Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

25. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 214. * 22. września 2013 r. * Rok V.

Ile jesteś winien mojemu Panu?


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00; i 20.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org lub

http://swjerzy.blogspot.com/

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 32. WYZNANIE WIARY

?

Grzech pierworodny 1. We współczesnym świecie słowo „wolność” stało się dla niektórych ludzi swego rodzaju „wytrychem”, dzięki któremu można otwierać niemalże wszystkie drzwi, za którymi jest pełna swoboda, luz, życie bez jakichkolwiek reguł i zasad. Na szczęście są także ludzie – i jest ich zdecydowana większość – którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wolność to nieustanne dokonywanie wyboru pomiędzy dobrem a złem, i że to właśnie wolność nie pozwala człowiekowi otwierać niektórych drzwi, za którymi czyha zło. Czasem pytamy, jak to się dzieje, że mając wiedzę, iż nie powinniśmy przekroczyć takiego progu, jednak go przekraczamy? Dlaczego nadużywamy podarowanej nam przez Boga wolności? 2. Odpowiadając na to pytanie trzeba sięgnąć do początków, wspaniałych i dramatycznych zarazem dziejów stworzenia, zapisanych na kartach Pisma Świętego. Adam i Ewa, pierwsi ludzie i pierwsi rodzice, cieszyli się przyjaźnią Pana Boga. Trwała ona aż do momentu, gdy nie posłuchali Go, nie uszanowali Jego zakazu i przekroczyli zakazaną granicę (por. KKK 396). Odwołując się do biblijnego obrazu zerwania przez Adama i Ewę owocu z zakazanego drzewa Kościół tłumaczy, że pierwsi ludzie zwiedzieni przez diabła, nadużyli podarowanej przez Pana Boga wolności, okazali się nieposłuszni wobec Boga, w wyniku czego utracili natychmiast łaskę pierwotnej świętości. Adam i Ewa zgrzeszyli. Ich pierwsze nieposłuszeństwo wobec przykazania Bożego, związane z nadużyciem wolności, ich pierwszy grzech, określa się grzechem pierworodnym (por. KKK 398, 399). Następstwem grzechu pierworodnego stała się śmierć, której wszyscy doświadczamy. Po pierwszym grzechu, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, prawdziwa „inwazja” grzechu zalewa świat. Biblia opisuje bratobójstwo popełnione przez Kaina na Ablu. Potem pojawia się powszechne zepsucie moralne będące następstwem grzechu, czy grzech ujawniający się na wiele różnych sposobów, także wśród chrześcijan. Człowiek zaglądając w swoje serce dostrzega ciągle, że niestety jest skłonny do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy (por. KKK 401). Rodzi się pytanie: dlaczego Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Święty Tomasz z Akwinu odpowiada na nie następująco „Nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa św. Pawła: «Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska» (Rz 5, 20). A hymn wielkanocny, zwany Exsultet, głosi: «O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził wielki Odkupiciel»” (KKK 412). 3. Pomimo konsekwencji płynących z grzechu pierworodnego (które zostaną szczegółowo omówione w następnej katechezie), pomimo nieposłuszeństwa i niewierności, Pan Bóg nie odrzucił Adama i Ewy, pierwszych ludzi. Człowiek nie został


zatem opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go i zapowiada mu tajemnicze zwycięstwo nad złem oraz podniesienie z upadku (KKK 410). Biblijny opis grzechu pierwszych ludzi zawiera także przesłanie nadziei. Bóg mówi do węża, który symbolizuje diabła: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Fragment ten, nazywany Protoewangelią, zwiastuje Jezusa Chrystusa, który zwycięża szatana, i poprzez swoją mękę i zmartwychwstanie zmienia dramatyczny los człowieka, dając mu szansę wyzwolenia od grzechu. Także nas, choć obciążonych grzechem pierworodnym, Pan Bóg nie przekreśla. Mimo naszych ułomności i słabości, naszego nieposłuszeństwa i nadużycia wolności, Bóg pozwala nam na ciągłe powroty do Niego w sakramencie pokuty, w którym obdarza nas swoją łaską. Pozwala nam ona dokonywać właściwych, czyli jedynie dobrych wyborów oraz nie przekraczać granic niezgodnych z Bożą wolą i nie nadużywać wolności, którą otrzymujemy od Stwórcy. Zaufajmy zatem Jezusowi i z Nim wędrujmy przez życie, pomimo naszej słabości. Jedynie w Nim jest nasza siła, nasze wyzwolenie i zwycięstwo, które w konsekwencji prowadzi do nieba. Zapamiętajmy: Grzech popełniony przez Adama i Ewę nazywamy grzechem pierworodnym. Wszyscy się w nim rodzimy, gdyż Adam i Ewa, popełniając pierwszy grzech, przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną, pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości (por. KKK 417). Zwycięstwo nad każdym grzechem odnosimy przez pełne zaufanie i miłość do Chrystusa. Ks. Ryszard Czekalski x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Mszy św.

Przekażcie sobie znak pokoju - 1 Po modlitwie o pokój kapłan kieruje do wszystkich zgromadzonych słowa: „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”, na co wierni odpowiadają: „I z duchem twoim”. Ta aklamacja i towarzysząca jej odpowiedź mają podobne znaczenie jak aklamacja „Pan z wami”. Przypomina się zgromadzonym na Eucharystii o rzeczywistej obecności Chrystusa i darze pokoju, który On przynosi. Mamy tu nie tyle prośbę, aby pokój Chrystusa był z nami, co raczej stwierdzenie faktu, że ten dar jest już dany zgromadzonej wspólnocie. Jest on naturalną konsekwencją obecności Chrystusa zmartwychwstałego. Po aklamacji następuje wezwanie do przekazania znaku pokoju. Obecnie obowiązujące dokumenty liturgiczne mówią, że przekazywanie znaku pokoju nie jest obrzędem obowiązującym, lecz zależnym od okoliczności. Sposób przekazywania znaku pokoju ustalają Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów. Konferencja Episkopatu Polski w przepisach wykonawczych do instrukcji „Inaestimabile donum” ustaliła, że „znak pokoju przekazuje się skłonem głowy w kierunku najbliższych uczestników Mszy świętej z jednej i drugiej strony”. Dokument zwraca także uwagę, że wezwaniu „Przekażcie sobie znak pokoju” nie powinna towarzyszyć odpowiedź: „Pokój nam wszystkim”. Chodzi tutaj bowiem o przekazanie znaku pokoju, a nie słów wyrażających życzenie pokoju. W małych grupach dopuszcza się przekazanie znaku pokoju przez podanie ręki osobom najbliżej stojącym. Jednak także w tym przypadku, ze względu na możliwość bałaganu, rozproszeń nie powinno się przekazywać znaku pokoju wszystkim uczestnikom Eucharystii. Niewłaściwe jest przekazywanie znaku pokoju podczas śpiewu aklamacji „Baranku Boży”, ponieważ jest to część Mszy świętej o innej wymowie i znaczeniu. Jaka jest geneza znaku pokoju? Pierwotnie przekazywano go przez pocałunek


pokoju. W kręgu kultury śródziemnomorskiej, tam, gdzie rodziło się chrześcijaństwo, pocałunek pokoju pełnił funkcję znaku miłości i przyjaźni. Całowano się przy spotkaniu i pożegnaniu, na znak zgody i zawartego przymierza. Pocałunek potwierdzał także związki małżeńskie i przyjacielskie oraz był wyrazem miłości rodziców do dzieci i życzliwości zwierzchnika wobec podwładnych. Nowy Testament nadał mu znaczenie religijne, to znaczy pocałunek pokoju stał się znakiem świętym. Listy Apostolskie często kończy wezwanie do pozdrowienia siebie nawzajem świętym pocałunkiem pokoju (np. Rz 16,16; 1Kor 16,20; 2Kor 13, 12). Można stwierdzić, że „święty pocałunek pokoju” stanowił zwyczajną praktykę podczas spotkań pierwszych gmin chrześcijańskich. W starożytności chrześcijańskiej znak pokoju przekazywano na zakończenie liturgii słowa, zaraz po wspólnej modlitwie. Świadczą o tym pisma św. Justyna, Tertuliana, Orygenesa i Cyryla Jerozolimskiego. Obrzęd przygotowywał bezpośrednio do przyniesienia darów ofiarnych. Mamy tu wyraźne nawiązanie do słów Chrystusa: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!” (Mt 5, 23-24). Przekazując święty pocałunek pokoju zgromadzeni na liturgii w sposób symboliczny wyrażali gotowość pojednania się ze wszystkimi ludźmi. Był on także znakiem wyrażającym miłość i jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Należy podkreślić, że pocałunek pokoju przekazywany był według określonego porządku, osobom najbliżej stojącym i w ramach tej samej grupy. Zabronione było przekazywanie pocałunku pokoju kobietom przez mężczyzn i odwrotnie. W „Konstytucjach Apostolskich” pochodzących z końca IV wieku czytamy: „Duchowni niech ucałują biskupa, świeccy mężczyźni świeckich, a niewiasty niechaj całują niewiasty”. W znaku pokoju nie uczestniczyli także katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu oraz pełniący publiczną pokutę. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

List Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ogólnopolskiej modlitwy i zbiórki ofiar na rzecz Syrii Warszawa, 16. września 2013 r. W odpowiedzi na zatroskanie Ojca Świętego Franciszka oraz w duchu miłości chrześcijańskiej, Kościół w Polsce pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami wojny w Syrii poprzez modlitwę i pomoc materialną. Dramat, jaki przeżywa naród syryjski, w tym również tamtejsi chrześcijanie, porusza serca, mobilizuje do modlitwy, ale również domaga się działania, a więc zapewnienia uchodźcom żywności, leków, odzieży oraz poczucia minimum bezpieczeństwa. Caritas Polska w imieniu Kościoła w naszej Ojczyźnie, we współpracy z Caritas Jordania już drugi rok niesie pomoc uchodźcom, zwłaszcza dzieciom, realizując projekt edukacyjno-rehabilitacyjny w Jordanii,


w kilku miejscowościach w pobliżu granicy syryjskiej (Mafraq, Zarqa, Irbid, Madaba, Amman i Karak). Caritas Polska przekazała również pierwszą finansową pomoc poszkodowanym w samej Syrii w wysokości 50 000 USD. Konkretne wsparcie ofiarom wojny w Syrii wyrazimy poprzez ogólnopolską modlitwę w niedzielę, 06. października br. oraz zbiórkę do puszek w kościołach. Proszę o przekazanie zebranych funduszy na konto Caritas Polska PKO BP: 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem „Syria”, co pozwoli na kontynuowanie pomocy uchodźcom syryjskim. Działania Caritas Polska można także wesprzeć wysyłając SMS charytatywny z hasłem POMAGAM na numer 72052. Wyrażam podziękowanie za gotowość podjęcia aktu miłosierdzia wobec cierpiących i przesyłam braterskie pozdrowienie w Chrystusie.

Metropolita Przemyski Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Józef Michalik x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

Bardzo serdecznie dziękuję za każdą życzliwość i każdą ofiarę przekazaną nam w ramach zeszłoniedzielnej zbiórki na rzecz katolickich mediów diecezjalnych oraz parafialnych. Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz naszego ADSUM . Ks. proboszcz

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! Uczniów klas od I. do VI. Szkoły Podstawowej zapraszamy do odbioru ulotki: ZIARNO. Zapraszamy też do sugerowanego w ulotce Rodzinnego spotkania oraz do związanego z tym domowego rozwiązywania zamieszczonych na odwrocie zadań. Prosimy nadto, aby poszczególne ulotki ZIARNO wklejać do zeszytu od religii pod ostatnim tematem a odcinek (na ulotce zaznaczone jest gdzie należy go odciąć) z rozwiązanym zadaniem składać w nawie bocznej naszej świątyni do kasety ustawionej na ołtarzu św. Jadwigi;

Pragniemy też mocno zainteresować wszystkich naszych Parafian odbiorem diecezjalnego pisma: „NOWE ŻYCIE”! Ponadto, jak zawsze do naszej dyspozycji są katolickie tygodniki: Gość Niedzielny i Niedziela. Kolejarze mają do odbioru swoje pismo „WOLNA DROGA”. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx


Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprasza na kursy języków nowożytnych (angielski, niemiecki, włoski i francuski) oraz biblijnych (hebrajski, grecki, aramejski i łaciński). Więcej informacji na stronach:

www.pwt.wroc.pl w zakładce: „Języki”. Zapisy do 01. października 2013 r. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

24. września – WTOREK KARTKA Z HISTORII: 1621 1821 1896 1923 1926

-

zm. Jan Karol CHODKIEWICZ, hetman wielki litewski, wojewoda wileński (ur. 1560); ur. Cyprian Kamil NORWID, poeta (zm. 1883); ur. Tadeusz SYGIETYŃSKI, kompozytor i dyrygent, założyciel MAZOWSZA (zm. 1955); w Berlinie wyświetlono po raz pierwszy film dźwiękowy; na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy zostały utworzone PKP;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ezd 6, 7-8.12b.14-20; – Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy Idźmy z radością na spotkanie Pana => Ps 122(121), 1-2.4-5.;

Łk 8, 19-21; – Krewni Chrystusa Kto jest twoją matką? „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę” – pisał św. Cyprian. I nie ma w tym zdaniu nic z powierzchownej uczuciowości. Ojciec przez swojego Syna – Słowo rodzi nas do wiary we wspólnocie Kościoła, gdzie to Słowo jest głoszone i nieustannie obecne. Matka i brat to dwie postacie, które także w naszej epoce służą za przykład najmocniejszych więzów międzyludzkich. A Jezus wskazuje na więzy jeszcze mocniejsze i, można rzec, jeszcze prawdziwsze. Te, które są owocem słuchania słowa Bożego i życia nim. Wówczas odkrywamy ojcostwo Boga, a każdy wierzący staje się tak bliski jak matka czy brat. Panie Jezu, Ty pokazujesz, że siła każdej ziemskiej rodziny i wspólnoty leży w posłuszeństwie Twemu słowu. Proszę za rodziny, które cierpią z powodu podziałów, aby odkryły, że to wierność Tobie może je scalić i odnowić wzajemną miłość.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA STANISŁAWY I SEWERYNA LEWANDOWICZÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!


Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA STEFANII I FRANCISZKA KEMPA Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Zdzisławy REUTT - gregorianka 24.;

18.00

}

w int. Rodziny Państwa Marii, Stefanii i Franciszka KEMPA, w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. Marii, z podziękowaniem za dar zdrowia i opiekę lekarzy;

}

w int. śp. Stefana MIKITA;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx x xx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

25. września – ŚRODA * Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana -> wspomnienie obowiązkowe Władysław (słow. włodzi – władać, panować i sław - sława => sławny panowaniem), urodził się w Gielniowie pod Opocznem około roku 1440. Kształcił się w Akademii Krakowskiej. W zakonie bernardynów, do którego wstąpił, zasłynął jako wybitny kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim. Odznaczał się wielką świętością życia i szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, o której głosił kazania. Był dwukrotnie prowincjałem. Ostatnie lata spędził w Warszawie na stanowisku gwardiana. Zmarł w roku 1505.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1493 1849 1893 1902 1953

-

Krzysztof KOLUMB rozpoczął w Kadyksie drugą wyprawę przez Ocean Atlantycki; zm. Johann STRAUSS (ojciec), austriacki kompozytor okresu Romantyzmu (ur. 1804); ur. błogosławiony Michał KOZAL, biskup włocławski (zm. 1943); ur. Hanka ORDONÓWNA, gwiazda polskiego kabaretu, poetka i pisarka (zm. 1950); sługa Boży Ks. Stefan kardynał WYSZYŃSKI został uwięziony przez władze komunistyczne; 1967 - zm. gen. Stanisław SOSABOWSKI, dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej (ur. 1892); 2005 - w wyborach parlamentarnych zwycięstwo odniosło Prawo i Sprawiedliwość;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ezd 9, 5-9; – Modlitwa Ezdrasza za naród Pan bardzo wielki, żyjący na wieki => Tb 13, 2.3b-4abc.7-8.;

Łk 9, 1-6; – Rozesłanie Apostołów Misja dla misjonarzy. W każdym posłaniu misyjnym są dwie grupy, które odnoszą bezpośrednią korzyść z głoszenia Ewangelii. Pierwszymi w kolejności są sami misjonarze, bowiem najpierw to oni doświadczają mocy Dobrej Nowiny. Nie zabiera-


jąc ze sobą nic na drogę, są świadkami, że Bóg troszczy się o ich życie. Pozostając wierni Jezusowym wskazaniom, oni zawsze odnoszą korzyść z głoszenia Ewangelii, nawet jeśli ich nauczanie jest odrzucone. W drugiej kolejności zyskują ci, którzy przyjmują apostołów. To dlatego chrześcijanin, który nie głosi Ewangelii, nie jest jej świadkiem, nie doświadcza w swoim życiu owoców wiary. Panie, daj mi posłuszeństwo i gorliwość w wypełnianiu misji, którą mi powierzyłeś na chrzcie. Niech nie bronię się ani nie uciekam przed dawaniem świadectwa o Tobie.

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA DOROTY I JERZEGO SZYMCZAKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA EWELINY I WIESŁAWA WINIECKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Zdzisławy REUTT - gregorianka 25.;

******************************************************

16.30

=>

GODZINA DUSZPASTERSKA Spotkanie grupy uczniów klas 4., 5. i 6. Szkoły Podstawowej. Prosimy, rozumieć je jako obowiązkowe.

****************************************************** 18.00

}

w int. Rodziny PP. Eweliny i Wiesława WINIECKICH, w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy => dziękczynno - błagalna;

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i abpa Józefa ;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte    

w w w w

int. int. int. int.

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych;


 w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;

 w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej,        

w w w w w w w w

   

w w w w

Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; int. społeczności Brochowskich Romów; int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; int. Jerzego, w 63. rocznicę urodzin oraz o pomyślne załatwienie sprawy; int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; int. śp. Heleny, w 87. rocznicę urodzin; int. zmarłych z Rodzin: KOCHÓW, STACHOWIAKÓW i KRAWCÓW;

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

26. września – CZWARTEK * Św. Męczenników Kosmy i Damiana -> wspomnienie dowolne Kosma (grec.: kosmos => porządek świata, kosmos) i Damian (imię łacińskie pochodzące od imienia mitycznej bogini Damil), byli rodzonymi braćmi, którzy przybyli z Arabii do Syrii, a następnie osiedlili się w Egei (Azja Mniejsza), aby lepiej poznać medycynę. Kierując się przykazaniem miłości bliźniego, ubogich leczyli za darmo. Podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana (284-305) zostali wtrąceni do więzienia. Kiedy nie zdołano ich zmusić torturami do wyrzeczenia się wiary, zostali ścięci mieczem w 303 roku. Obydwaj męczennicy byli otaczani wielką czcią. O ich kulcie świadczą liczne kościoły noszące ich imię, wystawiane w Rzymie i Konstantynopolu.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1181 1889 1897 1898 1978

-

ur. Św. Franciszek z Asyżu (zm. 1226); ur. Martin HEIDEGGER, niemiecki filozof (zm. 1976); ur. sługa Boży, papież Paweł VI – GIOVANNI BATTISTA MONTINI (zm. 1978); ur. George GERSHWIN, amerykański pianista, kompozytor (zm. 1937); zm. Jan PARANDOWSKI, pisarz, eseista i tłumacz (ur. 1895);

*************************************************


SŁOWO BOŻE NA DZIŚ: Ag 1, 1-8; – Bóg nakazuje odbudowę świątyni Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje => Ps 149, 1-6a.9b.;

Łk 9, 7-9; – Herod chce zobaczyć Jezusa Dobry owoc misji. Krótka wzmianka o niepokoju Heroda jest wpisana w opowiadanie o rozesłaniu Dwunastu, by głosili Dobrą Nowinę. Zwiastowanie królestwa rodzi pytanie: Kim jest Jezus? To nie apostołowie są podmiotem tego pytania, ale Ten, który ich rozesłał. Pomyślmy o naszym świadczeniu o Jezusie. Jakże często jest nam przykro, wręcz cierpimy, że nas nie zauważono, nie doceniono, że nikt nam nie dziękuje za nasze wysiłki. A przecież prawdziwa misja uobecnia Jezusa, a nie misjonarzy, to On jest w centrum, to Jego nauka niepokoi grzeszników i wzywa do nawrócenia. Panie, pośród egocentryzmu tego świata, pośród poszukiwania popularności i sławy, uczyń mnie Twoim misjonarzem, bym głosząc Dobrą Nowinę, stawał się narzędziem spotkania z Tobą.

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA TERESY I ZDZISŁAWA WASYŁEJKO Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA KRYSTYNY I MARIANA OLEJNICZAKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Zdzisławy REUTT - gregorianka 26.;

18.00

}

w int. Rodziny PP. Krystyny i Mariana OLEJNICZAKÓW, i Ich dzieci w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. Rodziny PP. Anny i Marka, Michała i Jana SKORUPSKICH => dziękczynno - błagalna, w 14. rocznicę urodzin syna Jana;

}

Parafialny Dzień Świętości Życia w int. dziękczynnej za dar życia; w int. błagalnej, o świętość życia małżonków i Rodziców; w int. polskiej a szczególnie Brochowskiej służby zdrowia; w int. o szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących rozwiązania; w int. o uratowanie małżeństw od rozdarcia, poczęte dzieci od śmierci;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY!


KATECHEZA (PRZED)CHRZCIELNA

18.30 (po Mszy św.) =>

Do udziału w niej zobowiązani są Rodzice proszący o chrzest św. dla swego dziecka oraz wszyscy nasi Parafianie, którzy chcą pełnić posługę Rodziców chrzestnych. Nadto, zapraszamy wszystkich zainteresowanych odczytaniem na nowo wartości i znaczenia daru sakramentu Chrztu św. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

27. września – PIĄTEK * Św. Wincentego à Paulo, kapłana -> wspomnienie obowiązkowe Wincenty (łac.: vincens => odnoszący zwycięstwo), urodził się w RANGUINE (Francja). Po ukończeniu studiów w DAX i TULUZIE przyjął w 1600 roku święcenia kapłańskie. W Paryżu zetknął się z nędzą materialną i moralną ludzi zamieszkujących najuboższe dzielnice. Zrobiło to na nim ogromne wrażenie. W 1617 roku złożył ślub poświęcenia życia pracy dla ubogich. Kilka zaledwie lat pracował jako proboszcz parafii, bowiem główne swe powołanie widział w głoszeniu misji i rekolekcji. Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich, w nich potwierdza swoją obecność. Zaczął więc gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy – lazarystów. Rekolekcjami głoszonymi dla kapłanów i kleryków przyczynił się do ewangelicznego odnowienia duchowości kleru. W trosce o ubogich powołał też Bractwo Pań Miłosierdzia, z którego w 1633 r. powstało zgromadzenie szpitalne sióstr szarytek (od franc. charite – miłosierdzie). Była to na tamte czasy wielka i nowoczesna instytucja charytatywna, niosąca pomoc rannym na polach bitew oraz ofiarom grasujących wówczas epidemii. Jego wielki talent organizacyjny, żarliwa miłość bliźnich oraz zastosowanie zasad ewangelicznych w konkretnym życiu zapewniły mu miejsce w gronie najwybitniejszych świętych. Zmarł dnia 27. września 1660 roku w Paryżu. Beatyfikował go papież Benedykt XIII w 1729 roku, a kanonizował papież Klemens XII w 1737 roku. Czczony jest jako patron dzieł miłosierdzia. W 1885 r. Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów, szarytek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali i więźniów. W ikonografii św. Wincenty przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, dziecko u stóp, krucyfiks. Do Polski Misjonarze św. Wincentego zostali sprowadzeni w 1651 roku przez Marię Ludwikę, żonę króla Jana Kazimierza. Założyli oni wiele szpitali i domów opieki. Zawdzięczamy im również powstanie nabożeństwa Gorzkie Żale.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1271 1331 1533 1540

-

ur. Wacław II, król Czech i Polski (zm. 1305); Władysław I Łokietek stoczył z zakonem krzyżackim bitwę pod Płowcami; ur. Stefan BATORY, król Polski (zm. 1586); papież Paweł III zaaprobował zakon jezuitów;


1610 1612 1696 1825 1939 1970 1991

-

zajęcie Kremla moskiewskiego przez wojska polskie; zm. Piotr SKARGA, polski teolog i kaznodzieja, kanonik jezuicki (ur. 1536); ur. św. Alfons LIGUORI, teolog, założyciel redemptorystów, dr Kościoła (zm. 1787); w Anglii uruchomiono pierwszą w świecie linię kolei parowej; powstały SZARE SZEREGI; św. Teresa z AVILA jako pierwsza kobieta została ogłoszona doktorem Kościoła; zm. Stefan KISIELEWSKI, polski pisarz, felietonista i kompozytor (ur. 1911);

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ag 1, 15b – 2, 9; – Przyszła chwała nowej świątyni Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą => Ps 43(42), 1-4.;

Łk 9, 18-22; – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki Pedagogia wiary. Wiara jest osobistą relacją z Bogiem. Jezus ukazuje, w jaki sposób ta relacja winna być kształtowana. Pierwszy element to świadomość tego, co dzieje się w świecie, rozumienie tego, co świat mówi o Bogu. Nie ma tu miejsca na lęk ani przed solidną wiedzą, ani przed słuchaniem fałszywych opinii. Drugim etapem jest świadomość tego, co ja myślę o Bogu. Tu potrzebna jest znajomość własnych uczuć, świadomość pragnień, zranień, ograniczeń i talentów. Trzecim elementem natomiast jest przyjęcie Dobrej Nowiny o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie. Panie, przymnóż mi wiary, która zwycięży moje wątpliwości i słabości, która nie pozwoli mi wątpić w Ciebie, kiedy świat Cię ignoruje lub pyta wobec ogromu cierpienia: „Gdzie był Bóg?”.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA KRYSTYNY I JÓZEFA ZWIERZYŃSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA HALINY ORAZ ELWIRY I JERZEGO PAWLAKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Zdzisławy REUTT - gregorianka 27.;

}

w int. śp. Rozalii i Michała; Piotra; Stefanii i Stefana; Klementyny, Ryszarda i Stanisława; Leona oraz wszystkich zmarłych z Rodziny BOŻKÓW;

******************************************************


18.00

}

w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Św. w int. Rodziny Państwa Haliny oraz Elwiry i Jerzego PAWLAKÓW;

}

Comiesięczna Msza św. wypominkowa w int. zmarłych Księży i Sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii oraz zmarłych naszych Rodziców, Parafian, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! * Wieczorem w każdy ostatni piątek miesiąca najserdeczniej zapraszamy do udziału w comiesięcznej Mszy św. wypominkowej, tzn. nawiązującej do pobożnej tradycji listopadowej modlitwy w int. zmarłych. Chcemy nadto pamiętać o tych zmarłych z naszej Parafii, których Pan Bóg odwołał do wieczności w kończącym się miesiącu. We wrześniu więc pożegnaliśmy z naszej Parafii: Panią Beatę - Irenę KOŁODZIEJSKĄ z ul. Mościckiego + 02. 09.

Panią Antoninę SZYSZKA z ul. Mościckiego

+ 05. 09.

Pana Piotra - Jana FILIŃSKIEGO z ul. Lisiej w Bieńkowicach

+ 14. 09.

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx x xxx xxx xxxx xxx xx

28. września – SOBOTA * Św. Wacława, męczennika -> wspomnienie obowiązkowe Wacław (z czes. => ktoś wielki sławą), urodził się jako syn WRATYSŁAWA I, księcia Czech. Duży wpływ na jego wychowanie miała babka, św. Ludmiła. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął władzę, którą wykorzystywał, aby umocnić chrześcijaństwo i zjednoczyć liczne księstwa w jeden organizm państwowy. Stąd starał się o rozszerzenie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy. Wznosił kościoły i klasztory, troszczył się o ubogich, których niejednokrotnie sam zbierał po ulicach, wiele czasu spędzał na modlitwie. Napotykał jednak trudności w postaci odradzającego się pogaństwa, które popierała jego matka DRAHOMIRA i młodszy brat Bolesław. Właśnie Bolesław, zwany Okrutnym, powodowany żądzą władzy, rozkazał skrycie zamordować Wacława. Stało się to dnia 28. września około 929 roku w Starym Bolesławcu podczas uroczystości poświęcenia kościoła. Niemal od momentu jego męczeństwa zaczęto czcić Wacława jako świętego. Relikwie jego spoczywają w katedrze praskiej. Jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedr: krakowskiej i świdnickiej. W ikonografii atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet, którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII:

551 p.n.e. - ur. KONFUCJUSZ, chiński filozof (zm. 479 p.n.e.); 787 - rozpoczęto Sobór Nicejski II; 1573 - ur. CARAVAGGIO, włoski malarz (zm. 1610); 1895 - w Warszawie odbyła się prapremiera STRASZNEGO DWORU; 1895 - zm. Ludwik PASTEUR, francuski mikrobiolog, wynalazca szczepionki (ur. 1822); 1939 - Kampania wrześniowa: skapitulowała Warszawa; 1958 – konsekracja, czyli święcenia biskupie Ks. Karola WOJTYŁY; 1978 - zm. Jan Paweł I, papież (ur. 1912);


SŁOWO BOŻE NA DZIŚ: Za 2, 5-9.14-15a; – Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga Pan nas obroni, jak pasterz swe owce => Jr 31, 10-12ab.13.;

Łk 9, 43b-45; – Druga zapowiedź męki Bóg mnie chroni. Kontrast pomiędzy podziwem dla Jezusa a zapowiedzią Jego męki jest dla uczniów niezrozumiały i budzi strach. Podobnie dzieje się w naszym życiu. Obserwując świat dookoła nas, jesteśmy pewni, że dla tryumfu miłości głoszonej przez Chrystusa potrzeba przychylnej prasy, wielu programów w telewizji, pięknych kościołów, miłych i zawsze uprzejmych chrześcijan. Potrzeba sukcesu. Ale właśnie wobec tak rozumianego sukcesu Jezus mówi nam o konieczności przyjęcia krzyża. Zwycięstwo bowiem nowego życia i Chrystusowej miłości przychodzi przez tego, kto pokornie godzi się na swój krzyż i naśladuje Mistrza. Proszę Cię, Panie, nie pozwól mi zapomnieć wobec pochwał, podziwu czy wdzięczności, że miłość realizuje się na krzyżu, który mam podejmować każdego dnia.

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Zdzisławy REUTT - gregorianka 28.;

*************************************************

12.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów

* Do grona ministrantów mogą być włączeni chłopcy, którzy przystąpili już do 1. Komunii św. ZAPRASZAMY!

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA BARBARY I BENEDYKTA ORAZ ANNY I WOJCIECHA JABŁOŃSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA LONGINY ORAZ EWY I FRANCISZKA KIEDRZYŃ Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************


18.00

19.00

}

w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno - błagalna;

}

w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego w int. Rodziny Państwa Longiny oraz Ewy i Franciszka KIEDRZYŃ;

}

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

29. września – 26. NIEDZIELA ZWYKŁA * Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała -> święto Św. Michał (hebr.: mika-el => któż jak nie Bóg). W Piśmie św. jest wielkim księciem (Dn 12,1) i pogromcą Smoka – szatana (Ap 12,7). W chrześcijańskiej tradycji Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie zastępy do zwycięskiego boju ze smokiem – szatanem i jego sługami. Anioł sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Według Orygenesa zanosi do Boga ludzkie modlitwy; jako PRAEPOSITUS PARADISI ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. W Biblii protektor Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Patron zakonów: michalitek, michalitów; Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta; mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy, a także patron dobrej śmierci. W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: krzyż, globus, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: QUIS UT DEUS – Któż jak Bóg, waga. Św. Gabriel (hebr.: geber –silny mąż i El - Bóg => Bóg moją siłą). Po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (8, 15-26; 9, 21-27). W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1, 26-31). Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Patron dyplomatów, filatelistów, posłańców, pocztowców, radia i telewizji, telekomunikacji. W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany


w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki. Św. Rafał (hebr.: Rapha’el => Bóg uzdrawia). Przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię AZARIASZ i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Patron aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy. W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

KARTKA Z HISTORII: 1518 - ur. TINTORETTO, włoski malarz (zm. 1594); 1547 - ur. MIGUEL DE CERVANTES, hiszpański pisarz, autor DON KICHOTE (zm. 1616); 1747 - ur. Józef WYBICKI, polski działacz polityczny, poeta, autor Mazurka Dąbrowskiego (zm. 1822); 1929 - w Polsce odbyła się pierwsza projekcja filmu dźwiękowego; 1939 - Kampania wrześniowa: skapitulowała twierdza w MODLINIE; 1943 - ur. Lech WAŁĘSA, działacz związkowy i polityk, prezydent Polski (1990-1995); 1983 - w Chicago miała miejsce premiera III Symfonii Witolda LUTOSŁAWSKIEGO;

*************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Dotyk ręki sprawia, że człowiek wierzy w bliskość osoby, która jest przy nim!

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

TROSZCZMY SIĘ O WIARĘ I MIŁOŚĆ. Czytając teksty mszalne, możemy ulec pokusie samousprawiedliwienia. Już prorok Amos jakby nas zachęcał. Krytykuje on tych, którzy się „mają dobrze”, opływają w dostatek. Nie jeden pomyśli: „Bogu dzięki, że chociaż w Biblii dołożyli tym nadymanym bogaczom...”. A do tego nasz Mistrz opowiada przypowieść o bogaczu i Łazarzu. To już rodzi w nas pewność, że: „bogaty – to zły człowiek” a „biedny – to ten dobry i szlachetny”. Nie odczytujmy tak Bożego słowa. To, co powiedziano wcześniej, nie jest pełną prawdą, z jaką pochyla się nad nami Pan. On nie ocenia ludzi według tego, co i ile posiadają. Wie, że prawda o człowieku kryje się w jego sercu. Wszystkie warianty przetrenowała już ludzkość: bogatych a jednocześnie szlachetnych i bogatych draniów; biednych pełnych bogactwa duchowego, ale także biednych materialnie i duchowo. Nasz Bóg prowadzi nas ku doskonałości. Dlatego oczekuje naszej troski o wiarę i miłość. Troski o drugiego i Kościół, którym jesteśmy. Święty Paweł powie wprost: „Zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany”. Słuchać Pana, oznacza być Mu poddanym. Po co? Odpowie św. Tereska: „Najwyższy zawsze używa swych stworzeń jako narzędzi dla dokonania w duszach swego dzieła”.

****************************************************** Am 6, 1a.4-7; – Lekkomyślność bogaczy Prorok Amos działał w czasach króla Jeroboama II, za którego panowania (VIII w. przed Chr.) nastały dla Izraela czasy pomyślności i gospodarczego rozwoju. Jednakże


dobrobyt zamknął oczy bogatych na potrzeby biednych i ubogich. Dlatego prorok zapowiada karę Bożą.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego => Ps 146(145), 6c-10.; Bóg objawiony w Biblii to Bóg wszystkich będących w sytuacji niedostatku czy ubóstwa, jakiekolwiek nosi ono imię. Jest w tym ledwie przedsmak objawienia się Boga we wcielonym Słowie – Jezusie Chrystusie, który głosił Dobrą Nowinę ubogim.

1 Tm 6, 11-16; – Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa Wzorem Jezusa Chrystusa winniśmy złożyć dobre wyznanie wiary słowem i czynem walczyć o wiarę i jej bronić. Chrystusowi też winniśmy dochować wierności, aż przyjdzie i powtórnie objawi się w świecie.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (16, 19 - 31.) => Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.

******************************************************

Chodzi nie tylko o właściwy stosunek do bogactwa, ale także o zaślepienie na sprawy Boże, jakie powodują dobra materialne. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa i samowystarczalności prowadzi bogatych do zapomnienia o Bogu, a nawet do negacji Bożego prawa. W przypowieści o bogaczu i Łazarzu zwraca uwagę fakt, że bogacz nie posiada imienia, imię żebraka zaś znamy od początku. Po śmierci, bogacz – nadal bezimienny – cierpi samotność w płomieniach, Łazarz zaś cieszy się niebem we wspólnocie świętych na łonie Abrahama. Grzech zaciera twoje imię, to znaczy niszczy twoją tożsamość dziecka Bożego: sam już nie wiesz, kim jesteś. Grzech skazuje cię na samotność i to niekoniecznie dopiero po śmierci. Ale w cierpieniu i poniżeniu nie przestajesz być dzieckiem Boga, jesteś znany Mu z imienia, wie o wszystkich twoich udrękach. Grzech


popełniony choćby w miłym towarzystwie prowadzi do samotnej wieczności, a cierpienie przeżywane często samotnie jest drogą do wiecznej wspólnoty.

****************************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

«Działalność na rzecz sprawiedliwości i pokoju» powinna być kluczowym aspektem rządzących. Do takiej refleksji przynagla nas usilnie dzisiejsza przypowieść o Łazarzu i bogaczu, która przypomina nam, że w sytuacji jaskrawego kontrastu między bezdusznym bogaczem, a nędzarzem pozbawionym wszystkiego, Bóg staje po stronie tego ostatniego. Nie wolno patrzeć z rezygnacją na niemoralne widowisko, jakim jest świat, w którym ludzie nadal umierają z głodu, nie (27. września 1998) mają domu, wykształcenia, nie mogą liczyć na opiekę medyczną.

******************************************************

Słuchaj Mojżesza i proroków! Sekret wiary nie kryje się w oglądaniu cudów. Ona rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Bogacz codziennie widział Łazarza przed bramą swego domu, ale nigdy nie dostrzegł w nim człowieka, który potrzebuje i zasługuje na miłosierdzie. Dlaczego? Ten rodzaj ślepoty rodzi się z odrzucenia Słowa. Człowiek, który nie pozwala, aby słowo Boże kształtowało jego życie, jego sposób patrzenia na bliźnich i na świat, pozostaje ślepy i nie może poznać prawdy, nie rozumie nic z tego, co dzieje się wokół niego. To dlatego ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest tak radykalne. Panie, potrzeba mi pokory, abym pozwolił kształtować się przez słowo Boże, potrzeba mi odwagi, abym dostrzegał potrzebę nawrócenia mojego serca, potrzeba mi Twego światła, abym widział świat tak, jak Ty go widzisz.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA WIOLETTY I ARKADIUSZA PALOW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA JADWIGI I JANA, ORAZ MAGDALENY I WALDEMARA CHĘCIŃSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Zdzisławy REUTT - gregorianka 29.;

9.00

} }

w int. śp. Zygmunta KARKOCHA, w 1. rocznicę śmierci;

10.30

w int. śp. Edwarda MOSIEWICZA;

/intencja wnuka Janusza z Rodziną/;


12.00

18.00

}

w int. Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno - błagalna;

}

w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego w int. Rodziny Państwa Jadwigi i Jana oraz Magdaleny i Waldemara CHĘCIŃSKICH;

}

w int. śp. Michaliny i Antoniego PAWLICKICH oraz Michała WIŚNIEWSKIEGO;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

30. września – PONIEDZIAŁEK * Św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła -> wspomnienie obowiązk. Hieronim (grec.: hieros - święty i onyma - imię => noszący święte imię), urodził się ok. 345 r. w STRYDONIE, na pograniczu DALMACJI. Był synem zamożnych Rzymian, katolików. Studiował w Rzymie i tam przyjął chrzest między 358. a 364. r. z rąk papieża św. LIBERIUSZA. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i tam – w 377 r. w Antiochii – przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża DAMAZEGO i rozpoczął pracę nad łacińskim przekładem Pisma św., tzw. WULGATY. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez 35 lat studiował Pismo św., tłumaczył je na język łaciński i komentował, roztaczając jednocześnie opiekę nad wieloma klasztorami. Zmarł 30. września 420 roku w Betlejem. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się one w głównym ołtarzu bazyliki SANTA MARIA MAGGIORE. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów. Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1452 1700 1773 1791 1854 1897 1901 1954

-

wydrukowano pierwszą książkę – BIBLIĘ JOHANNA GUTENBERGA; ur. ks. Stanisław KONARSKI, pijar, pedagog, reformator szkolnictwa (zm. 1773) Sejm ratyfikował traktaty I rozbioru Polski; premiera opery CZARODZIEJSKI FLET autorstwa W. A. MOZARTA; zm. Józef CHŁOPICKI, polski generał (ur. 1771); zm. św. Teresa z LISIEUX, francuska zakonnica (ur. 1873); Hubert BOOTH opatentował odkurzacz; powołano Tatrzański Park Narodowy;

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Za 8, 1-8; – Zapowiedź wybawienia Pan się objawi w chwale na Syjonie => Ps 102(101), 16-21.29.22-23.;

Łk 9, 46-50; – Nauka pokory Fałszywa zazdrość. Uczniowie próbują budować wzajemne relacje, opierając się na tym, co widzieli wokół siebie: walkę o pierwsze miejsca, zaszczyty i honory oraz zazdrosne strzeżenie sekretu własnego poczucia wielkości. Tak dzieje się w świecie, ale Jezus wychowuje nas do innej postawy. Wielkość wyraża się tym, że pokornie


przyjmujemy Boga do naszego życia, a ta obecność sprawia, że nasze pragnienie wielkości postrzegamy jako śmiesznie małe i płytkie. I wówczas zazdrość ustępuje miejsca radości, że także inni głoszą imię Boga i okazują Jego miłosierną moc nad życiem człowieka. Panie, chroń mnie, abym nie wpadł w pułapki rywalizacji i zazdrości, oraz daj mi dostrzec Twoją obecność w najmniejszym, bezsilnym, ubogim, i pozwól takiego przyjąć Cię do mojego życia.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PANI KRYSTYNY KOŁOSOWSKIEJ Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

Relikwia Krzyża Świętego nawiedza dziś Dom Rodziny PAŃSTWA MARII ORAZ MIECZYSŁAWY I ZBIGNIEWA MAKSYMÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

18.00

} }

w int. śp. Julianny – Marii SULKA; w int. śp. Zdzisławy REUTT - gregorianka 30.;

}

w int. Rodziny PP. Marii oraz Mieczysławy i Zbigniewa MAKSYMÓW w dniu przyjęcia Relikwii Krzyża Świętego;

}

w int. Rodziny PP. Ewy i Mieczysława STRUSIÓW => dziękczynno - błagalna;

}

w int. śp. Katarzyny KRYGIER, w 35. rocznicę urodzin;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Swoista droga krzewienia wiary: między św. Wojciechem a św. Andrzejem Świeradem Od kościoła św. Wojciecha, siedziby pierwszej parafii lewobrzeżnego WROCŁAWIA, droga do KRAKOWA, ku ówczesnej stolicy piastowskiego państwa prowadziła wzdłuż Odry. Pierwszą poważniejszą osadą w tym kierunku była OŁAWA, tu bowiem należało przekroczyć rzekę o tej samej nazwie i dalej podążyć ku książęcemu grodowi na Wysokim Brzegu. Osadę i gród przy oławskiej przeprawie podarował (przed 1149 r.). wrocławskim benedyktynom, Piotr WŁOST, palatyn Bolesława KRZYWOUSTEGO i zarazem brat Bogusława, wspomnianego już fundatora kościoła św. Wojciecha. Obydwie wymienione tu braterskie fundacje obdarzały benedyktynów z wrocławskiego klasztoru na OŁBINIE. Oni też w śląskiej stolicy propagowali kult św. Wojciecha biskupa praskiego, a w OŁAWIE „zaordynowali” kult Polaka – pustelnika, św. Andrzeja


ŚWIERADA. Z pewnością śląskim benedyktynom zawdzięczać należy ufundowanie przez Piotra WŁOSTA oławskiego szpitala z kapliczką św. Świerada1. Zabudowę fundacji, znaną już w czasie pierwszej wzmianki o Brochowie, ulokowano za grodem oławskim, za rzeką Oławą przy tzw. wysokim trakcie. W 1206 r., na podstawie dokumentu wystawionego przez księcia Henryka BRODATEGO wnosić można, że istniał już kościół pod wezwaniem świętego, a zatem sam kult rozpowszechnił się szybko, a jego miejsce z czasem zwiększyło swoją rangę o ołtarz dedykowany św. Andrzejowi ŚWIERADOWI2. Wybór miejsca był zaplanowany i szczególny. Do benedyktyńskiego szpitala i kaplicy przybywali nie tylko benedyktyni, szerzący wiarę, początkowo jako wędrowni misjonarze, ale coraz liczniejsi kupcy podążający na coraz atrakcyjniejszym kierunku wschód-zachód. Dodać należy, że św. Andrzej ŚWIERAD, benedyktyński asceta i pustelnik był i jest polskim patronem zielarzy. Dziś określilibyśmy go patronem lecznictwa naturalnego i ekologicznego. Drugi ważny argument to fakt pochodzenia świętego3. U początku jego kultu w Oławie funkcjonowały w tym mieście dwa kościoły – parafialny św. Błażeja i wspomniany wyżej – szpitalny. Pierwszy, jak się zdaje, służył przede wszystkim kolonistom z dalekiej WALONII, którzy założyli osadę obok grodu. Byli przede wszystkim tkaczami, stąd patron tkaczy św. Błażej znalazł swoje miejsce w OŁAWIE. Wspomnieniem po nim jest do dziś herb OŁAWY – galijski kogut. Drugi kościół, a przede wszystkim oławski kult św. Andrzeja ŚWIERADA związany był z polską ludnością. Z tego powodu, tradycja miejscowa wiązała Oławę z pobytem świętego, a więc u zarania chrześcijaństwa nad Odrą (do ok. 1007 r.)4. Dość wcześnie (w 1083 r.) kanonizowany w OSTRZYHOMIU, węgierskiej siedzibie prymasowskiej, przez wysłannika innego świętego, wielkiego reformatora Kościoła i benedyktyna, papieża św. Grzegorza VII HILDEBRANDA, ale już w 1064, a więc ok. 30 lat po swojej śmierci, święty pustelnik ogłoszony został świętym gremialnie przez biskupów węgierskich. Kanonizację wspierał królewski stronnik papieża reformatora, także święty – jeden z patronów Węgier – Władysław, urodzony i wychowany w Krakowie na dworze Kazimierza ODNOWICIELA i Bolesława ŚMIAŁEGO. Jego matka była córką Mieszka II PIASTA.5 O nieco zapomnianej roli św. Andrzeja ŚWIERADA zaświadcza głos „polskiego papieża” ostatnio wynoszonego na ołtarze. Jeszcze jako arcybiskup Krakowa w 1966 r. zaświadczył o św. Andrzeju ŚWIERADZIE: poprzez swe życie, modlitwę, ascezę, podjętą dla braci pracę, stał się jednym z korzeni, z których wyrosła tysiącletnia siła religii chrześcijańskiej w Polsce. Świadczy on poprzez dzieje o chrześcijańskich korzeniach Polski i przestrzega przed oderwaniem się od nich w przyszłości.6 Z pewnością benedyktyni upowszechnili Wiarę Świętą wśród pierwszych Brochowian, za wstawiennictwem benedyktyńskich świętych – Wojciecha biskupa i męczennika oraz Andrzeja ŚWIERADA pustelnika i uzdrowiciela. Być może w ramach misji wewnętrznej – tak popieranej przez św. Grzegorza papieża – rozpiętej między wrocławskim kościołem św. Wojciecha a oławską fundacją szpitalną św. Andrzeja ŚWIERADA. W końcu, kościoły te nie były odlegle od Brochowa, a tym bardziej graniczący z naszym osiedlem trakt wysoki, którym podążali zakonnicy bene dicti.7 1

K. DOLA, Dzieje Kościoła na Śląsku, cz. I: Średniowiecze, Opole 1996 s. 32-34; J. JUNGNITZ, St. Zoerard und das Hospital In Ohlau, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 50 (1916), s. 57,59; 66-67; szerzej: A. SZAFULSKI, Św. Andrzej Świerad na tle dziejów miasta Oławy, Oława 2000; 3 Szerzej na temat żywota świętego: J.T. MILIK, Święty Świerad, Roma 1966, s. 12-20; 4 K. DOLA, s. 22; 5 J. SWASTEK, Święty Andrzej Świerad i jego kult w Tropiu, „Nasza Przeszłość” nr 52 (1979 r.), s. 40-41, 60; oraz tenże - Święty Władysław, [w :] Polscy święci, Warszawa 1986, s. 39-42 6 Jan Paweł II, List z okazji 900-lecia kanonizacji św. Świerada wystosowany do biskupa tarnowskiego – Jerzego ABLEWICZA, biskupa nitrzańskiego – Jana PASZTORA i biskupa PÉCSU – Józefa CSERHATIEGO, „Currenda”. Pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej, nr 5-8, rok 133 (maj- sierpień 1983), s. 123; 7 bene dicti => dobrze mówiący. 2

Adsum nr 214 22 IX  

Ile jesteś winien mojemu Panu?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you