Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

7. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 238. * 23. lutego 2014 r. * Rok VI.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? (…) I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2014”; Autor: s. Anna Maria PUDEŁKO AP => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

***************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; MW; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM.

http://brochow. archidiecezja.wroc.pl/


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 56. WYZNANIE WIARY

?

Chrystus ofiarował siebie za nasze grzechy. 1. Wielu z nas zapewne pamięta scenę z powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”, w której Jurand ze Spychowa udaje się do zamku krzyżackiego w Szczytnie, aby wykupić z niewoli swą ukochaną córkę Danusię. By ocalić życie dziecka, gotów jest ponieść wiele cierpień – aż do ofiary z życia włącznie. Opis ten, wymyślony przez wielkiego powieściopisarza, przywołuje na myśl autentyczne wydarzenie z historii zbawienia, mianowicie mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 2. Jezus Chrystus został umęczony na krzyżu, na wzgórzu Golgoty (Kalwaria), podczas obchodów Paschy – największego święta żydowskiego. Stało się to według najnowszych badań biblijnych 07. kwietnia 30 r. Męka i śmierć Jezusa Chrystusa, przedstawione przez Ewangelistów i poświadczone przez inne źródła historyczne, były dobrowolną ofiarą Odkupiciela, podjętą ze względu na miłość Ojca (por. KKK 609), który „nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10). Syn Boży, pragnąc wypełnić wolę Ojca, wydał na śmierć samego siebie, aby nas wykupić z mocy grzechu i wyzwolić od śmierci wiecznej. Zastępując swoim posłuszeństwem nasze nieposłuszeństwo, odkupił nas i pojednał z Ojcem (por. KKK 615). 3. Jezus na nowo przerzucił most przyjaźni pomiędzy Bogiem i ludźmi, dokonując tego za sprawą odkupieńczej męki i śmierci, którą podjął całkowicie dobrowolnie. Katechizm Kościoła Katolickiego określa czyn Zbawiciela mianem „aktu najwyższej wolności” (KKK 609). Jezus stwierdzając, że „zstąpił z nieba nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał” (por. J 6, 38), wyraźnie zarazem podkreśla w przeddzień swej męki: „życie moje oddaję za owce (...) Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” (J 10, 15. 18). Ofiara Jezusa Chrystusa, który niejako zastępując grzeszną ludzkość ofiarował siebie na śmierć (por. Iz 53, 12), aby wynagrodzić Bogu Ojcu za nasze winy i zadośćuczynić za nasze grzechy, stanowi jedyną i ostateczną ofiarę Nowego Przymierza. Przywraca nam ona pełną wspólnotę z Bogiem i jest Jego darem, przewidzianym przez Ojca i podjętym przez Syna Bożego (por. KKK 614). Męka i śmierć zapowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy, obejmują wszystkich ludzi: są ofiarą za grzechy całego świata (por. KKK 610). W Starym Testamencie w święto Paschy zabijano baranka na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Jezus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, którego śmierć wyzwala nas z niewoli grzechu (por. KKK 608). Podczas każdej Mszy świętej wyznajemy tę prawdę, wołając „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”. Ilekroć bierzemy udział w Najświętszej Eucharystii, uczestniczymy w Ofierze Jezusa Chrystusa i korzystamy z jej obfitych owoców. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, iż „Jezus powołuje swoich uczniów do «wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go», ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy «szli za Nim Jego śladami»” (KKK 618).


Uczeń Chrystusa podejmując codzienny krzyż i naśladując Mistrza, ma swój udział w męce i śmierci Zbawiciela. Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, wyznawcy Chrystusa rozpamiętują treść tego zbawczego zdarzenia i oddają część Zbawicielowi w różny sposób. Czynią to m.in. poprzez rozważanie ewangelicznych opisów Jego męki i śmierci oraz bolesnych tajemnic różańca, uczestnictwo w nabożeństwach gorzkich żali i drogi krzyżowej, powstrzymywanie się od udziału w zabawie i od spożywania pokarmów mięsnych w każdy piątek oraz przeżywanie okresu Wielkiego Postu w duchu pokuty i umartwienia. Czy jako chrześcijanin wyrażam w taki sposób wdzięczność Bogu za odkupieńczą mękę i śmierć Jego Syna? Czy uczestnicząc we Mszy świętej mam świadomość, że biorę udział w tej samej Ofierze Jezusa, która dokonała się na Golgocie? Czy rozważam mękę i śmierć Zbawiciela? Zapamiętajmy: Śmierć Jezusa Chrystusa, podjęta przez Niego z miłości do Ojca i do ludzi, jest jednocześnie ofiarą odkupieńczą i wynagradzającą za nasze grzechy. Przewidziana przez Boga jako ofiara za zbawienie świata wyzwala nas spod panowania zła, jedna nas z Ojcem i otwiera nam bramę do zbawienia. Wdzięczni za wielorakie owoce tej ofiary, winni jesteśmy Chrystusowi cześć za to, że zgodził się na wolę Ojca, i „dał swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45). ks. Jan KRAJCZYŃSKI x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Chrzcie św.

Złoty okres katechumenatu - III w. W III wieku katechumenat, czyli sposób i czas przygotowań do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia), jest już w Kościele dobrze zorganizowany. Stanowi swego rodzaju instytucję i stan. Wiek ten bywa nazywany „złotym wiekiem” katechumenatu i jego najbardziej żywotnym okresem. Najważniejszym źródłem opisującym funkcjonowanie katechumenatu oraz strukturę celebracji sakramentów inicjacji chrześcijańskiej jest pochodząca z III wieku „Tradycja Apostolska” św. Hipolita Rzymskiego, który był wybitnym kapłanem, egzegetą i teologiem - apologetą. Okres katechumenatu rozpoczynał się od przedstawienia kandydata przez „poręczyciela”. Mógł nim być każdy chrześcijanin. Na początku odbywało się tzw. „pierwsze badanie intencji, zawodu i zdolności do słuchania Ewangelii”. Warto podkreślić, że wykonywanie niektórych zawodów uniemożliwiało wejście na drogę przedchrzcielnych przygotowań, np.: prowadzenie i utrzymywanie domu publicznego, aktor występujący w teatrze, nauczyciel pogański, gladiator, woźnica cyrkowy, prostytutka, wróżbita, mag, astrolog, wykładacz snów, wytwórca amuletów, kuglarz. Warunkiem rozpoczęcia katechumenatu było porzucenie dotychczas wykonywanego zajęcia. Nie dopuszczano także kastratów, pederastów i homoseksualistów. Po pierwszym badaniu miało miejsce nauczanie katechetyczne słuchaczy trwające trzy lata. Przeplatane ono było modlitwą słuchaczy, modlitwą nauczyciela oraz włożeniem ręki nauczającego. Po trzyletnim okresie przygotowań odbywało się „drugie badanie”, dotyczącego życia słuchaczy w czasie katechumenatu oraz „wybór” do bezpośredniego przygotowania do przyjęcia chrztu. Ten okres trwał przez cały tydzień. W tym czasie słuchano Ewangelii i codziennie miało miejsce wkładanie ręki jako egzorcyzm. Tuż przed chrztem biskup dokonywał uroczystego egzorcyzmu i ostatecznie wykluczał niegodnych. Oprócz tego trzy dni przed chrztem w czwartek miała miejsce kąpiel katechumenów, a w piątek i w sobotę podejmowali oni post przedchrzcielny.


W sobotę odbywała się także modlitwa na kolanach, nałożenie ręki biskupa jako egzorcyzm, dmuchanie w twarz, znaczenie krzyżem czoła, uszu i nozdrzy. Sakramentów inicjacji chrześcijańskiej udzielano w Wielką Wigilię, czyli w Wigilię Paschalną, która była całonocnym czuwaniem, podczas którego czytano Pismo święte, głoszono katechezy i modlono się. Obrzędy chrzcielne rozpoczynały się od modlitwy nad wodą chrzcielną. Zwykle było to już w Niedzielę Wielkanocną nad ranem. Następnie kandydaci do chrztu składali szaty i biżuterię. Biskup dokonywał poświęcenia olejów służących do chrztu i bierzmowania. Z czasem praktykę tę przeniesiono na Wielki Czwartek. Następnie miało miejsce wyrzeczenie się szatana i służby u niego oraz namaszczenie „olejem egzorcyzmu” (olej katechumenów) przez kapłana. Po obrzędach przygotowawczych katechumen zstępował do wody chrzcielnej, w której potrójnie zanurzał się. Tej czynności towarzyszyło trzykrotne pytanie celebransa o wiarę oraz nałożenie ręki. Po każdej odpowiedzi katechumen zanurzał i wynurzał się z wody. Podczas chrztu używano trynitarnej formuły: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Zaraz po chrzcie kapłan namaszczał nowo ochrzczonego „olejem dziękczynienia”, czyli Krzyżmem świętym. Następnie miało miejsce włożenie szat. W czasach św. Hipolita nie mówi się jeszcze o białych szatach, lecz o normalnym ubiorze. Sakramentu chrztu udzielano w baptysteriach, czyli w budynkach posiadających źródło chrzcielne i znajdujących się blisko kościoła. Po obrzędach chrzcielnych biskup udzielał sakramentu bierzmowania i następnie wszyscy uczestniczyli w Eucharystii. Hipolit należy do najstarszych świadków udzielania chrztu małym dzieciom, a nawet niemowlętom. Dzieci starsze same wyznają wiarę chrzcielną, natomiast w imieniu niemowląt czynią to rodzice. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx x xx xx

JAN PAWEŁ II, ŚWIĘTY PIELGRZYMKA PIATA Piąta pielgrzymka pontyfikatu Jana ZAIR Pawła II prowadziła przez szereg państw afrykańskich i trwała od 02. do 12. maja 1980 roku. Papież odwiedził Zair, Kongo, Kenię, Ghanę, Górna Woltę i Wybrzeże Kości Słoniowej. Wśród wielu wypowiedzi, jakie kierował Papież do ludzi spotykanych w czasie tej pielgrzymki, na czoło wybijały się dwa tematy. Na lotnisku w Kinszasie Jan Paweł II powiedział, że przybywa jako człowiek religii, nadziei i pokoju, natomiast do biskupów Zairu apelował, aby wprowadzali autentyczność Ewangelii w kultury afrykańskie. W czasie całej pielgrzymki te tematy były poruszane w kontekście życia poszczególnych narodów. Przybywam tu jako przywódca duchowy jako sługa Jezusa Chrystusa, podejmujący dziedzictwo apostoła Piotra i wszystkich jego następców, biskupów Rzymu. Moją misją, wspólną ze wszystkimi biskupami Kościołów lokalnych, jest utwierdzanie w prawdziwej wierze i miłości Jezusa Chrystusa, czuwanie nad jednością i umacnianie świadectwa dzieci wszystkich Kościołów...


KENIA

Przybywam tu jako człowiek religii. Wysoko cenię poczucie religijne tak głęboko zakorzenione w duszy afrykańskiej, poczucie, którego nie powinno się usuwać, ale wręcz przeciwnie, oczyszczać, wywyższać i utwierdzać. Szanuję tych, którzy przywiązują wagę do budowania życia w ścisłym związku z Bogiem i którzy biorą pod uwagę wymagania moralne, wpisane przezeń w każde sumienie - a więc i podstawowe prawa człowieka, których jest On gwarantem... Przybywam tu jako wysłannik pokoju, pragnący - jak Jezus - dodawać otuchy budowniczym pokoju. Prawdziwa miłość poszukuje pokoju, pokój zaś jest niezbędny, aby Afryka mogła całkowicie się poświęcić czekającym ją wielkim zadaniom… . Przychodzę tutaj jako człowiek nadziei. Papież w swych wystąpieniach łączył problem ewangelizacji z inkulturacją Ewangelii i afrykanizacją Kościoła. Tak mówił do biskupów Zairu: Jednym z aspektów tej ewangelizacji jest inkulturacja Ewangelii, afrykanizacją Kościoła. Wielu zwierzało mi się, że leży ona wam bardzo na sercu. I słusznie. To zagadnienie jest częścią niezbędnych wysiłków, aby ożywić naukę Chrystusa. Ewangelia nie identyfikuje się oczywiście z kulturami - przerasta je wszystkie. Królestwo, które głosi Ewangelia, jest udziałem ludzi głęboko związanych z określoną kulturą: budowa królestwa nie może G się uwolnić od zapożyczania elementów ludzkich H z różnych kultur. Ewangelizacja powinna nawet pomagać im w czerpaniu z własnej, żywej tradycji oryA ginalnego sposobu wyrażania życia, rytuału i myśli N chrześcijańskiej. Pragniecie być równocześnie w pełni A chrześcijanami i w pełni Afrykanami. Pragnąc odpowiedzieć na pytanie, czym jest inkulturacja, posłużymy się określeniem, jakie znajduje się w Encyklopedii chrześcijaństwa: Wyrażenie „inkulturacja Ewangelii” lub „wiary” oznacza proces, przez który Kościół włącza się w określoną kulturę. Może on być rozumiany jako pewna metodologia misyjna czy też jako kompleksowa wizja cywilizacji... W dziele ewangelizacji zawiera się również to, co nosi nazwę inkulturacji - wcielenia Ewangelii w rodzime kultury - oraz wprowadzenie tych kultur w życie Kościoła.

GÓRNA WOLTA dziś: BURKINA FASO

Inkulturacja zatem zapewnia zakorzenienie orędzia wiary w środowisku życia tych, którzy przy jej pomocy poznają Boże Objawienie. Dokonuje ona takiej interpretacji treści wiary, która wprowadza je w konkretne sytuacje kulturowe i pozwala przez nie przemawiać i działać. Słowo Boże bowiem przenika i dokonuje transcendencji w ramach kultur, w których zostało wypowiedziane i ma zdolność rozprze-


strzeniania się w innych kulturach, by WYBRZEŻE dotrzeć do wszystkich ludzi. InkulturaKOŚCI SŁONIOWEJ cja jest konsekwencją uniwersalizmu religii objawionej. Wcielenie Syna Bożego dokonało się w konkretnej jednostce rodzaju ludzkiego. Jezus był człowiekiem o określonych cechach jednostkowych, miał swój wygląd, sobie właściwe ukształtowanie członków ciała, określoną grupę krwi i wiele innych atrybutów jak każdy inny człowiek, wszedł także w określoną kulturę, która kształtowała jego myślenie, mówienie i działanie. Podobnie stało się z wcieleniem Słowa Bożego dokonanym na terenie Biblii. Ono także przyjęło konkrety, wynikające z kultury, w której to wcielenie się dokonało. Jezus w czasie swego ziemskiego życia pozostawał cały czas w przyjętych na siebie ramach, a także w ramach jednej kultury. Słowo Objawienia, zawartego w Biblii, miało przekroczyć pierwotne ramy, aby docierać do wszystkich ludzi, dlatego musiało podlegać inkulturacji, wchodzić w relacje z nowymi kulturami, do których przynosili je ci, którym Zmartwychwstały Chrystus polecił iść na cały świat i wszędzie czynić z ludzi Jego uczniów (Mt 28,19). Inkulturacja jest procesem dwustronnym. Bogactwa zastanej kultury odziewają Słowo Boże w nową szatę językową i pozwalają Mu wydawać nowe owoce, Słowo Boże natomiast ubogaca kulturę, w którą się przyodziewa, oczyszcza ją i wydobywa z niej prawdziwie nowe wartości. Jan Paweł II mówił o inkulturacji w Afryce. Śledząc jego pouczenia, powinniśmy pamiętać, że nasza kultura narodowa została nasycona treściami chrześcijańskimi, a my mamy to dziedzictwo podtrzymywać i rozwijać. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ZESTAWIENIA PO-KOLĘDOWE Stosownie do zapowiedzi podajemy do wiadomości zestawienie po-kolędowe. I tak, w ramach tegorocznej wizyty duszpasterskiej: => odwiedziliśmy 1 648 Domów; => w tych domach zastaliśmy 1 999 Rodzin; => do modlitwy domowej włączyło się 3 919 osób; => nie zastaliśmy w domach 642. osoby; Kierując się posiadaną dokumentacją do tegorocznej wizyty duszpasterskiej nie włączyło się: => 1 207 Domów; => 1 429 Rodzin; => 2 061 osób; Dla czytelności zestawienia wyjaśniamy, że rozróżnienie


pomiędzy Domami a Rodzinami policzone jest tym, że oddzielną Rodziną w każdym Domu są np. mieszkający razem Dziadkowie, nawet owdowiali. Odrębną też Rodziną są mieszkające z Rodzicami dzieci, które przekroczyły 25. rok życia i pozostają w stanie bezżennym. W tym rozumieniu, na terenie naszej Parafii w 2 855 Domach (1 648 + 1 207) powinno mieszkać 6 622 osoby (3 919 + 642 +2 061) tworząc 3 428 Rodzin (1 999 + 1 429). Odpowiednio więc, tegoroczna wizyta duszpasterska objęła 57,72% Domów oraz 58,31% Rodzin. A do spotkań kolędowych włączyło się 59,18% osób mieszkających na terenie Parafii. Na marginesie przypominamy, że oficjalnie podawana ilość zameldowanych na terenie naszej Parafii osób (ta cyfra jest m.in. podstawą opodatkowania duchownych) nie pokrywa się z rzeczywistym stanem mieszkających a na pewno, tworzących Parafię. Dlatego też w dokumentacji parafialnej kategorycznie odwołujemy się do stanu faktycznego (policzonego także udziałem we Mszy św.) a nie do formalnego meldunku. Na tym tle rodziło się wiele znaków zapytania. Na tle przytoczonych zestawień, trzeba więc powtórzyć mocny niepokój wszystkich nas duszpasterzy, wobec wywoływanego w domowych spotkaniach kolędowych, tematu udziału w niedzielnej Mszy św. Niestety bowiem, rozmowy na ten temat potwierdzają bardzo bolesne zaniedbania. I choć nie jest to do końca rzeczywisty obraz, o randze wspomnianego niepokoju świadczy także doroczne, zestawienie październikowe po niedzieli liczenia dominicantes (obecnych na niedzielnej Mszy św.) i comunicantes (przystępujących do Komunii św.). Przypominamy, że wtedy, tj. 20. października 2013 r. we wszystkich niedzielnych Mszach św. uczestniczyło 1 317 osób. Biorąc zatem pod uwagę uaktualnioną ilość mieszkańców Brochowa (6 622 osoby) we Mszy św. niedzielnej uczestniczy ok. 19,88% osób (w zaokrągleniu ok. 20% Brochowian). Nawet dodając do liczby obecnych, tj. do 1 317, osoby chore i pracujące, wolno sugerować, że Parafię naszą tworzy do ok. 25% mieszkańców, co stanowi ok. 1 700 (a w bardzo optymistycznym mocnym zaokrągleniu do 2 000) Brochowian. To mocno niepokoi. Kolęda jest m.in. okazją do czujnego porządkowania stanu Parafii. Przy sposobności niniejszego zestawienia podajemy do wiadomości, że Domy, Rodziny i osoby z którymi nie było nam dane spotkać się w ramach wizyty duszpasterskiej przez więcej niż trzy kolejne lata, przenosimy w naszej dokumentacji do parafialnego Archiwum. Nie sposób wreszcie nie powtórzyć słów najserdeczniejszej podzięki za wielką serdeczność z jaką, generalnie rzecz biorąc, spotykaliśmy się w Domach naszych Parafian. Dziękujemy za zaufanie, życzliwość, gest i radość wspólnej modlitwy tak w domach, jak i w ramach tzw. Mszy św. „kolędowej”. Modlimy się dla wszystkich, o obfite dary Boskiej Opatrzności. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

BROCHOWSKIE FORUM HISTORYCZNO - SPOŁECZNE Świetlica Środowiskowa


Spotkanie 2.

23. 02. 2014 -

godz.

16.00

Temat: Kresy - Ukraina a Majdan?

Gość: P. Stanisław SROKOWSKI (ur. 29. czerwca 1936 w miejscowości HNILCZE koło Podhajec na Kresach Wschodnich) – polski pisarz, poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, tłumacz, nauczyciel akademicki i publicysta. Rodzice zajmowali się rolnictwem. W 1945 wypędzeni z Kresów osiedlili się w Mieszkowicach (ówczesne województwo szczecińskie). Szkołę podstawową ukończył w 1951 w Mieszkowicach, liceum w 1955 w Dębnie Lubuskim. W 1954 został usunięty ze studiów w Wyższej Szkole Służby Dyplomatycznej za chodzenie do kościoła i odmowę wstąpienia do PZPR. Przez rok (1955-1956) pracował jako nauczyciel w wiejskiej szkole w Zielinie. Zadebiutował jako poeta i prozaik w 1958 w Opolu. W 1960 ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracował jako nauczyciel w Technikum Elektroenergetycznym w Legnicy w latach 1960-1968. Po wydarzeniach marcowych 1968 został z powodów politycznych zmuszony do opuszczenia szkoły. W latach 1968-1969 pracownik Klubu Seniora we Wrocławiu. W latach 1970-1981 dziennikarz działu kultury tygodnika „Wiadomości”. Przez pewien czas redaktor naczelny „Kultury Dolnośląskiej”. W stanie wojennym został wyrzucony z pracy i pozostawał bezrobotny przez blisko dwa lata. W okresie 19831989 na wygnaniu w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. W latach 1990-1993 wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie 1993-1994 bezrobotny. Od 1995 jest redaktorem naczelnym założonego przez siebie czasopisma edukacyjnotwórczego, tworzonego przez dzieci i młodzież w wieku 8 -16 lat „Nowe Twarze” (wcześniejszy tytuł: „Gazeta Dzieci”). Przez wiele lat należał do Związku Literatów Polskich oraz ZAIKS-u. Po rozwiązaniu ZLP po stanie wojennym nie uczestniczył w życiu organizacyjnym związków literackich. Obecnie należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W swoich ostatnich powieściach: Ukraiński kochanek (2008) i Zdrada (2009), oraz opowiadaniu Nienawiść (2006) nawiązuje do wydarzeń z 1943 roku, kiedy to ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej ogarnęła fala ludobójstwa, dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. BROCHOWSKIE FORUM SPOŁECZNO - HISTORYCZNE, w założeniu i nadziejach organizatorów ma być parafialną przestrzenią odkrywania, poznawania i analizy faktów, wydarzeń i mechanizmów społecznych oraz wymiany i kształtowania poglądów w tematach historyczno - społecznych. Podstawą organizacyjnej formuły spotkań FORUM jest zawsze zaproszony Gość, znawca jakiejś problematyki czy pasjonat. Po przedłożeniu przez Gościa, wybranego tematu, będziemy mieli sposobność rozmowy z Nim i obecnymi na spotkaniu.


24. lutego – PONIEDZIAŁEK KARTKA Z HISTORII: 303 - edykt cesarza rzymskiego DIOKLECJANA, zakazujący praktyk chrześcijańskich; 1529 - wskutek wichury zawalił się hełm na wieży kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu; 1582 - Grzegorz XIII wydał bullę Inter gravissimas wprowadzającą kalendarz gregoriański; 1786 - ur. Wilhelm GRIMM, niemiecki filolog, zbieracz baśni i podań ludowych (zm. 1859); 1831 - powstanie listopadowe: stoczono bitwę pod BIAŁOŁĘKĄ; 1833 - zainaugurował działalność Teatr Wielki w Warszawie; 1885 - ur. Stanisław Ignacy WITKIEWICZ (WITKACY), malarz i dramaturg (zm. 1939); 1931 - SS NIEMEN jako pierwszy polski statek handlowy przepłynął równik; 1938 - do sprzedaży trafiła pierwsza szczoteczka do zębów z nylonowym włosiem; 1942 - zm. Czesław TAŃSKI, malarz, konstruktor i popularyzator lotnictwa (ur. 1862); 2004 - bp Jan TYRAWA mianowany biskupem bydgoskim, bp I. DEC - biskupem świdnickim;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

P. BARBARY I P. MARCINA MĄDRY ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 3, 13-18; – Mądrość zstępująca z góry Nakazy Pana są radością serca => Ps 19(18), 8-10. 15.;

Mk 9, 14-29; – Uzdrowienie opętanego epileptyka Moc modlitwy. Modlitwa to rzeczywistość, która kształtuje naszą wiarę, rozwija ją i umacnia. Dziś Jezus ukazuje nam moc wiary płynącej z modlitwy. „Dla wierzącego wszystko jest możliwe!”. Wiara bowiem nie tyle przekonuje Boga do naszych próśb, ile otwiera nasze serca na przyjęcie Jego dobrej woli wobec naszego życia. To modlitwa daje apostołom i nam moc, by przyprowadzać innych do Jezusa (a nie do samych siebie) i aby Jezusa przybliżać innym. To modlitwa uwalnia od zbytniej ufności we własne, tylko ludzkie siły i możliwości, i prowadzi do zaufania mocy Boga. Wierzę, Panie, i pragnę Ci wierzyć. Wiem jednak, że są we mnie jeszcze przestrzenie niewiary. Ty możesz temu zaradzić. Wierzę, że uleczysz moją niewiarę.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 24.;

18.00

}

w int. Jacka GŁOWACKIEGO i Jego Rodziców dziękczynno - błagalna w 1. rocznicę urodzin Jacka;

}

w int. o szczęśliwą operację i zdrowie dla Barbary;


18.00

}

w int. śp. Mieczysława i Tomasza NOWAK oraz Janiny i Bronisława CHUPTYŚ;

*************************************************

19.00

=> Miting

Brochowskiej Wspólnoty AA x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

25. lutego – WTOREK KARTKA Z HISTORII: 1634 1831 1841 1842 1873 1907 1989 2006

-

wojska rosyjskie skapitulowały w bitwie pod Smoleńskiem; bitwa o Olszynkę Grochowską – największa bitwa powstania listopadowego; ur. Auguste RENOIR, francuski malarz i rzeźbiarz (zm. 1919); ur. Karol MAY, niemiecki pisarz (zm. 1912); ur. Enrico CARUSO, włoski tenor (zm. 1921); ur. Antoni GOŁUBIEW, pisarz (zm. 1979); utworzono Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; populacja świata osiągnęła 6,5 miliarda;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

MONIKI I BOGDANA RUTOWICZÓW ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 4, 1-10; – Warunki dobrej modlitwy Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma => Ps 55(54), 7-11. 23.;

Mk 9, 30-37; – Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory Trudne rozmowy. Słowa Jezusa budzą niepokój w sercach apostołów, jednak boją się Go prosić o wyjaśnienia. Odkrywają bowiem, że ich dążenia są zupełnie inne od dążeń Mistrza. Oni chcą się stawać coraz więksi i ważniejsi, a Jezus coraz bardziej uniża się i poświęca. A jakie słowa z Ewangelii najtrudniej jest przyjąć mnie? O czym boję się rozmawiać z Jezusem? Przecież On także do mnie, tak jak do uczniów, wychodzi pierwszy i zaczyna rozmowę… Jezu, powierzam Ci moje nierozwiązane konflikty wewnętrzne, chore ambicje, przemilczane sprawy. Ucz mnie otwartości i zawierzenia Tobie i bliźnim.


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 25.;

18.00

}

w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy => dziękczynno - błagalna;

}

w int. p. Eleonory KIESTRZYŃ, dziękczynno - błagalna z okazji Imienin oraz 90. rocznicy urodzin; /intencja Wieczorów Polskich/;

}

w int. śp. Władysławy WITCZAK

}

w int. śp. Marii, Edwarda, Józefa, Karoliny, Stanisława, Anny i Michała oraz zmarłych z Rodziny JURKIEWICZ;

/intencja Sąsiadów/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

26. lutego – ŚRODA KARTKA Z HISTORII: 1806 1831 1900 1927 1969 1977 1999 2001

-

w Paryżu rozpoczęto budowę Łuku Triumfalnego; powstanie listopadowe: gen. Jan SKRZYNECKI został wybrany naczelnym wodzem; ur. Halina KONOPACKA, lekkoatletka, mistrzyni olimpijska z Amsterdamu (zm. 1989); Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym; zm. Karl JASPERS, niemiecki psychiatra i filozof (ur. 1883); Wyspa Króla Jerzego: otwarto pierwszą stałą polską stację naukową w Antarktyce; Prezydent podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO; podpisano traktat nicejski;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

AGNIESZKI I KRZYSZTOFA STRZECHA ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 4, 13-17; – Zależność ludzi od Boga Ubodzy duchem mają wstęp do nieba => Ps 49(48), 2-3. 6-11.;

Mk 9, 38-40; – Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Dwa różne spojrzenia. Jan ocenia, szufladkuje, dzieli. Jeśli tamten człowiek nie chodzi z nami, trzeba mu zabronić. Jan jest przekonany o słuszności swojego postępowania, nawet nie pyta Mistrza o radę czy opinię, tylko informuje Go o zaistniałym fakcie. Spojrzenie Jezusa jest zupełnie inne: otwarte, ufne, łagodne. Jezus nie ocenia postawy i postępowania Jana, nie krytykuje go, lecz wskazuje mu drogę. Jezus patrzy też na serce tamtego człowieka i na owoce jego czynów. Ktoś, kto jest zdolny tak Mu


zawierzyć, że w Jego imię uwalnia od mocy złego ducha, nie może równocześnie działać na szkodę Jezusa i Jego uczniów. Jezus cieszy się, że jest jeszcze ktoś, kto działa dla dobra królestwa Bożego. Jezu, naucz mnie szczerze przyjmować ludzi, którzy nie myślą tak samo jak ja. Pomóż mi zauważać, doceniać i wspierać dobro, które czynią. Proszę, uwalniaj mój umysł od sztywnych schematów, pychy i zazdrości.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 26.;

18.00

}

w int. śp. Józefy ADACH, w 4. rocznicę śmierci;

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte                   

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; zaangażowanych w przygotowania do stulecia fundacji naszej Parafii; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; Parafian Brochowskich ochrzczonych i pobłogosławionych w sakramentalnych związkach małżeńskich w lutym; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. dzieci i młodzieży naszej Parafii przeżywających ferie zimowe; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., Chóru parafialnego i Scholi; w int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; w int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. o zdrowie dla Barbary; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. stron konfliktu ukraińskiego; w int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; w w w w w

int. int. int. int. int.


 w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;     

w w w w w

int. int. int. int. int.

Parafialnego Dnia Świętości Życia (w 25. lub 26. dniu każdego miesiąca) oraz Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego z 3. Piątku miesiąca; zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; Parafian zmarłych w miesiącu lutym w przestrzeni mijającego stulecia; śp. Anastazji i Czesława KOŁODZIEJ, w 4. rocznicę śmierci; śp. Mariana ABRAMOWICZA; śp. Róży ŁAKATOSZ oraz Janiny, Zbigniewa i Romana NOWICKICH;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

27. lutego – „TŁUSTY” CZWARTEK KARTKA Z HISTORII: 1786 1822 1861 1900 1933 1945 1982 1987

-

na Śląsku miało miejsce silne i katastrofalne trzęsienie ziemi; ur. Teofil LENARTOWICZ, polski poeta (zm. 1893); manifestacja patriotyczna w Warszawie krwawo stłumiona przez wojsko rosyjskie; w Niemczech został założony klub piłkarski FC BAYERN MÜNCHEN; w Berlinie spłonął budynek REICHSTAGU; ur. Daniel OLBRYCHSKI, aktor filmowy i teatralny; zm. Maria KOWNACKA, polska pisarka (ur. 1894); zm. ks. Franciszek BLACHNICKI, założyciel RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE (ur. 1921);

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 5, 1-6; – Marność dostatków doczesnych Ubodzy duchem mają wstęp do nieba => Ps 49 (48), 14-20.;

Mk 9, 41-50; – Unikać okazji do grzechu Radykalne wybory. Prawdziwe dobro nie kryje się w wielkich słowach i deklaracjach, lecz w najprostszych gestach, takich jak np. zauważenie potrzeb drugiego człowieka i zaradzenie im. Żaden gest szczerej dobroci nie zostanie zapomniany w oczach Boga! Grzech jest jak młyńskie koło u szyi, bezwzględnie ciągnie w dół. Zło niszczy to, co najpiękniejsze w człowieku, jego relacje, umiejętność patrzenia i oceniania rzeczywistości (oko), umiejętność tworzenia i działania (ręka), zdolność wyboru i podejmowania decyzji (noga). Dziś Jezus zaprasza nas do radykalnego odcięcia się od każdego zła i podążania za Nim drogami dobra. Jezu, proszę o łaskę wewnętrznej wolności, by radykalnie odrzucać zło i wybierać dobro. Wierzę, że lepiej jest dla mnie czegoś nie widzieć, nie czynić, gdzieś nie iść niż być przyczyną zgorszenia i upadku dla innych.

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PANI

HALINY DOMAŃSKIEJ ******************************************************


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Jana ZABUSKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

18.00

}

w int. śp. Alicji KUSZEJ, w 1. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Kazimierza WÓJCIKA;

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 27.;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28. lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

******************************************************

Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw i żywności dla potrzebujących


na Ukrainie. Ks. Wiesław DOROSZ, dyrektor Caritas Spes ze Lwowa, podkreśla, że obecnie nie ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek transportów z pomocą humanitarną. Osoby chcące włączyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić dokonując wpłaty na konto Caritas Polska:

PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”.

******************************************************

28. lutego – PIĄTEK

KARTKA Z HISTORII: 1750 1812 1892 1935 1944 1973 1981

-

ur. Ignacy POTOCKI, działacz polityczny i oświatowy (zm. 1809); zm. ks. Hugo KOŁŁĄTAJ, uczony, polityk, filozof, pisarz (ur. 1750); Rudolf DIESEL opatentował silnik spalinowy; wynaleziono nylon; dokonano masakry ludności polskiej we wsi Huta Pieniacka; katastrofa samolotu rządowego pod Szczecinem: zginęło 18 osób; w Polsce wprowadzono kartki na mięso i wędliny;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

DOROTY I JAKUBA MARSZAŁKÓW ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 5, 9-12; – Cierpliwość i wytrwanie Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia => Ps 103(102), 1-4. 8-9. 11-12.;

Mk 10, 1-12; – Nierozerwalność małżeństwa Piękno ludzkiej miłości. Prości ludzie słuchali Jezusa z zapartym tchem i podziwem. Faryzeusze natomiast, z nieszczerym sercem, z intencją wytknięcia Mu błędu czy złapania w pułapkę. Jezus wobec kolejnego podchwytliwego ich pytania ukazał ponownie zatwardziałość ich serc, to, że przeciwstawili pozwolenie człowieka przykazaniu Boga. Wierna miłość małżonków staje się obrazem – ikoną Boga w świecie, ukazując piękno Jego tajemnicy! Po ludzku to trudne i czasami wydaje się niemożliwe. Dlatego właśnie Bóg umacnia kruchą miłość ludzką sakramentem małżeństwa. Dziękuję Ci, Jezu, za wielki dar miłości, za dar powołania do małżeństwa i rodzicielstwa. Powierzam Ci wszystkie małżeństwa przeżywające trudności i kryzysy. Wskazuj im drogi przebaczenia, pojednania i dialogu.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 28.;


UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! Od kilku lat, w ostatni piątek każdego miesiąca zapraszamy siebie nawzajem do tzw. MODLITWY WYPOMINKOWEJ. Jej sensem jest oczywiście próba ubogacenia każdego miesiąca wspólną pamięcią o naszych bliskich zmarłych. Zależy nam bardzo na modlitewnym podtrzymywaniu więzów z odwołanymi do wieczności z grona naszych krewnych, przyjaciół czy dobrodziejów. Ponadto ważna jest w naszym życiu mądra świadomość prawdy o przemijaniu. Chcemy wreszcie wytrwale być w solidarnej jedności z tymi spośród nas, którzy mocno doświadczeni są odwołaniem do wieczności swoich bliskich. W roku jubileuszu stulecia naszej Parafii, ta praktyka czy zwyczaj nabiera szczególnego uzasadnienia. Zachęcamy więc do zgłaszania na każdy miesiąc odrębnych kartek wypominkowych zapraszających do modlitwy w int. naszych bliskich zmarłych, których rocznice śmierci wpisane są w poszczególne miesiące roku. Formularze kartek wypominkowych znajdują się na bocznych ołtarzach w naszej świątyni. Wypełnione prosimy składać przed Mszą św. w zakrystii.

18.00

}

w int. śp. ks. prałata Jana JANOWSKIEGO, w 20. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Heleny SOŁTYSIAK, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

Msza św. wypominkowa 1. w int. zmarłych Księży i Sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii oraz zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Parafian, Przyjaciół i Dobrodziejów; 2. w int. zmarłych w lutym bieżącego roku:  Michał ŚMIGIELSKI z ul. Chińskiej;  Adam SNOPEK z ul. Chińskiej;  Janina HRUSZCZAK z ul. Mościckiego;  Tomasz ŚWIEŚCIAK z Alei Róż;  Wanda SADOWSKA z ul. Polnej;  Marian ABRAMOWICZ z ul. Polnej; 3. w int. zmarłych w lutym 2013 roku => 1. rocznica śmierci:  Katarzyna MASŁOWSKA;  Bolesław MICHALIK;  Wanda GRANICZKOWSKA;  Jan TOPOLANEK;  Edward BUCZYŃSKI;  Aniela STAWOWA; 4. w int. wszystkich zmarłych w lutym w latach 1915 - 2012:

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx x xx xxx xxxx xxx xx

Intencje Apostolstwa Modlitwy Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet;

Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii;

Intencja parafialna: Aby wielkopostne wołanie o nawrócenie, czyli uporządkowanie odniesienia do Boga, bliźniego i siebie samego znalazło w każdym z nas


odpowiedź na miarę dziedziczonej przez nas stuletniej tradycji Brochowskiej wierności Bogu i Kościołowi; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

01. marca – SOBOTA KARTKA Z HISTORII: 1456 1634 1810 1872 1904 1912 1933 1935 1938 1954

-

ur. Władysław II JAGIELLOŃCZYK, król Czech i Węgier (zm. 1516); Polski król Władysław IV WAZA pokonał Rosjan pod Smoleńskiem; ur. Fryderyk Franciszek CHOPIN, pianista i kompozytor (zm. 1849); rozpoczęła się masowa produkcja maszyny do pisania; ur. Glenn MILLER, amerykański puzonista, lider big bandu (zm. 1944); Amerykanin Albert BERRY wykonał pierwszy skok spadochronowy z samolotu; otwarto magistralę kolejową łączącą śląskie kopalnie węgla z portem w Gdyni; ur. Ernest BRYLL, pisarz, dramaturg; zm. Władysław GRABSKI, polityk, ekonomista, premier, rektor SGGW (ur. 1874); na atolu BIKINI Amerykanie przeprowadzili testy z bombą wodorową o sile odpowiadającej sile 600. bomb zrzuconych na Hiroszimę; 1999 - rozpoczęły działalność otwarte fundusze emerytalne; 2003 - zm. sługa Boża, Wanda BRONISZEWSKA, zakonnica, stygmatyczka (ur. 1907);

****************************************************** APEL SPOŁECZNYCH KOMITETÓW OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” DO POLAKÓW W sobotę 1. marca 2014 obchodzimy po raz czwarty Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, niezłomnych bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej w obliczu nowego zniewolenia kontynuowali walkę o niepodległą Polskę. Pohańbieni jako „zdrajcy”, „bandyci” i „faszyści”, torturowani i mordowani strzałami w tył głowy, potajemnie i bezimiennie grzebani, powracają dzisiaj w chwale. Ich tragiczna historia, przez dziesięciolecia przemilczana albo fałszowana, staje się jednym z najważniejszych fundamentów tożsamości współczesnych Polaków. Z „Żołnierzami Wyklętymi” identyfikuje się polska młodzież, znajdując wspólne wartości oparte na dążeniach uczciwego człowieka do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Jako przedstawiciele społecznych komitetów i środowisk organizujących obchody święta 1. marca apelujemy do Rodaków o udział w hołdzie dla bohaterów niepodległościowego podziemia. Spotkajmy się w miejscach ich walki, śmierci i cierpienia. Zapalmy znicze i złóżmy kwiaty. Wywieśmy narodowe flagi w oknach domów i zakładów pracy. Pamiętajmy o nich w refleksji i w modlitwie. Pokłońmy się również ostatnim z Żołnierzy Niezłomnych, żyjącym nadal wśród nas, często zapomnianym i niedocenionym. Z pokolenia na pokolenia rodzi się na tej ziemi Armia gotowa do powrotu. Cześć i Chwała Bohaterom! Ilona Gosiewska (Wrocław), Stowarzyszenie Odra-Niemen; Krzysztof Grabiec, Związek Strzelecki „Strzelec”; Dariusz Kucharski (Poznań), Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”; Jan Żaryn (Warszawa), Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych;

****************************************************** WROCŁAWSKI PROGRAM OBCHODÓW 1. marca 2014 r.

Obchody oficjalne:

10.30 – Spotkanie pod bramą główną Cmentarza Osobowickiego z banerami,

przemarsz pod Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego , na kwatery 81A i 120; 11.00 – Oficjalne uroczystości na Cmentarzu Osobowickim; 13.30 – Koncert symfoniczny w Sali Wielkiej Starego Ratusza;


Pomysł ustanowienia święta 01. marca wysunął prezes IPN Janusz KURTYKA. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu CIEPLIŃSKIM, Mieczysławie KAWALCU, Józefie BATORYM, Adamie LAZAROWICZU, Franciszku BŁAŻEJU, Karolu CHMIELU i Józefie RZEPCE − będących ostatnim ogólnopolskim koordynatorem „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PAŃSTWA

ELŻBIETY I JANUSZA CZUBAKÓW ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Jk 5, 13-20; – Namaszczenie chorych Moja modlitwa jest jak dym kadzidła => Ps 141(140), 1-3. 8.;

Mt 10, 13-16; – Jezus błogosławi dzieci Czułość Boga. Małe dziecko jest słabe, kruche, całkowicie zależne i niesamodzielne; spragnione miłości, ciepła, czułości i opieki. Rodzice są dla niego całym światem i to za ich pośrednictwem uczy się ono postrzegania rzeczywistości i świata. Także nas rzeczywistość duchowa przerasta. Wszyscy – bez względu na to, czy mamy kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat – stajemy wobec niej bezradni jak dzieci. Z tą różnicą, że dzieciom jest o wiele łatwiej wejść w rzeczywistość duchową niż przeintelektualizowanym i samowystarczalnym dorosłym. Jezu, budując relacje wiary i przyjaźni z Tobą, potrzebuję odnaleźć w sobie dziecko. Jeśli podążę za nim, to bez trudu trafię prosto w Twoje ramiona!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 29.;

COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH Jak co miesiąc, od godz. 8.00 rozpocznie się: Adoracja Najświętszego Sakramentu, a dalej, okazja do Spowiedzi św., Msza św., oraz zmiana Tajemnic Żywego Różańca;

9.00 }

Msza św. dziękczynno – błagalna w int. członków parafialnych wspólnot pobożnych;


18.00

Msza św. Rodzin dzieci komunijnych =>

tj. uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej

ZAPRASZAMY ! 18.00

}

w int. śp. Anny KONSALIK, w 3. rocznicę śmierci;

19.00

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx x xxx xxx xxxx xxx xx

02. marca – 8. NIEDZIELA ZWYKŁA

ADORACYJNA KARTKA Z HISTORII: 1333 1810 1876 1921 1922 1931 1939 1969 1980 2008

-

zm. Władysław I ŁOKIETEK, król Polski (ur. 1260 lub 1261); ur. Leon XIII, papież (zm. 1903); ur. Eugenio PACELLI, sługa Boży, papież Pius XII (zm. 1958); ur. Kazimierz GÓRSKI, trener piłkarski (zm. 2006); Litwa Środkowa została włączona do Polski; ur. Michaił GORBACZOW, pierwszy i ostatni prezydent Związku Radzieckiego; Kardynał Eugenio PACELLI, obrany papieżem, przyjął imię Piusa XII; odbył się pierwszy lot samolotu CONCORDE; zm. Jarosław IWASZKIEWICZ, pisarz (ur. 1894); w nocy z 2/3 marca dokonano ekshumacji zwłok ojca Pio;

******************************************************

PORODZINNA PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII W RODZINIE PANI

WŁADYSŁAWY BŁAŻYŃSKIEJ-NIEPSUJ ******************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Módl się o to, abyś umiał się modlić.

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

WIARA A KULTURA. „Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nieprzeżytą wiernie” (JP II, 16.01.1982).


Chrześcijanin w swej wierze nie powinien zatrzymać się na poziomie wyuczonych formuł i przyjętych prawd, lecz ma obowiązek swą wiarę wcielać codziennie we własne życie. Na jej podstawie winien kształtować swój system wartości i norm, jakimi się kieruje i wyrażać je w swej postawie, określonych zachowaniach, być dla innych znakiem Chrystusa, Jego prawdziwym świadkiem. Czy w naszym polskim katolicyzmie obserwujemy ten kulturotwórczy wpływ wiary na nasze życie, nasze postawy, zwyczaje? Zapytajmy dziś o to w kontekście naszej „kultury” spożywania alkoholu. Widzimy, że prawie żadne wydarzenie życiowe nie może przebiec bez spożywania alkoholu. Łączy się go z urodzinami, ślubami, z obchodami jubileuszowymi, z pogrzebami. Osoba, która odmawia wypicia alkoholu, jest często uważana za niekoleżeńskiego sobka i jest odrzucana... Sprawy tak ważne jak godność i wartość ludzkiego życia oraz wiara w Boga zostają zdominowane przez pytania: .,Co będziemy pić, co będziemy jeść?” (Ewangelia), i sprowadzone do „dążeń przyziemnych” (Flp 3,19). Co prezentuje sobą „kultura” rozrastających się w ostatnim czasie w naszym kraju ogrodów piwnych, w których spotykamy tylu młodych ludzi, i co zapowiada? Czy nie jest widocznym znakiem „wiary nieprzemyślanej”, nieprzeżywanej głębiej, mało otwartej na nowe życie w Chrystusie? Twórzmy kulturę trzeźwości, kulturę sensu, nową. Piękną kulturę duchową!

****************************************************** Iz 49, 14-15.; – Bóg nie opuszcza swojego ludu Bóg jest wierniejszy niż matka. Nawet, gdyby zdarzyło się kobiecie porzucić własne dziecko, to Bóg nie opuści nas także wtedy, gdy okażemy się niewierni.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza => Ps 62(61), 2-3. 6-9ab.; „Wylewanie serca” jest ludzką potrzebą. Dzielenie się z kimś własnym rozczarowaniem i bólem przynosi ulgę. Jest jednak ból, któremu nie zaradzi żaden człowiek. Psalmista zachęca, aby przed Bogiem wylewać serce, bo On jest jedynym źródłem nadziei.

1 Kor 4, 1-5.; – Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie Ludzkie postępowanie często nas gorszy i oburza. Ośmielamy się nawet mówić: Panie Boże, patrzysz i nie grzmisz. Serce drugiego człowieka jest jednak dla nas rzeczywistością zakrytą. Nie mamy tam wstępu. „Serc wierzących wnętrza” możemy jedynie powierzać potędze Ducha Świętego i tu kończy się nasza rola. Sądzenie drugiego, nawet po jego złych czynach, może okazać się nie do końca słuszne. Serce każdego człowieka Bóg zarezerwował dla Siebie. To namiot spotkania z Oblubieńcem.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (6, 24 - 34.) => Ufność w Opatrzność Bożą Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś


jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

******************************************************

Co to znaczy, że trzeba najpierw troszczyć się o Boże królestwo? Zwłaszcza gdy rozważają to zdanie ojcowie, matki, zabiegani na co dzień, w trosce o podstawowe dobra dla swojej rodziny, za marną często płacę w lichej fabryce. Co to znaczy, że najpierw, przed wszystkim innym? Chrystus nie mówi dziś: Rzuć pracę, bądź lilią lub ptakiem. Mówi raczej: Zobacz, dbam o moje stworzenia. Przyjdź do mnie i zaufaj, że o Ciebie też zadbam. To nie znaczy, że będę za ciebie pracował, gotował, prał. Nie, nie w tym rzecz. To znaczy, że gdy uwierzysz, że jesteś dla mnie cenniejszy niż lilie, ptaki, słońce i najmniejszy z owadów, doświadczysz miłości, która usunie każdy lęk i nada sens Twojemu wstawaniu do fabryki, obieraniu ziemniaków i prasowaniu koszul. Sens, który przemieni trud.

****************************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

(30. listopada 1994).

Jezus twierdzi, że wszyscy muszą dokonać podstawowego wyboru wobec dóbr ziemskich: muszą uwolnić się od ich tyranii. Mówi, że nikt nie może służyć dwóm panom. Służy się albo Bogu, albo mamonie. Bałwochwalczy stosunek do mamony czyli pieniędzy, jest nie do pogodzenia ze służbą Bogu. Jezus zwraca uwagę na fakt, że bogaci łatwiej przywiązują się do pieniędzy (określanych aramejskim słowem „mamona”, co oznacza „skarb”) i jest im trudno zwracać się do Boga. Jezus przestrzega przed dwoma niebezpieczeństwami związanymi z dobrami ziemskimi: bogactwo sprawia, że serce zamyka się przed Bogiem i zamyka się także przed bliźnim. Jezus nie potępia dóbr ziemskich. Chce raczej przypomnieć tym, którzy je posiadają, podwójne przykazanie miłości do Boga i do bliźniego.

******************************************************

Najważniejsza troska. Nie można iść równocześnie dwoma drogami. Nie można być człowiekiem duchowym, skupiając całą uwagę i troskę na zdobywaniu rzeczy materialnych. Nie można też mówić, że ufa się Bogu, kiedy liczy się tylko na własne siły. Jezus mówi nam dzisiaj, że to nie rzeczywistość materialna nam zagraża, lecz zbytnie skoncentrowanie się na niej. On zaprasza nas, abyśmy w centrum, na pierwszym miejscu, postawili w życiu relację do Boga, troskę o Jego królowanie w nas. A o wszystkie inne wymiary naszego życia zatroszczy się Ojciec Niebieski. Jezu, czy ja rzeczywiście potrafię poprzestać na tym, co jest mi konieczne? Potrafię się dzielić z innymi tym, co posiadam? Czy nie ulegam pokusie zachłanności, konsumpcjonizmu i egoizmu?

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Felicji BIELECKIEJ => gregorianka 30.;


9.00

}

w int. śp. Stanisławy i Bazylego MISIAK oraz Mariana i Janusza PASZUN;

10.30

}

w int. Ks. kanonika Romana, z okazji Imienin => dziękczynno - błagalna;

12.00

}

w int. Żołnierzy Wyklętych;

12.00

}

w int. śp. Aleksego, w 11. rocznicę śmierci Bogusławy oraz wszystkich zmarłych z Rodziny CHWALIK;

*************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

15.00 => NABOŻEŃSTWO 40. GODZINNE Pierwotnie, nabożeństwo to oznaczało rozpamiętywanie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem przebywania Pana Jezusa w grobie (40. godzin). Następnie stopniowo przekształciło się w eucharystyczne dni błagalne i wynagradzające za popełnione grzechy, zwłaszcza podczas karnawału. Obecnie polega na całodziennej adoracji w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową.

Jest również naszą Brochowską tradycją włączanie się do tego zwyczaju, przeto najserdeczniej zapraszamy w najbliższych dniach do odwiedzin kaplicy Adoracyjnej. Dodatkowym argumentem włączenia się do nabożeństwa niech będzie sposobność do modlitwy - o którą prosimy - w intencji zbliżających się rekolekcji wielkopostnych. We wstępnym założeniu inaugurowane dziś nabożeństwo czterdziestogodzinne miało też być początkiem Jubileuszowej Adoracji Wieczystej.

Porządek Adoracji Najświętszego Sakramentu w bieżącym tygodniu:    

niedziela, 02.03. => od 15.00 do 17.45; i od 19.00 do 19.50; poniedziałek i wtorek, 03. i 04.03. => od 8.00 do 17.30; środa popielcowa, 05.03. => od 10.30 do 16.00; czwartek, piątek i sobota: 06.03. - 08.03. => od 10.30 do 16.00;

ZAPRASZAMY! ************************************************* 18.00

}

w int. śp. Heleny i Jana SKWIERZYŃSKICH;


UWAGA - PAMIĘTAJ - WAŻNE! ok. 19.00 => Sala katechetyczna nr 1.

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA Mateusz KORCZYŃSKI Marcelina MEDYK - KORCZYŃSKA Wrocław, Koreańska Wrocław, Gajowa Piotr BERNAŚ Kamila SMÓŁKOWSKA Wrocław, Leonarda da Vinci Wrocław, Leonarda da Vinci

Zapow. 2. 3.

Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze Duszpasterstwo. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xx x xx

W dniach od 02. do 08. marca 2014 roku we wszystkich diecezjach w Polsce odbędzie się 47. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pn. ,,Kochająca matka zawsze trzeźwa”. Kościół pragnący pracować dla ludzi jest i zawsze będzie po stronie tych, którzy z odpowiedzialnym zaangażowaniem zmagają się z plagami społecznymi narkomanii i alkoholizmu. Kościół będzie dodawał im odwagi, zachęcał i słowem i łaską Chrystusa. To On jest światłem opromieniającym człowieka, prowadząc go do portu dojrzałego i godnego życia. Niech Najświętsza Panna towarzyszy szlachetnym wysiłkom wszystkich, którzy poświęcają swój czas i energię na rzecz tej wytężonej i wymagającej odwagi służby - pisał papież Jan Paweł II do uczestników Międzynarodowej Konferencji na temat Problemów Narkomanii i Alkoholizmu w 1991 roku. „Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest realizowany w ramach duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego, które stawia sobie za cel: wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec alkoholików, wychowanie do trzeźwości, kształtowanie nowych obyczajów, osobisty przykład abstynencji i modlitwy. Jest to również tydzień refleksji nad trzeźwym, a zarazem radosnym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest też czasem modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych”. Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Skala problemów związanych z brakiem trzeźwości jest przerażająca: uzależnionych jest ponad milion Polaków; niemal cztery miliony piją ryzykownie szkodliwie; 2 miliony dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym.


Chociaż wiele rodzin doświadcza skutków kryzysu gospodarczego, chociaż wzrost cen sprawia, że rodzinom coraz częściej brakuje na podstawowe produkty spożywcze, to jednak stale obserwujemy wzrost spożycia alkoholu. Pod koniec ub. roku po raz kolejny okazało się, że Polacy wydali na alkohol niemal 30 miliardów zł. Za tymi liczbami kryją się nieprzeliczalne na żadne pieniądze dramaty konkretnych osób. Wobec takiej sytuacji, troska o trzeźwość to obowiązek każdego z nas, to także niezwykle aktualne wyzwanie. Przy okazji przypominamy, że w każdy poniedziałek o godz. 19.00 odbywają się w naszej Parafii mitingi Wspólnoty AA. Do udziału w której najserdeczniej zapraszamy wszystkich zainteresowanych Brochowian. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx x x

ZAPRASZAMY DO MODLITWY W INTENCJI WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH ROKU JUBILEUSZOWEGO

05.03. - 09.03. 2014 r. ŚRODA – NIEDZIELA x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx x x

UWAGA - PAMIĘTAJ - WAŻNE!

ZAPRASZAMY! Brochowska Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.


1. Wspominając zeszłoroczne zainteresowanie i udział bardzo wielu Brochowian w Parafialnej SZTAFECIE Modlitwy Wielkopostnej, najserdeczniej zapraszamy do włączenia się do jubileuszowej edycji w ramach tegorocznego Wielkiego Postu. Niniejszym więc ogłaszamy zapisy i przypominamy związane z tym zasady; 2. SZTAFETA trwa od czwartku po Środzie Popielcowej, czyli od 06. marca do Wielkiej Środy, tj. 16. kwietnia br.; 3. Przypominamy: Każdy uczestnik naszej SZTAFETY zobowiązuje się przeżyć wybrany przez siebie dzień poszcząc o „chlebie i wodzie”. W ten wybrany dzień wpisana też winna być modlitwa, najlepiej wobec Najświętszego Sakramentu, udział we Mszy św. wraz z przystąpieniem do Komunii św. Bardzo ważne też, aby w wybranym dniu nie przegapić żadnej okazji, by ofiarować komuś - szczególnie naszym bliskim - jakiś dobry uczynek; 4. Zainteresowanych udziałem w SZTAFECIE zapraszamy do zakrystii lub kancelarii parafialnej, nie później niż do 05. marca, czyli do Środy Popielcowej. 5. Prosimy, aby tegorocznym motywem i intencją udziału w SZTAFECIE, był Jubileusz stulecia naszej Parafii i związana z tym Porodzinna Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego oraz comiesięczna modlitwa dziękczynienia w rocznicę Chrztu Św. i Ślubów Małżeńskich. Nadto, niech będzie naszym dziękczynieniem i prośbą związaną ze zbliżającą się kanonizacją bł. Jana Pawła II; W nawiązaniu do tego faktu, zamieszczamy poniżej logo tegorocznej SZTAFETY MODLITWY;

Jubileuszowa Sztafeta Modlitwy Wielkopostnej Brochowian o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian, o świętość Rodzin i szacunek dla Krzyża Świętego.

DZIEŃ nr .  .............................................................................. ;  .............................................................................. ; 6. Na łamach ADSUM informować będziemy kto w danym dniu dzierży swoją modlitwą, postem i jałmużną „pałeczkę” naszej JUBILEUSZOWEJ SZTAFETY MODLITWY WIELKOPOSTNEJ.

Adsum nr 238 23 II  

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czyn...