Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Nr 240. * 09. marca 2014 r. * Rok VI.

Nie samym chlebem żyje człowiek…!


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2014”; Autor: s. Anna Maria PUDEŁKO AP => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

***************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; MW; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM.

http://brochow. archidiecezja.wroc.pl/


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 58. WYZNANIE WIARY

?

Uświęcanie świata. 1. Pod koniec II wieku, a więc u samych początków naszej wiary, powstał „List do Diogneta”. „Chrześcijanie – pisał w nim nieznany autor - nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. (...) Mieszkają (...) jak komu wypadło, stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. (...) Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. (...) Są ubodzy, a wzbogacają wielu. (...) Krótko mówiąc: czym dusza w ciele, tym w świecie chrześcijanie”. Autor tego tekstu, zwanego perłą literatury wczesnochrześcijańskiej, nie tyle przeciwstawia świat chrześcijaństwu, ile raczej wskazuje rolę, jaką mają oni do odegrania w świecie. Można określić ją jako uświęcanie świata. 2. Wyrażenie „uświęcenie świata” (consecratio mundi) znane jest od dawna. II Sobór Watykański używa go w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, mówiąc o powołaniu świeckich. „Żyją oni – naucza Sobór - pośród (...) spraw i obowiązków świata, (...) w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata” (KK 31). Zadanie to nie oznacza powrotu do klerykalnej koncepcji świata, która chciałaby uczynić z polityki czy ekonomii narzędzie do realizacji celów religijnych. Oznacza natomiast rozświetlanie swojego życia rodzinnego, zawodowego i społecznego światłem wiary i czynnej miłości (KKK 899-900), świadome ukazywanie Chrystusa w głoszonych poglądach, w stylu bycia i postępowania (KKK 901), dawanie przykładu życia zgodnego z Ewangelią (KKK 904-905), przepajanie codzienności duchem chrześcijańskim (zob. KDK 43). Z tego względu katolik świecki powinien być także doskonałym obywatelem, człowiekiem godnym szacunku i zaufania, kochającym społeczeństwo i swój kraj. 3. Uświęcamy więc świat, gdy dajemy świadectwo życia, polegające na zgodności postępowania z wyznawanymi zasadami; gdy troszczymy się o miłość w rodzinie i wychowanie dzieci; gdy zabiegamy o właściwą pozycję rodziny w społeczeństwie; gdy uczciwie i kompetentnie spełniamy pracę zawodową; gdy utrwalamy w kulturze swojego regionu wartości religijne i moralne; gdy podejmujemy i odpowiedzialnie realizujemy zadania w sferze publicznej; gdy angażujemy się w życie stowarzyszeń i wspólnot, działających na rzecz dobra wspólnego; gdy bronimy prawdy i sprawiedliwości; gdy poprzez wolontariat służymy innym, zwłaszcza dzieciom z rodzin do-


tkniętych bezrobociem lub innym nieszczęściem, chorym, uzależnionym i bezdomnym. W naszym życiu – uczył Jan Paweł II – „nie może być dwóch równoległych nurtów: z jednej strony tak zwanego życia «duchowego» z jego własnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia «świeckiego», obejmującego rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne. (...) Odstępują od prawdy ci, którzy wiedząc, że nie mamy tu trwałego państwa, lecz że poszukujemy przyszłego, mniemają, iż mogą wobec tego zaniedbywać swoje obowiązki ziemskie, nie bacząc na to, że na mocy samej wiary bardziej są zobowiązani wypełniać je według powołania, jakie każdemu jest dane” (Christifideles laici 59). Czy potrafię wyjaśnić, czym jest „uświęcanie świata”? Czy mam świadomość tego, że jako chrześcijanin – uczeń Chrystusa – jestem powołany do przemiany świata, czyli do jego uświęcenia? Co mogę dziś dobrego zrobić, aby uświęcić mój „mały świat”, w którym żyję?

Zapamiętajmy: Uświęcać świat, to znaczy żyć i spełniać swoje codzienne zadania i obowiązki rodzinne, zawodowe i społeczne, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, i w ten sposób ukazując innym Chrystusa. W życiu chrześcijanina wypełnianie codziennych obowiązków i zadań powinno być ważną częścią drogi do świętości, a dążenie do świętości winno zachęcać i zobowiązywać do dobrego, kompetentnego i uczciwego wypełniania codziennych obowiązków i zadań. ks. Mirosław MILEWSKI x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx x xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Chrzcie św.

Katechumenat od IV do VI wieku - cz.II W okresie od IV do VI wieku właściwe przygotowanie kandydatów do chrztu odbywało się w czasie Wielkiego Postu. Czterdzieści dni Wielkiego Postu stanowiło prawdziwy i intensywny katechumenat. Ten etap katechumenatu rozpoczynał się od uroczystego wpisania imion katechumenów do „księgi Kościoła”. Obrzęd poprzedzony był indywidualnym zgłoszeniem się kandydata oraz egzaminem, który odbywał się przed biskupem jako przedstawicielem Kościoła. Egzamin dotyczył stylu życia i sprawowania się kandydata podczas katechumenatu. Po „zdaniu” egzaminu rozpoczynała się intensywna formacja dogmatycznomoralna i obrzędowa. Każdego dnia kandydaci uczestniczyli w katechezie, która trwała nawet do trzech godzin. W katechezie wyjaśniano katechumenom najważniejsze teksty Pisma świętego oraz związane z nimi prawdy chrześcijańskiej wiary. Ucząc przykazań zwracano uwagę na konieczność ich przestrzegania. Był to także okres nauki modlitwy i postu. Wszystkim spotkaniom katechetycznym towarzyszyły pewne obrzędy wprowadzające w chrześcijańskie życie liturgiczne. W tym czasie codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, odbywały się egzorcyzmy. Szczególne znaczenie w okresie intensywnego przygotowania do chrztu miały trzy uroczyste „skrutinia” katechumenalne, które odbywały się wobec całej wspólnoty w III, IV i V niedziele Wielkiego Postu. Podczas tych uroczystych zgromadzeń w sposób szczególny modlono się za kandydatów do chrztu. Obrzęd skrutinium rozpoczynał się od modlitwy i pokuty. Znakiem pokuty była postawa klęcząca katechumenów. Po modlitwie rodzice lub chrzestni czynili znak krzyża na czole kandydata do chrztu. Był to znak interwenci i pomocy ze strony całej wspólnoty Kościoła. Znak krzyża przypominał także misterium zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa. Następnie akolici nakładali ręce najpierw na mężczyzn, a potem na kobiety i wymawiali nad nimi modlitwę błogosławieństwa i egzorcyzmu. Liturgię uroczystego skrutinium kończył kapłan odmawiając modlitwę. Szczególne znaczenie miały


także fragmenty Ewangelii czytane podczas skrutiniów. W III niedzielę Wielkiego Postu czytano opowiadanie o Samarytance, w IV niedzielę fragment mówiący o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i w V niedzielę opowiadanie o wskrzeszeniu Łazarza. Biblijne teksty ukazywały chrzest jako sakrament odrodzenia i nowego życia. Człowiek zanurzony w wodzie chrzcielnej otrzymywał dar nowego życia oraz nowego patrzenia na otaczający go świat i własne życie. Nowym punktem odniesienia była Ewangelia. W okresie intensywnego katechumenatu ważne były także obrzędy „przekazania i zwrotu” Symbolu wiary oraz Modlitwy Pańskiej. Kościół przekazywał kandydatom do chrztu formuły zawierające skrót jego wiary oraz najcenniejszą modlitwę. Po upływie pięciu tygodni od rozpoczęcia katechez katechumeni otrzymywali tekst wyznania wiary oraz modlitwy Ojcze nasz. Znaczenie i sens wszystkich prawd wiary oraz modlitwy wyjaśniał biskup w specjalnych katechezach. W ostatnim tygodniu Wielkiego Postu katechumeni wobec biskupa musieli recytować z pamięci tekst wyznania wiary i Modlitwę Pańską. Obrzęd nazywał się „zwrotem” Symbolu wiary i modlitwy Ojcze nasz. W Wielką Sobotę wraz z ostatnim egzorcyzmem sprawowano obrzęd „Effata”, to znaczy obrzęd „otwarcia”. Kapłan dotykał uszu, nozdrzy, a potem także głowy katechumena. Obrzęd w symboliczny sposób ukazywał, że wiara jest darem pochodzącym od Boga, który człowiek powinien przyjąć. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, na które człowiek powinien być zawsze otwarty. Dotknięcie nosa nawiązywało do ożywczego tchnienia Ducha Świętego. Poza tym chrześcijanin był zobowiązany do rozumienia poznanych prawd, życia nimi i ich głoszenia. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

JAN PAWEŁ II, ŚWIĘTY PIELGRZYMKA SIÓDMA W dniach od 30. czerwca do 11. lipca BRAZYLIA 1980 roku Jan Paweł odbył pielgrzymkę do Brazylii. Szczególnym celem pielgrzymki była inauguracja dziesiątego Krajowego Kongresu Eucharystycznego oraz obchody dwudziestopięciolecia powstania CELAM, czyli Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej. Cele te nie przesłoniły spotkania z lokalnym Kościołem i wiernymi tego największego katolickiego kraju świata. Katolickość kraju niestety nie oznacza wiernego zachowania nauki Kościoła, zwłaszcza w dziedzinie katolickiej nauki społecznej. Brazylia jest krajem ogromnych kontrastów społecznych, które rodzą niesprawiedliwość społeczną i tragiczny wyzysk biednych, do których zalicza się także mniejszość Indian, pozbawiona praktycznie wszelkich praw w kraju, którego byli kiedyś właścicielami i zostali ujarzmieni przez tych, którzy przyszli z imieniem Jezusa na ustach, ale nie w sercu. Naprężona sytuacja społeczna w przededniu pielgrzymki papieskiej groziła potężnym wybuchem niezadowolenia, które mogło przerodzić się w nieobliczalną


w skutkach rewolucję. Wizyta papieska rodziła obawy przyspieszenia tej rewolucji i dlatego zmobilizowano liczne siły policyjne do pilnowania porządku narzuconego przez rządzącą w Brazylii dyktaturę. W Kościele brazylijskim, podobnie jak w Kościołach innych państw Południowej Ameryki powstała bardzo niebezpieczna orientacja, tj. teologia wyzwolenia. Była to próba połączenia nauki biblijnej o wolności i wyzwoleniu, między innymi wywodzącej się z tekstów o wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej, z marksizmem. Teologowie, którzy podjęli się tak karkołomnego przedsięwzięcia na terenie teologii, byli prawdziwie zaniepokojeni rozmiarami krzywdy społecznej, ale równocześnie stawali się narzędziami politycznej infiltracji obozu komunistycznego, który chciał przerzucić żagiew rewolucji do Ameryki Południowej i w ten sposób ją opanować. Do katolickich narodów nie można było kierować wprost propagandy marksistowskiej, materialistycznej i wrogiej wszelkiej religii. Teologia wyzwolenia miała otworzyć drogę rewolucji komunistycznej, a z nią wprowadzić radziecki porządek, oczywiście z właściwym dla tego ustroju zniewoleniem. Teologia wyzwolenia zrodzona zatem z solidarności z biednymi, ale nie licząca się z katolicką wykładnią nauki społecznej, prowadziła do błędów w zakresie wiary i do oddania tych biednych, którym chciała służyć, w gorszą jeszcze niewolę. W takiej sytuacji Jan Paweł II stanął na ziemi brazylijskiej. Mimo różnych rad, jakich Mu nie szczędzono, Papież zgodnie z nauką objawioną podjął najbardziej bolesne tematy i w ciągu dwunastu dni pobytu w Brazylii poruszył wiele problemów społecznych i ekonomicznych tego kraju. Problemami tymi były między innymi godność człowieka, jego prawa i obowiązki, wyzysk robotników, pozbawianie ludzi warunków do życia, los Indian. Kościół w tych sprawach nie może milczeć, ale także nie nawołuje do rewolucji, Kościół ma swoją społeczną naukę, która może prowadzić do rozwiązania nabrzmiałych problemów społecznych, ale musi być przyjęta zarówno po obu stronach społecznej barykady i obu stronom pokazuje nie tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki. Siłą natomiast, która zdolna jest wprowadzać porządek społeczny, jest miłość chrześcijańska, która rodzi się z Boga i do Boga prowadzi. Papież nie wywołał w Brazylii rewolucji, czego się obawiano. Jego nauka, wypowiadana na brazylijskich drogach apostolskiej wędrówki, w pierwszym rzędzie była prorockim słowem, mającym wskazać drogę Brazylijczykom. Z tej jednak nauki wszyscy możemy korzystać. Wszędzie potrzeba bowiem katolickiej nauki społecznej, aby normować społeczny porządek. Porządek wskazany przez objawienie jest jedyną drogą, na której ludzie mogą budować lepszą przyszłość. Przemówienie Ojca Świętego na rocznicowym spotkaniu biskupów skupionych w swej organizacji CELAM stało się także poważnym krokiem na drodze do opanowania błędów teologii wyzwolenia. Przypominając sobie tę pielgrzymkę Jana Pawła II, uświadamiamy sobie lepiej, w jakiej trudnej sytuacji na całym świecie rozpoczynał się Jego pontyfikat, jakie były warunki Jego głoszenia słowa w imieniu Boga, widzimy również, jak w tych trudnych warunkach Ojciec Święty nie wahał się głosić całej, a często niewygodnej dla wielu, prawdy. A prawda ta zawsze zwycięża według słów Pisma Świętego. Nie bójmy się więc słowem i czynem świadczyć o prawdzie, dzisiaj nasze środowiska także bardzo jej potrzebują.


Jeszcze raz o nadziejach na wielkopostną drogę CZAS ŁASKI. Jak przeżyć Wielki Post, żeby nie zmarnować tego szczególnego daru? W historii zalecano uczynić trzy kroki: wejść całym sobą w ten czas (intra totus), pozostać samemu ze słowem Bożym (mane solus) i wyjść odmienionym (exii alius). 1. Intra totus. Jezus udał się na miejsce pustynne, by przez wiele dni modlić się i pościć. Tam był cały dla Boga. Wielki Post to właśnie czas zwrócenia serca ku Bogu, czyli zafundowania sobie pustyni, w nawet najbardziej zatłoczonym mieście. 2. Mane solus. Mamy do dyspozycji blisko dni 40, by pozostać sam na sam z Bogiem. Adam i Ewa w raju cieszyli się przyjaźnią Boga, niczego im nie brakowało do szczęścia, a jednak dopuścili do sfer swojej egzystencji kusiciela i posłuchali jego fałszywego podszeptu. Wielki Post to czas wzmożonej walki ze złem oraz czas łaski, który wymaga przyjęcia postawy milczenia, modlitwy i postu, by nie paktować ze złem. Pokusa, dzięki wierze w Boga i przy Jego pomocy, może być pokonana, gdyż człowiek nie został stworzony, by ponieść klęskę, lecz by zwyciężać. 3. Exii alius. Wyjść odmienionym – to dostrzec konsekwencje swojego wyboru grzechu: nędzę, opuszczenie i nagość, bo kusiciel, gdy odniesie zwycięstwo, zwykle zostawia ludzi z rozczarowaniem, bezradnością, poczuciem winy. Nową drogę wskazuje nam Chrystus w Ewangelii – nie wolno paktować ze Złym. Wybrać drogę powrotu do Boga to wraz z Psalmistą wołać o zbawienie, przywrócenie czystości serca oraz radości z Bożej łaski. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

09. marca – NIEDZIELA Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 5. 

Pani Ewa GERLEC z ul. Centralnej;

 ................................................................................................ ; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

10. marca – PONIEDZIAŁEK KARTKA Z HISTORII:


1822 - zm. Józef WYBICKI, polski działacz niepodległościowy i poeta (ur. 1747); 1883 - w Londynie pojawiły się pierwsze tramwaje elektryczne; 1925 - Polska podpisała konkordat z Watykanem; 1934 - uchwalono pierwszą ustawę o ochronie przyrody; 1955 - ur. Juliusz Jan MACHULSKI, polski reżyser filmowy; 1974 - zm. Bolesław kardynał KOMINEK, arcybiskup metropolita wrocławski (ur. 1903); 1977 - dokonano odkrycia pierścieni URANA;

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE:

PAŃ: ANNY GRYGIEL I EWY WRZEŚNIAK ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PP. JOANNY I RYSZARDA RYDLAKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Kpł 19, 1-2. 11-18; – Prawo świętości Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne => Ps 19(18), 8-10. 15;

Mt 25, 31-46; – Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości Czyny mówią o nas. Dziś Jezus objawia nam, co jest najważniejsze w oczach Boga! Wartość życia każdego z nas mierzy się miłością, konkretnym dobrem uczynionym dla drugiego człowieka. Gdy staniemy wobec Chrystusa, miłosiernego Sędziego, wtedy nie będą ważne ani nasze tytuły naukowe, ani sukcesy zawodowe, ani kariera... Nie będą też się liczyły nasze porażki, grzechy ani potknięcia, istotne będzie jedynie dobro, które potrafiliśmy ofiarować. Dziękuję Ci, Jezu, za wszelkie dobro, które otrzymuję od innych. Wielbię Cię za ludzi, których obdarzam miłością. Proszę, wskaż mi okazje do dobra zaniedbane, pominięte, źle przeżyte. Przepraszam za wszelki brak wrażliwości w moim życiu.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY


Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 6. 

O. Eugeniusz SPYRKA CMF;

 Pani Krystyna RYDLAK z ul. Społecznej; ****************************************************** 7.00

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA => gregorianka 8.;

*************************************************

16.30

=>

Spotkanie - próba scholi uczniowskiej

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ! ************************************************* 18.00

}

w intencji Ojczyzny => dziękczynno - błagalna;

}

w int. Rodziny Państwa Joanny i Ryszarda RYDLAKÓW, w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Mieczysława GIŻKA, w 1. miesiąc po śmierci;

*************************************************

19.00

=> Miting

Brochowskiej Wspólnoty AA *************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

21.00 => APEL JASNOGÓRSKI 10. dnia każdego miesiąca w sposób szczególny pamiętamy w modlitwach o naszej Ojczyźnie, m.in. włączając się do wspólnego Apelu Jasnogórskiego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


11. marca – WTOREK KARTKA Z HISTORII: 1609 1818 1892 1942 1955 1958 1974

-

wybuchła wojna polsko-rosyjska 1609-1618; ze Szwajcarii do Krakowa na Wawel sprowadzono ciało Tadeusza KOŚCIUSZKI; ur. Tadeusz TAŃSKI, polski konstruktor samochodowy (zm. 1941); ur. Marek KOTAŃSKI, polski działacz społeczny, twórca MONARU (zm. 2002); zm. Alexander FLEMING, brytyjski biolog, noblista (ur. 1881); uruchomiono Program III Polskiego Radia; zm. Stanisława LESZCZYŃSKA, Służebnica Boża, położna w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II, która uratowała ponad 3000 noworodków (ur. 1896); 1985 - Michaił GORBACZOW został wybrany na sekretarza generalnego KC KPZR; 2004 - zamachy bombowe na pociągi w Madrycie. 191 osób zginęło – w tym 4. Polaków.

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE:

PP. ROZALII I ANDRZEJA OLEASZ ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PP. TERESY I MIECZYSŁAWA SUSEŁ Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Iz 55, 10-11; – Skuteczność słowa Bożego Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków => Ps 34(33), 4-7. 16-19.;

Mt 6, 7-15; – Jezus uczy, jak się modlić Dar wzajemności. Jezus pragnie, abyśmy uczyli się od Niego rozmowy z Ojcem Niebieskim. Chroni nas przed pustosłowiem pogan. Jeśli kogoś kochamy, nie trzeba nam wielu słów, często bowiem rozumiemy się bez słów. Jezus zapewnia nas, że Ojciec zna wszystkie nasze potrzeby, zanim Mu o tym powiemy. Dlaczego więc mamy się do Niego modlić? Aby nasze serce przylgnęło do Jego ojcowskiej miłości i upodobniało się do niej. Jezu, pragnę dziś razem z Tobą modlić się do Ojca. Pragnę poczuć duchowy smak Twoich słów. Proszę, módl się ze mną i we mnie.


Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 7. 

Pani Helena MATYSIAK z ul. Chińskiej;

 ................................................................................................ ; ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Julianny - Marii SULKA;

18.00

}

w int. Rodziny Państwa Teresy i Mieczysława SUSEŁ, w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Adama SNOPEK /intencja Matki chrzestnej z dziećmi i wnukami/;

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA => gregorianka 9.;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

12. marca – ŚRODA KARTKA Z HISTORII: 1622 1794 1917 1922 1931 1936 1999

-

Ignacy LOYOLA i Franciszek KSAWERY zostali kanonizowani; rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska; w Rosji obalano carat; zm. błogosławiona Aniela SALAWA, (ur. 1881); ur. ks. Józef TISCHNER, filozof (zm. 2000); ur. ks. Michał HELLER, filozof, fizyk, kosmolog, laureat NAGRODY TEMPLETONA; Polska wraz z Czechami i Węgrami została przyjęta do NATO;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jon 3, 1-10; – Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie => Ps 51(50), 3-4. 12-13. 18-19.;

Łk 11, 29-32; – Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie Mądrość i miłosierdzie. Jeśli człowiek nie potrafi zaufać, bardzo trudno jest go przekonać do czegokolwiek, a tym bardziej do tego, że jest kochany! Jezus uczynił tyle cudów, a jednak niektórzy z Jego słuchaczy ciągle żądali nowych znaków i potwierdzeń. Przewrotne serce to takie, któremu brak wiary. Wiary w bezinteresowną miłość Boga do człowieka. Jezus mówi, że ostatecznym znakiem będzie Jego miło-


sierdzie, w sposób szczególny okazane już podczas Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Jezu, czasami i mnie łatwiej wierzyć znakom, ludziom niż Tobie. Dziś pragnę trwać przy Tobie, powtarzając z nadzieją: „Jezu, ufam Tobie!”.

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE:

PP. MARII; WIOLETTY I MARKA CIUPIŃSKICH ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PANI MARII I PANA PIOTRA KULIK Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! *************************************************

Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 8. 

Pani Zofia WĄSOWSKA z ul. Mandżurskiej;

PP. Anna i Krzysztof KRAJEWSCY z ul. Koreańskiej;

*************************************************

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE UCZNIÓW, ICH RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW i NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ


16.30

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

=>

„Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i choć ze Mną zbawiać świat w kolejny już wiek”.

************************************************* 7.00

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA => gregorianka 10.;

18.00

}

w int. Rodziny Pani Marii i Pana Piotra KULIKÓW oraz zmarłych z całej Rodziny, w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. P. Krystyny RYDLAK, dziękczynno - błagalna z okazji Imienin;

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

} Intencje nowennowe:                  

w w w w

int. int. int. int.

Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, abpa Józefa; o dojrzałe przygotowanie duchowe do kanonizacji papieża Jana Pawła II; o światło Ducha Świętego dla Ojców Nadzwyczajnego Synodu o Rodzinie; biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; w int. zaangażowanych w przygotowania do stulecia fundacji naszej Parafii; w int. dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; w int. Parafian Brochowskich ochrzczonych oraz pobłogosławionych w sakramentalnych związkach małżeńskich w marcu; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., Chóru parafialnego i Scholi; w int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; w int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;


 w int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć

i tych, którym ją obiecaliśmy;

 w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;

Parafialnego Dnia Świętości Życia (w 25. lub 26. dniu każdego miesiąca) oraz Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego z 3. Piątku miesiąca;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;  w int. Parafian zmarłych w miesiącu marcu w przestrzeni mijającego stulecia; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

13. marca – CZWARTEK KARTKA Z HISTORII: 1707 1781 1899 1922 1995

-

w kościele św. Krzyża w Warszawie po raz pierwszy odśpiewano GORZKIE ŻALE; William HERSCHEL odkrył planetę URAN; ur. Jan LECHOŃ, polski poeta (zm. 1956); ur. Józef SZAJNA, polski malarz, scenograf i reżyser teatralny (zm. 2008); zm. Franciszek GAJOWNICZEK, więzień Oświęcimia uratowany od śmierci przez św. Maksymiliana KOLBE (ur. 1901); 1996 - zm. Krzysztof KIEŚLOWSKI, polski reżyser i scenarzysta filmowy (ur. 1941); 2004 - zm. Franz kardynał KÖNIG, arcybiskup wiedeński (ur. 1905);

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE:

PANI WANDY - JADWIGI BISKUP ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PANI ANNY HAZUKA Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; – Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem => Ps 138 (137), 1-3. 7c-8.;

Mt 7, 7-12; – Kto prosi, otrzymuje


Dynamizm wiary. Jezus pragnie, abyśmy przychodzili z ufnością i powierzali nasze prośby Bogu, abyśmy nie przeżywali naszego życia tak, jakbyśmy byli samowystarczalni, ale umieli Mu opowiadać o naszych radościach, troskach i zmaganiach. Jezus zaprasza nas do pielęgnowania pragnień, dobrych, wielkich, które prowadziłyby nas do poszukiwania woli Bożej, bo wszystko inne znajdziemy - odnajdując Boga. Jezus jest naszą drogą do Ojca i bramą królestwa. To do Jego Serca mamy kołatać, pukać, aby wejść w świat Boży, świat rzeczywistości nadprzyrodzonej, świat duchowego życia. Jezu, wierzę, że nie ma modlitw niewysłuchanych. Ufam, że nawet jeśli nie zawsze otrzymuję to, o co proszę, Ty nie pozostawiasz mojej modlitwy bez odpowiedzi, lecz udzielasz mi tego, czego potrzebuję naprawdę, lub tego, co jest większym dobrem dla mojego życia.

******************************************************

Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 9. 

Pani Jadwiga MAKAREWICZ z ul. L. da Vinci;

 ................................................................................................ ; ******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Dziś przypada 1. rocznica wyboru papieża Franciszka. Chciejmy pamiętać o osobie i posłudze papieża w naszych modlitwach. ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

18.00

}

w int. Rodziny PP. Krystyny i Waldemara, z okazji Imienin => dziękczynno - błagalna;

}

w int. Mamy Krystyny ŻEBROWSKIEJ, w 70. rocznicę urodzin => dziękczynno - błagalna;

}

w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego w int. Rodziny Pani Anny HAZUKA oraz zmarłych z Rodziny: Gabrieli i Stanisława;

}

w int. Anny DEREŃ, dziękczynno - błagalna z okazji urodzin;

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA => gregorianka 11.;

******************************************************


PARAFIALNY KATECHUMENAT BIERZMOWANIOWY W każdy drugi czwartek miesiąca, Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczyna się spotkanie młodzieży gimnazjalnej klas 1. i 2. Wpisane jest one w trzyletnią drogę przygotowania do sakramentu bierzmowania. ZAPRASZAMY! x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

14. marca – PIĄTEK KARTKA Z HISTORII: 1771 1794 1801 1804 1879 1887 1917

-

ur. Józef CHŁOPICKI, polski generał (zm. 1854); ur. Józef BEM, polski generał, naczelny wódz powstania węgierskiego (zm. 1850); zm. bp Ignacy KRASICKI, poeta, dramaturg i publicysta (ur. 14.03.1735) ur. JOHANN STRAUSS, austriacki kompozytor (zm. 1849); ur. Albert EINSTEIN, fizyk, autor teorii względności - Nobel w 1921 (zm. 1955); ur. Leon SCHILLER, polski reżyser, krytyk i teoretyk teatralny (zm. 1954); ur. Józef HORDYŃSKI, skoczek narciarski, jeden z pierwszych więźniów Oświęcimia, założyciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich (zm. 2009); 1980 - zm. Anna JANTAR, piosenkarka (ur. 1950); 2007 - zm. Zygmunt KĘSTOWICZ, aktor (ur. 1921); 2008 - zm. CHIARA LUBICH, włoska założycielka Ruchu FOCOLARI (ur. 1920);

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE:

PAŃSTWA AGNIESZKI I MARKA ŻÓŁKOWSKICH ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PANI TERESY OSUCH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:


Ez 18, 21-28; – Bóg nie chce śmierci grzesznika Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi? => Ps 130(129), 1-8.;

Mt 5, 20-26; – Pojednaj się najpierw z bratem Wartość przebaczenia. Gniew ludzkiego serca ma potężną moc, jeśli nie czuwa się nad nim, to może bardzo zranić godność drugiej osoby, może doprowadzić do nienawiści, zawiści, a nawet zabójstwa. Abyśmy mogli uniknąć sytuacji źle wyrażonego gniewu, nie obrazili nikogo ani nie pogardzali bliźnim, Jezus przypomina nam, że pielęgnowanie relacji braterskich jest równie ważne jak troska o relację z Bogiem. Nie mogę ofiarować Bogu mojego daru, nie będąc pojednany z bratem. Bóg jest miłością, ale jest też sprawiedliwy i za wszelkie braki i krzywdy wyrządzone naszym bliźnim będziemy musieli zadośćuczynić. Jezu, uczysz mnie, że brak przebaczenia obciąża i rani przede wszystkim moje serce. Powierzam Ci dziś szczególnie osoby, którym jeszcze nie przebaczyłem. Pragnę, aby ten Wielki Post był dobrą ku temu okazją.

******************************************************

Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 10. 

Pani Krystyna CHILMON z ul. Chińskiej;

PP. Barbara i Józef GABRYLUK z ul. Jordańskiej;

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Michała ŚMIGIELSKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie /intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

17.15

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ *

W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy:

Oto ja, o dobry Jezu… po Komunii św. przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny (w inne dni roku można zyskać odpust cząstkowy).


Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”.

****************************************************** 18.00

}

w int. Rodziny Pani Teresy OSUCH, w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. Adama MORAWSKIEGO, w 3. rocznicę urodzin => dziękczynno - błagalna;

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA => gregorianka 12.;

******************************************************

19.00

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

15. marca – SOBOTA KARTKA Z HISTORII: 44 p.n.e. - zm. Juliusz CEZAR, wódz i polityk rzymski (ur. 102 p.n.e. lub 100 p.n.e.); 1000 - finał zjazdu gnieźnieńskiego, spotkanie cesarza OTTONA III z Bolesławem CHROBRYM; 1869 - ur. Stanisław WOJCIECHOWSKI, polski polityk, prezydent Polski (zm. 1953); 1936 - uruchomiono kolej linową na Kasprowy Wierch; 1937 - papież Pius XI wydał encyklikę MIT BRENNENDER SORGE potępiającą nazizm; 1939 - wojska niemieckie wkroczyły do Pragi – początek anektowania Czech i Moraw; 1944 - II wojna światowa: rozpoczęła się trzecia bitwa o MONTE CASSINO; 1947 - zm. Jan TYRANOWSKI, Sługa Boży, kierownik duchowy Karola Wojtyły (ur. 1901); 1950 - Polska wystąpiła z Międzynarodowego Funduszu Walutowego; 1968 - Gdańsk: manifestacja, w której udział wzięło 20 tys. studentów, robotników;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Pwt 26, 16-19; – Świętość ludu Bożego Błogosławieni słuchający Pana => Ps 119(118), 1-2. 4-5. 7-8.;

Mt 5, 43-48; – Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski


Kochać jak Ojciec. Prawdziwa, dojrzała miłość jest bezinteresowna. Nie jest jedynie odpowiedzią na otrzymane dobro. Kochajmy zatem tych, którzy nie potrafią kochać ani czynić dobrze, bo oni jeszcze bardziej są spragnieni czynów wypływających ze szczerej miłości. Tak właśnie kocha nas Ojciec. On w Jezusie umiłował nas, kiedy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi, żyjącymi w ciemnościach grzechu. On poprzez swoją miłość uczynił nas swoimi przyjaciółmi. A teraz prosi, abyśmy czynili tak samo wobec innych. Jezu, Ty wiesz jak nieraz jest mi ciężko przebaczyć, wyjść poza urazę czy krzywdę. Zaufać ponownie, dać kolejną szansę. Wiem, że własnymi siłami nie podołam. Jednak z Tobą jest to możliwe. Naucz mnie kochać moich nieprzyjaciół.

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE:

PAŃSTWA: URSZULI URBAN, DOMINIKI I KAMILA MESZYŃSKICH ORAZ KAMILI I ARTURA DĘTKA ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

PP. BARBARY I ADAMA BINEK Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 11. 

Pani Aleksandra KRENC z Alei Róż;

 ................................................................................................ ;


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA => gregorianka 13.;

}

w int. śp. Haliny ZAGROBELNEJ, Pauliny KORCZYŃSKIEJ oraz śp. Jana, Franciszki i Stanisława z Rodziny ŁUKASIEWICZ;

******************************************************

11.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ! ******************************************************

18.00

Msza św. Rodzin dzieci komunijnych =>

tj. uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej

ZAPRASZAMY ! 18.00

19.00

}

w int. Rodziny Państwa Barbary i Adama BINKÓW, w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Antoniego DZIĘGIELEWSKIEGO

}

Szpital:

/int. żony, dzieci i wnuków/;

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Dzieło Pomocy AD GENTES

dla misji… Misje są sprawą wiary. II Niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela AD GENTES, obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, jest okazją, aby solidarnie naszą modlitwą i ofiarą wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. Obecnie w 98. krajach pracuje 2 170. misjonarzy oraz misjonarek z Polski. Każdy z nas może jednak bardziej zaangażować się w dzieło misyjne Kościoła. Wystarczy wesprzeć Kościół w krajach misyjnych – modlitwą, ofiarą lub postem. Za Ojcem Świętym Benedyktem XVI, warto przypominać, że dzisiaj potrzeba bardziej przekonującego zaangażowania na rzecz misji ad gentes


i nowej ewangelizacji, „aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary”. W II Niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich parafiach oraz wspólnotach zakonnych w Polsce wierni modlą się tego dnia w intencji misji, misjonarzy i misjonarek, a chorzy są zachęcani do ofiarowania swoich cierpień w intencjach misyjnych. Możemy także wesprzeć materialnie działalność misyjną Kościoła poprzez ofiarę złożoną do puszek w kościołach lub wysłanie SMS-a na numer 72032. Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze będą mogli kontynuować głoszenie Ewangelii o zbawieniu, budować kościoły, kaplice, szkoły, ośrodki zdrowia oraz szpitale, formować katechistów, pomagać potrzebującym, karmić głodnych, leczyć chorych, podtrzymywać na duchu strapionych oraz pomagać dzieciom w edukacji Akcję koordynuje Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, zatwierdzone na 333. Zebraniu Plenarnym KEP w 2005 r. Jest ono narzędziem Komisji KEP ds. Misji, służącym niesieniu pomocy materialnej dla polskich misjonarzy

ZAPRASZAMY! x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx x xxx xxx xxxx xxx xx

16. marca –> 2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU KARTKA Z HISTORII: 1517 1901 1944 1970 1971

- zakończył obrady Sobór laterański V; - w Krakowie odbyła się premiera WESELA, Stanisława WYSPIAŃSKIEGO; - utworzono Armię Polską w ZSRR; - zm. Jerzy SZANIAWSKI, pisarz (ur. 1886); - Telewizja Polska wyemitowała pierwszy program w kolorze; 1995 - stan Missisipi ratyfikował znoszącą niewolnictwo 13. poprawkę do konstytucji USA;

******************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Łzy nie są oznaką naszej słabości, ale dowodem na to, że nasze serce nie wyschło i nie stało się pustynią....

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

BÓG PROWADZI NAS KU GÓRZE PRZEMIENIENIA. Żyjemy w cywilizacji, która coraz bardziej okazuje się cywilizacją śmierci, która wypacza wartości, oducza myśleć, która ucieka od prawdy o człowieku i jego powołaniu. Łatwo w tej sytuacji zagubić się, okaleczyć własne sumienie, zniszczyć osobistą wolność, popaść w uzależnienia i kryzys. Łatwo uwierzyć fałszywym prorokom, którzy łudzą obietnicą łatwego szczęścia: bez wysiłku, bez zasad moralnych, bez Boga. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który pociąga nas ku górze i fascynuje perspektywą przemiany. Gdy Apostołowie wspięli się ze swoim Mistrzem na górę Tabor, przekonali się, że dobrze im być z Jezusem i że pragną z Nim, tam na górze, pozostać na zawsze. Spotkanie na górze Tabor z przemienionym Jezusem


powoduje przemianę Apostołów. Już wiedzą - powracając do codzienności mają słuchać Jezusa, mają naśladować Jego czyny, bo On jest Tym, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. Wiedzą, że miłość jest jedyną drogą do szczęścia zarówno na ziemi, jak i w wieczności; że przyszłość należy do miłości. Oto zadanie każdego chrześcijanina: słuchać Syna Bożego, kierować się mądrością Ewangelii, pozwolić Bogu, by przemieniał nasze życie i by ciągle prowadził nas ku górze miłości, wolności, świętości i nadziei.

****************************************************** Rdz 12, 1-4a.; – Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego Dla Abrama, który żył przed prawie czterema tysiącami lat na terenie dzisiejszego Iraku, pozostawienie domu i całego klanu rodzinnego, by pójść za głosem Bożym w nieznane, było wyzwaniem bardzo trudnym. Ale taki był pierwszy warunek realizacji jego powołania i spełnienia się Bożych obietnic. Bóg oczekuje od człowieka całkowitego zawierzenia.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana => Ps 33(32), 4-5. 18-20. 22.; Nasze zawierzenie Bogu jest o tyle łatwiejsze niż w przypadku Abrahama, że znamy całe Objawienie zapisane na kartach Pisma Świętego i ukazane w historii zbawienia. Bóg wielokrotnie dał nam dowody swojej wierności i miłosierdzia. Dlatego z tym większym przekonaniem możemy śpiewać: „Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana”. 2 Tm 1, 8b-10.; – Bóg nas powołuje i oświeca Święty Tymoteusz był jednym z ochrzczonych i powołanych za pośrednictwem św. Pawła do głoszenia Ewangelii. Po kilkunastu latach od tamtego wydarzenia Apostoł przypomina swojemu dawnemu uczniowi, aby nie osłabła jego gorliwość w wypełnianiu powołania. My również potrzebujemy ciągłego motywowania, aby nie popaść w rutynę i obojętność.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (17, 1 - 9.) => Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

******************************************************

Przemienienie Chrystusa w obecności wybranych uczniów miało ich utwierdzić w przekonaniu, że mają do czynienia z prawdziwym Bogiem. Taką wymowę ma pojawienie się Jezusa w światłości, w otoczeniu Mojżesza i Eliasza, o których Biblia mówi, że jako jedyni z ludzi oglądali Boga, a ich śmierć okryta jest tajemnicą. Oglądanie Boskiej chwały Jezusa dokonuje się na górze - w oderwaniu od świata - i ma być umocnieniem dla uczniów na godzinę próby wiary.


Papieski komentarz do Liturgii Słowa:

.

(Vita consecrata, 35).

Synoptyczne opisy Przemienienia, choć różnią się szczegółami, zgodnie podkreślają uczucie bojaźni, jaka ogarnęła uczniów. Przemienione oblicze Chrystusa jest porywająco piękne, ale mimo to uczniowie są przerażeni wobec Boskiego majestatu, który ich przerasta. Zawsze, gdy człowiek ogląda chwałę Bożą, odczuwa wyraźnie swoją małość i to napawa go lękiem. Ta bojaźń jest zbawienna, ponieważ uświadamia człowiekowi Boską doskonałość, a zarazem przynagla go nieustannym wezwaniem do „świętości”. Wszystkie dzieci Kościoła, powołane przez Ojca, aby „słuchać” Chrystusa, muszą odczuwać głęboką potrzebę nawrócenia i świętości.

******************************************************

Odwaga przemiany. Czas Wielkiego Postu zaprasza nas do wewnętrznej przemiany. Nasz wysiłek ascetyczny, dobre postanowienia czy pokuta - same w sobie nie mają mocy nas przemieniać. Nasze serca przemienia obecność Jezusa - bycie blisko Niego tak jak Piotr, Jan i Jakub. Warto mieć odwagę zatrzymać się w tym tygodniu i pozwolić poprowadzić się Jezusowi na górę własnego serca, własnej duszy, na górę sanktuarium sumienia, w świat ciszy i milczenia, aby usłyszeć, jak Jezus modli się w moim sercu, jak rozbłyska pięknem chwały Jego oblicze w mojej duszy. Bo właśnie odkrycie obecności Boga żyjącego we mnie jest źródłem mojej przemiany! Jezu, pragnę doświadczać radości Twojej bliskości, zachwytu wobec Twojego boskiego piękna. Powtarzam dziś za Piotrem: „Panie, dobrze, że tu jestem, z Tobą!”.

******************************************************

Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego

to droga przygotowania katolickich Rodzin i Domów Brochowa do Jubileuszu stulecia erygowania Parafii. To sposobność wyboru i potwierdzenia swojej wiary i wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE:

PAŃSTWA STANISŁAWY I LESŁAWA ZIENKIEWICZÓW ******************************************

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny

P. BARBARY I P. MARCINA MĄDRY Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************


Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ 12. 

Pani Elżbieta JANIA z ul. Koreańskiej;

 ................................................................................................ ; ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA => gregorianka 14.;

9.00

}

w int. śp. Kazimiery WASYŁEJKO;

10.30

}

w int. śp. Antoniny, Józefa, Danuty i Stanisława;

*************************************************

UWAGA! - WAŻNE! - ZAPRASZAMY! Jedną z głównych form posługiwania Parafii jest szafowanie sakramentami. W nurcie przygotowań do stulecia naszej Parafii obok trwającej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego - jakby równoległą ścieżką przygotowań - chcemy wraz z wszystkimi tworzącymi tutejszą Parafię zorganizować i przeżyć wspólne dziękczynienie za dar otrzymanego Chrztu świętego (2. niedziela miesiąca) oraz za łaskę pobłogosławionych sakramentalnych związków małżeńskich (trzecia niedziela miesiąca). Dziś właśnie w trzecią niedzielę bieżącego miesiąca, chcemy podjąć to dziękczynienie z parami małżeńskimi, które zawarły swój sakramentalny związek małżeński w MARCU. Naszą pamięcią w modlitwie, będziemy ogarniać również wszystkich pobłogosławionych w sakramentalnych związkach małżeńskich w naszej Parafii w marcu w przestrzeni mijających stu lat.

ZAPRASZAMY!

12.00

}

Msza św. rocznicowego dziękczynienia za łaskę sakramentalnego związku małżeńskiego.

dziękczynno - błagalna w int. Parafian, którzy w marcu zawarli sakramentalne małżeństwo;


12.00

}

w int. Rodziny Pani Barbary i Pana Marcina MĄDRY w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. Pani Teresy TOPOLANEK, w 85. rocznicę urodzin => dziękczynno - błagalna /intencja dzieci i wnuków/;

*************************************************

17.15 => Nabożeństwo Gorzkich Żalów

Przypominamy, że uczestnicząc w nabożeństwach DROGI KRZYŻOWEJ czy GORZKICH ŻALÓW, można uzyskać odpust zupełny. Podczas tych pasyjnych nabożeństw zbierana jest także tzw.: JAŁMUŻNA POSTNA.

****************************************************** 18.00

}

w int. śp. Romualda DWORZAKA, w 20. rocznicę śmierci; Aleksandry oraz wszystkich zmarłych z Rodziny DWORZAK;

******************************************************

UWAGA - PAMIĘTAJ - WAŻNE! ok. 19.00 => Sala katechetyczna nr 1.

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

P2P Do wspólnej modlitwy w intencji współczesnych ubogich zachęcają młodzi przygotowujący się do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 Proponują codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia a w niedziele Wielkiego Postu spotkania w swoich środowiskach, wspólnotach i rodzinach. Wielkopostną akcję modlitewną nazwali P2P czyli People to People, Prayer to Prayer (ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę). „Modlitwa chrześcijańska jest czasem, w którym uczymy się być ubodzy w duchu. Dopiero podczas niej widzimy, jak niewiele tak naprawdę zależy od nas i naszej kreatywności – przekonują organizatorzy wielkopostnej akcji modlitewnej P2P. Wybierając tak ubogi sposób komunikowania się z Bogiem, jak Koronka do Miłosierdzia Bożego, chcemy najpierw sobie pokazać, że najważniejszym działającym jest Bóg” – dodają. „Zachęcamy do codziennej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Możemy wymieniać się osobistymi intencjami, ale szczególnie zależy nam na modlitwie w intencjach


odczytanych przez nas z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2014” – apelują młodzi. Papieskie rozważania dotyczą hasła tegorocznego święta młodych, czyli: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. W sześć kolejnych niedziel Wielkiego Postu młodzież zachęca do modlitwy za bezrobotnych, za emigrantów i ich rodziny, za uzależnionych, za samotnych i tych, którzy nie czują się kochani, za zrozpaczonych i tych, którzy nie mają nadziei na przyszłość, za młodych, o ducha ubóstwa, by mieli odwagę prawdziwego szczęścia. „Odpowiadając na wezwanie do solidarności z ubogimi, pragniemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu spotykać się w Godzinie Miłosierdzia w swoich wspólnotach i rodzinach, by modlić się za współczesnych ubogich” – mówią organizatorzy P2P. Mają nadzieję, że do inicjatywy przyłączą się młodzi z kraju i zagranicy, którzy podejmą wezwanie i będą się modlić w swoich środowiskach. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

XIV Pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę

14.03.2014r.

Źródło życia PROGRAM  11.00 - Kaplica Matki Bożej - zawierzenie maturzystów;  12.15 - Sala o. Kordeckiego - konferencja;  13.30 - przerwa na posiłek;  15.00 - Bazylika - Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Eucharystyczna, czas na sakrament pojednania;  16.00 - Bazylika - Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Bp. A. SIEMIENIEWSKIEGO.

Zgłoszenia: 1. W ramach pielgrzymki przewidziane są foldery dla uczestników zawierające program i plakietka identyfikacyjna (stanowi pamiątkę pielgrzymki). Koszt uczestnictwa (koszty organizacji spotkania) 5 zł/uczeń. 2. Zgłoszenia można dokonać za pomocą FORMULARZA na stronie duszpasterstwa młodzieży: www.ddm.wroc.pl lub osobiście w biurze DDM. Powinno ono zawierać dane opiekuna grupy, nazwę grupy (szkoła, parafia) oraz wielkość grupy. 3. Ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 10. marca 2014r. Grupy zgłoszone po tym terminie mogę nabyć plakietki i foldery na Jasnej Górze w cenie 6 zł/komplet.

ZAPRASZAMY!

Adsum nr 240 09 III  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you