Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Nr 458-C38β. * 01. listopada ‘17 r. * Rok IX.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie!


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Papieski twitter Ojciec patrzy na nas, a Jego spojrzenie pełne miłości zachęca, byśmy oczyścili naszą przeszłość i pielgrzymowali w jedności. Zachęcam was do stałego patrzenia na Pana Jezusa Chrystusa, aby nauczyć się od Niego kochać całym sercem. Próżność nie tylko oddala nas od Boga – sprawia, że stajemy się śmieszni.

******************************************************

01. listopada –> ŚRODA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1. Dzisiaj Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebie-

skiej, a wszystkim pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich braci zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką; 2. Msze św. na cmentarzach: o 13.00 na Brochowskim; o 14.00 na Bieńkowickim; 3. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące: 1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy; 2) odmówienie „Ojcze nasz…” i „Wierzę w Boga…”;

3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.; 4) Spowiedź i Komunia św.


W dniach 01. – 08. listopada można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku zyskuje się odpust cząstkowy; 5. Dziś jeszcze o 17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE w intencji zmarłych; 4.

7.10

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

=>

7.30

}

w int. śp. zmarłych z Rodzin: DZIĘCIOŁOWSKICH i HRUSZCZAKÓW;

9.00

} }

w intencji Parafian

10.30

=> dziękczynno – błagalna;

w intencjach Ojca Świętego Franciszka;

CMENTARZ BROCHOWSKI => Intencja Mszy św., zbiorowa:  w int. wszystkich zmarłych kapłanów i sióstr zakonnych pracujących

13.00

}

lub wywodzących się z Parafii Brochowskiej; Tadeusza KRUKOWSKIEGO, Stanisława GÓRSKIEGO; Heleny i Jana SKWIERZYŃSKICH; Jerzego KOŁOSOWSKIEGO; Janiny, Stefana i Joanny GAJEWSKICH; Bernadety oraz zmarłych z Rodzin: KLIMASZEWSKICH i JAKÓB; Bronisławy, Edwarda, Stanisława, Zenona, Roberta, Wiesława i Michała oraz zmarłych z Rodziny SZOMA i SIWAK;  w int. zmarłych z Rodziny SIWAKÓW: Tadeusza, Stefana, Marii, Michała, Jadwigi, Małgorzaty, Józefa, Katarzyny i Janiny;  w int. śp. Franciszka oraz zmarłych z Rodziny FERENZ, SZOMA i SIWAK;  w int. zmarłych z Rodzin: WATRAS, WĘGIEL, SACIUK, DĄBROWSKICH, OSOWSKICH, BRUŻDZIAK, PLUTA, GORCZYCA oraz zmarłych w czyśćcu;

     

w w w w w w

int. int. int. int. int. int.

śp. śp. śp. śp. śp. śp.

Po zakończonej Mszy św. na obu cmentarzach:

PROCESJA ŻAŁOBNA ZA ZMARŁYCH Po zakończonej procesji – jeśli będzie taka potrzeba – księża będą błogosławić nowe pomniki wzniesione na mogiłach pochowanych Parafian;

CMENTARZ BIEŃKOWICKI => Intencja Mszy św., zbiorowa: 14.00

}

 w int. wszystkich zmarłych z całej Rodziny a szczególnie w int.: Rozalii, Michała, Piotra, Stefanii, Klementyny, Stanisława, Leona, Marianny, Andrzeja, Rocha i Leokadii, Henryka; Stefana, Janiny, Teresy, Izydora, Loli, Antoniego;

******************************************************

17.15 => Nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych 18.00

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:

 w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w listopadowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;


                   

w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych; w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego; we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania; w int. Marty, Anny i Marty, o szczęśliwe rozwiązanie; w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii; w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE – ZAPRASZAMY

* Na ołtarzach bocznych wyłożone są formularze kartek wypominkowych związanych z tradycją listopadowej modlitwy w intencji naszych zmarłych. Wytrwale zapraszamy i podpowiadamy, by wypisywanie kartek wypominkowych wykorzystać do rodzinnej katechezy o dziejach Rodziny. Nadto, równie gorąco prosimy o zaznaczenie na odwrocie kartki wypominkowej Rejonu naszej Parafii, w którym mieszka Wasza Rodzina. Od 02. listopada, codziennie, tuż po modlitwie różańcowej, sprawować będziemy Msze św. wypominkowe, w intencjach tych zmarłych, których imiona zostaną zanotowane na tzw. kartkach wypominkowych. Odczytywać je będziemy według porządku Rejonów. Szczegóły znajdować się będą w ADSUM.

******************************************************

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii;

Intencja Krucjaty w int. obrony życia: O miłosierdzie Boże dla rodziców winnych śmierci dziecka;

Intencja parafialna: Aby najpełniejszy udział każdego z nas i naszych Rodzin w listopadowej modlitwie utwierdził nas w dążeniu i przybliżył do świętości.


ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

NARZECZONY

NARZECZONA

Zapow.

Maciej – Dariusz MUDRAK Anna ŚLUSARCZYK 3. Wrocław, Cedrowa Wrocław, Cedrowa Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wspomnianego wyżej związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo.

******************************************************

02. listopada –> 1. CZWARTEK

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej. Dla chrześcijan wspominanie zmarłych jest zawsze świętowaniem zmartwychwstania. Śmierć nie jest ostateczną rzeczywistością dla ludzi. Po śmierci idą w stronę Chrystusa, a On ich przyjmuje i zostają przywróceni do życia wiecznego z Nim, Chrystusem Zmartwychwstałym i Żywym. Dlatego „święto zmarłych” trzeba koniecznie przeżywać również przy ołtarzu Chrystusa i nasze bolesne wspomnienia skonfrontować z anamnezą, czyli Pamiątką Jego Męki i Śmierci. Jego zwycięstwo nad śmiercią daje nadzieję, a wraz z nią chęć do życia i do troski o to, by nie zakończyło się klęską. Chrystus karmiąc nas swym Ciałem, daje nam udział w swoim zwycięstwie. Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) – opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata – prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte.

Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu. Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.; 2. Bardzo zapraszamy do udziału w codziennej modlitwie wypominkowej. Sprawować ją będziemy w dni powszednie podczas wieczornej Mszy św. i poprzedzającego ją nabożeństwa wypominkowego; 3. Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: od 6.45 do 7.00 oraz od 17.30 do 18.00; 1.

4.

O 17.15 => GODZINA ŚWIĘTA;

Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Towarzyszymy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przeżywającego trwogę zbliżającej się męki i konania. Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu.


Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Całe życie Jezusa było wielkim aktem posłuszeństwa woli Ojca. Również w chwili śmierci powierza On Ojcu swojego ducha. Obyśmy i my, w chwili śmierci mogli ze spokojem nasz los powierzyć Bogu. 5.

7.00

}

16.00

}

w int. wszystkich wiernych zmarłych; SZPITAL:

w int. zmarłych z Rodziny;

17.15 => NABOŻEŃSTWO 18.00

} } }

WYPOMINKOWE

w int. Ojca Świętego Franciszka, abpa Józefa, biskupów, kapłanów, diakonów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; MSZA ŚW. WYPOMINKOWA:

w int. zmarłych z Rodzin Rejonu: 18. => IWINY; w int. zmarłych kapłanów oraz zmarłych z Rodzin: BAWOLSKICH, NAWROTÓW, SZUMIŃSKICH, MAĆKOWIAKÓW, BONIAKOWSKICH oraz wszystkich wiernych zmarłych w czyśćcu cierpiących;

GODZINA ŚWIĘTA

=> Wytrwała wiara Pieśń: Kochajmy Pana … . Panie Jezu! Cieszymy się, że wpatrując się w Ciebie możemy umacniać naszą wiarę. Dzięki temu, że zdołaliśmy się zatrzymać, będziemy mogli iść dalej we właściwym kierunku. Nasze życie nie będzie błąkaniem się po bezdrożach, lecz pokornym pielgrzymowaniem Twoimi śladami. Bez Twojego błogosławieństwa nie jest to możliwe. Dzięki podarowanej nam wierze odnajdujemy właściwy kierunek. Dzięki tej łasce mamy siłę, aby pokonać czekające na nas kilometry. Życie jest wędrówką. Cieszymy się, Panie Jezu, że jest to podróż, w którą nas zabierasz, abyśmy dotarli do domu Ojca. Ty nas przeprowadzasz przez wszystkie trudności czyhające na tej drodze. Wdzięczni jesteśmy za wiarę, dzięki której możemy osiągnąć cel. Pragniemy modlić się dzisiaj, prosząc o orędownictwo Symeona. Jest on patronem ludzi, którzy są wytrwali w cierpliwym czekaniu, aż przyjdziesz ze swoją łaską. Pieśń: Chwała i dziękczynienie … . Rozważanie biblijne Pięknym przykładem wytrwałej wiary jest starzec Symeon. Imię jego oznacza „Pan wysłuchał”. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, że: „Był człowiekiem sprawiedliwym i pobożnym. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, i błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”(Łk 2, 29-32). Jakżeż przejmujący jest obraz sędziwego człowieka, który całe życie czekał na spełnienie się pięknej obietnicy. Zastanówmy się, jaka jest tajemnica tego, że nastał wreszcie dzień, kiedy proroctwo stało się faktem. Pomyślmy, dzięki czemu Symeon doczekał tego dnia. Na pewno cechy jego ducha, czyli pobożność i sprawiedliwość, sprawiły, że jego serce było wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego. Potrafił usłyszeć Boże wezwanie i codziennie nasłuchiwać czy to już ten dzień, w którym ono się spełni. Wytrwałym potrafi być tylko ten człowiek, który nie traci kontaktu ze swoim przewodnikiem. Idzie za nim codziennie, wsłuchując się w jego wołanie. Jeżeli zostanie sam, szybko się pogubi lub zniechęcony zawróci. Symeon, modląc się wytrwale, nie tracił kontaktu z Panem Bogiem i mógł w finale swojego życia ucieszyć się, że oto nadszedł dzień wielkiej radości. Umieć czekać, to wierzyć głęboko, że


to, co najpiękniejsze, ciągle jest przed nami. To wierzyć głęboko w to, że nie najważniejsze w życiu są nasze marzenia, lecz umiejętność rozpoznania woli Bożej. W Ewangelii czytamy dalej: „A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 33-35). Symeon błogosławił Świętą Rodzinę a zarazem wypowiadał słowa, w których ukryty jest dramat męki Chrystusa i Maryi. Błogosławić to czynić szczęśliwym. Starzec pokazuje, że szczęścia nie można osiągnąć bez spotkania z tajemnicą cierpienia. Człowiek wytrwałej wiary przygotowany jest na krzyż, który wcześniej czy później stanie na jego drodze. Okazuje się, że ten krzyż nie jest tylko udręczeniem, ale drabiną, po której człowiek wspina się do nieba. Symeon uczy nas wytrwania do końca mimo bólu. Pieśń: Serdeczna Matko … . Z wytrwałą wiarą Symeona powtarzajmy:: „Prosimy Cię, Panie!”.  Byśmy nigdy nie poddawali się, kiedy spotykają nas trudności i umieli zawierzyć Twojej obietnicy …  Aby nigdy nie oceniać ludzi, którzy się załamali, nie podołali wyzwaniom, nie zrealizowali wyznaczonych zadań …  Abyśmy nigdy nie złorzeczyli, ale zawsze błogosławili, nawet tych, którzy rzucają nam kłody pod nogi …  Byśmy nigdy nie zazdrościli naszym bliźnim dobra, które jest w ich sercu, wewnętrznej siły, dzięki której pokonują wszystkie trudności …  Aby wszystkie młode kobiety nie bały się macierzyństwa, w które jest wpisany wielki wysiłek a zarazem błogosławieństwo i radość …  Byśmy mieli cierpliwość rolnika, który wrzucając ziarenko, czeka, aż stanie się kłosem. Pieśń: Upadnij na kolana … . Pełni wdzięczności, jak Symeon trzymający w rękach małego Jezusa, wołajmy do Boga: „Dziękujemy Ci, Panie!”. „Symeon był to człowiek sprawiedliwy i pobożny” – dziękujemy Ci za ludzi, którzy są świadkami prawdziwej pobożności – „Za natchnieniem zaś Ducha poszedł do świątyni” – wyrażamy Ci wdzięczność, że przenikasz nasz umysł, inspirujesz nasze wybory, dajesz mądrość, która rodzi wytrwałość – „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” – dziękujemy Ci za dar chrztu, który rozpoczął w naszym sercu nowe życie, dzięki któremu żyjemy w blasku Twojej prawdy. Za wszystkich ludzi, którzy przekazali nam wiarę w Twoją mądrość – „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” – dziękujemy Ci za ludzi odważnych, którzy męczeństwem potrafili dać świadectwo wierze – „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” – dziękujemy Ci za Twoją Matkę, przewodniczkę naszej wiary, która wytrwale stoi pod naszym krzyżem, pilnując, abyśmy z niego nie zstąpili – Pieśń: Cóż Ci, Jezu damy … . Panie Jezu, prosimy Cię, błogosław nam, abyśmy wrócili do naszych domów, wierząc głęboko, że nigdy nas nie opuszczasz. Prosimy Cię, abyśmy przeżywając różnego rodzaju trudności, nie przestawali wierzyć w moc Twojego błogosławieństwa. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem … .

******************************************************

03. listopada –> 1. PIĄTEK

* św. Marcina z Porres, zakonnika -> wspomnienie dowolne W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę; 2. O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu; 1.


O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych; Zachęcamy do prywatnego odprawienia nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ; 5. Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: Rano: od 6.45 do 7.00 3. 4.

 Po południu: od 17.30 do 18.00; 6.

Zapraszamy do sakramentalnego pojednania oraz do kontynuowania lub podjęcia inicjatywy udziału w nabożeństwie (9.) pierwszych piątków miesiąca. Okazja do spowiedzi św. miesięcznej w kontekście Mszy św. przed i po południu;

Od godz. 14.30 15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa; 16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.; 9. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Św. Paweł w kontekście niewierności Izraelitów wymienia przywileje, jakie otrzymali. Między innymi od nich według ciała pochodzi Chrystus, który w Ewangelii, mimo krytycznego nastawienia faryzeuszy, uzdrawia chorego na puchlinę wodną. 7. 8.

7.00

}

w int. śp. Joanny KACZAN;

/Intencja Anety z Rodziną/;

17.15 => NABOŻEŃSTWO 18.00

WYPOMINKOWE

za nasze grzechy } w int. wynagrodzenia Panu Jezusowi i o godne przystępowanie do Komunii św.;

Msza św. wypominkowa

} w int. zmarłych z Rodzin Rejonów: 16. i 17.

=> BROCHÓW – ul. Mościckiego: 46. – 51.; i BIEŃKOWICE;

śmierci } w int. śp. Rajmunda SADOWSKIEGO, w 30. dniu po /Intencja uczestników pogrzebu/;

20.00

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy

ZAPRASZAMY

ROZWAŻANIE PIERWSZOPIĄTKOWE => Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych Dwudzieste piąte wezwanie Litanii do Bożego miłosierdzia brzmi: „Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych”. To wezwanie zwraca uwagę na to, że jednym z istotnych doświadczeń człowieka jest udręka. Udręka to niezwykle bolesny, wewnętrzny stan, to doświadczanie długotrwałego duchowego bólu. To wezwanie pokazuje jednak rzecz zdumiewającą. Doświadczenie udręki może zbliżyć człowieka do miłosierdzia Bożego. A wtedy ta udręka staje się dla niego łaską, nabiera niesamowitej wartości. Oczywiście człowiek może zamknąć się na Boga w swojej duchowej udręce i nie skorzystać z Jego pomocy. Ważne jest jednak to, że mamy szansę podejścia do udręki od strony religijnej. I w takiej właśnie sytuacji z pomocą cierpiącemu przychodzi miłosierdzie Boże. Ta pomoc Boża jest wielowymiarowa. Miłosierdzie Boże usuwa udrękę Boska pomoc udzielana człowiekowi udręczonemu może polegać na usunięciu sytuacji zewnętrznej, bądź też wewnętrznej, która jest przyczyną ludzkiego cierpienia. Tak zdarzyło się kiedyś przy bramie miasteczka Nain. Wtedy odprowadzała na cmentarz swojego jedynego syna pewna wdowa. Jej cierpienie wydawało się nie mieć już końca. I właśnie wtedy stanął obok


niej Miłosierny. Dotknął zmarłego i nakazał mu wstać. I w tej sekundzie zakończyła się udręka matki. Znów, jak przed laty, objęła swoimi ramionami nowo narodzonego syna (Łk 7,11-17). Miłosierdzie Boże zmienia podejście do udręki Są jednak sytuacje, w których Boska pomoc udzielana człowiekowi udręczonemu nie polega na usunięciu sytuacji, która dręczy. Cierpienie wewnętrzne pozostaje, ale Bóg mówi, że Jego pomoc będzie wystarczająca, aby je znieść. To cierpienie, ta udręka jest konieczna i ważna, choć może być często dla nas niezrozumiała. Tak było kiedyś ze św. Pawłem, który spotkał się z Miłosiernym, a potem doznał niezwykłych, mistycznych doświadczeń. Sam napisał o sobie: „Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,7-9). Miłosierdzie Boże nadaje sens udręce Są także sytuacje, w których miłosierdzie Boże nadaje nowy sens ludzkiej udręce. Cierpienie przestaje być wtedy udręką, a staje się ofiarą składaną Bogu, czyli łaską. Tak było ze Szczepanem oskarżanym o bluźnierstwa. Człowiek religijny i wierny Bogu znosił udrękę oskarżeń o zniewagę Boga. I on zobaczył Miłosiernego. „Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: ‘Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga’. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: ‘Panie Jezu, przyjmij ducha mego!’ A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: ‘Panie, nie poczytaj im tego grzechu!’ Po tych słowach skonał” ( Dz 7, 54-60). Udręka zamieniona w łaskę. Miłosierdzie Boże koi ból serc udręczonych, choć robi to na wiele sposobów. Podziękujmy Bogu za ten dar ukojenia.

******************************************************

ROZWAŻANIE PIERWSZOSOBOTNIE => Moje miejsce – Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29 i Łk 14, 7-11;

Uczta przedstawiona przez Jezusa w przypowieści z dzisiejszej Ewangelii jest obrazem życia. Każdy z nas ma w nim swoje miejsce. Określa je wiele czynników: nasz status społeczny, zawód, miejsce zamieszkania, rodzina, towarzystwo, w którym się znajdujemy oraz inne. Pewnie nie jest nam obce dążenie osób szukających lepszego miejsca. Każdy pewnie chciałby żyć lepiej, łatwiej, zostać docenionym, poczuć się ważnym. Chcemy lepszego miejsca. Dzisiaj jednak słowo Boże każe nam lepiej przyjrzeć się temu, które mamy. Pierwszą i chyba najważniejszą informacją, którą słyszymy, jest to, że miejsca wybiera Bóg. To On jest tym, który nas zaprasza na ucztę życia i to On wskazuje, kto zasiada wyżej, a kto niżej. Widzimy przy tym, że On zauważa nasze potrzeby i zdolności. Nie pozwoli, byśmy znaleźli się nie tam gdzie trzeba. Nie pozwoli, byśmy znaleźli się zbyt daleko. Jeśli tak jest, wtedy odnajduje nas i mówi: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Nie wyróżni nas, jeśli brakuje nam pokory – wskaże nam miejsce z tyłu. Więc moje miejsce jest dobre, najlepsze, bo to sam Bóg mi je wybrał. Powinniśmy więc je przyjąć. Ważne, byśmy przy tym mieli świadomość, że każde z tych miejsc nie oznacza jedynie wyróżnienia. Jest to także zadanie. Jak bowiem mówi znana sentencja: „Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć” (F. Pastorelli). W tych konkretnych realiach życia, których doświadczamy, mamy wydać najlepszy z możliwych owoców. Bóg zna nasze możliwości i wie, ile możemy z siebie dać. Tutaj już widzimy, iż to, że On nas czasem spycha do dalszego rzędu, jest błogosławieństwem. Wyróżnienie – lepsze miejsce może być ciężarem. Radość z zaszczytnej funkcji nie jest w stanie przysłonić ciężarów związanych ze sprawowaniem urzędu. Czasem mówi się, że dyrektor czy inny przełożony przeżywa radość jedynie w momencie nominacji. Potem wiążą się z tym jedynie obowiązki, którym nie każdy jest w stanie podołać. Bóg nie pozwala też, byśmy zmarnowali nasze zdolności. Dlatego sprawia, że musimy podejmować rozmaite zadania. Bóg, wybierając nam miejsce, nie pozostawia nas samymi. Nigdy nie zostawił swojego wy-


branego ludu, o czym upewnia nas dzisiejsze pierwsze czytanie. Tak i nigdy nie zostawi nas. Dał nam miejsce w życiu, dał zadania i wspiera nas nieustannie w ich wypełnianiu. Wymownie wyraził to patron dzisiejszego dnia, św. Karol Boromeusz: „Wszyscy wprawdzie, przyznaję, jesteśmy słabi, ale Pan Bóg udzielił nam środków, z których, jeśli tylko zechcemy, możemy łatwo skorzystać”. Bóg daje nam siłę, abyśmy owocowali. Najpiękniejszy przykład tego owocowania w miejscu wybranym przez Boga stanowi Najświętsza Maryja Panna. Miejsce, które zostało Jej wybrane przez Boga, trudno uznać za najbardziej prestiżowe. Skromne miasto, uboga rodzina i trudna misja. Jednak owoce są wspaniałe. Odczuwa je każdy z nas. Wykorzystała w całej pełni wszelkie możliwości, jakie dał Jej dobry Bóg. Uczmy się przynosić owoce jak Maryja.

******************************************************

04. listopada –> 1. SOBOTA

* Św. Karola BOROMEUSZA, biskupa -> wspomnienie obowiązkowe Karol urodził się na zamku Arona w Longobardii w roku 1538. Po ukończeniu studiów prawniczych został mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Gorliwie wprowadzał w diecezji reformy Soboru Trydenckiego. Niestrudzenie wizytował diecezję, odbył 16 synodów. Zmarł w Mediolanie 03. listopada 1584 roku

DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Parafia nasza w dniu dzisiejszym ma swój „dyżur” w ogólnodiecezjalnej, tzw. wieczystej, Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to dla nas Brochowian, kapitalna sposobność, by w bliskości z Panem Jezusem Eucharystycznym, podjąć bezpośrednie przygotowanie do kolejnej rocznicy poświęcenia naszej świątyni parafialnej. W bieżącym roku jest to już 106. rocznica. Związaną z tym modlitwę podjęliśmy od niedzieli, 29.10.; 2. Nasza adoracja, to również wspaniała okazja do listopadowej modlitwy w intencji naszych bliskich zmarłych, w której możemy zyskać przypisane prawem kościelnym odpusty oraz w intencji Ojczyzny, wobec zbliżającego się kolejnego święta rocznicy Odzyskania Niepodległości; 3. Adoracja trwać będzie przez cały dzień – od 7.30 do 17.30 – w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Dary Boże są nieodwołalne, dlatego św. Paweł wierzy w ostateczne nawrócenie Izraela po wejściu pogan do Kościoła, aby mogli zająć swoje miejsca na uczcie eschatologicznej. Ewangeliczna uczta z Jezusem jest zapowiedzią tamtej uczty. 4.

7.00

} w int. ks. kleryka Adriana, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna; COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH  7.30 => 9.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu;  8.30 => 9.00 - okazja do Spowiedzi św.;  9.00 => Msza św. w int. wszystkich członków parafialnych

wspólnot pobożnych => dziękczynno – błagalna;

 zmiana Tajemnic Żywego Różańca;

16.00

}

SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;


17.30 CZUWANIE RÓŻAŃCOWE Dzisiejsza pierwszosobotnia Msza św. wieczorna o 18.00, dedykowana jest nade wszystko Rodzinom uczniów klas 2. Szkoły Podstawowej uczestniczącym w drodze przygotowania do sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii. Tym razem więc, bardzo prosimy Rodziny uczniów klas 2. o przygotowanie oprawy liturgicznej sobotniej Mszy św. wigilijnej. I oczywiście, zapraszamy najserdeczniej wszystkich do wspólnej modlitwy.

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Wojciecha, w 3. rocznicę śmierci;

******************************************************

05. listopada –>

31. NIEDZIELA ZWYKŁA Dziś uroczystość => 106. rocznica poświęcenia – „konsekracji” Brochowskiej świątyni parafialnej; 2. Dziś również 3. rocznica finału porodzinnej peregrynacji Relikwii Krzyża św., dzięki której przygotowywaliśmy się do stulecia erygowania naszej Parafii; 1.

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin – w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu a więc jakoś dnia urodzin. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym – rozpoczyna się jego nowe życie; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom. „Trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uznać za Jego świątynię, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera sobie, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. I ludzie rzeczywiście przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stoją przed Bogiem, który jest tam obecny. W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrować nową świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to takie szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaskę swego miłosierdzia. Modlę się, by ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania Ofiary Eucharystycznej - źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy – wytrwałego błagania o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”. /Jan Paweł II, podczas

konsekracji Bazyliki Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach/. Przez kościół rozumie się budowlę świętą, przeznaczoną do kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępować w celu wykonywania tego kultu, zwłaszcza publicznie (zobacz kanon 1214 KPK). Możemy zatem powiedzieć, że kościół (ecclesia) to przede wszystkim budowla, czyli budynek nie prowizorycznie wzniesiony, lecz odznaczający się trwałością, dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego. Budowla ta ma służyć wyłącznie do celów kultowych, z wyłączeniem celów świeckich. Jest ona udostępniona wszystkim wiernym w celu oddawania kultu Bogu, głównie w sposób publiczny i wspólnotowy.


W kościele zbiera się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, sprawować Eucharystię, razem modlić się i przystępować do sakramentów. Kościół dla chrześcijanina jest nie tylko budowlą świętą o charakterze religijno-usługowym, lecz także szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie, jest widocznym znakiem żywego Kościoła, czyli budowli Bożej, którą stanowią sami wierni (zob. KK 6). Dlatego każdy kościół powinien mieć swój tytuł, którego po poświęceniu nie wolno zmieniać (zobacz kan. 1218). W większości starych kościołów, w miejscach widocznych i eksponowanych spotyka się łacińską formułę D.O.M. (Deo Optimo Maximo) sub invocatione Beati..., co oznacza, że kościół zbudowany jest na chwałę Bogu Najlepszemu i Najwyższemu, którą w konkretnym budynku sakralnym oddaje się w sposób szczególny za wstawiennictwem określonego świętego. Formuła ta, że kościół dedykuje się tylko i wyłącznie Bogu, nigdy natomiast któremuś ze świętych. Święty, którego imię nosi kościół, jest pośrednikiem modlitw, które zanosimy do Boga. Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego zastąpił termin „konsekracja”, używany przez Kodeks z 1917 r., słowem „dedykacja”. Termin „konsekracja” jest używany dzisiaj tylko i wyłącznie w odniesieniu do osób, natomiast termin „dedykacja” do miejsc świętych. 3.

Najserdeczniej zapraszając do udziału w modlitwie całą Parafię, w szczególny sposób liczymy na obecność Członków Wspólnot Pobożnych naszej Parafii; Rodzin uczestniczących w peregrynacji Relikwii Krzyża Św.; Wszystkich, którzy w ramach przygotowania do Jubileuszu poświęcenia świątyni i erygowania naszej Parafii odnawiali swe przyrzeczenia chrzcielne i śluby małżeńskie;

4. 5.

34. Ogólnopolska pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę;

6. 7.

8. 9.

Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; Pierwsza niedziela miesiąca – ADORACYJNA; Wytrwale, przypominamy prośbę o czytelne wypisywanie tzw. Kartek Wypominkowych. Młodym Brochowianom podpowiadamy propozycję „dobrego uczynku” pomocy swoim Starszym w tym dziele. Starszych natomiast zachęcamy by wypisywanie Kartek Wypominkowych z młodymi wykorzystać jako kapitalną i niezwykle potrzebną dziś katechezę o dziejach Rodziny; Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Marii, w 8. rocznicę śmierci; Ryszarda, w 1. rocznicę śmierci, Lesława BILL oraz zmarłych z Rodzin SIRECKICH i SOCHACKICH;

9.00

}

w int. śp. Leonardy, Antoniego i Kazimiery WASYŁEJKO;

10.30

}

w int. śp. Stefana POKORSKIEGO, w 13. rocznicę śmierci;

12.00

}

w int. Parafian, w 106. rocznicę poświęcenia świątyni => dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: polećmy Autorów Kartek wypominkowych naszej Parafii

17.15 } 18.00

}

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE => prowadzą Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. w int. śp. Leopolda oraz wszystkich zmarłych z Rodziny DWORZAK;

Adsum nr 459 c39b 01 xi  
Advertisement