Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA Nr 252. * 18. maja 2014 r. * Rok VI.

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2014”; Autor: s. Anna Maria PUDEŁKO AP => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

***************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx x xx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; MW; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM.

http://brochow. archidiecezja.wroc.pl/


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 67. WYZNANIE WIARY

?

Kościół – Ciałem Chrystusa. 1. Od wieków uczeni próbują zgłębić tajemnicę ludzkiego ciała, poddając je wszechstronnym badaniom. Fakt, że składa się ono, jak stwierdzają naukowcy, z około 600 miliardów komórek, świadczy o tym, że jest niesamowicie skomplikowaną strukturą i stanowi niezwykłą tajemnicę, której poznanie przerasta na razie możliwości naszego rozumu. 2. Tak jest również w przypadku Kościoła nazywanego Ciałem Chrystusa. Teologowie mówiąc o nim dodają, że Kościół – w odróżnieniu na przykład od Ciała Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii świętej - jest mistycznym (czyli duchowym) Ciałem Chrystusa. Źródłem życia społeczności Kościoła nie są bowiem siły naturalne. Kościół żyje i jest jednoczony działalnością Ducha Chrystusowego, co odróżnia go od każdej ziemskiej społeczności. 3. Skąd wzięło się określenie Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa? Sformułowanie to wywodzi się z listów św. Pawła (por. 1 Kor, Rz, Ef), który porównał w nich Kościół, czyli wspólnotę ochrzczonych, do ludzkiego ciała. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (...). Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem (...). Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami” (1 Kor 12,12-13,27). Święty Paweł mówiąc w ten sposób o Kościele wskazuje na jedność wszystkich ochrzczonych z Chrystusem – Głową oraz na zjednoczenie pomiędzy sobą. Jest to tajemnicze – właśnie mistyczne zjednoczenie, gdyż z jednej strony stanowimy jedność, ale równocześnie każdy z nas pozostaje sobą. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że Chrystus „udzielając (...) swego Ducha, ukształtował swoich braci, wezwanych spośród wszystkich narodów, jako swoje Mistyczne Ciało” (KKK 788; por. KK 7). Istotę Kościoła określanego jako Ciało Mistyczne, stanowi bycie duchowym organizmem, którego Założycielem i Głową jest Chrystus udzielający mu zbawczej łaski. Jedność mistycznego Ciała Chrystusa najpełniej wyraża się wtedy, gdy gromadzimy się na Eucharystii i zbieramy się wokół ołtarza jako jedna wspólnota - młodzi i starsi, rodzice i dzieci, świeccy i duchowni. Możemy wtedy również najpełniej zjednoczyć się z Chrystusem jako Głową mistycznego Ciała, przyjmując Jego realne Ciało w Komunii świętej. To zespolenie Jezus zapowiedział na kartach Ewangelii, mówiąc: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Duszą tego ciała - wspólnoty ochrzczonych - jest Duch Święty „który (...) całe ciało ożywia, jednoczy i porusza” (KK 7). Ta „jedność Ciała Mistycznego rodzi i pobudza wśród wiernych miłość” oraz „przezwycięża wszystkie podziały” (KKK 791; por. KK 7), w myśl słów świętego Pawła: „Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się


w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3,27-28)” (KKK 791; por. KK 7). Podobnie jak ludzkie ciało rośnie w sposób fizyczny, tak Ciało mistyczne rozwija się i wzrasta duchowo. „Abyśmy wzrastali ku Niemu, naszej Głowie, Chrystus rozdziela w swoim Ciele, którym jest Kościół, dary i posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia” (KKK 794). Czy jako członkowie mistycznego Ciała Chrystusa, trwamy w Nim, przyjmując regularnie Komunię świętą? Czy wykorzystujemy otrzymane od Boga dary do pomocy innym członkom Kościoła we wzrastaniu w wierze? Zapamiętajmy: Określenie Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa uwydatnia prawdę, że jest on żywym organizmem o społeczno-religijnym, nadprzyrodzonym charakterze. W organizmie tym ochrzczeni tworzą mistyczną nierozdzielną jedność z Chrystusem – Głową Kościoła oraz między sobą. Spoiwem i zasadą tej jedności jest Duch Święty. ks. Dariusz ROJEK x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Chrzcie św.

Słowo Boże w liturgii chrzcielnej Obrzędy chrztu dzieci przewidują także pierwsze miejsce dla słowa Bożego. Chrzcielna liturgia słowa Bożego zmierza do tego, aby przed udzieleniem sakramentu ożywić wiarę rodziców, chrzestnych i wszystkich obecnych, oraz aby przez wspólną modlitwę wyprosić owoce sakramentu. Głoszone słowo Boże skierowane jest przede wszystkim do rodziców i chrzestnych chrzczonego dziecka i dlatego dopuszcza się, aby na czas liturgii słowa Bożego chrzczone dzieci przenieść do oddzielnego pomieszczenia. Celem proklamacji słowa Bożego jest pobudzenie wiary wszystkich uczestników liturgii chrzcielnej. Święty Paweł w Liście do Rzymian napisał, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa (por. Rz 10,17). Sakrament chrztu domaga się wiary. Stąd w liturgii chrzcielnej bardzo ważne miejsce zajmuje słowo Boże. Trzeba się cieszyć, że nowe obrzędy chrztu dziecka zawierają bardzo bogatą liturgię słowa Bożego. Liturgia udzielenia sakramentu chrztu stwarza doskonałą okazję, aby zastanowić się nad miejscem i rolą słowa Bożego w naszym życiu. Chrześcijanie od początku podczas wszystkich celebracji liturgicznych czytali i słuchali słowa Bożego. Mieli świadomość, że poprzez to słowo przemawia do nich sam Jezus Chrystus. Pątniczka Egeria, żyjąca w IV wieku, w swoim „Pamiętniku” opisuje własne przeżycia z pielgrzymki, którą odbyła z Europy do Ziemi Świętej. Pisząc o liturgii Wielkiego Piątku wspomina, że w godzinach popołudniowych chrześcijanie gromadzili się, aby słuchać opisu męki Jezusa. Podczas czytania męki wszyscy wierni wznosili głośny płacz i lament, ponieważ wierzyli, że to słowo staje się dla nich żywe i aktualne. Kilkanaście wieków później soborowa Konstytucja o liturgii potwierdzi jednoznacznie wiarę Kościoła mówiąc: „kiedy w Kościele czyta się Pismo święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu”(KL7). Dzięki temu, że głoszone podczas liturgii słowo Boże aktualizuje się i uobecnia, buduje i ożywia naszą wiarę. Jest ono miejscem naszego spotkania z Jezusem Chrystusem. Poprzez swoje słowo Chrystus nadal uzdrawia, odpuszcza grzechy, przywraca wolność, wypędza złe duchy i przede wszystkim głosi dobrą nowinę o zbawieniu. Słowo Chrystusa objawia prawdziwe oblicze Boga i Jego miłość do człowieka. Dzięki działaniu Ducha Świętego, to słowo nieustannie stwarza i zbawia. Dlatego można powiedzieć, że „żywe jest słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4,12) oraz


„władne zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi”(Dz 20,32; por. l Tes 2,13). Głoszone słowo Chrystusa domaga się odpowiedzi człowieka. W tym miejscu należy zapytać w jaki sposób słuchamy słowa Bożego. Dziś można zaobserwować wiele niewłaściwych postaw w odniesieniu do przepowiadanego słowa Bożego. Pierwsza z nich polega na wybiórczym traktowaniu słowa i dyskutowaniu z nim. Chętnie słuchamy i przyjmujemy te fragmenty biblijne, które nas nie dotyczą, albo mówią o miłości Boga, Jego cudach i obietnicach. Natomiast nie chcemy słuchać słów wzywających do nawrócenia, do przebaczenia, czy do nadstawienia drugiego policzka. Współczesny człowiek często dyskutuje ze słowem Bożym i neguje jego aktualność. Tymczasem, aby doświadczyć zbawczej mocy słowa Bożego trzeba je przyjąć w całości, takim jakie ono jest. Inna niewłaściwa postawa przejawia się w chwaleniu usłyszanego kazania. Czasami ludzie mówią do księdza, że powiedział bardzo ładne kazanie, ale szkoda, że nie było w kościele sąsiada lub sąsiadki, bo to było do nich i o nich. Słowo Boże jest głoszone zawsze do obecnych na liturgii i należy je odnosić tylko i wyłącznie do własnego życia. Chwaląc kazanie księdza nie możemy się kierować tylko tym, że było ono powiedziane w pięknym języku polskim, czy też zawierało wzruszający przykład. Sprawdzianem wartości głoszonego słowa jest jego skuteczność. Możemy powiedzieć, że kazanie było dobre, że wynieśliśmy coś z biblijnych czytań, jeśli one poruszyły nasze serca i dokonały przemiany naszego życia. Właściwej postawy wobec słowa Bożego uczy nas Maryja. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

PIELGRZYMKA XVIII. JAN PAWEŁ II, ŚWIĘTY DRUGA

PIELGRZYMKA DO

OJCZYZNY

POKÓJ TOBIE, POLSKO, OJCZYZNO MOJA 16.- 23. czerwca 1983 W dniach od 16. do 23. czerwca 1983 roku odbyła się druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Wiązała się ona z jubileuszem sześćsetlecia Jasnogórskiego Obrazu, odbyła się po brzemiennych w skutki doświadczeniach Narodu, jakie komuniści zgotowali mu w postaci stanu wojennego, ustanowionego dla obrony interesów Związku Sowieckiego i jego służalców polskojęzycznych, którzy bronili swoich interesów i pozycji. W czasie, gdy nadal usta Narodu były skrępowane i panoszyła się wszechwładna cenzura każdego swobodnego słowa, Jan Paweł II przemówił do panujących w imieniu Narodu, a do Narodu w imieniu samego Boga, aby wskazać Narodowi aktualne zadania w nowej sytuacji, jaką przeżywał.


W Warszawie na Stadionie X-lecia Ojciec Święty ukazywał drogi moralnego zwycięstwa przez miłość wolną od nienawiści, ale broniącą praw człowieka i narodu. W Niepokalanowie dodał, że zwycięstwo nad złem ma dokonywać się przez dobro (zło dobrem zwyciężaj). To zwycięstwo, jak powiedział Jan Paweł II do młodzieży w Częstochowie, potrzebuje czujności, ale równocześnie wymaga przebaczenia, o czym pouczył Papież na Jasnej Górze w czasie apelu jasnogórskiego. Uciemiężonemu Narodowi wskazywał drogi zwycięstwa, które z pewnością nie są łatwe i wymagają odpowiednich postaw. Zwłaszcza po strasznych krzywdach - jakie ludzie ponieśli przez odebranie im swobód obywatelskich, przez więzienia i internowania, przez zbrojne akcje oddziałów ZOMO i inne niedogodności - wskazanie na konieczność przebaczenia w drodze do zwycięstwa miało wielkie znaczenie moralne. W Poznaniu odbyła się pierwsza oficjalna beatyfikacja na ziemi polskiej, poprzednio już w czasie pierwszej pielgrzymki w roku 1979 nastąpiło zatwierdzenie kultu publicznego błogosławionej Królowej Jadwigi, co było równoważne z beatyfikacją, ale formalnie nią nie było. W Poznaniu wyniesiona na ołtarze została błogosławiona Urszula Ledóchowska, założycielka zgromadzenia sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych szarymi urszulankami. Tam w Poznaniu także mówił Jan Paweł II o związku człowieka z ziemią, było to bowiem specjalne spotkanie Ojca Świętego z rolnikami. W Katowicach natomiast nastąpiło spotkanie Papieża ze światem pracy przemysłowej, dlatego też ukazywał mu Jan Paweł II ewangelię pracy, sprawiedliwości i miłości społecznej. We Wrocławiu wzywał do kultury prawdy, miłości i zaufania, na Górze św. Anny do pojednania w tajemnicy Odkupienia, a na Błoniach krakowskich, gdzie beatyfikował Brata Alberta Chmielowskiego i karmelitę bosego Rafała Kalinowskiego, ukazał znaki zwycięstwa: Święci i Błogosławieni ukazują nam drogę do tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. Więc pragnę raz jeszcze powtórzyć..., że w Jezusie Chrystusie człowiek powołany jest do zwycięstwa: do takiego zwycięstwa, jakie odniósł Ojciec Maksymilian i Brat Albert, Ojciec Rafał i Matka Urszula - w stopniu heroicznym. Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy człowiek. Wiarą, nadzieją i miłością byli mocni: Maksymilian i Rafał; Urszula i Albert dzieci tego Narodu. Oni też temu Narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Każda pielgrzymka papieska, a zwłaszcza każda do Jego Ojczyzny, której sprawy znał najlepiej i leżały mu na sercu, była wskazaniem danemu Narodowi znaków czasu, jakie Bóg stawiał na jego drodze, a także wezwaniem, aby na te znaki odpowiedzieć. Pielgrzymka do Polski z roku 1983 dotyczyła trudnych znaków, jakie wynikały ze stanu wojennego, który wprowadzony przez wrogów Boga i także przeciw Kościołowi, był jednak również znakiem czasu, przewidzianym przez Boga i wykorzystanym, aby prowadzić naród i każdego człowieka do jego celu. Prorok dwudziestego wieku, jakim był Jan Paweł II, spełniał zawsze posługę proroka, jak prorocy Starego Testamentu, których zadaniem było wskazywanie na znaki czasu i wzywanie do wierności w obliczu każdej sytuacji. W chwilach poniżenia, gdy wdzierała się w ludzkie serca gorycz klęski, Papież mówił o zwycięstwie i warunkach jego osiągnięcia. Stawiał program wyjścia z zaistniałej sytuacji. Zostawił Narodowi jasne wskazówki. Tylko że myśmy słuchali, klaskali, wiwatowali, ale nie usłyszeli i nie wprowadzili tego programu w życie.


Minął stan wojenny, choć formalnie, prawnie i moralnie do dziś nie został podsumowany ani zakończony, podobnie jak stan wojenny z czasów niewoli rosyjskiej z dziewiętnastego wieku. W tym roku mija trzydzieści jeden lat od drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, ale proroczy program Papieża nigdy rzetelnie, odważnie i do końca nie został podjęty. I może właśnie w tym też trzeba szukać źródła braków wpisujących się we współczesne dzieje naszej Ojczyźnie. Więc mimo upływu lat nadal trzeba sobie postawić pytanie o realizację ukazanego nam programu i w czasie pielgrzymki, o której mówimy i w czasie innych spotkań polskiego Papieża z Jego narodem. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Wierni praktyce wpisanej w kulturę Polaków, zapraszamy całą Parafię do majowej modlitwy Maryjnej. Nabożeństwo majowe odprawiać będziemy dwukrotnie, tzn.:  ok. godz. 17.15 na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Adoracji lub – przy sprzyjającej pogodzie – przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym;  na zakończenie wieczornej Mszy św., wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu we wszystkie powszednie dni maja;  W niedziele i święta maja, nabożeństwo majowe o 17.30.  Wszystkich Parafian, którzy nie mogą fizycznie włączyć się do wspólnie sprawowanych nabożeństw majowych, zapraszamy do duchowej łączności w modlitwie.  Zachęcamy też do majowych spotkań i modlitwy przy krzyżach przydrożnych, we wspólnotach domowych a szczególnie wraz ze starszymi i przy łóżkach chorych.  Przypominamy także wraz z równie serdecznym zaproszeniem o pięknym zwyczaju naszej Parafii zbierającym wszystkich dobrej woli na APEL JASNOGÓRSKI – o 21.00 – pod figurą Matki Bożej na placu kościoła; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA Tomasz - Piotr BOJNOWSKI Joanna BEZWIERZCHNA Wrocław, Plac Indyjski Iwiny, Brochowska Marcin BIAŁOŃ Natalia – Anna KOSTUJ Nowy Targ Wrocław, Koreańska Artur - Piotr STUDNICKI Elżbieta - Maria ANDREASIK Wrocław, Wileńska Glinik Mariusz ŁYCZKO Aneta PODPORA Wrocław, Filipińska Wrocław, Popowicka

Zapow. 1. 2. 2. 2.


Krzysztof - Konstanty KAPITANIAK Wrocław, Semaforowa

Anna - Maria ŻÓŁKIEWICZ Wrocław, Semaforowa

3.

Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

19. maja – PONIEDZIAŁEK KARTKA Z HISTORII: 1480 1674 1912 1931 1939

-

1950 1950 1955 1965 1977

-

zm. Jan DŁUGOSZ, biskup lwowski, historyk, kronikarz, kanonik krakowski (ur. 1415); na sejmie elekcyjnym królem wybrany został Jan III SOBIESKI; zm. Bolesław PRUS, pisarz i publicysta okresu pozytywizmu (ur. 1847); powstała Ochotnicza Straż Pożarna przy klasztorze w NIEPOKALANOWIE; w Paryżu podpisano protokół o natychmiastowej pomocy francuskich sił zbrojnych w wypadku agresji Niemiec na Polskę (!!!); ur. Wiesław GAWŁOWSKI, siatkarz, mistrz świata, mistrz olimpijski (zm. 2000); ur. Tadeusz ŚLUSARSKI, lekkoatleta (skoczek o tyczce), mistrz olimpijski (zm. 1998); zm. Tadeusz SYGIETYŃSKI, kompozytor, twórca zespołu: MAZOWSZE (ur. 1896); zm. Maria DĄBROWSKA, powieściopisarka (ur. 1889); odbył się ostatni regularny kurs Orient Expressu na trasie Paryż - Stambuł;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 14, 5 - 18.; – Działalność Pawła i Barnaby w Likaonii Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu LUB Alleluja => Ps 115(113B), 1-4. 15-16;

J 14, 21-26; – Duch Święty nauczy was wszystkiego Umiejętność przyjmowania. Jezus mówi swoim uczniom o samej istocie relacji z Bogiem! Jest nią wzajemna miłość pomiędzy Ojcem, Synem, Duchem i każdym z nas! Przyjmując Ewangelię i żyjąc nią najpełniej, okazujemy nasze zaufanie Jezusowi. To właśnie Duch Święty przypomina nam słowa i czyny Jezusa, czyni je żywe dla nas dziś, kiedy czytamy karty Ewangelii! Przyjmując Jezusa, otwieramy się na miłość Ojca. A ta posyła nas do innych ludzi. Jezu, Ty pragniesz objawiać mi siebie, mówić o sobie, obdarowywać mnie sobą. Tylko czy i ja tego pragnę? Udzielaj mi Twojego Ducha, aby budził w moim sercu tęsknotę za Bogiem.

******************************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PP. ANITY I KONRADA JURGA Całą wspólnotę parafialną zapraszamy do solidarnej modlitwy! ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY


7.00

}

w int. śp. Haliny NAROLSKIEJ => gregorianka 19.;

*************************************************

16.30

=>

Spotkanie - próba scholi uczniowskiej

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ! ************************************************* 18.00

}

w int. Rodziny Państwa Anity i Konrada JURGA, dziękczynno – błagalna w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Władysławy BEZWIERZCHNEJ, w 30. dniu po pogrzebie /intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Józefa SOBIERAJ, w 10. rocznicę śmierci;

******************************************************

19.00

=> Miting

Brochowskiej Wspólnoty AA i AN 21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

20. maja – WTOREK * Św. Bernardyna ze Sieny, kapłana –> wspomnienie dowolne Bernardyn (germ. ber – niedźwiedź i hart – mocny => silny jak niedźwiedź), urodził się w MASSA MARITTIMA w roku 1380. Jako kapłan Zakonu Braci Mniejszych i wybitny kaznodzieja, działał w Italii z wielkim pożytkiem dla dusz. Szerzył nabożeństwo do Imienia Jezus, a w zakonie przyczynił się do rozwoju studiów i zachowania karności. Był autorem traktatów teologicznych. Zmarł w roku 1444.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 325 1506 1792 1881 1901 1907 1955 1980

-

otwarto Sobór Nicejski I, na którym m.in. uchwalono nicejskie wyznanie wiary; zm. Krzysztof KOLUMB, żeglarz i nawigator, odkrywca Ameryki (ur. 1451); otwarto i poświęcono Cmentarz Powązkowski w Warszawie; ur. gen. Władysław SIKORSKI, dowódca wojskowy i polityk (zm. 1943); rozpoczął się strajk szkolny dzieci polskich we WRZEŚNI; ur. siostra Wanda BRONISZEWSKA, stygmatyczka (zm. 2003); ur. Zbigniew PREISNER, kompozytor, twórca muzyki filmowej; kapitan Henryk JASKUŁA przypłynął do Gdyni po 344 dniach samotnej żeglugi na jachcie „Dar Przemyśla”, na którym opłynął Ziemię bez zawijania do portu; 1996 - kard. Henryk GULBINOWICZ obdarzony godnością honorowego obywatela Wrocławia;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:


Dz 14, 19 – 28.; – Wędrówki misyjne Apostołów Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo LUB Alleluja => Ps 145(144), 10-13cd. 21.;

J 14, 27 – 31a; – Pokój zostawiam wam Pokój sumienia. Pokój Jezusa wynika z umiłowania woli Ojca, komunii z Nim. A pokój, który daje Jezus ludziom, jest owocem pojednania człowieka z Bogiem, przebaczenia grzechów, daru miłosierdzia. Pokoju wypełniającego czyste sumienie nic ani nikt odebrać czy zmącić nie może. Świat natomiast daje tylko święty spokój, zagłuszając głos sumienia i wrażliwość ludzkiego serca. Dziękuję Ci, Jezu, za ten wielki dar wewnętrznej wolności, którą jest moje sumienie. Proszę Cię o łaskę wrażliwości sumienia na Twoje działanie. Dziękuję za tych wszystkich ludzi, którzy pomagają mi kształtować prawe sumienie.

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE PP.:

BARBARY I WIESŁAWA PONKAŁO ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA ANNY I WOJCIECHA ORAZ

ALEKSANDRA RZEPIELÓW

Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. Rodziny Małgorzaty i Emmanuela SAGGESSE => dziękczynno - błagalna;

18.00

}

w int. Rodziny Państwa Anny i Wojciecha RZEPIEL oraz Ich syna Aleksandra; córek: Małgorzaty, Urszuli i Jolanty z Rodzinami, dziękczynno – błagalna w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Natalii ROZWADOWSKIEJ, w 30. dniu po pogrzebie /intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Haliny NAROLSKIEJ => gregorianka 20.;

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI


21. maja – ŚRODA * Świętych męczenników Krzysztofa MAGALLANESA, kapłana i Towarzyszy –> wspomnienie dowolne Krzysztof (grec. christophoros – niosący Chrystusa), urodził się w miejscowości SAN RAFAEL TOTATICHE w Meksyku w roku 1869. Podczas wywołanego nienawiścią do chrześcijaństwa prześladowania Kościoła katolickiego razem ze współtowarzyszami wyznał Chrystusa Króla, ponosząc śmierć męczeńską w roku 1927. Dołączył do innych 24. prezbiterów i wiernych świeckich w różnym wieku, pochodzących z wielu stron Meksyku. * Św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika –> wspomnienie dowolne Jan (hebr. Johhanan – Bóg jest łaskawy), urodził się w miejscowości POMUK w Czechach. Kształcił się w Pradze i w Padwie. Był kanonikiem i wikariuszem generalnym arcybiskupa Pragi. Został uwięziony na rozkaz króla Wacława IV za obronę praw Kościoła, a następnie zrzucony w nocy z mostu do rzeki Wełtawy dnia 20. marca 1393 roku. Dlatego jego posągi są często umieszczane przy mostach i źródłach.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1471 1841 1904 1927 1930 1970

-

ur. Albrecht DÜRER, niemiecki malarz i grafik (zm. 1528); zm. Julian Ursyn NIEMCEWICZ, dramaturg, poeta i pamiętnikarz (ur. 1757); w Paryżu utworzono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej FIFA; Charles LINDBERGH zakończył pierwszy w historii samotny przelot nad Atlantykiem; ur. Sylwester CHĘCIŃSKI, scenarzysta i reżyser filmowy => SAMI SWOI i następne; zm. Leonid TELIGA, żeglarz, dziennikarz, tłumacz, pisarz, pierwszy Polak, który w latach 1967-1969 samotnie okrążył Ziemię na jachcie OPTY (ur. 1917)

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 15, 1-6.; – Spór o przepisy Starego Testamentu Idźmy z radością na spotkanie Pana LUB Alleluja => Ps 122(121), 1 - 2. 4 - 5.;

J 15, 1-8; – Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity Trwać w miłości. Rzeka nie może istnieć bez źródła. Drzewo nie może istnieć bez korzeni. Człowiek nie może istnieć bez miłości. Ojciec jest boskim ogrodnikiem, który swoją troską otacza wszystko, co żyje. Jezus jest korzeniem, który nasyca każde istnienie boską limfą miłości. Jedynie zaszczepieni w Niego możemy naprawdę żyć, czerpać radość istnienia, wzrastać, kwitnąć i owocować w człowieczeństwie! Jezu, bez Ciebie więdnę, usycham, umieram wewnętrznie, nawet jeśli wydaje mi się, że mam wszystko. Dziękuję Ci, Panie, bo troszczysz się o wszystko. Moim zadaniem jest po prostu przyjmować i trwać w Twoim darze.

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.


DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W

RODZINIE PANI MARII KUJAWY

******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PAŃSTWA HALINY I PIOTRA JANISIÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Haliny NAROLSKIEJ => gregorianka 21.;

******************************************************

16.30

=>

GODZINA DUSZPASTERSKA Spotkanie grupy uczniów klas 4., 5. i 6. Szkoły Podstawowej. Spotkanie ma charakter obowiązkowy.

****************************************************** 18.00

}

w int. Rodziny Państwa Haliny i Piotra JANISIÓW, dziękczynno – błagalna w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Julianny i Władysława BORKOWSKICH oraz Heleny BARTOSIEWICZ;

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, abpa Józefa;  w int. o światło Ducha Świętego dla Ojców Nadzwyczajnego Synodu o Rodzinie;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte          

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; dziękczynnej za dar kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; zaangażowanych w przygotowania do stulecia fundacji naszej Parafii; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; Parafian Brochowskich ochrzczonych oraz pobłogosławionych w sakramentalnych związkach małżeńskich w maju; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., Chóru parafialnego i Scholi; w w w w w w

int. int. int. int. int. int.


     

w w w w w w

 w  w  w  w

int. int. int. int. int. int.

chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; społeczności Brochowskich Romów; o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; Parafialnego Dnia Świętości Życia (w 25. lub 26. dniu każdego miesiąca) oraz Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego z 3. Piątku miesiąca; int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; int. Parafian zmarłych w miesiącu maju w przestrzeni mijającego stulecia;

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

22. maja – CZWARTEK * Św. Rity z CASCII, zakonnicy –> wspomnienie dowolne Rita (od imienia Margarita = Małgorzata => grec. margarites – perła), urodziła się w ROCCAPORENA koło CASCII ok. 1380 r. Była jedynaczką i od wczesnej młodości pragnęła zostać zakonnicą. Z woli rodziców wyszła za mąż za człowieka o trudnym charakterze. Swoją dobrocią potrafiła jednak pozyskać go dla Chrystusa. Umierając, przebaczył swoim mordercom. Młoda wdowa, w obawie, by jej synowie nie pomścili śmierci ojca, prosiła Boga, by ich raczej zabrał ze świata i nie dopuścił do zemsty. Podczas szalejącej dżumy śmierć zabrała także jej dzieci. Rita została sama, ale z sercem pełnym miłości. W osamotnieniu odżyło w niej pragnienie zrealizowania powołania zakonnego i życia w służbie Bogu i bliźnim. Pokonawszy trudności, została przyjęta do klasztoru Sióstr Augustianek św. Marii Magdaleny w CASCII. 15 lat przed śmiercią otrzymała na czole stygmat z korony cierniowej Chrystusa. Po 40 latach życia zakonnego zmarła 22. maja 1474 r. Św. Rita połączyła w swoim życiu trud pracy i miłosierdzie chrześcijańskie z głęboką mistyką cierpienia. Jest wzorem dla kobiet różnego stanu: dla świeckich i dla zakonnic. Ciało świętej, zachowane od rozkładu.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII:

337 – zm. Konstantyn I Wielki, cesarz rzymski (ur. 272);

1842 - inauguracja pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich, między Wrocławiem i Oławą przez Brochów. Pierwszy pociąg nosił nazwę SILESIA; 1885 - zm. Victor HUGO, francuski pisarz i poeta (ur. 1802); 1911 - we Lwowie powstały pierwsze 4 drużyny skautowe powołane przez Andrzeja MAŁKOWSKIEGO, dając początek ruchowi harcerskiemu w Polsce;


1927 - ur. Szymon KOBYLIŃSKI, grafik, karykaturzysta, historyk, scenograf (zm. 2002); 1930 - ur. Jan CISZEWSKI, dziennikarz i komentator sportowy (zm. 1982); 1995 - z jednodniową pielgrzymką do Polski przybył papież Jan Paweł II, odprawił Mszę św. w Skoczowie i uczestniczył w krótkich spotkaniach z wiernymi w Bielsku - Białej i Żywcu; 2006 - spłonął dach kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, zabytki i wieżę kościoła uratowano;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 15, 7-21; – Sobór Jerozolimski Pośród narodów głoście chwałę Pana LUB Alleluja => Ps 96(95), 1-3. 10.;

J 15, 9-11; – Wytrwajcie w miłości mojej Źródło radości. Kiedy człowiek odkrywa, że jest kochany bezinteresownie, to znaczy kochany dlatego, że jest, a nie za to, co robi lub potrafi – w jego sercu rodzi się krystaliczna radość! Miłość daje poczucie bezpieczeństwa, które napełnia serce pokojem! Przykazania, które daje nam Jezus, są właśnie po to, by wprowadzić w nasze życie poczucie bezpieczeństwa, by chronić nas i wskazywać to, co piękne, wartościowe, a bronić przed tym, co fałszywe i śmiercionośne. Jezu, Ty otaczasz mnie miłością, którą otrzymujesz od Ojca. Na ile ja czuję się kochany przez Ciebie? Czy raduję się tą miłością? Czy potrafię ją okazywać innym równie bezinteresownie?

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PAŃSTWA DANUTY I KAZIMIERZA SACIUKÓW Całą wspólnotę parafialną zapraszamy do solidarnej modlitwy! ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Haliny NAROLSKIEJ => gregorianka 22.;

18.00

}

w int. Rodziny Państwa Danuty i Kazimierza SACIUKÓW, dziękczynno – błagalna w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

dziękczynno – błagalna; w int. Ks. Tomasza BAGIŃSKIEGO, w 10. rocznicę święceń kapłańskich oraz O. Eugeniusza SPYRKI CMF, w 33. rocznicę święceń kapłańskich;


}

w int. śp. Zofii, Stanisława i Józefa SKIBISZEWSKICH;

******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

KATECHEZA (PRZED)CHRZCIELNA

Ok. 19.00 (po Mszy św.) =>

Do udziału w niej zobowiązani są Rodzice proszący o chrzest św. dla swego dziecka oraz wszyscy nasi Parafianie, którzy chcą pełnić posługę Rodziców chrzestnych. Nadto, zapraszamy wszystkich zainteresowanych odczytaniem na nowo wartości i znaczenia daru sakramentu Chrztu św.

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

23. maja – PIĄTEK KARTKA Z HISTORII: 1498 1788 1842 1847 1865 1871 1883 1940 1951 1984 1991 1995 1998 2006

-

Vasco da Gama dopłynął do Indii; ur. Dezydery Adam CHŁAPOWSKI, generał powstania listopadowego (zm. 1879); ur. Maria KONOPNICKA, poetka i nowelistka (zm. 1910); Wrocław: uruchomiono uliczne latarnie gazowe; zm. ks. Stanisław BRZÓSKA, kapelan wojsk w powstaniu styczniowym (ur. 1832); zm. Jarosław DĄBROWSKI, generał, działacz niepodległościowy (ur. 1836); zm. Cyprian Kamil NORWID, poeta (ur. 1821); po raz ostatni nawiązano kontakt z okrętem podwodnym ORP ORZEŁ; Chińska Republika Ludowa oficjalnie zaanektowała Tybet; Sąd wojskowy skazał zaocznie Ryszarda KUKLIŃSKIEGO na karę śmierci; Sejm RP przyjął ustawę o związkach zawodowych; Marek KAMIŃSKI i Wojciech MOSKAL, pierwsi Polacy pieszo dotarli do Bieguna Płn.; zm. Tony HALIK, polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy (ur. 1921); zm. Kazimierz GÓRSKI, trener reprezentacji narodowej w piłce nożnej (ur. 1921);

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PP. MAŁGORZATY I JERZEGO SADOWSKICH Całą wspólnotę parafialną zapraszamy do solidarnej modlitwy!


SŁOWO BOŻE NA DZIŚ: Dz 15, 22-31; – Dekret Soboru Jerozolimskiego Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów => Ps 57(56), 8-12.;

J 15, 12-17; – To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali Poświęcić życie. Bóg nazywa nas swoimi przyjaciółmi i traktuje bardzo poważnie! Co pomyślimy, kiedy zatrzymamy się nad tym chwilę? Czy nie doznamy głębokiego wzruszenia, zaskoczenia? Czy nie poczujemy się mali i niegodni wobec tak wielkiego daru?! Zanim zaufamy Bogu, On sam pierwszy już nam ufa, zwierza się nam jak przyjacielowi, jest z nami aż po oddanie własnego życia! Tak ważny i cenny jest każdy z nas dla Boga! A jak ważni są dla nas inni ludzie? Jezu, Ty mnie wybrałeś, aby obdarzać mnie swoją miłością. Pragniesz, abym odwzajemniał tę miłość, okazując ją drugiemu człowiekowi w Twoje imię. Proszę, naucz mnie kochać drugiego człowieka poprzez czyny, a nie tylko słowa.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Haliny NAROLSKIEJ => gregorianka 23.;

}

w int. śp. Janiny, Heleny oraz wszystkich zmarłych z Rodziny;

******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! Comiesięcznym zwyczajem udajemy się dziś z pielgrzymką do parafialnego sanktuarium ku czci św. Ojca Pio w Bieńkowicach. Udajemy się tam z modlitwą w intencji chorych, cierpiących, samotnych naszej Parafii oraz ze szpitala Brochowskiego nadto w intencji tych wszystkich, którzy mają staranie o naszych chorych i wszystkich potrzebujących pomocy. *

17.00 }

BIEŃKOWICE w intencji chorych, cierpiących i samotnych oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie;

****************************************************** 18.00

}

w int. Rodziny Państwa Małgorzaty i Jerzego SADOWSKICH, dziękczynno – błagalna w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. dziękczynnej za dar życia śp. Władysławy BEZWIERZCHNEJ /int. dzieci, wnuków i prawnuków/;

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI


24. maja – SOBOTA * Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych Wspomożycielka Wiernych lub Wspomożenie Wiernych to jeden spośród wielu tytułów nadanych w Kościele Maryi. Oficjalnie po raz pierwszy tytuł ten nadał Maryi papież Pius V po zwycięstwie odniesionym przez chrześcijan nad Turkami pod LEPANTO w 1571 roku. Natomiast liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych zostało wprowadzone przez papieża Piusa VII w roku 1815. Pius VII w roku 1814 został uwolniony z więzienia napoleońskiego w FONTAINEBLEAU, w którym przebywał pięć lat. Rok później ustanowił dla Rzymu i państwa kościelnego święto Maryi Wspomożycielki Wiernych jako wotum dziękczynne za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich wspomnienie to zostało wprowadzone także w Kościele polskim. Do rozwoju kultu Maryi jako Wspomożycielki Wiernych przyczynili się zwłaszcza Salezjanie. Św. Jan Bosko tytuł Wspomożycielki Wiernych wybrał w 1865 roku dla budowanej przez siebie świątyni ku czci Matki Bożej w Turynie. Maryja wielokrotnie okazywała się wspomożeniem dla całego Kościoła i pojedynczych wiernych. Obchodząc to święto Kościół wyznaje wiarę w przemożną pomoc Maryi. Uzasadnienie kultu i liturgicznego wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych znajdujemy w modlitwie św. Bernarda: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie

słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Słowa świętego wyrażają modlitwę wiernych

wszystkich wieków szukających pomocy u Maryi. Chrześcijanie zawsze szukali wsparcia u Maryi. Wyrazem wielkiej ufności do Maryi są liczne sanktuaria, kościoły pod Jej wezwaniem, tłumy pielgrzymów nawiedzających te miejsca, pozostawiane tam wota i modlitwy. Obchodząc liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych dziękujemy Bogu, że to On sam ustanowił Ją Wspomożycielką chrześcijan i prosimy, aby Jej przemożne wstawiennictwo przyczyniło się do umocnienia Kościoła. Ta pomoc jest Kościołowi potrzebna, aby cierpliwie i z miłością znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia i w ten sposób ukazywał światu misterium Chrystusa, czyli Jego dzieło zbawienia. Wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki ma także przyczynić się do naszego uświęcania się, czyli wyzwalania z niewoli grzechów i życia w zjednoczeniu z Bogiem.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1543 1686 1905 1939

-

zm. Mikołaj KOPERNIK, astronom (ur. 1473); ur. Gabriel FAHRENHEIT, fizyk, użył rtęci do pomiaru temperatury (zm. 1736); ur. Michaił SZOŁOCHOW, rosyjski pisarz, noblista literacki (zm. 1984); zm. Aleksander BRÜCKNER, polski językoznawca (ur. 1856);


1940 1941 1946 1956 1974

-

ur. Josif BRODSKI, rosyjski poeta i eseista, noblista literacki z 1987 (zm. 1996); ur. Bob DYLAN, amerykański piosenkarz, kompozytor; ur. Irena SZEWIŃSKA, lekkoatletka, wielokrotna medalistka olimpijska; odbył się pierwszy konkurs EUROWIZJI; zm. Duke ELLINGTON, amerykański pianista jazzowy (ur. 1899);

******************************************************

7. DZIEŃ MODLITW W INTENCJI KOŚCIOŁA W CHINACH Po raz siódmy w Polsce i na świecie 24. maja jest obchodzony jako Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Jest to odpowiedź na prośbę papieża Benedykta XVI wyrażoną w Liście do Katolików Chińskich z 27. maja 2007 r. Papież stwierdza w liście, żeby w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym SHESHAN w Szanghaju, stało się okazją dla katolików, by zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach.

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 16, 1-10; – Paweł zabiera z sobą Tymoteusza Niech cała ziemia chwali swego Pana LUB Alleluja => Ps 100(99), 1-3. 4ab-5;

J 15, 18-21; – Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem Wspólny los. Być uczniem Jezusa znaczy przyjąć nie tylko Jego naukę, ale dzielić także Jego los: niezrozumienie, odrzucenie, prześladowanie. Być uczniem Jezusa znaczy iść pod prąd logiki świata, pokazując, że można żyć inaczej i zarazem ściągnąć na siebie krytykę. Być uczniem Jezusa to odkryć, że jest się przez Niego wybranym i posłanym. W Jego imię być silnym mocą Ewangelii i przyjętym przez tych, którzy już poznali Zbawiciela. Jezu, tylu chrześcijan w świecie dzieli konkretnie Twój los, każdego dnia ryzykując dla Ciebie swoje życie, a mnie często jest tak trudno zdobyć się na odwagę świadectwa czy przyjęcie krytyki. Proszę Cię o moc Twojego Ducha dla wszystkich wierzących.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Haliny NAROLSKIEJ => gregorianka 24.;

******************************************************

8.00 => 11.30


Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zostało założone w 1947 roku przez holenderskiego norbertanina, o. WERENFRIEDA van STRAATENA. Stowarzyszenie znane jest dziś w całym świecie, posiada biura w 17. krajach (Europa, USA, Kanada, Australia, Brazylia i Chile). Dzięki ofiarom Darczyńców niesie pomoc w ponad 140 krajach. Rocznie realizuje ponad 5 tysięcy projektów. Pomocy niesionej przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zawsze towarzyszyło poparcie i błogosławieństwo papieży. Założyciel Stowarzyszenia, o. W ERENFRIED, był związany przyjaźnią ze św. Janem Pawłem II. Dyrektor sekcji polskiej Stowarzyszenia, ks. dr hab. Waldemar Cisło, podczas spotkań z Benedyktem XVI otrzymał błogosławieństwo dla dobrodziejów i prowadzonych przez Stowarzyszenie dzieł. W 2011 roku Benedykt XVI podniósł rangę Pomocy Kościołowi w Potrzebie do godności Papieskiego Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie cieszy się poparciem i błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka i w Jego imieniu niesie pomoc Kościołowi prześladowanemu i potrzebującemu. Pomoc niesiona przez Stowarzyszenie polega na budowaniu kościołów, klasztorów, ośrodków parafialnych i sierocińców, wspieraniu seminariów duchownych i kapłanów, wydawaniu i kolportażu Biblii dla dzieci i Katechizmu, finansowaniu zakupu środków transportu dla lepszego pełnienia służby pasterskiej, niesieniu pomocy materialnej i duszpasterskiej uchodźcom i prześladowanym chrześcijanom. Od 1957 roku Stowarzyszenie udziela pomocy egzystencjalnej każdej siostrze klauzurowej w Polsce. Od 2012 roku Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczęło współpracę z firmą GREEN OFFICE ECOLOGIC Sp. z o.o. w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wyselekcjonowaniu zebranego sprzętu, ten, który nadaje się do naprawy jest przekazywany do dalszego użytku w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej, do szkół, szpitali, ośrodków dla młodzieży prowadzonych przez misjonarzy. Uzyskane środki z odzysku surowców wtórnych zasilają konto projektów, które realizuje Stowarzyszenie. W 2013 roku zrealizowane zostały dwa projekty: pokrycie kosztów opłat szkolnych dla dzieci z sierocińca LUBASI HOME w LIVINGSTONE w Zambii, a także budowy szkoły o. ELEUTERIUSZA w misji KABONDO DIANDA w Demokratycznej Republice Konga.


11.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ TAKŻE Z GRONA PIERWSZOKOMUNIJNYCH! ****************************************************** 16.00

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

W dniu dzisiejszym przypada pierwsza rocznica nawiedzenia naszej Parafii przez wielkopiątkowy krzyż św. Jana Pawła II. Z tej racji – na jedną dobę – wraca do naszej świątyni Relikwia Krzyża Świętego. Uczestników wieczornej Mszy św. prosimy o zgromadzenie się o 17.45 przy figurze Matki Bożej. Tam rozpoczniemy naszą wieczorną modlitwę od przywitania i wprowadzenia w uroczystej procesji do świątyni feretronu ze świętą Relikwią. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LITURGII. 18.00

}

w int. Społeczności Brochowskich kolejarzy => dziękczynno - błagalna;

}

w int. Grzegorza PALECZNEGO, w 35. rocznicę urodzin i Imienin, dziękczynno – błagalna;


18.00 => Msza św. Rodziców, Rodzin, Wychowawców i Nauczycieli

DZIECI KOMUNIJNYCH tj. Uczniów klas 1. i 2. i 3. - rocznicowych

21.00

=> APEL

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Jan Maria JACKOWSKI

To jednak są ważne Wybory (…)[Przed nami - w dniu jutrzejszym] wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie środowiska polityczne traktują 25. maja jako bardzo ważny test przed decydującą rozgrywką o władzę w Polsce – przed wyborami samorządowymi, prezydenckimi i parlamentarnymi. Tymczasem w mediach pojawiają się dramatyczne w tonie informacje o tym, że połowa Polaków nie ma pojęcia, w jaki sposób wybiera się posłów do PE. Towarzyszą im utyskiwania o przewidywanej niskiej frekwencji, która ma duże znaczenie polityczne, gdyż w sposób istotny może wpłynąć na wynik eurowyborów. Zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa z 5. stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Według ordynacji posłowie do Parlamentu Europejskiego nie są przedstawicielami Polski w UE, nie są związani żadnymi instrukcjami, nie mogą być odwołani. Wybieramy 51. posłów (na 736. z wszystkich krajów członkowskich UE) w 13. okręgach wyborczych odpowiadających obszarowi jednego lub dwóch województw, przy czym województwo mazowieckie podzielono na dwa odrębne okręgi. Głosowanie jest podobne do wyborów do Sejmu. Oddając głos na kandydata, głosuje się jednocześnie na listę komitetu wyborczego. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które zdobyły co najmniej 5 proc. głosów w skali kraju. Podobnie jak w wyborach do Sejmu mandaty przydzielane są według metody d’Hondta. Następnie jednak mandaty przypadające danemu komitetowi w skali kraju są dzielone pomiędzy jego listy okręgowe z zastosowaniem metody Hare-Niemeyera. Brak przydziału określonej liczby mandatów poszczególnym okręgom umożliwia sytuację, w której ze względu na niższą frekwencję w danym okręgu oraz odpowiedni rozkład głosów na poszczególne listy wyborcze w danym okręgu nie zostanie wybrany żaden deputowany! W ten sposób wyborcy z okręgów mniej ludnych biorący aktywny udział w wyborach są dyskryminowani i poddani zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, bo w tych okręgach musi być z założenia znacznie wyższa ogólna frekwencja, by został wybrany eurodeputowany. Czyli ludzie głosują, ale z ich okręgu może nie zostać wybrany żaden poseł do PE, mimo że uzyska znacznie więcej głosów niż ktoś z innego, ale bardziej ludnego okręgu. Przewidywana niska frekwencja nie zaskakuje. Składa się na nią cały szereg czynników. Unia Europejska to dla zwykłych ludzi anonimowa i antydemokratyczna struktura, w której decyzje są podejmowane w sposób zakulisowy. Parlament Europejski jest fasadowym ciałem pozbawionym większych kompetencji, bo


na przykład Komisja Europejska nie jest wybierana, a jedynie zatwierdzana przez PE. Parlament Europejski, choć jest jedynym organem Unii Europejskiej pochodzącym z bezpośrednich wyborów, nie został nawet wyposażony w kompetencje ustawodawcze, takie jakimi legitymują się ciała ustawodawcze państw demokratycznych. Jakie zatem znaczenie ma wynik wyborów, skoro i tak ludzie nie mają żadnego wpływu na kierunek, w jakim zmierza Unia Europejska? Paradoks polega na tym, że te wybory są jednak ważne, ponieważ większość kluczowych decyzji zapada w Brukseli. Poza tym UE jest w kryzysie, a euroentuzjaści chcą wykorzystać tę sytuację do federalizacji UE i zredukowania państw narodowych do pozbawionych atrybutów jednostek administracyjnych europejskiego superpaństwa, co również oznacza ograniczenie praw politycznych każdego obywatela. Te wybory są więc ważne i chodzi w nich o to, by Polacy wybrali odpowiednich kandydatów potrafiących dbać o polskie sprawy, a nie deputowanych Przedruk z Naszego Dziennika, z dnia 12. kwietnia 2014 r. „dietetycznych”.

******************************************************

Wybierajcie tych, którzy nie tylko głoszą, ale żyją wartościami chrześcijańskimi

Wybierajmy kandydatów nie tylko głoszących wartości chrześcijańskie, ale żyjących i kierujących się nimi w działalności publicznej - apelują członkowie Krajowej Rady Katolików Świeckich. W liście otwartym, podpisanym przez przewodniczącego KRKŚ Kazimierza KRYLĘ autorzy przypominają nauczanie Kościoła dotyczące wymagań, stawianych kandydatowi do sprawowania urzędów publicznych. Treść listu za Katolicką Agencją Informacyjną => 2014-05-07 13:15 Członkowie Krajowej Rady Katolików Świeckich apelują do współobywateli o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ten obywatelski obowiązek winien być wyrazem odpowiedzialności za Ojczyznę. Wybierajmy kandydatów nie tylko głoszących wartości chrześcijańskie, ale żyjących i kierujących się nimi w swej działalności publicznej. Kryteriami w dokonywaniu wyboru właściwego kandydata niech będzie nauczanie Kościoła: „..właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne” (Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Watykan 2002 r., p. 3). Mija 10 lat odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej. Ojcowie - założyciele wspólnoty państw Europy – Konrad ADENAUER, Robert SCHUMAN i Alcide de GASPERI – zakładali, że miała to być Europa ojczyzn oraz wartości międzyludzkich. Również Jan Paweł II wskazywał, że „Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwagę, że jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznego i ekonomicznego; że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, które winny się wyrażać w prawie i w życiu” (Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, Watykan 2003 r., p. 110). To wołanie o Europę wartości nabiera znaczenia zwłaszcza teraz, gdy do głosu dochodzą osoby i ruchy będące w opozycji nie tylko do wartości chrześcijańskich, ale także kwestionujące dotychczasowy ład społeczny, oparty na rodzinie pojmowanej jako związku mężczyzny i kobiety. Kazimierz KRYLA, Warszawa, 6. maja 2014 r. Przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


25. maja – 6. NIEDZIELA WIELKANOCNA KARTKA Z HISTORII: 992 - zm. MIESZKO I, książę Polan, pierwszy książę Polski (ur. ok. 930); 1887 - ur. Francesco FORGIONE – św. Ojciec Pio (zm. 1968); 1895 - ur. Nikifor KRYNICKI, łemkowski malarz prymitywista (zm. 1968); 1921 - ur. o. Mieczysław Albert KRĄPIEC, twórca lubelskiej szkoły filozoficznej (zm. 2008);

1985 - abp Henryk GULBINOWICZ kreowany został kardynałem; 1995 1997 1997 2006

-

Jan Paweł II wydał encyklikę UT UNUM SINT o działalności ekumenicznej; w Polsce odbyło się ogólnonarodowe referendum konstytucyjne; we Wrocławiu rozpoczął się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny; rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski;

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PANI IRENY MAREK Całą wspólnotę parafialną zapraszamy do solidarnej modlitwy! ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

PARAKLET. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam”. (…) W greckim oryginale Ewangelii wg św. Jana Duch Święty nazwany jest w tym tekście Paraklêtos („Paraklet”). Termin ten znaczy nie tyle „Pocieszyciel”, (…) lecz raczej „Obrońca, Opiekun”. Chodzi o słowo wywodzące się z terminologii prawniczej i procesowej: nad oskarżonym roztacza swą opiekę adwokat, rzecznik jego sprawy. Jezus przedstawia egzystencję chrześcijanina jako poddawaną systematycznym atakom ze strony świata, który będzie go prowadził przed trybunały, podobnie jak uczynił z samym Chrystusem. Jednak zgodnie z tym, co Jezus wcześniej zapowiedział, uczeń nie powinien „martwić się o to, jak ani co ma mówić, gdyż w owej godzinie będzie mu poddane, co ma mówić. Nie wy bowiem będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was” (por. Mt 10,1920). Duch Obrońca (Paraklet) tak skutecznie będzie wspierał ucznia, że w wyniku procesu radykalnie odwrócą się role: świat z oskarżyciela stanie się oskarżonym, a „książę tego świata”, przeciwnik Chrystusa i Jego wiernych, wyjdzie z niego potępiony. Paraklet bowiem „przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie… O sądzie – bo władca tego świata został osądzony” (J 16,8.11). Jezus w swych końcowych mowach przedstawia jeszcze jedną funkcję Parakleta.


Jest On „Duchem Prawdy” – będzie miał za zadanie objawić w pełni znaczenie słów i czynów Jezusa. Paraklet nie daje świadectwa jedynie przed światem, lecz również w sercu chrześcijanina, „nauczając wszystkiego i przypominając wszystko, co Chrystus nam powiedział” (por. J 14,26).

******************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Pan Bóg słucha nie słów człowieka, lecz tego wszystkiego, co mówi i czuje jego serce.

****************************************************** Dz 8, 5-8. 14-17.; – Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego W Kościele jerozolimskim wybuchło prześladowanie. Za wyjątkiem Apostołów, wszyscy się rozproszyli. Filip przybył do Samarii. Sytuacja, w której głosił Chrystusa, była daleka od komfortu, a jakże zbawienne okazało się Jego przepowiadanie. Mocy Ducha Świętego nie rozbije nawet zorganizowana ludzka przemoc; jedynie… niewiara może rozbić człowieka, który ze swej natury jest Świątynią Ducha.

Niech cała ziemia chwali swego Pana => Ps 66(65), 1-3a. 4-7a. 16. 20.; Psalmistę, przyglądającego się dziełom Boga, ogarnia zadziwienie. Od konkretnych czynów, którymi się zadziwia, przechodzi w rozradowanie się w Panu i wraz z całą ziemią pragnie wysławiać Boga. 1 P 3, 15-18.; – Znaczenie śmierci Chrystusa Św. Piotr przezornie wskazuje na to, że nasza chrześcijańska nadzieja potrzebuje nas jako swoich obrońców. Naszą nadzieją jest Chrystus Pan, a więc nie jest ona narażona na przegraną z jakimkolwiek wrogiem. Jednak zagrożone jest mieszkanie Pana – serce człowieka. Człowiek może stać się wobec Chrystusa (a zarazem wobec siebie samego) sprawiedliwy lub niesprawiedliwy.

Słowa Ewangelii według św. Jana (14, 15. - 21.) => Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

******************************************************

Jezus, przed wstąpieniem do Ojca, składa swoim uczniom obietnicę Ducha Świętego. Nazwany On jest Parakletem (w oryginale greckim), a więc Obrońcą (bardziej niż Pocieszycielem). Zatem żadna ludzka niesprawiedliwość nie będzie w stanie pokonać serca, które trwa w Panu. Wtedy miłość do Niego znajdzie wyraz nie tylko w deklaracjach, ale w konkretnych decyzjach codziennego życia.


Papieski komentarz do Liturgii Słowa:

.

(27. maja 1984).

Kościół dzisiaj widzi siebie jako Lud Boży zjednoczony z Ojcem mocą Ducha Świętego. Pełen radości paschalnej, przygotowując się do Wniebowstąpienia Pańskiego, żyje równocześnie obietnicą „innego Parakleta”: „Ducha Prawdy”. W przygotowaniu tym zawiera się radość nowego Przyjścia samego Chrystusa. A w tym Jego nowym Przyjściu objawia się nasze zjednoczenie z Ojcem. Kościół raduje się tą prawdą, tą rzeczywistością: Kościół znajduje w niej wciąż na nowo niewyczerpane źródło swego posłannictwa, swego dążenia do świętości.

******************************************************

Wierność miłości. Miłość to nie tylko piękne słowa, głębokie poruszenia serca, to przede wszystkim konkretne czyny wyrażające poszukiwanie dobra drugiego człowieka. Najpełniej wyrażamy naszą miłość Bogu poprzez wierność Jego przykazaniom. Wierność ta otwiera nas na przyjęcie daru Ducha Świętego, który sprawia, że potrafimy dostrzegać realną obecność i działanie Jezusa w naszym życiu. Nie jesteśmy sierotami, osobami pozostawionymi samymi sobie. Bóg nieustannie wspiera nasze pragnienie dążenia ku Niemu. Jezu, są takie chwile, kiedy nie odczuwam Twojej obecności, nie rozumiem, o co mnie prosisz. Czuję się pozostawiony sam sobie. Proszę, aby w takich chwilach nie słabła moja wiara. Pragnę przyzywać daru Twojego Ducha.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Haliny NAROLSKIEJ => gregorianka 25.;

9.00

}

w int. śp. Mieczysława, w 3. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych z Rodziny MAKAREWICZÓW i SOKOŁOWSKICH;

******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Ostatnie miesiące duszpasterskich działań i życia naszej Parafii orientują się wokół stulecia jej fundacji, czyli erygowania. Obok stałego porządku policzonego rokiem liturgicznym i związanymi z tym praktykami i zwyczajami, przygotowujemy się do tego Jubileuszu przez peregrynację oraz dziękczynienie wpisane w comiesięczne rocznice Chrztu św. i zawartych sakramentalnie małżeństw. Granicą tych przygotowań jest styczeń 2015 roku. Jak bowiem twierdzą historycy, wtedy właśnie – 100 lat temu – Parafia nasza rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Nie chcemy jednak pominąć faktu, że dekret erygujący, tj. powołujący nową, naszą Parafię podpisany został w dniu 25. maja 1914 roku. Dziś więc mija sto lat od tego wydarzenia. W tym duchu przeżywać będziemy dzisiejszą Mszę św. o godz. 10.30. Będzie naszym dziękczynieniem za minione stulecie. Jeśli to jest możliwe, bardzo serdecznie zapraszamy do takiego uporządkowania swoich planów dnia, aby włączyć się w to dziękczynienie. Niech wybrzmi najlepiej jak to jest możliwe


10.30

12.00

}

w int. Rodziny Pani Ireny MAREK dziękczynno – błagalna w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w intencji Parafian, w setną rocznicę erygowania naszej Parafii => dziękczynno – błagalna;

}

w int. Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno – błagalna;

*************************************************

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

} 18.00

=>

Msza św. młodych => Młodych naszej Parafii zapraszamy do współtworzenia wieczornej Mszy św. niedzielnej. 18.00

21.00

}

w int. śp. Olgi, w 2. rocznicę śmierci oraz Antoniego, w 17. rocznicę śmierci SAŁTRUKIEWICZÓW;

=> APEL

JASNOGÓRSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Krakowskie spotkanie młodych całego świata, w lipcu 2016 roku poprzedzone będzie – w dniach od 20. do 25. lipca 2016 r. – odwiedzinami i wspólną modlitwą w diecezjach, także we Wrocławiu. Spodziewamy się ponad 10. tysięcy Gości z zagranicy. W nawiązaniu do tego – stosownie również do zeszłoniedzielnej informacji – uprzejmie proponujemy i zapraszamy wszystkich, naszych Parafian, którzy chcą i mogą zaangażować się na rzecz Światowych Dni Młodzieży o zgłaszanie swojej gotowości ofiarowania gościny młodym oraz włączenia się w nurt z tym związanych przygotowań. Zachęcamy nadto wszystkich młodych naszej Parafii – poczynając od trzecich klas gimnazjalnych – do włączenia się do grona Wolontariuszy, którzy uczestniczyć będą w organizacji oraz prowadzeniu parafialnego i dekanalnego punktu przygotowań Światowych Dni Młodzieży. Na bocznych ołtarzach oraz w zakrystii można dziś, tj. 18. maja, zaopatrzyć się w formularze potwierdzające wspomniany udział.

Adsum nr 252 18 v  
Advertisement