęciami całej Rodziny a szczególnie ze zdjęciami zmarłych w minionym roku. Wieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie lub gdy usłyszymy wieczorne dzwony na Anioł Pański. Rozpoczynamy ją w przyciemnionym pokoju śpiewając pieśń adwentową, np. „Niebiosa rosę…”, „Oto Pan Bóg przyjdzie…”. Następnie Ojciec rodziny lub ktoś, kto Go zastępuje zapala świecę mówiąc:

Światło Chrystusa Wszyscy zgromadzeni zapalając każdy swoją świecę odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki Z kolei Ojciec (Głowa) Rodziny mówi te lub podobne słowa:

Dorocznym zwyczajem naszego Domu, gromadzimy się przy wigilijnym stole, by rozpocząć świętowanie narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z wiarą przyjmujemy prawdę, że dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, aby razem z Maryją i Józefem adorować Dziecię Jezus, które złożone w żłobie ogarnia swą miłością każdego z nas. Jeden z uczestników odczytuje wyraźnie i dobitnie słowa Ewangelii. /Łk 2,1 -8/

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozrządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był K WIRYNIUSZ. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.


Po odczytaniu Ewangelii wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, po czym zgodnie dołączamy wyznanie wiary. Możemy uczynić to w trojaki sposób: 1. Prowadzący rozpoczyna pacierzowe wyznanie wiary:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego… . 2. Może to być także Mszalny symbol nicejsko – konstantynopolitański:

Wierzę w jednego Boga… . 3. Można także zainaugurować modlitwę aktów wiary, nadziei, miłości i żalu:

Wierzę w Ciebie Boże żywy… . Po wyznaniu wiary prowadzący mówi te lub podobne słowa:

Bóg stał się człowiekiem, przyszedł, by nas pojednać z Ojcem w niebie oraz zjednoczyć ludzi w swojej miłości. Zanim weźmiemy w ręce opłatek i połamiemy się między sobą oraz z tymi, którzy nam opłatek posłali, obejmijmy modlitwą wszystkich, których dziś chcemy wspomnieć i być z nimi w jedności. Ref.: Przyjdź

do nas, Panie, i pozostań z nami!

- prośmy za tych, których z nami dziś nie ma, aby Pan Bóg czuwał nad ich drogami; - prośmy za wszystkich samotnych i cierpiących, aby ich towarzyszem i pocieszycielem był sam Bóg Wszechmogący; - prośmy za tych, których nie potrafimy kochać albo kochamy ich za mało, aby to Jezus dawał im to, czego od nas nie dostają, a nasze serca przemieniał; - w myślach wypowiedzmy teraz prośby, które nosimy w sercach.... (chwila ciszy); - prośmy za naszych zmarłych.... (chwila ciszy), abyśmy wszyscy mogli się spotkać w Królestwie Niebieskim; - prośmy za naszą Rodzinę, abyśmy zawsze żyli miłością i umieli i sobie przebaczać. Warto dodać własne, domowe i osobiste intencje wypowiedziane przez poszczególnych członków Rodziny. Tę część liturgii wieczerzy wigilijnej kończy modlitwa:

Ojcze nasz… i Pod Twoją obronę… .

Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojciec Rodziny bierze talerz z opłatkami i mówi:

Teraz podzielmy się tym poświęconym opłatkiem na znak pokoju, jedności i wzajemnej życzliwości. Niech ten biały chleb będzie znakiem przebaczenia i pojednania. A wypowiadane życzenia, niech płyną z głębi naszych serc.

ZANIM POŁAMIEMY SIĘ OPŁATKIEM Zanim w wigilijny wieczór połamiemy się opłatkiem, który przypomina nam dobroć powszedniego chleba oraz Chrystusa, który narodził się w mieście chleba – Betlejem, wybaczmy sobie wyrządzone wzajemnie przykrości


i postanówmy być dobrzy jak chleb, który dla wszystkich leży na stole. Niech nasze szczere życzenia wsparte będą na wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej miłości. Zanim będziemy życzyć sobie Bożego błogosławieństwa, bogatych przeżyć religijnych, zdrowia i radosnych obchodów świątecznych, podziękujmy Bogu za dary chleba, za inne dary i za możliwość naszego spotkania w Rodzinie. Ojciec podaje opłatki zaczynając od najstarszych. Składa życzenia, następnie łamie się opłatkiem z Matką i pozostałymi członkami Rodziny. Dzieci łamią się opłatkiem najpierw z Rodzicami, następnie ze starszymi osobami i między sobą. Potem można odczytać życzenia otrzymane na święta i połamać się tymi opłatkami, które otrzymaliśmy w listach. Nie wypada włączać telewizora. Po wieczerzy śpiewamy kolędy i przy ich śpiewie następuje uroczyste rozdanie prezentów. O 24.00, Pasterka – uroczyste spotkanie przy żłóbku Pana całej Parafii.

******************************************************

22.00  MSZA ŚW. wigilijna } }

w int. chorych, cierpiących i samotnych, także z naszego Szpitala

oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy => dziękczynno – błagalna;

****************************************************** Idąc za blaskiem betlejemskiej gwiazdy uczestniczymy w wielkiej pielgrzymce liczącej miliony ludzi, którzy dziś, w środku nocy, razem z nami – na wzór pasterzy – przerwali spoczynek i opuścili domy. Dokąd prowadzi nas betlejemska gwiazda? Do źródła najczystszych i największych wartości, jakie są dostępne dla człowieka, do betlejemskiej groty. Stajemy przy ołtarzu. Dokonuje się tu to samo misterium betlejemskiej groty. Jesteśmy uczestnikami wielkiego gestu miłości Boga wobec nas. Pamiętajmy, że choćby świat pokryły ciemne chmury, w betlejemskiej grocie wciąż bije źródło zbawczej miłości Boga. Kto do niego dotrze, nie zginie, ale żył będzie na wieki.

00.00  24.00

=>

MSZA ŚW. pasterska

}

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

}

w int. Ofiarodawców, Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno - błagalna;

******************************************************

25. grudnia –> PONIEDZIAŁEK

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA


 W dniu dzisiejszym istnieje obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Obowiązkowi temu czyni zadość, udział w dowolnej Mszy Narodzenia Pańskiego (w szczególności – we Mszy o północy, tzw. „Pasterce”);  Wierni, którzy przystąpili do Komunii św. na Mszy o północy, mogą przystąpić do Niej ponownie, podczas jednej z następnych Mszy;  Dziś można uzyskać odpust zupełny za pobożne przyjęcie (choćby przez radio lub telewizję) błogosławieństwa papieskiego URBI ET ORBI udzielanego Miastu i Światu;  Pierwszy dzień świąt jest CZASEM DLA RODZINY, przeżywamy go w Domu, w Rodzinie, ze swoimi; 8.40

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

9.00

}

w pewnej intencji => dziękczynno – błagalna;

10.30

}

w int. śp. Natalii i Jana KUŚ;

12.00

}

w int. PP. Anny i Henryka DURCZAK, w 30. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: prośmy Pana Boga o radość jedności Rodzin 18.00

}

w int. śp. Rodziców: Felicji i Władysława BIELECKICH; Dziadków: Emilii – Heleny i Aleksandra ROHATYŃSKICH oraz w int. śp. Stanisława, Katarzyny i Jana;

******************************************************

26. grudnia –> WTOREK

W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA * św. Szczepana, pierwszego męczennika -> święto Szczepan (grec. stéphanos => korona, wieniec), był jednym z siedmiu pomocników Apostołów w Kościele jerozolimskim. Według Dziejów Apostolskich „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Dobrą Nowinę z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Pierwszy męczennik, świadcząc swoją śmiercią o prawdziwości posłannictwa Chrystusa i Jego nauki, urzeczywistnił ideał doskonałego naśladowania Mistrza. Uderzające jest podobieństwo między śmiercią Pana Jezusa i św. Szczepana: fałszywi świadkowie, śmierć poza miastem, oddanie się Jezusa Ojcu, a Szczepana - Jezusowi, przebaczanie prześladowcom. Kult Świętego sięga IV wieku. Imię św. Szczepana wymienia się w Kanonie Rzymskim. DZIŚ ROLNICY ŚWIĘCĄ OWIES SIEWNY.  Zgodnie ze zwyczajem kolekta na tacę, czyli dzisiejsza zbiórka ofiar, przeznaczona jest na pomoc dla Papieskiego Fakultetu Teologicznego oraz Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wraz z tym gestem, wspomnijmy w naszej modlitwie także w intencji obu tych ważnych dla życia lokalnego Kościoła instytucji;


 Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy;  Sekcja ekonomiczna Rady Parafialnej uprzejmie prosi wszystkich uczestników parafialnego systemu wspólnego dzierżenia ciężaru kosztów funkcjonowania naszej Parafii w tym szczególnie, kosztów prowadzonych przez nas inwestycji by dziś i jutro zechcieli dokonać końcowych tegorocznych wpłat;  Drugi dzień świąt jest okazją do świątecznych odwiedzin bliskich i przyjaciół; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Rafała i Czesława STĘPKOWSKICH; śp. Rodziców: Janiny i Antoniego BRDYS oraz w int. śp. Haliny BRDYS;

9.00

}

w int. śp. Rodziców: Antoniny i Stanisława MŁYNIK;

10.30

}

w int. PP. Emilii i Kazimierza WOLSKICH, w 50. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

Parafialny Dzień Świętości Życia

12.00

}

18.00

}

w w w w w w w w w w w

int. dziękczynnej za dar życia i powołania do świętości każdego z nas; int. błagalnej, o świętość życia małżonków, Rodziców i Wychowawców; int. polskiej a szczególnie Brochowskiej służby zdrowia; int. o mądrą i przyjazną – niezbrodniczą – politykę prorodzinną; int. podejmujących starania o rodzicielstwo drogą naprotechnologii; int. o szczęśliwe rozwiązanie dla oczekujących go matek; int. o uratowanie małżeństw od rozdarcia a poczęte dzieci od śmierci; int. o nawrócenie dla skłaniających się i ulegających pokusie in vitro; int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji poczętego dziecka; int. Rodzin nowoochrzczonych dzisiaj dzieci => dziękczynno – błagalna; intencjach zgłoszonych do dzisiejszej modlitwy;

w int. śp. Katarzyny WOJDYŁO, w 8. rocznicę śmierci;

******************************************************

27. grudnia –> ŚRODA

W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA * Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty -> święto Jan (hebr. Johhanan => Bóg jest łaskawy), Jan był prorokiem, teologiem i mistykiem. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Pracował jako rybak. Początkowo uczeń Jana Chrzciciela, razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1, 3840). Był Jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9, 2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 37) oraz w czasie aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 33). Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczywał na piersi Zbawiciela. Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej – Jana jako przybranego syna (J 19, 26-27). Po zmartwychwstaniu Jan przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie ujrzał i uwierzył (J 20, 8), że Chrystus żyje. Był z Piotrem podczas cudownego uzdrowienia paralityka przy Złotej Bramie (Dz 4, 13). Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Ga 2, 9), potem w Samarii (?), następnie w Efezie. W tym mieście miał się opiekować Najświętszą Panną Maryją aż do jej Zaśnięcia. W Efezie napisał Ewangelię i trzy listy


apostolskie. Przez cesarza Domicjana został zesłany na wyspę Patmos, tam napisał Apokalipsę. Za panowania Nerwy powrócił do Efezu (Turcja). Tutaj, jako jedyny z apostołów, zmarł około 98. roku śmiercią naturalną. Dlatego podczas dzisiejszej liturgii celebrans nosi szaty białe, a nie – jak w przypadku wszystkich pozostałych Apostołów – czerwone. Jest patronem Albanii i Azji Mniejszej; ponadto aptekarzy, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, litografów, papierników, pisarzy oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl oraz wdów. Jemu poświęcona jest katedra papieży – bazylika Zbawiciela na Lateranie, matka wszystkich kościołów. W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma św. Jego atrybutami są: diakon Prochor, któremu dyktuje tekst, gołębica, kielich z Hostią, kielich z wężem, kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp, siedem apokaliptycznych plag, zwój. Tradycja podaje, że znakiem krzyża zneutralizował działanie trucizny, którą mu podano w kielichu z winem. NA PAMIĄTKĘ TEGO WYDARZENIA W DNIU DZISIEJSZYM ŚWIĘCI SIĘ WINO.  Dziś nasi młodzi wyruszają do Bazylei w Szwajcarii na kolejne spotkanie młodzieży w ramach pielgrzymki zaufania organizowane przez wspólnotę Taize;  Najserdeczniej zachęcamy do modlitwy w intencji wyjeżdżających;  W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

7.00

}

w pewnej intencji => dziękczynno – błagalna;

18.00

}

w int. śp. Czesława KRYGIER, w 30. dniu po pogrzebie /Intencja uczestników pogrzebu/

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w grudniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. o zdrowie dla p. Romana;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;


    

w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

******************************************************

28. grudnia –> CZWARTEK

W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA * Świętych Młodzianków, męczenników -> święto Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. Msza św. za św. Młodzianków jest celebrowana tak jak Msze św. Wielkiego Postu: bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny – czerwony. Wydając okrutny rozkaz Herod chciał uśmiercić nowo narodzonego króla żydowskiego (Mt 2, 16). Czczeni jako flores martyrum – pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli życia za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. W Padwie, w bazylice św. Justyny, a także w kilkunastu innych kościołach, można oglądać relikwie Młodzianków. Są one oczywiście nieprawdziwe, ale dowodzą o wielkim kulcie Świętych Młodzianków. Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.

DZIŚ KOŚCIÓŁ UDZIELA SPECJALNEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECIOM. ZAPRASZAMY na godz. 18.00

7.00

}

w int. śp. Tadeusza DUTKOWSKIEGO;

18.00

}

w int. Haliny, z okazji 50. urodzin oraz Stanisławy, w 75. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Heleny, w 7.; oraz Jana, w 15. rocznicę śmierci;

******************************************************

29. grudnia –> PIĄTEK

W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA * Św. Tomasza BECKETA, biskupa i męczennika -> wspomnienie dowolne

7.00

}

w pewnej intencji => dziękczynno – błagalna;

18.00

}

w int. córki Anety => dziękczynno – błagalna;

/Intencja Rodziców/;

COMIESIĘCZNA MSZA ŚW. WYPOMINKOWA

w int. zmarłych Księży i Sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii oraz naszych Rodziców, Krewnych, Parafian, Przyjaciół, Dobrodziejów oraz zgłoszonych na bieżących kartkach wypominkowych: }  Parafianie, odwołani do wieczności w bieżącym miesiącu;  śp. Jan i Wanda – Maria BARANOWSCY;  śp. Józefa, Karolina, Stanisław PĘDZICH;

Adsum nr 466 c46b 17 xii  
Adsum nr 466 c46b 17 xii  
Advertisement