Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

26. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 215. * 29. września 2013 r. * Rok V.

U bramy jego pałacu leżał żebrak… .


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00; i 20.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org lub

http://swjerzy.blogspot.com/

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 33. WYZNANIE WIARY

?

Konsekwencje grzechu pierworodnego 1. Najbardziej bolesną i dramatyczną rzeczywistością, z jaką przychodzi nam się zderzyć, jest moment śmierci osób bliskich, poprzedzony niejednokrotnie długim cierpieniem. Szczególnie trudno nam przyjąć przedwczesne odejście kogoś młodego; czujemy się wtedy rozgoryczeni czyjąś nieuleczalną chorobą. Nie godzimy się z przejawami międzyludzkiej niesprawiedliwości czy brutalnego traktowania drugiego człowieka. Być może sami doświadczyliśmy czegoś podobnego. Nie godząc się z tym wszystkim, boleśnie borykamy się w takich chwilach z pytaniem: po co to wszystko? dlaczego tak jest? – i intuicyjnie zwracamy się z tym do Boga. Jaką odpowiedź możemy od Niego otrzymać? 2. Odpowiedź tę możemy odnaleźć już na pierwszych kartach Biblii. W stanie pierwotnej przyjaźni człowieka z Bogiem nie istniał ból, cierpienie czy śmierć. Jednak ten żyjący w pierwotnej szczęśliwości i sprawiedliwości człowiek popełniając grzech przekroczył granicę wolności. Odtąd stał się on niewolnikiem zła i grzechu, a ludzkie życie zostało już na zawsze naznaczone skazą grzechu pierworodnego. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, natura ludzka „jest pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale (...) nie jest całkowicie zepsuta: jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu (ta skłonność do zła jest nazywana «pożądliwością»)” (KKK 405). Biblijna scena wypędzenia z raju również w sposób symboliczny tłumaczy inną, niełatwą do wyjaśnienia kwestię: dlaczego wraz z przyjściem na świat dziedziczymy grzech pierworodny? Skoro w żaden sposób nie jesteśmy winni tego grzechu, dlaczego tak mocno musimy doświadczać jego skutków? Pierwsi rodzice otrzymali dar pierwotnej świętości i sprawiedliwości dla całego rodzaju ludzkiego. Ponieważ dar ten nie został przyjęty, dlatego też skutki tego miały dotknąć całą ludzkość. Pierwsi rodzice popełniając grzech osobisty przyczynili się do zniekształcenia własnej natury i od tego momentu żyjąc w stanie upadku przekazali już tę skazę swemu potomstwu. Każdy z nas w konsekwencji dziedziczy ten stan. Grzech pierworodny jest nazywany „grzechem” w sposób analogiczny; jest grzechem „zaciągniętym”, a nie „popełnionym”, jest stanem, a nie aktem (por. KKK 404). 3. Bóg jednak dał człowiekowi nadzieję na przezwyciężenie zła. Zwycięstwo nad grzechem zostało nam zapewnione dzięki pokonaniu ludzkiego grzechu i śmierci przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Podkreślił to św. Paweł w liście do Rzymian: „Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie” (Rz 5,18; por. KKK 402). Jak czytamy w Katechizmie, sakrament chrztu świętego gładzi wszystkie nasze grzechy łącznie z grzechem pierworodnym. Pozostają w nas jednak konsekwencje


grzechu. Chrzest nie zabezpiecza nas przed skutkami zła, cierpieniem, chorobą, umieraniem (por. KKK 1264) oraz skłonnością do złego. Natomiast w świetle tego sakramentu ludzkie zmaganie się z ciężarami życia nabiera nowej wartości. Nadzieja nowego życia otrzymana na chrzcie świętym sprawia, że wytrwałość w walce ze skutkami grzechu pierworodnego nie tylko powoduje, że ludzie mogą żyć w pełniejszej harmonii między sobą, nie tylko uszlachetnia ludzką osobowość, ale także staje się źródłem wiecznie trwałej nagrody w niebie. Zapamiętajmy: Konsekwencją grzechu pierworodnego jest to, iż natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci. Jest ona skłonna do grzechu - tę skłonność nazywa się „pożądliwością” (por. KKK 416 – 418). Chrzest gładzi grzech pierworodny, nie niweluje jednak jego konsekwencji. Ks. Rafał Bednarczyk x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xx xx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Mszy św.

Przekażcie sobie znak pokoju - 2 W liturgii rzymskiej znak pokoju przekazywany był po konsekracji, prawdopodobnie po zakończeniu Modlitwy eucharystycznej. Pocałunek pokoju w tym miejscu był znakiem akceptacji dla całej akcji liturgicznej oraz znakiem wewnętrznego udziału w uobecnianej na ołtarzu ofierze. Papież Innocenty I w liście do biskupa z Gubbio w 416 roku pisał, że pocałunek pokoju wyraża świadome solidaryzowanie się uczestników z dokonującą się w Eucharystii tajemnicą. W ten sposób znak pokoju przygotowywał zgromadzonych na Mszy świętej do przyjęcia komunii. Potem, gdy papież Grzegorz Wielki umieścił modlitwę „Ojcze nasz…” po doksologii Modlitwy eucharystycznej znaczenie pocałunku pokoju jako przygotowanie do komunii świętej ugruntowało się. Pocałunek pokoju jako znak pokoju był powszechnie stosowany do X wieku. W tym czasie pocałunek najpierw wymieniali kapłan z asystą, a potem dopiero lud według ustalonego porządku. Przed przekazaniem znaku pokoju kapłan całował ołtarz, a w niektórych okolicach całowano także mszał i hostię. Chciano w ten sposób wyrazić, że przekazywany jest dar pokoju, którego źródłem jest Jezus Chrystus. Od XII wieku spadek liczby wiernych przystępujących do komunii świętej sprawił, że przekazywanie znaku pokoju pośród wiernych było mniej żywe. Od tego czasu mówi się o kryzysie, a nawet o upadku tego obrzędu. Sposób przekazywania znaku pokoju zależał w dużym stopniu od kręgu kulturowego, w którym go stosowano. Najczęściej wymieniano prawdziwy pocałunek. W liturgii koptyjskiej ograniczano się do skłonu w kierunku najbliżej stojących osób i dotknięcia ręki. W liturgii armeńskiej wykonywano tylko skłon głowy. Od XIII wieku powstał zwyczaj składania pocałunku na specjalnym relikwiarzu zwanym pacyfikałem. Pacyfikałem mogła być też ozdobnie wygrawerowana tablica, którą całowano i przekazywano sąsiadowi. W przypadku relikwiarza był on całowany najpierw przez kapłana, a potem przez wiernych, którzy podchodzili do ołtarza. Zwyczaj ten bardzo upowszechnił się od XV wieku. Na przyjęcie tej formy duży wpływ miał ożywiony w końcu średniowiecza kult relikwii. Niestety w ten sposób zatracono pierwotny sens pocałunku pokoju i oderwano go od Eucharystii. Obrzęd znaku pokoju w tej formie zanika niemal całkowicie w XIX wieku. W Polsce, która przyjęła chrzest w X wieku obrzęd przekazywania znaku pokoju miał charakter powszechny i cechowała go szczególna żywotność. Pierwsza historyczna wzmianka o pocałunku pokoju pochodzi z początku XI wieku i dotyczy klasztoru w Międzyrzeczu. Św. Brunon z Kwerfurtu w „Żywocie pięciu Braci Mę-


czenników” zapisał: „Gdy innego dnia, w niedzielę, bracia według zwyczaju podchodzili do pocałunku pokoju, stary kapłan, niedawno przyjęty Mojżesz, zakłócił porządek, bo nie wiedział, że trzeba podejść, kustosz zaś kościoła stojący obok grobu świętych zaśmiał się z jego nieobycia...”. Z tego świadectwa wnioskujemy, że w klasztorach wierni podchodzili do ołtarza odbierając pocałunek pokoju od kapłana. Inne świadectwa mówią, że uczestniczący we Mszy świętej udzielali sobie wzajemnie pocałunku pokoju w tym miejscu kościoła, gdzie stali. Także w Polsce przy przekazywaniu pocałunku pokoju obowiązywała zasada ładu i porządku. Kapłan udzielał pocałunku diakonowi, który przekazywał go subdiakonowi, a ten zanosił go kolejno do kierownika chóru, do kanoników, kapłanów, kleryków i ludu – osobno do mężczyzn i kobiet stojących po swojej stronie kościoła. Z czasem pocałunek zredukowano do przybliżenia policzków i nałożenia rąk na ręce. W wiekach od XII do XIV wiernym przekazywano pocałunek pokoju posługując się ewangeliarzem, a potem relikwiarzem. Zwyczaj ten przetrwał do XIX wieku. Potem, podobnie jak w innych krajach obrzęd ten przestał istnieć. Przywróciła go dopiero reforma liturKs. dr Dariusz KWIATKOWSKI giczna Soboru Watykańskiego II. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

JÓZEF KUPNY

Wrocław, dnia 19.09.2013 r.

ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI Umiłowani w Panu Archidiecezjanie,

Archidiecezja Wrocławska w najbliższym czasie świętować będzie JUBILEUSZ 90. URODZIN J.EM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA. Będzie to wspaniała okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za dotychczasowe lata życia i posługi jednego z wielkich pasterzy w historii Kościoła na Dolnym Śląsku. Uroczystości jubileuszowe zostały zaplanowane na 16. października br. Rozpoczną się one Mszą św. sprawowaną o godz. 11.00 pod przewodnictwem Dostojnego Jubilata w ARCHIKATEDRZE WROCŁAWSKIEJ. Druga część uroczystości będzie miała miejsce w HALI STULECIA. O godz. 18.00 odbędzie się jubileuszowy koncert na cześć Księdza Kardynała organizowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Dzieląc się radością tego wielkiego Jubileuszu, pragnę serdecznie zaprosić Duchowieństwo i Wiernych Archidiecezji, a szczególnie mieszkańców Wrocławia, do wspólnego przeżywania wraz z Dostojnym Jubilatem planowanych uroczystości. Z błogosławieństwem arcypasterskim

******************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Bezpłatne zaproszenia na wieczorny koncert przygotowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia w Hali Stulecia, będą rozprowadzane za pośrednictwem Parafii i na podstawie imiennej listy osób, które wyrażą pragnienie uczestnictwa w tym wydarzeniu. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej do 05. października br.


List Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ogólnopolskiej modlitwy i zbiórki ofiar na rzecz Syrii Warszawa, 16. września 2013 r. w odpowiedzi na zatroskanie Ojca Świętego Franciszka oraz w duchu miłości chrześcijańskiej, Kościół w Polsce pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami wojny w Syrii poprzez modlitwę i pomoc materialną. Dramat, jaki przeżywa naród syryjski, w tym również tamtejsi chrześcijanie, porusza serca, mobilizuje do modlitwy, ale również domaga się działania, a więc zapewnienia uchodźcom żywności, leków, odzieży oraz poczucia minimum bezpieczeństwa. Caritas Polska w imieniu Kościoła w naszej Ojczyźnie, we współpracy z Caritas Jordania już drugi rok niesie pomoc uchodźcom, zwłaszcza dzieciom, realizując projekt edukacyjno-rehabilitacyjny w Jordanii, w kilku miejscowościach w pobliżu granicy syryjskiej (Mafraq, Zarqa, Irbid, Madaba, Amman i Karak). Caritas Polska przekazała również pierwszą finansową pomoc poszkodowanym w samej Syrii w wysokości 50 000 USD. Konkretne wsparcie ofiarom wojny w Syrii wyrazimy poprzez ogólnopolską modlitwę w niedzielę, 06. października br. oraz zbiórkę do puszek w kościołach. Proszę o przekazanie zebranych funduszy na konto Caritas Polska PKO BP: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem „Syria”, co pozwoli na kontynuowanie pomocy uchodźcom syryjskim. Działania Caritas Polska można także wesprzeć wysyłając SMS charytatywny z hasłem POMAGAM na numer 72052. Wyrażam podziękowanie za gotowość podjęcia aktu miłosierdzia wobec cierpiących i przesyłam braterskie pozdrowienie w Chrystusie.

Metropolita Przemyski Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Józef Michalik x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! Uczniów klas od I. do VI. Szkoły Podstawowej zapraszamy do odbioru ulotki: ZIARNO. Zapraszamy też do sugerowanego w ulotce Rodzinnego spotkania oraz do związanego z tym domowego rozwiązywania zamieszczonych na odwrocie zadań. Prosimy nadto, aby poszczególne ulotki ZIARNO wklejać do zeszytu od religii pod ostatnim tematem a odcinek (na ulotce zaznaczone jest gdzie należy go odciąć) z rozwiązanym zadaniem składać w nawie bocznej naszej świątyni do kasety ustawionej na ołtarzu św. Jadwigi;


Pragniemy też mocno zainteresować wszystkich naszych Parafian odbiorem diecezjalnego pisma: „NOWE ŻYCIE”! Ponadto, jak zawsze do naszej dyspozycji są katolickie tygodniki: Gość Niedzielny i Niedziela. Kolejarze mają do odbioru swoje pismo „WOLNA DROGA” x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xx xx xxx xxx xxxx xxx xx

Odmawiajcie Różaniec – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w LOURDES, GIETRZWAŁDZIE, FATIMIE i wielu innych miejscach. Tę prośbę Matki Bożej w szczególny sposób podejmuje Kościół – Lud Boży w pierwszym miesiącu ostatniego kwartału roku, jesienią. Październik jest w świadomości ludzi wierzących miesiącem modlitwy różańcowej. Jest zaproszeniem i okazją do niezwykle ważnych w naszych czasach wspólnych spotkań w małżeństwach, rodzinach, wspólnotach parafialnych czy innych pobożnych. Daje możliwość wspólnego dziękczynienia za wszelkie łaski otrzymane w mijającym roku oraz precyzowania i powierzania Bożej Opatrzności nadziei. Na tle tego wspólnego rozmodlenia Kościół w Polsce przeżywa równie wielkie „egzaminy” ze swojej wrażliwości: na dzieło miłosierdzia (Tydzień Miłosierdzia, Dzieło Nowego Tysiąclecia), na jedność Kościoła (Tydzień Papieski, Pielgrzymka Trzebnicka) i na posłanie misyjne Kościoła (Tydzień Misyjny). Koniec października wprowadza nas w równie szczególne zatrzymanie wobec tajemnicy przemijania i życia wiecznego. Znaczenie tej szczególności potwierdza związanie ze wspólną modlitwą różańcową odpustu zupełnego. Zyskują go wierni, którzy modlą się wspólnie (5 dziesiątek) w kościele, publicznej kaplicy, w społeczności zakonnej oraz innym stowarzyszeniu pobożnym. Warto także przypomnieć o Obietnicach Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Świętego udzielonych św. Dominikowi i bł. Alanowi: 1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski. 2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim odmawiającym Różaniec; 3. Różaniec będzie najpotężniejszą zbroją przeciwko piekłu, wyniszczy zdrożności,

usunie grzechy, wytępi herezje;

4. Modlący się na Różańcu spowoduje, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma od Boga

5. 6.

7. 8. 9.

obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem; Dusza, która poleca mi się przez medytację Różańca św., nie zginie; Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego; Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez Sakramentów św.; Chcę, by odmawiający mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask; w życiu i w śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych; Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.;


10. Prawdziwi synowie mego Różańca, wierne dzieci Różań-

ca, wielką chwałę osiągną w niebie;

11. Otrzymacie wszystko, o co poprosicie,

w modlitwie Różańca;

12. Rozszerzającym mój Różaniec

przybędę z pomocą w każdej ich potrzebie;

13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że

wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za braci cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci; 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa; 15. Nabożeństwo do mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do niebios.

******************************************************

Tajemnice Różańca świętego

I - CZĘŚĆ RADOSNA 1. ZWIASTOWANIE NMP => ŁK 1, 26-38; 2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY => ŁK 1, 39-56; 3. NARODZENIE PANA JEZUSA => ŁK 2, 1-20; 4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA => ŁK 2, 22-39; 5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA => ŁK 2, 41-52;

III - CZĘŚĆ BOLESNA 1. MODLITWA W OGRÓJCU => MT 26, 36-56; 2. BICZOWANIE PANA JEZUSA => MT 26, 63-75; 3. CIERNIEM UKORONOWANIE => MT 27, 27-31; 4. DŹWIGANIE KRZYŻA => ŁK 23, 17-32; 5. ŚMIERĆ PANA JEZUSA => ŁK 23, 33-56;

II - CZĘŚĆ ŚWIATŁA

IV - CZĘŚĆ CHWALEBNA

1. CHRZEST PANA JEZUSA => MT 3, 13-17; 2. CUD W KANIE GALILEJSKIEJ => J 2, 1-11; 3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO => MT 4, 17; 4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR => MK 9, 2-8; 5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII => MT 26, 26-28;

1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA => MT 28, 1-20; 2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA => DZ 1, 1-11; 3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO => DZ 2, 1-4; 4. WNIEBOWZIĘCIE NMP => AP 12, 1; 5. UKORONOWANIE NMP => AP 3, 20-21;

******************************************************

Jeszcze o Różańcu

W październiku we wszystkich kościołach i kaplicach odprawia się nabożeństwo różańcowe. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą zyskać ci wierni, którzy odmawiają różaniec w kościele lub kaplicy, albo w rodzinie, we wspólnocie zakonnej lub w pobożnym stowarzyszeniu; odpust cząstkowy zyskuje się za odmówienie różańca w innych okolicznościach. Do uzyskania odpustu wymagane jest nie tylko samo odmawianie różańca, ale także nabożne rozważanie tajemnic różańcowych. Część różańca (5 tajemnic) należy odmówić bez przerywania. W publicznym odmawianiu poszczególne tajemnice należy zapowiadać; w odmawianiu prywatnym – wystarczy je rozważać. „Róża-

niec, który «opiera się na Ewangelii i odnosi się – jakby do centrum – do tajemnicy Wcielenie i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne» (adhortacja Pawła VI, Marialis cultus, nr 46). Tak rozumiana modlitwa różańcowa, odprawiana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, nabiera głębszego znaczenia. Należy jednak przez odpowiednio dobrane fragmenty Pisma Świętego lub przez rozważania ukazywać wiernym chrystologiczny charakter modlitwy różańcowej i uwydatniać związek


tajemnicy Chrystusa rozważanej na różańcu z tajemnicą Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie” (Instrukcja Episkopatu Polski z 11. marca 1987 r.). Różaniec jest „praktyką pobożną, która bierze początek od świętej liturgii i która – jeśli jest spełniania zgodnie ze swoim pierwotnym duchem – z natury swej prowadzi do liturgii, chociaż jej próg nie zostaje jakby przekroczony... Nie jest wolne od błędu, który niestety dotąd jeszcze gdzieniegdzie się zdarza, odmawianie różańca maryjnego podczas czynności liturgicznej” (adhortacja Pawła VI, Marialis cultus, nr 48). x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Październikowe Intencje Apostolstwa Modlitwy Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości;

Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego;

Intencja parafialna: Aby codzienna modlitwa różańcowa całego katolickiego Brochowa, stała się wyrazem solidarnego udziału i zgodnego przeżywania wędrówki Relikwii Krzyża Świętego po Rodzinach, w nurcie przygotowań do Jubileuszu stulecia posługiwania naszej Parafii; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

01. października – WTOREK * Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła -> wspomnienie obowiązkowe Teresa (grec. therasia - łowczyni, polująca), zwana także Małą Tereską (dla odróżnienia od św. Teresy z AVILA, zwanej Wielką) albo Teresą z LISIEUX, urodziła się w ALENÇON (Normandia) 02. stycznia 1873 r., jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie benedyktynek w LISIEUX, w piętnastym roku życia – za osobistą dyspensą Leona XIII – wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Tam otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. W życiu zakonnym zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się spełnić doskonale wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości małą drogą dziecięctwa Bożego. W 1890 r. złożyła śluby. W trzy lata później została mistrzynią nowicjuszek. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w księdze DZIEJE DUSZY. Zmarła na gruźlicę w wieku zaledwie 24 lat, 30. września 1897 r., zapowiedziawszy: Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż. Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a kanonizował w dwa lata później. Jest patronką karmelitanek, misjonarzy, misji


katolickich; archidiecezji łódzkiej, Francji. W 1999 r. Jan Paweł II ogłosił św. Teresę doktorem Kościoła. W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż, pióro pisarskie.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII:

1936 - w Wielkiej Brytanii nastąpiło wodowanie ORP BŁYSKAWICA; 1939 - rząd emigracyjny w Paryżu nadał Warszawie order VIRTUTI MILITARI; 1946 - zostały ogłoszone wyroki wobec przywódców III Rzeszy sądzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze; 1949 - proklamowano Chińską Republikę Ludową; 1957 - ur. Marcin DANIEC, satyryk; 1958 - rozpoczął działalność KABARET STARSZYCH PANÓW; 1969 - po raz pierwszy samolot CONCORDE pokonał barierę dźwięku; 1999 - Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę, św. Katarzynę ze SIENY i św. Edytę STEIN patronkami Europy; 1999 - w Warszawie powstał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Za 8, 20-23; – Narody będą szukały prawdziwego Boga Pan Bóg jest z nami: wszyscy się radujmy => Ps 87(86), 2-7.;

Łk 9, 51-56; – Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu Pokorny Bóg. Bóg nie dzieli się swą mocą, aby niszczyć tych, którzy nie chcą Go przyjąć, ale pragnie ich zbawić. Droga do Jerozolimy to droga na krzyż i ku zmartwychwstaniu. Nie da się przemocą zaprowadzić pojednania, nie jest możliwe przymuszenie do przebaczenia, nie da się zmusić człowieka, aby był dobry. Pojednanie, przebaczenie, wzajemna miłość pochodzą z jednego źródła, z krzyża. To w dobrowolnym darze z życia realizuje się miłość, która nie zniewala, nie grozi, nie szuka zemsty. Jest to miłość, która przemienia serca, a w konsekwencji także zewnętrzne obyczaje. W obliczu odrzucenia czy niezrozumienia oddal ode mnie, Panie, pragnienie zemsty czy też dochodzenia moich racji, ale pozwól mi iść za Tobą, abym na krzyżu mojego życia mógł ofiarować przebaczenie i miłość.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA KRYSTYNY I ANDRZEJA ŻÓŁKOWSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA ELEONORY I JANA ORAZ MAGDALENY SKUZA Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Beaty KOŁODZIEJSKIEJ, w 30. dniu po śmierci /intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Janiny, Michała, Katarzyny, Mateusza oraz wszystkich zmarłych z Rodziny PAKUŁA;

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

}

w int. Rodziny Państwa Eleonory i Jana oraz Magdaleny SKUZA w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 1.;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

02. października – ŚRODA * Świętych Aniołów Stróżów -> wspomnienie obowiązkowe Aniołowie według nauki Kościoła są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i posługiwania ludziom. Na podstawie tradycji odróżnia się dziewięć chórów anielskich. Aniołowie przewyższają ludzi potęgą umysłu i mocą woli. Aniołów mających zleconą opiekę nad ludźmi nazywa się Aniołami Stróżami. W Piśmie św. znajdujemy wyjaśnienie ich roli: Aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach (Ps 90,11). Naukę o aniołach potwierdza cała tradycja chrześcijańska. Według niej Bóg przydziela każdemu człowiekowi anioła, który towarzyszy mu na wszystkich jego drogach, począwszy od narodzin aż po śmierć i poza nią – do raju. Katechizm soboru trydenckiego naucza: Ojciec niebieski w drodze, po

której zdążamy do ojczyzny niebieskiej, powierzył dozór nad każdym z nas aniołom, abyśmy ich pomocą i przezornością osłonięci, unikali zdradzieckich sideł zastawionych przez nieprzyjaciół i odparli ich ciężkie napaści, byśmy pod ich wodzą szli prostą drogą . W Polsce na Jasnej Górze powstało w XVII wieku Bractwo Aniołów Stróżów. Dziś w wielu parafiach i domach sprawuje się szczególną modlitwę w int. dzieci i młodzieży oraz udziela specjalnego błogosławieństwa. U nas w tej intencji sprawować będziemy wieczorną Mszę św.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1413 1538 1795 1869 1912 1939 1940 1944

-

zawarto unię horodelską potwierdzającą ścisły związek między Litwą i Polską; ur. św. Karol BOROMEUSZ, włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu (zm. 1584); Rosja i Austria zawarły ugodę z Prusami w sprawie udziału w III rozbiorze Polski; ur. MAHATMA GANDHI, indyjski filozof i polityk (zm. 1948); zm. błog. O. Jan BEYZYM, apostoł trędowatych na Madagaskarze (ur. 1850); skapitulował Hel - ostatnia twierdza września; hitlerowcy utworzyli getto warszawskie; w nocy z 02. na 03. października podpisano honorowy akt o kapitulacji powstania warszawskiego; 1946 - zm. Ignacy MOŚCICKI, prezydent Polski w latach 1926-1939 (ur. 1867); 1962 - Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę JACEK I AGATKA;


SŁOWO BOŻE NA DZIŚ: Wj 23, 20-23; – Anioł strzeże w czasie drogi Aniołom kazał, aby strzegli ciebie => Ps 91(90), 1-6. 10-11;

Mt 18, 1-5. 10; – Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego Prostota, ale nie naiwność. Prostota dziecięcej modlitwy do Anioła Stróża zanika wraz z wiekiem. Ale wiara w Bożą obecność, opiekę i pomoc wyrażoną w osobie Aniołów Stróżów nie jest znakiem dziecięcej naiwności. Dlatego nie do naiwności i bezradności mamy powracać, starając się żyć słowem Boga zapraszającym do stawania się jak dzieci, ale do prostoty wiary, do zaufania obietnicom. Wraz z wiekiem coraz bardziej pokładamy ufność we własnych siłach, liczmy na własną inteligencję, zaradność. Ale tak jak dziecko potrzebuje rodziców, aby móc żyć i wzrastać, tak chrześcijanin potrzebuje Ojca Niebieskiego. Za każdym razem, kiedy mam chęć powiedzieć: „To nie takie proste”, przypominaj mi, Panie, że aby być w Twoim królestwie, potrzebuję odmienić się i być jak dziecko.

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA GRAŻYNY I ROMUALDA BALKOWSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PANI IRENY WYSTYRK Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 2.;

******************************************************

Wyjątkowo o 17.30

=>

GODZINA DUSZPASTERSKA Dzisiejsze spotkanie grupy uczniów klas 4., 5. i 6. Szkoły Podstawowej, ma charakter specjalny i wyjątkowy. Dziś bowiem w liturgiczne święto Aniołów Stróżów, spotkanie złączone będzie z nabożeństwem różańcowym. Pod koniec Mszy św. udzielać będziemy specjalnego błogosławieństwa uczniom Szkoły Podstawowej. Zachęcamy, aby spotkanie to rozumieć jako obowiązkowe.


17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i abpa Józefa ;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte    

w w w w

 w  w  w        

w w w w w w w w

 w

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych; int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; int. społeczności Brochowskich Romów; int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; int. int. int. int.

18.00

}

w int. Rodziny P. Ireny WYSTYRK w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. Dzieci naszej Parafii => dziękczynno – błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

03. października – – 1. CZWARTEK MIESIĄCA


KARTKA Z HISTORII: 1226 1373 1458 1882 1906 1914 1990

-

zm. św. Franciszek z Asyżu (ur. 1182); ur. (lub 18. 02. 1374) św. Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski (zm. 1399); ur. św. Kazimierz Jagiellończyk, królewicz (zm. 1484); ur. Karol SZYMANOWSKI, kompozytor (zm. 1937); w Berlinie ustalono brzmienie międzynarodowego sygnału ostrzegawczego „SOS”; ur. Jan NOWAK-JEZIORAŃSKI, polityk i dziennikarz (zm. 2005); zjednoczenie Niemiec;

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ne 1, 1-4a.5-6.7b-12; – Czytanie Prawa Bożego wobec ludu Nakazy Pana są radością serca => Ps 19(18), 8-11.;

Łk 10, 1-12; – Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego Bliskie jest królestwo. Królestwo Boże, jak wielokrotnie wyjaśnia Benedykt XVI w swej książce Jezus z Nazaretu, to panowanie Jezusa i Jego praw w świecie. Pierwszym znakiem tego panowania jest pokój. Widzimy więc, że dzisiejszy świat, spragniony pokoju, jest wciąż daleko od ideałów królestwa. Ale nie tylko świat, także nasze rodziny, miejsca pracy, sąsiedztwo, potrzebują pokoju, który nie jest wynikiem równowagi sił czy braku agresji, ale rodzi się z doświadczenia miłości Boga oraz z uzdrowienia naszych zranień, grzechów i zniewoleń. Panie, wzbudź w moim sercu pragnienie przyjęcia Dobrej Nowiny o pokoju, ale także uczyń ze mnie apostoła Twojego królestwa, abym mógł nieść innym dar pokoju.

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PANA IRENEUSZA KOZŁOWSKIEGO ORAZ LEOKADII I STANISŁAWA KAŹMIERCZAKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA TERESY I CZESŁAWA BIELECKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY *

okazja do spowiedzi św. miesięcznej: Rano: od 6.45 do 7.00; Po południu: od 17.30 do 18.00;

ZAPRASZAMY!


7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 3.;

******************************************************

17.00

Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych

Wspólnota ta dedykowana jest przede wszystkim dla Rodzin uczniów klasy 3., po-komunijnej. Jej bowiem zamiarem jest kontynuowanie dzieła podjętego w ramach przygotowania do 1. Komunii św. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

******************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

}

w int. Rodziny PP. Teresy i Czesława BIELECKICH w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;

}

w int. śp. Stanisława KULIK, w 13. rocznicę śmierci;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

04. października – – 1. PIĄTEK MIESIĄCA * Św. Franciszka z Asyżu, diakona -> wspomnienie obowiązkowe Franciszek (germ.: frank - wolny, człowiek wolno urodzony) BERNARDONE urodził się w Asyżu w rodzinie zamożnego kupca. Odznaczał się niezwykłymi uzdolnieniami, z natury był wrażliwy, szczery i wielkoduszny. W młodości prowadził beztroskie życie towarzyskie z rówieśnikami. Dwukrotnie próbował rzemiosła rycerskiego, ale nie osiągnął na tym polu sukcesów. Przełomowym momentem w jego życiu stała się modlitwa w kościele, podczas której usłyszał głos Chrystusa: Franciszku, idź i napraw mój Kościół. Zrozumiał to polecenie dosłownie, gdyż istotnie był w Asyżu kościółek św. Damiana znajdujący się w ruinie. Przystąpił do jego naprawy, zbierał kamienie i prosił ludzi o ofiary. Dla ojca, bogatego kupca, żebraczy styl życia syna był nie do zniesienia. Ponieważ nie pomagały tłumaczenia i wzywanie do opamiętania, wydziedziczył go (1206).Od tej pory Franciszek z jeszcze większym zapałem przystąpił do odbudowy świątyni, a także do pielęgnowania chorych. Przywdział zgrzebny habit i przepasany sznurem, do ręki wziął kij i wędrując po mieście i jego okolicach, nauczał ludzi prawd wiary. U jednych wywoływało to zdumienie, u innych powodowało refleksję nad własnym życiem. Uważano go za dziwaka, pomyleńca, ale także widziano w nim świętego. Pomału skupiali się wokół niego uczniowie, wśród których znalazł się Piotr CATTANI, doktor prawa, i Bernard, zamożny kupiec. W 1208


było już przy Franciszku 12 uczniów, którzy nazwali się Braćmi Mniejszymi. Żyli naśladując Chrystusa w ubóstwie i pokorze. Obchodząc miasteczka i wioski nawoływali do pokuty. Aby uzyskać zatwierdzenie swej działalności, Franciszek udał się z braćmi do Rzymu. Papież Innocenty III miał proroczy sen, w którym widział jakiegoś człowieka odzianego w brązowy habit, jak podpiera walącą się ścianę bazyliki na LATERANIE. Tak więc w 1209 roku franciszkanie uzyskali aprobatę Stolicy Apostolskiej, a Franciszek został wyświęcony na diakona. Nowy zakon szybko się powiększał. W 1211 roku założono klasztor w Bolonii. W tym czasie w Asyżu według reguły franciszkańskiej św. Klara powołała do życia zgromadzenie niewiast. Siostry przez modlitwę i pokutę wypraszały łaskę nawrócenia dla grzeszników. Dzieło Franciszka rozpowszechniało się i zdobywało nowych zwolenników. Niemal całe Włochy zostały usiane klasztorami Braci Mniejszych. Zakon wysyłał misjonarzy do Niemiec, Anglii, Francji, a nawet do Maroka. Franciszek wziął udział w soborze laterańskim (1215), na którym zaprzyjaźnił się ze św. Dominikiem. W 1221 zrealizowana została myśl dostosowania reguły zakonnej do życia ludzi świeckich. Powstał III zakon, tzw. tercjarze. Franciszek wywarł wielki wpływ na duchowość chrześcijańską nie tylko swoich czasów. Przyczynił się do ożywienia życia religijnego, a franciszkanizm pozostaje ciągle aktualnym ruchem w Kościele, promieniującym Bożą radością i dobrocią. Na dwa lata przed śmiercią Franciszek otrzymał stygmaty. Był to pierwszy przypadek w dziejach mistyki chrześcijańskiej. Franciszek zmarł 03. października 1226 roku w Asyżu, nakazując się przed skonaniem położyć na gołej ziemi. Papież Grzegorz IX w 2. lata później dokonał kanonizacji Biedaczyny z Asyżu, który pozostawił po sobie wielkie dzieło, jakim jest zakon franciszkański. Dał on Kościołowi czterech papieży, około stu kardynałów i około 3 tysięcy biskupów oraz niezliczoną wprost liczbę świętych. Św. Franciszek stał się najpopularniejszą postacią całego świata i do dziś fascynuje swą niezwykłością. Jest patronem wielu zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów. W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, księga, ryba w ręku.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1569 1582 1582 1669 1704 1883 1922 1947 1965

-

zm. Mikołaj REJ, pisarz, ojciec literatury polskiej (ur. 1505) wprowadzono kalendarz gregoriański; zm. św. Teresa z AVILA, hiszpańska zakonnica (ur. 1515) zm. REMBRANDT, holenderski malarz (ur. 1606) Stanisław LESZCZYŃSKI i jego żona zostali koronowani na króla i królową Polski; odbył się pierwszy kurs pociągu ORIENT EXPRESS; ur. św. GIANNA BERETTA MOLLA (zm. 1962); zm. Max PLANCK, niemiecki fizyk (ur. 1858); Paweł VI jako pierwszy papież odwiedził USA;

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ba 1, 15-22; – Wygnańcy wyznają grzechy Izraela Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego => Ps 79(78), 1-5.8-9.;

Łk 10, 13-16; – Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał Cuda i wiara. Ciągle powraca do nas przekonanie, że bycie świadkiem jakiegoś cudu czyni wiarę łatwiejszą. Ale wiara nie bierze się z oglądania cudów tylko ze słu-


chania słowa Bożego. Cuda gromadzą tych, którzy następnie są zaproszeni do słuchania. A my tak często jesteśmy niechętni, aby słuchać, lub fałszywie przekonani, że to już słyszeliśmy. Jednak to nie brak cudów jest przyczyną odrzucenia Boga, niewiary w Niego, ale zaprzestanie słuchania Słowa i życia nim. Samo oglądanie cudów rodzi, jak w przypadku opłakiwanych miast, subiektywną interpretację, wygodną dla słuchaczy, w której brak jest miejsca na prawdziwą więź z Bogiem. Nie daj, Panie, aby pragnienie oglądania cudów i znaków Twej mocy przysłaniało mi potrzebę codziennego słuchania i posłuszeństwa Słowu, które do mnie kierujesz.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINACH: PAŃSTWA IZABELI I ZDZISŁAWA; JOLANTY I MARCINA PACHOLARZÓW ORAZ PANI MARII – TERESY STĘPKOWSKIEJ Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA IRENY; KAROLINY I ANDRZEJA ORAZ MICHAŁA DULSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 4.;

****************************************************** *

okazja do spowiedzi św. miesięcznej: Rano: od 6.45 do 7.00; Po południu: od 17.30 do 18.00;

ZAPRASZAMY! ******************************************************

od 9.00

=> Odwiedziny chorych

z comiesięczną posługą sakramentalną ******************************************************


18.00

}

w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Św. w int. Rodziny Państwa Ireny; Karoliny i Andrzeja, Szymona oraz Michała DULSKICH;

}

w int. wynagrodzenia Panu Jezusowi za nasze grzechy oraz o godne przystępowanie do Komunii św.;

}

w int. śp. Jadwigi i Antoniego PŁONKA oraz Zofii i Franciszka ZIOMEK;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

05. października – – 1. SOBOTA MIESIĄCA * Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy -> wspomnienie obowiązkowe Faustyna (łac.: faustus – pomyślny, szczęśliwy, życzliwy) (Helena) KOWALSKA ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia urodziła się 25. sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesięciorga dzieci, w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi. Do szkoły chodziła niecałe 3 lata, a następnie jako kilkunastoletnia dziewczynka opuściła dom rodzinny, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Od szesnastego roku życia pracowała jako służąca. W 1925 r. po długich poszukiwaniach, mimo sprzeciwu rodziców i braku posagu, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie i przyjęła imię zakonne Faustyna. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. W zakonie przeżyła 13 lat. W tym czasie wielokrotnie objawiał jej się Jezus, przekazując orędzie miłosierdzia, które Faustyna zapisywała w swoim DZIENNICZKU, tłumaczonym dziś na wiele języków. Dzięki św. Faustynie odnowiony i pogłębiony został kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi pięć form jego czci: obraz Jezusa Miłosiernego: JEZU, UFAM TOBIE, koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (godzina 15, w której Jezus umarł na krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną. W ostatnich latach życia s. Faustyna bardzo cierpiała: chorowała na gruźlicę. Zmarła w opinii świętości 05. października 1938 roku w wieku 33. lat. Beatyfikowana była 18. kwietnia 1993 r., a ogłoszona świętą 30. kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji przypadła w II Niedzielę Wielkanocną, którą Jan Paweł II ustanowił świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie św. siostry Faustyny znajdują się w KrakowieŁagiewnikach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata. Dwukrotnie nawiedził je również Jan Paweł II, po raz pierwszy w 1997 r., a po raz drugi – w sierpniu 2002 roku. 17. sierpnia 2002 r. Jan Paweł II dokonał uroczystej konsekracji nowo wybudowanej świątyni w KrakowieŁagiewnikach i zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. W ikonografii św. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, stroju swego zgromadzenia.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII:

1263 - Wrocławskie Nowe Miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim. 1831 - wojsko polskie powstania listopadowego złożyło broń; 1880 - zm. Jacques OFFENBACH, niemiecki kompozytor, twórca operetki (ur. 1819);


1938 1939 1983 1995 2007

-

zm. św. Faustyna KOWALSKA, zakonnica, mistyczka (ur. 1905); rozstrzelano 39. obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku; Lech WAŁĘSA został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla; Jan Paweł II przemawiał na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ; zm. Władysław KOPALIŃSKI, leksykograf, tłumacz, twórca słowników (ur. 1918);

Dziś jest Światowy Dzień Nauczyciela (święto proklamowane przez UNESCO)

(Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach i związany jest z lokalnymi wydarzeniami. W dniu 05. października pod patronatem UNESCO obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela. Święto zostało proklamowane w 1994 roku na pamiątkę podpisania w 1966 roku „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela” opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Światowy Dzień Nauczyciela ma na celu podkreślenie znaczenia zawodu nauczyciela w edukacji młodych ludzi.)

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ba 4, 5-12.27-29; – Bóg, który zesłał zło, przywiedzie radość Pan wysłuchuje biednych i pokornych => Ps 69(68), 33-37.;

Łk 10, 17-24; – Przywileje uczniów Prawdziwe powody do radości. W każdym z nas w jakimś wymiarze życia istnieje pragnienie władzy oraz zadowolenie, jeśli ją posiadamy. Dla apostołów takim źródłem radości staje się moc egzorcyzmowania, władza niepochodząca z ich zasług czy starań, ale dar Boga. I nawet tak ewidentny dar człowiek usiłuje zawłaszczyć. Dlatego Jezus musi natychmiast korygować uczniów, wskazując na największy dar, upragniony przez pokolenia proroków: pewność przynależności do nieba. Bóg dzieli się z człowiekiem swoją naturą, daje mu miejsce w swej chwale. I dzieje się tak zawsze, gdy człowiek zaczyna głosić Dobrą Nowinę. Panie, zarozumiałość mojej natury prowadzi mnie ku przecenianiu rzeczy drugorzędnych i niezauważaniu tego, co rzeczywiście ważne. Daj mi pokorę ucznia, abym z radością przyjmował Twoje pouczenia.

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 5.;

COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH od godz. 8.00 W ramach spotkania: Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi św., Msza św., oraz zmiana Tajemnic Żywego Różańca; *

Dzień Skupienia Wspólnot Pobożnych 9.00

}

w int. członków parafialnych wspólnot pobożnych => dziękczynno – błagalna;

*************************************************

12.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!


PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA KRYSTYNY I ZBIGNIEWA RISS Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA MARII I JERZEGO STACHOWIAKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

18.00

Msza św. Rodzin dzieci komunijnych =>

Rodziców uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej najserdeczniej zapraszamy do udziału w przygotowaniu i przeżyciu wigilijnej Mszy św. niedzielnej będącej drogą wspólnego przygotowania do przyjęcia sakramentów Pojednania i Pokuty oraz Eucharystii 18.00

19.00

}

w int. Andrzeja i Jego Rodziny, z okazji 62. rocznicy urodzin => dziękczynno – błagalna;

}

w int. Rodziny Państwa Marii i Jerzego STACHOWIAKÓW w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! W Świetlicy Środowiskowej WYSTAWA PRAC KS. PRAŁATA PROF. TOMASZA HERGESELA

Zapraszamy! Ksiądz prałat profesor doktor habilitowany Tomasz HERGESEL urodził się 17. maja 1943 roku w Dobrzeniu Wielkim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. W dniu 21. czerwca 1969 roku kardynał Bolesław Kominek


udzielił mu święceń kapłańskich. Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronił pracę licencjacką z teologii. Następnie podjął studia na Biblicum w Rzymie (licencjat). Pracę doktorską z teologii biblijnej obronił na Gregorianum w Rzymie. Habilitację z teologii (nauki biblijne) uzyskał na KUL-u w Lublinie. Jako biblista – specjalista od Nowego Testamentu – prowadził wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogromna wiedza i erudycja ściągały na wykłady tłumy studentów. Doskonale władał kilkoma językami. Zapraszany był z wykładami do Republiki Federalnej Niemiec i Włoch. W 1989 roku na uniwersytecie na Wybrzeżu Kości Słoniowej prowadził wykłady z Biblii. Działalność naukową niespodziewanie przerywała choroba. W 1991 roku poddał się operacji serca. Po zabiegu nastąpiły nieprzewidziane powikłania: udar mózgu z pełnym paraliżem prawej strony ciała i całkowita niemożność porozumiewania się przy pomocy mowy. Ksiądz Tomasz jednak nie poddał się chorobie i zaczął wszystko od początku. Przy pomocy przyjaciół i życzliwych sobie osób z wielkim samozaparciem podjął trud żmudnej i uciążliwej rehabilitacji. Od nowa nauka mowy i podstawowych czynności ruchowych. Ogromny wysiłek z czasem przyniósł pożądane rezultaty. Ponieważ w latach szkolnych amatorsko zajmował się malarstwem i rzeźbą, w 1995 roku postanowił ponownie sięgnąć po farby. Wprawdzie prawa ręka była wciąż niesprawna, ale powstają pierwsze po przebytej chorobie obrazy, malowane lewą ręką. Malarstwo stało się swoistą terapią i oderwaniem od smutnej rzeczywistości. Patrząc na pełne barw, cieni i świateł impresje, można odnaleźć w nich formę wizualnej ewangelizacji, której ks. Tomasz H ERGESEL oddaje się z prawdziwą pasją. Ciężka choroba nie stała się końcem, ale początkiem jego nowej aktywności. Obecnie ksiądz prof. dr hab. Tomasz HERGESEL kieruje katedrą teologii biblijnej na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Jest autorem pięciu książek naukowych i około 150 artykułów. Natomiast jego obrazy są wystawiane nie tylko w kraju, ale także poza granicami Polski. Wdzięczni jesteśmy naszemu Gościowi z posługę Słowa podczas każdej z dzisiejszych Mszy św. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do odwiedzenia Świetlicy Środowiskowej. Zainteresowani, będą mogli również nabyć owoce artystycznej pracy ks. profesora Tomasza. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

06. października – 27. NIEDZIELA ZWYKŁA

ADORACYJNA KARTKA Z HISTORII: 1596 1788 1889 1952 1970 2002

-

podpisano unię brzeską; dokonano otwarcia Sejmu Czteroletniego; ur. Maria DĄBROWSKA, polska pisarka (zm. 1965); ur. Jerzy ENGEL, polski piłkarz i trener, selekcjoner reprezentacji Polski; zm. Julian PRZYBOŚ, polski poeta (ur. 1901); Jan Paweł II kanonizował ks. Josemaría ESCRIVÁ de BALAGUER, założyciela OPUS DEI;

*************************************************


ODKRYJ i PRZEMYŚL ! Ten, kto nie widzi służyć ludziom, powoli traci poczucie sensu życia!

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

PRZYMNÓŻ NAM WIARY! Wołanie uczniów, zaskakuje. Mogłoby wydawać się, że przebywanie w bliskości Jezusa wystarczy, aby mieć „wiarę”. Jednak nie wystarczy! Często wiele osób uskarża się, że nie dostrzega obecności Boga w swoim życiu. Trochę tak jak Habakuk, który wręcz oskarża Boga, że Ten jest obojętny na krzywdę i ból człowieka. Potrzebujemy wciąż nowych bodźców, aby być wiernymi składanym obietnicom. Tak jak w przyjaźni czy w miłości. Miłość miedzy dwojgiem ludzi rozpoczyna się zazwyczaj pięknie. Zakochanym z łatwością przychodzą gesty życzliwości. Gdy jednak owa intensywność słabnie, przychodzą wątpliwości. Dlatego w obliczu kryzysów małżeńskich ważne jest zweryfikowanie relacji międzyosobowej: czy aby w jakimś momencie nie zabrakło tych małych gestów życzliwości i przyjaźni, szczerości. Święty Paweł zachęca Tymoteusza, aby rozpalił na nowo w sobie „charyzmat Boży”, by bardziej świadczyć o Ewangelii. Tak jak w relacjach międzyludzkich powinniśmy wychodzić naprzeciw drugiej osobie, podobnie w relacji do Boga nie powinniśmy nigdy zapadać w ciszę – zaniechać rozmowy z Wszechmogącym. Habakuk uzyskał odpowiedź od Boga. Apostołom Jezus opowiada przypowieść, dając nowy impuls ich wierze.

****************************************************** Ha 1, 2-3; 2,2-4; – Sprawiedłiwy żyć będzie dzięki swej wierności Prorok stawia pytania, które nurtują wszystkich wierzących. Oto nieprzyjaciel ciemięży sprawiedliwego, a Bóg wydaje się nie reagować; oto panoszą się ucisk i bezprawie, a Bóg pozostaje jakby bezczynny. Tymczasem słowo Boga zapewnia o przyszłym, nieuchronnym nadejściu dnia sprawiedliwości. Potrzeba tylko silnej wiary.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie => Ps 95(94), 1-2.6-9.; Członkowie ludu Bożego są jak owce mające w Bogu dobrego i wiernego Pasterza, są też jak poddani wielkiego Króla. Dlatego życie oparte na wierze owocuje radością i dziękczynieniem.

2 Tm 1, 6-8.13-14; – Nie dał nam Bóg ducha bojaźni Chrześcijanin winien korzystać z charyzmatów Bożych otrzymanych jako dary Ducha Świętego. W ten sposób nie tylko dochowa wierności Chrystusowi, ale także zrealizuje swe wzniosłe powołanie.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (17, 5 - 10.) => Służyć z pokorą Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.


Źródło naszej siły. Uczniowie proszą o wzrost wiary, a Jezus ukazuje im jej owoc. Nie jest nim jednak zdolność wyrywania drzew z korzeniami, ale służba bliźniemu, nawet jeśli tym bliźnim jest ktoś od nas tak zależny, jak sługa od pana. Dlatego prośba o wiarę jest faktyczną prośbą o całkowitą przeminę naszej hierarchii wartości, tak aby pan mógł służyć swoim sługom. Tak czyni Chrystus. Autentyczna wiara zawsze przemienia nasze życie, upodabniając nas do naszego Mistrza. Takiej przemiany nie da się udawać, tak jak niemożliwe jest w ludzkich relacjach służenie swoim sługom. Udziel mi, Panie, pokory koniecznej do modlitwy o wiarę, bo wielkość wiary mierzy się wielkością daru, jaki potrafimy uczynić z własnego życia dla drugiego człowieka.

****************************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

Umiejmy ukazywać nieustannie, że chrześcijańska modlitwa jest nieodłączna od naszej wiary w Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, od naszej wiary w Jego miłość i Jego zbawczą moc, która działa w świecie. Dlatego modlitwa ma wartość przede wszystkim dla nas: Panie, „przymnóż nam wiary!”. Celem jej jest nasze nawrócenie, to znaczy – jak, już tłumaczył św. Cyprian – wewnętrzna i zewnętrzna dyspozycyjność, wola otwarcia się na przemieniające działanie Łaski. (Światowy Dzień Misji 1981).

******************************************************

Bezwarunkowe zawierzenie Bogu i pokorna służba bliźnim to podstawy życia chrześcijańskiego. Mocny wiarą chrześcijanin może dokonać rzeczy na pozór niemożliwych, a mimo to winien trwać w pokorze, jak sługa nieużyteczny.

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO Relikwia Krzyża świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA ANNY I ROBERTA LISÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Malwiny, Michała, Krystyny i Tadeusza oraz wszystkich zmarłych z Rodziny ZWIERZYŃSKICH;

9.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 6.;

10.30

}

w int. Rodziny Państwa Anny i Roberta LISÓW w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

12.00

}

w int. PP. Danuty i Jana, w 50. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

}

w int. Rodziny PP. PIĄTKÓW, w 1. rocznicę urodzin syna Pawła => dziękczynno – błagalna;

}

w int. śp. Agnieszki BRZÓZKA;

18.00

/intencja Rodziny MACHAR z Jaworza/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx


ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA Marek BOGUSŁAWSKI Klaudia - Magdalena BARAN Wrocław, Leonarda da Vinci Wrocław, Leonarda da Vinci

Zapow. 1.

Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianego związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx x xx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody 13. Dnia Papieskiego - 13. października 2013 r.

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU Wstęp Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu. Zauważa się to w wielu dziedzinach życia: w rodzinie i w pracy, w życiu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest porozumieć się między sobą w kwestiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc o polityce czy gospodarce. Trudny, ale potrzebny jest dialog na temat współczesnej rodziny czy wychowania. Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu, czyli rozmowy Papieża z Bogiem na modlitwie, w czasie Liturgii i w osobistych kontaktach. Lata papieskiego posługiwania były również naznaczone jego dialogiem z człowiekiem i ze współczesnym światem. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić tegoroczny Dzień Papieski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Jego tematem będą słowa: Jan Paweł II – Papież Dialogu. 1. Potrzeba dialogu Drodzy Bracia i Siostry! Odczytane dziś słowo Boże przypomina nam, że Bóg od początku historii zbawienia wchodził w dialog z człowiekiem, dając wyraz miłości Stwórcy do stworzenia, dobrego Ojca do swych dzieci. Dialog z Bogiem wynikał również z potrzeby ludzkiego serca, które odpowiadało w ten sposób na miłość Boga. Dialog ten został zakłócony przez grzech pierwszych rodziców, którzy wchodząc w rozmowę z wężem – szatanem, zerwali dialog miłości ze Stwórcą. Grzech wprowadził w relację człowieka do Boga lęk i niepokój, brak zaufania i podejrzliwość. W sercu człowieka pozostała jednak tęsknota za prawdziwym i szczerym dialogiem ze Stwórcą. Wyrazem zagubienia ludzkiego i tęsknoty za Bogiem są słowa z Księgi proroka Habakuka: „Dokąd, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku To-


bie... a Ty nie pomagasz?” (Ha 1, 2). Bóg jednak odpowiada na ludzkie lęki i niepokoje, wysyłając proroków, by ostatecznie dać odpowiedź w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg nieustannie rozmawia z człowiekiem. W dzisiejszej Ewangelii tę prawdę odkrywają Apostołowie, prosząc Chrystusa o przymnożenie wiary, ponieważ ona jest przestrzenią dialogu człowieka z Bogiem. Psalm responsoryjny z dzisiejszej niedzieli zachęca, abyśmy słysząc głos Pana serc nie zatwardzali, abyśmy usłyszeli głos Jego (por. Ps. 95,7). Ostatecznym celem dialogu Boga z człowiekiem jest bowiem jego zbawienie. Kościół, będąc w Chrystusie znakiem i narzędziem zbawienia, posługuje się – jak przypomina bł. Jan Paweł II – metodą dialogu, aby prowadzić nas do nawrócenia, pokuty, odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy odkupienia (por. RP 25). 2. Zasady prawdziwego dialogu Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog domaga się zachowania kilku istotnych zasad. Według bł. Jana Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy. Jej biblijne pojęcie opiera się na spotkaniu człowieka z Bogiem, na wierności Przymierzu, które w pełni objawiło się w Jezusie Chrystusie. Kolejną ważną zasadą dialogu jest wierność Jezusowi Chrystusowi, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6) oraz założonemu przez Niego Kościołowi. Błogosławiony Papież widział pewne niebezpieczeństwo w tym, że człowiek w imię powierzchownie pojmowanego kompromisu i chęci zachowania spokoju gotów jest zrezygnować z niektórych prawd wiary. Taka postawa wobec wiary w sposób oczywisty godzi w jej integralność i tożsamość. W 1979 roku, w Częstochowie Jan Paweł II w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył: „W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać”. Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka, spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek. Daje możliwość przemyślenia własnych argumentów, ich zweryfikowania oraz zrozumienia drugiej strony. Nie jest mu obce doświadczenie trudności i braku zrozumienia. Wierzymy jednak, że prawda jest silniejsza i ma moc pokonać przeciwności. Takim procesem dialogu kieruje Duch Święty – Dawca Mądrości, na którego powinniśmy się nieustannie otwierać. Dialog kończy się, jeśli miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa od prawdy. Nie wolno bowiem godzić się na łamanie prawdy Bożej nawet kosztem utraty popularności. Św. Paweł w liście do Tymoteusza przypomina, że: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, pozostawił nam także przykład takiego dialogu. Pamiętamy choćby międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu (1986) nieustanny dialog z młodzieżą, rozmowy z przywódcami religijnymi, spotkania z dyplomatami niemal wszystkich krajów świata, przemówienia w parlamentach czy organizacjach międzynaro-


dowych, jak chociażby w ONZ. Wszystkie te działania miały swe źródło w ciągłym dialogu Błogosławionego Papieża z Bogiem na modlitwie. Nie ulega wątpliwości, że każde spotkanie ludzi stwarza okazję do dialogu. Myślimy tutaj szczególnie o narzeczeństwie i małżeństwie, o spotkaniu w rodzinie, sąsiedztwie i społeczności lokalnej, w miejscu nauki czy pracy, w świecie kultury i mediów, w sferze społecznej czy w debacie politycznej. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał też o dialogu w łonie samego Kościoła. We wspomnianej już adhortacji o pojednaniu i pokucie napisał: „U podstaw owego dialogu z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi religiami, jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest świadomy (...) istniejących w jego łonie napięć, mogących stać się czynnikami podziału” (RP 25). Przezwyciężenie napięć i konfliktów w Kościele jest możliwe, jeśli człowiek staje wobec słowa Bożego i, odrzucając własne subiektywne zapatrywania, szuka prawdy tam, gdzie się ona znajduje. Źródłem prawdy jest słowo Boże i jego autentyczna interpretacja, podawana przez Magisterium Kościoła. W tym świetle trzeba wsłuchiwać się we wzajemne opinie, wstrzymując się od pospiesznych ocen i sądów. 3. Wpierajmy wspólne dzieło Bracia i Siostry! Z radością oczekujemy na bliską już kanonizację Naszego Papieża, który był i jest darem Opatrzności Bożej dla Kościoła. Pragniemy też nadać głębszy wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji Jego wskazań i nauki. Dlatego też za tydzień, podczas XIII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu, będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które od lat nazywane jest „żywym pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad 2 500 stypendystów z całej Polski, pochodzących głównie z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności Polaków z kraju i z zagranicy mogą oni realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu wartości, którym służył Błogosławiony Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. To wielkie i piękne dzieło wszystkich Polaków, bł. Jan Paweł II już za życia określił jako pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach, na ulicach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć także materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności, budowany Błogosławionemu Papieżowi. Jest to możliwe właśnie dzięki zbiórce w Dzień Papieski, za którą wszystkim serdecznie dziękujemy. Na czas przeżywania XIII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie w dniu 21. czerwca 2013 r.

Adsum nr 215 29 ix  
Adsum nr 215 29 ix  

U bramy jego pałacu leżał żebrak... .

Advertisement