Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

12. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 194. * 23. czerwca 2013 r. * Rok V.

BYĆ SOLA ZIEMI !

A wy, za kogo Mnie uważacie?


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00; i 20.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx x xx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xx x xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org lub

http://swjerzy.blogspot.com/

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 19. WYZNANIE WIARY

?

Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny 1. Czy można w ludzkim życiu być jednocześnie sprawiedliwym i miłosiernym? Wielu rodzicom kraje się serce, kiedy sprawiedliwie chcą ukarać dziecko, które przecież kochają. Także w życiu społecznym nie jest łatwo pogodzić sprawiedliwość i miłosierdzie. Trudność ta dotyczy także myślenia o Bogu. Niektórzy ludzie wyobrażają Go sobie jako surowego sędziego, który bezlitośnie karze za grzechy. Inni dzisiaj pewnie liczniejsi – liczą na Jego miłosierdzie, wyrozumiałość i przebaczenie. 2. Bóg pomógł nam przezwyciężyć tę trudność poprzez objawienie prawdy o Sobie. W Starym Testamencie Naród Wybrany od początku doświadczał miłości i współczucia Boga (por. Iz 63,9). Bóg zawarł z ludźmi przymierze, sprawiedliwość nakazywała więc wykonanie Jego woli. Z drugiej strony nawet zerwanie przymierza ze strony ludzi nie kończy się gniewem Bożym. Bóg - „Ten, Który Jest” - przedstawia się zarazem Mojżeszowi jako „miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6) (por. KKK 210). U źródeł połączenia sprawiedliwości i miłosierdzia w Bogu leży to, że On stworzył świat i człowieka. Dlatego za wszelką cenę chce ocalić swoje dzieło, nawet, gdy nie jest ono posłuszne Jego poleceniom. Tylko Bóg, znając do głębi nasze słabości, może nas w pełni sprawiedliwie osądzić. Ofiaruje każdemu swoje miłosierne przebaczenie. To ciągłe darowanie się Boga człowiekowi nazywa się miłosierdziem i jest najwspanialszym przymiotem Stwórcy i Odkupiciela. Gdy jednak człowiek je odrzuci, wtedy Panu Bogu pozostaje jedynie wydanie sprawiedliwego wyroku. 3. W Starym Testamencie Bóg objawia się jako sprawiedliwy, ale litujący się nad grzesznym człowiekiem. Pełnia tej postawy została objawiona w Jezusie Chrystusie. Przyszedł On do ludzi potrzebujących ratunku. Odsłaniając obraz Boga prawdziwego, pokazał bogactwo Jego miłosierdzia w przypowieściach: o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o dobrym pasterzu szukającym zagubionej owcy. Przyjął śmierć krzyżową, która ostatecznie objawiła bogactwo Bożego miłosierdzia (por. Ef 2, 4; KKK 211). W krzyżu Jezusa Chrystusa ukazała się sprawiedliwość „na miarę Boga”, jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II. Objawia ona Boga jako Ojca, który jest zawsze wierny w swojej miłości do człowieka (por. KKK 219-220). Jego zmartwychwstanie pokazało, że ludzkie naśladowanie miłosierdzia Bożego, a więc życie bez przemocy, realizacja wskazań z Kazania na Górze nie są marzeniami, ale przynoszą konkretne owoce. Chrześcijanin może z nich korzystać szczególnie poprzez dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii, w sakramencie pokuty oraz przez praktykowanie miłosierdzia względem bliźnich. Niezwykłą pomocą w zrozumieniu Bożego miłosierdzia stało się objawienie Jezusa Miłosiernego świętej siostrze Faustynie. Czy wierzymy w Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i miłosierny? Czy chętnie spotykamy się z miłosiernym Bogiem w sakramencie pojednania? Czy nie


popełniamy grzechów, zuchwale licząc na to, że Pan Bóg i tak je odpuści? Czy jesteśmy wobec bliźnich miłosierni, przebaczając ich przewinienia oraz dzieląc się z potrzebującymi? Zapamiętajmy: W jednej z głównych prawd wiary wyznajemy, że „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze”. Boża sprawiedliwość nie wyklucza jednak miłosiernego przebaczenia ludzkich niewierności. Może z niego skorzystać każdy, kto porzuci zło i nawróci się do Boga. Ks. Ireneusz Mroczkowski x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Mszy św.

Prefacja - dialog wprowadzający Po modlitwach kończących obrzęd przygotowania darów i ołtarza rozpoczyna się centralna i kulminacyjna część całej akcji liturgicznej - Modlitwa eucharystyczna czyli modlitwa dziękczynienia i uświęcenia. I chociaż stanowi ona jedną zwartą całość można w niej wyróżnić pewne dominujące elementy. Pierwszym z nich jest prefacja. Termin ten posiada swoją historię i zróżnicowane znaczenie. W pogańskiej liturgii misteriów czy składania ofiar oznaczał zakaz wchodzenia do sanktuarium w celu modlitwy czy złożenia ofiary przez osoby obciążone przestępstwem. Słowo „prefacja” stało się ostrzeżeniem dla niegodnych. W późniejszym czasie prefacją nazywano modlitwę przed przemówieniem do ludu, życzenie pomyślności wypowiadane przed dniem złożenia ofiary oraz wypowiadanie formuły modlitewnej przed dokonaniem czynności liturgicznej. W chrześcijaństwie po raz pierwszy słowa prefacja użył św. Cyprian. Traktował je jako wstępne wezwanie i zachętę, aby wierni stawali do modlitwy czyści i z uwagą kierowali serca ku Panu oraz by odsunęli od siebie wszelkie cielesne myśli. W starożytnych sakramentarzach liturgicznych pojęcie to oznaczało rodzaj katechezy wprowadzającej kandydatów do chrztu w modlitwę Pańską oraz komentarz wprowadzający w liturgię dnia. W końcu utrwaliło się rozumienie prefacji jako uroczystej modlitwy lub wstępu do niej. Wprowadzenie ogólne do Mszału Rzymskiego omawiając główne składniki Modlitwy eucharystycznej tak mówi o prefacji: „W dziękczynieniu, które wyraża się zwłaszcza w prefacji, kapłan w imieniu całego świętego ludu wysławia Boga Ojca i dziękuje Mu za całe dzieło zbawienia lub za dzieło to ujęte w jakimś szczególnym aspekcie, stosownie do charakteru dnia, święta czy okresu liturgicznego” (por. nr 55a). W obecnej wersji Mszału polskiego znajduje się 97 prefacji. Najważniejsze uroczystości i święta oraz niedziele Wielkiego Postu i Wielkanocy posiadają prefacje własne, czyli tematycznie ściśle związane z obchodem uroczystości, święta, czy danej niedzieli. Oprócz tego są prefacje przeznaczone na Adwent, niedziele zwykłe w ciągu roku, dni powszednie oraz prefacje przeznaczone na tzw. Msze obrzędowe. Prefacja mszalna rozpoczyna się od dialogu wprowadzającego: „Pan z wami” „I z duchem twoim”; „W górę serca” - „Wznosimy je do Pana”; „Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu” - „Godne to i sprawiedliwe”. Kapłan prowadzący ten dialog najpierw rozkłada ręce, kierując je w stronę zgromadzonych wiernych, a następnie unosi je do góry. Pierwsze słowa dialogu są więcej niż zwykłym życzeniem i prośbą, aby Pan Jezus był ze zgromadzonymi. Słowa te wskazują na obecność Kyriosa (zmartwychwstałego Pana) ze swoim ludem i w swoim ludzie. Misterium Eucharystii, które się dopełni,


jest odnowieniem przymierza pomiędzy Bogiem i ludem, przymierza zmieniającego serca dzięki zamieszkaniu w nich Boga. „W górę serca” kapłan nie zachęca do ucieczki ze świata, ale raczej wzywa do reorientacji. Zwracając się do Boga chrześcijanin już tu na ziemi przyjmuje postawę Królestwa, która nakazuje mu przetwarzanie świata. Wznieść serce ku Bogu, znaczy przetwarzać je dla pełnego oddania Chrystusowi, a przez Niego Bogu Ojcu. „Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu - Godne to i sprawiedliwe”. Formuła ta pochodzi z żydowskiej tradycji modlitewnej i podkreśla wyraźnie istotny charakter Modlitwy eucharystycznej - dziękczynienie, które staje się typicznie chrześcijańskie, gdy uświadomimy sobie bogactwo czynów Boga, znajdujące swoje ukoronowanie w osobie i działaniu Jezusa Chrystusa. Dziękczynienie zakłada „pamięć” - anamnezę dzieł Bożych. Na wezwanie do dziękczynienia chrześcijanie odpowiadają: „Godne to i sprawiedliwe”. Słowa te pochodzą z kultury helleńskiej. Lud ratyfikował przez nie wybór czy inną ważną decyzję. Poprzez tę aklamację zgromadzeni na Eucharystii uznają walor Modlitwy eucharystycznej i angażują się w nią. Poza tym dla chrześcijanina zawsze czymś godnym, sprawiedliwym i koniecznym jest trwanie w postawie dziękczynienia wobec Boga za otrzymane łaski. Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI VD-327 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Papież Franciszek, do Polaków

Audiencja środowa 19. czerwca 2013 Drodzy polscy pielgrzymi! Prośmy Boga, aby pomógł nam być członkami ciała Kościoła zawsze głęboko zjednoczonymi z Chrystusem. Módlmy się, abyśmy nie zadawali cierpień Kościołowi przez nasz egoizm, podziały i konflikty. Niech Pan nam pomoże być żywymi członkami połączonymi jedyną siłą miłości jaką Duch Święty rozlewa w naszych sercach. Z serca wam błogosławię. Dziękuję. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ŚWIĘTA KONGREGACJA KULTU BOŻEGO DEKRET Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony w Bożym planie zbawienia głową Rodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa i sprawujący nad Nim ojcowską opiekę, wypełnił doskonale otrzymaną łaskę i powierzone mu zadanie. Związany mocno z początkiem tajemnicy ludzkiego zabawienia jest też przykładem niezwykłej pokory, która w wierze chrześcijańskiej służy do osiągnięcia wzniosłych celów, oraz obrazem zwyczajnych, ludzkich, prostych cnót, koniecznych aby być dobrymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa. Dzięki nim, ów Sprawiedliwy mąż, troszcząc się z miłością o Bożą Rodzicielkę i poświęcając się z radością wychowaniu Jezusa Chrystusa, stał się opiekunem najcenniejszych skarbów Boga Ojca, a ciesząc się na przestrzeni wieków nieustannym kultem ludu Bożego, wspomagał mistyczne ciało Jezusa, czyli Kościół.


Wierni Kościoła Katolickiego mieli zatem do Świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo, oddając w uroczystych ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego. Dlatego też Błogosławiony Jan XXIII, w czasie II Soboru Watykańskiego, nakazał włączyć jego imię do pradawnego Kanonu Rzymskiego. Papież Benedykt XVI z kolei, zważając na prawdę o świętych obcowaniu i na obecność świętych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu aby doprowadzić nas do Chrystusa i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie i zaaprobował kolejną pobożną prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież Franciszek. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po uważnym rozważeniu sprawy i na mocy uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka, chętnie zarządza zatem, aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, w trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w następującym brzmieniu: w II Modlitwie eucharystycznej: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»; w III Modlitwie eucharystycznej: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; w IV Modlitwie eucharystycznej: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis». Jeśli chodzi o teksty w języku łacińskim, należy posłużyć się tymi właśnie sformułowaniami, które od tej pory ogłasza się jako typiczne. Jeśli chodzi o tłumaczenia na najbardziej popularne języki zachodnie, Kongregacja przedstawi je w najbliższym czasie. W przypadku tłumaczeń na inne języki, zgodnie z przepisami prawa, powinny zostać przygotowane przez właściwe Konferencje Biskupów i zatwierdzone przez Stolicę Świętą za pośrednictwem tejże Kongregacji. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 1. maja 2013, św. Józefa, rzemieślnika. ANTONI KARD. CAÑIZARES LLOVERA, Prefekt ARTUR ROCHE, Abp Sekretarz

*************************************************

DODATEK

(Tekst odnośnego wezwania do św. Józefa w poszczególnych modlitwach eucharystycznych)

II Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»; III Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»; IV Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami». x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

do Serca Pana Jezusa


w dni powszednie odprawiamy dwukrotnie, tzn.:

 ok. godz. 17.15 na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Adoracji;

 oraz na zakończenie wieczornej Mszy św.; w niedziele i święta => o 17.30. Wszystkich, którzy fizycznie nie mogą włączyć się do nabożeństw, zapraszamy do duchowej łączności w modlitwie. Zachęcamy też do spotkań i modlitwy we wspólnotach domowych a szczególnie wraz ze starszymi i przy łóżkach chorych. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

24. czerwca – PONIEDZIAŁEK => UROCZYSTOŚĆ

GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Jan Chrzciciel (hebr. Johhanan => Bóg jest łaskawy), urodził się w Judei, według tradycji w AIN KARIM, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty. Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1, 29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1, 20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż prorok (Mt 11, 9 nn), tzn. jako posłaniec przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi ANTYPASOWI, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy MACHERONTU (Mt 11, 2-6), a następnie ścięty (Mk 6, 17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. Jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji wrocławskiej i warszawskiej; Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia, w chorobach epilepsji. Do najgłośniejszych sanktuariów św. Jana Chrzciciela należy bazylika w Damaszku, wybudowana przez cesarza Teodozego I (379 – 395). Znajduje się w niej grobowiec kryjący głowę świętego. Obecnie bazylika ta jest meczetem muzułmańskim. Chrześcijanie odwiedzają miejscowość AIN – KARIM, gdzie w kościele można oglądać grotę narodzin św. Jana. Z dniem św. Jana wiążą się przysłowia: Św. Jan, przynosi jagód dzban, Jak św. Jan obwieści, będzie dni czterdzieści. W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzie-


niec lub mąż ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są: Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 972 1386 1542 1838 1976 1981

-

MIESZKO I pod Cedynią zwyciężył nad wojskami niemieckiego margrabiego HODONA; ur. św. Jan KAPISTRAN, włoski franciszkanin (zm. 1456); ur. św. Jan od Krzyża, hiszpański karmelita, mistyk, reformator, poeta (zm. 1591); ur. Jan MATEJKO, malarz (zm. 1893); podwyżka cen żywności wywołała protesty nazwane potem: CZERWCEM 1976; miało miejsce pierwsze objawienie Najświętszej Maryi Panny w MEJUGORJE;

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Iz 49, 1-6; – Bóg ukształtował Jana na swojego sługę Prorok Izajasz wyznaje, że już w chwili poczęcia człowiek jest dla Boga znany i przewidziany do zadania, jakie powinien wykonać w swoim życiu. Bez względu na to, jaki szczególny charyzmat otrzymujemy od Boga, wszyscy jesteśmy powołani do współpracy w dziele zbawienia świata: by się stać światłością dla wszystkich, którzy jeszcze nie mają pełnego udziału w dobrach Bożej obietnicy.

Sławię Cię, Panie, za to żeś mnie stworzył => Ps 139(138), 1-3.13-15.; Psalm, którym modlimy się w dzisiejszej liturgii, jest dziękczynieniem złożonym Bogu za dzieło naszego stworzenia. Bóg nas przenika i zna, utkał nasze ciało w łonie matki i obdarzył nas życiem duchowym.

Dz 13, 22-26; – Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa Św. Paweł, mówiąc o historii zbawienia, dostrzega szczególną rolę, jaką pełni w niej św. Jan Chrzciciel. Głosił on ludowi izraelskiemu chrzest nawrócenia. Aby wejść do królestwa Bożego trzeba najpierw przez nawrócenie i przemianę życia przyjąć z ufnością królestwo Boże do swojego wnętrza.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (1, 57 - 66.80) => Narodzenie się Jana Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Przyjściu św. Jana na świat towarzyszą nadzwyczajne znaki. Zapowiedź narodzenia dokonała się w świątyni. Zachariasz otrzymuje wówczas znak milczenia. Kiedy Elżbieta urodziła syna, rozwiązuje się język ojca i wielbi on Boga. Kolejnym znakiem jest samo życie Jana Chrzciciela: żył on na pustyni, aż do dnia rozpoczęcia swojej misji. To wszystko wskazuje na to, że nadszedł czas wielkich znaków ze strony Boga. Największym spośród tych znaków okaże się sam Jezus, który w pełni objawia nam Ojca.


Papieski komentarz do Liturgii Słowa:

.

„A i ty dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz”. Te słowa odnoszą się do dzisiejszego Świętego. Tymi słowami kapłan Zachariasz pozdrowił swojego syna po odzyskaniu zdolności mówienia. Tymi słowami pozdrowił syna, któremu - zgodnie ze swoją wolą, a ku zaskoczeniu całej rodziny - dał imię Jan. Dzisiaj Kościół przypomina nam te wydarzenia, obchodząc uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Można by ją nazwać także dniem powołania Jana, syna Zachariasza i Elżbiety z Ain-Karim, aby był ostatnim prorokiem Starego Przymierza; aby był wysłannikiem i bezpośrednim poprzednikiem Mesjasza: Jezusa Chrystusa.

(24. czerwca 1979)

******************************************************

Bóg wierny obietnicy. Niemy Zachariasz jest postacią człowieka niedowierzającego. Prosi Boga o łaskę, ale kiedy anioł zwiastuje mu spełnienie prośby, w głębi serca nie wierzy, że jest to możliwe. Usta Zachariasza są zamknięte aż do czasu, kiedy może on potwierdzić, że Bóg jest wierny, że jego syn, narodzony w późnym wieku jego i żony, jest prawdziwą łaską od Boga. Zachariasz otwiera usta, aby wielbić Boga. W tym znaku zawiera się także najgłębszy sens naszej zdolności mówienia – uwielbianie Boga. Złamanie tradycji nadawania imienia wskazuje natomiast na znaczenie tych narodzin. Bóg czyni rzeczy nowe, faktycznie działa w historii człowieka. Chcę Cię uwielbiać, Panie, w każdej sytuacji mojego życia, w każdym doświadczeniu. Otwieraj moje usta, abym mógł mówić, że Ty jesteś Bogiem wiernym.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. ks. Proboszcza, dziękczynno - błagalna z okazji dnia Patronalnego (św. Jana znad Jordanu) /Intencja Księży współpracowników/;

18.00

}

w int. ks. Proboszcza, z okazji Imienin; /Intencja Róży M.B. Częstochowskiej/;

}

w int. Pana Jana DERENIA, z okazji Imienin, => dziękczynno - błagalna;

}

w int. ks. Proboszcza, z okazji Imienin; /Intencja wspólnot różańcowych/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

25. czerwca – WTOREK * Błogosławionej Doroty Z Mątowów -> wspomnienie dowolne Dorota (grec. doron - dar i Theos - Bóg => dar od Boga), urodziła się w Mątowach Wielkich w roku 1347. W młodości została wydana za mąż i urodziła 9 dzieci. Będąc zapobiegliwą gospodynią domu, stale dążyła do chrześcijańskiej doskonałości. Po śmierci męża udała się do Kwidzyna, aby korzystać z kierownictwa wybitnego teologa Jana. Za jego pozwoleniem zamknęła się w celi obok kościoła katedralnego i oddała się modlitwie i pokucie. Zmarła 25. czerwca 1394 roku.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII:

1447 - Kazimierz IV JAGIELLOŃCZYK (1427 – 1492) został koronowany na króla Polski;


1903 - ur. George ORWELL, właściwie: Eric BLAIR, pisarz i publicysta angielski (zm. 1950); 1749 - wybuch tysięcy beczek prochu w baszcie mieszczącej się przy dzisiejszej ul. Włodkowica we Wrocławiu - zginęło około 60 osób; 1963 - Kardynał Giovanni Battista MONTINI został obrany papieżem i przyjął imię Pawła VI; 1976 - protest radomskich robotników po podwyżce cen żywności; 1998 - zm. Marek PAPAŁA, oficer policji, komendant główny policji, zamordowany (ur. 1959);

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rdz 13, 2.5-18; – Abraham i Lot rozdzielają się Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie => Ps 15(14), 1-5.;

Mt 7, 6.12-14; – Brama szeroka i brama ciasna Ciasna brama. Przekroczenie bramy jest znakiem przejścia do innej rzeczywistości. Bramą, o której mówią Psalmy, nawołując do jej otwarcia, jest brama świątyni, przez którą pielgrzymi wchodzili, aby znaleźć się w obecności Boga. Ten, kto w doczesności zaczyna żyć życiem wiecznym, kochać brata tak jak kocha Chrystus, już teraz żyje w obecności Boga, przeszedł przez ciasną bramę. Tą bramą jest krzyż, na którym człowiek oddaje swe życie w ręce Boga. To krzyż daje mądrość konieczną do wypełnienia wszystkiego, czego wymaga Prawo i prorocy. To krzyż uczy nas takiej ewangelizacji, aby nie narazić na zniszczenie naszego zaufania do Boga. Porzucenie przestronnych dróg wydaje się trudne, ale Ty, Panie, odkrywaj przede mną radość kroczenia wąską drogą i przekraczania ciasnej bramy krzyża.

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

18.00

}

w int. ................................................................................................. /Brak intencji/;

}

Parafialny Dzień Świętości Życia w int. dziękczynnej za dar życia; w int. błagalnej, o świętość życia małżonków i Rodziców; w int. polskiej a szczególnie Brochowskiej służby zdrowia; w int. o szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących rozwiązania; w int. o uratowanie małżeństw od rozdarcia, poczęte dzieci od śmierci;

}

w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy => dziękczynno - błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

26. czerwca – ŚRODA * Św. Zygmunta GORAZDOWSKIEGO, kapłana -> wspomnienie dowolne Zygmunt (germ. sigi - zwycięstwo i mund - opieka => Mający obronę przez zwycięstwo), urodził się w Sanoku w roku 1845. Na drugim roku prawa przerwał studia i wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w roku 1871, rozpoczął gorliwą działalność duszpasterską, charytatywną, redaktorską i wydawniczą. Podejmował szereg inicjatyw i dzieł niosących pomoc ubogim i cierpiącym, zakładając w tym celu Zgromadzenie Sióstr św. Józefa. Zmarł w roku 1920.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII:


1295 - koronacja PRZEMYSŁA II na tron Polski w Gnieźnie. Od tego dnia ORZEŁ BIAŁY jest symbolem Polski; 1824 - ur. Lord KELVIN, angielski fizyk, twórca skali temperatur (zm. 1907); 1945 - w San Francisco została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych; 1967 - abp Karol WOJTYŁA został mianowany przez papieża Pawła VI kardynałem; 1970 - ur. Paweł NASTULA, polski judoka, olimpijczyk; 1975 - zm. św. Josemaría ESCRIVÁ DE BALAGUER, założyciel OPUS DEI (ur. 1902); 1986 - powstał program informacyjny TELEEXPRESS (TVP1);

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rdz 15, 1-12.17-18; – Przymierze Boga z Abrahamem Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu => Ps 105(104), 1-4.6-9.;

Mt 7, 15-20; – Fałszywi prorocy Cierpliwość w rozeznaniu owoców. Umiemy ostrzegać przed prostymi niebezpieczeństwami: tablice, światła, bariery, alarmy. Ale kto nas ostrzega przed słuchaniem fałszywych proroków? Kto nam pokazuje fałsz pięknie wygłaszanych programów? Kto nas przestrzega przed angażowaniem się po stronie dobrze ukrytego zła? Oczekiwanie na owoce często przekracza zdolność jednego pokolenia, a w dzisiejszym natłoku informacji wystarczy kilka tygodni, by zapomnieć o kłamstwach i głupstwach ogłaszanych z mocą prawd objawionych. Dlatego musimy pamiętać, co pisał św. Paweł, że owocami Ducha Świętego są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22n). Proszę Cię, Panie, o mądrość, abym potrafił dostrzec prawdę o owocach tych poglądów i idei, które mnie urzekają i pociągają. Daj mi mądrość konieczną do wybierania tylko tego, co wydaje dobre owoce.

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. ................................................................................................. /Brak intencji/;

18.00

}

w int. Sióstr Róży M.B. Nieustającej Pomocy; => dziękczynno - błagalna;

}

w int. śp. Heleny, Rozalii, Bronisława i Szczepana;

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i abpa Józefa ;


 w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte       

w w w w w w w

       

w w w w w w w w

 w  w

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii; Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; o owocne i bezpieczne wakacje dla naszych dzieci i młodzieży; wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; int. społeczności Brochowskich Romów; int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; int. śp. Wandy STANIEWSKIEJ, z okazji Imienin; int. int. int. int. int. int. int.

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

27. czerwca – CZWARTEK * Matki Bożej Nieustającej Pomocy -> wspomnienie dozwolone Najświętsza Maryja Panna, przez to, że stała się Matką Odkupiciela i współcierpiała z umierającym na krzyżu swoim Synem, w sposób szczególny współdziałała w dziele zbawienia świata. Dlatego stała się też naszą Matką w porządku łaski. Ponieważ macierzyństwo to trwa nieprzerwanie, nadal słusznie nazywa się Maryję: Matką Nieustającej Pomocy. Pośród wielu obrazów Bogarodzicy szczególnie wyróżnia się Jej obraz określany mianem: Nieustającej Pomocy. Pod koniec XV wieku przywieziono go z wyspy Krety do Rzymu i za pontyfikatu Aleksandra VI umieszczono w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty przy ulicy Merulana. Przez trzy wieki doznawał tutaj od wiernych czci publicznej. Gdy przez zmienne koleje losów kościół św. Mateusza uległ zniszczeniu, sławny obraz pozostawał przez jakiś czas w ukryciu. Nie bez szczególnego zrządzenia Bożej Opatrzności obraz ten został odnaleziony i na polecenie papieża Piusa IX przywrócony do kultu publicznego, dekretem z dnia 11. grudnia 1865 roku. Uroczyste wprowadzenie do kościoła Najświętszego Odkupiciela i św. Alfonsa Liguoriego odbyło się 26. kwietnia 1866 r., a 22. czerwca 1867 r. miała miejsce koronacja. Od tego czasu obraz zasłynął tak wielkimi i licznymi łaskami, że jego kult rozpowszechnił się szeroko po całym świecie. * Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła -> wspomnienie dowolne Cyryl (grec. kyrios - pan, władca), urodził się w roku 370, prowadził życie monastyczne; otrzymał święcenia kapłańskie i w roku 412 został biskupem Aleksandrii. Zdecydowanie


występował przeciw nauce Nestoriusza. Na soborze efeskim bronił Bożego macierzyństwa Maryi. Napisał wiele znakomitych dzieł zawierających naukę Kościoła i jej obronę. Zmarł w roku 444.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1941 1964 1967 1977 1978 1979 1995

-

ur. Krzysztof KIEŚLOWSKI, reżyser (zm. 1996); ur. Wojciech CEJROWSKI, dziennikarz, satyryk, podróżnik, fotograf, publicysta; uruchomiono pierwszy na świecie bankomat; abp Joseph RATZINGER został mianowany przez papieża Pawła VI kardynałem; odbył się start rakiety SOJUZ 30 z Mirosławem HERMASZEWSKIM na pokładzie; zm. Antoni GOŁUBIEW, pisarz (ur. 1907); pierwsze spotkanie Jana Pawła II z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I;

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rdz 16, 1-12.15-16; - Narodzenie się Izmaela Nasz Pan jest dobry: chwalcie Go na wieki => Ps 106(105), 1-5.;

Mt 7, 21-29; – Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku Wola Ojca. Dom na skale wyraża naturalne pragnienie budowania swego życia na solidnym fundamencie. Ale bez posłuszeństwa słowu Boga, bez przyjęcia Jego światła to, co uznajemy za solidne, jest często tylko piaskiem. To o tym mówi Kazanie na górze. Pieniądze, uznanie innych, honory, kariera, pobożność na pokaz, sprowadzenie modlitwy do zewnętrznych formuł – to wszystko są domy na piasku, które nie przetrwają żadnej konfrontacji z przeciwnościami: cierpieniem, porażką, odrzuceniem czy prześladowaniem. Jest tylko jedna metoda, aby zbudować dom na skale: poznać i pełnić wolę Ojca. Spraw, Panie, aby prośba o pełnienie Twojej woli, którą wypowiadam w modlitwie „Ojcze nasz”, nie była wyuczoną formułką, ale szczerym pragnieniem mego serca.

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Rodziców: Janiny i Michała oraz Dziadków: Marii i Władysława;

*************************************************

18.00

=> ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013 Uczniów Szkoły Podstawowej, uczestników cotygodniowych spotkań w ramach Godzin Duszpasterskich wraz z Rodzicami, Wychowawcami i nauczycielami tutejszego środowiska zapraszamy dziś do udziału we wspólnej modlitwie dziękczynienia, podsumowującego kończący się rok szkolny oraz prośby o owocne i bezpieczne przeżycie rozpoczynających się wakacji.

Od godz. 17.30 okazja do sakramentalnego pojednania - spowiedzi św. ZAPRASZAMY!


18.00

}

w int. uczniów, wychowawców i nauczycieli;

}

w int. Piotra i Pawła, w 9. rocznicę urodzin oraz w int. Anny i Mateusza o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i szczęśliwe złożenie egzaminów;

}

w int. Gertrudy i całej Rodziny, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie;

}

w int. śp. Włodzimierza FÓRMANEK; /Intencja chóru „JERZYKI” i „Solidarności”/;

*************************************************

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! Po Mszy św. =>

KATECHEZA (PRZED)CHRZCIELNA

Do udziału w niej zobowiązani są Rodzice proszący o chrzest św. dla swego dziecka oraz wszyscy nasi Parafianie, którzy chcą pełnić posługę Rodziców chrzestnych. Nadto, zapraszamy wszystkich zainteresowanych odczytaniem na nowo wartości i znaczenia daru sakramentu Chrztu św. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

28. czerwca – PIĄTEK * Św. Ireneusza, biskupa i męczennika – wspomnienie obowiązkowe Ireneusz (grec. eirene – pokój, życie), urodził się około roku 130 w Smyrnie, gdzie był uczniem świętego Polikarpa, biskupa tego miasta. Wiedziony duchem apostolskim udał się do Galii. Po roku 177 został biskupem Lyonu. W swoich pismach bronił wiary katolickiej przeciw błędom gnostyków. Jak podaje tradycja, poniósł śmierć męczeńską około roku 200.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1569 1577 1783 1881 1919 1927 1956 2000 2003 2005

-

Unia Polsko-Litewska, początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów; ur. Peter Paul RUBENS, malarz flamandzki (zm. 1640); ogłoszono skład chemiczny wody; w LILLE rozpoczął się I Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny; podpisanie traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową; na Wawelu złożono, sprowadzone z Paryża, prochy Juliusza Słowackiego; tzw. Poznański Czerwiec. Pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne; zm. ks. Józef TISCHNER, filozof (ur. 1931); Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolską ECCLESIA IN EUROPA; w Rzymie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II;

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rdz 17, 1.9-10.15-22; – Izaak będzie dziedzicem przymierza Błogosławiony, kto się boi Pana => Ps 128(127), 1-5.;

Mt 8, 1-4; – Uzdrowienie trędowatego


„Panie! Jeżeli zechcesz…! Odwołanie się do woli Jezusa w prośbie o uzdrowienie nie jest jakąś oryginalną formą grzeczności, ale jest poddaniem się Jego woli. W takiej postawie ujawnia się zasadniczy wymiar modlitwy z wiarą. Proszę o to, czego potrzebuję, ale równocześnie oddaję się do dyspozycji Pana. To On ma zadecydować, to Jego wola się liczy. Takie zaufanie dobroci Zbawcy jest wzorem dla wierzących. A odpowiedź Chrystusa: „Chcę, bądź oczyszczony”, jest objawieniem Jego postawy wobec wszelkich nieszczęść, które oddzielają nas od Boga. On nie pochyla się wyłącznie nad zdrowiem trędowatego, ale nad człowiekiem, który potrzebuje zbawienia. Pragnę takiej wiary, jaką miał trędowaty, gdy poddawał się Twej woli, Panie. Proszę Cię o ufność, że Ty zawsze chcesz mnie chronić przed nieszczęściami, z których największym jest utrata wiary.

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Józefa, w 25. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosławieństwo dla Zofii w 90. rocznicę urodzin;

18.00

}

w int. ks. dra Piotra, z okazji Imienin => dziękczynno - błagalna; /Intencja wspólnot różańcowych/;

}

w int. Agnieszki i Krzysztofa, w 10. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno - błagalna oraz o Boże błogosławieństwo dla córki Anny;

}

Comiesięczna Msza św. wypominkowa w int. zmarłych Księży i Sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii oraz zmarłych naszych Rodziców, Parafian, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! * Wieczorem w każdy ostatni piątek miesiąca najserdeczniej zapraszamy do udziału w comiesięcznej Mszy św. wypominkowej, tzn. nawiązującej do pobożnej tradycji listopadowej modlitwy w int. zmarłych; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

29. czerwca – SOBOTA => UROCZYSTOŚĆ

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA Szymon, był synem rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Mieszkał w KAFARNAUM. Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem. W ewangelicznej relacji o ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię – Piotr (grec. petra – skała, opoka). Należał do Jego najbliższego grona. Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; złożył wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga (Mt16,16); kroczył po wodzie ku Jezusowi; był przy Nim w Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza bronił Go, atakując sługę arcykapłana. Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się Piotrowi, przekazując


mu władzę pasterską (J 21,15-17). Po Zesłaniu Ducha Św. wygłosił mowę misyjną do Żydów, stając na czele uczniów i wyznawców Chrystusa. Duszpasterską działalność prowadził poza Jerozolimą – w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędrował do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tu założył gminę chrześcijańską i został jej biskupem. Po śmierci Heroda (+ 44) wrócił do Jerozolimy. W roku 48/49 przewodniczył tzw. Soborowi Jerozolimskiemu, po czym wrócił do Rzymu. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. Nowy Testament wymienia go 150 razy. Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 św. Piotr został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Jest autorem dwóch listów należących do Nowego Testamentu. Nad jego grobem wzniesiono w 320 r. kościół, który ostateczną formę przybrał w postaci bazyliki Watykańskiej. Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże. W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu – Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra – szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała – stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach. Apostoł Narodów – Paweł (łac. paulus – mały, drobny), jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 r. z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Gal. 1,15-16), aby tam ścigać chrześcijan. U bram miasta olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6). Po nawróceniu nagłym, niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą – w latach 44-49: Cypr – Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi – Tesaloniki – Berea – Achaia – Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez – Macedonia – Korynt – Jerozolima. W Palestynie został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie


procesu oraz wyrok. Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku – 67 – co św. Piotr. W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. W ikonografii przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

*************************************************

KARTKA Z HISTORII:

1886 - ur. sługa Boży Robert SCHUMAN, jeden z ojców Unii Europejskiej, premier i minister spraw zagranicznych Francji (zm. 1963); 1900 - ur. Antoine de SAINT - EXUPERY, francuski pilot i pisarz (zm. 1944); 1941 - zm. Ignacy Jan PADEREWSKI, kompozytor i polityk (ur. 1860); 1951 - Joseph RATZINGER = Benedykt XVI, przyjął święcenia kapłańskie; 1995 - Jan Paweł II wydał LIST DO KOBIET;

*************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Wiara rozwija się w długim procesie poznawania Boga, doświadczania Jego działania i mocy, w duchowej bliskości między Bogiem a człowiekiem. Dojrzała wiara musi być osobową relacją miedzy człowiekiem i Bogiem, a nie tylko formalnością czy wykonywaniem niezrozumiałych gestów i obowiązków. Dopiero zaufanie i posłuszeństwo Bogu stanowi przełom, od którego możemy powiedzieć, że ktoś rzeczywiście uwierzył, czyli wkroczył na drogę dojrzałej wiary. A zaufanie i posłuszeństwo sprawdza się w życiu poprzez czyny, decyzje, postawę, sposób myślenia i postępowania. I dopiero wtedy Bóg będzie mógł nas wewnętrznie przemienić, uwalniając nas z niewoli zła.

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Dz 12, 1-11; – Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia Historia uwięzienia św. Piotra, podczas prześladowania Kościoła za czasów Heroda, stanowi potwierdzenie słów Chrystusa, który zapowiedział, że Jego uczniowie doznają wiele utrapień. W swym cierpieniu nie będą jednak osamotnieni, gdyż będzie wspierał ich i bronił sam Chrystus, aby do końca pozostali Mu wierni.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił => Ps 34(33), 2-9.; Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Oto wołanie, które kieruje dziś do nas psalmista. W każdej bowiem sytuacji życiowej, a szczególnie w chwilach cierpienia, powinniśmy pamiętać, że Bóg uwalnia od wszelkiej trwogi tych, którzy Mu ufają. Dlatego wysławiajmy wspólnie naszego Pana i wywyższajmy Jego imię.

2 Tm 4, 6-9.17-18; – Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę Święty Paweł Apostoł był świadomy, że jego misja apostolska dobiega końca i że wszystko w jego życiu dzieje się z woli Boga, a skuteczność jego działania pochodzi od Chrystusa. Dlatego z jeszcze większą gorliwością czyni wszystko, aby przez niego dopełniło się głoszenie Ewangelii, gdyż już niebawem zakończy swe życie i stanie przed Panem w królestwie niebieskim.


Słowa Ewangelii według św. Mateusza (16, 13 - 19) => Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Piotr znaczy Opoka. Chrystus wybrał go na swego następcę, gdyż to on publicznie wyznał wiarę w Boskość Chrystusa. Na wierze św. Piotra i jego wyznaniu: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, Chrystus buduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dlatego każdy następca św. Piotra jest znakiem autentyczności Kościoła Chrystusowego i strażnikiem depozytu wiary.

************************************************* Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

Po zapytaniu: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”, Jezus kieruje bardziej bezpośrednie pytanie do Apostołów: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Znaczący już jest fakt, że w imieniu Dwunastu odpowiada Szymon: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Można by pomyśleć, że Szymon spełnia rolę rzecznika Dwunastu ze względu na swą silną i bardziej impulsywną osobowość. Być może ten element również wchodzi w rachubę. Jezus jednak przypisuje odpowiedź szczególnemu objawieniu ze strony Ojca Niebieskiego: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Pomijając wszystkie uwarunkowania związane z temperamentem, charakterem, przynależnością etniczną i pochodzeniem społecznym („ciało i krew”), należy podkreślić, że Szymon otrzymuje z wysoka oświecenie i natchnienie, które Jezus określa jako „objawienie”. W mocy (24. lipca 1991) tego objawienia Szymon wyznaje wiarę w imieniu Dwunastu.

*************************************************

Co to za władza? Piotr w imieniu uczniów składa wyznanie wiary. Miejscem tego wyznania jest okolica, w której znajdowała się pogańska świątynia bożka Pan (od jego imienia pochodzi słowo „panika”). To w obliczu kultu i miejsca, które z racji przerażającego sposobu składania ofiar temu bożkowi było nazywane „bramą piekła”, Piotr ogłasza Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego. Ta scena zwiastuje misję Kościoła, który poprzez wszystkie wieki musi z mocą przeciwstawiać się budzącemu lęk złu. Władza Piotra służy temu, aby tam, gdzie dominuje lęk, ogłaszać pokój, a tam, gdzie człowiek jest zniewolony złem, ogłaszać odpuszczenie grzechów. Kiedy zło, egoizm i kryzysy wstrząsają światem i stają się dla wielu przyczyną życia w strachu, Ty, Panie, daj mi ufność, że misji Kościoła nie zwycięży żadne zło.

*************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO - LITURGICZNY 7.00

}

w int. dziękczynno - błagalnej;


UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE - ZAPRASZAMY! * Modlimy się dziś w intencji papieża Franciszka. Po Komunii

więc zaleca się odmówienie następującej modlitwy: K. Módlmy się za papieża naszego Franciszka. Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na papieża Franciszka, i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następcą Piotra był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. * Zbierana dzisiaj „taca” (tzw. świętopietrze), przeznaczana jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej, tj. na Nuncjaturę Apostolską w Warszawie;

* Za pobożne posługiwanie się w dniu dzisiejszym dewocjona-

liami pobłogosławionymi przez papieża lub biskupa można uzyskać odpust zupełny pod warunkiem odmówienia jakiejkolwiek zatwierdzonej formuły wyznania wiary;

************************************************* 15.00

}

Msza św. ślubna: w int. Justyny WĄSOWICZ i Janusza ILKÓW;

18.00

}

w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii => dziękczynno - błagalna;

19.00

} } }

w int. ks. dra Piotra, z okazji Imienin => dziękczynno - błagalna; w int. Piotra GAGLIKA, z okazji Imienin => dziękczynno - błagalna;

Szpital:

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: NARZECZONY NARZECZONA Piotr - Tomasz FUDAŁA Wrocław, Semaforowa Kamil - Marcin MESZYŃSKI Wrocław, Orzechowa Marek PAJOR Wrocław, Wileńska

Anna - Genowefa JASINA Wrocław, Semaforowa Dominika - Maria URBAN Wrocław, Centralna Ewa MARKIEWICZ Wrocław, Wileńska

Zapow. 1. 2. 3.

Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx


30. czerwca –

13. NIEDZIELA ZWYKŁA KARTKA Z HISTORII: 1911 1924 1943 1946 1954 1983 1998

-

ur. Czesław MIŁOSZ, poeta, laureat Nagrody Nobla (zm. 2004); zm. Franciszek STEFCZYK, polski ekonomista, działacz spółdzielczości (ur. 1861); Gestapo aresztowało komendanta głównego AK gen. Stefana ROWECKIEGO; odbyło się sfałszowane przez władze komunistyczne referendum ludowe: 3 x TAK; ostatnie dotychczas całkowite zaćmienie Słońca w Polsce; po wyprodukowaniu 521 311 sztuk zakończono produkcję samochodu SYRENA; Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu w Internecie;

*************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

„Każdy może być wielki, bo każdy może służyć. Trzeba mieć tylko serce pełne łaski”.

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

1 Krl 19, 16b.19-21; – Powołanie Elizeusza Namaszczenie na proroka wymaga radykalnej zmiany życia. Elizeusz musi porzucić pracę, pożegnać się ze swoją rodziną i w pełni wolności odpowiedzieć na Boże wezwanie.

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem => Ps 16(15), 1-2a.5.7-11.; Oto człowiek, który poszukiwał innych bogów i im się kłaniał. W końcu odnalazł prawdziwego Boga. Dzisiejszy psalm wyraża jego wielkie szczęście oraz miłość, jaką kieruje do Jedynego Boga.

Ga 5, 1.13-18; – Postępowanie według Ducha daje wolność Dzisiejszy świat mówi dużo o wolności i wzywa do wolności. O jaką jednaj wolność woła świat? O taką, która pozwala na wszystko, która łamie wszelkie normy i przykazania... . A to jest raczej swoboda. Święty Paweł w Liście do Galatów wyjaśnia, w czym wyraża się autentyczna wolność.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (9, 51 - 62) => Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.


Zostać uczniem Jezusa oznacza podjęcie wielu trudnych wyzwań, wymaga porzucenia wszystkiego. Ponieważ Bóg jest największym dobrem, powiedziawszy „TAK”, nie można oglądać się wstecz. Każdego dnia chrześcijanin jest wezwany, aby poprzez swoje życie jak najlepiej służyć sprawie królestwa Bożego.

******************************************************

Przyjąć Jezusa. Gościnność jest cechą większości ludów Wschodu, dlatego reakcja uczniów jest w pewnym sensie zrozumiała. Oni chcą zniszczyć grzeszników wraz z ich grzechem. Ale Jezus przynosi inną odpowiedź na grzech. Jest nim powołanie do wspólnoty uczniów, gdzie każdy jest konfrontowany z korzeniami grzechu, które są w jego sercu. Zostać uczniem Jezusa oznacza odpowiedzieć jednoznacznie na Jego wezwanie. Trzy radykalne przykłady są dla nas nauką, że na wezwanie Jezusa nie możemy opowiedzieć połowicznie. Tylko ten jest Jego uczniem, kto całkowicie poświęca się Jego dziełu. Pozwól mi, Panie, poznać głębiny mego serca, abym dostrzegając korzenie grzechu, mógł się ich wyrzec i kroczyć za Tobą jako Twój uczeń.

************************************************* Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

Chrystus wzywa, by iść za Nim samym. Otóż to właśnie wezwanie znajduje się poniekąd w samym centrum Ewangelii. Z jednej strony Chrystus wypowiada to wezwanie, z drugiej strony słyszymy od Ewangelistów o ludziach, którzy wszystko zostawiają i idą za Chrystusem. Odczytajmy teksty Ewangelii, w których mowa jest o owym wezwaniu Chrystusa. „Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»”. To drastyczne sformułowanie znaczy: dla mnie masz natychmiast wszystko zostawić. Tak według redakcji Mateusza. (28. października 1987) Łukasz dodaje element apostolski: „idź i głoś królestwo Boże!”.

************************************************* 7.30

}

w int. śp. Bogdana STANISŁAWSKIEGO, w 8. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych Rodziców: Weroniki i Józefa;

9.00

}

w int. zmarłych Rodziców: Wandy i Jana STANIEWSKICH;

10.30

}

w int. Rodzin dzieci Komunijnych;

Do udziału w tej Mszy św. zapraszamy wszystkie Rodziny tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych. Wraz z 1. Komunią św. ich koleżanki, nasza modlitwa ma być uroczystym zamknięciem dwuletniej drogi przygotowania do Komunii z Chrystusem. 12.00

}

w int. Rodzin nowoochrzczonych dzieci => dziękczynno - błagalna;

************************************************* NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

17.30

}

do Serca Pana Jezusa

18.00

}

w int. śp. Feliksy PIEKARSKIEJ, w 10. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych z Rodzin PIEKARSKICH i KUCHARSKICH;

20.00

}

w int. śp. Janusza DOLIŃSKIEGO, w 9. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Antoniny MŁYNIK;

Adsum nr 194 23 VI  
Adsum nr 194 23 VI  
Advertisement