Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

18. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 444-C24β. * 06. sierpnia ‘17 r. * Rok IX.

Zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich.


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 3 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów.

KAI => 2017-08-02

W minionym tygodniu wspominaliśmy nasze spotkania w Polsce i wydarzenia związane ze Światowym Dniem Młodzieży, które przeżywaliśmy rok temu. Dziękuję Panu za entuzjazm wiary młodych, jaki Duch Święty wzbudził w nich w tamtych dniach i nieustannie umacnia w ich sercach. Niech będą strażnikami nadziei dla przyszłych pokoleń. Wraz z tym wspomnieniem przychodzi mi na myśl postać drogiego kardynała Franciszka Macharskiego. Właśnie dziś przypada pierwsza rocznica jego śmierci. Niech pozostanie żywa pamięć tego wielkiego pasterza, oddanego ludziom z ufnością, którą pokładał w Jezusie Miłosiernym. Niech Bóg Wam błogosławi! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł PTASZNIK

Dawne obrzędy chrztu przewidywały, że katechumeni wyrzekali się szatana, służenia jemu i jego dzieł stojąc zwróceni ku Zachodowi. Następnie zwracano się ku Wschodowi, gdzie rodzi się światło i kandydatom do chrztu zadawano pytanie: „Czy wierzycie w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Tym razem odpowiadali: „Wierzę!”. To zwrócenie się ku światłu miało znaczenie symboliczne. Być bowiem chrześcijaninem znaczy spoglądać na światło, nieustannie dokonywać wyznania wiary w światło, nawet wówczas gdy świat spowity jest nocą i ciemnościami. Chrześcijanie nie są wolni od ciemności zewnętrznych i wewnętrznych. Nie żyją poza światem, jednakże ze względu na łaskę Chrystusa otrzymaną w chrzcie są ludźmi którzy nie wierzą w ciemności, ale w jasność dnia; nie ulegają nocy, ale mają nadzieję na jutrzenkę; nie są pokonani przez śmierć, ale pragną zmartwychwstania; nie uginają się przed złem, bo zawsze ufają w nieskończone możliwości dobra. Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą, że Bóg jest Ojcem: to jest światło! Wierzymy, że Jezus zstąpił pośród nas, podążał w naszym życiu, stając się towarzyszem zwłaszcza najuboższych i najsłabszych: to jest światło! Wierzymy, że Duch Święty nieprzerwanie działa dla dobra


ludzkości i świata, a nawet największe cierpienia dziejów zostaną przezwyciężone: to jest nadzieja, która nas budzi każdego ranka! Najpiękniejszą zachętą, jaką możemy skierować do siebie nawzajem jest przypominanie sobie o naszym chrzcie. Jeżeli będziemy wierni łasce naszego chrztu, to będziemy szerzyć światło nadziei - chrzest jest światłem nadziei w Bogu i będziemy mogli przekazywać następnym pokoleniom prawdziwy sens życia.

******************************************************

06. sierpnia –>

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

18. NIEDZIELA ZWYKŁA Pierwsza niedziela miesiąca => ADORACYJNA. Jak co miesiąc zakończymy każdą Mszę św. krótką adoracją Najświętszego Sakramentu; 2. Dziś rocznica śmierci bł. papieża Pawła VI – Giovanni Battista MONTINI; 1.

3.

Dziś DZIEŃ PARAFIALNEJ MODLITWY w intencjach OJCZYZNY;

O godz. 21.00 przy figurze Matki Bożej na placu przykościelnym APEL JASNOGÓRSKI => Zapraszamy!; Dziś także trzecia rocznica zaprzysiężenia prezydenta RP, p. Andrzeja DUDY, zachęcamy do modlitwy; 5. Stosownie do środowej zapowiedzi zapraszamy wszystkich Romów naszego środowiska oraz wszystkich Ich bliskich Przyjaciół i znajomych do udziału w dzisiejszej, wieczornej Mszy św. (o 18.00). Wspominając doświadczenia Romów sprzed 73. laty modlić się będziemy w Ich intencji upraszając wstawiennictwa bł. Zefiryna, tj. wyniesionego przez Jana Pawła II na ołtarze przedstawiciela Narodu Romskiego => ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU; 6. Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; 7. Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 4.

MEMENTO!

Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego środowiska do wieczności:  Pana Tadeusza JAWORSKIEGO z ul. Ogrodowej w Iwinach; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Janiny i Dominika HRUSZCZAK;

9.00

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA, w 4. rocznicę śmierci;

10.30

} }

w int. śp. Rodziców: Czesławy i Jana BARANEK;

12.00

w int. śp. Mariana – Andrzeja FRACH, w 1. rocznicę śmierci;

Od 15.00 => INTENCJA TYGODNIA: polecajmy 37. Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską na Jasną Górę 18.00

}

w intencjach Ojczyzny => dziękczynno – błagalna; w int. społeczności Brochowskich Romów;

21.00 => APEL JASNOGÓRSKI


TWARZ JEZUSA ks. Tadeusz MROWIEC, Materiały Homiletyczne, 309/2017, s.39-40;

O niewysłowione szczęście zajaśniało, Gdy Słowo wcielone Serce swe nam dało. Ref.: Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś; Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Jakież na tej ziemi skarby posiadamy, Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. Ref.: Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś; Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Panie Jezu Chryste, w środku lata zatrzymujemy się na chwilę adoracji przed Tobą w Najświętszym Sakramencie. Każda adoracja to Twoje zaproszenie na Górę Przemienienia, na górę Tabor. Dzisiejsze święto przypomina nam o szczególnej tajemnicy Twojego działania. Wybranym ludziom, którzy odważyli się pójść za Tobą „w górę”, odsłaniasz prawdziwy blask swojej Twarzy. To blask słońca. Twoja obecność, Panie, w naszym życiu, podobna jest do światła słońca. Pozwól nam przez chwilę zatrzymać się nad obrazem słońca, aby pełniej odkrywać Twoje działanie w naszym życiu. Panie Jezu, słońce to Twój dar dla naszego życia. Pismo Święte mówi, że światło panujące w dzień powstało na Twoje słowo. Od początku stworzenia słońce nas zachwyca. Dając światło i ciepło, jest podstawą naszego życia. Wyznacza rytm istnienia żyjącym stworzeniom. Jego wschód i zachód zawsze nas zachwyca swoim niepowtarzalnym pięknem. Jednocześnie ten systematyczny rytm wyznacza nam czas pracy i odpoczynku, uczy porządku i planowania poszczególnych dni i pór roku. Wschodzące słońce codziennie pokonuje ciemności. Jest dla nas przykładem odważnego wojownika, który zwycięża wszelkie przeciwności i codziennie budzi nadzieję w naszym sercu. Panie Jezu, blask słońca na Twojej twarzy w scenie przemienienia zapowiada światłość niedostępną, którą wypełniona jest wieczność. Twoje przyjście na ziemię porównywane jest do wschodzącego słońca. Ale od zmartwychwstania jesteś już słońcem, które nigdy nie zachodzi, które oświetla całe życie człowieka. Tę tajemnicę chciałeś zostawić apostołom na Górze Przemienienia, aby przetrwali ciemność Twojej męki i śmierci. Tę tajemnicę zostawiasz nam w każde święto przemienienia i podczas każdej eucharystycznej adoracji. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. Ref.: Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś; Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

O Anielskie chóry, o wybrani Pana, Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Ref.: Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś; Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Panie Jezu Chryste, każdego lata możemy coraz bardziej odkrywać dobroczynne działanie słońca. Dlatego dzisiaj dziękujemy za dar słońca: – za codzienne światło słońca – Dziękujemy, Panie! – za ciepło promieni słonecznych; – za kielichy kwiatów otwierane porannym słońcem; – za dojrzewanie zbóż w upalne dni lata; – za słodycz owoców dopełnioną złotymi promieniami; – za całe dobroczynne działanie słońca w naszym życiu; – za radość całego stworzenia w świetle letniego słońca. Panie Jezu, słońce jest obrazem działania Twojej łaski w naszym życiu, dlatego pragniemy codziennie otwierać się na nią: – o umiejętność codziennego otwierania się na Twoją łaskę – Prosimy, Panie! – o konsekwencję poszukiwania światła Twojej łaski; – o cierpliwą współpracę z Twoją łaską; – o pragnienie łaski uczynkowej w codziennych zadaniach; – o pragnienie życia w łasce uświęcającej; – o łaskę dobrej modlitwy; – o wszystkie potrzebne nam łaski. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

******************************************************


07. sierpnia –> PONIEDZIAŁEK * błog. Edmunda BOJANOWSKIEGO -> wspomnienie obowiązkowe Edmund (germ.: aud – majątek, dziedzictwo i mund – obrona => Opiekun dziedzictwa),

urodził się 14. listopada 1814 roku w Grabonogu w archidiecezji poznańskiej. Szlachcic, patriota, głęboko religijny - wybrał życie w celibacie, aby być bardziej wolnym i dyspozycyjnym dla królestwa Bożego. Rzeczywistość ziemską odczytał w duchu ewangelicznym, angażując się szczególnie w służbie zaniedbanego ludu wiejskiego, z całkowitym zapomnieniem o sobie. W 1850 założył zakonne Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zrealizował powszechne powołanie do świętości i nakreślając swoim życiem model i wzór apostolstwa świeckich, stał się prekursorem Soboru Watykańskiego II. Zmarł 07. sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej. Jest pionierem apostolatu świeckich ściśle współpracujących z hierarchią kościelną.

Dzień Boga Ojca; Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca – tymi słowami, przed ponad osiemdziesięciu laty, zwrócił się (01. oraz 12.08.1932 r.) za pośrednictwem Matki Eugenii Ravasio, do papieża Piusa XI, sam Bóg Ojciec, w swoim jedynym dotąd, uznanym przez Kościół, objawieniu ubiegłego wieku. Dlaczego akurat 07. sierpnia? Ponieważ jest to dzień, który następuje po święcie Przemienienia Pańskiego, w którym Ojciec dał słyszeć Swój głos na Taborze: „Oto Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). 2. Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych; 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Rozpoczynamy czytanie Księgi Liczb, która opisuje wędrówkę Izraelitów do Kanaanu. Jest to czas stałego szemrania ludu przeciw Bogu, który przeprowadza ich przez wiele trudności. Dziś słyszymy narzekanie na mannę i brak mięsa. Natomiast Ewangelia opowiada o Jezusie, który przybywa do uczniów, krocząc po wodach jeziora. Znaki Boże obecne są w całym przekazie Pisma Świętego. 3.

7.00

}

w int. śp. Joanny KACZAN, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

18.00

}

w int. śp. Zdzisława RAAB;

/Intencja uczestników pogrzebu/;

21.00 => APEL JASNOGÓRSKI ******************************************************

08. sierpnia –> WTOREK

* Św. Dominika, kapłana –> wspomnienie obowiązkowe 1.

Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Nawet najbliżsi, Miriam i Aaron, występują przeciw swemu bratu, Mojżeszowi, którego broni Bóg, określając jako wiernego w całym swoim domu. W Ewangelii przykładem zaślepienia są faryzeusze, którym Jezus zapowiada upadek. 2.

7.00

}

w int. śp. Katarzyny KAUDI, w 6. rocznicę śmierci;


18.00

}

w int. śp. Jerzego RATAJCZYK;

/Intencja Sąsiadów/;

21.00 => APEL JASNOGÓRSKI

******************************************************

09. sierpnia –> ŚRODA

* Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy

– Patronki Europy –> święto Teresa (grec.: therasia => łowczyni, polująca), Edyta Stein, najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej, urodziła się we Wrocławiu 12. października 1891 roku. W roku 1911 rozpoczęła studia uniwersyteckie we Wrocławiu, kontynuując je następnie w Getyndze u znanego filozofa Edmunda Husserla. Podczas pierwszej wojny światowej podjęła ochotniczą służbę w szpitalu wojskowym dla zakaźnie chorych. Była zawsze pełna dobroci, opanowana i gotowa do niesienia pomocy. W roku 1916 rozpoczęła działalność dydaktyczną. Straciwszy wcześnie wiarę, szczerze szukała prawdy i znalazła ją w Kościele katolickim. W roku 1922 przyjęła chrzest i sakrament bierzmowania. Mając czterdzieści dwa lata wstąpiła do Karmelu w Kolonii i otrzymała imię Teresy Benedykty od Krzyża. Od chwili nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 09. sierpnia 1942 roku. W roku 1987 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a 11. października 1998 roku ogłosił ją świętą. A listem apostolskim z 01. października 1999 r. ogłosił ją – wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny – patronką Europy. 1.

Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” /Ga 6, 14/. 2.

7.00 18.00

}

w int. śp. Joanny KACZAN;

/Intencja kolegów męża śp. Joanny/;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:

 w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte                

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; w sierpniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych; w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego; we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania; w int. o szczęśliwe rozwiązanie; w int. Marty, o szczęśliwe rozwiązanie; w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii; w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;


         

w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; w int. śp. Cecylii i Kazimierza KOZIAN;

3. W kontekście Mszy św. wieczornej

=> NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

21.00 => APEL JASNOGÓRSKI ******************************************************

10. sierpnia –> CZWARTEK

* Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika –> święto Wawrzyniec (łac.: Laurentius => mieszkaniec miasta Laurentium), był jednym z siedmiu

diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny. A gdy prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego, Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła”. Liber Pontificalis twierdzi, że zginął na rozpalonej kracie, a cierpiąc na niej, miał siły do prowadzenia dowcipnego dialogu z oprawcami. Już za Konstantyna Wielkiego zbudowano nad nim bazylikę, a jego imię wymienia się w rzymskiej Modlitwie Eucharystycznej (tzw. Kanonie Rzymskim). Czczony jest jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Jest patronem Hiszpanii i Norymbergi. W ikonografii przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą bądź rozciągniętego na kracie. Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój. Czwartek w naszej katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa, tak charyzmatycznego, jak i sakramentalnego. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i, jeśli to możliwe, nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najświętszego Sakramentu. Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.; 2. Na św. Wawrzyńca święci się miód i obdziela się nim bliskich i znajomych; 3. Dziś finał 37. pielgrzymki jasnogórskiej. Zachęcamy do solidarnej jedności; 4. Zapraszamy na godz. 21.00, do udziału w APELU JASNOGÓRSKIM; 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Ziarno obumierające w ziemi jest doskonałym obrazem Miłości. Miłość polega na dawaniu siebie, czyli obumieraniu. I jest, jak ziarno, zawsze płodna – owocuje nawet wtedy, gdy nie jest doceniana. Skoro ziarno pszenicy, które wpadłszy w ziemię nie obumarło, zostaje samo, to oznacza, że człowiek, który nie kocha jest skazany na samotność. Postawa Miłości chroni nas przed uczuciem samotności. Kochając żyjemy dla kogoś, czyli nigdy nie jesteśmy sami. 5.

7.00

}

w int. śp. Joanny KACZAN;

/Intencja kolegów męża śp. Joanny/;


18.00

}

w int. śp. Waldemara KOZŁOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci oraz w int. Jego śp. Rodziców: Bronisławy i Wiesława KOZŁOWSKICH;

21.00 => APEL JASNOGÓRSKI ******************************************************

11. sierpnia –> PIĄTEK

* Św. Klary, dziewicy –> wspomnienie obowiązkowe Klara OFFREDUCCI urodziła się w Asyżu 16. lipca 1194 roku. Idąc w ślady ubóstwa św. Fran-

ciszka, założyła zakon żeński oparty na jego regule. Odznaczała się surowością życia oraz dziełami miłości i pobożności. Zmarła 11. sierpnia 1253 roku w klasztorze św. Damiana w Asyżu. Kanonizował ją 15. sierpnia 1255 roku papież Aleksander IV. Papież Pius XII ogłosił ją 14. lutego 1958 roku patronką telewizji. 1. 2. 3. 4. 5.

W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę; Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu; O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych; Kult św. Klary podpowiada, by nawiedzić dziś Najświętszy Sakrament;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Rozpoczynamy czytanie Księgi Powtórzonego Prawa, która jest rekapitulacją całego Pięcioksięgu. Dziś Mojżesz podkreśla wielkość Bożego wybrania i nawołuje do rozważania tego daru i wierności wobec niego. Chrześcijanin uczestniczy w tym wybraniu, jeżeli pójdzie za Jezusem, zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i będzie naśladował Pana. 6.

7.00

}

18.00

}

w intencji i intencjach Sióstr Klarysek Domu w MIEDWIENICACH => dziękczynno – błagalna;

w int. Rodziny PP. Anity i Konrada JURGA, w 5. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

******************************************************

12. sierpnia –> SOBOTA

* Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy –> wspomnienie dowolne 1.

Kult św. Joanny zachęca, by sięgnąć dziś w modlitwie do Litanii do Serca P.J.;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Rozważamy podstawowe credo Izraela: Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg – Pan jedyny... Ewangelia natomiast uczy o potędze wiary i zapowiada wspaniałe jej horyzonty, bo dla niej nie ma nic niemożliwego. 2.

7.00

}

16.00

}

18.00

}

w int. O. Jacka SIEMBAB OH oraz Maksymiliana SZPAKOWSKIEGO OH => dziękczynno – błagalna; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

w int. śp. Jerzego RATAJCZYK, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

Adsum nr 444 c24b 06 viii  
Adsum nr 444 c24b 06 viii  
Advertisement