Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

31. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 460-C40β. * 05. listopada ‘17 r. * Rok IX.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx x x

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxx x xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2017-11-01

Drodzy bracia i siostry, dobry dzień i dobrego świętowania! Uroczystość Wszystkich Świętych jest „naszym” świętem: nie dlatego, abyśmy byli tak wspaniali, ale dlatego, że świętość Boga dotknęła naszego życia. Święci nie są doskonałymi wzorami, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Możemy je porównać do witraży w kościołach, które wpuszczają światło w różnych odcieniach barw. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie ze swoim „odcieniem”. Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali się, by usunąć plamy i ciemności grzechu, i przepuścić łagodne światło Boga. Taki jest cel życia, by przepuścić światło Boga, także cel naszego życia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów, do nas wszystkich, mówiąc nam: „Błogosławieni” (Mt 5,3). Jest to słowo, którym zaczyna się Jego przepowiadanie, czyli „ewangelia”, dobra nowina, ponieważ jest drogą szczęścia. Kto jest z Jezusem ten jest błogosławiony, szczęśliwy. Szczęście nie polega na tym, aby coś posiadać czy też kimś się stawać, przeciwnie prawdziwym szczęściem jest przebywanie z Panem i życie dla miłości. Czy w to wierzycie? Prawdziwe szczęście nie polega na tym, aby coś posiadać czy też kimś się stawać. Prawdziwym szczęściem jest przebywanie z Panem i życie dla miłości. Czy w to wierzycie? Zatem składniki życia szczęśliwego nazywane są błogosławieństwami: błogosławieni są ludzie prości, pokorni, czyniący miejsce dla Boga, którzy potrafią płakać z powodu grzechów innych osób, swoich własnych, ludzie którzy pozostają łagodnymi, walczący o sprawiedliwość, miłosierni dla wszystkich, strzegący czystości serca, zawsze działający na rzecz pokoju i trwający w radości, nie żywiący nienawiści, i którzy nawet wtedy, gdy cierpią, na zło odpowiadają dobrem. Oto błogosławieństwa. Nie potrzebują nadzwyczajnych gestów, nie są przeznaczone dla nadludzi, ale dla tych, którzy przeżywają codzienne doświadczenia i trudy, dla nas. Takimi ludźmi są święci: tak jak wszyscy oddychają zanieczyszczonym powietrzem zła istniejącego


w świecie, ale w drodze nigdy nie tracą z oczu śladu Jezusa, wskazanego w błogosławieństwach, będących jakby mapą życia chrześcijańskiego. Dzisiaj obchodzimy święto tych, którzy osiągnęli cel wskazany przez tę mapę: nie tylko święci z kalendarza, ale wielu braci i sióstr „mieszkających obok nas”, których być może spotkaliśmy i znali. Dzisiaj jest święto rodziny, wielu osób prostych i ukrytych, które rzeczywiście pomagają Bogu, aby prowadzić świat. I nie brak ich także i dziś! Tym nieznanym braciom i siostrom, pomagającym Bogu prowadzić świat naprzód, żyjącym pośród nas zgotujmy wszyscy brawa! Są to przede wszystkim - mówi pierwsze błogosławieństwo – „ubodzy w duchu” (Mt 5,3). Cóż to znaczy? Którzy nie żyją po to, by osiągnąć sukces, władzę i pieniądze. Wiedzą, że kto gromadzi skarby dla siebie, nie jest bogaty przed Bogiem (por. Łk 12,21). Wierzą natomiast, że Pan jest skarbem życia, a miłość bliźniego jedynym prawdziwym źródłem zysku. Czasami jesteśmy niezadowoleni z czegoś, czego nam brakuje lub martwi nas, jeśli nie jesteśmy tak uznawani, jak tego byśmy chcieli. Pamiętajmy, że nie na tym polega nasze szczęście, ale w Panu i w miłości: tylko z Nim, tylko kochając żyjemy szczęśliwie. Na koniec chciałbym wspomnieć o innym błogosławieństwie, które nie znajduje się w Ewangelii, ale na końcu Biblii i opowiada o końcu życia: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają” (Ap 14, 13). Jutro zostaniemy wezwani do towarzyszenia naszym zmarłym modlitwą, aby na zawsze mogli radować się z Panem. Pamiętajmy z wdzięcznością o naszych bliskich i módlmy się za nich. Niech Matka Boża, Królowa Wszystkich Świętych i Brama Niebios, wstawia się za naszą drogę świętości i naszych bliskich, którzy odeszli przed nami i już wyruszyli do niebieskiej ojczyzny.

****************************************************** Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie ograniczenia handlu w niedziele

Warszawa, dnia 31. października 2017 roku

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego. Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują. W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistniejąc z innymi tworzy z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.


Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę. +Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

+Artur Miziński

Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

******************************************************

05. listopada –>

31. NIEDZIELA ZWYKŁA 106. ROCZNICA POŚWIĘCENIA BROCHOWSKIEJ ŚWIATYNI PARAFIALNEJ

Trudno, by w niepamięć popadły ważne fakty związane z przeżywaniem Jubileuszu setnej rocznicy konsekracji naszej świątyni parafialnej. Jednym z nich, kto wie czy nie najbardziej znamienitym, było Przesłanie Ojca świętego Benedykta XVI skierowane do Brochowian. Poniżej przypominamy jego treść.

Watykan, 30. października 2011 r.

Czcigodny Księże Proboszczu. Jego Świątobliwość Benedykt XVI poinformowany o obchodach 100-lecia poświęcenia kościoła w Parafii Świętego Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we WrocławiuBrochowie, które odbędą się w dniu 05. listopada br., włącza się w dziękczynne ,,Te Deum” całej wspólnoty parafialnej, przekazując jej oraz wszystkim uczestnikom jubileuszowych uroczystości wyrazy duchowej łączności i serdecznego pozdrowienia. Ojciec Święty dziękuje Bogu za dar tej świątyni i za wszelkie duchowe dobro, jakie dzięki niej zaistniało na przestrzeni minionych lat. Zawierza Bożej Opatrzności jej teraźniejszość i przyszłość. Życzy, by dzięki posłudze tego kościoła zadzierzgnięta przez lata więź parafian owocowała pogłębieniem wiary, nadziei i miłości oraz godnym świadectwem dawanym Chrystusowi w codziennym życiu. Niech ta Świątynia, ośrodek życia duchowego będzie dla wszystkich miejscem spotkania z Chrystusem, z Jego Ewangelią, miejscem doświadczenia bliskości Boga. Wszystkich uczestników jubileuszowych uroczystości, Jego Świątobliwość zawierza Patronowi kościoła, świętemu Jerzemu. Poleca Bogu dusze zmarłych parafian. Modli się, by cała wspólnota wiernych ożywiana mocą sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystią, wpatrzona w Krzyż Chrystusa tworzyła autentyczną wspólnotę miłości. Księdzu Proboszczowi, Jego Współpracownikom i całej rodzinie parafialnej z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa. Z Chrystusowym pozdrowieniem Arcybiskup Angelo Becciu Substytut Sekretariatu Stanu


1.

2. 3. 4.

5. 6.

Najserdeczniej zapraszając całą Parafię do udziału w dzisiejszej modlitwie oraz dzisiejszym świętowaniu, w szczególny sposób liczymy na obecność Członków Wspólnot Pobożnych naszej Parafii; Rodzin uczestniczących w peregrynacji Relikwii Krzyża Św.; Wszystkich, którzy w ramach przygotowania do Jubileuszu poświęcenia świątyni i erygowania naszej Parafii odnawiali swe przyrzeczenia chrzcielne oraz śluby małżeńskie; Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; Pierwsza niedziela miesiąca – ADORACYJNA; Wytrwale, przypominamy prośbę o czytelne wypisywanie tzw. Kartek Wypominkowych. Młodym Brochowianom podpowiadamy propozycję „dobrego uczynku” pomocy swoim Starszym w tym dziele. Starszych natomiast zachęcamy, by wypisywanie Kartek Wypominkowych z młodymi wykorzystać jako kapitalną i niezwykle potrzebną dziś katechezę o dziejach Rodziny; Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ;

7.

INTENCJA TYGODNIA: polecajmy Autorów Kartek wypominkowych naszej Parafii

8.

17.15 =>NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE: => prowadzą Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. naszej Parafii

9.

MEMENTO!

Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  Pana Czesława SKRZYNECKIEGO z ul. Birmańskiej; Biskup zniszczonego przez wojnę syryjskiego miasta Aleppo Georgez Abou Khazen przyjedzie 05. listopada br. podziękować za akcję pomocy mieszkańców Dolnego Śląska zainicjowaną przez abp Józefa Kupnego na rzecz szpitala św. Ludwika w Aleppo. W ramach akcji zebrano ponad 1.1 ml zł. W niedzielę 05. listopada bp Georgez Abou Khazen spotka się z wiernymi w następujących parafiach we Wrocławiu: 9:30 - Kościół pw. Maksymiliana M. Kolbego => Wrocław - Gądów 11:00 - Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy => Muchobór Mały 18:30 - Katedra pw. św. Jana Chrzciciela Mszy św. przewodniczy abp Józef Kupny, homilię wygłosi bp Georgez Abou Khazen Po Mszy św. koncert „W hołdzie męczennikom XXI wieku” w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej, Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego GAUDIUM i Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego.

TYLKO JEDEN Przyjdźcie do Mnie wszyscy, głos z przybytku woła, we Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was. I ocierać będę pot płynący z czoła, i ziemskiego znoju wam osłodzę czas.

ks. Tadeusz MROWIEC, Materiały Homiletyczne, 311/2017, s.29-31;

Ref. O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, Ofiarę serc naszych nieść! Przed Jego padając tronem, miłosną złóżmy Mu cześć!


Panie Jezu Chryste, z wiarą klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Czynimy to chętnie, gdyż sam nas przywołujesz i przyciągasz swoją miłością. W listopadzie szukamy światła wiary. Kiedy wspominamy wszystkich, którzy odeszli do wieczności, kiedy wspominamy zmarłych, to sami potrzebujemy więcej światła wiary. Jezu Chryste, w dzisiejszej Ewangelii odsłaniasz nam siebie jako Ojca, Nauczyciela i Mistrza. I tylko w Tobie, Jedynym Bogu, mamy szukać jedynego Ojca, jedynego Nauczyciela i jedynego Mistrza. Jezu, Ojcze, kiedy apostoł Filip poprosił: Panie, pokaż nam Ojca, odpowiedziałeś: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Wpatrujemy się w Białą Hostię, aby przypomnieć sobie Twoje słowa o Ojcu. W każdym z nich objawiasz tajemnicę miłości Ojca, który sprawia, że świeci słońce, który zsyła deszcz na ziemię, który troszczy się o nasz pokarm, który troszczy się o nasze odzienie, który wie, czego nam potrzeba i wszystkiego nam użyczy, o ile tylko z wiarą Go poprosimy. Ojciec czeka na nas w swoim domu w wieczności i przygotowuje dla każdego z nas mieszkanie. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, które ciążą na was, grzechu niewolnicy, zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me.

Ref. O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, Ofiarę serc naszych nieść! Przed Jego padając tronem, miłosną złóżmy Mu cześć!

Jezu, Nauczycielu, Rabbi, w ten sposób wielu ludzi zwracało się do Ciebie, bo chętnie i mądrze odpowiadałeś na postawione Ci pytania. Panie, co to znaczy, że jeden jest tylko Nauczyciel, a wszyscy są braćmi i siostrami? Kiedy się uczymy, to poznajemy prawdę o świecie, o stworzeniach, o człowieku. Im więcej nauki, tym więcej poznanej prawdy, im więcej nauki, tym więcej prawdy w naszym umyśle i sercu. A wszystko przez Twoje słowo, Panie, zostało stworzone. Uczymy się tylko po to, aby zbliżać się do Prawdy, którą jesteś Ty sam. Panie Jezu, spraw, abyśmy zawsze byli uczniami, bowiem tylko wtedy możemy się ciągle rozwijać i zbliżać się do Ciebie. Jezu, Mistrzu, w ten sposób zwracali się do Ciebie apostołowie, kiedy prowadziłeś ich tam, gdzie sami nie mogli dotrzeć. Tak było na Górze Przemienienia. W ten sposób zwracali się do Ciebie apostołowie, kiedy otrzymywali to, czego sami nie mogli osiągnąć. Tak było przy cudownym połowie ryb na Jeziorze Galilejskim. Jezu Chryste, jesteś naszym Mistrzem, bo w każdym powołaniu i w każdym zadaniu wskazujesz nam najlepszą drogę i najlepsze rozwiązanie, mistrzowską drogę i mistrzowskie rozwiązanie. Tylko z Tobą możemy zdobyć mistrzostwo w każdej dyscyplinie, w każdej kategorii ducha i serca. Przyjdźcie do Mnie, wszystkie zbłąkane owieczki, Jam jest Pasterz Dobry; tu w objęciu mym. W sercu moim dla was, miejsce jest ucieczki; Słodko i bezpiecznie odpoczniecie w nim.

Jezu – – – – – Jezu – – – – – Jezu – – – – –

Ref. O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, Ofiarę serc naszych nieść! Przed Jego padając tronem, miłosną złóżmy Mu cześć!

Chryste, bądź dla nas Ojcem (powtarzamy) kiedy zabiegamy o codzienny chleb – Bądź dla nas Ojcem kiedy ziemia zasłania nam niebo kiedy szukamy Twojej woli w naszym życiu kiedy mamy pojednać się z bliźnim kiedy zagraża nam zło Chryste, bądź dla nas Nauczycielem gdy nie wiemy, jaką wybrać drogę – Bądź dla nas Nauczycielem gdy nie znamy prawdziwej odpowiedzi gdy potrzebujemy dobrej rady gdy chcemy rozwijać naszą wiarę gdy pragniemy szczerego nawrócenia Chryste, bądź dla nas Mistrzem na drogach naszej modlitwy – Bądź dla nas Mistrzem w wędrówce na szczyt naszego powołania w poszukiwaniu prawdziwych skarbów ducha w dążeniu do najlepszych rozwiązań w szkole miłości największej

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem


06. listopada –> PONIEDZIAŁEK 1. 2. 3.

16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania LEGO => ROBOKLOCKI; Po wieczornej Mszy św. Rodzina Rodzin => Adoracja Najśw. Sakramentu; O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Apostoł wypowiada pochwałę na temat głębokości bogactw Bożych. Pouczenie, wypowiedziane w Ewangelii, jest wezwaniem, aby naśladować powszechną miłość Boga. 4.

7.00

}

w int. śp. Kazimierza MATYSIAK, w 6. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla Marianny MATYSIAK;

17.15 => NABOŻEŃSTWO 18.00

} } }

WYPOMINKOWE

w intencji Ojczyzny => dziękczynno – błagalna;

Msza św. wypominkowa w int. zmarłych z Rodzin Rejonów: 14. i 15. => BROCHÓW, ulice: Chmurna; Filipińska; Koreańska: 35. – 89.; 34. – 70; Woskowa; w int. śp. Franciszka WERESZCZYŃSKIEGO;

Dziś DZIEŃ PARAFIALNEJ MODLITWY w intencjach OJCZYZNY; Zapraszamy, by z tą intencją dołączyć się do comiesięcznej modlitwy Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 przy figurze Matki Bożej na placu przykościelnym.

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

******************************************************

07. listopada –> 1. WTOREK MIESIĄCA

Pierwszy wtorek jest comiesięcznym wspomnieniem ku czci św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów; 2. Zapraszamy do udziału we Mszy św. o 18.00. Jak zawsze też zachęcamy do składania próśb o wstawiennictwo św. Michała; 3. 14.30 => Pracownia komputerowa w Domu katechetycznym => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego; 4. Ok. 19.00 w Sali nr 2 Domu katechetycznego – cotygodniowy KRĄG BIBLIJNY; 5. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Kościół jest Ciałem Chrystusa. Z tej prawdy św. Paweł wyprowadza konsekwencje moralne, których należy przestrzegać w praktycznym życiu. Takie życie będzie właściwą odpowiedzią na zaproszenie Boga, które należy sobie cenić. 1.

7.00

}

w int. ……………………………………………………………………………………………. ;

17.15 => NABOŻEŃSTWO

WYPOMINKOWE


18.00

} }

Msza św. wypominkowa w int. zmarłych z Rodzin Rejonów: 12. i 13. => BROCHÓW, ulice: Aleja Róż; Mandżurska; Piwniczna; Tybetańska; Bengalska; Społeczna; MSZA ŚW. O UZDROWIENIE:

w intencjach próśb o wstawiennictwo św. Michała Archanioła:          

}

        

o wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, zwątpienia i beznadziei; za zniewolonych duchem lęku, rozpaczy i depresji; za uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu; za uzależnionych od hazardu, pornografii i nieczystości ciała i serca; za uzależnionych od telewizji, Internetu, telefonu i gier komputerowych; za zniewolonych duchem pracoholizmu kosztem życia rodzinnego; za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa; za zniewolonych nienawiścią, mściwością, niewybaczaniem i niezgodą; za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr materialnych; za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy, pychy, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca; o uwolnienie od ducha złości, lenistwa, gniewu i nieumiarkowania; za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszczerstwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądami; o wolność serca dla naszych Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; za kapłanów, siostry zakonne i osoby poświęcone Panu Bogu; za mieniących się naszymi nieprzyjaciółmi i tych, którzy nas zranili; o wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła, Bożego Prawa oraz szerzących pogańską kulturę życia; o uzdrowienie dusz i ciał z chorób duchowych, psychicznych i fizycznych nas, uczestników modlitwy do św. Michała Archanioła; w bieżących intencjach własnych: w intencji zmarłych mieszkańców Iwin;

******************************************************

08. listopada –> ŚRODA

1. 2.

Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP; W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Otrzymaliśmy Prawo Boże jako wskazanie drogi życia. Sednem zaś tego wszystkiego jest miłość. Miłość prowadzi do wypełnienia Prawa, musi jednak łączyć się z wyrzeczeniem, bez którego nie można być uczniem Jezusa. 3.

7.00

}

w int. p. Barbary GABRYLUK, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna;

17.15 => NABOŻEŃSTWO 18.00

}

WYPOMINKOWE

Msza św. wypominkowa w int. zmarłych z Rodzin Rejonów: 10. i 11. => BROCHÓW, ulice: Iracka; Koreańska: 9. 11. – 33. i 2. - 28; Mościckiego: 45; Napalska; Perska; Plac Indyjski;

} w int. śp. Grzegorza BOBĘ, w rocznicę śmierci; } Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;


 w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w listopadowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. Marty, Anny i Marty, o szczęśliwe rozwiązanie;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; 4. W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

09. listopada –> CZWARTEK

* Rocznica poświęcenia bazyliki Laterańskiej -> święto Od XII wieku obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki wzniesionej przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Ponieważ bazylika na Lateranie jest „matką i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata”, święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i jedności ze Stolicą Piotrową, która „przewodniczy związkowi miłości”, tj. Kościołowi. Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu. Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.; 2. Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas VII Szkoły Podstawowej. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność – przynajmniej podczas Mszy św.; 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Z największym szacunkiem powinniśmy się odnosić do każdej świątyni. Tu bowiem sprawowane są święte tajemnice naszej wiary, tu spotykamy się z naszym Ojcem niebieskim. 3.


7.00

}

w int. ……………………………………………………………………………………………. ;

17.15 => NABOŻEŃSTWO 18.00

}

WYPOMINKOWE

Msza św. wypominkowa w int. zmarłych z Rodzin Rejonu: 9. => BROCHÓW, ulice: Chińska; Gruzińska; Koreańska: 1; Polna; 3-go Maja;

}

w int. śp. Rafała STĘPKOWSKIEGO; Czesława STĘPKOWSKIEGO; Haliny BRDYS oraz śp. Rodziców: Janiny i Antoniego BRDYS;

}

w int. śp. Bogumiły ŁAWNICZAK, w 5. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Henryki ŁAWNICZAK;

******************************************************

10. listopada –> PIĄTEK

* św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła -> wspom. obowiązkowe W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę; 2. Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; 3. O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu; 4. O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych; 5. 15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa; 6. 16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.; 7. Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas II gimnazjalnych. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność – przynajmniej podczas Mszy św.; 8. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Św. Paweł ukazuje zasady swego apostolskiego postępowania, ukazując swoją prawdziwą roztropność, różną od roztropności tego świata, której przykłady podaje Jezus w Ewangelii. 1.

7.00

}

w int. śp. Jana ŻEBROWSKIEGO i Ewy KALMAN;

17.15 => NABOŻEŃSTWO

WYPOMINKOWE

Msza św. wypominkowa 18.00

}

w int. zmarłych z Rodzin Rejonów: 7. i 8. => BROCHÓW, ulice: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Mościckiego: 36. – 44.; Pakistańska; Plac Mongolski; Tatarska; Wietnamska;

}

w int. śp. Grzegorza ZIELIŃSKIEGO, w 6. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Tadeusza PIKULSKIEGO; Jego śp. Rodziców: Józefy i Franciszka; braci: Władysława, Stanisława i Bronisława oraz wszystkich zmarłych z całej Rodziny

20.00

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

ZAPRASZAMY


11. listopada –> SOBOTA Ojczyznę kocha się nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że własna. 11. listopada – to więcej niż tylko 99. rocznica związana z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. 11. listopada jest dla nas zawsze czasem, kiedy sięgamy do historii naszych ojczyźnianych dziejów. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom, za ich męstwo, miłość, ofiarność, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków Narodu. Pamiętajmy, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale również i wielki obowiązek, m.in. aby mówić młodemu pokoleniu o ważnych dla nas: polskości, patriotyzmie i o bohaterach narodowych. * św. Marcina, biskupa -> wspomnienie obowiązkowe Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około roku 316 w rodzinie pogańskiej. Mając 15 lat wstąpił do służby wojskowej, którą odbywał w Galii. Przyjąwszy chrzest, porzucił służbę wojskową i założył klasztor w Liguge. Prowadził w nim życie monastyczne pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem został kapłanem i biskupem Tours. Był dobrym pasterzem swojego ludu, założył inne klasztory, gorliwie głosił Ewangelię. Zmarł w roku 397.

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ: Iz 61, 1-3a; – Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim T. VI, s. 120*-121*, czyt. 101

Będę na wieki sławił łaski Pana => Ps 89 (88), 2-5. 21-22. 25. 27.; Mt 25, 31-40; – Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych

braci, Mnieście uczynili Zobaczyłeś brata, zobaczyłeś Chrystusa! Pragniemy dziś w dniu Święta Niepodległości przed Bożym Majestatem, przed Bogiem naszych ojców, wyśpiewać Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy za dar niepodległości – tej, co przyszła w listopadowy dzień 1918 roku, i tej, która jest dziś i naszym udziałem. Czynimy to w łączności ze św. Marcinem, który uczy nas konsekwencji w pójściu za Chrystusem oraz wrażliwości wobec każdego potrzebującego. Może też jeszcze raz uzasadnione będzie nasze wołanie: „Panie, naucz nas być wolnymi!”. Bo tak naprawdę, to co z naszych życiorysów mogliby zapamiętać potomni? Prośmy św. Marcina, by pomagał nam codziennie znajdować okazje do czynienia dobra. 7.10

=>

7.30

}

9.00

}

10.30

}

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P. w int. Marcina, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna; w int. śp. Jerzego PEPŁOWSKIEGO,

Józefy, Stanisława, Jana, Jerzego, Henryka, Marianny i Aleksandra oraz wszystkich zmarłych z Rodziny WOJDA i PEPŁOWSKICH; w int. śp. Rozalii, Szczepana, Bronisława, Heleny, Janiny , Agaty i Kazimierza oraz wszystkich zmarłych z Rodziny WĘGIER;


12.00

16.00 17.30

}

w intencji Ojczyzny

}

w int. Stanisława, w 1. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

}

=>

dziękczynno – błagalna;

SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

=> prowadzą Rodziny komunijne – uczniów klas II i III Sz. P.

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Eugeniusza STĘPKOWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci;

******************************************************

12. listopada –>

32. NIEDZIELA ZWYKŁA 1. 2. 3.

4. 5.

Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; Kościół w Polsce przeżywa dziś 9. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM => „OCALMY CHRZEŚCIJAN NA BLISKIM WSCHODZIE”; Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę. Dziękujemy za każdy gest; Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Tadeusza DUTKOWSKIEGO;

9.00

}

w int. śp. Józefa GURGUL, w 20. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Stanisława GURGUL, w 21. rocznicę śmierci;

10.30

}

w int. Zuzanny FIAŁKOWSKIEJ, w 1. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

12.00

}

w int. śp. Krzysztofa BEDNARZ, w 4. rocznicę śmierci;

/Intencja Rodziny WĄSOWSKICH/;

INTENCJA TYGODNIA: włączmy się do modlitwy w int. Kościoła prześladowanego

17.15 } NIESZPORY NIEDZIELNE 18.00

}

w int. śp. Janiny i Hipolita JAKIMCZYK oraz Henryki i Władysława LEŚKIEWICZ;

Adsum nr 460 c40b 05 xi  
Adsum nr 460 c40b 05 xi  
Advertisement