Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

22. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 449-C29β. * 03. września ‘17 r. * Rok IX.

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 3 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2017-08-23

Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wspomnienie pięknych wydarzeń z przeszłości zazwyczaj budzi w nas radość i optymizm. Tym bardziej pamięć o chwilach, gdy w osobistym spotkaniu z Chrystusem, w świetle Jego miłości odsłaniało się nasze powołanie, marzenie o dobru do zrealizowania w życiu, umacnia naszą nadzieję, zwłaszcza w czasach próby i cierpienia. Prośmy Pana, aby Jego Duch budził w nas zawsze tę pamięć, która prowadzi ku nadziei. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł PTASZNIK

Dzisiaj zatrzymujemy się nad tematem relacji między nadzieją a pamięcią, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o powołaniu. Motywem przewodnim jest powołanie pierwszych uczniów. Gdy Jezus przyjął chrzest, Jan Chrzciciel powiedział dwóm swoim uczniom: „Oto Baranek Boży”. To stało się dla nich wezwaniem. Opuścili Jana i wyruszyli, by pójść za Jezusem. A On odwrócił się do nich i zadał kluczowe pytanie: „Czego szukacie?”. Tym pytaniem prowokował ich do uświadomienia sobie pragnienia życia i szczęścia, które nosili w swym wnętrzu. Powołanie Jana i Andrzeja było początkiem przyjaźni z Jezusem, wspólnoty życia i emocji. Było to spotkanie tak bardzo poruszające, tak radosne, że uczniowie zapamiętają na zawsze ów dzień, który rzucił światło i ukierunkował ich młodość. Powołanie można odkryć na wiele sposobów, ale pierwszym wskaźnikiem jest radość spotkania z Jezusem. Małżeństwo, życie konsekrowane, kapłaństwo – każde powołanie zaczyna się od spotkania z Jezusem, który daje nam radość, nową nadzieję, i prowadzi nas, także poprzez próby i trudności, do coraz pełniejszego spotkania z Nim i do pełni radości. Bóg pragnie, abyśmy byli zawsze zdolni do marzeń o innym świecie. Jeśli marzenie zagasa, trzeba je obudzić na nowo, wracając pamięcią do początków: do Jezusa i do miłości, która kiedyś pozwoliła nam dostrzec w naszym życiu Boży plan dobra. To pomaga ożywić nadzieję.


NAJSERDECZNIEJSZE DZIĘKI !!! Najserdeczniej dziękujemy wszystkim, którzy byli łaskawi pamiętać, podczas swoich wakacyjnych wojaży, zarówno o naszej wspólnocie parafialnej, jak i o wszystkich tutejszych duszpasterzach, przesyłając wielorakie dowody pamięci, życzliwości i serdeczności. Ceniąc sobie mocno ten gest, bardzo prosimy, by w odpowiedzi, przyjąć najserdeczniejsze zapewnienie o stałej pamięci w modlitwie Duszpasterze Brochowscy

UWAGA! – PAMIĘTAJ! – WAŻNE! Na przełomie sierpnia i września co roku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przeprowadza akcję „Wyprawka dla Żaczka”. Ideą akcji jest wyposażenie najuboższych dzieci w tzw. wyprawki szkolne. W tym kontekście prosimy także o życzliwe zainteresowanie i gest na rzecz naszego, parafialnego dzieła charytatywnego, jakim jest Świetlica Środowiskowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Numer konta znajduje się na drugiej stronie każdej edycji ADSUM. „Z góry” też w imieniu dzieci i swoim, wszystkim stałym i nowym PT. Dobrodziejom, dziękujemy za każdy serdeczny gest zainteresowania i pomocy. Świetlica – jak co roku, 05. września, tj. we wspomnienie św. Matki Teresy – zainauguruje swoją działalność.

******************************************************

03. września –>

22. NIEDZIELA ZWYKŁA 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Pierwsza niedziela miesiąca – ADORACYJNA; Podczas Mszy św. o 10.30 witać będziemy księży: Piotra RAPACZA i Macieja DĘBOGÓRSKIEGO, którzy przejmą posługę wikariuszy w naszej Parafii; W minioną środę, 30. sierpnia otrzymaliśmy postanowienie P.T. Przełożonych diakona Arkadiusza KRZESZOWCA o zakończeniu Jego posługi w naszej Parafii i przeniesieniu go na dalszy etap przygotowania do święceń kapłańskich do Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu – Gądowie; Podczas Mszy św. o 18.00 podziękujemy za wspólnie przeżyty rok Jego posługi; Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. PP. Teresy i Tadeusza WITKA, w 50. rocznicę ślubów małżeńskich oraz w int. całej Rodziny => dziękczynno – błagalna;

9.00

}

w int. zmarłych z Rodziny ZWIERZYŃSKICH: Malwiny, Michała, Krystyny i Tadeusza;


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO I PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ :

10.30

}

w int. uczniów, Ich Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców i Dobrodziejów Przedszkoli, Szkół i Parafialnej Świetlicy Środowiskowej;

12.00

}

w int. PP. Zofii i Tomasza MAZUREK, w 50. rocznicę ślubów małżeńskich oraz w int. całej Rodziny => dziękczynno – błagalna;

}

w int. Mateusza i Michała, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: trwajmy w modlitwie w int. Szkoły i Przedszkoli Brochowa 18.00

}

w int. zmarłych Kapłanów; śp. zmarłych: Izabeli, Józefata i Antoniego BAWOLSKICH; Franciszki i Stanisława BONIAKOWSKICH; Marii i Edmunda NAWROT; oraz zmarłych w czyśćcu cierpiących;

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

NARZECZONY

NARZECZONA

Zapow.

Wiktor – Bernard KOŁODZIEJCZAK Katarzyna – Joanna URBAN 1. W-w, ul. Leonarda da Vinci W-w, ul. Wesoła Polecając modlitwie przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wymienionego wyżej związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo.

****************************************************** OTO IDZIEMY

ks. Tadeusz MROWIEC, Materiały Homiletyczne, 310/2017, s.19-21;

Ref.: Błogosław, Panie, nas, na pracę i znojny trud. Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja.

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją. Ref. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk, Cierń pych wyrwij z nich, niech kornie służą Ci. Ref.

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą na początku września. Potrzebujemy tej rozmowy z Tobą, bo rozpoczęty miesiąc otwiera przed nami nowy czas i nowe zadania. Początek roku szkolnego to zawsze nowe wyzwania dla dzieci, młodzieży, rodziców, katechetów, nauczycieli i całych środowisk szkolnych. Jezu Chryste, Ty dobrze znasz naszą przyszłość, dlatego chcemy się wsłuchać w Twoje wskazówki i rady. Ty jesteś naszym Nauczycielem. My jesteśmy Twoimi uczniami. Jezu Chryste, w dzisiejszej Ewangelii stajesz przed nami z gromadką swoich uczniów i chcesz ich przygotować na czekające ich zdarzenia. Jeszcze przebywasz z nimi w Galilei, ale kierujesz ich wzrok i myśli ku Jerozolimie. To w stolicy Izraela już niedługo dokonają się najważniejsze wydarzenia. Uczniowie dobrze znali Jerozolimę. Co roku pielgrzymowali do świątyni na uroczystości. Sama myśl o Jerozolimie napełniała ich serca radością, bo tam przeżywali bliskość z Bogiem, odnawiali z Nim przymierze, przyjmowali błogosławieństwo. Wiele razy, pielgrzymując do świątyni jerozolimskiej, modlili się słowami psalmu: „Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana, już stoją nasze stopy, w twoich bramach, Jeruzalem”. Boski Nauczycielu, do tych dobrych tęsknot swoich uczniów wprowadzasz pewien niepokój. Oto teraz w Jerozolimie czeka Cię cierpienie, odrzucenie, śmierć i zmartwychwstanie. Uczniowie się boją, nie rozumieją, dlatego – tak jak Piotr – nie chcą do tego dopuścić. Ref.: Błogosław, Panie, nas, na pracę i znojny trud. Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja.

Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg, Niech życiem świadczym Mu, że dobry Ojciec, Bóg. Ref. Wśród świata stawiasz krzyż i przezeń zbawiasz go, Konając z sercem Twym dajemy życie swe. Ref.

Panie Jezu Chryste, pomimo niezrozumienia i obaw uczniów poszedłeś do Jerozolimy i wy-


pełniłeś wolę Ojca zapisaną w Przymierzu z Izraelem. Przez śmierć i zmartwychwstanie zawarłeś Nowe Przymierze i otwarłeś uczniom drogę do Nowej Jerozolimy. W Eucharystii zostawiłeś nam na zawsze pamiątkę tego Przymierza i pokarm na drogę do Nowego Jeruzalem. Boski Nauczycielu, z ufnością klękamy przed Tobą, bo w kolejnym roku nauki, katechezy i wychowania, potrzebna jest nam Twoja eucharystyczna obecność. Tak jak Twoi uczniowie – po ludzku – trochę się obawiamy nowych wyzwań, niektórych nie rozumiemy, inne chcemy ominąć. Pragniemy jednak nowości, którą Ty dla nas w tym roku przygotowałeś, dlatego z ufnością wołamy: Błogosław nam, Panie! – wobec wszystkich wyzwań nowego roku szkolnego, – w trosce o dzieci, które rozpoczynają naukę w przedszkolu i w szkole, – w kolejnej klasie z nowymi przedmiotami, – w gronie nowych kolegów i koleżanek – w nowej szkole i internacie, – w spotkaniu z nowymi nauczycielami, – w nowych zadaniach wychowawczych, – w całej trosce rodziców o wykształcenie dzieci, – w przygotowaniu do przyjęcia Sakramentów, – w drodze do szkoły i powrocie z niej, – we wszystkich nowych zadaniach, Ref.: Błogosław, Panie, nas, na pracę i znojny trud. Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja.

Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat, Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat. Ref.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

******************************************************

04. września –> PONIEDZIAŁEK

* Błogosławionych: Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic

-> wspomnienie dowolne

Maria Stella (Adela MARDOSEWICZ) urodziła się 14. grudnia 1888 r. we wsi Ciasnówka. Ślu-

by wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu złożyła dnia 01. maja 1921 r. Od 1939 roku była przełożoną domu Chrystusa Króla w Nowogródku, gdzie razem z 10 towarzyszkami poniosła śmierć męczeńską z rąk hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zakonnice ofiarowały swe życie za aresztowanych mieszkańców Nowogródka, w tym za swego duszpasterza, którym był obecny Sługa Boży ks. Aleksander ZIENKIEWICZ, „Wujek”. Wypełniły w tym w heroiczny sposób swój nazaretański charyzmat służby rodzinie. Bóg przyjął ofiarę jedenastu nazaretanek: s. M. Stelli MARDOSEWICZ, s. M. Imeldy ŻAK, . M. Rajmundy KUKOTOWICZ, s. M. Danieli JÓŹWIK, s. M. Kanuty CHROBOT, s. M. Sergii RAPIEJ, s. M. Gwidony CIERPKA, s. M. Felicyty BOROWIK, s. M. Heliodory MATUSZEWSKIEJ, s. M. Kanizji MACKIEWICZ i s. M. Boromei NARMONTOWICZ. Aresztowane 31. lipca 1943 r. po spędzeniu nocy ogrójcowej w więzieniu, zostały rozstrzelane dnia 01. sierpnia 1943 r. Wszyscy uwięzieni ocaleli. Ogłaszając 05. marca 2000 r. męczennice z Nowogródka błogosławionymi, Kościół daje nam je jako wzór miłości i obrony przeciw atakom wielorakiego zła zagrażającego współczesnej rodzinie. 1. 2.

Dziś początek nowego roku szkolnego i katechetycznego 2017/18; Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych;


Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Szczególnym pouczeniem Pierwszego Listu do Tesaloniczan jest wyłożona dziś nauka o losie pośmiertnym i powszechnym zmartwychwstaniu. Kiedyś wszyscy mają być z Panem. Dlatego już tu na ziemi trzeba Go przyjąć, wystrzegając się postawy mieszkańców Nazaretu. 3.

7.00

}

w int. śp. Joanny KACZAN;

18.00

} }

w int. Pielgrzymów => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. ks. Adama BIAŁKA;

/Intencja Katarzyny TURULA z Rodziną/;

/Intencja PP. Wery i Tadeusza STRUS z Rodziną/;

w int. śp. Henryki ŁAWNICZAK, w 3. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Bogumiły ŁAWNICZAK;

******************************************************

05. września –> 1. WTOREK

* św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy -> wspomnienie dowolne

Matka Teresa (grec. therasia => łowczyni, polująca) – właściwie AGNES GONXHA BOJAXHIU – urodziła się 26. sierpnia 1910 r. w Skopje (dziś Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Mając 18 lat wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia loretanek i wyjechała do Indii. W 1937 złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię Teresa. W 1946, podczas pobytu w Indiach zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i wówczas postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. W 1948 r., po 20 latach życia zakonnego, postanowiła opuścić mury klasztorne. Chciała pomagać biednym i umierającym w slumsach Kalkuty. Przez dwa lata oczekiwała na decyzję władz kościelnych, by w 1950 r. móc założyć własne Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić habit na sari – tradycyjny strój hinduski. 07. 10. 1949 r. nowe zgromadzenie zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda PERIERA na prawie diecezjalnym. Po odbyciu nowicjatu 12 pierwszych sióstr złożyło pierwszą profesję zakonną 12. kwietnia 1953 r., a założycielka profesję wieczystą jako Misjonarka Miłości. 01. lutego 1965 r. zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Misjonarki miłości prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających. W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. W 1963 roku założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy Miłości. W 1968 roku papież Paweł VI poprosił Matkę Teresę o przysłanie sióstr z jej zgromadzenia do Rzymu do opieki nad biedakami. W 1976 roku Matka Teresa utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979. Dzięki temu wiele krajów otworzyło drzwi dla sióstr. Na wniosek włoskich dzieci została Kawalerem Orderu Uśmiechu (1996). Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź męska zgromadzenia liczy ok. 500 członków w 20 krajach. W Polsce zgromadzenie jest obecne od 1983 r. Strojem zakonnym sióstr jest białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach. Matka Teresa zmarła na zawał serca w domu macie-


rzystym swego zgromadzenia w Kalkucie 05. września 1997 r. w opinii świętości. Jej pogrzeb w dniu 13. września 1997 r., decyzją władz Indii, miał charakter należny osobom o najwyższej randze w państwie. Na prośbę wielu osób i organizacji Jan Paweł II już w 1999 r., a więc zaledwie w 2 lata po jej śmierci wydał zgodę na oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum 5 lat na podjęcie takich działań. Proces ten na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu Jan Paweł II dnia 19. października 2003 r. 04. września 2016 roku Ojciec święty Franciszek kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty. Święta Matka Teresa z Kalkuty jest patronką Parafialnej Świetlicy Środowiskowej w naszej Parafii; 2. Wieczorna Msza św. będzie oficjalną inauguracją kolejnego roku posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 3. Katechumeni kończący swoje trzyletnie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w dniu 14. września br., rozpoczynają dziś NOWENNĘ DO DUCHA ŚW. Najserdeczniej zachęcamy do udziału w niej wszystkich Parafian. Bierzmowanie w Parafii jest kolejną rocznicą naszego bierzmowania; 4. Pierwszy wtorek jest comiesięcznym wspomnieniem ku czci św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów; 5. Zapraszamy do udziału we Mszy św. o 18.00. Jak zawsze też zachęcamy do składania próśb o wstawiennictwo św. Michała; 6. Mieszkańcy Iwin zapraszają na godz. 19.00 do udziału we wspólnej modlitwie przy kaplicy – Św. Michała Archanioła; 7. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Św. Paweł poucza, że przyjście Pana będzie niespodziewane, dla wielu będzie powodem zdumienia, gdy będą przekonani o pokoju i bezpieczeństwie. Spotkanie z dziełami Boga zawsze budzi zdumienie, jak mamy tego przykład przy wypędzeniu przez Jezusa złego ducha. 1.

7.00

}

18.00

}

w int. śp. Włodzimiery JASIŃSKI => gregorianka 1.; INAUGURACJA ROKU PRACY PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ:

}

w int. Wychowanków, Wychowawców i Dobrodziejów Parafialnej Świetlicy Środowiskowej => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. O UZDROWIENIE:

w intencjach próśb o wstawiennictwo św. Michała Archanioła:       

}

      

o wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, zwątpienia i beznadziei; za zniewolonych duchem lęku, rozpaczy i depresji; za uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu; za uzależnionych od hazardu, pornografii i nieczystości ciała i serca; za uzależnionych od telewizji, Internetu, telefonu i gier komputerowych; za zniewolonych duchem pracoholizmu kosztem życia rodzinnego; za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa; za zniewolonych nienawiścią, mściwością, niewybaczaniem i niezgodą; za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr materialnych; za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy, pychy, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca; o uwolnienie od ducha złości, lenistwa, gniewu i nieumiarkowania; za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszczerstwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądami; o wolność serca dla naszych Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; za kapłanów, siostry zakonne i osoby poświęcone Panu Bogu;


 za mieniących się naszymi nieprzyjaciółmi i tych, którzy nas zranili;  o wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła, Bożego Prawa oraz szerzących pogańską kulturę życia;  o uzdrowienie dusz i ciał z chorób duchowych, psychicznych i fizycznych nas, uczestników modlitwy do św. Michała Archanioła;  w bieżących intencjach własnych:

******************************************************

06. września –> ŚRODA

=> 2.

DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚW.

1.

Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;

2.

Dziś DZIEŃ PARAFIALNEJ MODLITWY w intencjach OJCZYZNY; O godz. 21.00 przy figurze Matki Bożej na placu przykościelnym APEL JASNOGÓRSKI => Zapraszamy!;

3.

Dziś rozpoczyna się pięciodniowa pielgrzymka papieża Franciszka do Kolumbii. Uwzględnijmy w swoich modlitwach prośbę o dobre owoce tej pielgrzymki oraz o trwały pokój w tym kraju;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: List do Kolosan, ukazuje nam szczególną naukę św. Pawła o Chrystusie, którego w Ewangelii widzimy w działaniu, przekonującym o Jego mesjańskiej misji. 4.

7.00

}

w int. śp. Włodzimiery JASIŃSKI => gregorianka 2.;

18.00

}

w intencji Ojczyzny => dziękczynno – błagalna;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte                     

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; we wrześniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych; w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego; we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania; w int. PP. Karoliny i Tomasza LELEK, w 3. rocznicę ślubów małżeńskich => dz.– bł.; w int. Marty i Anny, o szczęśliwe rozwiązanie; w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii; w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;


   

we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; 5. W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

21.00 => APEL JASNOGÓRSKI ******************************************************

07. września –> 1. CZWARTEK => 3.

DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚW.

* Św. Melchiora GRODZIECKIEGO, kapłana i męczennika –> wspomnienie dowolne Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1582. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i jako kapłan tego zakonu pracował w Pradze i w Koszycach. W Koszycach działali razem z nim Stefan P ONGRACZ, jezuita z Węgier, oraz Marek KRIŻ, kanonik ze Strzygomia. Jerzy RAKOCZY, zdobywszy Koszyce, uwięził tych kapłanów i po torturach kazał ich zamordować 07. września 1619 roku. Czwartek w naszej katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa, tak charyzmatycznego, jak i sakramentalnego. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i, jeśli to możliwe, nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najświętszego Sakramentu. Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.; 2. Przypominamy, że w sobotę, 09. września Kolejarze, Ich Rodziny, Przyjaciele oraz Sympatycy, dorocznym zwyczajem, udają się w ramach 15. Ogólnopolskiej pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. O 5.00 zbiórka uczestników pielgrzymki na placu przy świątyni parafialnej. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do udziału w pielgrzymce. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału do dziś włącznie. Można go dokonać albo w zakrystii świątyni parafialnej, albo w kancelarii parafialnej; 3. Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: od 6.45 do 7.00 oraz od 17.30 do 18.00; 1.

4.

O 17.15 => GODZINA ŚWIĘTA;

Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Towarzyszymy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przeżywającego trwogę zbliżającej się męki i konania. Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Pierwsze czytanie wzywa do dziękczynienia Bogu za powołanie do odkupienia i odpuszczenia grzechów. Będzie ono głoszone przez uczniów, którzy doświadczywszy cudownego połowu ryb, poszli za wezwaniem Jezusa. 5.

7.00

}

w int. śp. Włodzimiery JASIŃSKI => gregorianka 3.;


18.00

w int. Ojca Świętego Franciszka, abpa Józefa, biskupów, kapłanów, diakonów } oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;

}

w int. śp. Ryszarda BOBER, w 1. rocznicę śmierci;

GODZINA ŚWIĘTA

=> Jezus Słowem Boga, który nas poucza Pieśń: Kochajmy Pana… . Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, przeżywając początek kolejnego roku szkolnego. Dzieci i młodzież – wracają do szkolnych obowiązków. Nauczyciele i wychowawcy rozpoczęli kolejny okres wytężonej pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czas nauki to nie tylko lata szkolne czy nawet uniwersyteckie, ale całe życie – całe nasze życie jest nastawione na nieustanny rozwój. Człowiek, który o tym zapomina, szybko się mentalnie starzeje, zgorzknienie odbiera mu radość życia. Panie Jezu – dziękujemy Ci za piękno Ewangelii, które ukazuje nam prawdę: „Ty jesteś Słowem Boga, które stwarza, podtrzymuje i rozwija”. Dziękujemy, że jesteś Chlebem, który nas nieustannie posila i zachęca, aby i nasze życie było – dawaniem. Pieśń: Boże mocny, Boże cudów… . Rozważanie: J 1, 1-18; Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył; Ewangelia św. Jana ma największą głębię teologiczną. Powstała jako ostatnia i jest syntezą nauki opisującej życie i nauczanie Jezusa Chrystusa. Dlatego symbolem Ewangelisty jest orzeł. To królewski ptak, który szybując wysoko w przestworzach, widzi w całości ogromne przestrzenie. Ewangelia ta jest syntezą Bożej mądrości, skupiającą nauczanie Starego i Nowego Testamentu. Jan pragnie, aby uczniowie Jezusa uwierzyli w Jego bóstwo, bo tylko wtedy będą w stanie oddać za Niego nawet życie. Prawdziwa mądrość jest źródłem siły oraz głębokiej miłości w człowieku – bez której Ewangelia byłaby dla niego tylko kolejną książką. Pieśń: Kto się w opiekę … . Rozważając słowa św. Jana, pełni ufności powtarzamy: „Prosimy Cię, Panie!”. „Pokój wam! Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą zatrzymane” – za wszystkich przystępujących do spowiedzi św., aby głęboko wierzyli w obecność Jezusa w tym sakramencie.


„Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? – i Ja cię nie potępiam. Idź – i od tej chwili już nie grzesz” – za wszystkie dziewczęta i kobiety zagubione, aby spotkały osoby, które pomogą im na nowo odkryć swoją godność. „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło” – za rolników, którzy cieszą się plonami swojej pracy, aby ich trud był dostatecznie doceniony. „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja dam, nie będzie pragnął na wieki” – o głęboką wiarę, że sakramenty święte są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski. „Każdy, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła” – za ludzi, którzy są dotknięci nienawiścią do chrześcijaństwa, aby przemienili swoje życie i naprawili wyrządzone krzywdy. „Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi” – za nas samych, byśmy solidnie wypełniali nasze obowiązki i potrafili skutecznie walczyć z rutyną życia. Pieśń: Pójdź do Jezusa … . Wpatrując się w św. Jana, który wiernie szedł za swoim Mistrzem, pełni radości zanośmy do Boga dziękczynienie. Powtarzajmy: „Dziękujemy Ci, Panie!”. – za możliwość nieustannego rozwoju, którą zapisałeś w naszej naturze, – za sakrament małżeństwa, dzięki któremu błogosławisz i umacniasz miłość mężczyzny i kobiety, – za Biblię, dzięki której możemy poznać Twoją wolę i podążać ścieżkami wiary, – za naszych Pasterzy, którzy wskazują na Ciebie i udzielają Twoich sakramentów, – za Eucharystię, która jest sakramentem Twojej miłości, – za Twój krzyż, który sprawia, że nasze cierpienie nabiera głębokiego sensu... Pieśń: Ja wiem, w Kogo ja wierzę … . Panie Jezu, prosimy, błogosław nam, abyśmy zawsze byli Twoimi uczniami. Umacniaj nas, abyśmy poznaną naukę wcielali w życie. Daj siły, abyśmy nie poddali się w chwilach cierpienia. Napełniaj nasze serca, abyśmy ukochali Twoje Prawa. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem … .

******************************************************

08. września –> PIĄTEK

* Narodzenia N. M. P. – Matki Bożej Siewnej –> święto Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność obdarzył ich rodzicielstwem Maryi. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się Matką Boga. Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Nie znamy oczywiście prawdziwej daty narodzenia Najśw. Maryi Panny. Umowną datę 08. września Kościół przyjął ze Wschodu – w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno – wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów. Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiła, że będą Ją chwalić wszystkie pokolenia… . W polskiej tradycji nosi ona nazwę Matki Bożej Siewnej ze względu na rozpoczynające się w tym czasie siewy jesienne.


MEMENTO – Dziś w GIETRZWAŁDZIE!

Najświętszej Maryi Panny GIETRZWAŁDZKIEJ GIETRZWAŁD znajduje się między Olsztynem a Ostródą. Stał się on sławny dzięki objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat po Lourdes i trwały od 27. czerwca do 16. września 1877 roku. W bieżącym roku więc świętujemy 140. rocznicę objawień. Wizjonerkami były trzynastoletnia wtedy Justyna SZAFRYŃSKA i dwunastoletnia Barbara SAMULOWSKA. Matka Boża, która ukazała się im na klonie, przemówiła po polsku. Jej głównym przesłaniem było zachęcenie ludzi do gorliwego odmawiania różańca. Maryja podczas objawień przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie – powszechnie uznano to za potwierdzenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, ogłoszonego 08. grudnia 1854 roku przez Piusa IX. 10. września 1967 r. prymas Polski kardynał Stefan WYSZYŃSKI dokonał koronacji obrazu Matki Bożej. 02. czerwca 1970 r. papież Paweł VI nadał kościołowi w GIETRZWAŁDZIE tytuł bazyliki mniejszej. We wrześniu 1977 roku biskup warmiński na mocy dekretu Prymasa Polski i za zgodą Stolicy Apostolskiej zatwierdził autentyczność objawień gietrzwałdzkich jako wiarygodnych, nie sprzeciwiających się wierze i moralności.

=> 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚW.

W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę; Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu; O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych; Dziś przypada 300. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej; 16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.; Zachęcamy wszystkich a nade wszystko, rolników i działkowców, aby przygotowali do poświęcenia ziarno siewne;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Ewangelista wykazuje, że w powołaniu Maryi do godności Matki Bożej wypełniły się przepowiednie proroków oraz że Ona współdziałała w planie, który Bóg powziął dla naszego zbawienia. Z poczuciem wyróżnienia cieszmy się tym i dziękujmy za Dary Bożej Opatrzności. 8.

7.00

}

w int. śp. Włodzimiery JASIŃSKI => gregorianka 4.;

18.00

}

w int. synowej Haliny, z okazji urodzin i Imienin; w int. syna Krzysztofa oraz wnuka Radosława => dziękczynno – błagalna;

20.00

}

Finałem spotkania – jak co tydzień – będzie modlitwa w Świetlicy środowiskowej.

ZAPRASZAMY

Dnia 08. września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi; 10. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich księża biskupi ponowili AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Uroczystość miała miejsce w dniu 06. czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, podczas Mszy świętej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 9.


a homilię wygłosił bp Virgílio do Nascimento Antunes, biskup diecezji Coimbra, były rektor sanktuarium w Fatimie. W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Duda oraz Premier Rządu RP Beata Szydło. 11. Dziś, tuż po Komunii św. ten Akt zostanie odnowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie. W ten sposób każdy osobiście będzie mógł poświęcić się Matce Bożej;

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi O Święta i Niepokalana Dziewico! Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę. Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba. Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym. Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie. Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna. Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6). Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy! Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna. Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.


09. września –> SOBOTA => 5.

DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚW.

* św. Piotra KLAWERA, kapłana -> wspomnienie dowolne * bł. Anieli SALAWY, dziewicy -> wspomnienie dowolne

Aniela (łac. angela => anielska posłanniczka), urodziła się 09. września 1881 r. w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej w Sieprawie pod Krakowem. W 1897 roku udała się do Krakowa i pracowała jako służąca. Zrozumiała, że Bóg wskazuje jej drogę całkowitego poświęcenia się dla bliźnich w stanie świeckim i ciągłego wyrzeczenia. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Świeckiego św. Franciszka i żyła w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. Została obdarzona przeżyciami mistycznymi, o których wspomina w Dzienniku pisanym na polecenie spowiednika. Zmarła w Krakowie dnia 12. marca 1922 roku. Beatyfikowana została 13. sierpnia 1991 r. przez Jana Pawła II na krakowskim Rynku. W ikonografii bł. Anielę przedstawia się nieraz w pomieszczeniu kuchennym i w fartuchu kuchennym. Godz. 5.00 – plac przy świątyni parafialnej – w ramach 15. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, wyjazd uczestników pielgrzymki; 2. Godz. 8.00 – plac przy świątyni parafialnej – początek pielgrzymki młodych naszej Parafii na Ślężę w ramach spotkania Młodych: „W GÓRĘ SERCA”; 3. Dziś wieczorem i jutro udziałem we Mszy św. inaugurujemy nasze przygotowanie – TRIDUUM – do odpustu parafialnego ku czci Podwyższonego Krzyża Św., drugiego Imienia naszej Parafii; 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Chrystus, który jest panem szabatu, pojednał nas z Bogiem przez swoją śmierć i otwarł drogę do wiecznego odpoczynku (szabatu) w niebie. 4.

7.00

}

16.00

}

w int. śp. Włodzimiery JASIŃSKI => gregorianka 5.; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. Rodzin dzieci komunijnych, tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej => dziękczynno – błagalna;

Mszą św. o 18.00 kontynuujemy inaugurację wigilijnych spotkań niedzielnych dla Rodzin przygotowujących swoje dzieci do sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii.

******************************************************

10. września –>

23. NIEDZIELA ZWYKŁA


=> 6.

DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚW.

Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę. Dziękujemy za każdy gest; 2. Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; 3. O 17.15 NIESZPORY NIEDZIELNE. Do udziału w nich zapraszamy członków wspólnot pobożnych naszej Parafii, szczególnie Rodzinę Różańcową; 4. Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 1.

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! * Jak co roku, uczniów klas od I. do V. Szkoły Podstawowej wzywamy a ich Rodziców i Wychowawców prosimy o pomoc w odczytaniu i rozwiązywaniu zadań apostolskich ulotki: ZIARNO; => Zapraszamy do sugerowanego w ulotce Rodzinnego spotkania oraz do związanego z tym domowego rozwiązywania zamieszczonych na odwrocie zadań. Nadto prosimy, aby poszczególne ulotki ZIARNO wklejać do zeszytu od religii pod ostatnim tematem (będziemy się tym wspólnie cieszyć podczas wizyty duszpasterskiej – kolędy) a odcinek (na ulotce zaznaczone jest gdzie należy go odciąć) z rozwiązanym zadaniem składać w nawie bocznej naszej świątyni do kasety ustawionej na ołtarzu św. Jadwigi Śląskiej; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Agnieszki, Klemensa i Zdzisława BRZÓZKA;

9.00

}

w int. śp. Teresy GURGUL, w 11. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Włodzimiery JASIŃSKI => gregorianka 6.;

10.30

}

w int. Rodziny PP. Marty i Przemysława KRYGIER, w 15. rocznicę ślubów małżeńskich oraz w 40. rocznicę urodzin p. Przemysława => dziękczynno – błagalna; /Intencja Rodziców/;

12.00

}

w int. śp. Zdzisława KŁOSIŃSKIEGO, w 20. rocznicę śmierci;

INTENCJA TYGODNIA: o dobre przygotowanie i przeżycie odpustu parafialnego

17.15 } 18.00

}

Nieszpory niedzielne

Dziś także w ramach przygotowań do odpustu ku czci Podwyższonego Krzyża św., złączone ze spotkaniem dla wspólnot pobożnych w int. śp. Marii i Jana MICZEK, w 11. rocznicę śmierci Jana oraz w int. wszystkich zmarłych z Rodziny MICZEK;

******************************************************


Adsum nr 449 c29b 03 ix  
Advertisement