Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

28. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 456-C36β. * 15. października ‘17 r. * Rok IX.

Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę!


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2017-10-11

Serdecznie witam polskich pielgrzymów, w szczególności organizatorów wystawy „In nomine Domini”, zaprezentowanej na Uniwersytecie Urbanianum, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Wspomnienie tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił życie pokornej służbie ludności Zambii, niech nas uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł PTASZNIK

Dzisiaj podejmujemy refleksję na temat tego wymiaru nadziei, jakim jest czujne oczekiwanie. Temat czujności jest jednym z wątków przewodnich Nowego Testamentu. Jezus wzywa swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12, 35-36). Po zmartwychwstaniu Jezusa zostaliśmy już odkupieni, ale oczekujemy na pełne objawienie się Jego panowania: kiedy Bóg w końcu stanie się wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28). Nic nie jest bardziej pewne w wierze chrześcijan, niż to „spotkanie”. Jeśli pozostaniemy zjednoczeni z Jezusem, to chłód chwil trudnych nie sparaliżuje nas. Nawet jeśli cały świat wbrew nadziei mówiłby, że przyszłość przyniesie tylko ciemne chmury, to chrześcijanin wie, że w tej przyszłości będzie powtórne przyjście Chrystusa. Nie wiadomo, kiedy to się stanie, ale myśl, że u kresu naszej historii jest Jezus miłosierny, wystarcza, aby mieć ufność i nie przeklinać życia. Będziemy cierpieli, będą chwile budzące gniew i oburzenie, ale słodka i potężna pamięć o Chrystusie przezwycięży pokusę myślenia, że to życie jest zmarnowane. „Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Dlatego nie poddajemy się biegowi wydarzeń z pesymizmem, rezygnacją, wzruszeniem ramion wobec przeznaczenia, które zdaje się być nieuchronne. Modlitwa: Marana tha - „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20) – to refren życia chrześcijańskiego. Niech w trudnych chwilach brzmi w naszych sercach odpowiedź Chrystusa: „Oto niebawem przyjdę” (Ap 22, 7)!


#Zatrzymaj Aborcję Uprzejmie informuję o nowej propozycji ruchów prolife (znajdującej poparcie wielu wspólnot kościelnych) – Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 07. stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ma ona na celu usunięcie przesłanki eugenicznej z dotychczasowego rozwiązania prawnego. Konferencja Episkopatu Polski po zapoznaniu się z tą propozycją poparła zbieranie podpisów w tej sprawie. Komunikat z 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski: „Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „#Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów”. Propozycja zmiany prawa dot. dopuszczalności aborcji wpisuje się też w nauczanie św. Jana Pawła II (encyklika Evangelium vitae p. 73). Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, po zapoznaniu się z inicjatywą „#Zatrzymaj Aborcję” wyraził zgodę na proponowane działania, w tym na zbiórkę podpisów po Mszach Świętych w parafiach Archidiecezji Wrocławskiej.

O co chodzi w ustawie #ZatrzymajAborcję?  Projekt ustawy #ZatrzymajAborcję zakłada usunięcie możliwości zabicia dziecka

ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby. W 2016 roku z wymienionej przyczyny zabito w Polsce legalnie 1042 dzieci. Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji – wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach – w 4, 5 i 6 miesiącu ciąży (wcześniej trudno o diagnozę!), bez podania dziecku znieczulenia. Z aborcji tych mogą się urodzić żywe dzieci, których potem nie reanimuje się, ale czeka się, aż po wielu godzinach umrą. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem aborcji dokonuje się przeważnie na dzieciach, które mogłyby żyć długo i być szczęśliwe: nie tylko dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także niepełnosprawnych fizycznie oraz dzieciach z pochopnie postawioną diagnozą.  Projekt #ZatrzymajAborcję nie zmienia nic w kwestii: - punktów niedotyczących bezpośrednio aborcji z przyczyn eugenicznych; - osób podlegających karaniu za aborcję ani wymiaru kary; - wykonywania badań prenatalnych. Tym ostatnim odbiera funkcję testu, na podstawie którego można zabić dziecko, a przywraca im naturalny diagnostyczno-terapeutyczny charakter. Ponieważ część lekarzy obawia się kierować kobiety na badania prenatalne w obawie, aby ich wynik nie stał się podstawą do aborcji, likwidacja możliwości zabijania dzieci za zły stan zdrowia może przyczynić się do tego, że badania prenatalne będą łatwiej dostępne. Lekarze nie będą się już bali ich zlecać.


 Projekt koncentruje się na usunięciu jednej przesłanki aborcyjnej, aby jak najszybciej za-

bezpieczyć przed zabiciem możliwie dużą liczbę dzieci. Ratowanie konkretnych ludzi jest w nim priorytetem.  Projekt jest niezależny od działań pomocowo-osłonowych proponowanych przez państwo w innych ustawach, gdyż działania osłonowe nigdy nie zastąpią ochrony prawnej życia. Każdego dnia w wyniku legalnej aborcji ginie średnio troje dzieci podejrzewanych o chorobę. Zwłoka w nowelizacji ustawy to kolejne ofiary. Idealnego momentu do zmiany prawa nie będzie nigdy. Uliczne protesty są głównym paliwem napędzającym opozycję, czekanie aż one ustaną jest naiwne – wiadomo bowiem, że to nie nastąpi. Wiadomo też, każda próba zmiany prawa wywoła protesty lewicy ideologicznej – niezależnie czy będzie przeprowadzana teraz, za rok czy za lat 5. Trzeba to zignorować i powstrzymać zabijanie niewinnych dzieci.

– Do zabicia nienarodzonego dziecka w Polsce wystarczy podejrzenie choroby lub niepełnosprawności – powiedziała w rozmowie z KAI Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, zastępca pełnomocnika komitetu inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, dyrektor CitizenGO Polska. Jak dodaje, wiele dzieci, które miały złe diagnozy prenatalne rodzi się w lepszym stanie niż przypuszczano lub całkiem zdrowymi, a to pozwala być niemal pewnym, że zabijane są w Polsce również dzieci, które nie są chore lub obciążone wadami genetycznymi. Potrzeba skończyć tę dyskryminację i zagwarantować prawo do życia dzieciom zdrowym i tym, u których podejrzewa się chorobę na etapie prenatalnym. Akcja „Zatrzymaj aborcję” to odpowiedź na oczekiwania setek tysięcy, a nawet milionów Polaków. – Jest to także ratunek dla tysięcy zabijanych dotąd w aborcji dzieci, które potrzebują naszej pomocy, bo nie mogą same się obronić – tłumaczy Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Jak dodaje, tegoroczne „czarne protesty” pokazały, że tylko niewielka liczba obywateli lobbuje za zabijaniem dzieci poczętych. – Każdego dnia wiele osób zbiera podpisy, ale potrzeba, aby było nas jeszcze więcej – zaznacza dyrektor CitizenGO. W CitizenGO Polska zarejestrowało się ok. 10 tys. wolontariuszy, którzy zadeklarowali, że zbiorą podpisy i wiemy, że już są owoce ich pracy. Dodaje, że ciągle potrzeba nowych osób, które zaangażują się w zbieranie. Ważnym miejscem zbierania podpisów są parafie. – Zachęcamy wolontariuszy do zbierania ich dosłownie wszędzie, nie tylko w parafiach. W ten sposób możliwość podpisania się pod inicjatywą będą miały osoby, do których informacja o akcji może jeszcze nie dotarła. – Prosimy, żeby organizować takie zbiórki po niedzielnych Mszach świętych dając szansę do podpisania się wielu osobom, które nie miały okazji tego zrobić ani nie dowiedziały się o tym, że mogą samodzielnie wydrukować, podpisać i odesłać kartę – dodaje. Akcja „Zatrzymaj aborcję” już wywołała duże poruszenie i jest szansą na bardzo dużą liczbę podpisów. Według niej ustawa ma ogromne szanse w sejmie, a zebranie 100 tysięcy podpisów nie będzie stanowiło problemu. – Chcemy co najmniej kilkakrotnie przekroczyć tę liczbę – mówią organizatorzy. Wszyscy mamy nadzieję, że obywatelska inicjatywa „Zatrzymać aborcję” znajdzie szczęśliwy finał w postaci trwałej zmiany prawnej. „Zatrzymaj aborcję” jest obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Ma ona jeden postulat – wykreślenie aborcji eugenicznej z polskiego prawa, czyli możliwości zabijania dziecka ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. – To jest przepis na mocy którego zabija się 95 % dzieci poczętych w polskich szpitalach. Na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia z 2016 roku na 1098 aborcji 1042 dotyczyły właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności – zauważyła Korzekwa-Kaliszuk. Jak podaja KAI dyrektor CitizenGO Polska, z danych ujawnionych kilka dni temu przez Szpital Bielański w Warszawie na wniosek Fundacji Pro-Prawo do życia, wynika, że 50 proc. dokonanych tam aborcji na dzieciach z podejrzeniem choroby dotyczyło przypuszczenia Ze-


społu Downa lub Zespołu Turnera. – Możemy podejrzewać, że podobnie jest w szpitalach w całej Polsce - dodała. Zespół Downa jest znaną większości osób chorobą, inaczej jest z zespołem Turnera, który również może być przesłanką do legalnej aborcji. – Ta choroba nie wiąże się z żadnym upośledzeniem umysłowym czy inną niepełnosprawnością. Najczęściej dotyka dziewczynki, może powodować problemy z płodnością oraz zazwyczaj oznacza nieco niższy wzrost – tłumaczy dyrektor CitizenGO Polska. Potrzebujemy wzmocnić szacunek dla życia człowieka niezależnie od stanu jego zdrowia i zakończyć potworną dyskryminację. Jeśli nasze prawo pozwala kogoś zabić tylko dlatego, że być może ten ktoś będzie chory, to jest to okrutne prawo. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest równe traktowanie dzieci zdrowych i tych z podejrzeniem choroby, czyli zagwarantowanie wszystkim prawa do życia niezależnie od stanu zdrowia. – dodaje.

****************************************************** PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Październikowe NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE, odprawiamy w naszej świątyni parafialnej codziennie o 17.15. Stosownie do zwyczaju, na ok. kwadrans przed każdą Mszą św. (z wyjątkiem wieczornej), Rodzina Różańcowa zapraszać nas będzie do udziału w tzw. CZUWANIU RÓŻAŃCOWYM, przygotowującym m.in. do wspólnego sprawowania Mszy św. Zapraszamy wszystkie grupy formacyjne oraz wspólnoty pobożne naszej Parafii, do wybrania i zagospodarowania któregoś we wtorkowych i niedzielnych nabożeństw modlitwy różańcowej. Prosimy o spotkania na modlitwie Różańcowej w domach ludzi starszych, chorych i samotnych. To jest też dobra sposobność dla apostolskiego działania m.in. członków wspólnot pobożnych. Mieszkańcy Iwin zapraszają do wspólnej modlitwy różańcowej przy figurze Św. Michała Archanioła codziennie o 17.30; Do podobnej modlitwy codziennej w kaplicy św. O. Pio zapraszamy mieszkańców Bieńkowic, o godz. 18.00; Pomiędzy objawieniami w Lourdes (1858 r.) a tymi w Fatimie (1917 r.) Maryja objawiła się w Gietrzwałdzie (1877 r.). To jedyne objawienia maryjne w Polsce uznane przez autorytet Stolicy Apostolskiej. Podobnie jak 19 lat wcześniej w Lourdes, Maryja przedstawiła się jako Niepokalanie Poczęta i prosiła o codzienne odmawianie Różańca. Podczas 160 objawień od 27. czerwca do 16. września prowadziła z dziećmi niezwykły dialog. Odpowiadała na pytania z zakresu życia codziennego i te dotyczące duchowości, zbawienia czy przyszłości Polski. W tym roku mija 140 lat od tych wydarzeń. Chcemy odpowiedzieć na wołanie Matki Bożej udziałem w październikowych nabożeństwach różańcowych. Wyjątkowa historia objawień w Gietrzwałdzie przedstawiona jest na naklejkach, które uczestnicy będą otrzymywać podczas codziennych nabożeństw różańcowych. Zapraszamy wszystkich, choć jednocześnie nabożeństwo w poszczególne dni prowadzić będą kolejno: w poniedziałki uczniowie klasy V Sz.P.; w środę – kl. IV; w czwartek – kl. VI; w piątek – kl. VII; w sobotę – kl. II. i III. Sz.P.


W duchu pierwszych podsumowań, jeszcze raz odnośnie „Różańca Do Granic” Miliony ludzi w Polsce i na świecie sięgnęło w sobotę 07. października po różaniec, by modlić się w jedności o nawrócenie do Boga i pokój dla całego świata. Modlitwa, która początkowo miała odbyć się wzdłuż granicy Polski, rozlała się na cały świat. – Modlitwa różańcowa jest jak światło, które sięgnęło najdalszych zakątków naszego globu – uważa Maciej Bodasiński, jeden z organizatorów tego wydarzenia. „Różaniec Do Granic” odmawiany był w tak odległych miejscach, jak Akita w Japonii, Nowa Zelandia, czy miejscowości Stamsund w norweskim archipelagu Lofotów, za kołem podbiegunowym. Modlili się także polscy żołnierze w bazie wojskowej w Bagram w Afganistanie, wierni w Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, czy większości stolic europejskich, jak Paryż, Londyn, Dublin, czy Amsterdam. - Cały czas otrzymujemy przez serwisy społecznościowe informacje o kolejnych miejscach, gdzie w sobotę ludzie, czasem nawet bardzo spontanicznie, dołączyli do naszej modlitwy – mówi Agnieszka Kminikowska, rzecznik prasowy wydarzenia. Dużym zaskoczeniem były wiadomości od osób modlących się w takich miejscach, jak Teneryfa, czy Chiny. W ten sposób „Różaniec Do Granic” przekroczył granice naszego kraju, a fala modlitwy ogarnęła niemal cały świat – dodaje. Granice akcji modlitewnej miały też wymiar symboliczny. Zdaniem organizatorów, należy je rozumieć jako ludzkie ograniczenia każdego człowieka. - Dopiero tam, gdzie kończą się nasze możliwości i nasze „ja”, może działać Bóg. Dopiero docierając do swoich wewnętrznych „granic”, jesteśmy w stanie oddać działanie Bogu i całkowicie Mu zaufać – wyjaśniają. „Różaniec Do Granic” był odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do codziennego odmawiania różańca, które wyraziła 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 40 lat później w Fatimie. - „Różaniec Do Granic” stał się też wielkim wołaniem o pełniejsze przyjęcie wezwania Matki Bożej wyrażonego w Fatimie, do odprawiania pierwszych sobót miesiąca jako modlitwy wynagradzającej za grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Nabożeństwo to zostało wskazane przez Maryję wraz z modlitwą różańcową jako ratunek dla świata – uważa Lech Dokowicz, współorganizator inicjatywy. Organizatorzy „Różańca Do Granic” podziękowali za udział w akcji wszystkim wiernym, a biskupom i kapłanom, którzy prowadzili modlitwę – za zaufanie i pracę, jaką wykonali. Podziękowania złożyli także mediom – za informację i konstruktywną krytykę. TRUDNO SIĘ NIE DOŁĄCZYĆ, DZIĘKUJĄC JEDNOCZEŚNIE ORGANIZATOROM!

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2017-10-11

W najbliższy piątek, 13. października dobiegnie końca setna rocznica ostatnich objawień maryjnych w Fatimie. Ze wzrokiem skierowanym ku Matce Pana i Królowej Misji zachęcam wszystkich, zwłaszcza w obecnym miesiącu październiku do odmawiania Różańca Świętego w intencji pokoju na świecie. Niech modlitwa poruszy osoby najbardziej zbuntowane, aby „wygnały przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budowały wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny dom. «Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami pokoju»”(Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju, 01. stycznia 2017 r.). Tego samego dnia 13. października przypada Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Ponawiam mój stanowczy apel o ochronę stworzenia poprzez coraz bardziej uważną opiekę i troskę o środowisko. Zachęcam zatem instytucje i osoby posiadające odpowiedzialność publiczną i społeczną do krzewienia coraz bardziej takiej kultury, która miałaby


na celu zmniejszenie narażenia na ryzyko i na katastrofy naturalne. Oby konkretne działania zmierzające do studium i obrony wspólnego domu mogły stopniowo zmniejszać zagrożenia dla najsłabszych grup społecznych.

******************************************************

15. października –>

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7.

Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; Po raz drugi (23.12.) gościmy dziś ks. Rafała CYFKĘ, dyrektora regionalnego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP); W naszej dzisiejszej modlitwie z podzięką polecamy zeszłoniedzielnych Ofiarodawców. Wdzięczni jesteśmy wszystkim Ofiarodawcom i Dobrodziejom. Na cele parafialne złożonych zostało na tacę 4 370,00 PLN => Bóg zapłać za zaufanie; Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; Od dzisiejszej niedzieli możemy dołączyć do obywatelskiej inicjatywy: „#Zatrzymaj Aborcję”. Przy wejściach do świątyni młodzież oczekuje na nasze poparcie tej cennej i mądrej inicjatywy. Cieszymy się, dziękujemy i dumni jesteśmy z wszystkich, którzy stają po stronie świętości życia; We wszystkich świątyniach w Polsce odbywa się dziś liczenie tzw. Dominicantes (obecnych na Mszy św. niedzielnej) i Comunicantes – przystępujących dziś podczas Mszy św. do Komunii św. Wdzięczni będziemy za pomoc; Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ;

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

NARZECZONY

NARZECZONA

Zapow.

Kamil – Marek TELEMBI Justyna – Paulina KOŁODZIEJCZYK 1. Wrocław, Mościckiego Lwówek Śląski Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianego związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo.

MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  Panią Annę ADAMSKĄ z ul. 3-go Maja;

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się w int. dzieła Pomocy Kościołowi w Potrzebie

17.15 }

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Tajemnice chwalebne

=> prowadzą wspólnoty pobożne Parafii ks. Marek GILSKI, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.242-243;

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Weszły do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli (Mk 16, 5-6). Módlmy się w tej tajemnicy, aby nasze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w czasie modlitwy, Mszy św., sakramentów, były przemieniające.


2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy (Łk 24, 50-52). Módlmy się w tej tajemnicy, abyśmy w naszym zabieganiu, gonitwie nigdy nie tracili z oczu powołania do życia wiecznego. 3. Zesłanie Ducha Świętego Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden (Dz 2, 2-3). Módlmy się w tej tajemnicy o Ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi Matki Twojego Syna – tak wyznajemy w uroczystość wniebowzięcia Maryi. Módlmy się w tej tajemnicy o stałe przekonanie, że wszystko, co robimy tu na ziemi, ma sens i pójdzie z nami w wieczność. 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem (J 18, 36-37). Módlmy się w tej tajemnicy o ducha służby na wzór Jezusa i Maryi.

******************************************************

16. 10. –> PONIEDZIAŁEK

* Św. Jadwigi Śląskiej -> uroczystość

GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA I ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ Jadwiga (germ.: hadu - walka i wig - walka => Ta, która walczy), urodziła się w 1174 lub w 1179 roku na zamku ANDECHS (Bawaria) jako córka hrabiego BERTOLDA IV i Agnieszki, hrabiów ANDECHS, którzy tytułowali się również książętami MERANII, Kroacji i Dalmacji. Miała czterech braci i trzy siostry. Jedną wydano za Filipa, króla Francji, drugą zaś za Andrzeja, króla Węgier (Matka św. Elżbiety), trzecia wstąpiła do klasztoru. Jadwiga otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie w domu rodzinnym i u benedyktynek w KITZINGEN. W trzynastym roku życia poślubiła Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, z którym miała pięcioro dzieci – dwóch synów: Konrada i Henryka oraz trzy córki: Agnieszkę, Zofię i Gertrudę. Ostatnie 30 lat pożycia małżeńskiego przeżyli wstrzemięźliwie, związani uroczystym ślubem czystości. W swoim życiu Jadwiga dość mocno doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Ukochany jej syn Henryk Pobożny zginął jako wódz wojska chrześcijańskiego w walce z Mongołami pod Legnicą w 1241 r. Narzeczony jej córki Gertrudy, Otto von WITTELSBACH, stał się mordercą króla niemieckiego Filipa, w następstwie czego zamek rodzinny ANDECHS zrównano z ziemią, a Ottona utopiono w Dunaju. Siostra świętej, Gertruda, królowa węgierska, została skrytobójczo zamordowana; druga siostra, królowa francuska, Agnieszka, ściągnęła na rodzinę taką hańbę, że nawet papież zmuszony był wkroczyć i ukarać jawnogrzesznicę. Mąż Jadwigi, książę Henryk, dostał się do niewoli Konrada Mazowieckiego; gdy Jadwiga pieszo i boso poszła z Wrocławia do Czerska i rzuciła się do nóg Konradowi, wówczas dopiero wyżebrała uwolnienie męża. W końcu jeszcze spadł na Henryka grom klątwy za przywłaszczenie sobie dóbr kościelnych i książę umarł obciążony klątwą. Jadwiga jednak bez szemrania znosiła te wszystkie dopusty Boże. Ostatnie lata spędziła w ufundowanym przez siebie klasztorze cystersek w Trzebnicy, gdzie jej córka Gertruda była przełożoną. Zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia. Wyczerpana surowym życiem mniszki, chociaż nie składała ślubów, zmarła 15. października 1243 r. Kanonizował ją Klemens IV w 1267 r. Jej relikwie spoczywają w Trzebnicy. Jest czczona jako patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji w GÖRLITZ; miast: ANDECHS, Berlina, Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia, Europy; uchodźców oraz pojednania i pokoju. W ikonografii przedstawiana jest z atrybutami: but w ręce, krzyż, księga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła w dłoniach, różaniec.


1. 2.

16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania LEGO => ROBOKLOCKI; O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Przechodzimy do lektury Listu św. Pawła do Rzymian, który głosi dobrą nowinę o Jezusie, potomku Dawida i pełnym mocy Synu Bożym. On to w Ewangelii upomina ludzi, że nie nawrócili się mimo licznych znaków, jakie uczynił. 3.

7.00 17.15 18.00

}

w int. ……………………………………………………………………………………………. ;

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE => prowadzą uczniowie klas V Szkoły Podstawowej

}

w int. Julii GÓRAK, w 11. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Jadwigi i Franciszka ZDUŃCZYK;

Tajemnice radosne

ks. Marek GILSKI, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.243-244;

1. Zwiastowanie Boże, Ty wprowadziłeś Maryję w świat Twoich tajemnic. Otworzyłeś Jej umysł i serce na Bożą rzeczywistość. Dziękujemy Ci za odkryte przez nas prawdy wiary. Nie chodzi o te, które potrafimy wymienić, znamy z katechizmu, ale o te, które przeżyliśmy w naszym życiu, o których przekonaliśmy się osobiście, które Ty nam odsłoniłeś. 2. Nawiedzenie Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do domu Zachariasza i Elżbiety. Powierzyłeś Jej troskę o ludzi starych. Dziękujemy Ci za powierzone nam zadania. Ty liczysz na nas i dlatego powierzasz nam troskę o ludzi. Dziękujemy Ci za zaufanie, które w nas pokładasz. 3. Boże Narodzenie Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do Betlejem. Dałeś Ją pod opiekę św. Józefa, aby troszczył się o Nią. Dziękujemy Ci za ludzi, których postawiłeś na naszej drodze życia, aby byli dla nas punktem oparcia. Iluż takich dobrych ludzi spotkaliśmy! Dziękujemy Ci za nich. 4. Ofiarowanie Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do świątyni. Podprowadziłeś do spotkania z Symeonem, który przygotował Ją na miecz, który przeniknie Jej duszę. Dziękujemy Ci za wszelkie ostrzeżenia i upomnienia, które otrzymaliśmy od rodziców i wychowawców. Dziękujemy Ci za tych ludzi, którzy nie bali się zwrócić nam uwagi dla naszego dobra, którzy przygotowali nas na to, co trudne. 5. Znalezienie Boże, Ty poprowadziłeś Maryję do Jerozolimy. Pomogłeś odnaleźć zagubionego Syna. Dziękujemy Ci za nasze poszukiwania, za to wszystko, co pozwoliłeś nam zrozumieć, a z czym zmagaliśmy się, co nas męczyło i budziło niepokój. Dziękujemy Ci za otwarcie oczu naszego umysłu i serca.

******************************************************

17. października –> WTOREK

* Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika –> wspomnienie obowiązkowe Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy; 2. Ok. 19.00 w Sali nr 2 Domu katechetycznego – cotygodniowy KRĄG BIBLIJNY; 1.


Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Dzieła Boga świadczą o Nim, dlatego ten, kto Go nie dostrzega, zaciąga winę moralną i bezrozumne staje się jego serce. W tym kontekście mamy rozumieć pouczenie Jezusa o czystości wewnętrznej i trosce o jej zachowanie. 3.

7.00 17.15 18.00

}

w int. Barbary SPORNEJ, w rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE => prowadzą wspólnoty pobożne Parafii

}

w int. śp. Stanisława GÓRSKIEGO;

}

w int. śp. Haliny STĄSIEK, w 26. rocznicę śmierci;

Tajemnice bolesne

ks. Tomasz JELONEK, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.244-245;

1. Modlitwa w Ogrojcu Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22, 40-42). Modlitwa Jezusa jest wzorem naszej modlitwy, jej sednem jest zgoda na wolę Ojca. Podobną zgodę wyraziła Maryja przy zwiastowaniu, niech Ona uczy nas prawdziwej modlitwy. 2. Biczowanie Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19, 1). Maryja w tym czasie jest w Jerozolimie, musi dobrze wiedzieć, co dzieje się z Jej Synem i cierpi; niech nasze dobre uczynki będą pociechą dla cierpiącego Jezusa i Jego Matki. 3. Cierniem ukoronowanie => (J 19, 2-3) A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu żydowski! I policzkowali Go. Bóg przygotowuje dla człowieka zbawienie, a człowiek odpłaca się sponiewieraniem Boga. To nie tylko jednorazowa igraszka rzymskich żołnierzy. Prośmy Maryję, aby strzegła nas od takiego postępowania. 4. Niesienie krzyża => (J 19, 16-17) Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Na tej drodze Maryja spotyka Jezusa. Oba Serca przenika ból, który jest dla naszego zbawienia. Obyśmy nigdy nie zmarnowali tego daru. 5. Śmierć na krzyżu => (J 19, 18-20) Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Z wyżyn Krzyża Jezus dał nam swoją Matkę za naszą. Razem z Nią starajmy się towarzyszyć Panu, który za nas umiera.

******************************************************

18. października –> ŚRODA

* Św. Łukasza, Ewangelisty -> święto Łukasz (łac.: lucius => światły, oświecony), z pochodzenia – poganin, z zawodu – lekarz (Kol 4,14). Euzebiusz i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. Około 50. roku przyłączył się do św. Pawła, gdy ten odbywał drugą misyjną podróż. Towarzyszył mu w Troadzie, Filippi, Jerozolimie. Był z nim w Rzymie, a także podczas trzeciej podróży misyjnej. Po śmierci Apostoła Narodów działał (jako bp?) w Achai i Egipcie.


Według tradycji Łukasz jest autorem Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Zawdzięczamy mu prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa oraz niejeden rys jego Matki. Dante określił go historykiem łagodności Chrystusowej. Miał umrzeć śmiercią naturalną w wieku 84 lat w BEOCJI. Jest patronem Hiszpanii, miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Według jednej z opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest Ikona Jasnogórska. W ikonografii św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub łysiną, czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek lub figura Matki Bożej, wół, zwój.

„Różaniec miliona dzieci” W środę, 18. października o godz. 9.00 czasu lokalnego, dzieci na całym świecie będą się modlić w intencji swoich rówieśników w Syrii. To kolejna odsłona projektu modlitewnego „Różaniec miliona dzieci”, który od roku 2005, łączy młodych katolików na całym świecie, a promuje ją Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pomysł modlitewnej kampanii zrodził się w 2005 r. w stolicy Wenezueli, Caracas. Wychowawczyni jednej z klas, której uczniowie odmawiali różaniec na lekcjach religii, zachęcała: Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze. Było to nawiązanie do słów św. Ojca Pio, który powiedział: gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem. Nie znasz mnie, ale ja wiem, że masz rodziców i chodzisz do szkoły, tak samo jak ja. Wiem też, że posiadasz ogromne serce, tak jak i ja, śnisz o spełnieniu Twoich wielkich marzeń i sam starasz się aby zostały zrealizowane. Mój drogi Przyjacielu, pragnę podzielić się z Tobą moim marzeniem. Nasza Matka w niebie, która się o nas troszczy i nas bardzo kocha, potrzebuje nas – wszystkie dzieci! Chciejmy modlić się razem do Boga naszego Ojca w niebie, prosząc o pokój i jedność dla naszych rodzin, naszego kraju, dla całego świata. Przyłącz się do nas i módl się razem z nami w środę, 18. października o godzinie 9:00 rano, tam gdzie właśnie będziesz przebywał: w szkole, na ulicy, w domu lub gdziekolwiek. Zaproś też do modlitwy twoich rodziców i nauczycieli. Akcja „Milion dzieci modli się razem” od kilku lat jednoczy wiele dzieci z różnych krajów. Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą, w tym roku zbierze się jeszcze więcej dzieci.

Przyłącz się do nas! Jeśli pragniesz pokoju, pomóż wspólną modlitwą…


Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP; W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45. => Najserdeczniej zapraszamy chętnych do nauki języka; 3. Dziś w Kościele doroczny DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA; Skorzystajmy z dobrej sposobności podziękowania Panu Bogu i zainwestowania daru naszej modlitwy w intencji bliskich nam przedstawicieli Służby Zdrowia, tj. lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i innych pozostałych pracowników medycznych i administracyjnych. Wspomnijmy Ich z największą wdzięcznością i z poczuciem troski polećmy Bożej Opatrzności. Pamiętajmy, że tzw. „trudne czasy” dotykają także Ich i Ich Rodziny. 4. Wszystkich mieszkających i pracujących na Brochowie pracowników Służby Zdrowia zapraszamy do udziału we Mszy św. o godz. 18.00; 1. 2.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Ewangelia jest perykopą mówiącą o rozesłaniu siedemdziesięciu dwóch uczniów. Pan wysyła ich po dwóch, aby cieszyli się większą powagą i nieśli sobie wzajemną pomoc. Mają już nie tyle przygotowywać słuchaczy na przyjście Jezusa, co raczej ogłaszać sami królestwo Boże. Udają się tam, gdzie On nie mógł jeszcze dotrzeć. Ale praca, jaka ich czeka, jest ogromna. Na cały świat mają roznieść Dobrą Nowinę. 5.

7.00 17.15 18.00

}

w int. ……………………………………………………………………………………………. ;

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE => prowadzą uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej

}

w int. mieszkających i pracujących na Brochowie pracowników Służby Zdrowia => dziękczynno – błagalna;


} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w październikowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. Marty, Anny i Marty, o szczęśliwe rozwiązanie;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w int. Marcina DERENIA, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; 6. W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

Tajemnice chwalebne

ks. Tomasz JELONEK, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.245-246;

1. Zmartwychwstanie Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Kiedy ta dobra nowina powoli dociera do świadomości uczniów, Maryja w pełni w niej uczestniczy. Tradycja mówi nam, że jednym z pierwszych spotkań Zmartwychwstałego było spotkanie z Matką. Maryjo, daj nam nie tylko uwierzyć w tajemnicę Chrystusowego zmartwychwstania, ale także tak postępować, abyśmy naszym życiem świadczyli o mocy zmartwychwstania, jaką otrzymujemy na chrzcie świętym. 2. Wniebowstąpienie Wyprowadził ich na górę i został zabrany do nieba sprzed ich oczu. Patrzyli za Nim, ale dwaj mężowie z nieba wskazali im, że mają jeszcze na ziemi wykonać swoje dzieło. Maryja także pozostała, aby myślami połączona ze swoim Synem, przebywającym na prawicy Ojca, tu spełniać rolę Matki Kościoła, który się rodził. Maryjo, nie daj nam zapomnieć, że idziemy do nieba, ale także ucz nas, jak ta droga ma przebiegać przez ziemię, na której rozpoczyna się i powinno wzrastać królestwo niebieskie.


3. Zesłanie Ducha Świętego Gdy byli wszyscy zebrani w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, zostali umocnieni Duchem Świętym, który na nich zstąpił. Tak rodził się Kościół, a Maryja jako Jego Matka była wśród uczniów, jak kiedyś była przy narodzeniu Głowy Kościoła – Jezusa w betlejemskiej grocie. Maryjo, nie pozwól nam zapomnieć, że otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, który umacnia nas i czyni świadkami Chrystusa. Bądź także naszą Matką, niech za Twoją przyczyną Jezus zawsze się rodzi w naszym życiu. 4. Wniebowzięcie Po zakończeniu swojej ziemskiej drogi, Maryja została z duszą i ciałem wzięta do nieba. W ten sposób idzie Ona przed wszystkimi, którzy wraz ze swym ciałem zmartwychwstałym mają na końcu czasów spotkać się w niebie. Maryja niepokalana i bezgrzeszna ściślej od nas łączy się z Chrystusem. Maryjo, opiekuj się nami, abyśmy na drodze do nieba nie pobłądzili, aby nasze dusze i ciała także zostały ustrzeżone od grzechu, aby móc wraz z Tobą przyłączyć się do zmartwychwstałego Chrystusa. 5. Ukoronowanie Oczyma wiary staramy się dostrzec, jak Trójca Przenajświętsza wita Maryję w niebie, jak Ją nagradza za wierność Jej powołaniu i za wszystkie cierpienia – miecze boleści – jakie zniosła w swym ziemskim życiu. Za to otrzymuje koronę w niebie, która jest symbolem szczególnej Bożej miłości. Maryjo, nie pozwól nam zapomnieć na drogach tej ziemi, że dla każdego z nas przygotowana jest w niebie nagroda, którą miłość Boga chce nam udzielić, jeżeli i my spełnimy swoje ziemskie powołanie.

******************************************************

19. października –> CZWARTEK

*

Świętych Męczenników Jana de BREBEUF, Izaaka JOGUES’A, kapłanów, i Towarzyszy -> wspomnienie dowolne

*

Św. Pawła od Krzyża, kapłana -> wspomnienie dowolne

*

33. rocznica męczeńskiej śmierci błog. ks. Jerzego POPIEŁUSZKI

Jerzy (grec.: georgόs => rolnik), urodził się 14. września 1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Wyświęcony na kapłana przez kard. Stefana Wyszyńskiego, 28. maja 1972 roku w Warszawie, był gorliwym duszpasterzem ludzi pracy, służby zdrowia, chorych, ubogich i prześladowanych. W latach 1980-1984 wsławił się odprawianiem „Mszy św. za ojczyznę” w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. W trudnym okresie dziejów Polski (stanu wojennego i komunizmu), obejmował wszystkich ludzi, bez wyjątku, swą pasterską miłością, nawołując do pojednania i do zwyciężania zła dobrem. 19. października 1984 r. został zamordowany za wiarę i za Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Do jego grobu przybyło ponad 18 milionów ludzi, w tym papież Jan Paweł II (14. czerwca 1987 r.) i kard. Joseph Ratzinger, (25. maja 2002 r.). Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany w Warszawie w niedzielę, 06. czerwca 2010 r. Trwa obecnie ostatni etap przed kanonizacją.

W marcu 2014 r. Arcybiskup, Metropolita Wrocławski wydał dekret nadający kaplicy szpitalnej na Brochowie tytuł błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W ślad za tym zyskaliśmy możliwość sprowadzenia Jego Relikwii. Stało się to faktem. Otrzymaliśmy z Kurii Metropolitalnej Białostockiej Relikwię 1. stopnia, tj. kroplę krwi Błogosławionego. Trzy lata temu, podczas Mszy św. o godz. 7.00, nastąpiło uroczyste wprowadzenie do naszej Parafii Relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W rok póżniej, 07. grudnia 2015, ks. abp Józef KUPNY pobłogosławił odrestaurowaną kaplicę szpitalną ku czci Błogosławionego Jerzego.


Mamy tytuł, by dzień dzisiejszy przeżywać na prawach parafialnej uroczystości patronalnej => odpustu. W tym duchu zapraszamy do nawiedzania kaplicy szpitalnej oraz oddawania czci Relikwiom Błogosławionego; 2. Msza św. odpustowa ku czci bł. ks. Jerzego w kaplicy szpitalnej o 13.00. Będzie to także modlitwa nawiązująca do wczorajszego święta ku czci św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia => Zapraszamy do udziału w tej modlitwie; 3. Czwartek w naszej katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa, tak charyzmatycznego, jak i sakramentalnego. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i, jeśli to możliwe, nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najświętszego Sakramentu. Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.; 4. Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas III gimnazjalnych. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność – przynajmniej podczas Mszy św.; 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Św. Paweł rozpoczyna podstawowy dla jego nauki problem usprawiedliwienia przez wiarę. Tym, którym tej wiary brakuje, Jezus mówi: „Biada”. 5.

7.00

}

w int. ……………………………………………………………………………………………. ;

13.00

}

w int. pracowników Służby Zdrowia Szpitala na Brochowie => dziękczynno – błagalna;

17.15 18.00

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE => prowadzą uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Aliny CZARNASIAK, w 7. rocznicę śmierci oraz w int. wszystkich zmarłych z Rodzin: CZARNASIAKÓW i OWCZARKÓW;

}

w int. śp. Moniki i Józefa RYDEL, w 30. dniu po tragicznej śmierci;

}

w int. śp. Rafała STĘPKOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci;

Tajemnice światła

ks. Tomasz JELONEK, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.247-248;;

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Chrzest Jezusa jest początkiem Jego publicznej działalności. Duch Święty zstępuje na Niego, Głos Ojca obwieszcza, że jest On Jego Synem umiłowanym. To objawienie, o którym poucza nas Ewangelia, opisując chrzest w Jordanie, mówi nam o mesjańskiej godności Jezusa, który przybył na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca. Opis nie wspomina o Maryi, ale Ona najbliżej jest swojego Syna, poczętego z Ducha Świętego i będącego Synem Najwyższego. Niech Ona wstawia się za nami, abyśmy napełnieni Duchem Świętym zawsze postępowali jak dzieci Boże. 2. Cud w Kanie Galilejskiej Na początku działalności publicznej Jezusa zostaje On zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej. Wesele jest obrazem eschatologicznej uczty niebieskiej, a równocześnie ma pouczyć o zadaniach człowieka, który został powołany do życia małżeńskiego. Zamiana wody w wino pokazuje, że Chrystus przyszedł, aby ludzkiej miłości nadać wartość Boską, co dokonuje się w sakramencie małżeństwa. Maryja jest na tym weselu i wyprasza znak przemiany wody w wino. Niech Ona strzeże wszystkie ludzkie małżeństwa, aby w pełni realizowały Boży plan, ustanowiony dla człowieka powołanego do małżeństwa. 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Jezus rozpoczął swoje dzieło, ogłosił, że bliskie jest już królestwo niebieskie i wzywał do nawrócenia. Jego znaki zapowiadały nadejście królestwa, a pouczenia miały zmobilizować ludzi do przemiany serc i umysłów.


O Maryi niewiele dowiadujemy się z tego okresu życia jej Syna. Z pewnością śledziła Jego działalność, a przede wszystkim jako Niepokalana najpełniej odpowiadała planowi Bożemu, jaki Jezus rysował swoim słuchaczom. Niech Ona strzeże w nas tego ducha nawrócenia, którego potrzeba nam, abyśmy budowali królestwo Boże. 4. Przemienienie na górze Tabor Tajemnica przemienienia objawia Bóstwo Chrystusa, który przybrał ludzką naturę, pozostając Bogiem. Ludzka natura zasłaniała Bóstwo, ono jednak w czynach Jezusa jakoś przeświecało. Żaden z ludzi tak nie nauczał, żaden nie czynił takich znaków. Apostołowie mają ten Boski blask rozpoznać i słuchać Jezusa. Nie wiemy, jak Jezus objawiał się swojej Matce, w Jej jednak rękach, jako Matki Kościoła, jest zadanie orędowania za Kościołem, aby Bóstwo Chrystusa rozpoznawał i Jemu był posłuszny. Obyśmy pod tym względem byli Jej wiernymi dziećmi. 5. Ustanowienie Eucharystii Wokół Jezusa zaciska się krąg wrogości, On jednak nie pozostawi swych wiernych sierotami, pozostaje z nimi i to aż do skończenia świata. Eucharystia jest sposobem pozostania Chrystusa z nami w Kościele. Dlatego jej ustanowienie jest jasnym światłem, które rozświetla mroki zbliżającej się Męki Chrystusa. Maryi składamy naszą wierność wobec Eucharystii, prosimy, aby Ona jej pilnowała, ożywiała naszą pobożność eucharystyczną i chroniła nas od tego, co nas od Eucharystii oddala.

******************************************************

20. października –> 3. PIĄTEK

* Św. Jana KANTEGO, kapłana -> wspomnienie obowiązkowe Jan (hebr.: Johhanan => Bóg jest łaskawy), urodził się 24. czerwca 1390 roku w Kętach (Małopolskie). W zachowanym spisie studentów Akademii Krakowskiej znajduje się jego nazwisko, wpisane w 1413 roku. Jan Kanty studia filozoficzne ukończył w 1418 roku uzyskując tytuł magistra. Prawdopodobnie w tym czasie przygotowywał się do święceń kapłańskich. Przez osiem lat (1421 – 1429) kierował szkołą klasztorną w Miechowie, a następnie podjął wykłady w Akademii Krakowskiej, które prowadził do końca życia. Pragnienie szerzenia wiedzy sprawiło, że będąc profesorem i mając 40 lat, zaczął studiować teologię. Liczne zajęcia sprawiły, że ukończył ją dopiero po 13. latach. Pełnił funkcję kanonika i kustosza kolegiaty św. Floriana w Krakowie oraz przez krótki czas proboszcza w Olkuszu. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Kilkakrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Wyróżniał się ogromną pracowitością w przepisywaniu różnych dzieł. Ubogacił tym polską kulturę. Jego rękopisy liczą ponad 18 tysięcy stron. Sam prowadził życie skromne i ubogie, ale chętnie wspomagał niezamożnych studentów, rozdając im zarobione pieniądze. Znany był także z prawdomówności i unikania wszelkiej obmowy. Na temat jego dobroci krąży wiele legend. Kiedy przychodził do niego żebrak, Jan Kanty witał go słowami: Chrystus przychodzi – i zawsze ustępował mu swojego miejsca. Zmarł 24. grudnia 1473 r. otoczony powszechnym szacunkiem, miłością i czcią. Pochowany został w krakowskim kościele św. Anny. Beatyfikował go papież Innocenty XI w 1680 roku, a kanonizował papież Klemens XIII w roku 1767. Jan Kanty jest czczony jako główny patron archidiecezji krakowskiej. Za swego patrona obrali go profesorowie i studenci. W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec. 1. 2. 3. 4. 5.

W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę; Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu; O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych; 15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;


16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.; Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Abraham przedstawiony został jako ten, który uwierzył i zostało mu to poczytane jako sprawiedliwość. Jezus poucza, że Słowo Boże, prowadzące do wiary, trzeba głosić bez lęku, mimo przeciwności. 6. 7.

7.00 8.

}

w int. Andrzeja SKOWROŃSKIEGO, o szczęśliwą operację i dar zdrowia;

Nabożeństwo 3. piątku miesiąca do Miłosierdzia Bożego

Okazja do spowiedzi św.: od 17.30 do 18.00; Dziś w szczególny sposób zachęcamy – jeśli jest taka potrzeba – do skorzystania z sakramentalnego pojednania.

17.00 => DROGA KRZYŻOWA „Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat w kolejny już wiek”.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 17.30 18.00

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

=> prowadzą uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej

} w int. Łukasza, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna;

/Intencja Mamy/;

} w int. śp. Jana TALAREK, w 10. rocznicę śmierci; INTENCJA ZBIOROWA: DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

} Dziękczynno – błagalna w intencji:

Uczestników parafialnej i szkolnej katechezy; Wytrwale odkrywających Objawienie Boże zawarte na kartach Pisma Świętego; Przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego; Mieszkańców naszej Parafii, żyjących w nieformalnych związkach, w tzw. „małżeństwach na próbę” czy w związkach partnerskich; 5. Obarczonych ciężarem grzechu przeciwko świętości życia; 6. Zaniedbujących swoją więź z Chrystusem przez zarzucanie codziennej modlitwy, udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz regularnej Spowiedzi i Komunii św.; 7. Intrygantów i sprawców rozdarć rodzinnych, sąsiedzkich i środowiskowych; 8. Nieprzyjaciół Kościoła św., „donosicieli”, szyderców Eucharystii, Ewangelii i Krzyża Św. oraz otwartych wrogów Ojca Świętego i Pasterzy Kościoła; 9. Trwających w nałogach, zwłaszcza okultyzmu, wróżbiarstwa i ezoteryki; 10. Naszej Ojczyzny w Jej wielorakich doświadczeniach; 11. Ludzi tworzących świat polityki państwa, regionu i miasta; 12. Naszych bliskich przebywających na emigracji; 13. Zagubionych i tracących nadzieję; 14. Zmarłych w czyśćcu cierpiących; 15. We wszystkich bieżących intencjach przygotowanych do dzisiejszej modlitwy: 1. 2. 3. 4.

20.00

}

Finałem spotkania – jak co tydzień – będzie modlitwa w Świetlicy środowiskowej.

ZAPRASZAMY


Tajemnice bolesne

ks. Tomasz JELONEK, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.248-249;

1. Modlitwa w Ogrojcu Jezus modli się do Ojca. Jest to straszliwa walka pomiędzy obrzydliwością grzechu całego świata, który On ma wziąć na siebie, a posłuszeństwem wobec Ojca, który posłał Go, aby grzeszną ludzkość odkupił. Ta walka wyciska krwawy pot i pełną zawierzenia modlitwę: Ojcze, jeżeli może ten kielich odejść ode mnie... ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Maryi nie ma w Ogrodzie Oliwnym, ale z pewnością duchowo towarzyszy Jezusowi w tych trudnych momentach. Niech Ona będzie także naszą pomocą w chwilach naszych ogrojców. 2. Biczowanie Była to niezwykle bolesna katorga w wykonaniu rzymskich żołnierzy. Niewinny Jezus przywiązany do słupa otrzymuje całe serie uderzeń miażdżących tkankę i docierających aż do kości. To jest cena naszego zbawienia. Matce Bolesnej powierzajmy sprawę naszego zbawienia, za którą Jezus tak niemiłosierne ponosił męki. Niech strzeże nas na życiowych drogach, abyśmy na nich nie zdradzali Boga. 3. Cierniem ukoronowanie Jezus stał się igraszką żołnierzy, którzy po wymierzeniu Mu kaźni biczowania dodali do cierpień zewnętrznych cierpienie duchowe wynikające z deptania ludzkiej godności. Uczyniono Go przedmiotem zabawy i zadrwiono z Jego królewskiej godności. A On wszystko znosił dla naszego zbawienia. Gdy doznajemy cierpień z powodu wyśmiania przez ludzi, niezrozumienia i sponiewierania w swojej godności, współcierpiąca Matka będzie naszą Wspomożycielką. Obyśmy nigdy w takich momentach nie zapominali o tej pomocy. 4. Niesienie krzyża Jezus idzie ulicami Jerozolimy i na obolałych ramionach niesie belkę krzyża. Idzie wśród wrogich spojrzeń, nienawistnych pokrzykiwań, obojętności tłumu. Idzie przez miasto, które Go nie poznało i odrzuciło, a tylko kilka osób otacza Go współczuciem. Wśród nich jest Jego Matka. Gdy nam przychodzi nieść nasze życiowe brzemię, zawsze możemy liczyć na obecność Maryi i Jej pomoc. 5. Śmierć na krzyżu Wykonało się. Jezus do końca spełnił wolę Ojca, do końca wykonał dzieło Mu powierzone. Oddał się zupełnie za zbawienie świata. A pod krzyżem stała Matka Jego, którą z wyżyn krzyża ogłosił naszą Matką. Obyśmy zawsze starali się przez właściwe postępowanie wypełniać wolę Bożą zawartą w przykazaniach, z których najważniejsze jest przykazanie miłości. Zawsze możemy liczyć na obecną przy nas Matkę.

******************************************************

21. października –> SOBOTA

* Bł. Jakuba STRZEMIĘ, biskupa –> wspomnienie obowiązkowe Jakub => (hebr.: Jaaqob => niech Bóg strzeże), urodził się w 1340 r. Pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. W młodości wstąpił do zakonu franciszkanów. Pełnił funkcję gwardiana misyjnego Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Była to instytucja misyjna, powstała w łonie dominikanów i franciszkanów, dla działalności misyjnej na Rusi i Mołdawii. Z zachowanych dokumentów wynika, że był człowiekiem roztropnym, gorliwym w pracy apostolskiej i autentycznie świątobliwym. Zapewne dla tych przymiotów Stolica Apostolska mianowała go w 1391 roku arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie pracował nad ożywieniem życia religijnego w rozległej archidiecezji. Jako duchowy syn św. Franciszka żył bardzo skromnie, wszystkie dochody przeznaczając na kościoły, nowe parafie i na ubogich. Nie miał nawet prawdziwej siedziby; największą część życia spędził w skromnym, drewnianym domku we Lwowie, dokąd po jego śmierci przeniesiono stolicę metropolii. Przy jego współudziale


organizacja Kościoła łacińskiego na całej Rusi okrzepła i nabrała spoistości. Działał też jako bliski doradca króla Władysława Jagiełły i senator. W swej pobożności miał szczególny kult do Najświętszego Sakramentu i NMP. Zmarł dnia 20. października 1409 roku i został pochowany we Lwowie w kościele franciszkanów. Niebawem po jego śmierci kronikarz napisał o nim taką pochwałę: Był to mąż wielkiej cnoty, sławny pobożnością, i życia prostego, mogący być wzorem i przykładem dla innych. Kult jego zatwierdził papież Pius VI w 1790 r. Relikwie bł. Jakuba, spoczywające w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego katedry lwowskiej, po ostatniej wojnie przeniesiono do katedry tarnowskiej, a w 1966 r. przewieziono do Lubaczowa. Jakub Strzemię jest patronem archidiecezji lwowskiej, Lwowa, prowincji franciszkanów konwentualnych. W ikonografii bł. Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa. Jego atrybut to pieczęć herbowa z wizerunkiem Matki Bożej. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Abraham jest wzorem zawierzenia Bogu, Jezus poucza, że we wszystkich okolicznościach trzeba ufać w pomoc Bożą, gdyż nad ufającymi czuwa Duch Święty. 1.

7.00

}

16.00

}

17.30

w int. ……………………………………………………………………………………………. ; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

=> prowadzą Rodziny komunijne – uczniów klas II i III Sz. P.

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Tadeusza PIKULSKIEGO, w 3. rocznicę śmierci;

Tajemnice radosne

ks. Tomasz JELONEK, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.250-251;;

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Bóg objawia Maryi swoją wolę i czeka na Jej zgodę. Od tej zgody zależy zbawienie świata. Maryja mówi: „Oto ja służebnica Pana mego”. Każdy człowiek ma w planie Bożym swoje miejsce i do każdego kiedyś i gdzieś dociera głos Boga. Prośmy Maryję, aby pomagała nam ten głos usłyszeć i odpowiedzieć Bogu z takim zawierzeniem i oddaniem, jak Ona to uczyniła. 2. Nawiedzenie św. Elżbiety Maryja idzie do swej krewnej Elżbiety, która jest w stanie błogosławionym. Obie matki się spotykają, a Jezus z łona Matki uświęca swego Poprzednika. W tej scenie wypełnionej działaniem Ducha Świętego Maryja wyśpiewuje swój hymn Magnifikat. My także powinniśmy do naszych bliźnich zanosić Boga, który przez święte sakramenty mieszka w naszym wnętrzu. Prośmy Maryję, aby nas w tym wspierała. 3. Narodzenie Pana Jezusa W ubogiej grocie w Betlejem rodzi się Ten, który jest Panem całego świata, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Przy żłóbku Jezusa czuwa Jego Matka. Ona też czuwa przy każdym z nas, aby strzec Jezusowego miejsca w naszych duszach. Obyśmy nigdy Mu tego miejsca nie zabrali. 4. Ofiarowanie Pana Jezusa Maryja udaje się do świątyni, aby poddać się oczyszczeniu, gdyż taki jest nakaz Prawa. Przy tej okazji przedstawia Bogu swego Syna, który jest także Synem Bożym. To wszystko staje się powodem radości Symeona i Anny. Mamy się uczyć posłuszeństwa Prawu i pamiętać, że to właśnie posłuszeństwo jest powodem prawdziwej radości. Oby Maryja pomagała nam znajdować taką radość.


5. Znalezienie Pana Jezusa Jezus mówi do swoich Rodziców: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mego Ojca”. Sprawy Boże są najważniejszymi sprawami, przed którymi powinny ustąpić wszystkie inne sprawy i ludzkie powiązania. W naszym życiu też tak ma być. Maryja, która wszystko to zachowywała w swym sercu, niech nam pomaga we właściwym wartościowaniu wszystkiego w naszym życiu.

******************************************************

22. października –>

29. NIEDZIELA ZWYKŁA * Św. Jana Pawła II, papieża -> wspomnienie obowiązkowe Karol - Józef WOJTYŁA urodził się 18. maja 1920 roku w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16. października 1978 roku wybrany na papieża, przyjął imię Jan Paweł II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego posługi papieskiej jest m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 02. kwietnia 2005 roku, w wigilię święta Miłosierdzia. Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI, 01. maja 2011 roku w Rzymie. Kanonizowany przez papieża Franciszka wraz z Janem XXIII w dniu 27. kwietnia 2014 roku. Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; 2. Przedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny. Dziś po raz 91. Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny; Misje to różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii idą na cały świat, realizując nakaz Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Misjonarze podejmują wysiłek ewangelizacji i tworzenia Kościoła wśród narodów i grup społecznych, które nie wierzą w Chrystusa. Z posiewu słowa Bożego mają się zrodzić nowe Kościoły partykularne, wyposażone we własne siły i własną dojrzałość. W dziele ożywiania ducha misyjnego główną rolę odgrywają Papieskie Dzieła Misyjne, w skład których wchodzą: • Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego (istnieje od 160 lat); • Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary; • Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła; • Papieska Unia Misyjna. Po raz pierwszy Światowy Dzień Misyjny był obchodzony 91 lat temu. Działalność misyjna Kościoła znajdowała się od ponad stu lat w trudnym położeniu. Na początku XIX wieku posłudze misyjnej na wszystkich kontynentach oddawało się zaledwie 300 misjonarzy. Wszelkie inicjatywy Stolicy Apostolskiej ograniczał klimat antyklerykalizmu, rodzącego się liberalizmu i komunizmu. Odnowa misyjna rozpoczęła się we Francji, zapoczątkowana założeniem w 1822 roku z inicjatywy młodej Pauliny JARICOT Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W 1843 roku w Nancy powstało Dzieło Misyjne Dzieci, a w 1889 w Caen Dzieło Św. Piotra Apostoła. Zaczęły pojawiać się pierwsze encykliki misyjne: papież Grzegorz XVI w dniu 15. sierpnia 1.


1840 roku wydał encyklikę Prope nostis w celu ożywienia rozkrzewiania wiary na wszystkich kontynentach świata. Zwrócił on uwagę na rolę Dzieła Rozkrzewiania Wiary z Lyonu w tych przedsięwzięciach. Papież Leon XIII w dniu 13. grudnia 1880 roku ogłosił encyklikę Sancta Dei civitas, podkreślając głęboko potrzebę współpracy misyjnej wszystkich wiernych przez modlitwę i jałmużnę. Dzięki tym działaniom, w duchu modlitwy i ofiary od połowy XIX wieku ożywiła się działalność misyjna Kościoła, zwłaszcza instytutów misyjnych, zakładanych m.in. przez kardynała Lavigerie, bpa Marion de Brasillac, o. J. Libermann, bpa D. Comboni, bpa E. de Mazenode. Zaczął rodzić się duch uniwersalnej odpowiedzialności i współpracy misyjnej wśród wiernych. Na początku XX wieku papież św. Pius X Brewe Apostolskim In Apostolicum Sublecti Munus, z dnia 25. marca 1904 roku, ogłosił św. Franciszka Ksawerego patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wkrótce, po zakończeniu I wojny światowej, Benedykt XV ogłosił w dniu 30. listopada 1919 roku List Apostolski Maximum illud, dzięki któremu na nowo ukierunkował misyjne wysiłki Kościoła. Wielkim orędownikiem sprawy misyjnej w swojej diecezji był kardynał Achille Ratti. Już jako Pius XI w Motu Proprio Romanorum Pontificum w 1922 roku podniósł do godności papieskiej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło Misyjne Dzieci oraz Dzieło Św. Piotra Apostoła. W 1926 roku wydał encyklikę Rerum Ecclesiae, w której ukazał wagę działalności misyjnej Kościoła. Papież potwierdził naglącą potrzebę i ważność zamierzeń misyjnych, jak również konieczność uznania rodzimych Kościołów. W kontekście takiego zainteresowania się misjami, z inicjatywy Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, powstała idea utworzenia Światowego Dnia Rozkrzewiania Wiary. Reskrypt Kongregacji ds. Rytów, podpisany przez prefekta kardynała Vicco w dniu 14. kwietnia 1926 roku, był aktem fundacyjnym Światowego Dnia Misji, zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, która przypada na przedostatnią niedzielę października. Wydanie tego dokumentu przez Kongregację ds. Rytów świadczy przede wszystkim o duchowym charakterze tego Dnia. Jednocześnie określono jego pięć najważniejszych celów: - potrzeba gorącej modlitwy o rozwój królestwa Chrystusa na świecie; - troska o zrozumienie przez wiernych potrzeb misyjnych; - ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych; - możliwość lepszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary; - konieczność ofiar materialnych na rzecz misji. Rok później, za aprobatą papieża Piusa XI reskryptem Kongregacji ds. Rytów, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, na równi ze św. Franciszkiem Ksawerym, została ogłoszona Patronką całego dzieła misyjnego Kościoła. Od 1926 roku w związku ze światowym Dniem Misyjnym wydawane są papieskie orędzia misyjne. Na początku nie ukazywały się one corocznie. Dopiero od początku pontyfikatu Pawła VI w roku 1963 ogłaszane są one jako osobiste papieskie orędzia misyjne. Na pierwszym miejscu w orędziach jest mowa o działalności misyjnej Kościoła, ponieważ wszystkie ludy mają prawo usłyszeć Ewangelię. Przypominają wiernym wielorakie znaczenie Papieskich Dzieł Misyjnych, konieczność ich propagowania, gdyż są one głównym instrumentem, którym dysponuje papież i biskupi we współpracy misyjnej Ludu Bożego, zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym. Soborowy Dekret o działalności misyjnej Kościoła, Ad Gentes Divinitus (z 07. grudnia 1965 r.), wskazuje kierunki nowym inicjatywom misyjnym. Wszystkie tematy papieskich orędzi, różne każdego roku, mogłyby się złożyć na praktyczny i aktualny podręcznik misjologii, dzięki któremu można zrozumieć, czym jest dzieło misyjne Kościoła. Praktycznie Stolica Apostolska ogłasza na każdy miesiąc papieskie intencje o działalności misyjnej Kościoła. W tej intencji wierni powinni się modlić, przedłużając stan misyjnego zaangażowania poza Niedzielę Misyjną. Komentarz do comiesięcznych intencji jest dostępny w dwumiesięczniku Papieskie Intencje Misyjne oraz w innych czasopismach misyjnych jak Misjonarz, Misyjne Drogi i inne.

******************************************************

Papieski twitter

Bóg nie zawodzi! Złożył w naszych sercach ziarno nadziei, aby mogło wykiełkować i wydać owoc.


Polscy misjonarze na poszczególnych kontynentach Na świecie pracuje 2007 polskich misjonarzy. Najwięcej, tak jak i w latach ubiegłych, posługuje w Afryce – 810. Liczba misjonarzy na tym kontynencie, w stosunku do ubiegłego roku, zmniejszyła się o 9 osób. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio 23. kwietnia 2017 r. w Gnieźnie nałożył krzyże misyjne misjonarkom i misjonarzom, którzy wyjadą ewangelizować w najdalszych zakątkach świata. Krzyże misyjne otrzymały 22 osoby: 8 księży diecezjalnych, 1 kleryk, 2 zakonników, 10 sióstr zakonnych, 1 osoba świecka. W szeregach polskich misjonarzy jest 24 biskupów: w Ameryce Płd. i Środkowej - 11, w Ameryce Północnej - 2, w Afryce - 6, w Azji - 2 i 3 w Papui Nowej Gwinei (Oceania). Na dzień 31. grudnia 2014 r. liczba ludności wynosiła 7 160 739 000 ze wzrostem o 66 941 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczył ponownie wszystkich kontynentów, za wyjątkiem Europy. Najmocniejszy wzrost dotyczył Azji (+ 37 349 000) i Afryki (+ 23 000 000), a następnie Ameryki (+ 8 657 000) i Oceanii (+ 649 000). W Europie natomiast liczba ludności spadła (- 2 714 000). Na ten sam dzień 31. grudnia 2014 r. liczba katolików wynosiła 1 272 281 000 – ze wzrostem o 18 355 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów za wyjątkiem Europy. Największy nastąpił, tak jak w minionym roku, w Afryce (+ 8 535 000) i w Ameryce (+ 6 642 000), a następnie w Azji (+ 3 027 000) i Oceanii (+ 208 000). W Europie natomiast liczba katolików zmalała o 57 000. Procentowo liczba katolików wzrosła o 0,09% i wyniosła 17,77% ogółu ludności. Jeśli chodzi o poszczególne kontynenty, to odnotowano wzrost w Afryce (+ 0,38%), w Ameryce (+ 0,12%), w Azji (+ 0,05%), w Europie (+ 0,14%) i w Oceanii (+ 0,09%). 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. Angeliki, w podzięce za uzdrowienie;

9.00

}

w int. śp. Franciszki, Stanisława, Janiny, Rozalii i Władysława;

10.30

}

w int. śp. Kazimierza WIECZORKOWSKIEGO, w 15. rocznicę śmierci;

12.00

}

w int. śp. Krzysztofa, Sylwestra i Artura;

INTENCJA TYGODNIA: dołączmy się do modlitwy w intencji polskich misjonarzy pamiętając szczególnie o tych, których znamy

17.15 } 18.00

}

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE => prowadzą wspólnoty pobożne Parafii w int. śp. Ireny i Stefana WIDLICKICH;


Najserdeczniej zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach 37. rocznicy „Głodówki” Kolejarzy. Będzie nam bardzo miło, jeśli związany z obchodami koncert znajdzie zainteresowanie wielu spośród nas. Jest on kolejnym z cyklu comiesiecznych koncertów organizowanych w przepięknej Sali Sesyjnej odrestaurowanego Dworca Głównego we Wrocławiu. Przypominamy jednocześnie, że następne koncerty planowane są w ostatnie piątki miesiąca listopada i grudnia br. Jeśli znajdą one swoją akceptację będziemy chcieli ten projekt kontynuować.


Adsum nr 456 c36b 15 x  
Adsum nr 456 c36b 15 x  
Advertisement