Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

29. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 218. * 20. października 2013 r. * Rok V.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx x xx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx x xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 36. WYZNANIE WIARY

?

Starożytni historycy niechrześcijańscy o Jezusie Chrystusie 1. Kiedy 16. października 1978 r. konklawe wybrało Jana Pawła II, prymas Stefan Wyszyński podszedł do Ojca Świętego i powiedział: „Ty wprowadzisz Kościół w Trzecie Tysiąclecie”. Tak się też stało. Zachowamy na zawsze w pamięci tę chwilę, gdy Jan Paweł II otworzył Bramę Wielkiego Jubileuszu w Bazylice św. Piotra. W wielu naszych świątyniach pozostały pamiątki: ornaty, tablice z napisem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” – hasłem Roku Świętego 2000. W ten sposób Kościół naszych czasów utrwalił prawdę, że przyjście na świat Syna Bożego było wydarzeniem ogarniającym całą historię. A przecież dokonało się ono w wielkim uniżeniu (por. KKK 525); w tak wielkim, że – jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście przygotowującym Wielki Jubileusz – „nie dziwi fakt, że historiografia pogańska, zajmująca się doniosłymi wydarzeniami i wybitnymi postaciami, poświęciła mu początkowo nikłe, chociaż znaczące wzmianki”. Przypomnijmy sobie dzisiaj treść i znaczenie tych wzmianek. 2. Już około 73 r. po Chrystusie Syryjczyk Mara bar Sarapion pisał: „(...) jakiej korzyści doznali Ateńczycy z tego, że zabili Sokratesa, co zostało im odpłacone klęską głodu i zarazą? (...) Albo Żydzi z zamordowania ich mądrego króla, za co wkrótce zostali pozbawieni królestwa?”. Pisarz ten nie wspomina imienia Jezusa. Ale z dużą pewnością to właśnie Chrystus kryje się pod postacią „mądrego Króla”. Wiadomości o Jezusie Chrystusie znajdują się także w „Dawnych dziejach Izraela”, napisanych w latach 93-94 przez Józefa Flawiusza, historyka pochodzenia żydowskiego. Odrzuca on godność mesjańską Jezusa, ale wspomina Jego mądrość i niezwykłe czyny, pisząc o Chrystusie: „gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów, Piłat skazał go na śmierć krzyżową, jego dawni miłujący go uczniowie nie przestali o nim głosić, że trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, co o nim, jak i wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiedzieli boscy prorocy”. Także we fragmentach żydowskiego Talmudu, datowanych na koniec I wieku po Chrystusie, wzmiankuje się śmierć Jezusa „w wigilię Paschy”. 3. Pewne wiadomości o twórcy nowej religii – Jezusie – w odległej prowincji Judei przekazali także historycy rzymscy. Jako dowód szybkiego rozpowszechniania się Kościoła zasługuje na uwagę list Pliniusza Młodszego, namiestnika Bitynii (dzisiejsza północna Turcja), w którym na przełomie 112 i 113 r. zawiadamia on cesarza Trajana o wszczęciu śledztwa przeciw dużej liczbie chrześcijan, „którzy mieli zwyczaj zbierać się w ustalonym dniu, o świcie, i śpiewać na przemian pieśń ku czci Chrystusa jako Boga”. Wiadomości o Jezusie Chrystusie znajdują się także w „Rocznikach” Tacyta, zredagowanych w latach 109-116. Ten największy historyk Cesarstwa Rzymskiego, pisząc o pożarze Rzymu w 64 r., o którego wzniecenie cesarz Neron niesłusznie obwinił chrześcijan, czyni wyraźną wzmiankę o Chrystusie,


„który za panowania Tyberiusza został skazany na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata”. Także Swetoniusz w życiorysie cesarza Klaudiusza, napisanym około 120 r., informuje o wygnaniu z Rzymu w 50 r. Żydów za to, że „podburzani przez Chrestosa wzniecali często rozruchy”. Historycy starożytności uważają, że tekst ten odnosi się do Jezusa Chrystusa, który niewiele lat po swojej Śmierci i Zmartwychwstaniu stał się przyczyną sporów w społeczności żydowskiej Wiecznego Miasta. Zapamiętajmy: opisani historycy starożytni czasem obrażają chrześcijan, widząc w ich żarliwej wierze i szlachetnym postępowaniu zagrożenie dla swoich religii czy porządków politycznych. Mimo to przekazali nie tylko informacje o historycznym istnieniu Jezusa Chrystusa, lecz także iskrę najgłębszej prawdy o Jego uczniach: że żyją oni według „praw mądrego Króla”, że nie przestają głosić Jego Zmartwychwstania, że prawdziwych chrześcijan nic nie jest w stanie zmusić do tego, by porzucili Chrystusa, że Neron skazał na śmierć ich „ogromne mnóstwo” i wreszcie, że z taką wiarą głosili Chrystusa, iż poganie myśleli, że to sam Chrystus działa w Rzymie. Ks. Henryk Seweryniak x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Mszy św.

„Oto Baranek Boży…,”. Tekst wezwania i odpowiedź ludu obowiązuje w liturgii rzymskiej od XVI wieku, czyli od reformy Soboru Trydenckiego. Jednak ich źródła sięgają starożytności chrześcijańskiej. W liturgiach Kościoła Wschodniego już w IV wieku, przed przyjęciem Komunii świętej, diakon wzywał wszystkich do skupienia uwagi, a biskup zwracał się do ludu ze słowami: „Święte dla świętych”. Na co wierni odpowiadali: „Jeden Święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, w chwale Boga Ojca; błogosławiony jesteś na wieki. Amen. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój, a wśród ludzi dobra wola. Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Pan Bóg ukazał się w nas. Hosanna na wysokościach” („Konstytucje Apostolskie”, Księga VIII). Teksty obecnie używane pochodzą z Nowego Testamentu. Słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” wypowiedział św. Jan Chrzciciel widząc przychodzącego do chrztu w Jordanie Jezusa (J 1, 29). Natomiast druga część wezwania: „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka” pochodzi z Księgi Apokalipsy św. Jana (19, 9). Pierwsza część wezwania to słowa, które zostały wypowiedziane na początku publicznej działalności Jezusa, a druga jego część to słowa, które znalazły się u kresu działalności Kościoła przychodzącego do Chrystusa Pana jako „Małżonka Baranka”, na końcu czasów. W ten sposób Kościół, w tym miejscu liturgii, streszcza całe dzieło Chrystusa, od Jego pierwszego aż do ponownego przyjścia w chwale. Również odpowiedź całego zgromadzenia liturgicznego pochodzi z Ewangelii. Liturgia przytacza w tym miejscu słowa rzymskiego setnika, który prosił Jezusa o uzdrowienie swojego sługi. Setnik czuł się niegodny, aby Chrystus przyszedł do jego domu, więc prosił o wypowiedzenie tylko słowa, bo wierzył, że to wystarczy, aby sługa był zdrowy (por. Mt 8, 5-13). Tekst łaciński używa w tym miejscu słów: „ut intres sub tectum meum”, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy: „abyś wszedł pod mój dach”. W ten sposób dosłownie cytuje się słowa rzymskiego setnika. Rzeczywiście ta modlitwa jest pokorną prośbą, aby Jezus wszedł „pod dach”, do naszego wnętrza. Komunia święta jest przedstawiona jako duchowy dar dla człowieka. Jezus Chrystus, obecny w swoim Ciele i Krwi jednoczy się z człowiekiem do tego stopnia, że przyjmuje jego ciało jako swój dom.


Przedkomunijna prośba stanowi także wyznanie wiary zgromadzonych wiernych w moc słowa Jezusa Chrystusa: „ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Wszyscy razem wyznają wiarę, że zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi. On przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał grzech świata, wyzwolił ludzi z niewoli szatana i śmierci oraz dał życie wieczne. Warunkiem otrzymania tych darów jest żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Warunkiem jest także spożywanie Jego Ciała w Komunii świętej: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 54-56). Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

STATYSTYKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Każdego roku z okazji Światowego Dnia Misyjnego Agencja Fides ukazuje panoramę Kościoła misyjnego w świecie. Ostatnio taką statystykę przedstawiła 21. października 2012 r. Tabele pochodzą z „Rocznika Statystycznego Kościoła” (dane z 31. grudnia 2010 r.) i dotyczą członków Kościoła, jego struktur duszpasterskich, a także działalności w dziedzinie zdrowia, pomocy i wychowania. W nawiasach podana jest zmiana: wzrost (+) lub spadek (-) względem roku poprzedniego.

Ludność świata Na dzień 31. grudnia 2010 r. liczba ludności wynosiła 6 848 550 000 osób – ze wzrostem o 70 951 000 względem roku poprzedniego. Wzrost również dotyczy wszystkich kontynentów: Azji (+ 40 510 000), Afryki (+22 144 000), Ameryki (+ 5 197 000), Europy (+ 2 438 000) i Oceanii (+ 662 000). Katolicy Na ten sam dzień liczba katolików wynosiła 1 195 671 000 – ze wzrostem o 15 006 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczy wszystkich kontynentów: Afryki (+ 6 140 000), Ameryki (+ 3 986 000), Azji (+ 3 801 000), Europy (+ 894 000) oraz Oceanii (+ 185 000). W procentach liczba katolików wzrosła o 0,04%, dochodząc do 17,46% ogółu ludności. Odnotowuje się wzrost na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Europy: w Afryce (+ 0,21%), Ameryce (+ 0,07), Azji (+0,06) i Oceanii (+ 0,03). Spadek odnotowano w Europie (-0,01). Kontynent

Ludność

Katolicy

Procent

1 015 544 000 (+ 22 144 000)

185 620 000 (+ 6 140 000)

18,28 % (+ 0,21)

927 021 000 (+ 5 197 000)

585 998 000 (+ 3 986 000)

63,21 % (+ 0,07)

4 156 096 000 (+ 40 510 000)

129 661 000 (+ 3 801 000)

3,12 % (+ 0,06)

Europa

713 397 000 (+ 2 438 000)

284 924 000 (+ 894 000)

39,94 % (- 0,01)

Oceania

36 492 000 (+ 662 000)

9 468 000 (+ 185 000)

25,96 % (+ 0,03)

6 848 550 000 (+ 70 951 000) 1 195 671 000 (+ 15 006 000)

17,46% (+ 0,04)

Afryka Ameryka Azja

Ogółem

Liczba mieszkańców i katolików na jednego kapłana Liczba mieszkańców przypadająca na jednego kapłana wzrosła o 123, osiągając 13 277. Na poszczególnych kontynentach przedstawia się następująco: wzrost w Afryce (+ 40), Ameryce (+ 40), Europie (+ 31) i Oceanii (+ 57), spadek zaś w Azji


(- 730). Ogółem liczba katolików na kapłana wzrosła o 24, dochodząc do 2 900. Wzrost został odnotowany na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Azji (- 1): Afryka (+ 64), Ameryka (+ 30), Europa (+ 11), Oceania (+ 17). Kontynent Liczba mieszkańców na kapłana Liczba katolików na kapłana 27 062 (+ 40)

4 946 (+ 64)

7 561 (+ 40)

4 779 (+ 30)

48 672 (- 730)

2 269 (- 1)

Europa

3 752 (+ 31)

1 498 (+ 11)

Oceania

7 578 (+ 57)

1 965 (+ 17)

Ogółem

13 277 (+ 123)

2 900 (+ 24)

Afryka Ameryka Azja

Biskupi Liczba biskupów wzrosła o 39, osiągając ogółem 5 104. Wzrost dotyczy biskupów diecezjalnych, odnotowano natomiast spadek liczby biskupów zakonnych. Liczba biskupów diecezjalnych wynosi 3 871 (o 43 więcej niż w roku ubiegłym), a biskupów zakonnych 1 233 (o 4 mniej). Wzrost liczby biskupów diecezjalnych dotyczy wszystkich kontynentów za wyjątkiem Oceanii (- 4) i przedstawia się następująco: Afryka (+ 13), Ameryka (+ 22), Azja (+ 11), Europa (+ 1). Zaś spadek liczby biskupów zakonnych dotyczy Ameryki (- 7) i Europy (- 2), natomiast nastąpił wzrost w Afryce (+ 3), w Azji (+ 1) i w Oceanii (+ 1). Kapłani Ogólna liczba kapłanów na świecie wzrosła o 1 643 względem poprzedniego roku, osiągając 412 236. Kontynentem gdzie ponownie odnotowuje się spadek, jest Europa (- 905), podczas gdy wzrost ma miejsce w Afryce (+ 761), Ameryce (+ 40), Azji (+ 1 695) i Oceanii (+ 52). Liczba kapłanów diecezjalnych wzrosła o 1 467, dochodząc do 277 009. Wzrost odnotowano w Afryce (+ 571), Ameryce (+ 502), Azji (+ 801) i Oceanii (+ 53), a spadek w Europie (- 460). Liczba kapłanów zakonnych również wzrosła o 176, osiągając 135 227. W ostatnich latach tendencje wzrostowe są w Afryce (+190) i w Azji (+ 894), podczas gdy spadki dotyczą Ameryki (- 462), Europy (- 445) i Oceanii (-1). Kontynent

Kapłani ogółem

Kapłani diecezjalni Kapłani zakonni

Afryka

37 527 (+ 761)

25 434 (+ 571)

12 093 (+ 190)

Ameryka

122 607 (+ 40)

81 913 (+ 502)

40 694 (- 462)

57 136 (+ 1.695)

33 318 (+ 801)

23 818 (+ 894)

Europa

190 150 (- 905)

133 537 (- 460)

56 613 (- 445)

Oceania

4 816 (+ 52)

2 807 (+ 53)

2 009 (- 1)

Ogółem

412 236 (+ 1 643)

277 009 (+ 1 467)

135 227 (+ 176)

Azja

Diakoni stali Liczba diakonów stałych w świecie wzrosła o 1 409 i ogółem wynosi 39 564. Po raz kolejny największy wzrost jest w Ameryce (+ 859) i w Europie (+ 496), dalej plasuje się Azja (+ 58) i Oceania (+ 1). Spadek zaś odnotowano w Afryce (- 5).


UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! Na zaproszenie ISKK, w niedzielę, 20. października, we wszystkich świątyniach całej Polski, liczy się obecnych na Mszy św. (dominicantes) i przystępujących do Komunii Św. (comunicantes). Badania dominicantes i communicantes prowadzone są przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC od roku 1980. W pierwszym roku badania 51,0% Polaków zobowiązanych uczestniczyło w niedzielnej Mszy św., a 7,8% przyjmowało Komunię św. W ostatnim badaniu z 2012 r. wskaźnik dominicantes wyniósł 40,0%, a communicantes 16,2%. Oznacza to spadek wskaźnika dominicantes o 11 punktów procentowych oraz wzrost communicantes niemal o 9 punktów procentowych. Wzrasta zatem pogłębiona religijność Polaków, przyjmowanie Komunii św., wiąże się również z przystępowaniem do sakramentu spowiedzi. Dokonując analizy akceptacji prawd wiary i wymogów moralnych na przestrzeni ostatnich 20 lat, okazuje się, że wzrasta wiara w osobowego Boga. Odsetek osób uznających Jezusa Chrystusa za Boga-Człowieka wzrósł o 3,5%. Potrzeba jednak pogłębionej wiedzy religijnej - wśród badanych zmniejszyło się poprawne rozumienie chrztu i osób wierzących w życie po śmierci.

Nasza Brochowska Parafia, jest bardzo typową a nasze „wyniki” badania dominicantes i comunicantes nie odbiegają od statystyki ogólnopolskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc liczącym. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! Uczniów klas od I. do VI. Szkoły Podstawowej zapraszamy do odbioru ulotki: ZIARNO. Zapraszamy też do sugerowanego w ulotce Rodzinnego spotkania oraz do związanego z tym domowego rozwiązywania zamieszczonych na odwrocie zadań. Prosimy nadto, aby poszczególne ulotki ZIARNO wklejać do zeszytu od religii pod ostatnim tematem a odcinek (na ulotce zaznaczone jest gdzie należy go odciąć) z rozwiązanym zadaniem składać w nawie bocznej naszej świątyni do kasety ustawionej na ołtarzu św. Jadwigi;

Pragniemy też mocno zainteresować wszystkich naszych Parafian odbiorem diecezjalnego pisma: „NOWE ŻYCIE”! Ponadto, jak zawsze do naszej dyspozycji są katolickie tygodniki: Gość Niedzielny i Niedziela. Kolejarze mają do odbioru swoje pismo „WOLNA DROGA”.


UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

W ADSUM i na ołtarzach bocznych wyłożone są formularze kartek wypominkowych związanych z tradycją listopadowej modlitwy w intencji naszych zmarłych. Wytrwale zapraszamy i podpowiadamy, by wypisywanie kartek wypominkowych wykorzystać do rodzinnej katechezy o dziejach Rodziny. Nadto, równie gorąco prosimy o zaznaczenie na odwrocie kartki wypominkowej Rejonu naszej Parafii, w którym mieszka Wasza Rodzina. Od 02. listopada, codziennie, odprawiać będziemy – zwykle wieczorne – tzw. Msze św. wypominkowe, tzn. w int. zmarłych wymienionych na kartkach wypominkowych. A odczytywać je będziemy według porządku Rejonów. Szczegóły znajdować się będą w ADSUM. *

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Papież Franciszek, w orędziu na rozpoczynający się w niedzielę, 20. października, Światowy Tydzień Misyjny wskazał, że w samym Kościele istnieją przeszkody dla ewangelizacji. Przypomniał „podstawową zasadę każdego ewangelizatora”: „nie można głosić Chrystusa bez Kościoła”. Dlatego ewangelizacja nigdy nie jest działaniem odosobnionym, indywidualnym i prywatnym, lecz zawsze kościelnym. Wiara jest bowiem darem, którego nie można zatrzymać dla siebie, lecz którym trzeba się dzielić, inaczej grozi nam, że staniemy się „wyizolowani, bezpłodni i chorzy”. - Głoszenie Ewangelii jest nierozerwalnie związane z byciem uczniem Chrystusa i stanowi stałe zaangażowanie, które ożywia całe życie Kościoła - wskazał papież. Zauważył, że „często dzieło ewangelizacji napotyka na przeszkody nie tylko zewnętrzne, ale także wewnątrz wspólnoty kościelnej”. Czasem żarliwość, radość, odwaga i nadzieja, które wkładamy w głoszenie wszystkim orędzia Chrystusa i pomaganie ludziom w spotkaniu Go, są słabe. Co więcej, niektórzy chrześcijanie są zdania, że „niesienie prawdy Ewangelii” oznacza pogwałcenie wolności innych ludzi. Tymczasem misyjny charakter Kościoła nie ma nic wspólnego z prozelityzmem. Jest to dawanie „świadectwa życia”, które „oświeca drogę”, niesie nadzieję i miłość. Po raz kolejny Ojciec Święty przypomniał też, że Kościół „nie jest organizacją pomocową, przedsiębiorstwem, organizacją pozarządową, lecz wspólnotą osób ożywianych działaniem Ducha Świętego”. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

21. października – PONIEDZIAŁEK Miłosierdzie Głodnym! Msza Św. jest ucztą, ale tego, kto czuje się syty nie uraduje, a jedynie znuży. Dla głodnego będzie jak kromka chleba, spragnionego pokrzepi, nagiego ogrzeje, chorego uleczy. Szczęśliwy, kto przestąpił próg kościoła jako żebrak. Nie zawiedzie się.


* Bł. Jakuba STRZEMIĘ, biskupa –> wspomnienie obowiązkowe Jakub => (hebr.: Jaaqob => niech Bóg strzeże), urodził się w 1340 r. Pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. W młodości wstąpił do zakonu franciszkanów. Pełnił funkcję gwardiana misyjnego Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Była to instytucja misyjna, powstała w łonie dominikanów i franciszkanów, dla działalności misyjnej na Rusi i Mołdawii. Z zachowanych dokumentów wynika, że był człowiekiem roztropnym, gorliwym w pracy apostolskiej i autentycznie świątobliwym. Zapewne dla tych przymiotów Stolica Apostolska mianowała go w 1391 roku arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie pracował nad ożywieniem życia religijnego w rozległej archidiecezji. Jako duchowy syn św. Franciszka żył bardzo skromnie, wszystkie dochody przeznaczając na kościoły, nowe parafie i na ubogich. Nie miał nawet prawdziwej siedziby; największą część życia spędził w skromnym, drewnianym domku we Lwowie, dokąd po jego śmierci przeniesiono stolicę metropolii. Przy jego współudziale organizacja Kościoła łacińskiego na całej Rusi okrzepła i nabrała spoistości. Działał też jako bliski doradca króla Władysława Jagiełły i senator. W swej pobożności miał szczególny kult do Najświętszego Sakramentu i NMP. Zmarł dnia 20. października 1409 roku i został pochowany we Lwowie w kościele franciszkanów. Niebawem po jego śmierci kronikarz napisał o nim taką pochwałę: Był to mąż wielkiej cnoty, sławny pobożnością, i życia prostego, mogący być wzorem i przykładem dla innych. Kult jego zatwierdził papież Pius VI w 1790 r. Relikwie bł. Jakuba, spoczywające w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego katedry lwowskiej, po ostatniej wojnie przeniesiono do katedry tarnowskiej, a w 1966 r. przewieziono do Lubaczowa. Jakub Strzemię jest patronem archidiecezji lwowskiej, Lwowa, prowincji franciszkanów konwentualnych. W ikonografii bł. Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa. Jego atrybut to pieczęć herbowa z wizerunkiem Matki Bożej.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII:

1805 - zm. HORATIO NELSON, najsłynniejszy admirał w historii floty brytyjskiej (ur. 1758); 1833 - ur. Alfred NOBEL, szwedzki chemik, wynalazca, fundator Nagrody Nobla (zm. 1896);

1897 - ur. bp Andrzej WRONKA, sufragan wrocławski (zm. 1974);

1915 - pierwsza transatlantycka transmisja radiowa; 2005 - zakończył się XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Złoty medal zdobył polski pianista Rafał BLECHACZ;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 4, 20-25; – Wiara Abrahama Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił => Łk 1, 68-75.;

Łk 12, 13-21; – Gromadzić skarby przed Bogiem Kto jest chciwy? Ludzkie poczucie sprawiedliwości podpowiada nam, że jeden z braci jest chciwym oszustem, drugi ofiarą oszustwa wielce przykrego, bo ze strony własnego brata i nie ma gdzie szukać sprawiedliwości. I w tak, wydawałoby się, jednoznacznej sytuacji Jezus nie określa swojego stanowiska, ale ukazuje prawdziwe źródło problemu. I oszukujący, i oszukany są niewolnikami tego samego przekonania, że posiadanie pieniędzy zabezpiecza życie, że szczęście jest mierzone ilością zgro-


madzonych dóbr. Demaskując to kłamstwo, Jezus wskazuje na kruchość ludzkiego życia, które można pewnie oprzeć tylko na Jego miłości. Boże, pomóż mi kształtować moją wiarę tak, abym nauczył się właściwego stosunku do pieniędzy, abym nie uległ złudzeniu tego świata, że szczęśliwe życie zależy od dóbr materialnych.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA KRYSTYNY I ANDRZEJA ŻÓŁKOWSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 21.;

}

*************************************************

16.30 => Spotkanie - próba scholi uczniowskiej ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

*************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

}

w int. Rodziny Państwa Krystyny i Andrzeja ŻÓŁKOWSKICH w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Rodziców, Haliny w 18. rocznicę śmierci i Jerzego oraz zmarłych z Rodziny LIPIŃSKICH i SOKOŁOWSKICH;

}

w int. śp. Marty i Jana KRZYWDA;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx x xx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

22. października – WTOREK * Bł. Jana Pawła II, papieża -> wspomnienie obowiązkowe Karol - Józef Wojtyła urodził się 18. maja 1920 roku w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16. października 1978 roku wybrany na papieża,


przyjął imię Jan Paweł II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego posługi papieskiej jest m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 02. kwietnia 2005 roku, w wigilię święta Miłosierdzia. Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI, 01. maja 2011 roku w Rzymie. Papież Franciszek ogłosił, że Jan Paweł II zostanie kanonizowany wraz z Janem XXIII, 27. kwietnia 2014 roku.

******************************************************

Miłosierdzie odartym z godności!

Misją Kościoła jest tworzenie świata „bardziej ludzkiego”. Jak my zatem mamy podejmować to wezwanie w obliczu zatrważających faktów: handlu ludźmi, prześladowania i odzierania z godności? Odpowiedź Kościoła brzmi: świadczyć „miłość miłosierną”.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII:

1797 - Andre Jacques GARNERIN wykonał pierwszy odnotowany skok ze spadochronem (z wys. ok. 700 m); 1811 - ur. FERENC LISZT, węgierski kompozytor i pianista (zm. 1886); 1825 - ur. Karol MIARKA, polski pisarz, działacz narodowy na Górnym Śląsku (zm. 1882); 1893 - otwarcie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; 1923 - ur. Henryk JASKUŁA, pierwszy Polak, który samotnie okrążył Ziemię; 1948 - zm. kard. August HLOND, prymas Polski (ur. 1881) 1978 - inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 5, 12.15b.17-19.20b-21; – Posłuszeństwo Chrystusa wynagradza grzech Adama Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę => Ps 40(39), 7-10.17.;

Łk 12, 35-38; – Oczekiwanie powrotu Pana Szczęśliwy sługa. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że na miłość trzeba zasłużyć. Powierzchowne odczytanie tej Ewangelii może nas utwierdzać w tym przekonaniu. „Staraj się, bądź zawsze gotów, to otrzymasz nagrodę!”. Ale właśnie tu tkwi owa powierzchowność. Bo czy widział ktoś Pana, który usługuje swemu słudze? A przecież Chrystus chce to czynić, jeżeli zapragnę Jego obecności, jeśli zatęsknię za Nim, jeśli odkryję, że Jego obecność jest mi nieodzowna. Wszak bez Niego nie potrafię pracować, nie potrafię odpoczywać, nie potrafię kochać, nie rozumiem świata, po prostu nie potrafię żyć i wszystko traci sens. Panie Jezu, czekam na Ciebie, chcę, żebyś już przyszedł. Ogrom problemów, które dostrzegam w świecie i w moim życiu, jest nie do uniesienia dla mnie samego. Czekam na Ciebie, Panie!

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO


DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA ZOFII I EUGENIUSZA MAJEWSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA GRAŻYNY I ROMUALDA BALKOWSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Bronisława TOMCZAKA, w 30. dniu po pogrzebie /intencja uczestników pogrzebu/;

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

}

w int. Rodziny Państwa Grażyny i Romualda BALKOWSKICH w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 22.;

}

w int. śp. Stefanii i Stefana, w rocznicę śmierci;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

23. października – ŚRODA Miłosierdzie uchodźcom! W kolejnym dniu Tygodnia Misyjnego polecajmy Bogu uchodźców i emigrantów. Obecnie liczba emigrantów na całym świecie sięga 200 milionów i jest wyzwaniem dla wszystkich Kościołów, a szczególnie misyjnych. Kryzysy i wojny w różnych regionach świata zmuszają ludzi do ucieczki. Módlmy się więc za nich, aby na swojej drodze spotkali się z gestami dobroci i solidarności.

******************************************************

* Św. Józefa BILCZEWSKIEGO, biskupa -> wspomnienie dowolne Józef (hebr.: Jehoseph => niech Bóg pomnoży), urodził się w 1860 roku w Wilamowicach koło Bielska-Białej. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1884 roku. Po studiach w Krakowie, Wiedniu, Rzymie i Paryżu był wikariuszem i katechetą w Kętach i Krakowie. W 1891 roku został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Lwowskim, a w roku 1900 ordynariuszem archidiecezji lwowskiej. Uzyskał u papieża Piusa X pozwolenie na uroczyste obchodzenie święta Królowej Korony Polskiej w swojej archidiecezji, rozszerzone później na inne diecezje. Publikował książki i artykuły, prowadził szeroką działalność społeczną. Łagodził konflikty narodowościowe w archidiecezji. Zmarł w 1923 roku we Lwowie.


* Św. Jana KAPISTRANA, kapłana -> wspomnienie dowolne Jan (hebr.: Johhanan => Bóg jest łaskawy), urodził się w Capestrano w roku 1386. Po studiach prawniczych i karierze urzędniczej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych i po święceniach kapłańskich oddał się działalności kaznodziejskiej. Zmarł w Austrii 23. października 1456 roku.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1491 1793 1940 1947 1949 1956 2005

-

ur. św. Ignacy Loyola, hiszpański kapłan, założyciel zakonu jezuitów (zm. 1556); II rozbiór Polski; ur. PELÉ, brazylijski piłkarz; ur. Kazimierz DEYNA, polski piłkarz (zm. 1989); zm. Stanisław BARABASZ, malarz, pedagog, nestor polskiego narciarstwa (ur. 1857); na Węgrzech wybuchło powstanie przeciw rządowi komunistycznemu; odbyła się II tura wyborów prezydenckich, wybór Lecha KACZYŃSKIEGO;

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PANI AGNIESZKI TOKARSKIEJ, ORAZ PAŃSTWA BOGUMIŁY I ROMANA, AGNIESZKI I PAWŁA SOBKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA: IRENEUSZA KOZŁOWSKIEGO ORAZ LEOKADII I STANISŁAWA KAŹMIERCZAKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 6, 12-18; – Chrześcijanin jest sługą sprawiedliwości stroniącym od niewoli grzechu Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca => Ps 124(123), 1-8.;

Łk 12, 39-48; – Przypowieść o słudze oczekującym Pana Troska o współbraci. Piotr stawia pytanie, w którym możemy dostrzec lęk przed odpowiedzialnością za innych. Każdy sam powinien odpowiadać za swoje życie. Jezus wskazuje tu na sługę, który wiele otrzymał, a więc z tego, co otrzymał, będzie rozliczony. Natura odpowiedzialności jest prosta: mamy czynić wolę Pana, „rozdawać należne porcje pożywienia”. W sensie duchowym tym pożywieniem jest słowo Boże i Eucharystia. Przeciwieństwem takiej postawy jest życie egoistyczne, skoncentrowane na zaspokajaniu własnych potrzeb. I taki sposób życia będzie definitywnie odrzucony przez Boga.


Każdego dnia ucz mnie, Boże, służyć moim braciom i rozdzielać według Twej woli to, co Ty sam mi dałeś.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 23.;

******************************************************

16.30

=>

GODZINA DUSZPASTERSKA Spotkanie grupy uczniów klas 4., 5. i 6. Szkoły Podstawowej. Spotkanie ma charakter obowiązkowy.

******************************************************

17.00 }

BIEŃKOWICE w intencji chorych, cierpiących i samotnych oraz tych wszystkich, którzy mają o nich staranie;

Comiesięcznym zwyczajem udajemy się dziś z pielgrzymką do naszego sanktuarium ku czci św. Ojca Pio w Bieńkowicach. Udajemy się tam z modlitwą w intencji chorych, cierpiących, samotnych naszej Parafii oraz ze szpitala Brochowskiego nadto w intencji tych wszystkich, którzy mają staranie o naszych chorych i wszystkich potrzebujących pomocy. *

******************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


18.00

}

w int. Rodziny Państwa: Ireneusza KOZŁOWSKIEGO oraz Leokadii i Stanisława KAŹMIERCZAKÓW w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Bronisława TOMCZAKA

/intencja od Sąsiadów/;

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i abpa Józefa ;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte    

w w w w

 w  w  w      

w w w w w w

   

w w w w

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych; int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; int. społeczności Brochowskich Romów; int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; int. śp. Stanisława GOŁĘBNIAKA, w 2. rocznicę śmierci; int. int. int. int.

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

24. października – CZWARTEK * Św. Antoniego Marii CLARETA, biskupa -> wspomnienie dowolne Antoni (grec.: anthos => kwiat), urodził się w SALLENT nieopodal BARCELONY w rodzinie tkacza, 23. grudnia 1807 r. Na Chrzcie, który odbył się w samo Boże Narodzenie, otrzymał imiona: Antoni, Jan, Adiutor. W młodości uczył się tkactwa i zapoznał się ze sztuką drukarską. Pragnąc poświęcić się na służbę Bogu, w wolnych chwilach uczył się łaciny. Pokonawszy trudności materialne, wstąpił do seminarium duchownego w VICH (1829), po którego ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie (1835). Praca na parafii nie była jednak jego powołaniem. Ostatecznie uzyskał zgodę swego biskupa na działalność kaznodziei ludowego. Jako misjonarz diecezjalny głosił nauki na odpustach, rekolekcjach i misjach parafialnych. Widząc potrzebę szerszego oddziaływania, otworzył w Barcelonie drukarnię (1847), w której wydawał czasopisma i broszury religijne. W tym czasie założył też kilka stowarzyszeń religijnych, angażujących ludzi świeckich do apostolstwa. W 1849 roku powstało z jego inicjatywy zgromadzenie Misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi, zwane od nazwiska założyciela klaretynami. W nagrodę za gorliwą pracę apostolską został miano-


wany biskupem Santiago na Kubie. Diecezja ta przez 14 lat nie miała swojego pasterza, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia poziomu życia religijnego wiernych. Nowo mianowany biskup z właściwą sobie energią przystąpił do wizytacji parafii. Zakładał też nowe. Wprowadził obowiązek głoszenia dorocznych rekolekcji, a wreszcie zorganizował seminarium duchowne dla kształcenia kadr kapłańskich. Ponieważ zawsze brał w obronę ludzi pokrzywdzonych i wyzyskiwanych, naraził się miejscowym posiadaczom. Kilka razy dokonywano zamachu na jego życie, a raz spalono mu dom. Ta gwałtowna kampania doprowadziła do odwołania go do Hiszpanii (1857). Podczas rewolucji hiszpańskiej (1868) musiał uciekać do Rzymu. Rodzina zakonna założona przez niego znalazła schronienie we Francji. Zmarł nagle dnia 24. października 1870 roku na skutek wylewu krwi. Pozostawił po sobie ponad 200 pism religijnych i olbrzymi dorobek wydawniczy. Jego dzieło prowadzi nadal powołane przez niego zgromadzenie. Relikwie spoczywają w kościele zakonnym w VICH. Beatyfikował go papież Pius XI w 1934 roku, a kanonizował papież Pius XII w 1950 roku.

******************************************************

Proście o Miłosierdzie!

W Tygodniu Misyjnym, który w tym roku przeżywamy w perspektywie miłosierdzia, dzisiaj koncentrujemy się wokół modlitwy o miłosierdzie. Jednym z uczynków miłosiernych jest modlitwa za żywych i umarłych. Do takiej formy realizacji powołania misyjnego jesteśmy wezwani wszyscy. W ten sposób w misje włączają się codziennie wspólnoty Żywego Różańca. Dzisiaj wszyscy członkowie Rodziny Różańcowej w całej Polsce łączą się we wspólnej modlitwie, wypraszając miłosierdzie dla siebie i całego świata i prosząc o beatyfikację swej założycielki, służebnicy Bożej Pauliny JARICOT.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1648 1795 1836 1945 1945 1948 1964 1989 2003

-

zawarto pokój westfalski kończący wojnę trzydziestoletnią; Rosja, Prusy i Austria podpisały akt trzeciego rozbioru Polski; opatentowano zapałki; weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych, powstało ONZ; Polska wstąpiła do ONZ; zm. Ferenc LEHÁR, węgierski kompozytor (ur. 1870); papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta patronem Europy; zm. Jerzy KUKUCZKA, polski himalaista, drugi zdobywca Korony Himalajów (ur. 1948); ostatni lot samolotu CONCORDE.

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 6, 19-23; – Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu Błogosławiony, kto zaufał Panu => Ps 1, 1-4.6.;

Łk 12, 49-53; – Ewangelia powodem rozłamu Bulwersująca metoda wprowadzania pokoju. Pośród tekstów Ewangelii ten wydaje się jednym z bardziej niezrozumiałych. Jak Jezus, który jest nazwany Księciem Pokoju, może ogłaszać, że przynosi rozłam? Przecież w Modlitwie arcykapłańskiej modli się o jedność dla swoich uczniów. Dlatego tak ważne jest zrozumienie natury rozłamu, o którym On mówi, bowiem jest on konsekwencją oświetlenia naszego życia Jego słowem, odkrywania prawdy o wartościach, na których budujemy,


i rodzi się z buntu i odrzucenia światła, które On przynosi. Podział, który pokrywa się z granicą pokoleń, jest znakiem, że przez radykalizm Ewangelii każde pokolenie musi osobiście uczestniczyć w oddzielaniu tego, co stare, od tego, co nowe. Panie Jezu, daj mi codzienną gotowość przedkładania mocy miłości pochodzącej od Ciebie ponad wszystkie inne racje.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA ELŻBIETY I BOLESŁAWA TOKARSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA: IZABELI I ZDZISŁAWA ORAZ JOLANTY I MARCINA PACHOLARZÓW WRAZ Z RODZINĄ PANI MARII STĘPKOWSKIEJ ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY

Dzień dzisiejszy jest świętem patronalnym Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, Rodziny kapłańskiej Ojca Eugeniusza. Najserdeczniej zapraszamy do otoczenia żarliwą modlitwą zarówno Jego samego jak i Jego Współbraci. W ten sposób wdzięczni, włączmy się do wszystkich radości, trudów, trosk i nadziei wpisanych w Osobę i posługiwanie Ojca Eugeniusza. 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 24.;

******************************************************

17.00

Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych

Wspólnota ta dedykowana jest przede wszystkim dla Rodzin uczniów klasy 3., po-komunijnej. Jej bowiem zamiarem jest kontynuowanie dzieła podjętego w ramach przygotowania do 1. Komunii św. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

******************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE


18.00

} } }

w int. Rodziny PP. Izabeli i Zdzisława, Jolanty i Marcina PACHOLARZÓW oraz Rodziny P. Marii STĘPKOWSKIEJ w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Św.; w int. O. Eugeniusza SPYRKI => dziękczynno - błagalna; w int. śp. Agnieszki BRZÓZKI;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!

KATECHEZA (PRZED)CHRZCIELNA

18.30 (po Mszy św.) =>

Do udziału w niej zobowiązani są Rodzice proszący o chrzest św. dla swego dziecka oraz wszyscy nasi Parafianie, którzy chcą pełnić posługę Rodziców chrzestnych. Nadto, zapraszamy wszystkich zainteresowanych odczytaniem na nowo wartości i znaczenia daru sakramentu Chrztu św. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

25. października – PIĄTEK Miłosierdzie dla potrzebujących przebaczenia! W Tygodniu Misyjnym, staramy się zgłębiać tajemnicę Bożego Miłosierdzia i wypraszać je dla całego świata. Człowiek, który doświadcza Bożego Miłosierdzia, zyskuje zmysł nadprzyrodzonego spojrzenia na rzeczywistość i kieruje się w życiu Bożą mądrością. Otwieramy się na Słowo Boże w dzisiejszej liturgii, aby Duch Święty nas oświecał i obdarzał zdolnością do rozeznawania i wybierania tego, co dobre oraz odrzucania tego, co złe.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1881 1924 1952 2000

-

ur. PABLO PICASSO, hiszpański malarz (zm. 1973); sprowadzono ze Szwajcarii prochy Henryka SIENKIEWICZA; ze studia w Warszawie został nadany pierwszy ogólnopolski program polskiej TV; Sejm ogłosił rok 2001 – Rokiem kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 7, 18-24; – Wewnętrzne rozdarcie człowieka Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich => Ps 119(118), 66.68.76-77.93-94.;

Łk 12, 54-59; – Pozna znaki czasu Słuszność pojednania. Jezus konfrontuje naszą umiejętność odczytywania znaków zmiany pogody z nieumiejętnością odkrycia tego, co jest słuszne w naszym życiu. Ile to razy rozmawiamy o pogodzie, aby uciec od tego, co istotne. A dla Jezusa podstawową umiejętnością, nieodzowną w życiu każdego człowieka, jest odkrywanie prawdziwych przyczyn podziałów, które istnieją między nami, oraz pojednanie między


braćmi. Nie możemy nie zauważyć, że Jezus kładzie nacisk na zdolność odkrycia winy i błędów przez nas popełnionych. Uczeń Jezusa bowiem ma być tym, który świadom swoich słabości, pierwszy wyciąga rękę do zgody, prosząc o wybaczenie. Daj Panie, poznanie moich słabości i ograniczeń, bym w pokorze i szczerości serca umiał prosić o wybaczenie tych, których skrzywdziłem i nie potrafię żyć w pokoju.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PANI HELENY HAJÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA KRYSTYNY I ZBIGNIEWA RISS Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 25.;

******************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

}

w int. Rodziny Państwa Krystyny i Zbigniewa RISS w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Św.;

}

w int. zmarłych Księży i Sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii oraz naszych zmarłych Rodziców, Parafian, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

}

w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy => dziękczynno - błagalna /33. rocznica strajku głodowego Kolejarzy/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

26. października – SOBOTA Maryja - Matka Miłosierdzia! W duchu wiary i miłości gromadzimy się na Eucharystii, przy źródle Bożej miłości. Wzywajmy wstawiennictwa Matki Najświętszej, Matki Miłosierdzia, abyśmy byli dla świata świadkami Bożej miłości i miłosierdzia.


KARTKA Z HISTORII: 1906 1911 1927 1945 1953 1971 1999

-

zm. ks. Jan DZIERŻON, polski pszczelarz (ur. 1811); została proklamowana Republika Chińska; ze Szwajcarii przywieziono do Polski urnę z sercem Tadeusza KOŚCIUSZKI; powstała Polska Agencja Prasowa; ur. Krzesimir DĘBSKI, polski kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy; Polska zakupiła licencję na produkcję samochodu osobowego Fiat 126; Jan Paweł II napisał List DO MOICH BRACI I SIÓSTR - LUDZI W PODESZŁYM WIEKU;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 8, 1-11; – Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna Oto lud wierny, szukający Boga => Ps 24(23), 1-4ab.5-6.;

Łk 13, 1-9; – Wezwanie do nawrócenia Nawróć się do Boga! Po lekturze tego tekstu potrzeba nawrócenia wydaje się bezsprzeczna. To ono wydaje słodkie owoce ziemi obiecanej: pokój, bezpieczeństwo, radość. Cóż nam przeszkadza w przyjęciu wezwania do nawrócenia i podążaniu jego drogą? Sposób patrzenia na tragiczne wydarzenia demaskuje brak wiary słuchaczy, są oni bowiem pełni fałszywie przeżywanej pobożności, która miałaby w jakiś magiczny sposób zapewnić bezpieczeństwo, oraz wskazują na przypadek jako siłę napędową historii. A Bóg pragnie wiary, która dostrzega Jego obecność w wydarzeniach, nawet tych najtrudniejszych, wiary owocującej życiem wiecznym, które przekracza nasz codzienny lęk przed śmiercią, chorobą i cierpieniem. Panie Jezu, za każdym razem, kiedy stawiam sobie pytanie: „Dlaczego tak?”, daj mi pewność Twej obecności w historii świata i w historii mojego życia.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA GRAŻYNY I WŁADYSŁAWA KAZIÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 26.;

******************************************************

12.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ! ******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!


Relikwia Krzyża Świętego kończy dziś 1. etap peregrynacji po Domach Rodzin naszej Parafii. Prosimy serdecznie, aby Rodziny, które przyjęły Relikwię, zgromadziły się o godz. 17.20 przy figurze Matki Bożej. W uroczystej procesji wprowadzimy do świątyni feretron ze świętą Relikwią.

ZAPRASZAMY!

******************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.00

Msza św. Rodzin dzieci komunijnych =>

Rodziców uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej najserdeczniej zapraszamy do udziału w przygotowaniu i przeżyciu wigilijnej Mszy św. niedzielnej będącej drogą wspólnego przygotowania do przyjęcia sakramentów Pojednania i Pokuty oraz Eucharystii. Parafialny Dzień Świętości Życia 18.00

19.00

}

w w w w w

int. int. int. int. int.

dziękczynnej za dar życia; błagalnej, o świętość życia małżonków i Rodziców; polskiej a szczególnie Brochowskiej służby zdrowia; o szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących rozwiązania; o uratowanie małżeństw od rozdarcia, poczęte dzieci od śmierci;

}

w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno – błagalna;

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

27. października – 30. NIEDZIELA ZWYKŁA ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA


Na zakończenie Tygodnia Misyjnego, zwykle w ostatnią niedzielę października, Kościół w swoich lokalnych wspólnotach, które nie znają daty konsekracji swojej świątyni raduje się wspólnym dziękczynieniem za dar Domu Bożego. My, w naszej wspólnocie, znamy datę tych radosnych wydarzeń, przeto też dziś w solidarnej modlitwie złączmy się z tymi, którzy w szczególny sposób identyfikują się z dzisiejszą uroczystością. Co najwyżej, potraktujmy dzisiejszy dzień jako przygotowanie do uroczystej modlitwy 102. rocznicy poświęcenia naszej świątyni w dniu 05. listopada 2013. ZAPRASZAMY!

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1466 1782 1858 1904 1920 1939

-

ur. Erazm z Rotterdamu, holenderski filolog, filozof, teolog, pedagog (zm. 1536); ur. Niccolo PAGANINI, włoski skrzypek wirtuoz i kompozytor; ur. Theodore ROOSEVELT, 26. prezydent Stanów Zjednoczonych; w Nowym Jorku otwarto pierwszy odcinek metra; Decyzją Rady Ambasadorów proklamowano Gdańsk Wolnym Miastem; Gestapo aresztowało Stefana STARZYŃSKIEGO, Prezydenta Warszawy. Zginął w Dachau 17. 09. 1943 r. 1986 - z inicjatywy Jana Pawła II w Asyżu na modlitwie o pokój spotkali się przedstawiciele 12. religii; 1990 - zm. Wacław KOWALSKI, aktor (ur. 1916); 2000 - kardynał Joseph RATZINGER doktorem honoris causa PWT we Wrocławiu;

*************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Wszyscy zobowiązani jesteśmy do rozpoznawania czasu. Dla każdego chrześcijanina czas jest szukaniem jedności. Proste, skromne, ale konkretne działanie na rzecz jedności – oto sprawdzian wiary. Jedno jest Ciało i jeden Duch… .

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

PAN JEST BLISKO SKRUSZONYCH W SERCU. Celnik przyszedł do świątyni przygnębiony ciężarem swoich grzechów. Inaczej niż faryzeusz, stanął z daleka, jakby nie chciał, żeby go ktokolwiek zauważył. Czuł się tak mały, że nawet oczu nie śmiał podnieść ku niebu. Świadomy tego, że Bóg na niego patrzy i że go słucha, bił się w piersi i tylko kilka słów zdołał wypowiedzieć, ale były to słowa skruchy i zaufania: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Pan Jezus ocenia postawę obydwu: tylko celnik został usprawiedliwiony, faryzeusz, mimo wzniosłych słów modlitewnych, odszedł do domu przygnieciony własnymi grzechami. W ubiegłą niedzielę Kościół skorzystał z Jezusowej przypowieści i pouczył nas, że nasza modlitwa musi być wytrwała. Dzisiaj, na przykładzie celnika i faryzeusza dowiedzieliśmy się o tym, że musimy spełnić jeszcze jeden warunek: nasza modlitwa musi być pokorna, wszyscy bowiem zawiniliśmy wobec Boga i w jego oczach jesteśmy grzesznikami. Jeżeli chcemy, żeby nasza modlitwa była skuteczna, musimy się do naszej grzeszności przyznać przed Bogiem i przed sobą samym. Te dwa warunki: wytrwałość i pokora są istotnymi dla każdej modlitwy. To ich brak sprawia, że nasze modlitwy pozornie są nieskuteczne.

****************************************************** Syr 35, 12-14.16-18; – Modlitwa biednego przeniknie obłoki Mędrzec przypomina nam dzisiaj: błaganie biednego przeniknie obłoki. Biednym nie jest ten, kto nie ma pieniędzy, ale ten, kto wie, że jest grzeszny i że stoi wobec Boga nieskończenie czystego i miłującego. Jest bogaty w prawdę, dostrzega w sobie egzystencjalne ubóstwo, wie, że nie dorasta do Bożych wymagań. Ale ta prawda nie pozbawia go nadziei, nie przeraża, lecz motywuje do błagania o pomoc. Przyzywa


Miłosierdzia, które ogarnie go i przeniknie.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał => Ps 34(33), 2-3.17-19.23.; Psalm responsoryjny rozwija myśl, którą usłyszeliśmy z ust mędrca Syracydesa. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał (...) Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. Trudno jest skruszyć serce, pozbyć się złudzeń o sobie samym. Wymaga to odwagi i zaufania, bo samemu nie udźwignie się ciężaru własnej słabości. Jedynie Bóg w swojej łaskawości może obronić nas przed własnym sercem.

2 Tm 4, 6-9.16-18; – Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu Święty Paweł, stojąc u kresu ziemskiej drogi, podsumowuje swoje życie i z ufnością stwierdza: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Opuszczony przez wszystkich, wie, że zwyciężył. Wpisał się w długi szereg owych ubogich o skruszonym sercu. Wprawdzie błądził i przeżył wiele upadków, ale zawsze jego serce gorliwie dążyło do prawdy. Czy u kresu, podsumowując swoje życie, będziemy mogli użyć słów św. Pawła.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (18, 9 - 14.) => Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

******************************************************

Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, lecz tylko jeden z nich spotkał Boga naprawdę. Faryzeusz chlubił się swoim duchowym sukcesem, skoncentrowany na sobie i swoich cnotach nawet nie zauważył, że spotyka się sam ze sobą, jakby przeglądał się w lustrze, i Bóg nie jest mu potrzebny. Celnik przeciwnie, zna swoją małość, niedoskonałość i w tą ubogą przestrzeń zaprasza Boga, by ją wypełnił i przemienił. I Bóg przychodzi, bo modlitwa biednego przenika niebiosa.

****************************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

(07. czerwca 1979).

Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… . „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa słów.

******************************************************


Pokorna modlitwa czy modlitwa pokornego? Modlitwa to szukanie relacji z Bogiem. A jak w każdej relacji przede wszystkim liczy się nie technika komunikacji, ale osoby, które w niej uczestniczą. Technika jest w służbie osoby. Podobnie modlitwa. To nie zewnętrzne jej formy czy piękno ułożonych sformułowań decydują o jej owocności, o pokoju, radości, nadziei, które wraz z nią przychodzą, ale dyspozycja serca człowieka, który staje do modlitwy. Zastanawiające, jak ciało celnika wyraża jego ducha i znajduje odbicie w słowach. To prawdziwa modlitwa serca, która owocuje zbawieniem. Pomóż mi, Panie, abym nieustannie ucząc się modlitwy, szukał w niej relacji z Tobą, a nie samozadowolenia lub technik, które mają uczynić ją skuteczniejszą. Spraw, aby każda moja modlitwa była szukaniem Ciebie.

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA ZDZISŁAWY I ANDRZEJA DYBAŁA Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 27.;

9.00

}

w int. śp. Czesławy BARANEK, w 2. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Jana BARANEK;

10.30

}

w int. PP. Elżbiety i Bolesława, w 5. rocznicę ślubów małżeńskich z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny;

12.00

}

w int. Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno - błagalna;

18.00

}

w int. śp. Antoniego DĄBROWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci /intencja żony, dzieci i wnuków/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA Rafał - Mirosław PIGUŁA Małgorzata - Janina WIZOWSKA Wrocław, Aleja Róż Środa Śląska

Zapow. 3.

Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianego związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx x x

Jeszcze raz o cmentarzach! Rozpoczęliśmy już porządki na grobach naszych bliskich. Dobrze byłoby gdyby w nich uczestniczyła młodzież i dzieci. To


obok pomocy ofiarowanej starszym, zawsze jest doskonała lekcja szacunku dla naszych zmarłych i katecheza o dziejach Rodziny. Przy okazji przypominamy, że w tradycji ludzkiej a na pewno w chrześcijańskiej cmentarz jest miejscem świętym. Wymaga więc od wszystkich nawiedzających go bardzo szczególnego, czyli świętego, zachowania. Dotyczy to zarówno poruszania się po cmentarzu, jak i wszystkich wykonywanych tam prac. Choć z pozoru dziwnie mogły zabrzmieć powyższe przypomnienia, to jednak mają one - niestety - swoje uzasadnienie. Cóż bowiem powiedzieć o zabawach dzieci pozostawionych bez kontroli, podnoszeniu głosu, jeżdżeniu pojazdami po alejkach, o wprowadzaniu psów, paleniu papierosów. Cóż powiedzieć o ustawianiu pomników bez zyskania akceptacji Zarządcy; o układaniu kamiennych cokołów wokół grobów; nasadzaniu krzewów i drzew; cóż powiedzieć o arogancji niszczących bramy i kolejne zakładane kłódki. Cóż powiedzieć o rozrzucaniu śmieci „gdzie popadnie”. Bardzo rzadko do przygotowanych kontenerów. Celowo usunęliśmy dwa boksy, bo tereny z nimi związane objęte są planami inwestycyjnymi. Ile razy zmuszeni będziemy zbierać w trawie porozrzucane pozostałości z grobów? Ileż tych bolesnych wydarzeń. Może trochę za dużo? Może udało by się nam nie zapomnieć o wspomnianej wyżej świętości tego miejsca i wspólnej - bo przecież nie da się ustawić na cmentarzu jakiejś straży czy warty - odpowiedzialności za to święte miejsce. Bardzo na to liczymy! x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

„Ciesz się Ziemio Śląska, raduj cały kraju i wysławiaj Boga za Jadwigą Świętą” Godzi się w 770. rocznicę pogrzebu św. Jadwigi przytoczyć ów fragment hymnu brewiarzowego.1 Należy również, w dniu Jej święta (16. października) udać się przed Jej brochowski ołtarz. Spogląda na nas postać uduchowiona w szarym habicie, wręcz płacząca. Wyraźnie różni się od wizerunku Matki Bożej z przeciwległego ołtarza bocznego – ta w swoim brochowskim wizerunku jest młodsza od św. Jadwigi i wyraźnie uśmiechnięta. Obydwie są przedstawione w „kompromisowym” stylu. Z jednej strony artysta podkreślił modny w okresie wznoszenia naszej świątyni historyzm w sztuce o czym świadczy ułożenie postaci, tło i szaty nawiązujące do średniowiecza. Z drugiej przemawia do nas twarz współczesna, wręcz ludowa, zatem nawiązująca do rozwijanej na przełomie wieku XIX i XX tendencji artystycznej – ludowości, „stylu czerstwego, chłopskiego”. Przemawia do nas twarz młodej św. Jadwigi. Trzyma zgodnie z legendarnym przekazem figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jeden z przekazów o świątobliwym życiu Świętej podkreśla, że odchodziła do Chrystusa trzymając w zaciśniętej w śmiertelnym skurczu dłoni figurkę Matki Boskiej. Figurę, pamiątkę z dzieciństwa najprawdopodobniej z klasztornej szkoły z dolnofrankońskiego KITZINGEN przywiozła mając ok. 12 lat. Wówczas została poślubiona księ-


ciu piastowskiemu Henrykowi Brodatemu. W ponad rok później urodziła mu pierwsze z siedmiorga dzieci.2 Tylko jedno – Gertruda – ksieni trzebnickiego klasztoru, pierwszego klasztoru żeńskiego w Polsce ufundowanego przez jej ojca przeżyło matkę. Św. Jadwiga doświadczyła również śmierci męża, w dramatycznych okolicznościach. Umierał samotnie, w opuszczeniu przez Rodzinę, objęty z powodów politycznych klątwą kościelną. Godzi się w tym miejscu zaznaczyć, że w okresie życia tej pary książęcej, to jest w ciągu blisko 40 lat Henryk Brodaty ufundował 5 klasztorów (przed jego wstąpieniem na tron było ich tylko 3!), a ilość kościołów na Śląsku zwiększyła się z ok. 17. o dalsze 67.! 3 Postawa księżnej Jadwigi z ANDECHS była ascetyczna, ale nie płaczliwa, jak w brochowskim wizerunku, Święta, na swoje czasy była osobą „nowoczesną” - elitarnie wykształconą, twardą w swoich postanowieniach i niewzruszoną w wyborze moralnym, jakkolwiek byłby on dramatyczny. O dramacie Jej życia świadczą własne słowa po śmierci Jej syna Henryka w bitwie pod Legnicą z Tatarami 09. kwietnia 1241 r. „Dziękuję Ci, Boże, że byłeś tak dobry dla mnie i dałeś mi takiego syna, który mnie za życia zawsze miłował i darzył mnie wielką czcią, i nigdy mnie w żaden sposób nie zasmucił. Choć by mnie bardzo cieszyło, gdyby nadal żył, to jednak mam większą radość z tego i przeżywam ją razem z nim, że on przez wylanie własnej krwi połączył się w niebie ze swoim Stwórcą. Jego duszę gorliwe polecam Tobie, Panie Boże.”4 Jak widać na przykładzie Świętej ofiara nie oznacza zwątpienia czy upadku, a pokora uległości. Wymaga raczej determinacji i wiary. W brochowskim ołtarzu jadwiżańskim przed Świętą klęczy para ubogich. Determinacja w opiece nad chorymi i wspomagania ubogich bulwersowała współczesnych. Postawa Świętej wyrażała nowy walor duchowości średniowiecznej. Bez wątpienia był to przejaw mistycyzmu, ale objawiany w działalności publicznej, w jawnie dostępnej formie, choć nie ostentacyjnej, to jednak „na oczach wszystkich”. Swoista „nowoczesność” tego postępowania jest i dzisiaj obecna. Jest dziś patronką akcji charytatywnych, dobrego małżeństwa i rodziny. Promieniuje międzynarodowe sanktuarium trzebnickie. Pielgrzymują nieustannie wierni od czasu jej pogrzebu po dziś dzień. Jest nie tylko orędowniczką pojednania Niemców i Polaków.... Świadectwem odrodzonego kultu Świętej, w jej zaskakująco współczesnej nowoczesnej formie jest prośba portugalskich wiernych o relikwie Świętej jako patronki osób zadłużonych”. Jako opiekunka ubogich rodzin doznaje wyróżnienia aż w dalekiej Brazylii. Jest wreszcie św. Jadwiga patronką pontyfikatu bł. Jana Pawła II. W dniu 21. czerwca 1983 r. na wrocławskich Partynicach papież zaapelował do nas: „Patrzymy więc przez siedem z górą stuleci w stronę św. Jadwigi i widzimy w niej wielkie światło, które rozświeca sprawy ludzkie na ziemi naszych sąsiadów – a równocześnie na naszej ojczystej ziemi. Wyraziła się w jej życiu jakby cała pełnia powołania chrześcijańskiego. Odczytała św. Jadwiga Ewangelię do końca i w całej jej życiodajnej prawdzie. [..]Przybyła do nas z obcej ziemi, weszła w piastowską rodzinę i w naszą historię – po to, aby po siedmiu jeszcze wiekach świadczyć o prostych prawdach i podstawowych zasadach, bez których nie ma prawdziwie ludzkiego życia. Bez których nie może żyć i rozwijać się nie tylko człowiek i rodzina – ale także naród! ”.5 Za: H. GULBINOWICZ, Słowo wstępne do: Księga Jadwiżańska, Wrocław 1995, s. 8; J. SWASTEK, Rodzina św. Jadwigi, tamże, s. 52-53; J.J. MENZEL, Schlesien zur Zeit der Heiligen Hedwig, tamże, s. 38; 4 J. SWASTEK, s. 53; 5 Homilia wygłoszona przez Papieża Jana Pawła II 21. czerwca 1983 r. we Wrocławiu - Partynicach; 1 2 3

Adsum nr 218 20 X  

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemii, gdy przyjdzie?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you